Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Ερμητική και Διά μέσου αναδίπλωση

Περιγραφή και επεξήγηση της διαφοράς που υπάρχει στον τρόπο αναδίπλωσης του κειμένου γύρω από ένα αντικείμενο, όταν χρησιμοποιείται η Ερμητική αναδίπλωση ή η αναδίπλωση Δια μέσου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γαρφικά
1η έκδοση : Σάββατο, 12/2/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου