Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Καθολικό πρότυπο

Ένα καθολικό, ή γενικό πρότυπο είναι έγγραφο, που λειτουργεί σε γενικές γραμμές όπως το Βασικό πρότυπο που χρησιμοποιεί από προεπιλογή το Word: περιέχει διάφορα στοιχεία, που θέλετε να έχετε διαθέσιμα στα έγγραφα, ή τουλάχιστον σε μια κατηγορία εγγράφων που δημιουργείτε. Τέτοια στοιχεία είναι τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης όπως τα θέματα και τα στυλ, τα αυτόματα κείμενα, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου, οι μακροεντολές κ.ά.

Ωστόσο ο όρος "πρότυπο" νομίζω ότι είναι λίγο παραπλανητικός, καθώς λειτουργεί περισσότερο όπως τα πρόσθετα του Word, παρά όπως τα πρότυπα, από τα οποία έχει σημαντικές διαφορές:

 • Ένα καθολικό πρότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθεί καινούργιο έγγραφο.
 • Ένα καθολικό πρότυπο δεν είναι "συνδεδεμένο" με κάποιο συγκεκριμένο έγγραφο.
 • Όταν ενεργοποιείτε ένα καθολικό πρότυπο το κείμενο και τα άλλα στοιχεία (εικόνες γραφικά, πλαίσια κειμένου κ.λπ.) που τυχόν περιέχει δεν εμφανίζονται στο έγγραφο.

Συνήθως το καθολικό πρότυπο είναι χρήσιμο όταν θέλετε:

 • Να έχετε τα ίδια στοιχεία (στυλ, μακροεντολές, κ.λπ.) διαθέσιμα σε όλα τα έγγραφα που έχετε ανοικτά μια δεδομένη στιγμή (αλλά όχι κάθε φορά που ανοίγετε το Word).
 • Να χρησιμοποιήσετε στοιχεία που έχετε πάρει από κάποιον άλλο και δεν θέλετε να τα αντιγράψετε στο βασικό πρότυπο του υπολογιστή σας.
 • Να διαμοιράσετε στοιχεία που θα εφαρμόσουν από κοινού οι χρήστες μιας ομάδας εργασίας.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες καθολικών προτύπων:

 • Τα μόνιμα ενεργοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που ανοίγετε το Word και πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον φάκελο έναρξης του Word, STARTUP. Για παράδειγμα, στα Windows 10 αυτός ο φάκελος είναι στη διαδρομή %appData%\Microsoft\Word\STARTUP.
  Θα πρέπει να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word για να είναι διαθέσιμο ένα πρότυπο που δημιουργήσατε στην τρέχουσα περιόδο λειτουργίας του προγράμματος.
 • Τα προσωρινά είναι διαθέσιμα κάθε φορά που ανοίγετε το Word, αλλά δεν ενεργοποιούνται αυτόματα. Αυτά μπορεί να είναι αποθηκευμένα σε διάφορες θέσεις, αλλά καλό είναι να φυλάσσονται χωριστά από τα πρότυπα του χρήστη και τα πρότυπα της ομάδας εργασίας.

Για να ενεργοποιήσετε ένα προσωρινό καθολικό πρότυπο:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Πρότυπα και Πρόσθετα με ένα από τα επόμενα:
  • Στην καρτέλα Προγραμματιστής κάνετε κλικ στο κουμπί Πρότυπο εγγράφου.

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα λόγω των προκαθορισμένων ρυθμίσεων του Word. Για να ενεργοποιήσετε τη εμφάνισή της:

   1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια εμφανίστε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας.
   2. Στη λίστα με τις κύριες καρτέλες κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής για να το ενεργοποιήσετε.
   3. Κάνετε κλικ στο ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  - ή -

  1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Πρόσθετα.
  2. Στο πεδίο Διαχείριση επιλέξτε Πρότυπα και κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.


  Εικ. 1: Διαθέσιμα καθολικά πρότυπα

 2. Αν το πρότυπο εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων προτύπων (εικ. 1) επιλέξτε το. Διαφορετικά,
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη για να το εντοπίσετε.

Σχετικά με τη διαχείριση των καθολικών προτύπων που σας επιτρέπει το πλαίσιο διαλόγου σημειώστε και τα επόμενα:

 • Η λίστα των προτύπων αναφέρει τόσο τα μόνιμα όσο και τα προσωρινά καθολικά πρότυπα. Τα μόνιμα (όσα είναι αποθηκευμένα στον φάκελο Strartup του Word) είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή. Τα προσωρινά τα επιλέγετε κατ' απαίτηση, κάθε φορά που τα χρειάζεστε.
 • Το πλαίσιο διαλόγου δεν ενημερώνεται αυτόματα μετά τη δημιουργία ή τη διαγραφή ενός προσωρινού καθολικού προτύπου: Αν δημιουργήσετε ένα προσωρινό καθολικό πρότυπο και στη συνέχεια ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Πρότυπα και πρόσθετα δεν θα εμφανίζεται στη λίστα των διαθέσιμων προτύπων. Θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Προσθήκη για να το εντοπίσετε. Παρόμοια, αν διαγράψετε από το δίσκο σας ένα προσωρινό καθολικό πρότυπο ίσως να μη διαγραφεί αυτόματα από τη λίστα του πλαισίου διαλόγου. Θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Κατάργηση.
 • Ένα μόνιμο καθολικό πρότυπο δεν καταργείται με το κουμπί Κατάργηση. Θα πρέπει να διαγράψετε το αρχείο από τον φάκελο Startup του Word. Αντίθετα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί για να καταργήσετε ένα προσωρινό καθολικό πρότυπο. Αυτό ωστόσο, αφαιρεί το πρότυπο από τη λίστα αλλά δεν διαγράφει το αρχείο. Αν θέλετε να διαγράψετε και το αρχείο, πριν πατήσετε Κατάργηση σημειώστε την πλήρη διαδρομή όπου είναι αποθηκευμένο, όπως αναφέρεται στο κάτω μέρος της λίστας, για να το διαγράψετε στη συνέχεια.
  Αν η διαδρομή (path) του αρχείου φαίνεται περικομμένη, το πλαίσιο διαλόγου έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί κατά πλάτος. Σύρετε τα όρια του πλαισίου με το ποντίκι, για να την αποκαταστήσετε.

Άλλες επιλογές του πλαισίου διαλόγου:

 • Αυτόματη ενημέρωση στυλ εγγράφου
  Κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο που έχει δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο πρότυπο θα ενημερώνεται αυτόματα αν έχετε αλλάξει τα χαρακτηριστικά των στυλ.
 • Οργάνωση
  Εμφανίζει το ομώνυμο πλαίσιο διαλόγου που σας επιτρέπει να αντιγράψετε στυλ και μακροεντολές, μεταξύ εγγράφων και προτύπων.
Σύνοψη
Θέμα
Καθολικό πρότυπο
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Load or unload a template or add-in program», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.001/0087
Έκδοση
3/9/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου