Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Γέμισμα αντικειμένου με χρώμα

Χρησιμοποιήστε χρώματα για να γεμίσετε τα αντικείμενα που έχετε εισαγάγει σε ένα έγγραφο (εικόνες, σχήματα, πλαίσια κειμένου κ.λπ.) ώστε να βελτιώσετε την εμφάνισή του αλλά και να τονίσετε τα σημεία που είναι πιο σημαντικά.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Τρίτη, 1/3/2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου