Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Σχεδίαση γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Πληροφορίες για το πότε και πώς θα σχεδιάσετε μία γραμμή σε ένα έγγραφο, ή πως θα δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ σχημάτων ώστε να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο σύνδεση ή ροή πληροφοριών και ιδεών.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Πέμπτη, 23/12/2010

Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Δείτε σ' αυτό το άρθρο τις βασικές λειτουργίες των σχημάτων SmartArt και πώς θα κρίνετε ποιος από τους διαθέσιμους τύπους του Word, θα αποδώσει καλύτερα την ιδέα ή την σχέση που υπάρχει μεταξύ των πληροφοριών που θέλετε να παρουσιάσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Σχήματα SmartArt
1η έκδοση : Πέμπτη, 16/12/2010

Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010

Προσθήκη ή διαγραφή αιχμών βέλους

Μετατρέψτε μια γραμμή σε βέλος προσθέτοντας αιχμές βέλους σε μία ή και στις δύο άκρες της γραμμής και ρυθμίζοντας το μέγεθος και την μορφή των αιχμών.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Τετάρτη, 15/12/2010

Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Πληροφορίες σχετικά με τη στοίχιση, τη θέση και την απόσταση παραγράφων

Βασικές αρχές στοιχειοθεσίας των παραγράφων στην σελίδα. Πώς και ποιες δυνατότητες υπάρχουν για να τοποθετήσετε μία ή περισσότερες παραγράφους σε ένα έγγραφο ώστε να έχει επαγγελματική εμφάνιση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Δευτέρα, 13/12/2010

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Τι είναι και πώς λειτουργούν

Γενικές αρχές για την λειτουργία των συντομεύσεων. Πώς θα βρείτε τις ενσωματωμένες συντομεύσεις που διαθέτει το Word και πώς θα δημιουργήσετε τις δικές σας συντομεύσεις.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Συντομεύσεις πληκτρολογίου
1η έκδοση : Παρασκευή, 10/12/2010

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Συντομεύσεις μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μορφοποιήσετε χαρακτήρες και παραγράφους.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Συντομεύσεις πληκτρολογίου
1η έκδοση : Τρίτη, 7/12/2010

Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση"

Χρησιμοποιήστε την δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" για να εισάγετε εύκολα και γρήγορα κείμενο, γραφικά και άλλα στοιχεία του Word σε ένα τυχαίο σημείο της σελίδας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Σάββατο, 4/12/2010

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν λειτουργεί

Η δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση" σας επιτρέπει να εισαγάγετε κείμενο, εικόνες και πίνακες σε ένα τυχαίο σημείο της σελίδας. Δείτε τις παραμέτρους που πιθανόν δεν σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε αυτή την δυνατότητα στο Word.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Παρασκευή, 3/12/2010

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Αλλαγή μεγέθους σχήματος

Αλλάξτε το μέγεθος των σχημάτων που έχετε εισαγάγει σε ένα έγγραφο, για να έχουν ομοιόμορφες αναλογίες μεταξύ τους, να επιτύχετε καλύτερη στοίχιση και κατανομή στην σελίδα, ή να χωρούν το κείμενο που τυχόν θέλετε να προσθέσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Πέμπτη, 2/12/2010

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Προσθήκη και προσαρμογή σχημάτων

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τα αυτόματα σχήματα που διαθέτει το Word, για να δημιουργήσετε σύνθετα σχήματα, όπως τα διαγράμματα ροής και τα οργανογράμματα, και να παρουσιάσετε με γραφικό τρόπο ιδέες και σχέσεις μεταξύ δεδομένων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αυτόματα σχήματα
1η έκδοση : Τετάρτη, 1/12/2010

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την Οργάνωση clip της Microsoft

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτελέσετε μία ενέργεια, όταν εργάζεστε με την Οργάνωση clip της Microsoft.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Συντομεύσεις πληκτρολογίου
1η έκδοση : 29/11/2010

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Ταξινόμηση και οργάνωση των clip art

Οργανώστε τα clip art που καταχωρείτε στην Οργάνωση clip της Microsoft, ώστε να εντοπίζετε γρήγορα και εύκολα το clip που θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο. Αντιγράψτε και μετακινήστε clip μεταξύ φακέλων, διαγράψτε clip που δεν χρειάζεσθε και προσθέστε λέξεις-κλειδιά που θα σας διευκολύνουν στην αναζήτηση ενός clip.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Παρασκευή, 26/11/2010

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Προσθήκη clip art στην Οργάνωση clip

Προσθέστε στην Οργάνωση clip εικόνες και αρχεία πολυμέσων ποιυ έχετε αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε άλλα αποθηκευτικά μέσα, καθώς και εικόνες που ψηφιοποιείτε με τον σαρωτή ή κατεβάζετε από το internet.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Δευτέρα, 22/11/2010

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Δημιουργία και διαχείριση συλλογών στην Οργάνωση Clip

Οδηγίες για την δημιουργία συλλογών στην Οργάνωση clip, και διαχείριση των συλλογών ώστε η ταξινόμηση των αρχείων πολυμέσων να είναι λειτουργική και αποδοτική, όταν χρειαστείτε ένα clip για ένα έγγραφο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Πέμπτη, 18/11/2010

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Εύρεση και χρήση clip art με την Οργάνωση clip

Χρήση της Οργάνωσης clip για τον εντοπισμό μίας εικόνας ή αρχείου πολυμέσων που θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Τρίτη, 16/11/2010

Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Εμφάνιση της Οργάνωσης clip της Microsoft

Με ποιους τρόπους μπορείτε να ανοίξετε το εργαλείο Οργάνωση clip της Microsoft, όταν θέλετε να εισαγάγετε ένα clip πολυμέσων στο έγγραφο, ή να δημιουργήσετε συλλογές με αρχεία πολυμέσων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Δευτέρα, 15/11/2010

Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2010

Λειτουργίες της Οργάνωσης clip

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Οργάνωση clip της Microsoft, όχι μόνο για να εισάγετε εικόνες και αρχεία πολυμέσων σε ένα έγγραφο, αλλά και να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τις συλλογές και τα αρχεία πολυμέσων που προσθέτετε σε αυτές.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Οργάνωση clip της Microsoft
1η έκδοση : Σάββατο, 13/11/2010

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Εισαγωγή Clip art σε έγγραφο

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες Clip Art σε ένα έγγραφο είτε χρησιμοποιώντας το πλαίσιο εργασιών Έτοιμες εικόνες Clip Art, είτε χρησιμοποιώντας το εργαλείο Οργάνωση Clip της Microsoft. Δείτε λεπτομέρειες για την διαδικασία που θα ακολουθήσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Παρασκευή, 12/11/2010

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Τι τρόπους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εισάγετε εικόνες σε έγγραφα του Microsoft Word, που προέρχονται από διάφορες προελεύσεις.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Τρίτη, 9/11/2010

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο

Πώς θα μετατρέψετε τις συνδεδεμένες εικόνες ενός εγγράφου σε ενσωματωμένες, ώστε η διανομή του εγγράφου σε άλλους χρήστες και η αντιγραφή του σε άλλον υπολογιστή να γίνεται πιο εύκολα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Διαμόρφωση εγγράφου
1η έκδοση : Δευτέρα, 8/11/2010

Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Έγγραφα με σχήματα και γραφικά

Παρουσίαση των εργαλείων της ομάδας Απεικονίσεις στην καρτέλα Εισαγωγή, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προσθήκη σε έγγραφο εικόνων, σχημάτων, γραφημάτων και άλλων μορφών γραφικών, αλλά και πολυμέσων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εικόνες, σχήματα και γραφικά
1η έκδοση : Σάββατο, 6/11/2010

Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Δεν βλέπω κανέναν πίνακα στη συλλογή Γρήγορων πινάκων

Πώς θα επαναφέρετε το πρότυπο Building Blocks.dotx, το οποίο είναι "υπεύθυνο" για την εμφάνιση των συλλογών με έτοιμα στοιχεία του Word (Γρήγοροι πίνακες, Αυτόματο κείμενο, Πλαίσια κειμένου κ.λπ.).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Τετάρτη, 3/11/2010

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Χρήση των Γρήγορων πινάκων

Πώς θα χρησιμοποιήσετε την εντολή Γρήγοροι πίνακες του μενού Πίνακας για να εισάγετε σε έγγραφο έναν από τους πρότυπους πίνακες του Word, αλλά και πώς θα εμπλουτίσετε αυτή την συλλογή με πίνακες που έχετε δημιουργήσε και χρησιμοποιείτε συχνά στα έγγραφά σας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εργασία με πίνακες
1η έκδοση : Σάββατο, 31/10/2010

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα

Εισαγωγή και δημιουργία πινάκων με την χρήση του εργαλείου Πίνακας στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας. Σχεδίαση πίνακα και μετατροπή κειμένου σε πίνακα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εργασία με πίνακες
1η έκδοση : Πέμπτη, 29/10/2010

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Εισαγωγή σελίδας σε έγγραφο

Πώς θα προσθέσετε ένα εξώφυλλο ή μία άλλη σελίδα σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ομάδας Σελίδες στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Διαμόρφωση εγγράφου
1η έκδοση : Δευτέρα, 25/10/2010

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Μία πράσινη σφαίρα εμφανίζεται στην κορδέλα του Word 2010

Το Word 2010 είναι σχεδιασμένο να εμφανίζει μία πράσινη σφαίρα, όταν προσαρμόζετε την κορδέλα και ταυτόχρονα δεν αντιστοιχίζετε την προσαρμοσμένη καρτέλα ή ομάδα σε ένα εικονίδιο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Σάββατο, 23/10/2010

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Συνηθισμένα προβλήματα με την Εύρεση και αντικατάσταση

Σημεία που πρέπει να ελέγξετε και ενέργειες που πρέπει να κάνετε, όταν το Word δεν εντοπίζει ή δεν αντικαθιστά το στοιχείο που θέλετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Τετάρτη, 20/10/2010

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Οι καταχωρήσεις με πολλές λέξεις δεν ταξινομούνται σωστά

Πώς θα προσαρμόσετε μια λίστα παραγράφων ώστε να ισχύουν οι προϋποθέσεις που χρειάζεται το Word για να ταξινομήσει την λίστα με βάση μία από τις λέξεις της παραγράφου που ορίζετε ως πεδία.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Δευτέρα, 18/10/2010

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Μετάβαση σε για να κινηθείθε σε ένα μεγάλο έγγραφο μεταξύ ομοειδών στοιχείων. Π.χ. μεταξύ πινάκων, εικόνων, σχολίων, επικεφαλίδων κ.λπ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Παρασκευή, 15/10/2010

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Επιλογή κειμένου και αντικειμένων

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Επιλογή για να επιλέξετε διάφορα στοιχεία του εγγράφου, ώστε να τα επεξεργαστείτε ή να τα τροποποιήσετε. Π.χ. να αλλάξετε μορφοποίηση σε ένα κείμενο, να προσθέσετε εφέ σε εικόνες, να ομαδοποιήσετε πλαίσια κειμένου και αυτόματα σχήματα κ.λπ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Τρίτη, 12/10/2010

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Χρήση ερμητικής αναδίπλωσης

Πώς θα κάνετε το κείμενο της σελίδας να περιβάλλει το κείμενο που περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου και όχι το περίγραμμά του.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μορφοποίηση εγγράφου
1η έκδοση : Σάββατο, 9/10/2010

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Αντικατάσταση κειμένου, μορφοποίησης και άλλων στοιχείων

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Αντικατάσταση για να αντικαταστήσετε ένα απόσπασμα κειμένου και άλλα στοιχεία ενός εγγράφου όπως είναι η μορφοποίηση, οι ειδικοί χαρακτήρες (σημάδια παραγράφου, στηλοθέτες, αλλαγές σελίδας κ.λπ.), οι εικόνες, οι πίνακες κ.ά.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εύρεση και αντικατάσταση
1η έκδοση : Πέμπτη, 7/10/2010

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

Αναζήτηση με την χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Δείτε ποιους χαρακτήρες μπαλαντέρ αναγνωρίζει το Word και πώς θα τους χρησιμοποιήσετε για να βρείτε σε ένα έγγραφο μία λέξη, μία φράση ή μία ακολουθία χαρακτήρων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εύρεση και αντικατάσταση
1η έκδοση : Δευτέρα, 4/10/2010

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

Πώς θα εντοπίσετε τους ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιεί το Word για την δομή του εγγράφου, όπως είναι τα σημάδια παραγράφου, οι στηλοθέτες, οι αλλαγές σελίδας και ενότητας κ.ά.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εύρεση και αντικατάσταση
1η έκδοση : Τετάρτη, 29/9/2010

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

Αναζητήστε αποσπάσματα κειμένου με βάση την μορφοποίηση που έχουν (άμεση μορφοποίηση ή στυλ) καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του κειμένου (στηλοθέτες, κείμενο σε διαφορετική γλώσσα κ.λπ.).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εύρεση και αντικατάσταση
1η έκδοση : Σάββατο, 25/9/2010

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

Πώς λειτουργεί η Εύρεση στο Word 2010

Το Word 2010 διαθέτει το πλαίσιο εργασιών Περιήγηση, που κάνει την αναζήτηση πιο ευέλικτη και αποδοτική, αν και έχει μερικές ελλείψεις σε σχέση με το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Δείτε τις αλλαγές αλλά και τον τρόπο χρήσης της νέας Εύρεσης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εύρεση και αντικατάσταση
1η έκδοση : Τρίτη, 21/9/2010

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Εύρεση κειμένου (Word 2007)

Πώς θα εντοπίσετε ένα απόσπασμα κειμένου σε ένα έγγραφο, με την χρήση του εργαλείου Εύρεση. Πώς θα περιορίσετε τα αποτελέσματα σε κείμενο που έχει συγκεκριμένη μορφοποίηση και στυλ ή που ακολουθεί ορισμένες προϋποθέσεις.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Εύρεση και αντικατάσταση
1η έκδοση : Παρασκευή, 17/9/2010

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Τα εργαλεία της ομάδας Επεξεργασία

Περιγραφή των εργαλείων που περιλαμβάνει η ομάδα Επεξεργασία στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Δευτέρα, 13/9/2010

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Κατάργηση στηλοθετών Γραμμή

Ο στηλοθέτης Γραμμή δεν εντοπίζεται από το εργαλείο Εύρεση και αντικατάσταση του Word. Χρησιμοποιήστε αυτή την μακροεντολή όταν έχετε πολλούς και διάσπαρτους στηλοθέτες Γραμμή σε ένα έγγραφο και θέλετε να τους καταργήσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Σάββατο, 11/9/2010

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

Πώς θα εμφανίσετε στην κορδέλα την καρτέλα Προγραμματιστής, που σας επιτρέπει την πρόσβαση στις μακροεντολές, στον VB Editor και σε άλλα εργαλεία προγραμματισμού.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Πέμπτη, 9/9/2010

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση λίστας

Ρυθμίστε το Word ώστε, όταν κάνετε επκόλληση κειμένου οι αριθμημένες λίστες και ο λίστες με κουκκίδες να διατηρούν την αρίθμηση ή την κουκκίδα αντίστοιχα, που είχαν στην προέλευση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Τετάρτη, 8/9/2010

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ρυθμίσεις "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης

Η "Έξυπνη" Αποκοπή και Επικόλληση σας επιτρέπει να ορίζετε την μορφοποίηση που θα έχει ένα στοιχείο (κείμενο, λίστα, πίνακας κ.λπ.), όταν το έχετε αντιγράψει από ένα άλλο έγγραφο ή πρόγραμμα και το κάνετε επικόλληση στο Word.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Τρίτη, 7/9/2010

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Εμφάνιση του κουμπιού Επιλογές επικόλλησης

Πώς θα εμφανίσετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, που παρουσιάζεται κάτω από το κείμενο που κάνατε επικόλληση σε ένα έγγραφο, και σας επιτρέπει να ελέγχετε την μορφοποίηση που θα έχει αυτο το κείμενο στην νέα του θέση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Σάββατο, 4/9/2010

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

Προσαρμόστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που εφαρμόζει το Word κατά την επικόλληση ενός στοιχείου (κειμένου, εικόνας, πίνακα κ.λπ.), ώστε αυτό να έχει την μορφοποίηση που θέλετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Παρασκευή, 3/9/2010

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Διαθέσιμες επιλογές μορφοποίησης κατά την επικόλληση στο Word 2010

Επεξήγηση των εντολών επικόλλησης που εμφανίζονται στο Word 2010, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση
1η έκδοση : Παρασκευή, 30/7/2010

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Έλεγχος της μορφοποίησης κειμένου κατά την επικόλληση στο Word 2007

Μπορείτε να ελέγξετε την μορφοποίηση που θα έχει ένα κείμενο κατά την επικόλληση, με το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, που εμφανίζεται αμέσως μετά την επικόλληση, κάτω από το κείμενο που επικολλήσατε...

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση
1η έκδοση : Δευτέρα, 26/7/2010

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2010

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Πώς θα αυξήσετε ή θα μειώσετε την εσοχή σε ορισμένα στοιχεία μιας λίστας για να δημιουργήσετε λίστα με διαφορετικά επίπεδα (λίστα με υπο-λίστες).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες
1η έκδοση : Παρασκευή, 23/7/2010

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2010

Επικόλληση στοιχείων λίστας σε έγγραφο

Πώς μπορείτε να ελέγξετε την μορφοποίηση της λίστας κατά την επικόλληση, ανάλογα με την μορφή που είχε κατά την αντιγραφή (λίστα με κουκκίδες ή λίστα με αρίθμηση) και ανάλογα με την θέση όπου γίνεται η επικόλληση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες
1η έκδοση : Πέμπτη, 22/7/2010

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Η μακροεντολή δεν εκτελείται όταν χρησιμοποιώ την αντίστοιχη συντόμευση ή κουμπί

Πώς θα ελέγξετε αν η μακροεντολή που προσπαθείτε να εκτελέσετε είναι πράγματι αντιστοιχισμένη στην συντόμευση ή το κουμπί που χρησιμοποιείτε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Δευτέρα, 19/7/2010

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές

Γενικές αρχές για τις μακροεντολές. Τι μορφή έχουν, πού αποθηκεύονται, κανόνες ονοματολογίας, διαχείριση του κώδικα μακροεντολής.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Σάββατο, 17/7/2010

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση για να αντιγράψετε ή να μεταφέρετε στυλ και μακροεντολές μεταξύ εγγράφων και προτύπων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Τετάρτη, 14/7/2010

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

Προσαρμογή της κορδέλας στο Word 2010

Πώς θα προσθέσετε προσαρμοσμένες καρτέλες, ομάδες και εργαλεία στην κορδέλα του Word 2010. Πώς θα δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αυτών των ρυθμίσεων και πώς θα τις μεταφέρετε στο Word ενός άλλου υπολογιστή.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Τρίτη, 13/7/2010

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου σε ενέργεια ή λειτουργία του Word

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου για να δημιουργήσετε μία συντόμευση πληκτρολογίου, που θα εκτελεί μια ενέργεια ή λειτουργία του Word, όπως η εκτέλεση μιας μακροεντολής, η εφαρμογή ενός στυλ, η χρήση ενός αυτόματου κειμένου κ.ά.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Παρασκευή, 9/7/2010

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Προσαρμογή κουμπιού της γραμμής εργαλείων σύντομης πρόσβασης

Αλλαγή της εμφάνισης και της επεξήγησης ενός κουμπιού που έχετε προσθέσει στην γραμμή εργαλείων σύντομης πρόσβασης και είναι αντιστοιχισμένο στην εκτέλεση μιας μακροεντολής.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Τετάρτη, 7/7/2010

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2010

Προσθήκη κουμπιού στην γραμμή εργαλείων σύντομης πρόσβασης

Πώς θα προσθέσετε κουμπιά στην γραμμή εργαλείων σύντομης πρόσβασης, για να εκτελείτε σύντομα τις μακροεντολές που χρησιμοποιείτε συχνά.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις του Word
1η έκδοση : Δευτέρα, 5/7/2010

Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Καταγραφή μακροεντολής

Πώς θα δημιουργήσετε μία μακροεντολή καταγράφοντας μία-μία τις ενέργειες που θέλετε να εκτελεί.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Σάββατο, 3/7/2010

Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Χρήση του πινέλου μορφοποίησης

Το πινέλο μορφοποίησης σας επιτρέπει να αντιγράψετε την μορφοποίηση που έχει ένα απόσπασμα του κειμένου ή ορισμένα στοιχεία μορφοποίησης που έχει μία εικόνα...

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση
1η έκδοση : Πέμπτη, 1/7/2010

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Πότε και πώς χρησιμοποιούνται οι στηλοθέτες

Περιγραφή της λειτουργίας των στηλοθετών. Ορισμός στηλοθετών με τον χάρακα και με το πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες. Πώς θα ρυθμίσετε την θέση των προεπιλεγμένων στηλοθετών του Word.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μορφοποίηση εγγράφου
1η έκδοση : Τρίτη, 29/6/2010

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Ρύθμιση των εσοχών παραγράφου με τον χάρακα

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία του χάρακα για να ρυθμίσετε την εσοχή και την προεξοχή του κειμένου μιας παραγράφου και των στοιχείων μιας λίστας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μορφοποίηση εγγράφου
1η έκδοση : Παρασκευή, 25/6/2010

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

Ρυθμίσεις του πλαισίου εργασιών Στυλ

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές τμήματος παραθύρου στυλ για να ρυθμίσετε τον τρόπο που εμφανίζονται τα στυλ στο πλαίσιο εργασιών Στυλ, ώστε να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός του στυλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τετάρτη, 23/6/2010

Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ - 4ο μέρος

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που μπορεί να μη χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, αλλά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε.

Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος περιγράφονται οι επιλογές που εμφανίζονται στην καρτέλα Ορισμός προεπιλογών του πλαισίου διαλόγου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Σάββατο, 19/6/2010

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ - 3ο μέρος

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που μπορεί να μη χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, αλλά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε.

Στο τρίτο μέρος περιγράφονται οι επιλογές που εμφανίζονται στην καρτέλα Περιορισμός του πλαισίου διαλόγου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 17/6/2010

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ - 2ο μέρος

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που μπορεί να μη χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, αλλά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι επιλογές που εμφανίζονται στην καρτέλα Πρόταση του πλαισίου διαλόγου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τρίτη, 15/6/2010

Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ - 1ο μέρος

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που μπορεί να μη χρησιμοποιείτε σε καθημερινή βάση, αλλά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζετε.

Στο πρώτο μέρος περιγράφονται οι επιλογές που εμφανίζονται στην καρτέλα Επεξεργασία του πλαισίου διαλόγου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Σάββατο, 12/6/2010

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Εμφάνιση της μορφοποίησης

Το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση μορφοποίησης παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για τα επίπεδα μορφοποίησης που έχει ένα απόσπασμα κειμένου και σας επιτρέπει να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 10/6/2010

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

Έλεγχος της μορφοποίησης με την Επιθεώρηση στυλ

Το πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ σας επιτρέπει να ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο την μορφοποίηση χαρακτήρα και παραγράφου που έχει ένα απόσπασμα του κειμένου...

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τρίτη, 8/6/2010

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση

Χρησιμοποιήστε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που έχει ένα απόσπασμα κειμένου του εγγράφου για την δημιουργία ενός στυλ.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 3/6/2010

Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Δημιουργία νέου στυλ

Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από την μορφοποίηση για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ με τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που θέλετε να έχει.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Δευτέρα, 31/5/2010

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Τύποι στυλ

Περιγραφή των πέντε τύπων στυλ που διαθέτει το Word για την μορφοποίηση ενός εγγράφου: Στυλ χαρακτήρα, στυλ παραγράφου, συνδεδεμένα στυλ, στυλ λίστας και στυλ πίνακα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Παρασκευή, 28/5/2010

Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Γνωριμία με το πλαίσιο εργασιών Στυλ

Δείτε πώς λειτουργεί η "καρδιά" του Word. Δημιουργήστε, τροποποιήστε και διαγράψτε στυλ. Αντικαταστήστε το στυλ που έχετε εφαρμόσει με κάποιο άλλο. Επιλέξτε τα στυλ που θα εμφανίζονται στην συλλογή Γρήγορα στυλ και στο πλαίσιο εργασιών Στυλ...

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τετάρτη, 26/5/2010

Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Ένα στυλ άλλαξε αναπάντεχα

Αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν την αλλαγή ενός στυλ, η την πλήρη κατάργηση της μορφοποίησης που έχετε κάνει σε ένα έγγραφο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Σάββατο, 22/5/2010

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

Οι λίστες που περιέχουν αριθμούς δεν ταξινομούνται σωστά

Πώς θα ταξινομήσετε μία λίστα με συνδυασμούς αριθμών, τους οποίους δεν αναγνωρίζει ως αριθμούς το Word (π.χ. τους τηλεφωνικούς αριθμούς που συνδέονται με το ενωτικό ή τους ταχυδρομικούς κώδικες, που γράφονται σε δύο τμήματα).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Πέμπτη, 20/5/2010

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Ταξινόμηση λίστας με καταχωρήσεις σε παραγράφους

Ταξινομήστε παραγράφους κειμένου με βάση την πρώτη λέξη της παραγράφου ή λέξεις που έχετε ορίσει ως πεδία ταξινόμησης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Δευτέρα, 17/5/2010

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Κανόνες που χρησιμοποιεί το Word για τη σειρά ταξινόμησης

Δείτε ποια κριτήρια ακολουθεί το Word για να ταξινομήσει ένα επιλεγμένο κείμενο, και πώς διαχειρίζεται το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς κατά την ταξινόμηση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου
1η έκδοση : Πέμπτη, 13/5/2010

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Η μορφοποίηση χαρακτήρων σε μία παράγραφο ή/και η μορφοποίηση μιας παραγράφου επηρεάζουν και τις επόμενες παραγράφους

Γιατί, όταν μορφοποιείτε μια παράγραφο ή τους χαρακτήρες μιας παραγράφου, αυτή η μορφοποίηση μεταφέρεται και στο κείμενο που ακολουθεί.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Δευτέρα, 10/5/2010

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Στυλ

Περιγραφή των εργαλείων που περιλαμβάνει η ομάδα Στυλ στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Πέμπτη, 6/5/2010

Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο

Παρουσίαση των εργαλείων που ανήκουν στην ομάδα Πρόχειρο της καρτέλας Κεντρική και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας τους.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση
1η έκδοση : Παρασκευή, 30/4/2010

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Περιγραφή των επιλογών που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος και πώς θα τις χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε την μορφοποίηση κειμένου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τρίτη, 27/4/2010

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Αυτόματη αρίθμηση επικεφαλίδων με λίστα διάρθρωσης

Δημιουργία στυλ λίστας πολλών επιπέδων για την αυτόματη αρίθμηση των επικεφαλίδων ενός εγγράφου με μορφή διάρθρωσης (1 / 1.1 / 1.1.1 κ.λπ.).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες
1η έκδοση : Παρασκευή, 23/4/2010

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Λίστα πολλών επιπέδων

Δημιουργία λίστας πολλών επιπέδων με τα προεπιλεγμένα στυλ λίστας του Word. Δημιουργία και προσαρμογή στυλ λίστας πολλών επιπέδων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες
1η έκδοση : Πέμπτη, 15/4/2010

Σάββατο, 10 Απριλίου 2010

Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

Λίστα με κουκκίδες

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες χρησιμοποιώντας τα προεπιλεγμένα σύμβολα κουκκίδας ή εικόνες και άλλα γραφικά

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες
1η έκδοση : Τετ΄σρτη, 7/4/2010

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος

Περιγραφή των εργαλείων που περιλαμβάνει η ομάδα Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Παρασκευή, 2/4/2010

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Εισαγωγή στην μορφοποίηση κειμένου

Τι προσφέρουν τα στυλ και πώς χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της εμφάνισης του κειμένου. Άμεση μορφοποίηση. Τύποι στυλ. Θέματα και Σύνολα στυλ. Συνδυασμοί γραμματοσειρών και χρωμάτων.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μορφοποίηση εγγράφου
1η έκδοση : Παρασκευή, 26/3/2010

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά

Περιγραφή των επιλογών που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά και πώς θα τις χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε την μορφοποίηση του εγγράφου.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Σάββατο, 20/3/2010

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά

Περιγραφή των εργαλείων που περιλαμβάνει η ομάδα Γραμματοσειρά στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ
1η έκδοση : Τρίτη, 16/3/2010

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Μακροεντολή μετατροπής ελληνικών <--> αγγλικών χαρακτήρων

Μακροεντολή χρήσιμη σε όσους συνηθίζουν να πληκτρολογούν αγγλικό και ελληνικό κείμενο και ξεχνούν ενδιάμεσα να αλλάξουν γλώσσα στο πληκτρολόγιο, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να πληκτρολογούν αγγλικούς χαρακτήρες ενώ θα έπρεπε να είναι ελληνικοί ή το αντίθετο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Τετάρτη, 10/3/2010

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Αντιγραφή και επικόλληση με το Πρόχειρο του Office

Δείτε πώς λειτουργεί το Πρόχειρο του Office και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε επικόλληση ένα ή περισσότερα αντικείμενα που έχετε αντιγράψει.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση
1η έκδοση : Πέμπτη, 4/3/2010

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Χρήση της Ειδικής επικόλλησης

Το πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση σας επιτρέπει να ελέγχετε την μορφοποίηση που θα έχει (ή δεν θα έχει) ένα στοιχείο κατά την επικόλληση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση
1η έκδοση : Δευτέρα, 1/3/2010

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Σύνδεση και Ενσωμάτωση αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αντικείμενα, που προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα με δυνατότητες σύνδεσης και ενσωμάτωσης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Κοινή χρήση πληροφοριών
1η έκδοση : Τετάρτη, 24/2/2010

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Επικόλληση κειμένου χωρίς μορφοποίηση

Μακροεντολή που απλοποιεί την διαδικασία επικόλλησης κειμένου χωρίς την μορφοποίηση που είχε κατά την αντιγραφή.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Παρασκευή, 19/2/2010

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2010

Προσθήκη της εντολής Ειδική επικόλληση στο μενού συντομίας του Word 2007

Μακροεντολή που προσθέτει μία εντολή στο μενού συντομίας του Word 2007 για να εμφανίζετε το πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση, και να ελέγχετε την μορφοποίηση που θα έχει το κείμενο κατά την επικόλληση.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Ρυθμίσεις
1η έκδοση : Τρίτη, 16/2/2010

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Γνωριμία με τον Visual Basic Editor

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βασικά εργαλεία του Visual Basic Editor για να διαχειριστείτε μακροεντολές και άλλα στοιχεία προγραμματισμού που είναι αποθηκευμένα σε ένα πρότυπο ή έγγραφο.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Σάββατο, 13/2/2010

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Ταξινόμηση μακροεντολών

Μεταφορά του κώδικα κάθε μακροεντολής σε ξεχωριστό module (Λειτουργική μονάδα), ώστε να είναι πιο εύκολη η διαχείριση των μακροεντολών (αντιγραφή μεταξύ εγγράφων και προτύπων, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, μεταφορά σε άλλους υπολογιστές κ.λπ.).

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Δευτέρα, 8/2/2010

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση ή σε κουμπί

Βασικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε όταν θέλετε να εκτελείτε μια μακροεντολή χρησιμοποιώντας μια συντόμευση πληκτρολογίου ή ένα κουμπί στη γραμμή εργαλείων σύντομης πρόσβασης.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Τετάρτη, 3/2/2010

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Εγκατάσταση μακροεντολής

Τι πρέπει να κάνετε όταν έχετε διαθέσιμο τον κώδικα μιας μακροεντολής και θέλετε να τον εγκαταστήσετε σε ένα έγγραφο ή πρότυπο, ώστε να αξιοποιήσετε την μακροεντολή.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Μακροεντολές
1η έκδοση : Σάββατο, 30/1/2010

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2010

Το κείμενο δεν αντιγράφεται από το Πρόχειρο στο Word με την σωστή μορφοποίηση

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν κάνετε επικόλληση κειμένου χρησιμοποιώντας το κουμπί Επικόλληση στην κορδέλα ή την συντόμευση CTRL+V, και ταυτόχρονα οι ρυθμίσεις του Word για την αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση δεν είναι όπως τις θέλετε.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Αντιμετώπιση προβλημάτων
1η έκδοση : Δευτέρα, 25/1/2010

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

Δημιουργία λίστας κατά κατηγορία με την συγχώνευση αλληλογραφίας

Διαδικασία για την μεταφορά ενός πίνακα του Excel στο Word, ταξινομημένο κατά κατηγορία, με βάση ένα πεδίο του πίνακα.

Δημοσίευση : www.adaeion.gr
Ενότητα : Συγχώνευση αλληλογραφίας
1η έκδοση : Παρασκευή, 22/1/2010