Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Αντιστοίχιση συντόμευσης σε ενέργεια ή λειτουργία του Word

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη γρήγορη εκτέλεση μιας ενέργειας, όπως είναι η εκτέλεση μιας εντολής του Word, η εκτέλεση μιας μακροεντολής, η εφαρμογή ενός στυλ, η εισαγωγή στο έγγραφο ενός ειδικού χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο κ.ά.

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.


  Εικ. 1: Ορισμός συντόμευσης

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου (εικ. 1) επιλέξτε την κατηγορία εντολών και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή που θέλετε να αντιστοιχίσετε.
 4. Κάνετε κλικ στο πεδίο Νέο πλήκτρο συντόμευσης και στη συνέχεια πατήστε τα πλήκτρα που θέλετε για τη συντόμευση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συντόμευση πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήκτρα CTRL ή/και ALT.

 5. Βεβαιωθείτε ότι το πεδίο Είναι αντιστοιχισμένο στο αναφέρει "(χωρίς αντιστοίχιση)".

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η συντόμευση που πληκτρολογήσατε είναι ήδη αντιστοιχισμένη σε κάποια άλλη ενέργεια, πατήστε BACKSPACE και δοκιμάστε κάποια άλλη. Διαφορετικά η νέα αντιστοίχιση θα καταργήσει την υπάρχουσα.

 6. Στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο επιλέξτε το πρότυπο ή το έγγραφο, όπου θα αποθηκευτεί η αντιστοίχιση.

  Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

  Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

  Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

 7. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση και στο κουμπί Κλείσιμο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 8. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word.
Σύνοψη
Θέμα
Αντιστοίχιση συντόμευσης σε ενέργεια ή λειτουργία του Word
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
2.01.001/0042
Έκδοση
9/7/10
Αναθεώρηση
30/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου