Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

Διαχείριση στυλ: Καρτέλα Επεξεργασία

Η Διαχείριση στυλ είναι το πλαίσιο διαλόγου που, εκτός από τις συνηθισμένες επιλογές (δημιουργία στυλ, τροποποίηση στυλ κ.λπ.), διαθέτει αρκετές "προχωρημένες" δυνατότητες που δεν είναι απαραίτητο να προσαρμόσετε, τουλάχιστον όχι σε καθημερινή βάση, αλλά καλό είναι να τις γνωρίζετε. Έτσι, θα μπορείτε π.χ. να ελέγχετε ποια στυλ θα εμφανίζονται ή όχι στο πλαίσιο εργασιών Στυλ και με ποια σειρά θα είναι ταξινομημένα, αλλά και να μεταβάλλετε προκαθορισμένες λειτουργίες του Word, όπως είναι τα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς και παραγράφου που χρησιμοποιεί από προεπιλογή.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Διαχείριση στυλ:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο εργασιών Στυλ με έναν από τους επόμενους τρόπους:
  • Πατήστε τη συντόμευση CTRL+ALT+SHIFT+S
  • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Διαχείριση στυλ.

1. Καρτέλα Επεξεργασία


Εικ. 1: Καρτέλα Επεξεργασία στο πλαίσιο Διαχείριση στυλ

Η πρώτη καρτέλα του πλαισίου διαλόγου (εικ. 1) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα στυλ, αλλά και να διαγράψετε κάποια από τα υπάρχοντα στυλ. Πιο αναλυτικά:

 • Στο πεδίο Σειρά ταξινόμησης επιλέξτε με ποιον τρόπο θα εμφανίζονται τα στυλ στο πεδίο Επιλογή στυλ για επεξεργασία. Διαθέσιμες επιλογές:
  • Αλφαβητικά
   Αλφαβητική ταξινόμηση βάσει του ονόματος του στυλ.
  • Όπως προτείνεται
   Η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης που ακολουθεί το Word.
  • Γραμματοσειρά
   Ομαδοποίηση των στυλ βάσει του ονόματος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιούν.
  • Βασισμένο στο
   Αλφαβητική ταξινόμηση σύμφωνα με το στυλ βάσης του κάθε στυλ.
  • Κατά τύπο
   Ταξινόμηση βάσει του τύπου στυλ. Πρώτα τα στυλ χαρακτήρα, μετά τα συνδεδεμένα στυλ, τα στυλ παραγράφου, τα στυλ πίνακα και τα στυλ λίστας.
 • Ενεργοποιήστε την εντολή Εμφάνιση μόνο προτεινόμενων στυλ για να περιορίσετε τα περιεχόμενα της λίστας μόνο σε αυτά που προτείνει το Word εκ προεπιλογής. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα στυλ που έχει δημιουργήσει ο χρήστης, στο τρέχον έγγραφο ή πρότυπο.
 • Με το κουμπί Τροποποίηση εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου στυλ.
 • Με το κουμπί Διαγραφή διαγράφετε το επιλεγμένο στυλ. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ενσωματωμένα στυλ του Word, εκτός από το στυλ Χωρίς διάστιχο.
 • Επιλέξτε ένα στυλ και κάνετε κλικ στο κουμπί Δημιουργία στυλ για να δημιουργήσετε ένα στυλ με βάση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης του επιλεγμένου στυλ.
 • Το κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση, που σας επιτρέπει μεταξύ άλλων τη μεταφορά ή αντιγραφή των στυλ μεταξύ εγγράφων και προτύπων.
 • Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα που θέλετε να έχουν οι αλλαγές που κάνετε, επιλέξτε αν αυτές θα ισχύουν Μόνο σε αυτό το έγγραφο ή σε Νέα έγγραφα που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο.

  Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

  Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

  Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

2ο μέρος: καρτέλα Πρόταση
3ο μέρος: καρτέλα Περιορισμός
4ο μέρος: καρτέλα Ορισμός προεπιλογών
Σύνοψη
Θέμα
Διαχείριση στυλ: Καρτέλα Επεξεργασία
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.022/0033
Έκδοση
12/6/10
Αναθεώρηση
12/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου