Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Κατάργηση λίστας πρόσφατων γραμματοσειρών

Αν αλλάζετε συχνά γραμματοσειρές στα έγγραφά σας, το Word σας διευκολύνει με τη δυνατότητα που έχει να "θυμάται" τις 10 τελευταίες γραμματοσειρές που έχετε χρησιμοποιήσει, ώστε να τις εντοπίζετε πιο εύκολα την επόμενη φορά που θα τις χρειαστείτε. Οι γραμματοσειρές αυτές αποτελούν ξεχωριστή ομάδα στη λίστα των γραμματοσειρών που εμφανίζεται, όταν ανοίγετε το πτυσσόμενο πλαίσιο με τις οικογένεις γραμματοσειρών στην ομάδα Γραμματοσειρά της Κεντρικής καρτέλας.

Οι περισσότεροι, όχι μόνο δεν ενοχλούνται από την ομάδα των πρόσφατων γραμματοσειρών αλλά τη θεωρούν και αρκετά χρήσιμη. Εδώ όμως θα ασχοληθούμε με αυτούς που δεν θέλουν ούτε να τη βλέπουν!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαδικασία που περιγράφεται αφορά το αρχείο μητρώου (registry) των Windows. Πριν οποιαδήποτε επέμβαση στο αρχείο προτείνεται η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, καθώς το παραμικρό λάθος μπορεί να αποβεί μοιραίο για τον υπολογιστή σας.
Για τη δημιουργία και την επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας του μητρώου δείτε το σχετικό άρθρο της Microsoft.

Word 365

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπου αναφέρω ονόματα φακέλων, κλειδιών και τιμών έχω ακολουθήσει ως παράδειγμα, άλλες σχετικές ονομασίες του μητρώου, τουλάχιστον όσο αφορά τα πεζά-κεφαλαία. Δεν ξέρω αν επηρεάζουν, αλλά καλό είναι να τα ακολουθήσετε κατά γράμμα.

 1. Κλείστε το Word αν το έχετε ανοικτό.
 2. Ανοίξτε τον Επεξεργαστή μητρώου με ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε τη συντόμευση [Πλήκτρο Windows]+R και εκτελέστε την εντολή regedit.
  • Στην Αναζήτηση των Windows (Cortana) πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάνετε κλικ στον Επεξεργαστή μητρώου.
 3. Αν εμφανιστεί μήνυμα ελέγχου πατήστε Ναι για να επιτρέψετε το άνοιγμα του Επεξεργαστή μητρώου.
 4. Μεταβείτε στο κλειδί (φάκελο) Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft και ελέγξτε αν υπάρχουν οι υποφάκελοι Office\16.0\Word\Options. Αν υπάρχουν προχωρήστε στο βήμα 5. Αν δεν υπάρχουν δημιουργήστε τους ως εξής:
  1. Κάνετε δεξιό κλικ στο κλειδί Microsoft και στο μενού επιλέξτε Δημιουργία > Κλειδί.
  2. Πληκτρολογήστε Office και πατήστε ENTER.
  3. Κάνετε δεξιό κλικ στον φάκελο Office που δημιουργήσατε και με την ίδια διαδικασία δημιουργήστε νέο κλειδί με όνομα 16.0.
  4. Κάνετε δεξιό κλικ στον φάκελο 16.0 και με την ίδια διαδικασία δημιουργήστε νέο κλειδί με όνομα Word.
  5. Τέλος, κάνετε δεξιό κλικ στον φάκελο Word και δημιουργήστε νέο κλειδί με όνομα Options.
 5. Κάνετε κλικ στο κλειδί Options για να το επιλέξετε.
 6. Στα περιεχόμενα του κλειδιού, στο δεξιό πλαίσιο του παράθυρου, κάνετε δεξιό κλικ και επιλέξτε Δημιουργία > Τιμή συμβολοσειράς.
 7. Στην εγγραφή που δημιουργείται, πληκτρολογήστε το όνομα NoFontMRUList και πατήστε ENTER.
 8. Κάνετε δεξιό κλικ στην εγγραφή που δημιουργήσατε και επιλέξτε Τροποποίηση.
 9. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής πληκτρολογήστε 1 και πατήστε OK.
 10. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου. Αν όλα πήγαν καλά την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το Word η ομάδα με τις πρόσφατες γραμματοσειρές θα έχει καταργηθεί.

Παλαιότερες εκδόσεις

Για την έκδοση Word 2010, που επίσης έχω δοκιμάσει με επιτυχία, ισχύει η ίδια διαδικασία με μόνο μία διαφορά:

Στο βήμα 4.3, θα ονομάσετε το κλειδί 14.0 αντί για 16.0.

Κινούμενος στην ίδια λογική, θα έλεγα ότι η διαδικασία ισχύει και για το Word 2013, αν στο βήμα 4.3 ονομάσετε το κλειδί 15.0. Επειδή όμως δεν το έχω δοκιμάσει, και επειδή μιλάμε για διορθώσεις στο μητρώο των Windows, ό,τι δοκιμές κάνετε είναι με δική σας ευθύνη!

Επαναφορά της λίστας

Αν μελλοντικά θελήσετε να επαναφέρετε τη λίστα πρόσφατων γραμματοσειρών μη δοκιμάσετε να διαγράψετε τα κλειδιά του μητρώου, που δημιουργήσατε για την κατάργηση της λίστας.

 1. Με κλειστό το Word, ανοίξετε τον Επεξεργαστή μητρώου και εντοπίστε την εγγραφή NoFontMRUList που δημιουργήσατε στο βήμα 7 ανωτέρω.
 2. Κάνετε δεξιό κλικ στην εγγραφή και επιλέξτε Τροποποίηση.
 3. Στο πεδίο Δεδομένα τιμής αντικαταστήστε την τιμή 1 με 0 (μηδέν) και πατήστε OK.
 4. Κλείστε τον Επεξεργαστή μητρώου και κάνετε επανεκκίνηση.
Σύνοψη
Θέμα
Κατάργηση λίστας πρόσφατων γραμματοσειρών
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
3.01.005/0088
Έκδοση
5/9/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου