Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Word 2007: Μορφοποίηση σχήματος (Χρώματα και γραμμές)

Περιγραφή των επιλογών που είναι διαθέσιμες στην καρτέλα Χρώματα και γραμμές του πλαισίου διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος στο Word 2007.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Τετάρτη, 16/2/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου