Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Δημιουργία στυλ

Τα στυλ είναι η καλύτερη λύση, όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο στο Word που θα έχει ομοιομορφία και επαγγελματική εμφάνιση. Ένα στυλ θα σας επιτρέψει να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση σε στοιχεία που έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό όπως π.χ. τις επικεφαλίδες των ενοτήτων. Ταυτόχρονα, το στυλ σας επιτρέπει να αλλάξετε, αν θέλετε, τη μορφοποίηση που είχατε εφαρμόσει με μερικά μόνο βήματα. Π.χ. αν είχατε δημιουργήσει ένα στυλ επικεφαλίδας με μέγεθος γραμματοσειράς 16 στιγμών και κάποια στιγμή αποφασίσετε ότι θέλετε λίγο μεγαλύτερα γράμματα, αλλάζετε το μέγεθος γραμματοσειράς στο στυλ και άμεσα η αλλαγή εφαρμόζεται σε όλες τις παραγράφους που έχουν μορφοποιηθεί με αυτό.

Το Word διαθέτει δεκάδες στυλ, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε και δικά σας, μια διαδικασία που μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Είτε εφαρμόζοντας τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που θέλετε σε ένα απόσπασμα κειμένου, τα οποία θα ομαδοποιήσετε στη συνέχεια με ένα όνομα στυλ, είτε θα χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση, όπου θα επιλέξετε ένα-ένα τα χαρακτηριστικά που θέλετε να έχει το στυλ.

Εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια: Για να δημιουργήσετε το στυλ, είτε με τη μία, είτε με την άλλη διαδικασία θα χρησιμοποιήσετε διαφορετικά πλαίσια διαλόγου, που έχουν όμως το ίδιο όνομα: Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση. Αυτό δεν είναι τυχαίο και νομίζω ότι χρειάζεται μια εξήγηση:

Πρέπει να γνωρίζετε ότι το Word δεν χρειάζεται στυλ για να λειτουργήσει. Έχει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για το μέγεθος της γραμματοσειράς, την απόσταση που θα έχει μια γραμμή κειμένου από την άλλη, τις αποστάσεις που θα έχουν οι παράγραφοι μεταξύ τους κ.ο.κ. Έτσι, πριν ακόμα κι από τη δική σας επέμβαση, το Word εφαρμόζει ήδη μια μορφοποίηση, έστω στην πιο απλή μορφή της. Επομένως, το στυλ που δημιουργείτε δεν αποτελεί... παρθενογένεση, αλλά προσθήκες και αλλαγές σε προϋπάρχουσες ιδιότητες.

Επί του πρακτέου τώρα, για την προσαρμογή ενός στυλ μπορείτε να δείτε το θέμα Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση, ενώ η δημιουργία περιγράφεται στη συνέχεια.

Επειδή ορισμένες επιλογές που θα κάνετε στη συνέχεια ενδέχεται να αλλάξουν τον ενεργό κείμενο, αν δεν είναι αυτός ο σκοπός σας, καλύτερα να έχετε τοποθετήσει τον δείκτη σε μια κενή παράγραφο.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση:

  1. Εμφανίστε το πλαίσιο εργασιών Στυλ με έναν από τους επόμενους τρόπους:
    • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ALT+SHIFT+S
    • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+SHIFT+S και στο πλαίσιο εργασιών Εφαρμογή στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Στυλ.
    • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ.
  2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Νέο στυλ.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση (εικ. 1) κάνετε τις κατάλληλες επιλογές σύμφωνα με τις επόμενες πληροφορίες.


Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση

Όνομα
Χρησιμοποιήστε ένα περιγραφικό όνομα. Συνήθως κάτι που να θυμίζει τα χαρακτηριστικά του, ή το στοιχείο που επηρεάζει.

Τύπος στυλ
Επιλέξτε τον τύπο στυλ που θέλετε να δημιουργήσετε. Το Word διαθέτει πέντε τύπους στυλ: Χαρακτήρας, Παράγραφος, Συνδεδεμένο, Πίνακας και Λίστα. Σύμφωνα με τον τύπο του στυλ που επιλέγετε, το πλαίσιο διαλόγου προσαρμόζεται ώστε να εμφανίζονται οι κατάλληλες επιλογές.

Με βάση το στυλ
Επιλέξτε ένα στυλ βάσης, στο οποίο θα προσθέσετε ή θα αφαιρέσετε ιδιότητες για να καταλήξετε στη μορφή που θέλετε να έχει το δικό σας στυλ. Επιλέξτε την εντολή (χωρίς στυλ) αν θέλετε το στυλ που δημιουργείτε να μην εξαρτάται από άλλο στυλ και να ορίσετε όλα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης. Η λίστα των στυλ βάσης εμφανίζει τα στυλ που είναι διαθέσιμα στο τρέχον πρότυπο και έγγραφο και μόνον όσα από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση, ανάλογα με τον τύπο του στυλ που έχετε επιλέξει προηγουμένως. Π.χ. αν έχετε επιλέξει τύπο στυλ Χαρακτήρας, η λίστα θα εμφανίζει μόνο τα διαθέσιμα στυλ χαρακτήρα.

Στυλ επόμενης παραγράφου
Εκ προεπιλογής το Word ορίζει ως στυλ της επόμενης παραγράφου το ίδιο με αυτό που δημιουργείτε. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που θα χρειαστεί να επιλέξετε κάποιο άλλο στυλ. Π.χ. δημιουργείτε ένα στυλ Λεζάντα πίνακα για να μορφοποιείτε τη λεζάντα κάτω από τους πίνακες του εγγράφου. Τότε, πολύ πιθανόν θα ορίσετε στυλ επόμενης παραγράφου το Βασικό στυλ για να συνεχίσετε (μετά το ENTER) με απλό κείμενο.

Μορφοποίηση
Οι διάφορες επιλογές στην ενότητα Μορφοποίηση σας επιτρέπεουν να ορίσετε τα πιο συνηθισμένα χαρακτηριστικά μορφοποίησης, με βάση τις προεπιλεγμένες τιμές του Word. Π.χ. αν δημιουργείτε ένα στυλ παραγράφου και κάνετε κλικ στο κουμπί Αύξηση εσοχής, στο στυλ θα προστεθεί εσοχή 1/2in (1,27εκ). Αν θέλετε περισσότερη ακρίβεια, χρησιμοποιήστε το κουμπί Μορφή για να επιλέξετε το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος, που έχει περισσότερες δυνατότητες.

Προσθήκη στη λίστα γρήγορων στυλ
Η εντολή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά καλό είναι να τη χρησιμοποιείτε με μέτρο. Όσο πιο πολλά στυλ προσθέτετε στα Γρήγορα στυλ, τόσο μεγαλώνει η συλλογή, με αποτέλεσμα να σας καθυστερεί αργότερα ο εντοπισμός αυτού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αυτόματη ενημέρωση
Η εντολή είναι διαθέσιμη μόνο όταν δημιουργείτε ένα στυλ παραγράφου ή ένα συνδεδεμένο στυλ. Ενεργοποιώντας αυτή την εντολή, αλλαγές άμεσης μορφοποίησης που κάνετε σε μια παράγραφο θα επηρεάσουν όλες τις παραγράφους που έχουν το ίδιο στυλ. Π.χ. αν αλλάξετε τη στοίχιση μιας παραγράφου με το κουμπί Στοίχιση στο κέντρο της καρτέλας Κεντρική, όλες οι παράγραφοι με το ίδιο στυλ θα στοιχηθούν στο κέντρο επίσης.

Διαθεσιμότητα στυλ
Αποφασίστε πότε θέλετε να είναι διαθέσιμο το στυλ που δημιουργείτε. Όταν επεξεργάζεστε το τρέχον έγγραφο ή σε όλα τα έγγραφα που δημιουργείτε από το ίδιο πρότυπο. Η πρώτη επιλογή είναι η πιο συνηθισμένη και είναι ήδη ενεργοποιημένη. Η αποθήκευση του στυλ στο πρότυπο είναι χρήσιμη, όταν π.χ. χρησιμοποιείτε ένα δικό σας πρότυπο και θέλετε όλα τα έγγραφα που βασίζονται σ' αυτό να έχουν την ίδια εμφάνιση.

Μορφή
Χρησιμοποιήστε το για την πλήρη παραμετροποίηση των χαρακτηριστικών μορφοποίησης του στυλ που δημιουργείτε. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί εμφανίζεται ένα μενού εντολών, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα με τον τύπο στυλ που έχετε επιλέξει. Π.χ. άλλες εντολές είναι διαθέσιμες όταν δημιουργείτε ένα στυλ παραγράφου και άλλες για ένα στυλ λίστας. Η κάθε εντολή σας οδηγεί στο αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου, για να κάνετε τις επιλογές και τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Σύνοψη
Θέμα
Δημιουργία στυλ
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.018/0029
Έκδοση
31/5/10
Αναθεώρηση
2/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου