Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Εμφάνιση της μορφοποίησης

Εικ. 1: Πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης

Το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης (εικ. 1) εμφανίζει με δυναμικό τρόπο αναλυτικές πληροφορίες για τα επίπεδα μορφοποίησης που επηρεάζουν το κείμενο. Καθώς κινείτε δηλαδή τον δείκτη από ένα σημείο του εγγράφου σε ένα άλλο η Εμφάνιση της μορφοποίησης εμφανίζει άμεσα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης του συγκεκριμένου κειμένου.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης, ο σύντομος τρόπος είναι με τη συντόμευση SHIFT+F1. Διαφορετικά:

 1. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ.
 2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Επιθεώρηση στυλ.
 3. Στο πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση της μορφοποίησης.

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1 οι πληροφορίες που εμφανίζει το πλαίσιο εργασιών είναι χωρισμένες σε κατηγορίες, ανάλογα με τα επίπεδα μορφοποίησης που επηρεάζουν το τρέχον κείμενο. Τέτοιες κατηγορίες είναι οι: Γραμματοσειρά, Παράγραφος, Πίνακας, Κουκκίδες και Αρίθμηση, Ενότητα κ.λπ.

Μέσα από το πλαίσιο εργασιών μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Κάνετε κλικ στο πεδίο Επιλεγμένο κείμενο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται, για να δείτε το μενού επιλογών:
  • Επιλογή όλου του κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση
   Χρήσιμη εντολή που σας επιτρέπει π.χ. να αλλάξετε τη μορφοποίηση που έχουν ορισμένα αποσπάσματα του εγγράφου (συνήθως με άμεση μορφοποίηση, αφού τη μορφοποίηση που προέρχεται από ένα στυλ μπορείτε να την προσαρμόσετε, διορθώνοντας τις ιδιότητες του στυλ).
  • Εφαρμογή μορφοποίησης περιβάλλοντος κειμένου
   Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη μορφοποίηση που έχει το επιλεγμένο κείμενο ώστε να συμφωνεί με τη μορφοποίηση που έχει και το κείμενο που περιβάλλει την επιλογή. Σημειώστε ότι περιβάλλον κείμενο θεωρείται αυτό που ανήκει στο ανώτερο επίπεδο μορφοποίησης. Π.χ.: Επιλέγετε δύο συνεχόμενες λέξεις της ίδιας παραγράφου, από τις οποίες η πρώτη έχει μόνο τα χαρακτηριστικά που ορίζει το στυλ παραγράφου, ενώ η δεύτερη εκτός από το στυλ παραγράφου έχει και άμεση μορφοποίηση (π.χ. έντονα γράμματα). Εφαρμόζοντας αυτή την εντολή, η δεύτερη λέξη θα χάσει την ιδιότητα "έντονη γραφή" ώστε να συμφωνεί με το στυλ που έχει το περιβάλλον κείμενο, δηλαδή η υπόλοιπη παράγραφος.
  • Απαλοιφή μορφοποίησης
   Αφαιρεί κάθε είδους πρόσθετη μορφοποίηση και το κείμενο επιστρέφει στη μορφοποίηση που ορίζει το στυλ παραγράφου.
 • Ενεργοποιήστε την εντολή Σύγκριση με άλλη επιλογή για να συγκρίνετε τις διαφορές μορφοποίησης μεταξύ δύο επιλεγμένων τμημάτων του κειμένου. Π.χ. αν δύο επιλεγμένες λέξεις έχουν διαφορετική γραμματοσειρά και διαφορετικό μέγεθος, οι διαφορές θα εμφανίζονται κάπως έτσι:
  Times New Roman -> Verdana
  12στ. -> 8στ.
 • Στο πεδίο Μορφοποίηση επιλεγμένου κειμένου επιλέξτε οποιαδήποτε από τις ενότητες μορφοποίησης (αυτές με μπλε γράμματα και υπογράμμιση) για να εμφανιστεί το αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
 • Ενεργοποιήστε την εντολή Διάκριση προέλευσης στυλ, όταν θέλετε να ελέγξετε την προέλευση της μορφοποίησης, π.χ. για να δείτε ποια χαρακτηριστικά προέρχονται από το στυλ και ποια από την άμεση μορφοποίηση. Η εντολή δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε ενεργοποιήσει τη Σύγκριση με άλλη επιλογή.
 • Η εντολή Εμφάνιση όλων των σημαδιών μορφοποίησης λειτουργεί όπως και το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη , στην καρτέλα Κεντρική. Εμφανίζει δηλαδή τα διάφορα σύμβολα δομής του εγγράφου, όπως είναι τα σημάδια αλλαγής παραγράφου, τα σύμβολα στηλοθέτη, οι αλλαγές ενότητας και σελίδας κ.λπ.
Σύνοψη
Θέμα
Εμφάνιση της μορφοποίησης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.021/0032
Έκδοση
10/6/10
Αναθεώρηση
11/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου