Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή

Η δυνατότητα εισαγωγής εικόνας από σαρωτή καταργήθηκε στην έκδοση Word 2013. Μπορείτε ωστόσο να επαναφέρετε αυτή τη δυνατότητα με μια μακροεντολή υπό την προϋπόθεση ότι ο σαρωτής σας διαθέτει WIA οδηγούς.

Εγκατάσταση της μακροεντολής

 1. Ανοίξτε το Word και πατήστε την συντόμευση ALT+F11 για να εμφανίσετε τον VB Editor.
 2. Ενεργοποιήστε την αναφορά της βιβλιοθήκης WIA που χρησιμοποιεί η VBA:
  1. Από το μενού Tools κάνετε κλικ στην εντολή References.
  2. Ενεργοποιήστε τη βιβλιοθήκη Windows Image Acquisition Library v2.0 και κάνετε κλικ στο OK.
 3. Αντιγράψτε τον επόμενο κώδικα σε ένα module (λειτουργική μονάδα) και κλείστε τον VB Editor.

  Αν δεν γνωρίζετε τη διαδικασία δείτε το θέμα Πώς θα χρησιμοποιήσω τον κώδικα μιας μακροεντολής;

  Sub Scan()
  '
  ' Scan Macro, to be invoked in Word
  ' Author: Gunter Born www.borncity.de www.borncity.com/blog
  '
   On Error Resume Next
     Dim objCommonDialog As WIA.CommonDialog
     Dim objImage As WIA.ImageFile
     Dim strDateiname
     ' instantiate Scan WIA objects
     Set objCommonDialog = New WIA.CommonDialog
     Set objImage = objCommonDialog.ShowAcquireImage
     
     ' set temporary file
     strDateiname = Environ("temp") & "\scan.jpg"
     
     If Not objImage Is Nothing Then
      Kill strDateiname 'delete old file
      ' save into temp file
      objImage.SaveFile strDateiname
      ' insert into document
      Selection.InlineShapes.AddPicture strDateiname
      Set objImage = Nothing
     End If
     Set objCommonDialog = Nothing
   
    ' MsgBox strDateiname ' test output
  End Sub
  

Μπορείτε να εκτελέσετε τη μακροεντολή για να εισαγάγετε μια εικόνα από τον σαρωτή (δείτε στη συνέχεια). Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου στη μακροεντολή, ή να την προσθέσετε στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης.

Εισαγωγή εικόνας με τη μακροεντολή

 1. Εκτελέστε τη μακροεντολή.


  Εικ. 1: Διαθέσιμες συσκευές σάρωσης

 2. Επιλέξτε τη συσκευή που θα κάνετε τη σάρωση και κάνετε κλικ στο OK.
 3. Κάνετε τη σάρωση ως συνήθως.
 4. Μετά την εισαγωγή της εικόνας στο έγγραφο μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθός της ή άλλα χαρακτηριστικά.
Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Scanning in Word 2013/2016», borncity.com

Ταυτότητα
2.02.007/0086
Έκδοση
2/9/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου