Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

Μορφοποίηση αντικειμένου (Γέμισμα)

Περιγραφή των επιλογών που περιλαμβάνει η κατηγορία Γέμισμα, στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση εικόνας, του Word 2007 και στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αντικειμένου του Word 2010.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Πέμπτη, 3/3/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου