Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Φόρτωση ή κατάργηση προτύπων και προσθέτων

Φορτώστε πρότυπα και πρόσθετα στο Word για να δημιουργήσετε έγγραφα με προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μορφοποίησης ή για να προσθέσετε εξειδικευμένες λειτουργίες που επαναλαμβάνετε συχνά. Καταργήστε πρότυπα και πρόσθετα, για να βελτιώσετε την ταχύτητα του Word ή για να ελέγξετε πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Τρίτη, 8/3/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου