Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

Ρύθμιση των εσοχών παραγράφου με τον χάρακα

Η εσοχή και η προεξοχή της παραγράφου είναι από τα βασικά στοιχεία μορφοποίησης του κειμένου και συνήθως ελέγχεται με τη δημιουργία ενός στυλ, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία σε όλο το έγγραφο. Αν θέλετε όμως να αλλάξετε τη μορφοποίηση μιας συγκεκριμένης παραγράφου, ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία εσοχών του οριζόντιου χάρακα.

Αυτά τα εργαλεία μπορεί να μην προσφέρουν μεγάλη ακρίβεια ρυθμίσεων, καθώς επιτρέπουν αλλαγές μόνο σε βήματα των ±0,25εκ, μπορείτε όμως να ρυθμίσετε με αυτά όλες τις μορφές εσοχής που μπορεί να έχει μια παράγραφος.

Αν μετακινείτε τα εργαλεία στοίχισης με πατημένο το πλήκτρο ALT έχετε τη δυνατότητα να επιτύχετε μεταβολές των ±2,5χιλ περίπου (0,01inches), αλλά θέλει πολύ προσοχή στην κίνηση του ποντικιού.

Ρυθμίσεις παραγράφου

Εσοχή πρώτης γραμμής:
Οι παράγραφοι με εσοχή πρώτης γραμμής είναι η πιο συνηθισμένη μορφή παραγράφου που χρησιμοποιείται στα έγγραφα. Σύρετε το εργαλείο για να ορίσετε πόσο πιο "μέσα" θα ξεκινάει η πρώτη γραμμή, σε σχέση με την απόσταση της υπόλοιπης παραγράφου από το αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Προεξοχή πρώτης γραμμής:
Οι προεξοχές χρησιμοποιούνται συχνά για καταχωρίσεις βιβλιογραφίας, όρους λεξιλογίου, περιλήψεις και λίστες με αρίθμηση ή κουκκίδες. Σύρετε το εργαλείο για να ορίσετε πόσο πιο "μέσα" θα είναι οι υπόλοιπες γραμμές της παραγράφου σε σχέση με τη απόσταση της πρώτης γραμμής από το αριστερό περιθώριο της σελίδας.

Αριστερή εσοχή παραγράφου:
Σύρετε το εργαλείο για να ορίσετε την απόσταση όλης της παραγράφου από το αριστερό περιθώριο της σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι το εργαλείο "κλειδώνει" τα άλλα δύο, της εσοχής και της προεξοχής, ώστε να τα μετακινεί ταυτόχρονα και να μην αλλοιώνονται οι αποστάσεις που τυχόν έχετε ορίσει για την πρώτη γραμμή.

Δεξιά εσοχή παραγράφου:
Βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του χάρακα και σας επιτρέπει να ορίσετε την απόσταση της παραγράφου από το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Σε μια παράγραφο μπορείτε να ορίσετε και αρνητικές εσοχές αν σύρετε τα εργαλεία αριστερής ή δεξιάς εσοχής πέρα από το αριστερό ή το δεξιό, αντίστοιχα, περιθώριο της σελίδας.
  • Μπορείτε να δημιουργήσετε εσοχή πρώτης γραμμής και με τη δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση".
  • Για μεγαλύτερη ακρίβεια στις τιμές των εσοχών χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος.

Στοίχιση λίστας

  • Σύρετε το εργαλείο Εσοχή πρώτης γραμμής για να ρυθμίσετε την απόσταση της κουκκίδας ή του αριθμού από το αριστερό περιθώριο.
  • Σύρετε το εργαλείο Προεξοχή πρώτης γραμμής για να ρυθμίσετε την απόσταση του κειμένου από την κουκκίδα.
  • Σύρετε το εργαλείο Αριστερή εσοχή παραγράφου για να ρυθμίσετε ταυτόχρονα την απόσταση της κουκκίδας και του κειμένου από το αριστερό περιθώριο.
Το Word χρησιμοποιεί ως μονάδα μέτρησης την ίντσα. Έτσι, η προκαθορισμένη εσοχή της κουκκίδας ή του αριθμού από το περιθώριο είναι 1/4in (0,63εκ περίπου) και του κειμένου 1/2in (1,27εκ περίπου) από το περιθώριο. Αντίθετα ο χάρακας λειτουργεί με εκατοστά (εφόσον τα Windows είναι ρυθμισμένα να χρησιμοποιούν ελληνικές μονάδες μέτρησης) και η μετακίνηση των εργαλείων εσοχής γίνεται με βήματα των ±0,25εκ. Επομένως η ρύθμιση μεμονωμένων στοιχείων με τον χάρακα μπορεί να αλλοιώσει τη γενική στοίχιση της λίστας.

Εναλλακτική ρύθμιση εσοχών

Αν δεν σας βολεύει το σύρσιμο των εργαλείων στον χάρακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που υπάρχουν στην Εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης, αριστερά από τον οριζόντιο χάρακα:


Εικ. 1: Εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης

  1. Στην Εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης (εικ. 1) κάνετε διαδοχικά κλικ μέχρι να εμφανίσετε το εργαλείο που θέλετε.
  2. Στο κάτω μέρος του χάρακα κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να μεταφερθεί το εργαλείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εργαλειοθήκη κατακόρυφης στοίχισης δεν έχει εργαλείο για τη ρύθμιση της δεξιάς εσοχής.

Σύνοψη
Θέμα
Ρύθμιση των εσοχών παραγράφου με τον χάρακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.027/0038
Έκδοση
25/6/10
Αναθεώρηση
20/4/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου