Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Γιατί δεν βλέπω ολόκληρη την κορδέλα;

Η κορδέλα πρωτοπαρουσιάστηκε στο Office 2007 με την αιτιολογία, εκ μέρους της Microsoft, ότι οι εντολές που ήθελαν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες, μ' αυτόν τον τρόπο ήταν πιο εύκολο να εντοπιστούν. Αυτό είναι μάλλον σωστό, αλλά από την άλλη το μέγεθος της κορδέλας, σε συνδυασμό με τη γραμμή τίτλου και τη γραμμή κατάστασης αφαιρούν αρκετό από τον διαθέσιμο χώρο του εγγράφου στην οθόνη.

Έτσι, το Word σας δίνει τη δυνατότητα να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε την κορδέλα ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Αυτό είναι που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να καταλήξει στο πρόβλημα της "χαμένης" κορδέλας, και συνήθως δεν έχει άλλη εξήγηση από το ότι την αποκρύψατε κατά λάθος. Για να επαναφέρετε λοιπόν την κορδέλα στην πλήρη μορφή της κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Κάνετε διπλό κλικ στον τίτλο οποιασδήποτε καρτέλας.
 • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+F1.
 • Κάνετε δεξιό κλικ στον τίτλο μιας καρτέλας και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την εντολή Ελαχιστοποίηση της κορδέλας (Word 2007 και 2010).
 • Κάνετε κλικ στον τίτλο μιας καρτέλας και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο της καρφίτσας στο κάτω δεξιό άκρο της κορδέλας (Word 2010+).
 • Κάνετε δεξιό κλικ στον τίτλο οποιασδήποτε καρτέλας και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την εντολή Σύμπτυξη της κορδέλας (Word 2013+).
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί διαχείρισης της κορδέλας στη γραμμή τίτλου και στη συνέχεια επιλέξτε Εμφάνιση καρτελών και εντολών (Word 365).

Στο Word 365 επιπλέον είναι δυνατόν να μην εμφανίζεται καθόλου η κορδέλα (ούτε οι καρτέλες) και ταυτόχρονα ούτε η γραμμή κατάστασης. Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται κάνοντας κλικ στο κουμπί διαχείρισης της κορδέλας (εικ. 1, Α-2) και στη συνέχεια επιλέγοντας την εντολή Αυτόματη απόκρυψη κορδέλας. Για να επιστρέψετε στην κανονική εμφάνιση του προγράμματος κάνετε κλικ στο κουμπί διαχείρισης της κορδέλας στην πάνω δεξιά γωνία του παράθυρου (εικ. 1, Γ-2) και στη συνέχεια επιλέξτε την εμφάνιση που θέλετε να έχει η κορδέλα.


Εικ. 1: Τρεις καταστάσεις της κορδέλας

Α. Η πλήρης εμφάνιση της κορδέλας περιλαμβάνει τις καρτέλες και τις εντολές. Σ' αυτή την κατάσταση:

 • Κάνετε κλικ στη Σύμπτυξη της κορδέλας (1) για να αποκρύψετε τις εντολές και να εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες.
 • Κάνετε κλικ στο κουμπί διαχείρισης της κορδέλας (2) για περισσότερες επιλογές:
  • Αυτόματη απόκρυψη της κορδέλας
  • Εμφάνιση μόνο των καρτελών
  • Εμφάνιση καρτελών και εντολών

Β. Όταν είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση μόνο των καρτελών για να εμφανίσετε τις εντολές κάνετε κλικ στον τίτλο μιας καρτέλας. Σ' αυτό το σημείο αν θέλετε να μονιμοποιήσετε την πλήρη εμφάνιση της κορδέλας κάνετε κλικ στο εικονίδιο της καρφίτσας (1).

Γ. Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη απόκρυψη της κορδέλας δεν εμφανίζεται ούτε η γραμμή τίτλου, ούτε η κορδέλα (αλλά ούτε και η γραμμή κατάστασης στο κάτω μέρος του παράθυρου). Σ' αυτή την κατάσταση:

 • Πατήστε Περισσότερα (. . .) για να εμφανίσετε προσωρινά την κορδέλα και να επιλέξετε μία εντολή.
 • Πατήστε το κουμπί διαχείρισης της κορδέλας (2) για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απόκρυψη, ή να ενεργοποιήσετε μία από τις μορφές εμφάνισης (όπως στο Α προηγουμένως).
Σύνοψη
Θέμα
Γιατί δεν βλέπω ολόκληρη την κορδέλα;
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Show or hide the ribbon in Office», Office Online Support

Ταυτότητα
5.01.011/0097
Έκδοση
30/9/19

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Πλαίσιο εργασιών Περιήγηση

Η Περιήγηση είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κινηθείτε γρήγορα από ένα σημείο σε συγκεκριμένες σελίδες, επικεφαλίδες ή λέξεις του εγγράφου. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να αναδιοργανώσετε το έγγραφο. Σας παρέχει τα εργαλεία για να μεταφέρετε ολόκληρες ενότητες σε άλλες θέσεις με ευκολία, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση από το ένα σημείο του εγγράφου στο άλλο, ή χωρίς να χρησιμοποιείτε τη διαδικασία αποκοπής και επικόλλησης.

Για να εμφανίσετε την Περιήγηση, στην καρτέλα Προβολή ενεργοποιήστε το πεδίο Παράθυρο περιήγησης στην ομάδα Εμφάνιση.

Η προκαθορισμένη θέση του πλαισίου είναι στην αριστερή πλευρά του εγγράφου, αλλά μπορείτε να τη μετακινήσετε σε όποιο σημείο θέλετε.

Μέχρι την έκδοση 2010 το πλάτος του πλαισίου μπορούσε να ρυθμιστεί μόνιμα. Από την έκδοση 2013 και μετά, το πλάτος επιστρέφει στην προκαθορισμένη τιμή κάθε φορά που ανοίγετε το Word. Αν και παραπονέθηκαν πολλοί γι' αυτό, δεν φαίνεται να εισακούστηκαν.

Περιήγηση με την προβολή Επικεφαλίδες

Η Περιήγηση διαθέτει τρεις διαφορετικές επιλογές προβολής. Τις Επικεφαλίδες, τις Σελίδες και τα Αποτελέσματα. Η πρώτη και πιο ισχυρή επιλογή είναι οι Επικεφαλίδες. Όταν έχετε επιλεγμένη αυτή την επιλογή μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες εύκολα και γρήγορα. Τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στις Επικεφαλίδες ακολουθούν τα επίπεδα διάρθρωσης που έχετε εφαρμόσει στο έγγραφο. Το Word εφαρμόζει τα επίπεδα διάρθρωσης με βάση τα προκαθορισμένα στυλ Επικεφαλίδων που διαθέτει. Μπορείτε όμως να αποδώσετε επίπεδα διάρθρωσης και σε στυλ που δημιουργείτε εσείς. Γενικά, διάρθρωση αποτελεί η δόμηση του εγγράφου σε κεφάλαια, ενότητες και υποενότητες. Π.χ. Δίνετε στα κεφάλαια στυλ Επικεφαλίδα 1, στις ενότητες του κεφαλαίου στυλ Επικεφαλίδα 2, και στις υποενότητες των ενοτήτων στυλ Επικεφαλίδα 3. Το Word διαθέτει 9 επίπεδα διάρθρωσης. Με βάση αυτά τα επίπεδα το Word οργανώνει και δημιουργεί τη δομή του εγγράφου και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε άλλες διαδικασίες, όπως τη δημιουργία Πίνακα περιεχομένων.


Εικ. 1: Περιήγηση: Προβολή Επικεφαλίδες

Στο παράδειγμα (εικ. 1) φαίνονται οι επικεφαλίδες με τα αντίστοιχα επίπεδα διάρθρωσης. Το στυλ Επικεφαλίδα 1 ορίζει το 1ο επίπεδο διάρθωσης και είναι τελείως αριστερά. Το στυλ Επικεφαλίδα 2 ορίζει το 2ο επίπεδο διάρθωσης και είναι με αριστερή εσοχή. Το στυλ Επικεφαλίδα 3 ορίζει το 3ο επίπεδο διάρθρωσης και είναι με μεγαλύτερη αριστερή εσοχή κ.ο.κ.

Είναι εύκολο να μετακινηθείτε στο έγγραφο, κάνοντας κλικ σε μία από τις επικεφαλίδες.

Μεταφορά ενοτήτων με την προβολή Επικεφαλίδες

Όσο εύκολη είναι η μετακίνηση στο έγγραφο με τις Επικεφαλίδες της Περιήγησης, άλλο τόσο εύκολη είναι η μεταφορά ολόκληρων ενοτήτων και υποενοτήτων του εγγράφου σε διαφορετικές θέσεις:

Κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα της ενότητας που θέλετε να μεταφέρετε και σύρτε την στη νέα θέση. Καθώς μετακινείτε την επικεφαλίδα μια μπλε γραμμή θα σας υποδεικνύει τη θέση που θα τοποθετηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Όταν μετακινείτε την ενότητα ενός επιπέδου μαζί της μετακινούνται και όλες οι υποενότητες που περιέχει. Ίσως πρέπει να διαγράψετε ή να μεταφέρετε αλλού τις υποενότητες πριν τη μεταφορά.
 • Το επίπεδο διάρθρωσης της ενότητας και των υποενοτήτων που περιέχει θα διατηρηθεί στη νέα θέση. Ίσως χρειαστεί να αναπροσαρμόσετε τα στυλ επικεφαλίδας για να προβιβάσετε ή να υποβιβάσετε το επίπεδο.

Άλλες δυνατότητες της προβολής Επικεφαλίδες

Όταν κάνετε δεξιό κλικ σε μια επκεφαλίδα εμφανίζεται το μενού με διάφορες δυνατότητες. Μπορείτε:

 • Να προβιβάσετε ή να υποβιβάσετε την επικεφαλίδα.
 • Να προσθέσετε νέα επικεφαλίδα πριν ή μετά την επιλεγμένη.
 • Να δημιουργήσετε υπο-επικεφαλίδα της επιλεγμένης.
 • Να διαγράψετε την ενότητα (και υποενότητες) της κεφαλίδας.
 • Να επιλέξετε την ενότητα και τα περιεχόμενά της (π.χ για να τα μορφοποιήσετε ή να τα αντιγράψετε).
 • Να εκτυπώσετε την ενότητα και τις υποενότητές της.
 • Να συμπτύξετε ή να αναπτύξετε όλα τα επίπεδα διάρθρωσης.
 • Να επιλέξετε το βάθος των επιπέδων που θα εμφανίζονται στην προβολή Επικεφαλίδες.

Περιήγηση με την προβολή Σελίδες

Η δεύτερη επιλογή προβολής στην Περιήγηση είναι οι Σελίδες. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μενού και δυνατότητες μεταφοράς και απόθεσης. Πρόκειται για ένα οπτικό εργαλείο μετακίνησης από σελίδα σε σελίδα. Κυλίστε το πλαίσιο με τη μπάρα κύλισης ή με τη ροδέλα του ποντικιού για να εντοπίσετε οπτικά τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε (συνοδεύεται από τον αριθμό σελίδας) και κάνετε κλικ για να μεταβείτε άμεσα σ' αυτή. Η τρέχουσα σελίδα του εγγράφου επισημαίνεται στην Περιήγηση με έντονο περίγραμμα. Επιπλέον, μπορείτε να επεκτείνετε το πλάτος της Περιήγησης, ώστε να εμφανίζονται δύο, τρεις, ή και περισσότερες στήλες με μικρογραφίες σελίδων.

Περιήγηση με την προβολή Αποτελέσματα

Όπως και με την προβολή Σελίδες, η προβολή Αποτελέσματα είναι επίσης ξεκάθαρη. Δεν έχει μενού και άλλες δυνατότητες. Λειτουργεί σαν προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης:

Πληκτρολογήστε έναν όρο, ένα απόσπασμα κειμένου στο πεδίο αναζήτησης και στην προβολή Αποτελέσματα θα εμφανιστούν όλα τα αποτελέσματα. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε Πώς λειτουργεί η Εύρεση με την Περιήγηση.

Σύνοψη
Θέμα
Πλαίσιο εργασιών Περιήγηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Use the Navigation pane in Word», Office Online Support

– «Advanced Microsoft Word 2013 & 2016, version 1», San Diego Unified School District, ©2019

Ταυτότητα
1.01.051/0096
Έκδοση
26/9/19

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253

Ο πίνακας χαρακτήρων Windows-1253, ή κωδικοσελίδα-1253 (cp-1253) καταρτίστηκε από τη Microsoft και περιλαμβάνει 256 χαρακτήρες. Στην τελική μορφή του 1998, αποτελείται από δύο ομάδες κωδικών: Οι πρώτες 128 θέσεις (00-7F) έχουν παρακρατηθεί για τους χαρακτήρες του πίνακα ASCII, και από τις υπόλοιπες (80-FF), οι 111 καλύπτουν διάφορα σύμβολα και τους ελληνικούς χαρακτήρες του μονοτονικού συστήματος, ενώ 17 θέσεις παραμένουν κενές.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι θέσεις 80-FF, ενώ τις πρώτες θέσεις (00-7F) που προέρχονται από τον πίνακα ASCII μπορείτε να δείτε εδώ. Ο αριθμός που συνοδεύει τον χαρακτήρα είναι ο κωδικός στους πίνακες Unicode. Για τον κωδικό του χαρακτήρα στον πίνακα Windows-1253:

 • Χρησιμοποιήστε τον πρώτο αριθμό της γραμμής (8, 9, A κ.λπ.) σε συνδυασμό με τη στήλη για να βρείτε τον κωδικό στο δεκαεξαδικό σύστημα. Π.χ. για το "Ι κεφαλαίο με τόνο" είναι BA.
 • Προσθέστε τον δεύτερο αριθμό της γραμμής (128, 144, 160 κ.λπ.) με τον αριθμό της στήλης για να βρείτε τον κωδικό στο δεκαδικό σύστημα. Π.χ. για το "Ι κεφαλαίο με τόνο" είναι 186.

Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε έναν χαρακτήρα για να δείτε την ονομασία του.

Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253 (1998)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
8
128+

20AC
 
201A
ƒ
0192

201E

2026

2020

2021
 
2030
 
2039
       
9
144+
 
2018

2019

201C

201D

2022

8211

8212
 
2122
 
203A
       
A
160+
nbsp
00A0
΅
0385
Ά
0386
£
00A3
¤
00A4
¥
00A5
¦
00A6
§
00A7
¨
00A8
©
00A9
  «
00AB
¬
00AC
­
00AD
®
00AE

2015
B
176+
°
00B0
±
00B1
²
00B2
³
00B3
΄
0384
µ
00B5

00B6
·
00B7
Έ
0388
Ή
0389
Ί
038A
»
00BB
Ό
038C
½
00BD
Ύ
038E
Ώ
038F
C
192+
ΐ
0390
Α
0391
Β
0392
Γ
0393
Δ
0394
Ε
0395
Ζ
0396
Η
0397
Θ
0398
Ι
0399
Κ
039A
Λ
039B
Μ
039C
Ν
039D
Ξ
039E
Ο
039F
D
208+
Π
03A0
Ρ
03A1
  Σ
03A3
Τ
03A4
Υ
03A5
Φ
03A6
Χ
03A7
Ψ
03A8
Ω
03A9
Ϊ
03AA
Ϋ
03AB
ά
03AC
έ
03AD
ή
03AE
ί
03AF
E
224+
ΰ
03B0
α
03B1
β
03B2
γ
03B3
δ
03B4
ε
03B5
ζ
03B6
η
03B7
θ
03B8
ι
03B9
κ
03BA
λ
03BB
μ
03BC
ν
03BD
ξ
03BE
ο
03BF
F
240+
π
03C0
ρ
03C1
ς
03C2
σ
03C3
τ
03C4
υ
03C5
φ
03C6
χ
03C7
ψ
03C8
ω
03C9
ϊ
03CA
ϋ
03CB
ό
03CC
ύ
03CD
ώ
03CE
 

  Γράμματα   Σύμβολα   Σημεία στίξης   Μη δεσμευμένα   Τόνοι

Σχόλια

 • Ορισμένοι χαρακτήρες ίσως να μην έχουν σωστή εμφάνιση, που μπορεί να οφείλεται είτε στον σχεδιασμό της γραμματοσειράς, ή στον τρόπο που αποδίδονται οι χαρακτήρες από τα προγράμματα πλοήγησης (browsers).
 • Η ονοματολογία και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιώ είναι αδόκιμοι, ειδικά για τα σύμβολα. Ορισμένα σημεία:
  • Στον χαρακτήρα A0 διατήρησα την αγγλική συντόμευση, κυρίως για να μην αφήσω το κελί χωρίς περιεχόμενο, καθώς το "nbsp" αναφέρεται στον... αόρατο χαρακτήρα "διάστημα χωρίς διακοπή" (non-breaking space).
  • Τους χαρακτήρες 91-94 τους έχω χαρακτηρίσει σύμβολα, γιατί μόνο ως τέτοια τα θεωρώ στην ελληνική τυπογραφία, σε αντίθεση με την αγγλική και άλλες γλώσσες που τα χρησιμοποιούν ως σημεία στίξης.
 • Αν θέλετε να εφαρμόσετε στην πράξη τους πίνακες των κωδικών δείτε κυρίως πώς θα εισαγάγετε έναν χαρακτήρα στο έγγραφο. Εκεί υπάρχουν παραπομπές και σε άλλα σχετικά θέματα.
Σύνοψη
Θέμα
Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
2.01.008/0095
Έκδοση
23/9/19

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Πίνακας χαρακτήρων ASCII

Ο πίνακας χαρακτήρων ASCII περιλαμβάνει 128 χαρακτήρες. Οι πρώτοι 32 από αυτούς, που καταλαμβάνουν τις θέσεις 00-1F καθώς και ο τελευταίος του πίνακα (θέση 7F) αφορούν χαρακτήρες ελέγχου: κωδικοί, που αρχικά είχαν σκοπό να μην αντιπροσωπεύουν εκτυπώσιμους χαρακτήρες, αλλά να ελέγχουν συσκευές, όπως τα τηλέτυπα και οι εκτυπωτές που αναγνωρίζουν τον πίνακα ASCII, ή να παρέχουν μετα-πληροφορίες που σχετίζονται με τη ροή δεδομένων, όπως αυτές που αποθηκεύονται σε μαγνητικές ταινίες. Έτσι, ο χαρακτήρας π.χ. 07 (bell) ήταν εντολή προς το τηλετυπικό μηχάνημα να κτυπήσει το καμπανάκι (!), ενώ ο χαρακτήρας 0Α (line feed) ήταν εντολή προς τον εκτυπωτή να προχωρήσει το χαρτί κατά μία γραμμή.

Σήμερα, οι κωδικοί αυτοί είναι σχεδόν στην αφάνεια, αν και ορισμένοι εξακολουθούν να αναγνωρίζονται από συσκευές και προγράμματα. Το Word π.χ. που μας απασχολεί εδώ αναγνωρίζει τους κωδικούς 08-0E και 1E-1F, αν και ορισμένοι παράγουν διαφορετικό αποτέλεσμα από τον αρχικό τους σχεδιασμό. Για να δείτε πώς λειτουργούν, μπορείτε να τους εισαγάγετε σ' ένα έγγραφο με συντομεύσεις της μορφής ALT+Num[xxxx], όπου "[xxxx]" είναι ο κωδικός του χαρακτήρα στο δεκαδικό σύστημα και με μορφή τετραψήφιου, που θα πληκτρολογήσετε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (Num). Π.χ. η συντόμευση ALT+Num0008 δίνει την εντολή "backspace" (διαγράφει τον χαρακτήρα αριστερά του δείκτη), ενώ η συντόμευση ALT+Num0013 δίνει την εντολή "carriage return" (διακόπτει τη γραμμή στο σημείο του δείκτη και ξεκινά καινούργια παράγραφο).

Το ENTER του πληκτρολογίου καλύπτει δυο χαρακτήρες ελέγχου ταυτόχρονα: 0Α (Line Feed, αντιστοιχεί στην κίνηση του χρήστη να στρέψει τον κύλινδρο της γραφομηχανής κατά μία γραμμή) και 0D (Carriage Return, αντιστοιχεί στην κίνηση του χρήστη να μετακινήσει τον κύλινδρο της γραφομηχανής στην αρχή της νέας γραμμής).

Η δεύτερη ομάδα χαρακτήρων περιλαμβάνει τους κωδικούς 20-7E, που αντιπροσωπεύουν γράμματα, αριθμούς, σημεία στίξης και ορισμένα σύμβολα.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι αντιστοιχίσεις και οι ονομασίες των χαρακτήρων με βάση την τελευταία αναθεώρηση του 1986. Ο αριθμός που συνοδεύει τον χαρακτήρα είναι ο κωδικός στο δεκαδικό σύστημα, ενώ ο κωδικός του δεκαεξαδικού συστήματος είναι το σημείο τομής της γραμμής με τη στήλη (π.χ. το ίσον έχει δεκαεξαδικό κωδικό 3D). Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε έναν χαρακτήρα για να δείτε την ονομασία του.

Πίνακας χαρακτήρων ASCII (1977/1986)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
0 NUL
0
SOH
1
STX
2
ETX
3
EOT
4
ENQ
5
ACK
6
BEL
7
BS
8
HT
9
LF
10
VT
11
FF
12
CR
13
SO
14
SI
15
1 DLE
16
DC1
17
DC2
18
DC3
19
DC4
20
NAK
21
SYN
22
ETB
23
CAN
24
EM
25
SUB
26
ESC
27
FS
28
GS
29
RS
30
US
31
2 SP
32
!
33
"
34
#
35
$
36
%
37
&
38
'
39
(
40
)
41
*
42
+
43
,
44
-
45
.
46
/
47
3 0
48
1
49
2
50
3
51
4
52
5
53
6
54
7
55
8
56
9
57
:
58
;
59
<
60
=
61
>
62
?
63
4 @
64
A
65
B
66
C
67
D
68
E
69
F
70
G
71
H
72
I
73
J
74
K
75
L
76
M
77
N
78
O
79
5 P
80
Q
81
R
82
S
83
T
84
U
85
V
86
W
87
X
88
Y
89
Z
90
[
91
\
92
]
93
^
94
_
95
6 `
96
a
97
b
98
c
99
d
100
e
101
f
102
g
103
h
104
i
105
j
106
k
107
l
108
m
109
n
110
o
111
7 p
112
q
113
r
114
s
115
t
116
u
117
v
118
w
119
x
120
y
121
z
122
{
123
|
124
}
125
~
126
DEL
127

  Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες

Σχόλια

 • Πολλοί συγκαταλέγουν τον κωδικό 20 στους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες (πρόκειται για τον κωδικό που αντιπροσωπεύει το κενό διάστημα μεταξύ των λέξεων). Έχω συμφωνήσει με τους υπόλοιπους, που τον θεωρούν περισσότερο εκτυπώσιμο χαρακτήρα ακόμα κι αν είναι αόρατος, παρά χαρακτήρα ελέγχου.
 • Αν εξαιρέσουμε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες, όπου χρησιμοποιώ τις καθιερωμένες αγγλικές συντομεύσεις και ονόματα, στα υπόλοιπα, η ονοματολογία που χρησιμοποιώ είναι αδόκιμη. Η διαφορά της δικής μου ονομασίας από την καθιερωμένη αγγλική είναι πιο φανερή ιδιαίτερα σε χαρακτήρες που δεν έχουν ελληνικό αντίστοιχο. Οι κυριότεροι από αυτούς:
  • 22 (διπλό εισαγωγικό): Ακολούθησα το αγγλικό όνομα αφού έχει σχεδόν καθιερωθεί και σαν ελληνικό σημείο στίξης. Στην πραγματικότητα τα ελληνικά εισαγωγικά είναι « ».
  • 3B (άνω τελεία): Δεν μπορώ να την πω ερωτηματικό γιατί δεν είναι. Ο πίνακας ASCII δεν καλύπτει ελληνικούς χαρακτήρες. Η άνω τελεία είναι αυτή που φαίνεται στο πλήκτρο δεξιά από το "Λ" και έχει κωδικό 3B. Το ελληνικό ερωτηματικό είναι "κρυμμένο" κάτω από το "Q" και έχει κωδικό 037E στους πίνακες Unicode.
  • 3A (άνω κάτω τελεία): Αντίθετα από την άνω τελεία, και η ελληνική και η αγγλική άνω κάτω τελεία έχουν τον ίδιο κωδικό (3A) κι ας υπάρχουν δύο πλήκτρα. Αγγλική θεωρείται αυτή που είναι στο πλήκτρο δεξιά από το "Λ", ενώ η ελληνική είναι κάτω από το "Q" όπως το ερωτηματικό, αλλά με πατημένο το πλήκτρο Shift.
  • 40 (εμπορικό με): Διαβάζεται "ατ" αλλά το απέδωσα ακολουθώντας την αρχική του έννοια που προέρχεται από τις εμπορικές συναλλαγές ως συντόμευση της έκφρασης "at a rate of" (=με τιμή...).
  • 5E (έμφαση, δύναμη): Το αγγλικό όνομα είναι caret και χρησιμοποιείται σε πολλές γλώσσες για να δώσει έμφαση ή να αλλάξει την προφορά ενός γράμματος. Κράτησα την ερμηνεία "έμφαση" αλλά αναφέρω και την έννοια της δύναμης, από τη χρήση του στα μαθηματικά ως σύμβολο δύναμης, όταν δεν χρησιμοποιούνται εκθέτες (5^6=56).
  • 60 (βαρεία): Χρησιμοποιώ το όνομα "βαρεία" επειδή μοιάζει με τη βαρεία, και δεν βρήκα αντίστοιχη ελληνική έννοια της λειτουργίας της. Επειδή όμως δεν είναι η βαρεία τη χαρακτηρίζω ως σύμβολο. (Στα... παλιά ελληνικά, βαρεία έπαιρναν, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, οι οξύτονες λέξεις, όταν δεν ακολουθούσε σημείο στίξης).
  • 7E (Λογικός τελεστής δεν): Λόγω της ομοιότητας πολλοί ονομάζουν τον χαρακτήρα περισπωμένη. Σημαντική διαφορά: Το σημερινό πλήκτρο παράγει αποτέλεσμα. Αντίθετα, το πλήκτρο που είχε την περισπωμένη ήταν νεκρό πλήκτρο: το πάτημά του δεν παρήγαγε αποτέλεσμα, έως ότου να πατηθεί το επόμενο πλήκτρο και να εμφανιστεί ο περισπώμενος χαρακτήρας (Το ίδιο ισχύει και για τη "βαρεία" προηγουμένως).
Σύνοψη
Θέμα
Πίνακας χαρακτήρων ASCII
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
2.01.007/0094
Έκδοση
19/9/19

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Τι είναι οι κωδικοί χαρακτήρων

Γενικά

Επειδή οι υπολογιστές μπορούν να καταλάβουν μόνον αριθμούς, γι' αυτόν τον λόγο σε κάθε χαρακτήρα έχει δοθεί ένας αντιπροσωπευτικός αριθμός, που αποτελεί τον κωδικό του. Η αντιστοίχιση αυτή μεταξύ αριθμών και χαρακτήρων υπάρχει καταχωρισμένη σε πίνακες που έχουν καθιερωθεί διεθνώς, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων και προγραμμάτων.

Ο πρώτος τέτοιος πίνακας είναι ο πίνακας χαρακτήρων ASCII (American Standard Code for Information Interchange), που καταρτίστηκε τη δεκαετία του '60 για χρήση στον τηλέτυπο. Καλύπτει τους 128 πρώτους κωδικούς (0000-007F) και αποτελεί τη βάση στην κατάρτηση όλων των επόμενων πινάκων.

Από τους πιο γνωστούς και πλέον διαδεδομένους είναι οι πίνακες χαρακτήρων που χρησιμοποιούν τα Windows, που είναι μια εκτεταμένη μορφή του πίνακα χαρακτήρων ASCII: Ο πίνακας ASCII έχει χωρητικότητα 128 χαρακτήρες (7-bit, ή 27), ενώ οι πίνακες των Windows καλύπτουν 256 χαρακτήρες (8-bit, ή 28), όπου οι επιπλέον 128 χαρακτήρες (0080-00FF) αφορούν τους χαρακτήρες διαφορετικών γλωσσών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαφορετικοί πίνακες για κάθε χώρα. Για τα Windows που λειτουργούν με τοπικές ρυθμίσεις Ελλάδος ισχύει η κωδικοσελίδα 1253, (cp-1253 ή ANSI-1253) που καλύπτει τους ελληνικούς χαρακτήρες του μονοτονικού συστήματος.

Πιο πρόσφατοι και εκσυγχρονισμένοι είναι οι πίνακες του οργανισμού Unicode, που καλύπτουν χιλιάδες χαρακτήρες και τείνουν να αντικαταστήσουν τους προγενέστερους. Τους κωδικούς Unicode που καλύπτουν το ελληνικό μονοτονικό σύστημα μπορείτε να δείτε στον πίνακα χαρακτήρων Windows-1253, όπου τους έχω ενσωματώσει.

Χρήση των κωδικών

Οι πίνακες αυτοί είναι χρήσιμοι, όταν θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο έναν χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο. Σ' αυτή την περίπτωση, θα χρειαστείτε τους πίνακες για να εντοπίσετε τον κωδικό του χαρακτήρα, που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε τον χαρακτήρα στο έγγραφο με εναλλακτικό τρόπο, όπως είναι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου της μορφής ALT+[κωδικός_χαρακτήρα]. Σημειώστε ότι σ' αυτές τις συντομεύσεις χρειάζεται συνήθως η δεκαδική μορφή του κωδικού, ενώ πολλοί πίνακες ακολουθούν το δεκαεξαδικό σύστημα. Έτσι, θα χρειαστεί να μετατρέψετε τον κωδικό σε δεκαδική μορφή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστείτε επίσης τον κωδικό του χαρακτήρα, όταν θέλετε να κάνετε αναζήτηση για να τον εντοπίσετε σε ένα έγγραφο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Θέλω να εισαγάγω στο έγγραφο έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τον κωδικό του

Θέλω να κάνω αναζήτηση σε έγγραφο για έναν χαρακτήρα που γνωρίζω τον κωδικό του

Θέλω να μετατρέψω έναν κωδικό από δεκαεξαδικό σε δεκαδικό

Σύνοψη
Θέμα
Τι είναι οι κωδικοί χαρακτήρων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.006/0093
Έκδοση
16/9/19

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Προσαρμογή της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης για προχωρημένους

Για τις ρυθμίσεις της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης (ΕΓΠ) υπάρχει η σελίδα Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε εντολές, να ταξινομήσετε την εμφάνισή τους, να τις χωρίσετε σε ομάδες κ.λπ. Αν θέλετε όμως να αλλάξετε το εικονίδιο που χρησιμοποιείται από προεπιλογή στις εντολές που προσθέτετε στην ΕΓΠ, αυτό είναι δυνατόν μόνο για τις μακροεντολές και όχι για τις ενσωματωμένες εντολές του Word. Εδώ θα δείτε όχι μόνο πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό εικονίδιο αλλά και πώς θα προσαρμόσετε την περιγραφή που εμφανίζεται στην οθόνη, όταν αφήνετε προσωρινά τον δείκτη στο εικονίδιο της εντολής.

Από τη θεωρία...

Η προσαρμογή της ΕΓΠ μπορεί να είναι γενική (διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα) ή περιορισμένη σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο ή έγγραφο.

 • Οι εντολές που ορίζουν τη γενική λειτουργία της ΕΓΠ είναι αποθηκευμένες σε ένα αρχείο με το όνομα Word.officeUI, στον φάκελο %LocalAppData%\Microsoft\Office. (Όταν πρωτοεμφανίστηκε το περιβάλλον με την κορδέλα και την ΕΓΠ στο Word 2007, το αρχείο είχε όνομα Word.qat, ενώ κάπου είδα ότι στο Word 2010, και 2013 είχε όνομα Word.customUI, αλλά πρόκειται για λάθος).
 • Οι αλλαγές της ΕΓΠ που είναι συνημμένες σε ένα πρότυπο ή αρχείο είναι αποθηκευμένες σε ένα αρχείο με το όνομα customUI.xml, που είναι μέρος του συγκεκριμένου προτύπου ή εγγράφου.
  Κανένα από τα δύο αρχεία δεν υπάρχει από πριν. Δημιουργούνται τη στιγμή που θα κάνετε την πρώτη αλλαγή, είτε προσθέτοντας μια εντολή, είτε αλλάζοντας τη σειρά ταξινόμησής τους.

Τα αρχεία αυτά είναι αρχεία απλού κειμένου και μπορείτε να τα επεξεργαστείτε με το Σημειωματάριο των Windows. Εδώ χρησιμοποιώ άλλο πρόγραμμα, για να διευκολύνω οπτικά όσους δεν έχουν μερικές ειδικές γνώσεις που χρειάζονται.


Εικ. 1: Περιεχόμενα του αρχείου Word.officeUI

Όταν ανοίγετε το αρχείο Word.officeUI, τα περιεχόμενα είναι γραμμένα όλα σε μια γραμμή. Αν χρησιμοποιείτε το Σημειωματάριο από το μενού Μορφή επιλέξτε την εντολή Αναδίπλωση λέξεων για να δείτε το κείμενο όπως στην εικόνα. Μη σας απογοητεύει η μορφή που έχει. Με μια μικρή προσαρμογή μπορεί να τακτοποιηθεί με τη δομή της γλώσσας XML που χρησιμοποιείται για τη σύνταξη και να γίνει πιο κατανοητό.


Εικ. 2: Περιεχόμενα Word.officeUI με δομή xml

Για να αποφύγουμε τα πολύ θεωρητικά, δείτε τη δομή της γλώσσας XML σαν... κουτιά. Το κάθε τι αποτελεί ένα κουτί, που καταλαμβάνει συγκεκριμένο χώρο με αρχή και τέλος. Έτσι, ένα κουτί στον κώδικα του παραδείγματος είναι από το <mso:customUI> μέχρι το </mso:customUI>. Τα όρια ορίζονται πάντα με μια ειδική επισήμανση, ενώ το τέλος διακρίνεται από την κάθετο, η οποία, σε άλλες περιπτώσεις συνοδεύεται και από το όνομα της επισήμανσης, σε άλλες όχι (π.χ. στη γραμμή 6 το τέλος είναι "/>"). Το συγκεκριμένο κουτί, όπως μπορεί να φανταστεί κάποιος από το όνομά του, δηλώνει ότι περιέχει τις προσαρμογές (custom) που επηρεάζουν το γραφικό περιβάλλον του προγράμματος (UI - User Interface).

Εδώ τελειώσαμε; Όχι! γιατί το κουτί <mso:customUI>...</mso:customUI> περιέχει άλλα πράγματα, όπως είναι οι δυο δηλώσεις xmlns:x1 και xmlns:mso, που δεν έχουμε λόγο να αναλύσουμε στο... σημερινό μάθημα, αλλά και ένα ακόμα "υπο-κουτί" με όνομα <mso:ribbon>...</mso:ribbon>. Κι εδώ, όπως ίσως καταλάβατε, αυτό το κουτί περιορίζει την έκταση των προσαρμογών σε μια συγκεκριμένη περιοχή του περιβάλλοντος, την κορδέλα. Όπως φαίνεται δε και στην εικόνα 2, ο κώδικας κάθε υπο-επιπέδου έχει λίγο μεγαλύτερη εσοχή για να μας υπενθυμίζει οπτικά ότι υπάρχει μια διακριτή ιεραρχία επιπέδων και κυρίως για να μη κάνουμε λάθος και ξεπεράσουμε τα όρια του κουτιού. Π.χ. το τέλος τού </mso:ribbon> δεν μπορεί να είναι έξω από το τέλος τού </mso:customUI> που ορίζει το αμέσως ανώτερο επίπεδο.

Εδώ τελειώσαμε; Όχι! γιατί το κουτί <mso:ribbon>...</mso:ribbon> περιέχει άλλα πράγματα...

Αλλά φτάνει ως εδώ. Μέχρι τώρα πρέπει να καταλάβατε το χωροταξικό νόημα της XML. Ας επικεντρωθούμε στο μικρότερο κουτί του αρχείου, που περιέχει τις οδηγίες που "λένε" στο Word ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης, που θα είναι κοινά σε όλα τα έγγραφα και πρότυπα (<mso:sharedControls>...</mso:sharedControls>). Ιδιαίτερα δε θα ασχοληθούμε με τις οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση των ενσωματωμένων εντολών, που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε με τα εργαλεία του Word.

Οι οδηγίες για τις ενσωματωμένες εντολές του Word λοιπόν, αποτελούνται από τρία απαραίτητα στοιχεία:

 • Ο τύπος
  Η εμφάνιση που έχει η κάθε εντολή στο γραφικό περιβάλλον του Word. Ο τύπος μπορεί να είναι control, button, gallery, checkBox κ.ά. Μια λίστα με όλους τους τύπους είναι διαθέσιμη σε μορφή αρχείου Excel που μπορείτε να κατεβάσετε από το site της Microsoft.
 • Το αναγνωριστικό
  Κάθε εντολή του Word διακρίνεται από το αναγνωριστικό της (ID). Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της κορδέλας ή της ΕΓΠ στο πλαίσιο Επιλογές του Word και τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε μία από τις εντολές που εμφανίζονται στις λίστες αυτών των σελίδων. Το ID αναφέρεται μέσα σε παρένθεση, όπως: Δημοφιλείς εντολές | Στοίχιση αριστερά (AlignLeft). Όλα τα αναγνωριστικά αναφέρονται στο ίδιο αρχείο Excel που ανέφερα προηγουμένως.
 • Η εμφανισιμότητα
  Η τιμή που θα δηλώνει αν η εντολή θα εμφανίζεται στην ΕΓΠ ή όχι (visible="true" ή visible="false" αντίστοιχα). Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, αν δεν έχετε προσαρμόσει τον κώδικα του αρχείου, οι εντολές Αποθήκευση, Αναίρεση και Επανάληψη έχουν τιμή "true" καθώς είναι οι εντολές που εμφανίζονται από προεπιλογή στην ΕΓΠ.

  Εδώ είναι το σημείο για μια επισήμανση: Οι γραμμές 6-17, καθώς και η γραμμή 25 αφορούν τις 13 εντολές που έχει το μενού της ΕΓΠ και που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο βελάκι που υπάρχει στη δεξιά πλευρά της. (Σε παλαιότερες εκδόσεις οι εντολές ήταν 11). Αν θέλετε μπορείτε να τις προσαρμόσετε, για να εμφανίσετε ή όχι το αντίστοιχο κουμπί της ΕΓΠ, αλλάζοντας την τιμή visible σε "true" ή "false" αντίστοιχα, αλλά δεν τις διαγράφετε.

Οι 13 εντολές που ανέφερα προηγουμένως κρατούν και τις 13 πρώτες θέσεις ταξινόμησης των εντολών και έχουν προκαθορισμένη σειρά. Μπορείτε όμως να αλλάξετε αυτή τη σειρά με την κατάλληλη οδηγία. Για παράδειγμα, στην εικόνα 2 φαίνεται ο κώδικας για τις εντολές που έχω προσθέσει στις γραμμές 18-24. Για να "διακόψω" όμως την προκαθορισμένη σειρά των εργαλείων δεν αρκεί να γράψω τον κώδικα στο σημείο που θέλω. Πρέπει να δηλώσω την θέση που θα έχουν τα εργαλεία μου, σε σχέση με ένα από τα εργαλεία του Word. Έτσι, για να εμφανίζονται οι εντολές μου πριν το εργαλείο Λειτουργία αφής/ποντικιού, το δηλώνω στο Word: insertBeforeQ="mso:PointerModeOptions". Διαφορετικά, όπου και να είναι καταχωρισμένος ο κώδικας, οι εντολές θα εμφανίζονται στην ΕΓΠ μετά το τελευταίο προεπιλεγμένο εργαλείο του Word.

...Στην πράξη

Ωραία! Τώρα που μάθατε XML και πώς λειτουργούν οι συγκεκριμένες εντολές, ας δούμε και το αποτέλεσμα του ανωτέρω κώδικα στην πραγματικότητα. Κουράγιο! Τώρα αρχίζουν τα βάσανα!


Εικ. 3: Σελίδα προσαρμογής ΕΓΠ (απόσπασμα)

Η εικόνα 3 δείχνει ένα απόσπασμα από τη σελίδα προσαρμογής της ΕΓΠ. (Καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο > Επιλογές > Προσαρμογή Γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης). Όπως εμφανίζονται οι εντολές εδώ, έτσι θα εμφανίζονται και στην ΕΓΠ κι απ' ό,τι φαίνεται, οι εντολές που δώσαμε δεν έκαναν και πολλά πράγματα: Μπορεί να πετύχαμε μεν οι εντολές να εμφανίζονται με μια σειρά και μάλιστα πριν την εντολή Λειτουργεία αφής/ποντικιού, όπως ορίσαμε με τον κώδικα, αλλά το εικονίδιο δεν είναι καθόλου κατατοπιστικό για το τι κάνει κάθε εντολή. Κι όπως φαίνεται στην εικόνα, το κουμπί Τροποποίηση είναι απενεργοποιημένο και δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Άρα, θα χρειαστεί να επέμβουμε πάλι στον κώδικα.


Εικ. 4: Εμφάνιση της ΕΓΠ μετά την ενημέρωση του κώδικα

Μπορεί να μην είναι τόσο σπουδαίο, αλλά με τα τρία εικονίδια που δήλωσα έκανα την εμφάνιση της ΕΓΠ πιο αποδοτική. Τώρα ξέρω πιο εικονίδιο αντιπροσωπεύει το στυλ Επικεφαλίδας 1, ποιο το στυλ Επικεφαλίδας 2 και ποιο δένει τις γραμμές μαζί. Μια πινελιά χρειάζεται ακόμα να εξηγήσω πού εξυπηρετεί η Διατήρηση γραμμών μαζί. (Εγώ το ξέρω. Ενδιαφέρομαι για κάποιον άλλον, που θα του δώσω τις τροποποιήσεις μου):


Εικ. 5: Ενημέρωση του κώδικα για εμφάνιση συμβουλής οθόνης στις εντολές της ΕΓΠ

Όπως βλέπετε, η συμβουλή οθόνης δηλώνεται με τις οδηγίες screentip για την επικεφαλίδα, με έντονα γράμματα, και supertip για την επεξήγηση. Θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος αν μπορούσα να προσαρμόσω και το πλάτος του πλαισίου με τη συμβουλή οθόνης, αλλά δε βαριέσαι! Ας μείνουμε σ' αυτά που μας επιτρέπει το Word...

Και για να ολοκληρώσουμε, να πω ορισμένα ακόμα για τη συμπεριφορά του Word σε σχέση με τον κώδικα, που θέλουν τη προσοχή σας:

Πρώτον. Μη φοβηθείτε να κάνετε δοκιμές. Το Word δεν παθαίνει ζημιά αν κάνετε κάποιο λάθος στον κώδικα του αρχείου Word.OfficeUI. Το πολύ πολύ να μην τον αναγνωρίσει και να εφαρμόσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του σαν να μην υπάρχει το αρχείο.

Δεύτερον. Προσέξτε στις εντολές τα πεζά-κεφαλαία γιατί παίζουν ρόλο.

Τρίτον. Όποιο πρόγραμμα κι αν χρησιμοποιείτε για την επεξεργασία του κώδικα, το αρχείο πρέπει να αποθηκεύεται σε κωδικοποίηση Unicode (UTF-8). Ειδικά όταν περιέχει και ελληνικό κείμενο.

Τέταρτον. Εδώ "τακτοποίησα" τον κώδικα για να διευκολύνω στην κατανόηση της σύνταξης. Το Word ποσώς το ενδιαφέρει η ομορφιά. Διαβάζει τον κώδικα γραμμικά, έναν - έναν χαρακτήρα όπως τους συναντάει. Γι' αυτό και στο supertip (εικ. 5) δεν έχω αφήσει κενά διαστήματα για να τηρήσω τις εσοχές που λέω στο θεωρητικό μέρος ανωτέρω ότι πρέπει να έχει ο κώδικας. Διαφορετικά το Word θα εμφάνιζε τα κενά διαστήματα και στη συμβουλή οθόνης. Μάλιστα, αν προσέξετε καλύτερα τη συμβουλή οθόνης στην εικόνα 5 ίσως δείτε ότι στο κείμενο, η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γραμμή έχουν μια ελάχιστη εσοχή σε σχέση με την πρώτη. Αυτό οφείλεται στο ότι μετά τον κωδικό του χαρακτήρα αλλαγής γραμμής (&#10;) υπάρχει ο χαρακτήρας του ENTER που πάτησα για να αλλάξω γραμμή, τον οποίο το Word μεταφράζει σε ένα κενό διάστημα. Κανονικά, αμέσως μετά τις αλλαγές γραμμής (&#10;) θα έπρεπε να ακολουθεί το επόμενο κείμενο, όλο σε μια γραμμή. Σε τελική ανάλυση μπορείτε να γράψετε το κείμενο χωρίς τους χαρακτήρες αλλαγής γραμμής. Το Word θα το αναδιπλώσει με βάση το διαθέσιμο πλάτος του πλαισίου που το περιέχει.

Πέμπτον. Όπως ανέφερα, μπορούμε να δηλώσουμε εμείς το εικονίδιο που θέλουμε με τη οδηγία imageMso="". Στα εισαγωγικά θα βάλετε μια τιμή από τον πίνακα εικονιδίων που είναι διαθέσιμος στο site της Microsoft. Το πρόβλημα είναι ότι ο πίνακας έχει μόνο τις ονομασίες των εικονιδίων χωρίς να δείχνει και το αντίστοιχο εικονίδιο. Άρα πώς θα ξέρετε ποιο imageMso ταιριάζει στην εντολή που θέλετε να εκπροσωπεί; Με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο θα βρείτε σχετικές σελίδες. Αποφεύγω να τις αναφέρω εδώ γιατί ίσως προκύπτουν ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων της Microsoft.

Σύνοψη
Θέμα
Προσαρμογή εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης για προχωρημένους
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Modify/Customize QAT Icons, Labels or add Supertip text», gregmaxey.com

Ταυτότητα
3.01.007/0092
Έκδοση
13/9/19

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Συλλαβισμός

Σύμφωνα με τον κανόνα, συλλαβισμός ονομάζεται η διαδικασία χωρισμού των λέξεων σε συλλαβές και χρησιμοποιείται στη γραφή για να χωρίσουμε μια λέξη, όταν δε χωράει σε μια γραμμή και ένα κομμάτι της πρέπει να μεταφερθεί στην επόμενη.

Στο Word, ο συλλαβισμός δίνει καλύτερη εμφάνιση στο έγγραφο σε δύο περιπτώσεις: Αν χρησιμοποιείτε αριστερή στοίχιση, η τελευταία λέξη της γραμμής θα χωριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει το μικρότερο δυνατόν κενό διάστημα μετά από αυτή, μέχρι το περιθώριο. Στην πλήρη στοίχιση ο συλλαβισμός της τελευταίας λέξης βοηθάει να μη δημιουργούνται τεράστια κενά μεταξύ των λέξεων, τα οποία προστίθενται ώστε το κείμενο της γραμμής να καταλαμβάνει όλον τον χώρο από το ένα περιθώριο ως το άλλο.

Τον συλλαβισμό μπορείτε να κάνετε στο Word είτε με αυτόματο, είτε με μη αυτόματο τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση το Word αποφασίζει μόνο του σε ποιο σημείο πρέπει να γίνει ο χωρισμός της λέξης ενώ στη δεύτερη αποφασίζετε εσείς αν θα αποδεχθείτε ή όχι την πρόταση του Word για το σημείο χωρισμού.

Στις παλαιότερες εκδόσεις μάλιστα του Word, ο χρήστης είχε τη δυνατότητα να ελέγχει την "ευαισθησία" του συλλαβισμού, ορίζοντας τη λεγόμενη Ζώνη συλλαβισμού: πόση είναι η ανώτατη επιτρεπόμενη απόσταση της τελευταίας ολόκληρης λέξης της γραμμής από το περιθώριο. Στις νεότερες εκδόσεις (2013 και μετά) αυτή είναι μία απόφαση του Word, το οποίο εκτός από την μικρότερη δυνατή απόσταση από το περιθώριο λαμβάνει υπ' όψιν του και το πώς συμφέρει να γίνει ο χωρισμός ώστε να μην παρατηρούνται πολλά συνεχόμενα ενωτικά στη παράγραφο.

Το πεδίο Ζώνη συλλαβισμού υπάρχει στο πλαίσιο διαλόγου Συλλαβισμός και στις νεότερες εκδόσεις του Word αλλά είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιείται αν το έγγραφο είναι αποθηκευμένο στην παλαιότερη μορφή .doc.

Για να εφαρμόσετε τον συλλαβισμό στο έγγραφο:

Στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας της καρτέλας Διάταξη κάνετε κλικ στην εντολή Συλλαβισμός και χρησιμοποιήστε το μενού ως εξής:

Κανένα:
Δεν γίνεται συλλαβισμός στο έγγραφο.

Αυτόματα:
Ο συλλαβισμός γίνεται αυτόματα σε όλο το έγραφο. Ο αυτόματος συλλαβισμός είναι ο πιο γρήγορος κι ο πιο εύκολος.

Μη αυτόματα:
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο με την πρώτη λέξη του εγγράφου που μπορεί να μοιραστεί σε δύο γραμμές, χωρισμένη σε συλλαβές. Μπορείτε να αποδεχθείτε το σημείο διαίρεσης που προτείνει το Word (εκεί που αναβοσβήνει το σύμβολο του ενωτικού), ή να επιλέξετε ένα άλλο ενωτικό. Μόλις πατήσετε Ναι, το Word προχωρά αυτόματα στην επόμενη λέξη που χρειάζεται συλλαβισμό. Ο μη αυτόματος συλλαβισμός είναι πιο αργός αλλά παρέχει περισσότερο έλεγχο.

Επιλογές συλλαβισμού:
Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, μπορείτε,

 • Να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο συλλαβισμό ολόκληρου του εγγράφου.
 • Να ορίσετε αν στον συλλαβισμό θα περιλαμβάνονται και οι λέξεις με κεφαλαία.
 • Να ορίσετε την έκταση της ζώνης συλλαβισμού. (H απόσταση της τελευταίας ολόκληρης λέξης της γραμμής από το δεξιό περιθώριο της σελίδας. Οι μικρότερες τιμές αυξάνουν τον αριθμό των ενωτικών).
 • Να ορίσετε τον αριθμό των συνεχόμενων ενωτικών. Προεπιλεγμένη τιμή είναι "χωρίς όριο".

Σχόλια

1.
Είτε αυτόματο, είτε μη αυτόματο συλλαβισμό επιλέξετε, ολόκληρη η διαδικασία θεωρείται σαν μία ενέργεια. Έτσι, αν κάνετε Αναίρεση δεν θα αναιρεθεί ο χωρισμός της τελευταίας λέξης μόνο, αλλά ο συλλαβισμός ολόκληρου του εγγράφου, ή τουλάχιστον της περιοχής που έχετε εφαρμόσει τον συλλαβισμό.

2.
Το ενωτικό που χρησιμοποιείται στον συλλαβισμό λέγεται προαιρετικό ενωτικό. Μπορείτε να εισάγετε προαιρετικά ενωτικά με τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+-. Σ' αυτή την περίπτωση αν αφαιρέσετε ή προσθέσετε κείμενο στη γραμμή και η λέξη χωρέσει ολόκληρη στη μία γραμμή ή μεταφερθεί ολόκληρη στην επόμενη, το προαιρετικό ενωτικό θα παραμείνει. Πρέπει να το διαγράψετε εσείς.

Για να αποτρέψετε τον συλλαβισμό σε μέρος του κειμένου:

 • Επιλέξτε το κείμενο και ενεργοποιήστε την εντολή Να μη γίνεται συλλαβισμός στο πλαίσιο Παράγραφος.


Εικ. 1: Επιλογές ελέγχου γλώσσας

Το Word δεν κάνει επίσης συλλαβισμό σε κείμενο που έχετε επισημάνει να εξαιρείται του ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου. (Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου της εικόνας 1 κάνοντας κλικ στον δείκτη γλώσσας που εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης του Word.)

Για να καταργήσετε τον συλλαβισμό που έχετε κάνει:

 1. Πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+A για να επιλέξετε όλο το κείμενο.
 2. Στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας της καρτέλας Διάταξη κάνετε κλικ στην εντολή Συλλαβισμός και στο μενού επιλέξτε Κανένας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο συλλαβισμός έχει γίνει με το αγγλικό Word, μπορείτε να εντοπίσετε ένα προαιρετικό ενωτικό, κάνοντας αναζήτηση με τον όρο "^-" στο εργαλείο Εύρεση και Αντικατάσταση. Το ελληνικό Word είναι ελαττωματικό σ' αυτό το σημείο. Αν έχετε κάνει συλλαβισμό με το ελληνικό Word η αναζήτηση με τον ίδιο όρο δεν θα εντοπίσει το προαιρετικό ενωτικό που προσθέτει το πρόγραμμα είτε το ελληνικό, είτε το αγγλικό Word χρησιμοποιήσετε. Αντιθέτως, μπορεί να εντοπίσει τα προαιρετικά ενωτικά που τυχόν έχετε προσθέσει εσείς με τη συντόμευση Ctrl+-. Περίεργο!

Σύνοψη
Θέμα
Συλλαβισμός
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Control hyphenation», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.050/0091
Έκδοση
10/9/19

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Προσαρμογή της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης

Η εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης περιλαμβάνει από προεπιλογή τις εντολές Αποθήκευση, Αναίρεση και Επαναφορά/Επανάληψη. Στις νεότερες εκδόσεις (Word 2016+) εμφανίζεται και η εντολή εναλλαγής Αφής/Ποντικιού, στα συστήματα που διαθέτουν οθόνη αφής.

Μπορείτε να προσθέσετε στην εργαλειοθήκη οποιαδήποτε εντολή του Word, όπως επίσης και συλλογές ή ομάδες εντολών, αλλά και εντολές (μακροεντολές) που έχετε δημιουργήσει εσείς.

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλές εντολές μπορείτε να τοποθετήσετε την εργαλειοθήκη σε δική της γραμμή κάτω από την κορδέλα, για περισσότερο διαθέσιμο χώρο. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τις εντολές με τη σειρά που θέλετε, ενώ μπορείτε να προσθέσετε και διαχωριστικά μεταξύ των εντολών για να τις χωρίσετε σε ομάδες.

Τέλος μπορείτε να επαναφέρετε την εργαλειοθήκη στην αρχική της κατάσταση, ή να εξάγετε τις προσαρμογές που έχετε κάνει για να τις μεταφέρετε (εισαγάγετε) σε άλλον υπολογιστή ώστε να έχετε το ίδιο περιβάλλον εργασίας.

Προσθήκη εντολής

Για να προσθέσετε μια εντολή κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Κάνετε κλικ στο βελάκι, στη δεξιά πλευρά της εργαλειοθήκης και επιλέξτε μία από τις εντολές. Το μενού περιλαμβάνει μερικές από τις πιο συνηθισμένες εντολές.
 • Κάνετε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε εντολή της κορδέλας και στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.
 • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων του Word:
  1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη σελίδα Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.


   Εικ. 1: Επιλογές προσαρμογής εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης

  2. Στο πεδίο Επιλογή εντολών από επιλέξτε την ομάδα εντολών που θέλετε (Δημοφιλείς εντολές, μακροεντολές, εντολές που δεν βρίσκονται στην κορδέλα κ.λπ.) και στη συνέχεια εντοπίστε την εντολή στη λίστα που εμφανίζεται κάτω από το πεδίο.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να την προσθέσετε στα περιεχόμενα της Εργαλειοθήκης (δεξιά λίστα).
  4. Στο πεδίο Προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης επιλέξτε πού θα είναι διαθέσιμες οι εντολές που προσθέσατε: Στο βασικό πρότυπο, ώστε να εμφανίζοντα σε όλα τα έγγραφα, ή σε ένα από τα έγγραφα που έχετε ανοικτά τη συγκεκριμένη στιγμή.

   Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

   Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

   • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
   • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
   • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

   Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

  5. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Προσαρμογή εμφάνισης των εντολών

Με την επόμενη διαδικασία μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα και το εικονίδιο που χρησιμοποιεί από προεπιλογή το Word, όταν στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης προσθέτετε μια μακροεντολή.

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Στη δεξιά λίστα επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε και κάνετε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
 3. Επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε και προσαρμόστε το όνομα που θα εμφανίζεται στην οθόνη, όταν τοποθετείτε προσωρινά τον δείκτη στο εικονίδιο της μακροεντολής.

Ταξινόμηση εντολών

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Στη δεξιά λίστα επιλέξτε την εντολή που θέλετε και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω - Κάτω για να τη μετακινήσετε ανάλογα.
 3. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ομαδοποίηση εντολών

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Στη δεξιά λίστα επιλέξτε την εντολή που θα είναι η τελευταία της ομάδας της (θα εμφανίζεται δεξιότερα από τις υπόλοιπες στην εργαλειοθήκη).
 3. Στο πεδίο Επιλογή εντολών από επιλέξτε την ομάδα Δημοφιλείς εντολές.
 4. Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο της λίστας <Διαχωριστικό> και κάνετε κλικ στο Προσθήκη για να το τοποθετήσετε κάτω από την εντολή.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για κάθε εντολή που θέλετε να είναι η τελευταία της ομάδας της.
 6. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αλλαγή θέσης της εργαλειοθήκης

 • Κάνετε κλικ στο βελάκι, στη δεξιά πλευρά της εργαλειοθήκης και επιλέξτε την εντολή Εμφάνιση κάτω από την κορδέλα.

  - ή -

 • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων του Word:
  1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
  2. Ενεργοποιήστε το πεδίο Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης κάτω από την κορδέλα.
  3. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Επαναφορά της εργαλειοθήκης

Για να επαναφέρετε την εργαλειοθήκη στην αρχική της κατάσταση:

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά και επιλέξτε την εντολή Επαναφορά μόνο της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.
  Αν δεν έχετε κάνει αλλαγές και στις καρτέλες της κορδέλας, η εντολή δεν είναι διαθέσιμη. Χρησιμοποιήστε την εντολή Επαναφορά όλων των προσαρμογών.
 3. Στο προειδοποιητικό μήνυμα κάνετε κλικ στο Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή των προσρμογών.

Εξαγωγή / Εισαγωγή εργαλειοθήκης

 • Για να εξαγάγετε τις προσαρμογές που έχετε κάνει (π.χ για αντίγραφο ασφαλείας ή για μεταφορά σε άλλον υπολογιστή):
  1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
  2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή και επιλέξτε την εντολή Εξαγωγή όλων των προσαρμογών.
  3. Αποθηκεύστε το αρχείο που θα δημιουργήσει το Word στον φάκελο που θέλετε.
 • Για να μεταφέρετε τις προσαρμογές σε άλλον υπολογιστή:
  • Μεταφέρετε στον άλλον υπολογιστή το αρχείο που δημιουργήσατε στο βήμα 3 προηγουμένως και κάνετε την αντίστοιχη διαδικασία χρησιμοποιώντας την εντολή Εισαγωγή όλων των προσαρμογών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εξαγωγή όλων των προσαρμογών καλύπτει και τυχόν προσαρμογές της κορδέλας. Έτσι, η Εισαγωγή όλων των προσαρμογών σε άλλον υπολογιστή θα καταργήσει τις ρυθμίσεις που τυχόν είχε κάνει ο χρήστης του, τόσο στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης, όσο και στην κορδέλα.

Σύνοψη
Θέμα
Προσαρμογή της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Customize the Quick Access Toolbar», Office Online Support

– «Microsoft Word 2016 Step by Step», Joan Lambert, Microsoft Press ©2015

Ταυτότητα
3.01.006/0090
Έκδοση
9/9/19

Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη τμημάτων του εγγράφου

Όταν εργάζεστε σε ένα εκτενές, περίπλοκο έγγραφο, μπορείτε να συμπτύξετε τα πάντα εκτός από το τμήμα στο οποίο θέλετε να εστιάσετε. Ή, αν πιστεύετε ότι μπορεί να υπερφορτώνετε τους αναγνώστες σας με πάρα πολλές πληροφορίες, μπορείτε να εμφανίζετε συνόψεις των περιεχομένων και να αφήνετε τους αναγνώστες σας να ανοίγουν τη σύνοψη και να διαβάζουν τις λεπτομέρειες, αν θέλουν.

Η δυνατότητα σύμπτυξης και ανάπτυξης περιεχομένου στο έγγραφό σας βασίζεται στα επίπεδα διάρθρωσης. Μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα ένα επίπεδο διάρθρωσης εφαρμόζοντας στο κείμενο ένα στυλ που έχει επίπεδο διάρθρωσης, όπως είναι τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων του Word.

Μετά την εφαρμογή του στυλ επικεφαλίδας, θα δείτε ένα μικρό τρίγωνο όταν μετακινείτε τον δείκτη πάνω από την επικεφαλίδα. Κάνετε κλικ στο τρίγωνο για να συμπτύξετε το σώμα κειμένου που βρίσκεται κάτω από αυτό. Κάνετε ξανά κλικ στο τρίγωνο για να αναπτύξετε αυτό το τμήμα του εγγράφου.

Για να συμπτύξετε ή να αναπτύξετε όλες τις επικεφαλίδες στο έγγραφό σας, κάνετε δεξιό κλικ στην επικεφαλίδα και στη συνέχεια από την εντολή Ανάπτυξη/σύμπτυξη του μενού επιλέξτε Ανάπτυξη όλων των επικεφαλίδων ή Σύμπτυξη όλων των επικεφαλίδων.

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word, όταν ανοίγετε ένα έγγραφο οι επικεφαλίδες είναι ανεπτυγμένες. Αν θέλετε το έγγραφο να ανοίγει με τις επικεφαλίδες συμπτυγμένες, ακολουθήστε την επόμενη διαδικασία:

 1. Τοποθετήστε τον δείκτη στην επικεφαλίδα.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική, κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Παράγραφος.
 3. Στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος, ενεργοποιήστε την εντολή Σύμπτυξη από προεπιλογή.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σύνοψη
Θέμα
Σύμπτυξη ή Ανάπτυξη τμημάτων του εγγράφου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Collapse or expand parts of a document», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.049/0089
Έκδοση
6/9/19

Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Κατάργηση λίστας πρόσφατων γραμματοσειρών

Αν αλλάζετε συχνά γραμματοσειρές στα έγγραφά σας, το Word σας διευκολύνει με τη δυνατότητα που έχει να "θυμάται" τις 10 τελευταίες γραμματοσειρές που έχετε χρησιμοποιήσει, ώστε να τις εντοπίζετε πιο εύκολα την επόμενη φορά που θα τις χρειαστείτε. Οι γραμματοσειρές αυτές αποτελούν ξεχωριστή ομάδα στη λίστα των γραμματοσειρών που εμφανίζεται, όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο πλαίσιο με τις οικογένεις γραμματοσειρών στην ομάδα Γραμματοσειρά της Κεντρικής καρτέλας.

Οι περισσότεροι, όχι μόνο δεν ενοχλούνται από την ομάδα των πρόσφατων γραμματοσειρών αλλά τη θεωρούν και αρκετά χρήσιμη. Εδώ όμως θα ασχοληθούμε με αυτούς που δεν θέλουν ούτε να τη βλέπουν!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία που περιγράφεται αφορά το αρχείο μητρώου (registry) των Windows. Πριν οποιαδήποτε επέμβαση στο αρχείο προτείνεται η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον υπολογιστή σας.
Για τη δημιουργία και την επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου δείτε το σχετικό άρθρο της Microsoft.

Word 365

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου αναφέρω ονόματα φακέλων, κλειδιών και τιμών έχω ακολουθήσει ως παράδειγμα, άλλες σχετικές ονομασίες του μητρώου, τουλάχιστον όσο αφορά τα πεζά-κεφαλαία. Δεν ξέρω αν επηρεάζουν, αλλά καλό είναι να τα ακολουθήσετε κατά γράμμα.

 1. Κλείστε το Word αν το έχετε ανοικτό.
 2. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή μητρώου με ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε τη συντόμευση [Πλήκτρο Windows]+R και εκτελέστε την εντολή regedit.
  • Στην Αναζήτηση των Windows (Cortana) πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάνετε κλικ στον Επεξεργαστή μητρώου.
 3. Αν εμφανιστεί μήνυμα ελέγχου πατήστε Ναι για να επιτρέψετε το άνοιγμα του Επεξεργαστή μητρώου.
 4. Μεταβείτε στο κλειδί (φάκελο) Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft και ελέγξτε αν υπάρχουν οι υποφάκελοι Office\16.0\Word\Options. Αν υπάρχουν προχωρήστε στο βήμα 5. Αν δεν υπάρχουν δημιουργήστε τους ως εξής:
  1. Κάνετε δεξιό κλικ στο κλειδί Microsoft και στο μενού επιλέξτε Δημιουργία > Κλειδί.
  2. Πληκτρολογήστε Office και πατήστε ENTER.
  3. Κάνετε δεξιό κλικ στον φάκελο Office που δημιουργήσατε και με την ίδια διαδικασία δημιουργήστε νέο κλειδί με όνομα 16.0.
  4. Κάνετε δεξιό κλικ στον φάκελο 16.0 και με την ίδια διαδικασία δημιουργήστε νέο κλειδί με όνομα Word.
  5. Τέλος, κάνετε δεξιό κλικ στον φάκελο Word και δημιουργήστε νέο κλειδί με όνομα Options.
 5. Κάνετε κλικ στο κλειδί Options για να το επιλέξετε.
 6. Στα περιεχόμενα του κλειδιού, στο δεξιό πλαίσιο του παράθυρου, κάνετε δεξιό κλικ και επιλέξτε Δημιουργία > Τιμή συμβολοσειράς.
 7. Στην εγγραφή που δημιουργείται, πληκτρολογήστε το όνομα NoFontMRUList και πατήστε ENTER.
 8. Κάνετε δεξιό κλικ στην εγγραφή που δημιουργήσατε και επιλέξτε Τροποποίηση.
 9. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής πληκτρολογήστε 1 και πατήστε OK.
 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου. Αν όλα πήγαν καλά την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το Word η ομάδα με τις πρόσφατες γραμματοσειρές θα έχει καταργηθεί.

Παλαιότερες εκδόσεις

Για την έκδοση Word 2010, που επίσης έχω δοκιμάσει με επιτυχία, ισχύει η ίδια διαδικασία με μόνο μία διαφορά:

Στο βήμα 4.3, θα ονομάσετε το κλειδί 14.0 αντί για 16.0.

Κινούμενος στην ίδια λογική, θα έλεγα ότι η διαδικασία ισχύει και για το Word 2013, αν στο βήμα 4.3 ονομάσετε το κλειδί 15.0. Επειδή όμως δεν το έχω δοκιμάσει, και επειδή μιλάμε για διορθώσεις στο μητρώο των Windows, ό,τι δοκιμές κάνετε είναι με δική σας ευθύνη!

Επαναφορά της λίστας

Αν μελλοντικά θελήσετε να επαναφέρετε τη λίστα πρόσφατων γραμματοσειρών μη δοκιμάσετε να διαγράψετε τα κλειδιά του μητρώου, που δημιουργήσατε για την κατάργηση της λίστας.

 1. Με κλειστό το Word, ανοίξετε τον Επεξεργαστή μητρώου και εντοπίστε την εγγραφή NoFontMRUList που δημιουργήσατε στο βήμα 7 ανωτέρω.
 2. Κάνετε δεξιό κλικ στην εγγραφή και επιλέξτε Τροποποίηση.
 3. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής αντικαταστήστε την τιμή 1 με 0 (μηδέν) και πατήστε OK.
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου και κάνετε επανεκκίνηση.
Σύνοψη
Θέμα
Κατάργηση λίστας πρόσφατων γραμματοσειρών
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
3.01.005/0088
Έκδοση
5/9/19

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Καθολικό πρότυπο

Ένα καθολικό, ή γενικό πρότυπο είναι έγγραφο, που λειτουργεί σε γενικές γραμμές όπως το Βασικό πρότυπο που χρησιμοποιεί από προεπιλογή το Word: περιέχει διάφορα στοιχεία, που θέλετε να έχετε διαθέσιμα στα έγγραφα, ή τουλάχιστον σε μια κατηγορία εγγράφων που δημιουργείτε. Τέτοια στοιχεία είναι τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης όπως τα θέματα και τα στυλ, τα αυτόματα κείμενα, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου, οι μακροεντολές κ.ά.

Ωστόσο ο όρος "πρότυπο" νομίζω ότι είναι λίγο παραπλανητικός, καθώς λειτουργεί περισσότερο όπως τα πρόσθετα του Word, παρά όπως τα πρότυπα, από τα οποία έχει σημαντικές διαφορές:

 • Ένα καθολικό πρότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί καινούργιο έγγραφο.
 • Ένα καθολικό πρότυπο δεν είναι "συνδεδεμένο" με κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο.
 • Όταν ενεργοποιείτε ένα καθολικό πρότυπο το κείμενο και τα άλλα στοιχεία (εικόνες γραφικά, πλαίσια κειμένου κ.λπ.) που τυχόν περιέχει δεν εμφανίζονται στο έγγραφο.

Συνήθως το καθολικό πρότυπο είναι χρήσιμο όταν θέλετε:

 • Να έχετε τα ίδια στοιχεία (στυλ, μακροεντολές, κ.λπ.) διαθέσιμα σε όλα τα έγγραφα που έχετε ανοικτά μια δεδομένη στιγμή (αλλά όχι κάθε φορά που ανοίγετε το Word).
 • Να χρησιμοποιήσετε στοιχεία που έχετε πάρει από κάποιον άλλο και δεν θέλετε να τα αντιγράψετε στο βασικό πρότυπο του υπολογιστή σας.
 • Να διαμοιράσετε στοιχεία που θα εφαρμόσουν από κοινού οι χρήστες μιας ομάδας εργασίας.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες καθολικών προτύπων:

 • Τα μόνιμα ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγετε το Word και πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον φάκελο έναρξης του Word, STARTUP. Για παράδειγμα, στα Windows 10 αυτός ο φάκελος είναι στη διαδρομή %appData%\Microsoft\Word\STARTUP.
  Θα πρέπει να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word για να είναι διαθέσιμο ένα πρότυπο που δημιουργήσατε στην τρέχουσα περιόδο λειτουργίας του προγράμματος.
 • Τα προσωρινά είναι διαθέσιμα κάθε φορά που ανοίγετε το Word, αλλά δεν ενεργοποιούνται αυτόματα. Αυτά μπορεί να είναι αποθηκευμένα σε διάφορες θέσεις, αλλά καλό είναι να φυλάσσονται χωριστά από τα πρότυπα του χρήστη και τα πρότυπα της ομάδας εργασίας.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προσωρινό καθολικό πρότυπο:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Πρότυπα και Πρόσθετα με ένα από τα επόμενα:
  • Στην καρτέλα Προγραμματιστής κάνετε κλικ στο κουμπί Πρότυπο εγγράφου.

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα λόγω των προκαθορισμένων ρυθμίσεων του Word. Για να ενεργοποιήσετε τη εμφάνισή της:

   1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια εμφανίστε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας.
   2. Στη λίστα με τις κύριες καρτέλες κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής για να το ενεργοποιήσετε.
   3. Κάνετε κλικ στο ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  - ή -

  1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Πρόσθετα.
  2. Στο πεδίο Διαχείριση επιλέξτε Πρότυπα και κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.


  Εικ. 1: Διαθέσιμα καθολικά πρότυπα

 2. Αν το πρότυπο εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων προτύπων (εικ. 1) επιλέξτε το. Διαφορετικά,
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να το εντοπίσετε.

Σχετικά με τη διαχείριση των καθολικών προτύπων που σας επιτρέπει το πλαίσιο διαλόγου σημειώστε και τα επόμενα:

 • Η λίστα των προτύπων αναφέρει τόσο τα μόνιμα όσο και τα προσωρινά καθολικά πρότυπα. Τα μόνιμα (όσα είναι αποθηκευμένα στον φάκελο Strartup του Word) είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή. Τα προσωρινά τα επιλέγετε κατ' απαίτηση, κάθε φορά που τα χρειάζεστε.
 • Το πλαίσιο διαλόγου δεν ενημερώνεται αυτόματα μετά τη δημιουργία ή τη διαγραφή ενός προσωρινού καθολικού προτύπου: Αν δημιουργήσετε ένα προσωρινό καθολικό πρότυπο και στη συνέχεια ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Πρότυπα και πρόσθετα δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων προτύπων. Θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Προσθήκη για να το εντοπίσετε. Παρόμοια, αν διαγράψετε από το δίσκο σας ένα προσωρινό καθολικό πρότυπο ίσως να μη διαγραφεί αυτόματα από τη λίστα του πλαισίου διαλόγου. Θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Κατάργηση.
 • Ένα μόνιμο καθολικό πρότυπο δεν καταργείται με το κουμπί Κατάργηση. Θα πρέπει να διαγράψετε το αρχείο από τον φάκελο Startup του Word. Αντίθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί για να καταργήσετε ένα προσωρινό καθολικό πρότυπο. Αυτό ωστόσο, αφαιρεί το πρότυπο από τη λίστα αλλά δεν διαγράφει το αρχείο. Αν θέλετε να διαγράψετε και το αρχείο, πριν πατήσετε Κατάργηση σημειώστε την πλήρη διαδρομή όπου είναι αποθηκευμένο, όπως αναφέρεται στο κάτω μέρος της λίστας, για να το διαγράψετε στη συνέχεια.
  Αν η διαδρομή (path) του αρχείου φαίνεται περικομμένη, το πλαίσιο διαλόγου έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί κατά πλάτος. Σύρετε τα όρια του πλαισίου με το ποντίκι, για να την αποκαταστήσετε.

Άλλες επιλογές του πλαισίου διαλόγου:

 • Αυτόματη ενημέρωση στυλ εγγράφου
  Κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο πρότυπο θα ενημερώνεται αυτόματα αν έχετε αλλάξει τα χαρακτηριστικά των στυλ.
 • Οργάνωση
  Εμφανίζει το ομώνυμο πλαίσιο διαλόγου που σας επιτρέπει να αντιγράψετε στυλ και μακροεντολές, μεταξύ εγγράφων και προτύπων.
Σύνοψη
Θέμα
Καθολικό πρότυπο
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Load or unload a template or add-in program», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.001/0087
Έκδοση
3/9/19

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή

Η δυνατότητα εισαγωγής εικόνας από σαρωτή καταργήθηκε στην έκδοση Word 2013. Μπορείτε ωστόσο να επαναφέρετε αυτή τη δυνατότητα με μια μακροεντολή υπό την προϋπόθεση ότι ο σαρωτής σας διαθέτει WIA οδηγούς.

Εγκατάσταση της μακροεντολής

 1. Ανοίξτε το Word και πατήστε την συντόμευση ALT+F11 για να εμφανίσετε τον VB Editor.
 2. Ενεργοποιήστε την αναφορά της βιβλιοθήκης WIA που χρησιμοποιεί η VBA:
  1. Από το μενού Tools κάνετε κλικ στην εντολή References.
  2. Ενεργοποιήστε τη βιβλιοθήκη Windows Image Acquisition Library v2.0 και κάνετε κλικ στο OK.
 3. Αντιγράψτε τον επόμενο κώδικα σε ένα module (λειτουργική μονάδα) και κλείστε τον VB Editor.

  Αν δεν γνωρίζετε τη διαδικασία δείτε το θέμα Πώς θα χρησιμοποιήσω τον κώδικα μιας μακροεντολής;

  Sub Scan()
  '
  ' Scan Macro, to be invoked in Word
  ' Author: Gunter Born www.borncity.de www.borncity.com/blog
  '
   On Error Resume Next
     Dim objCommonDialog As WIA.CommonDialog
     Dim objImage As WIA.ImageFile
     Dim strDateiname
     ' instantiate Scan WIA objects
     Set objCommonDialog = New WIA.CommonDialog
     Set objImage = objCommonDialog.ShowAcquireImage
     
     ' set temporary file
     strDateiname = Environ("temp") & "\scan.jpg"
     
     If Not objImage Is Nothing Then
      Kill strDateiname 'delete old file
      ' save into temp file
      objImage.SaveFile strDateiname
      ' insert into document
      Selection.InlineShapes.AddPicture strDateiname
      Set objImage = Nothing
     End If
     Set objCommonDialog = Nothing
   
    ' MsgBox strDateiname ' test output
  End Sub
  

Μπορείτε να εκτελέσετε τη μακροεντολή για να εισαγάγετε μια εικόνα από τον σαρωτή (δείτε στη συνέχεια). Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου στη μακροεντολή, ή να την προσθέσετε στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης.

Εισαγωγή εικόνας με τη μακροεντολή

 1. Εκτελέστε τη μακροεντολή.


  Εικ. 1: Διαθέσιμες συσκευές σάρωσης

 2. Επιλέξτε τη συσκευή που θα κάνετε τη σάρωση και κάνετε κλικ στο OK.
 3. Κάνετε τη σάρωση ως συνήθως.
 4. Μετά την εισαγωγή της εικόνας στο έγγραφο μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθός της ή άλλα χαρακτηριστικά.
Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Scanning in Word 2013/2016», borncity.com

Ταυτότητα
2.02.007/0086
Έκδοση
2/9/19