Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

Οι συντομεύσεις CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V δεν λειτουργούν στο Word

Περιγραφή

Επιλέγετε ένα απόσπασμα κειμένου σε ένα έγγραφο του Word και χρησιμοποιείτε τη συντόμευση CTRL+X για να κάνετε αποκοπή του κειμένου, ή τη συντόμευση CTRL+C για να κάνετε αντιγραφή του κειμένου στο Πρόχειρο. Όταν κάνετε κλικ σε ένα διαφορετικό σημείο του εγγράφου ή σε ένα διαφορετικό έγγραφο και χρησιμοποιείτε τη συντόμευση CTRL+V το απόσπασμα του κειμένου δεν επικολλάται στο έγγραφο.

Το πρόβλημα αυτό είναι αρκετά παλιό χωρίς να έχει δοθεί ακόμα απάντηση από τη Microsοft. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάζεται τυχαία και από διαφορετικές αιτίες, ή να προκαλείται από συνδυασμό διαφορετικών παραγόντων. Ορισμένοι από τους συντελεστές που προκαλούν το πρόβλημα μπορεί να είναι η εγκατάσταση ενός νέου προγράμματος, η αυτόματη εγκατάσταση μιας ενημέρωσης του Office ή των Windows, η καταστροφή ή δυσλειτουργία ενός πρόσθετου του Office κ.ά.

Αντιμετώπιση

Κατ' αρχάς ελέγξτε αν το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο στο Word και δεν είναι γενικό, που πιθανόν να οφείλεται σε χαλασμένο πληκτρολόγιο, ή γενικό πρόβλημα των Windows. Δοκιμάστε αν οι συντομεύσεις λειτουργούν όταν χρησιμοποιείτε το δεξιό πλήκτρο CTRL αντί του αριστερού. Αν είναι δυνατόν δοκιμάστε με διαφορετικό πληκτρολόγιο. Επίσης δοκιμάστε αν το πρόβλημα εμφανίζεται και σε άλλα προγράμματα εκτός του Word. Π.χ. δοκιμάστε τις συντομεύσεις με ένα κείμενο στο Σημειωματάριο των Windows. Εφ' όσον βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα εμφανίζεται μόνο στο Word ακολουθήστε τις επόμενες διαδικασίες που πιθανόν να λύσουν το πρόβλημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από κάθε μία από τις διαδικασίες ανοίξτε το Word και ελέγξτε αν το πρόβλημα έχει λυθεί.

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

To Word ακολουθεί ορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν κάνετε αντιγραφή και επικόλληση μορφοποιημένου κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά αυτές τις ρυθμίσεις για να ελέγξετε αν το πρόβλημα λύθηκε. Αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ιδίως στα πεδία Επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο και στο πεδίο Επικόλληση μεταξύ εγγράφων. Για την αναλυτική διαδικασία δείτε το θέμα Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης.

Στο ίδιο σημείο επίσης, πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις και αλλάξτε προσωρινά την προεπιλεγμένη τιμή στο πεδίο Χρήση προεπιλογών για.

Επαναπροσδιορισμός συντομεύσεων

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε εκ νέου τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις ενέργειες Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης. Για την αναλυτική διαδικασία δείτε το θέμα Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου σε ενέργεια ή λειτουργία του Word. Θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσετε τις συντομεύσεις για τις εντολές EditCut (CTRL+X), EditCopy (CTRL+C) και EditPaste (CTRL+V). Σημειώστε ότι, ακόμα κι αν στην κάθε εντολή εμφανίζεται η ανάλογη συντόμευση, καταργήστε την και δημιουργήστε την αντιστοίχιση από την αρχή.

Εναλλακτικές συντομεύσεις

Αντί για τις γνωστές συντομεύσεις Αποκοπής, Αντιγραφής και Επικόλλησης, το Word διαθέτει εναλλακτικές συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αυτή είναι μια λύση που μπορείτε να εφαρμόσετε προσωρινά, με την ελπίδα ότι το πρόβλημα όσο ξαφνικά εμφανίστηκε άλλο τόσο ξαφνικά θα διορθωθεί από μόνο του!

Αντί CTRL+X χρησιμοποιήστε SHIFT+DEL
Αντί CTRL+C χρησιμοποιήστε CTRL+INSERT
Αντί CTRL+V χρησιμοποιήστε SHIFT+INSERT

Διαγραφή προσωρινών αρχείων

Το Word δημιουργεί αυτόματα διάφορα προσωρινά αρχεία, ανάλογα με την εργασία που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα, και τα αρχεία αυτά τα διαγράφει επίσης αυτόματα, όταν κλείνετε το Word. Τα προσωρινά αρχεία πιθανόν να μη διαγράφονται σε ορισμένες περιπτώσεις και, αν και δεν δημιουργούν συνήθως προβλήματα, καλό είναι να τα διαγράφετε.

 1. Κλείστε το Word και κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Εμφανίστε την Εξερεύνηση Αρχείων των Windows.
 3. Στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε την επόμενη διεύθυνση και πατήστε ENTER:

  %userprofile%\AppData\Local\Temp

 4. Επιλέξτε όλα τα περιεχόμενα του φακέλου και πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Ο φάκελος Temp χρησιμοποιείται από πολλά προγράμματα που δημιουργούν προσωρινά αρχεία και φακέλους. Μπορείτε να διαγράψετε άφοβα τα περιεχόμενά του, εκτός κι αν εσείς έχετε τοποθετήσει εκεί δικά σας αρχεία (πολύ κακή τακτική).
  • Πιθανόν να εμφανιστεί μήνυμα ότι ένα αρχείο χρησιμοποιείται και δεν είναι δυνατή η διαγραφή του. Επιλέξτε Παράβλεψη και συνεχίστε με τη διαγραφή των υπολοίπων.

Κατάργηση προτύπων και προσθέτων προγραμμάτων

Απενεργοποιήστε ένα-ένα τα πρότυπα και τα πρόσθετα που τυχόν έχετε φορτώσει στο Word για να ελέγξετε αν κάποιο από αυτά προκαλεί το πρόβλημα.

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στις Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Πρόσθετα.
 2. Στο πεδίο Διαχείριση επιλέξτε Πρόσθετα COM και κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.
 3. Απενεργοποιήστε τα πρόσθετα και δοκιμάστε αν το πρόβλημα λύθηκε. Διαφορετικά,
 4. Επαναλάβατε τα βήματα 1-2 επιλέγοντας στο πεδίο Διαχείριση Πρόσθετα του Word.
 5. Απενεργοποιήστε τα καθολικά πρότυπα και δοκιμάστε αν το πρόβλημα λύθηκε. Διαφορετικά συνεχίστε με τις επόμενες διαδικασίες.

Αντικατάσταση βασικού προτύπου

Το βασικό πρότυπο του Word περιέχει πληροφορίες για τη βασική μορφοποίηση του εγγράφου. Επιπλέον, με την πάροδο της χρήσης μπορεί να προστεθούν και άλλα στοιχεία από τον χρήστη, όπως είναι οι μακροεντολές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την αντικατάσταση του προτύπου όλες οι προσαρμοσμένες λειτουργίες που είχατε δημιουργήσει θα καταργηθούν. Στην επόμενη διαδικασία περιγράφεται η προσωρινή κατάργησή του, ώστε να επαναφέρετε το βασικό πρότυπο που χρησιμοποιείτε αν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε αυτό.

 1. Κλείστε το Word και ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων των Windows.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε την επόμενη διεύθυνση και πατήστε ENTER.

  %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Πρότυπα

 3. Μετονομάστε το αρχείο Normal (ή Normal.dotm αν εμφανίζονται οι επεκτάσεις αρχείων) π.χ. σε NormalOLD.
 4. Ανοίξτε το Word και ελέγξτε αν το πρόβλημα διορθώθηκε. Το Word δημιουργεί αυτόματα κατά το άνοιγμα, ένα καινούργιο πρότυπο.
  • Αν το πρόβλημα διορθώθηκε, φαίνεται ότι οφειλόταν στο βασικό πρότυπο που χρησιμοποιούσατε. Θα πρέπει να καταργήσετε οριστικά το πρότυπο που μετονομάσατε στο βήμα 3.
  • Αν το πρόβλημα δεν διορθώθηκε, κλείστε το Word και επιστρέψτε στην Εξερεύνηση αρχείων των Windows. Διαγράψτε το νέο αρχείο Normal και μετονομάστε πάλι το NormalOLD σε Normal για να επαναφέρετε το πρότυπο που χρησιμοποιούσατε.

Άλλοι πιθανοί έλεγχοι

 • Ελέγξτε αν το πρόβλημα εμφανίζεται όταν το Word είναι ταυτόχρονα ανοικτό με κάποια άλλη εφαρμογή. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αυτής της εφαρμογής.
 • Ανανεώστε το πρόγραμμα οδήγησης πληκτρολογίου. Αποσυνδέστε το για λίγα λεπτά από τον υπολογιστή, επανασυνδέστε το και κάνετε επανεκκίνηση. Μπορείτε επίσης να κάνετε επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης:
  1. Στο πλαίσιο αναζήτησης του μενού Έναρξη πληκτρολογήστε Διαχείριση συσκευών και πατήστε ENTER.
  2. Στο παράθυρο Διαχείριση συσκευών κάνετε διπλό κλικ στο στοιχείο Πληκτρολόγια.
  3. Κάνετε δεξιό κλικ στο όνομα του πληκτρολογίου και στη συνέχεια επιλέξτε Απεγκατάσταση.
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
  5. Κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

   Μετά την επανεκκίνηση γίνεται αυτόματα επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης πληκτρολογίου.

Σύνοψη
Θέμα
Οι συντομεύσεις CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V δεν λειτουργούν στο Word
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
5.01.010/0083
Έκδοση
9/3/11
Αναθεώρηση
30/7/19

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

Ερμητική και Διά μέσου αναδίπλωση

Το Word μπορεί να κάνει αναδίπλωση κειμένου γύρω από εικόνες και άλλα αντικείμενα με διάφορους τρόπους. Αν έχετε επιλέξει π.χ. μια εικόνα μπορείτε να εμφανίσετε την καρτέλα εργαλείων εικόνας Μορφοποίηση και να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναδίπλωση κειμένου για να δείτε τις δυνατότητες αναδίπλωσης. Οι εντολές που υπάρχουν στο μενού κάνουν εύκολα κατανοητό τον τρόπο αναδίπλωσης του κειμένου: Τετράγωνη, Πίσω από το κείμενο, Εμπρός από το κείμενο κ.λπ.

Αυτή ίσως που χρειάζεται κάποια εξήγηση είναι η αναδίπλωση Διά μέσου, η οποία λειτουργεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που πιθανόν δεν έχετε αντιμετωπίσει. Έτσι, αν δοκιμάσετε να εφαρμόσετε είτε την Ερμητική, είτε τη Διά μέσου αναδίπλωση, πιθανόν να μη δείτε κάποια εμφανή διαφορά. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που χρησιμοποιεί το Word για να κάνει την αναδίπλωση του κείμενου, που ακολουθεί το περίγραμμα που ορίζουν τα σημεία αναδίπλωσης του αντικειμένου.

Τα σημεία αναδίπλωσης συνήθως σχηματίζουν ένα ορθογώνιο τετράπλευρο που περιβάλλει την εικόνα, το πλαίσιο κειμένου, το σχήμα κ.λπ. γύρω από το οποίο ρέει το κείμενο, όταν εφαρμόζετε Τετράγωνη ή Πάνω και κάτω αναδίπλωση. Όταν όμως σύρετε τα σημεία αναδίπλωσης σε διαφορετική θέση, αυτόματα το Word ορίζει Ερμητική αναδίπλωση. Αυτό επιτρέπει στο κείμενο να "μπαίνει" στην περιοχή του αντικειμένου, φαινομενικά υπερβαίνοντας τα όριά του. Αυτό είναι δυνατόν υπό δύο προϋποθέσεις που ισχύουν τόσο για την Ερμητική όσο και για τη Διά μέσου αναδίπλωση: Το αντικείμενο δεν πρέπει να έχει ούτε περίγραμμα, ούτε φόντο. Δείτε π.χ. πώς λειτουργεί η Ερμητική αναδίπλωση σε πλαίσια κειμένου.

Ειδικά για τις εικόνες, υπάρχουν μορφές εικόνων που από την κατασκευή τους επιτρέπουν την ύπαρξη "κενών" σημείων, όπως είναι οι εικόνες .gif και .png. Σ' αυτές τις περιπτώσεις το Word συνήθως αναγνωρίζει τα κενά σημεία και προσαρμόζει τα σημεία αναδίπλωσης ανάλογα. Σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. σε εικόνες .jpg, η δημιουργία κενών σημείων μπορεί να γίνει με πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων. Ωστόσο ένα εργαλείο με βασικές λειτουργίες αυτής της διαδικασίας έχει και το Word, που σας επιτρέπει να αφαιρεσέτε τον φόντο μιας εικόνας.


Εικ. 1: Δείγμα Eρμητικής αναδίπλωσης

Στην Ερμητική αναδίπλωση το κείμενο ρέει γύρω από τα εξωτερικά σημεία αναδίπλωσης, αλλά δεν "μπαίνει" στον ενδιάμεσο χώρο.


Εικ. 2: Δείγμα αναδίπλωσης Διά μέσου

Στην αναδίπλωση Διά μέσου, το κείμενο έχει τη δυνατότητα να καλύπτει και τα κενά που αφήνουν τα σημεία αναδίπλωσης στο εσωτερικό του σχήματος.

Για πολλά αντικείμενα, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της Ερμητικής και της Διά μέσου αναδίπλωσης, καθώς τα σημεία αναδίπλωσης δεν αφήνουν κενές περιοχές που θα μπορούσε να καλύψει το κείμενο. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ίσως οι πίνακες, που είναι τετράγωνα αντικείμενα. Δεν υπάρχουν εσωτερικά κενά κι έτσι η Ερμητική και η Διά μέσου αναδίπλωση έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.

Σύνοψη
Θέμα
Ερμητική και Διά μέσου αναδίπλωση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.02.010/0082
Έκδοση
12/2/11
Αναθεώρηση
29/7/19

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019

Χρήση και προσαρμογή επεξηγήσεων

Ο όρος Επεξηγήσεις χρησιμοποιείται για τα ειδικά πλαίσια κειμένου, που χρησιμοποιούνται συνήθως στα κόμικς και τις γελοιογραφίες, για να καταδείξουν τον διάλογο μεταξύ των ατόμων που συνομιλούν. Το Word διαθέτει διάφορους τύπους επεξήγησης στο μενού Σχήματα της καρτέλας Εισαγωγή.

Εισαγωγή Επεξήγησης

 1. Στην ομάδα Απεικονίσεις της καρτέλας Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφή της επεξήγησης που θέλετε.
 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να εισαγάγετε την επεξήγηση με το προκαθορισμένο μέγεθος κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου που θέλετε.
  • Για να εισαγάγετε την επεξήγηση με προσαρμογή του μεγέθους της κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου και σύρετε διαγώνια έως το μέγεθος που θέλετε.
 3. Πληκτρολογήστε το επεξηγηματικό κείμενο που θέλετε.

Προσαρμογή Επεξήγησης

Εικ. 1: Φυσσαλίδα "σύννεφο"

Ορισμένα χαρακτηριστικά προσαρμογής μπορείτε να δείτε στην εικόνα 1:

 • Σύρετε δεξιά-αριστερά το κυκλικό βέλος για να περιστρέψετε την επεξήγηση. Η περιστροφή περιλαμβάνει και τον δείκτη.
 • Χρησιμοποιήστε τον πορτοκαλί κύκλο για να μετακινήσετε τον δείκτη.
 • Χρησιμοποιήστε τα σημεία ελέγχου του πλαισίου κειμένου για να αυξομειώσετε το μέγεθος της επεξήγησης.

Για πιο λεπτομερείς ρυθμίσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία της καρτέλας Μορφή σχήματος, (Πλαίσιο κειμένου στο Word 2007) που εμφανίζεται στην κορδέλα, όταν κάνετε κλικ ή διπλό κλικ στο περίγραμμα της Επεξήγησης. Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στην Επεξήγηση και να επιλέξετε την εντολή Μορφοποίηση σχήματος για να χρησιμοποιήσετε το ομώνυμο πλαίσιο εργασιών (το χρησιμοποίησα στην εικόνα για να προσθέσω φόντο με διαβάθμιση δύο χρωμάτων).

Οι επόμενες ρυθμίσεις ισχύουν υπό προϋποθέσεις:

Εικ. 2: Συλλογή Επεξηγήσεων

 • Η Επεξήγηση ευρίσκεται σε παλαιότερης μορφής έγγραφο του Word (97 - 2003, με επέκταση αρχείου .doc).
 • Ο δείκτης στην Επεξήγηση έχει μορφή γραμμής (εικ. 2).

Για τις Επεξηγήσεις με δείκτη γραμμής μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον παραμέτρους:

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στο περίγραμμα της επεξήγησης και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση αυτόματου σχήματος επιλέξτε την καρτέλα Πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση επεξήγησης.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφοποίηση επεξήγησης (εικ. 3) επιλέξτε τον τύπο της γραμμής και ρυθμίστε τις υπόλοιπες παραμέτρους:

  Εικ. 3: Ρύθμιση γραμμής επεξήγησης

  • Διάκενο
   Ελέγχει την απόσταση μεταξύ της γραμμής κατάδειξης και του περιγράμματος του πλαισίου της επεξήγησης.
  • Γωνία
   Η ρύθμιση της γωνίας είναι διαθέσιμη για τους τύπους Δύο, Τρία και Τέσσερα. Ελέγχει την κλίση της γραμμής κατάδειξης. Η προεπιλεγμένη τιμή Οποιαδήποτε σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη γωνία κλίσης σύροντας τις λαβές παραμόρφωσης της γραμμής κατάδειξης. Διαφορετικά επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες τιμές.
  • Απόθεση
   Ελέγχει το σημείο σύνδεσης της γραμμής κατάδειξης με το πλαίσιο της επεξήγησης. Επιλέξτε μια από τις προκαθορισμένες θέσεις ή πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε, υπολογίζοντας από την πάνω αριστερή γωνία του πλαισίου της επεξήγησης.
  • Μήκος
   Η ρύθμιση του μήκους είναι διαθέσιμη για τους τύπους Τρία και Τέσσερα. Ελέγχει το μήκος της γραμμής κατάδειξης. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Βέλτιστο, αλλά μπορείτε να πληκτρολογήσετε την τιμή που θέλετε, σε εκατοστά. Υπ' όψιν ότι, όποια επιλογή κι αν κάνετε, μπορείτε στη συνέχεια να ρυθμίσετε το μήκος "με το χέρι", σύροντας τις λαβές παραμόρφωσης της γραμμής κατάδειξης.
  • Περίγραμμα κειμένου
   Ενεργοποιήστε την επιλογή αν θέλετε να εμφανίζεται το περίγραμμα του πλαισίου επεξήγησης.
  • Αυτόματη επισύναψη
   Η εντολή είναι διαθέσιμη για τους τύπους Δύο, Τρία και Τέσσερα. Ενεργοποιήστε την, ώστε η γραμμή κατάδειξης να επισυνάπτεται στο κάτω μέρος του πλαισίου της επεξήγησης. Αυτό αποτρέπει την επικάλυψη του πλαισίου κειμένου από τη γραμμή κατάδειξης.
  • Προσθήκη γραμμής έμφασης
   Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη για τους τύπους Δύο, Τρία και Τέσσερα. Προσθέτει στο πάνω άκρο της γραμμής κατάδειξης μια γραμμή, παράλληλα με την πλευρά του πλαισίου επεξήγησης.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Σύνοψη
Θέμα
Χρήση και προσαρμογή επεξηγήσεων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.009/0081
Έκδοση
26/1/11
Αναθεώρηση
27/7/19

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019

Κατάργηση φόντου εικόνας

Μπορείτε να καταργήσετε τον φόντο από μια εικόνα για να τονίσετε ή να επισημάνετε το θέμα της εικόνας ή για να καταργήσετε λεπτομέρειες που αποσπούν την προσοχή.

Το Word έχει την ευχέρεια να καταργήσει αυτόματα τον φόντο από μια εικόνα, ειδικά όταν το στοιχείο που θέλετε να διατηρήσετε έχει μεγάλη διαφορά χρώματος από τα σημεία που το περιβάλλουν. Σας δίνεται όμως και η δυνατότητα να ορίσετε εσείς τα σημεία που θα διατηρήσετε ή θα απαλείψετε.


Εικ. 1: Τζάκαμαρ του Αμαζονίου

Για να καταργήσετε τον φόντο μιας εικόνας:

 1. Επιλέξτε την εικόνα και στην καρτέλα εργαλείων Μορφοποίηση εικόνας κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση φόντου.


  Εικ. 2: Αυτόματη επιλογή φόντου από το Word

  Όπως μπορείτε να δείτε (εικ. 2) το Word επέλεξε σωστά την περιοχή του φόντου, με μια μικρή ίσως λεπτομέρεια στις άκρες του κλαδιού. Θα χρειαστεί να κάνετε μερικές δοκιμές, χρησιμοποιώντας το κουμπί Σήμανση περιοχών για διατήρηση, ώστε κι αυτά τα σημεία να θεωρηθούν από το Word ως μέρος της φωτογραφίας που θέλετε να διατηρηθεί. Προσπαθήστε να κάνετε κλικ σε σημεία που έχουν μεγαλύτερη διαφορά απόχρωσης από τα περιβάλλοντα χρώματα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επισημάνετε ένα μικρό σημείο που θέλετε να διατηρήσετε ή να καταργήσετε, κάνετε κλικ. Για να επισημάνετε μεγάλες επιφάνειες σύρετε τον δείκτη περιμετρικά της περιοχής.

 2. Αφού ολοκληρώσετε τις τροποποιήσεις κάνετε κλικ στο κουμπί Διατήρηση αλλαγών για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.


Εικ. 3: Αξιοποίηση της κατάργησης του φόντου

Αφού αφαίρεσα τον φόντο, πρόσθεσα ένα εφέ λάμψης με πράσινη απόχρωση και χρησιμοποίησα ερμητική αναδίπλωση για να πάρει την τελική μορφή μέσα στη σελίδα.

Σύνοψη
Θέμα
Κατάργηση φόντου εικόνας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Remove the background of a picture», Office Online Support

Ταυτότητα
1.02.008/0080
Έκδοση
18/1/11
Αναθεώρηση
23/7/19

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Χρήση γραμμών και γραμμών σύνδεσης

Μπορείτε να σχεδιάσετε μια γραμμή σε ένα έγγραφο του Word, όταν θέλετε να δώσετε έμφαση ή να δείξετε σε μια πληροφορία, όταν θέλετε να διαχωρίσετε τμήματα του κειμένου, όταν θέλετε να δημιουργήσετε κενές θέσεις υπογραφής και σε άλλες πολλές περιπτώσεις.

Οι γραμμές σύνδεσης είναι διάφορες μορφές γραμμής που χρησιμοποιούνται σε σύνθετους σχεδιασμούς, όταν θέλετε να συνδέσετε δύο ή περισσότερα σχήματα, για να δείξετε ότι υπάρχει κάποια σχέση ή κάποια ροή μεταξύ τους. Το Word διαθέτει τρία είδη γραμμών σύνδεσης: Ευθύγραμμη, γωνιώδη και καμπυλόγραμμη. Για να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές σύνδεσης, τα σχήματα που θέλετε να συνδέσετε πρέπει να είναι τοποθετημένα σε καμβά σχεδίασης.

Όταν επιλέγετε μια γραμμή σύνδεσης και κινείτε τον δείκτη πάνω από τα σχήματα που έχετε δημιουργήσει, εμφανίζονται μικρές κουκκίδες στην περιφέρεια του σχήματος, οι οποίες είναι τα σημεία που μπορείτε να προσαρτήσετε τη γραμμή σύνδεσης. Αφού συνδέσετε δύο ή περισσότερα σχήματα με γραμμές σύνδεσης, αυτές παραμένουν προσαρτημένες ακόμα κι αν αλλάξετε θέση στα συνδεδεμένα σχήματα. Αν σύρετε το άκρο μιας συνδεδεμένης γραμμής αυτή αποσυνδέεται από το σημείο σύνδεσης και μπορείτε να τη συνδέσετε σε άλλο σημείο του ίδιου ή άλλου σχήματος.

Σχεδίαση γραμμής

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε το είδος της γραμμής που θέλετε να εισαγάγετε στο έγγραφο.
 2. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Σύρετε ως το σημείο που θα είναι το τέλος της γραμμής.
  • Μετακινήστε τον δείκτη (χωρίς να έχετε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού) στο σημείο που θα είναι το τέλος της γραμμής και κάνετε πάλι κλικ.

Η γραμμή Σκαρίφημα σχεδιάζεται μόνο με σύρσιμο, ενώ η γραμμή Σχήμα σχεδιάζεται είτε με δύο κλικ (στην αρχή και το τέλος της γραμμής) όταν θέλετε να δημιουργήσετε ευθείες γραμμές, είτε με σύρσιμο για γραμμές όπως αυτές που σχεδιάζετε με μολύβι.

Στο μενού των σχημάτων μπορείτε να τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο εικονίδιο μιας γραμμής για να δείτε την ονομασία της.

Όταν σχεδιάζετε μια γραμμή με σύρσιμο, μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε πατημένο το πλήκτρο SHIFT αν θέλετε η γραμμή να έχει κλίση από το σημείο εκκίνησης κατά πολλαπλάσια των 15°.

Σχεδίαση γραμμής σύνδεσης

 1. Τοποθετήστε τον καμβά σχεδίασης στο έγγραφο και σχεδιάστε μέσα σ' αυτόν τα σχήματα που θέλετε να συνδέσετε.
 2. Εμφανίστε το μενού των σχημάτων με ένα από τα επόμενα:
  • Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα.
  • Στην καρτέλα εργαλείων Μορφή σχήματος κάνετε κλικ στο βελάκι Περισσότερα της συλλογής με τα αυτόματα σχήματα στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εμφανιστεί η καρτέλα εργαλείων Μορφή σχήματος πρέπει να είναι επιλεγμένα είτε ο καμβάς σχεδίασης, είτε ένα από τα σχήματα που σχεδιάσατε στο βήμα 1.

 3. Στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε το είδος της γραμμής που θέλετε, εκτός από τις γραμμές Καμπύλη, Σχήμα και Σκαρίφημα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν γραμμές σύνδεσης.
 4. Μετακινήστε τον δείκτη πάνω από το ένα σχήμα που θέλετε να συνδέσετε ώστε να εμφανιστούν τα σημεία σύνδεσης και κάνετε κλικ σε ένα από αυτά.
 5. Σύρετε τη γραμμή μέχρι ένα από τα σημεία σύνδεσης του δεύτερου σχήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να σχεδιάσετε πολλές γραμμές συνεχόμενα: Στο βήμα 3 κάνετε δεξιό κλικ στο εικονίδιο της γραμμής που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης. Αφού σχεδιάστε τις γραμμές που θέλετε πατήστε το πλήκτρο ESC για να τερματίσετε τη διαδικασία.

Σχεδίαση σχήματος ελεύθερης σχεδίασης

Σχήμα με καμπύλες

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε την Καμπύλη.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου για να ορίσετε το πρώτο σημείο περιγράμματος του σχήματος.
 3. Κάνετε κλικ σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου για να ορίσετε τη θέση της πρώτης καμπύλης.
 4. Επαναλάβετε με επόμενο κλικ σε άλλο σημείο του εγγράφου για να δημιουργήσετε νέα καμπύλη.
 5. Ολοκληρώστε το σχήμα με ένα από τα επόμενα:
  • Για να δημιουργήσετε ένα ανοικτό σχήμα, χωρίς γέμισμα, στο τελευταίο σημείο κάνετε διπλό κλικ.
  • Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα με γέμισμα κάνετε κλικ κοντά στο πρώτο σημείο του περιγράμματος.

Σχήμα με ευθύγραμμα και καμπυλόγραμμα τμήματα

Για να έχετε καλύτερο έλεγχο όταν σχεδιάζετε καμπύλες ρυθμίστε τον δείκτη του ποντικιού στη χαμηλότερη ταχύτητα από τον Πίνακα ελέγχου των Windows.
 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε το Σχήμα.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου για να ορίσετε το πρώτο σημείο περιγράμματος του σχήματος και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να σχεδιάσετε μια γραμμή που θα μοιάζει σαν να σχεδιάστηκε με πένα ή μολύβι, σύρετε ως το σημείο που θέλετε.
  • Για να σχεδιάσετε ένα ευθύγραμμο τμήμα μετακινήστε τον δείκτη χωρίς να έχετε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού και κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να τελειώνει η γραμμή.
  • Επαναλάβετε τη διαδικασία για να σχεδιάσετε το επόμενο τμήμα του σχεδίου.
 3. Ολοκληρώστε το σχήμα με ένα από τα επόμενα:
  • Για να δημιουργήσετε ένα ανοικτό σχήμα, χωρίς γέμισμα, στο τελευταίο σημείο κάνετε διπλό κλικ.
  • Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα με γέμισμα κάνετε κλικ κοντά στο πρώτο σημείο του περιγράμματος.

Σχήμα σκαρίφημα

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα και στην ενότητα Γραμμές του μενού επιλέξτε το Σκαρίφημα.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου και σύρετε για να σχεδιάσετε το σκαρίφημα. Ο σχεδιασμός διαρκεί όσο έχετε το πλήκτρο του ποντικιού πατημένο:
  • Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα με γέμισμα ελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού κοντά στην αρχή της γραμμής που σχεδιάσατε.
  • Για να δημιουργήσετε ένα ανοικτό σχήμα, χωρίς γέμισμα ελευθερώστε το πλήκτρο του ποντικιού σε οποιοδήποτε άλλο σημείο.

Επεξεργασία των άκρων μιας γραμμής

Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα άκρα της γραμμής προσθέτοντας αιχμές βέλους ή άλλο σχήμα:

 1. Επιλέξτε τη γραμμή. Για να επιλέξετε πολλές γραμμές μαζί κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ σε κάθε γραμμή.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Μορφή σχήματος κάνετε κλικ στο κουμπί Περίγραμμα.
 3. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Βέλη και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε τη μορφή βέλους ή ένα από τα άλλα σχήματα της λίστας.
  • Κάνετε κλικ στην εντολή Περισσότερα βέλη. Θα εμφανιστεί το πλαίσιο εργασιών Μορφοποίηση σχήματος όπου μπορείτε να προσαρμόσετε τη μορφή και το μέγεθος του σχήματος που θα επιλέξετε για τα άκρα της γραμμής.
Σύνοψη
Θέμα
Χρήση γραμμών και γραμμών σύνδεσης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Draw or delete a line or connector», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.007/0079
Έκδοση
23/12/10
Αναθεώρηση
22/7/19

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της παραγράφου

Τι είναι η παράγραφος

Στο Word, η παράγραφος είναι μια χωριστή μονάδα πληροφοριών, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά μορφοποίησης, όπως στοίχιση, απόσταση και στυλ και ακολουθείται πάντα από ένα σημάδι παραγράφου. Ο τρόπος μορφοποίησης των παραγράφων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο και από την εμφάνιση που θέλετε να έχει. Συχνά, θα εφαρμόσετε διαφορετική μορφοποίηση σε παραγράφους του ίδιου εγγράφου. Για παράδειγμα, αν γράφετε μια εργασία εξαμήνου, μπορεί να δημιουργήσετε μια σελίδα τίτλων, η οποία να περιέχει έναν τίτλο με στοίχιση στο κέντρο σε μια ξεχωριστή παράγραφο, και το όνομά σας και την ημερομηνία με δεξιά στοίχιση στο κάτω μέρος της σελίδας ως ξεχωριστές παραγράφους. Οι παράγραφοι του κύριου κειμένου της εργασίας μπορεί να έχουν αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο. Η εργασία σας μπορεί επίσης να περιέχει κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, με το καθένα από αυτά τα στοιχεία να έχει διαφορετική μορφοποίηση παραγράφων.

Τι είναι το σημάδι παραγράφου

Όταν ανοίγετε ένα νέο, κενό έγγραφο και κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη στην καρτέλα Κεντρική, εμφανίζεται το σημάδι παραγράφου. Το σημάδι παραγράφου περιέχει όλη τη μορφοποίηση της πρώτης αυτής παραγράφου. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση της παραγράφου με δυο τρόπους:

 • Επιλέγετε το σημάδι παραγράφου και ορίζετε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης πριν να ξεκινήσετε την πληκτρολόγηση του κειμένου.
 • Πληκτρολογείτε πρώτα το κείμενο. Στη συνέχεια επιλέγετε το κείμενο μαζί με το σημάδι παραγράφου και ορίζετε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης.

Όταν πιέζετε το πλήκτρο ENTER για να τελειώσετε μια παράγραφο και να ξεκινήσετε μια άλλη, η νέα παράγραφος που δημιουργείται έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη. Για παράδειγμα, για να εφαρμόσετε αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο σε όλες τις παραγράφους του κειμένου, χρειάζεται μόνο να ορίσετε τα χαρακτηριστικά αυτά για την πρώτη παράγραφο. Πατώντας το πλήκτρο ENTER, η μορφοποίηση μεταφέρεται και στην επόμενη παράγραφο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα σημάδια παραγράφου και άλλα σημάδια μορφοποίησης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη . Η εμφάνιση των σημαδιών παραγράφου σας βοηθά να βλέπετε πού τελειώνει κάθε παράγραφος και διευκολύνει την επιλογή των χαρακτηριστικών μορφοποίησης που θέλετε να αλλάξετε.

Θέση παραγράφων σε σελίδα

Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν τη θέση μιας παραγράφου στη σελίδα:

 • Τα περιθώρια
  καθορίζουν το συνολικό πλάτος της περιοχής που θα διατεθεί για το κύριο κείμενο, δηλαδή, το διάστημα ανάμεσα στο κείμενο και στην άκρη της σελίδας.
 • Οι εσοχές
  καθορίζουν την απόσταση της παραγράφου από το αριστερό ή από το δεξιό περιθώριο. Μέσα στα περιθώρια, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε τις εσοχές μιας παραγράφου ή μιας ομάδας παραγράφων. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια αρνητική εσοχή (γνωστή επίσης ως προεξοχή), η οποία μετακινεί την παράγραφο προς το αριστερό περιθώριο.
 • Η οριζόντια στοίχιση
  καθορίζει την εμφάνιση και τον προσανατολισμό των πλευρών της παραγράφου. Για παράδειγμα, σε μια παράγραφο με αριστερή στοίχιση (το πιο συνηθισμένο είδος στοίχισης), η αριστερή πλευρά της παραγράφου είναι στοιχισμένη με το αριστερό περιθώριο.
 • Η κατακόρυφη στοίχιση
  καθορίζει τη θέση της παραγράφου σε σχέση με το άνω και το κάτω περιθώριο. Αυτό είναι χρήσιμο όταν δημιουργείτε, για παράδειγμα, μια σελίδα τίτλων, επειδή μπορείτε να τοποθετήσετε το κείμενο ακριβώς στο επάνω μέρος ή στο κέντρο της σελίδας ή να εφαρμόσετε πλήρη στοίχιση στις παραγράφους, έτσι ώστε να έχουν ομοιόμορφα κατανεμημένα διαστήματα μέχρι το τέλος της σελίδας.

Τοποθέτηση κειμένου σε παράγραφο

Μπορείτε να δημιουργήσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου, για να την κάνετε να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη παράγραφο. Με τη δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής, η πρώτη γραμμή μιας παραγράφου μετακινείται προς τα μέσα κατά ένα καθορισμένο διάστημα, ενώ η υπόλοιπη παράγραφος παραμένει στη θέση της. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προεξοχή πρώτης γραμμής, στην οποία δεν υπάρχει εσοχή στην πρώτη γραμμή της παραγράφου, αλλά υπάρχει στις επόμενες.

Μπορείτε να ορίσετε την εσοχή μεμονωμένων γραμμών, χρησιμοποιώντας τον οριζόντιο χάρακα, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος, ή χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση".

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εσοχή σε κείμενο, χρησιμοποιώντας στηλοθέτες. Οι στηλοθέτες είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση μεμονωμένων γραμμών κειμένου, ειδικά όταν θέλετε να ορίσετε στηλοθέτη που συνοδεύεται από οδηγό. Δεν συνιστάται η χρήση στηλοθετών για τη δημιουργία σύνθετων στοιχείων, όπως οι στήλες και οι πίνακες.

Αλλαγή του διαστήματος ανάμεσα σε γραμμές ή παραγράφους

Το διάστιχο καθορίζει το μέγεθος του κατακόρυφου διαστήματος ανάμεσα στις γραμμές κειμένου μιας παραγράφου. Ως προεπιλογή, οι γραμμές έχουν μονό διάστιχο, δηλαδή το διάστημα χωρά τη μεγαλύτερη γραμματοσειρά αυτής της γραμμής, καθώς και ένα μικρό πρόσθετο κενό διάστημα.

Η απόσταση παραγράφων καθορίζει το μέγεθος του διαστήματος επάνω ή κάτω από μια παράγραφο. Αν θέλετε να διαχωρίσετε μια παράγραφο από τις άλλες παραγράφους σε μια σελίδα ή να αλλάξετε την απόσταση ανάμεσα σε πολλές παραγράφους, μπορείτε να αυξήσετε το διάστημα που υπάρχει πριν από αυτές, μετά από αυτές ή και τα δύο διαστήματα.

Για τις ρυθμίσεις του διάστιχου και του διαστήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Διάστιχο στην καρτέλα Κεντρική, καθώς και την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Έλεγχος των αλλαγών παραγράφου

Το Word συνεχίζει αυτόματα το κείμενο στην επόμενη σελίδα, όταν αυτό φτάσει στο τέλος της σελίδας. Όμως, μερικές φορές θέλετε να διατηρήσετε παραγράφους μαζί, να διατηρήσετε γραμμές μαζί ή να ελέγχετε "χήρες/ορφανές" γραμμές σε μια σελίδα. Για παράδειγμα, η παράγραφος ίσως χάσει την αποτελεσματικότητά της, αν χωριστεί, ή αν μόνο μια γραμμή της εμφανιστεί στην αρχή της επόμενης σελίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να ορίσετε στο Word επιλογές που διατηρούν μαζί το κείμενο παραγράφου, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας, του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Σύνοψη
Θέμα
Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της παραγράφου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.046/0078
Έκδοση
13/12/10
Αναθεώρηση
19/7/19

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Τι είναι και πώς λειτουργούν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι οι διάφοροι συνδυασμοί πλήκτρων που μπορείτε να πατήσετε ταυτόχρονα ή διαδοχικά για να εκτελέσετε μια εργασία στο Word. Π.χ. πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο CTRL και το γράμμα B, το επιλεγμένο κείμενο γίνεται με έντονη γραφή, όπως ακριβώς αν κάνατε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί Έντονη γραφή, στην καρτέλα Κεντρική. Ενώ, πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια τα πλήκτρα H και U, το επιλεγμένο κείμενο γίνεται λίστα με κουκκίδες, όπως ακριβώς αν κάνατε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί Κουκκίδες, στην καρτέλα Κεντρική.

Στα άρθρα του site τα πλήκτρα που πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα δηλώνονται με το συν: CTRL+B, ενώ τα πλήκτρα που πρέπει να πατηθούν διαδοχικά δηλώνονται με το κόμμα: ALT, H, U. Οι αριθμοί του αριθμητικού πληκτρολογίου δηλώνονται με το Num: CTRL+Num5.

Για τις συντομεύσεις όπου τα πλήκτρα πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα, η διαδικασία απαιτεί στην πραγματικότητα τρεις ενέργειες. Π.χ. για να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση CTRL+SHIFT+N κάνετε τα εξής:

 1. Κρατάτε πατημένα τα βασικά πλήκτρα της συντόμευσης CTRL και SHIFT.
 2. Πατάτε μια φορά και ελευθερώνετε το γράμμα N.
 3. Ελευθερώνετε τα βασικά πλήκτρα της συντόμευσης.

Πώς θα βρω τη συντόμευση που ισχύει για μια ενέργεια;

Το Word έχει ενσωματωμένες συντομεύσεις για πολλές από τις ενέργειες που εκτελείτε χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Στην πραγματικότητα, έχει συντομεύσεις για ενέργειες που πιθανόν δεν έχετε κάνει ποτέ σας ούτε και πρόκειται να κάνετε όσο εργάζεστε με το Word. Για να βρείτε τη συντόμευση μιας ενέργειας υπάρχουν διάφοροι τρόποι:

α. Με κατάδειξη

 • Όταν τοποθετείτε προσωρινά τον δείκτη του ποντικιού σε ένα από τα κουμπιά της κορδέλας εμφανίζεται μια συμβουλή οθόνης όπου, δίπλα στο όνομα του κουμπιού αναφέρεται η συντόμευση πληκτρολογίου που τυχόν αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο κουμπί.

β. Με τη Βοήθεια του Word

 1. Πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανίσετε τη Βοήθεια του Word.
 2. Στο πεδίο εύρεσης της Βοήθειας πληκτρολογήστε Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Office Word.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις παλαιότερες εκδόσεις του Word που είχαν "ενσωματωμένη" Βοήθεια, υπήρχε άρθρο Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Office Word στην ενότητα Για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στις νεότερες εκδόσεις η Βοήθεια του Word ενημερώνεται αυτόματα από τον δικτυακό τόπο του Office online και είναι δυνατόν ο τίτλος του θέματος να εμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο μελλοντικά, ανάλογα με τις αλλαγές που επιφέρει η Microsoft στον δικτυακό τόπο.

γ. Με τις συντομεύσεις της κορδέλας

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT για να εμφανιστούν τα πλήκτρα επιλογής καρτέλας και στη συνέχεια πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο για την καρτέλα που θέλετε.
 2. Μόλις εμφανιστούν τα εργαλεία της καρτέλας συνεχίστε πατώντας το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κουμπί ή την εντολή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 3. Αν η εντολή έχει μενού ή και υπο-μενού συνεχίστε πατώντας διαδοχικά τα αντίστοιχα πλήκτρα για να εκτελέσετε την εντολή.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Μπορεί, σαν περιγραφή, η διαδικασία να φαίνεται πιο χρονοβόρα από τη χρήση του ποντικιού, αλλά τις περισσότερες φορές δεν είναι. Ειδικά αν αποστηθίσετε τους συνδυασμούς για τις πιο συνηθισμένες εργασίες που κάνετε στο Word.

δ. Με το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου επιλέξτε μια κατηγορία και στη συνέχεια κάνετε κλικ σε μια από τις εντολές της κατηγορίας για να εμφανίσετε τη συντόμευση που τυχόν ισχύει, στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εντολές έχουν τη μορφή εκφράσεων στη "γλώσσα" του Word και ίσως δεν σας βοηθούν να καταλάβετε τι ακριβώς κάνουν. Μπορείτε να δείτε τη σύντομη περιγραφή που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου, αφού επιλέξετε μια εντολή.

Δημιουργία συντόμευσης πληκτρολογίου

Εκτός από τις ενσωματωμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου που διαθέτει το Word, μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας συντομεύσεις, που θα σας εξυπηρετούν στην εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών. Δείτε δυο παραδείγματα:

Αντιστοίχιση συντόμευσης σε ενέργεια ή λειτουργία του Word
Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα από συντόμευση

Κατάργηση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Αν οι συντομεύσεις που θα καταργήσετε δεν είναι αποθηκευμένες στην προεπιλεγμένη θέση (Normal.dotm) θα πρέπει να ανοίξετε το κατάλλληλο έγγραφο ή πρότυπο για να συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα κατάργησης.
 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.
 3. Στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο επιλέξτε το πρότυπο ή το αρχείο όπου είναι αποθηκευμένες οι συντομεύσεις.
 4. Στο πεδίο Κατηγορίες επιλέξτε την κατηγορία που περιέχει την εντολή ή το στοιχείο που θέλετε.
 5. Στο δεξιό πλαίσιο επιλέξτε την εντολή ή το στοιχείο που θα καταργήσετε τη συντόμευσή του.
 6. Στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα επιλέξτε τη συντόμευση και κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 7. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο αν δεν θέλετε να καταργήσετε άλλες συντομεύσεις.

Επαναφορά προεπιλεγμένων συντομεύσεων

Αν έχετε δημιουργήσει συντομεύσεις πληκτρολογίου και αποφασίσετε ότι δεν τις χρειάζεστε πλέον, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.
 3. Στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο επιλέξτε, αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο το Normal.dotm και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων.

Συμβατότητα συντομεύσεων

Αν θυμάστε συντομεύσεις από προηγούμενες εκδόσεις του Word, δοκιμάστε να τις χρησιμοποιήσετε και στις νεότερες. Πιθανόν να ισχύουν ακόμα ειδικά σε όσες χρησιμοποιούν τις συντομεύσεις της κορδέλας (πλήκτρο ALT με αλληλουχία γραμμάτων). Π.χ. για την εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος ισχύει η συντόμευση ALT, H, P, G του Word 365, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη συντόμευση ALT, O, P, που θυμόσαστε από το... Word 2003 (μπράβο μνημονικό!).

Σύνοψη
Θέμα
Τι είναι και πώς λειτουργούν οι συντομεύσεις πληκτρολογίου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.005/0077
Έκδοση
10/12/10
Αναθεώρηση
17/7/19

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Κλικ και πληκτρολόγηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" για να εισάγετε γρήγορα κείμενο, γραφικά, πίνακες ή άλλα στοιχεία σε μια κενή περιοχή ενός εγγράφου. Απλώς κάνετε διπλό κλικ σε μια κενή περιοχή και η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" θα εφαρμόσει αυτόματα τη μορφοποίηση που χρειάζεται για να τοποθετηθεί το στοιχείο στο σημείο που κάνατε διπλό κλικ. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια σελίδα τίτλων, κάνετε διπλό κλικ στο μέσο μιας κενής σελίδας και πληκτρολογήστε έναν τίτλο με στοίχιση στο κέντρο. Έπειτα, κάνετε διπλό κλικ στο κάτω δεξιό περιθώριο της σελίδας και πληκτρολογήστε ένα όνομα συντάκτη με δεξιά στοίχιση.

Σε ποιες περιοχές μπορώ να χρησιμοποιήσω τη δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση";

Μπορείτε να εισάγετε στοιχεία στις περισσότερες κενές περιοχές ενός εγγράφου. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε ένα γραφικό στο τέλος της σελίδας. Δεν χρειάζεται να πατάτε το ENTER για να προσθέσετε κενές γραμμές. Επίσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο στα δεξιά μιας υπάρχουσας παραγράφου χωρίς να χρειάζεται να προσθέσετε έναν στηλοθέτη με μη αυτόματο τρόπο. Η δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση" προσθέτει αυτόματα τόσο τις κενές γραμμές όσο και τους στηλοθέτες που χρειάζονται έως το σημείο που κάνατε το διπλό κλικ.

Η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιοχές: πολλαπλές στήλες, λίστες με κουκκίδες και αρίθμηση, δίπλα σε κινητά αντικείμενα, στα αριστερά ή στα δεξιά εικόνων με αναδίπλωση κειμένου επάνω ή κάτω και στα αριστερά ή δεξιά εσοχών. Επίσης, η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες προβολές εγγράφου: κανονική προβολή, προβολή διάρθρωσης και προεπισκόπηση εκτύπωσης.

Πώς θα ελέγξω τη μορφοποίηση που εφαρμόζει η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση";

Μπορείτε να ελέγξετε τη μορφοποίηση παραγράφου και τα στυλ:

Μορφοποίηση παραγράφου
Για να καθορίσετε ποια μορφοποίηση θα εφαρμόζει η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" όταν κάνετε διπλό κλικ, παρακολουθήστε τον δείκτη "Κλικ και πληκτρολόγησης". Καθώς μετακινείτε τον δείκτη, το σχήμα του δείκτη δείχνει ποια μορφοποίηση θα εφαρμοστεί. Δείτε Μορφές του δείκτη κατωτέρω.

Αν θέλετε να εξετάσετε τη μορφοποίηση που έχει εφαρμόσει η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" σε ένα υπάρχον στοιχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Παράγραφος για να δείτε τις ρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον οριζόντιο χάρακα για να δείτε τις εσοχές και τις θέσεις στηλοθέτη που έχει δημιουργήσει η δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση". Για να δείτε τους χαρακτήρες στηλοθέτη στο έγγραφο, χρησιμοποιήστε το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη στην καρτέλα Κεντρική.

Στυλ
Όταν εισάγετε ένα στοιχείο κάτω από μια υπάρχουσα παράγραφο, η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" μορφοποιεί το στοιχείο με το Βασικό στυλ παραγράφου. Μπορείτε στη συνέχεια να εφαρμόσετε, αν θέλετε, διαφορετικό στυλ στα νέα στοιχεία.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας "κλικ και πληκτρολόγηση"

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το πεδίο Δυνατότητα κλικ και πληκτρολόγησης.

Χρήση της δυνατότητας "Κλικ και πληκτρολόγηση"

 1. Κάνετε εναλλαγή σε προβολή Διάταξη εκτύπωσης ή σε προβολή Διάταξη Web.
 2. Στο έγγραφο, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια κενή περιοχή στην οποία θέλετε να εισαγάγετε κείμενο, γραφικά ή πίνακα και κάνετε κλικ για να ενεργοποιήσετε το δείκτη "Κλικ και πληκτρολόγησης".

  Ανάλογα με το σημείο, το σχήμα του δείκτη αλλάζει. Δείτε Μορφές του δείκτη στη συνέχεια.

 3. Κάνετε διπλό κλικ και μετά ξεκινήστε να πληκτρολογείτε, ή εισάγετε ένα γραφικό, ως συνήθως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αναιρέσετε το σημείο εισαγωγής που δημιουργήσατε με το διπλό κλικ απλά κάνετε κλικ σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου.

Μορφές του δείκτη

Ο δείκτης της δυνατότητας "κλικ και πληκτρολόγηση" αλλάζει μορφή καθώς τον μετακινείτε σε διάφορες κενές περιοχές του εγγράφου, και υποδεικνύει τη μορφή που θα έχει η νέα παράγραφος που θα δημιουργηθεί αν κάνετε διπλό κλικ. Οι μορφές που μπορεί να έχει είναι οι εξής:

Πίνακας 1: Μορφές του δείκτη "κλικ και πληκτρολόγηση"

Δείκτης Μορφοποίηση παραγράφου

Παράγραφος με εσοχή.

Στοίχιση παραγράφου αριστερά.

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο.

Στοίχιση παραγράφου δεξιά.

Αναδίπλωση κειμένου στα δεξιά αντικειμένου. Λειτουργεί όταν το αντικείμενο είναι σε ευθυγράμμιση με το κείμενο και ευρίσκεται σε παράγραφο με αριστερή στοίχιση.

Αναδίπλωση κειμένου στα αριστερά αντικειμένου. Λειτουργεί όταν το αντικείμενο είναι σε ευθυγράμμιση με το κείμενο και ευρίσκεται σε παράγραφο με δεξιά στοίχιση.

Σύνοψη
Θέμα
Κλικ και πληκτρολόγηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.045/0076
Έκδοση
4/12/10
Αναθεώρηση
16/7/19

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν λειτουργεί

Ελέγξτε τις ακόλουθες παραμέτρους:

Έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση";
Δείτε τη διαδικασία ενεργοποίησης της δυνατότητας.

Τι προβολή εγγράφου χρησιμοποιείτε;
Η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες προβολές: πρόχειρη προβολή, προβολή διάρθρωσης, διάταξη web, λειτουργία ανάγνωσης.

Έχετε ενεργοποιήσει τον δείκτη "Κλικ και πληκτρολόγηση";
Στο έγγραφο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε μια κενή περιοχή και μετά κάνετε κλικ για να ενεργοποιήσετε τον δείκτη "Κλικ και πληκτρολόγηση". Καθώς μετακινείτε τον δείκτη "Κλικ και πληκτρολόγηση", το σχήμα του δείχνει τον τρόπο μορφοποίησης ενός στοιχείου. Για παράδειγμα, αν τοποθετήσετε τον δείκτη κοντά στο δεξιό περιθώριο της σελίδας, το σχήμα του δείκτη δείχνει ότι το στοιχείο θα έχει δεξιά στοίχιση.

Κάνατε διπλό κλικ στο έγγραφο;
Πρέπει να κάνετε διπλό κλικ στη θέση που θέλετε να ορίσετε το σημείο εισαγωγής.

Επιτρέπεται η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση";
Η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν είναι διαθέσιμη στις ακόλουθες περιοχές: πολλαπλές στήλες, λίστες με κουκκίδες και αρίθμηση, δίπλα σε κινητά αντικείμενα, στα αριστερά ή στα δεξιά εικόνων με αναδίπλωση κειμένου επάνω ή κάτω, ή στα αριστερά ή δεξιά εσοχών. Επίσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" για να εισαγάγετε έναν πίνακα δίπλα σε πίνακα που υπάρχει ήδη.

Τερματίστε την καταγραφή μακροεντολών
Η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν είναι διαθέσιμη όταν καταγράφετε μια μακροεντολή.

Σύνοψη
Θέμα
Η δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" δεν λειτουργεί
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.009/0075
Έκδοση
3/12/10
Αναθεώρηση
15/7/19

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου

Αφού επιλέξετε ένα αντικείμενο, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός του σύροντας με το ποντίκι τις λαβές μεγέθους που υπάρχουν στο περίγραμμα του αντικειμένου.

Δείτε μερικές επιπλέον δυνατότητες που μπορείτε να εφαρμόσετε στο Word:

Διατηρήστε το κέντρο στο ίδιο σημείο:

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL.
 2. Σύρετε με το ποντίκι μία από τις λαβές μεγέθους του αντικειμένου.
 3. Ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και το πλήκτρο CTRL.

Διατηρήστε τις αναλογίες του αντικειμένου:

 1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT.
 2. Σύρετε μία από τις γωνιακές λαβές του  αντικειμένου.
 3. Ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και το πλήκτρο SHIFT.

Διατηρήστε και τις αναλογίες και το κέντρο στο ίδιο σημείο:

 1. Κρατήστε πατημένο τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ SHIFT.
 2. Σύρετε μία από τις γωνιακές λαβές του  αντικειμένου.
 3. Ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και τα πλήκτρα CTRL+ SHIFT.

Ορίστε ένα συγκεκριμένο ύψος και πλάτος διατηρώντας τις αναλογίες του αντικειμένου:

 • Στην καρτέλα εργαλείων Μορφοποίηση (Μορφοποίηση εικόνας, Μορφοποίηση σχήματος κ.λπ., ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε επιλέξει) χρησιμοποιήστε το πεδίο Ύψος ή Πλάτος στην ομάδα Μέγεθος για να αυξομειώσετε τις διαστάσεις. Ρυθμίζοντας τη μία από τις δύο διαστάσεις ρυθμίζεται ανάλογα και η άλλη.

Ορίστε ένα συγκεκριμένο ύψος και πλάτος:

 1. Στην καρτέλα εργαλείων Μορφοποίηση (Μορφοποίηση εικόνας, Μορφοποίηση σχήματος κ.λπ., ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε επιλέξει) κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Μέγεθος.


  Εικ. 1: Ρυθμίσεις μεγέθους

 2. Χρησιμοποιήστε τα πεδία Ύψος και Πλάτος, για να ορίσετε τις διαστάσεις του αντικειμένου. Δείτε λεπτομέρειες στη συνέχεια.
 3. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Επιλογές μεγέθους

Στην καρτέλα Μέγεθος του πλαισίου διαλόγου Διάταξη (εικ. 1) μπορείτε να κάνετε τις επόμενες επιλογές:

Πεδία Ύψος και Πλάτος

Απόλυτο
Το πεδίο είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή και αναφέρεται το πραγματικό ύψος του αντικειμένου. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε σε εκατοστά.

Σχετικό
Το πεδίο είναι ανενεργό αν το αντικείμενο βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Αν έχετε ορίσει άλλη μορφή διάταξης μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο και να πληκτρολογήσετε την τιμή που θέλετε σε ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 0% - 1000%. Η τιμή αυτή ορίζει το ύψος του αντικειμένου σε σχέση με τα περιθώρια ή το ύψος της σελίδας, ανάλογα την επιλογή που θα κάνετε στο πεδίο σε σχέση με.

Πεδίο Περιστροφή

Πληκτρολογήστε τις μοίρες περιστροφής του αντικειμένου σε σχέση με τον οριζόντιο άξονα.

Το Word ακολουθώντας δικά του... μαθηματικά μοντέλα επιτρέπει τιμές 0° - 3600°. Συμβιβαστείτε με το δικό μου φτωχό μοντέλο και δώστε τιμές 0° - 359°.

Πεδία Κλίμακα

Ύψος και Πλάτος
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100%, που αντιστοιχεί στις πραγματικές διαστάσεις του αντικειμένου. Πληκτρολογήστε την ποσοστιαία τιμή αύξησης ή μείωσης που θέλετε.

Κλείδωμα αναλογιών
Ενεργοποιήστε το πεδίο αν θέλετε με την αλλαγή της μίας από τις διαστάσεις του αντικειμένου να αυξομειώνεται ανάλογα και η άλλη διάσταση. Η επιλογή καλύπτει τόσο τις αλλαγές που κάνετε στα πεδία της κλίμακας όσο και στα πεδία απόλυτων και σχετικών διαστάσεων.

Σε σχέση με το αρχικό μέγεθος της εικόνας
Σας επιτρέπει να ορίσετε το μέγεθος ως ποσοστό του αρχικού μεγέθους της εικόνας (το πεδίο δεν είναι ενεργό σε άλλου είδους αντικείμενα, όπως σχήματα και πλαίσια κειμένου).

Όταν έχετε επιλέξει μια εικόνα πληκτρολογήστε μια τιμή μεταξύ 0% και 10675%, αν η επιλογή Κλείδωμα αναλογιών δεν είναι ενεργοποιημένη. Αν η επιλογή Κλείδωμα αναλογιών είναι ενεργοποιημένη η τιμή ποικίλει, ανάλογα με το αρχικό μέγεθος της εικόνας.

Αρχικό μέγεθος

Χρησιμοποιήστε το αρχικό μέγεθος του αντικειμένου σαν αναφορά για τις αλλαγές που κάνετε.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αρχικές διαστάσεις της εικόνας. Το Word "θυμάται" συνέχεια τις διαστάσεις της εικόνας. Ακόμα κι αν αποθηκεύσετε τις αλλαγές και κλείσετε το Word, την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το έγγραφο θα μπορέσετε να επαναφέρετε την εικόνα στις προ αλλαγών διαστάσεις.

Σύνοψη
Θέμα
Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Change the size of a picture, shape, text box, or WordArt», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.006/0074
Έκδοση
2/12/10
Αναθεώρηση
13/7/19

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες σε ένα έγγραφο με διάφορους τρόπους και από διάφορες προελεύσεις. Μπορείτε π.χ. να "κατεβάσετε" εικόνες από μια τοποθεσία διαδικτύου που παρέχει εικόνες, να αντιγράψετε μια εικόνα που βρήκατε σε σελίδα ενός ιστότοπου ή να εισαγάγετε μια εικόνα που έχετε αποθηκευμένη ως αρχείο στον υπολογιστή σας.

Xρησιμοποιείτε εικόνες, σχέδια και αρχεία πολυμέσων από το internet, αν αυτό το επιτρέπουν τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού τους.

Εισαγωγή εικόνας από ιστοσελίδα

 1. Με το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, εντοπίστε την ιστοσελίδα με την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 2. Ανοίξτε το έγγραφο του Word όπου θα την τοποθετήσετε.
 3. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν η εικόνα δεν είναι σύνδεση με άλλη σελίδα:
   1. Σύρετε την εικόνα στην Επιφάνεια εργασίας και από κει σύρετέ την στο σημείο του εγγράφου που θέλετε.
  • Αν η εικόνα αποτελεί δεσμό προς άλλο σημείο ή σελίδα:
   1. Κάνετε δεξιό κλικ στην εικόνα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Αντιγραφή, ή την αντίστοιχη εντολή όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε.
   2. Στο έγγραφο του Word κάνετε δεξιό κλικ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε την εικόνα και στη συνέχεια επιλέξτε Επικόλληση.

Λεπτομέρειες

Σε ορισμένα προγράμματα πλοήγησης μπορείτε να σύρετε κατ' ευθείαν την εικόνα από τη σελίδα στο έγγραφο, χωρίς τη μεσολάβηση της Επιφάνειας εργασίας.

Στο Mozilla Firefox μπορείτε να σύρετε μια εικόνα σε έγγραφο, επίσης χωρίς τη μεσολάβηση της Επιφάνειας εργασίας, αν μαζί με την εικόνα επιλέξετε και ένα μέρος του κειμένου που τη συνοδεύει. Μετά την εισαγωγή της εικόνας στο έγγραφο διαγράψτε το απόσπασμα κειμένου που δεν το χρειάζεστε.

Επειδή τα προγράμματα πλοήγησης αναπροσαρμόζονται συχνά από τους κατασκευαστές τους, κυρίως για λόγους ασφάλειας, αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί μελλοντικά να μην ισχύουν, ή να χρειάζεται διαφορετική διαδικασία.

Εισαγωγή εικόνας από αρχείο

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θα τοποθετήσετε την εικόνα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Εικόνα και επιλέξτε την εντολή Αυτή τη συσκευή.
 3. Εντοπίστε την εικόνα που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να ενσωματώσετε την εικόνα στο έγγραφο (προεπιλεγμένη ρύθμιση του Word) κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.
  • Για να συνδέσετε την εικόνα με το έγγραφο, κάνετε κλικ στο βέλος του κουμπιού Εισαγωγή και στη συνέχεια, κάνετε κλικ στην εντολή Σύνδεση με το αρχείο.

Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή

Η δυνατότητα εισαγωγής εικόνας από σαρωτή ήταν διαθέσιμη μέχρι την έκδοση του Word 2010 μέσω του εργαλείου Clip Organizer. Στις νεότερες εκδόσεις που αποσύρθηκε το Clip Organizer καταργήθηκε και η δυνατότητα ψηφιοποίησης της εικόνας μέσω του Office.

Μια απλή λύση είναι να σαρώσετε την εικόνα με το εργαλείο Ζωγραφική των Windows και να την αποθηκεύσετε σε αρχείο. Στη συνέχεια ακολουθήστε την ανωτέρω διαδικασία Εισαγωγή εικόνας από αρχείο για την προσθέσετε στο έγγραφό σας. Μπορείτε ωστόσο να κάνετε εισαγωγή εικόνας από σαρωτή στο Word χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή.

Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Insert pictures», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.005/0073
Έκδοση
9/11/10
Αναθεώρηση
11/7/19

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019

Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο

Αρκετοί χρήστες, όταν εισάγουν εικόνες σε ένα έγγραφο, προτιμούν τη διαδικασία σύνδεσης της εικόνας με το έγγραφο, παρά την ενσωμάτωσή της, που είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Word. Αυτή η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι τα αρχεία του Word έχουν αρκετά μικρότερο μέγεθος, αλλά μειονεκτεί στην περίπτωση που το αρχείο αυτό πρέπει να μεταφερθεί σε άλλον υπολογιστή, ή να διανεμηθεί σε άλλους χρήστες. Εκτός από το αρχείο του Word πρέπει να μεταφερθούν και τα αρχεία των εικόνων που εμφανίζονται σ' αυτό το έγγραφο.

Για να αποφύγετε μια τέτοια διαδικασία, δείτε στη συνέχεια πώς μπορείτε να μετατρέψετε τις συνδεδεμένες εικόνες σε ενσωματωμένες, ώστε να "ανήκουν" πλέον στο έγγραφο και η μεταφορά του αρχείου να είναι πιο εύκολη.

 1. Ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει τις εικόνες. Αν θέλετε να διατηρήσετε το πρωτότυπο έγγραφο στον υπολογιστή σας και να διανείμετε ένα αντίγραφό του, αποθηκεύστε το έγγραφο με ένα διαφορετικό όνομα.
 2. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Πληροφορίες και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία συνδέσεων σε αρχεία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εντολή Επεξεργασία συνδέσεων σε αρχεία δεν εμφανίζεται αν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες εικόνες στο έγγραφο. Επίσης δεν εμφανίζεται αν η σύνδεση των εικόνων έγινε στην τρέχουσα λειτουργία του Word. Θα χρειαστεί να το κλείσετε και να το ξανανοίξετε.

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Συνδέσεις επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα μετατρέψετε.
 4. Ενεργοποιήστε το πεδίο Αποθήκευση εικόνας στο έγγραφο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση σύνδεσης.
 5. Επικυρώστε τη μετατροπή στο μήνυμα που εμφανίζεται.
Σύνοψη
Θέμα
Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.004/0072
Έκδοση
8/11/10
Αναθεώρηση
10/7/19

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019

Δεν βλέπω κανέναν πίνακα στη συλλογή Γρήγορων πινάκων

Η συλλογή των Γρήγορων πινάκων καθώς και άλλες συλλογές έτοιμων στοιχείων που είναι ενσωματωμένα στο Word, είναι αποθηκευμένα σε ένα ειδικό πρότυπο που περιλαμβάνει όλα τα μπλοκ δόμησης και έχει όνομα Building Blocks.dotx. Το ίδιο πρότυπο είναι επίσης υπεύθυνο για την εμφάνιση στοιχείων και στις επόμενες βιβλιοθήκες:

Αυτόματο κείμενο (Autotext)
Βιβλιογραφίες (Bibliographies)
Συνοδευτικές σελίδες (Cover Pages)
Εξισώσεις (Equations)
Υποσέλιδα (Footers)
Κεφαλίδες (Headers)
Αριθμοί σελίδων (Page Numbers)
Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts)
Πίνακας περιεχομένων (Table of Contents)
Πλαίσια κειμένου (Text Boxes)
Υδατογραφήματα (Watermarks)

Ενεργοποίηση του προτύπου Building Blocks.dotx

Αν δεν βλέπετε κανένα σχέδιο πίνακα στη συλλογή Γρήγοροι πίνακες ή δεν έχετε καθόλου πρόσβαση στη συλλογή είναι πιθανόν το πρότυπο Building Blocks.dotx να μην είναι ενεργοποιημένο. Για να το ενεργοποιήσετε κάνετε τα εξής:

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη σελίδα Πρόσθετα.
 2. Στο πεδίο Διαχείριση, επιλέξτε το στοιχείο Απενεργοποιημένα στοιχεία και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ανενεργά στοιχεία κάνετε κλικ στο στοιχείο Building Blocks.dotx και κάνετε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word πατήστε OK και κάνετε επανεκκίνηση του Word.

Αν το όνομα του προτύπου δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου Ανενεργά στοιχεία (βήμα 4 ανωτέρω) και ταυτόχρονα δεν έχετε πρόσβαση σε αυτές τις βιβλιοθήκες, τότε πιθανόν το πρότυπο να είναι κατεστραμμένο και να χρειάζεται αντικατάσταση. Δείτε τις επόμενες ενότητες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχω δοκιμάσει τις επόμενες διαδικασίες. Έχω πάρει τις πληροφορίες από σχετικό άρθρο της Microsoft, στο οποίο, όπως σημειώνει: "Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα." Σκοπός μου επομένως ήταν να διασώσω τις σχετικές πληροφορίες, αλλά η εφαρμογή τους προτείνεται με κάθε επιφύλαξη.

Δημιουργία νέου προτύπου χρήστη

 1. Κλείστε το Word και ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων των Windows.
 2. Στη γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε την επόμενη διαδρομή και πατήστε ENTER.

  %appdata%\Microsoft\Document Building Blocks

 3. Μεταφέρετε τον φάκελο εντοπιότητας του Word στην Επιφάνεια εργασίας.

  Ο φάκελος εντοπιότητας έχει σχέση με την έκδοση του Office που έχετε εγκαταστήσει. Στην αγγλική - Ηνωμένων Πολιτειών έκδοση, ο φάκελος έχει όνομα τον κωδικό 1033. Στο ελληνικό Office έχει τον κωδικό 1032. Είναι πιθανόν να υπάρχουν και οι δύο φάκελοι (π.χ. αν αρχικά εγκαταστήσατε την αγγλική έκδοση του Office και στη συνέχεια προσθέσατε την υποστήριξη ελληνικής γλώσσας). Σ' αυτή την περίπτωση μεταφέρετε και τους δύο φακέλους.

 4. Ανοίξτε το Word και δοκιμάστε να εμφανίσετε τα περιεχόμενα μιας συλλογής όπως οι Γρήγοροι πίνακες.
  • Αν βλέπετε περιεχόμενα στη συλλογή, το πρότυπο Building blocks.dotx ανακτήθηκε και μπορείτε να διαγράψετε τον φάκελο, ή τους φακέλους που μεταφέρατε στην Επιφάνεια εργασίας.
   Με την ανάκτηση επανέρχεται το πρότυπο της βασικής εγκατάστασης του Office. Αν στο βήμα 3 προηγουμένως είχατε δύο φακέλους εντοπιότητας, στις συλλογές θα βλέπετε πλέον τα στοιχεία μόνο της αρχικής γλώσσας εγακτάστασης του Office. Υποθέτω πως αυτό δεν θα σας ενοχλεί, καθώς οι συλλογές και των δύο γλωσσών έχουν τα ίδια περιεχόμενα, απλώς με ελληνικές και αγγλικές ονομασίες.
  • Αν το πρόβλημα δεν λύθηκε δοκιμάστε την επόμενη διαδικασία.

Δημιουργία νέου προτύπου προγράμματος

 1. Κλείστε το Word και ανοίξτε την Εξερεύνηση αρχείων των Windows.
 2. Στη αριστερή στήλη της Εξερεύνησης επιλέξτε τον δίσκο όπου είναι εγκατεστημένο το Word (συνήθως ο δίσκος C:).
 3. Στο πεδίο αναζήτησης, στην πάνω δεξιά γωνία της Εξερεύνησης πληκτρολογήστε τον όρο block.dotx για να εντοπίσετε το πρότυπο προγράμματος. Π.χ. για το Word 365 η τυπική θέση του αρχείου είναι στον φάκελο C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Document Parts\1033\16.
  Το άρθρο της Microsoft επικεντρώνεται στον φάκελο 1033 που αφορά την αγγλική έκδοση του Word. Αν συνεχίσετε με τα επόμενα βήματα και δεν έχετε αποτελέσματα δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία (ή εφαρμόστε ταυτόχρονα την ίδια διαδικασία) και με το πρότυπο της ελληνικής έκδοσης, του οποίου η τυπική θέση είναι σε έναν αντίστοιχο φάκελο, όπως C:\Program Files\Microsoft Office\root\Office16\Document Parts\1032\16.
 4. Μετονομάστε το πρότυπο ή τα πρότυπα Built-In Building Blocks.dotx σε Built-In Building Blocks.old.
 5. Κλείστε την Εξερεύνηση αρχείων και εμφανίστε το εργαλείο Πίνακας ελέγχου των Windows. Στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος.
 6. Εντοπίστε το Word ή το Office που έχετε εγκαταστήσει και πατήστε το κουμπί Αλλαγή.
 7. Στον οδηγό εγκατάστασης του Office κάνετε κλικ στο κουμπί Επιδιόρθωση.
 8. Μετά την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης ανοίξετε το Word και βεβαιωθείτε για την ορθή λειτουργία των συλλογών. Μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο (ή τα αρχεία) Built-In Building Blocks.old που μετονομάσατε στο βήμα 4.
Σύνοψη
Θέμα
Δεν βλέπω κανέναν πίνακα στη συλλογή Γρήγορων πινάκων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
5.01.008/0071
Έκδοση
3/11/10
Αναθεώρηση
8/7/19

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2019

Χρήση των γρήγορων πινάκων

Οι Γρήγοροι πίνακες είναι μια συλλογή προδιαμορφωμένων πινάκων που διαθέτει το Word και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν βάση για έναν πίνακα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς σας πίνακες με τη δομή και τη μορφή που θέλετε και να τους αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη των γρήγορων πινάκων ώστε να είναι διαθέσιμοι κάθε φορά που θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε.

Εισαγωγή πίνακα από τους Γρήγορους πίνακες

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια επιλέξτε έναν από τους πίνακες της βιβλιοθήκης.
 4. Αντικαταστήστε τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον πίνακα, με τα δεδομένα που θέλετε.

Προσθήκη πίνακα στους Γρήγορους πίνακες

 1. Εισαγάγετε ή δημιουργήστε έναν πίνακα στο έγγραφο.
 2. Διαμορφώστε τη δομή του (στήλες, γραμμές, κελιά) και τη μορφή του (γραμματοσειρές, χρώματα, περιγράμματα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 3. Με επιλεγμένον τον πίνακα, στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 4. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Αποθήκευση επιλογής στη συλλογή Γρήγορων πινάκων.


  Εικ. 1: Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης

 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης (εικ. 1) συμπληρώστε τις πληροφορίες που χρειάζονται με βάση τις επόμενες πληροφορίες και κάνετε κλικ στο OK:

  Όνομα
  Πληκτρολογήστε ένα όνομα, με το οποίο το Word θα αναφέρεται σ' αυτόν τον πίνακα, όταν θα θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε.

  Συλλογή
  Εκ προεπιλογής προτείνεται η καταχώριση στη συλλογή "Πίνακες". Μια εναλλακτική πρόταση είναι η συλλογή "Προσαρμοσμένοι πίνακες".

  Κατηγορία
  Επιλέξτε την κατηγορία ταξινόμησης του πίνακα. Μπορείτε (προτείνεται) να επιλέξετε την εντολή Δημιουργία νέας κατηγορίας και να δημιουργήσετε μια κατηγορία, όπου θα κατατάσσετε όλα τα μπλοκ δόμησης που δημιουργείτε.

  Περιγραφή
  Δώστε μια σύντομη περιγραφή που θα σας βοηθάει αργότερα π.χ. κάτι σχετικό με τη μορφή του πίνακα ή τον λόγο που τον δημιουργήσατε.

  Αποθήκευση σε
  Από προεπιλογή είναι δηλωμένο το πρότυπο Building Blocks και είναι μια καλή πρόταση. Η άλλη επιλογή είναι το πρότυπο που χρησιμοποιεί το τρέχον έγγραφο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αποθηκεύσετε τον πίνακα στο πρότυπο Building Blocks, κλείνοντας το Word θα εμφανιστεί μήνυμα για τις αλλαγές του προτύπου και θα πρέπει να αποδεχθείτε την αποθήκευσή τους.

  Επιλογές
  Επιλέξτε τον τρόπο που θα γίνεται η εισαγωγή του πίνακα στο έγγραφο:

  • Εισαγωγή μόνο περιεχομένου
   Ο πίνακας θα εισάγεται στο σημείο που βρίσκεται ο δείκτης. Αν ο δείκτης είναι στο μέσον μιας παραγράφου, το τμήμα της παραγράφου που προηγείται του δείκτη θα τοποθετηθεί στο πρώτο κελί του πίνακα. Το κείμενο της παραγράφου που έπεται του δείκτη θα μεταφερθεί κάτω από τον πίνακα.
  • Εισαγωγή περιεχομένου σε ξεχωριστή παράγραφο
   Ο πίνακας θα εισάγεται σε νέα παράγραφο. Αν ο δείκτης είναι στο μέσον μιας παραγράφου, η παράγραφος θα διαιρεθεί σε δύο παραγράφους και μεταξύ αυτών θα τοποθετηθεί ο πίνακας.
  • Εισαγωγή περιεχομένου σε νέα σελίδα
   Το Word θα εισάγει αυτόματα στο σημείο του δείκτη δυο σύμβολα υποχρεωτικής αλλαγής σελίδας, μεταξύ των οποίων θα τοποθετεί τον πίνακα.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε μελλοντικά τον πίνακα που δημιουργήσατε:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες.

  Ο πίνακάς σας θα πρέπει να υπάρχει στη λίστα με τους έτοιμους πίνακες. Θυμηθείτε το όνομα που χρησιμοποιήσατε κατά τη δημιουργία του (βήμα 5 ανωτέρω).

 2. Κάνετε κλικ για να τον εισαγάγετε στο έγγραφο.

Εναλλακτικά:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Γρήγορα τμήματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Οργάνωση δομικών μονάδων.
 2. Εντοπίστε τον πίνακά σας στη λίστα και κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

  Θα χρειαστείτε κάποιο από τα στοιχεία που δηλώσατε κατά τη δημιουργία του πίνακα (βήμα 5 ανωτέρω). Κάνετε κλικ στην κεφαλίδα μιας από τις στήλες, για να ομαδοποιήσετε ανάλογα τα περιεχόμενα της λίστας και να εντοπίσετε πιο εύκολα τον πίνακά σας.

Σύνοψη
Θέμα
Χρήση των γρήγορων πινάκων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.02.003/0070
Έκδοση
31/10/10
Αναθεώρηση
6/7/19

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα

Πίνακας είναι ένα γραμμογραφημένο πλαίσιο, που χρησιμοποιείται συχνά για την οργάνωση και την παρουσίαση πληροφοριών, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να στοιχίσετε αριθμούς σε στήλες και μετά να τους ταξινομήσετε και να εκτελέσετε υπολογισμούς με αυτούς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να δημιουργήσετε ελκυστικές διατάξεις σελίδων και να τακτοποιήσετε κείμενο και γραφικά.

Σε ένα έγγραφο μπορείτε να εισαγάγετε ένα από τους πρότυπους πίνακες που διαθέτει το Word, ή να σχεδιάσετε έναν πίνακα με τη γραμμογράφηση που εσείς θέλετε. Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε σε πίνακα ένα απόσπασμα κειμένου που είναι κατάλληλα διαμορφωμένο.

Εισαγωγή πρότυπου πίνακα

Ένας πρότυπος πίνακας του Word είναι ήδη μορφοποιημένος τόσο κατά τη δομή (στήλες, γραμμές, κελιά κ.λπ.) όσο και κατά τη μορφή (γραμματοσειρά, στοίχιση, χρώματα κ.λπ.). Οι πρότυποι πίνακες περιέχουν επίσης δείγμα κειμένου που θα σας βοηθήσει να φανταστείτε πώς και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιήσετε καθέναν από αυτούς. Για να εισαγάγετε έναν πρότυπο πίνακα:

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια επιλέξτε έναν από τους πίνακες της βιβλιοθήκης.
 4. Αντικαταστήστε τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον πίνακα, με τα δεδομένα που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να εμπλουτίσετε τη συλλογή γρήγορων πινάκων προσθέτοντας σε αυτήν πίνακες που έχετε δημιουργήσει εσείς και χρησιμοποιείτε συχνά στα έγγραφά σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το θέμα Χρήση των γρήγορων πινάκων.

Εισαγωγή μη μορφοποιημένου πίνακα

Αν οι πρότυποι πίνακες που περιλαμβάνει το Word δεν σας εξυπηρετούν, μπορείτε να εισαγάγετε έναν απλό πίνακα με τη δομή που θέλετε και στη συνέχεια να τον μορφοποιήσετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Ακολουθήστε μία από τις επόμενες μεθόδους.

Χρήση του μενού Πίνακας

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 3. Στο δείγμα δομής πίνακα που υπάρχει στο μενού σύρετε τον δείκτη (δεν χρειάζεται κλικ) από πάνω αριστερά προς κάτω δεξιά για να επιλέξετε τη δομή των γραμμών και των στηλών του πίνακα.
 4. Κάνετε κλικ στο κελί που θα να είναι τελευταίο (στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δείγμα δομής πίνακα που υπάρχει στο μενού δεν είναι διαθέσιμο, όταν:

 • Ο δείκτης βρίσκεται στην αρχή της αμέσως επόμενης παραγράφου από έναν πίνακα που υπάρχει ήδη στο έγγραφο.
 • Υπάρχει επιλεγμένο κείμενο στο έγγραφο.

Χρήση του πλαισίου διαλόγου Εισαγωγή πίνακα

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή πίνακα.


  Εικ. 1: Επιλογές για εισαγωγή πίνακα

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα (εικ. 1) καθορίστε τον αριθμό των στηλών και των γραμμών στα αντίστοιχα πεδία. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις επόμενες ιδιότητες του πίνακα:
  • Σταθερό πλάτος στηλών
   Εκ προεπιλογής είναι επιλεγμένο Αυτόματο. Το Word διαμοιράζει ισόποσα το ενεργό πλάτος της σελίδας στις στήλες που θα έχει ο πίνακας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια Πάνω - Κάτω για να ορίσετε εσείς το πλάτος των στηλών, με βήματα του ±0,1εκ.

   Με αυτή την επιλογή, το πλάτος το στηλών μένει πάντα το ίδιο, χωρίς να επηρεάζεται από την ποσότητα του κειμένου των κελιών. Επίσης, το πλάτος του πίνακα παραμένει το ίδιο ακόμα κι αν εκ των υστέρων μικρύνετε τα περιθώρια της σελίδας, ώστε να αυξηθεί ο διαθέσιμος χώρος. (Αντίθετα, αν μεγαλώστε τα περιθώρια της σελίδας, ο πίνακας και το πλάτος των στηλών θα μειωθεί ανάλογα, ώστε να χωράει στον νέο διαθέσιμο χώρο).

  • Αυτόματη προσαρμογή στα περιεχόμενα
   Εξ αρχής εισάγεται ένας πίνακας με στήλες ίσου πλάτους. Στη συνέχεια, καθώς πληκτρολογείτε το κείμενο, το Word προσαρμόζει το πλάτος, ώστε το πλάτος κάθε στήλης να είναι ανάλογο με την ποσότητα κειμένου που περιέχουν τα κελιά της.

   Και σ' αυτή την περίπτωση, το πλάτος του πίνακα παραμένει το ίδιο, αν εκ των υστέρων μικρύνετε τα περιθώρια της σελίδας, ενώ μειώνεται ανάλογα, όταν αυξήσετε τα περιθώρια της σελίδας.

  • Αυτόματη προσαρμογή στο παράθυρο
   Το πλάτος των στηλών όπως και όλου του πίνακα, θα προσαρμόζεται στον εκάστοτε διαθέσιμο χώρο μεταξύ των περιθωρίων της σελίδας.
  • Απομνημόνευση των διαστάσεων για νέους πίνακες
   Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις επιλογές που έχετε κάνει, ώστε να χρησιμοποιούνται ως προεπιλογή για τους νέους πίνακες που θα δημιουργήσετε στο εξής.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Σχεδίαση πίνακα

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Σχεδίαση πίνακα. Ο δείκτης μετατρέπεται σε μολύβι (εικ. 2).


  Εικ. 2: Βήματα σχεδίασης πίνακα

 2. Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε τον πίνακα και σύρετε διαγώνια για να δημιουργήσετε το εξωτερικό περίγραμμα του πίνακα (εικ. 2-Α).
 3. Κάνετε κλικ σε ένα από τα περιγράμματα και σύρετε κατακόρυφα ή οριζόντια προς το απέναντι περίγραμμα για να δημιουργήσετε μια στήλη ή γραμμή αντίστοιχα (εικ. 2-Β).
 4. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ολοκληρώσετε τη γραμμογράφηση του πίνακα (εικ. 2-Γ).
 5. Για να τερματίσετε την περίοδο σχεδίασης κάνετε διπλό κλικ σε ένα κελί. Εναλλακτικά, στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Σχεδίαση πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν κατά τη σχεδίαση θελήσετε να διαγράψετε μια γραμμή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Αναίρεση από την εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης, ή τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+Z. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη γόμμα κάνοντας κλικ στο ομώνυμο κουμπί της καρτέλας εργαλείων πίνακα Διάταξη.

Μετατροπή κειμένου σε πίνακα

Δείγμα κειμένου:

Άννα - Μαρία_Σεφταλή_210-1234567_Οδοντίατρος
_Κόντογλου_210-1234568_Καθ. Ωδείου_Πειραιάς
Ανδρέας_Μίχος_ _Μηχανολόγος_Πειραιάς

 1. Προετοιμάστε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε σε πίνακα, με οδηγό το ανωτέρω δείγμα και σύμφωνα με τις ακόλουθες υποδείξεις:
  • Κάθε εγγραφή (τα δεδομένα που θα τοποθετηθούν στις γραμμές του πίνακα) πρέπει να είναι σε ξεχωριστή παράγραφο.
  • Τα πεδία (τα δεδομένα που θα τοποθετηθούν σε κάθε κελί μιας γραμμής) πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους με ένα διαχωριστικό σύμβολο.
  • Το διαχωριστικό σύμβολο πρέπει να είναι μοναδικό (να μη χρησιμοποιείται ήδη στα πεδία). Π.χ. στο ανωτέρω δείγμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαχωριστικά το κενό διάστημα, η τελεία ή το ενωτικό. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί η παύλα υπογράμμισης.
  • Για κάθε πρώτο ή ενδιάμεσο πεδίο που τυχόν απουσιάζει από μια εγγραφή, χρησιμοποιήστε ένα επιπλέον διαχωριστικό ώστε το αντίστοιχο κελί να παραμείνει κενό. Π.χ. στο ανωτέρω δείγμα θα μείνουν κενά τα κελιά του πίνακα που αντιστοιχούν στο μικρό όνομα της καθηγήτριας και το τηλέφωνο του μηχανολόγου. (Στο δεύτερο έχω αφήσει ένα κενό διάστημα μεταξύ των διαχωριστικών για καλύτερη οπτική εμφάνιση. Στην πράξη δεν χρειάζεται.)
 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μετατρέψετε.
 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μετατροπή κειμένου σε πίνακα.


  Εικ. 3: Επιλογές μετατροπής κειμένου σε πίνακα

 4. Στην ενότητα Διαχωρισμός κειμένου κατά (εικ. 3) επιλέξτε το διαχωριστικό ή πληκτρολογήστε το στο πεδίο Άλλο. Για το ανωτέρω δείγμα πληκτρολογήστε την παύλα υπογράμμισης.
  Στο πεδίο Άλλο μπορείτε να καταχωρίσετε μόνο έναν χαρακτήρα. Αν προσπαθείτε να πληκτρολογήσετε το διαχωριστικό σας χωρίς αποτέλεσμα, είναι πιθανόν στο πεδίο να υπάρχει ήδη ένα κενό διάστημα. Διαγράψτε το.

  Μόλις ορίσετε το διαχωριστικό, το Word ενημερώνει αυτόματα το πεδίο Αριθμός στηλών του πλαισίου διαλόγου. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός που αναφέρεται εκεί είναι αυτό που περιμένατε. Διαφορετικά ακυρώστε τη διαδικασία και ελέγξτε πάλι τη σωστή χρήση των διαχωριστικών στο κείμενο.

 5. Κάνετε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε τη μετατροπή. Αν όλα πήγαν καλά, ο πίνακας θα είναι:
  Άννα - Μαρία Σεφταλή 210-1234567 Οδοντίατρος  
    Κόντογλου 210-1234568 Καθ. Ωδείου Πειραιάς
  Ανδρέας Μίχος   Μηχανολόγος Πειραιάς
Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Insert a table», Office Online Support

– «Convert text to a table or a table to text», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.002/0069
Έκδοση
29/10/10
Αναθεώρηση
5/7/19