Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Πλαίσιο εργασιών Στυλ

Εικ. 1: Πλαίσιο εργασιών Στυλ

Το πλαίσιο εργασιών Στυλ διαθέτει όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει και η συλλογή Γρήγορα στυλ, στην καρτέλα Κεντρική, αλλά και πολλές ακόμα επιλογές, που σας επιτρέπουν να έχετε τον απόλυτο έλεγχο στη χρήση και τη διαχείριση των στυλ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Στυλ (εικ. 1) κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση CTRL+ALT+SHIFT+S.
 • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ.

Αμέσως μετά το άνοιγμά του, το πλαίσιο εργασιών Στυλ σας δίνει αρκετές χρήσιμες πληροφορίες και σας επιτρέπει να κάνετε όλες τις δυνατές ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τα στυλ.

Λίστα στυλ

Κατ' αρχάς η λίστα των στυλ εμφανίζει τα στυλ που είναι διαθέσιμα στο τρέχον έγγραφο. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη δικά σας στυλ η λίστα περιλαμβάνει μερικά από τα ενσωματωμένα στυλ του Word, τα οποία, κατά τη Microsoft, χρησιμοποιούν πιο συχνά οι χρήστες. Αν ενεργοποιήσετε μάλιστα την εντολή Εμφάνιση προεπισκόπησης, το όνομα κάθε στυλ θα εμφανίζεται με τη μορφοποίηση που πραγματικά έχει, ώστε να επιλέγετε πιο εύκολα αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η λίστα των στυλ σας επιτρέπει επίσης να εντοπίσετε με μια ματιά το στυλ του επιλεγμένου κειμένου ή της τρέχουσας παραγράφου (εκεί όπου βρίσκεται ο δείκτης). Όπως φαίνεται π.χ. στην εικ. 1 η τρέχουσα παράγραφος του κειμένου χρησιμοποιεί το στυλ Βασικό που είναι επιλεγμένο στη λίστα των στυλ. Ενώ, τοποθετώντας προσωρινά τον δείκτη στο όνομα ενός στυλ θα εμφανιστούν πληροφορίες για όλες τις ιδιότητες του συγκεκριμένου στυλ.

Επιπλέον, η λίστα των στυλ σας δίνει πληροφορίες για τον τύπο των στυλ. Τα στυλ χαρακτήρα συνοδεύονται από το σύμβολο a, τα στυλ παραγράφου από το σύμβολο και τα συνδεδεμένα στυλ από το σύμβολο ¶a.

Πρώτη στη λίστα των στυλ είναι η εντολή Απαλοιφή όλων, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε το στυλ που έχει εφαρμοστεί σε ένα απόσπασμα του κειμένου. Η απαλοιφή μορφοποίησης έχει σχέση με το κείμενο που έχει επιλεγεί, ως εξής:

 • Αν το επιλεγμένο κείμενο είναι μικρότερο της παραγράφου η εντολή αφαιρεί τις πρόσθετες ιδιότητες μορφοποίησης. Π.χ. Αν μια παράγραφος έχει μορφοποιηθεί με στυλ Επικεφαλίδα 1 και σε μια λέξη έχετε δώσει διαφορετικό χρώμα, επιλέγοντας αυτή τη λέξη και πατώντας Απαλοιφή όλων θα αφαιρεθεί μόνο το διαφορετικό χρώμα και η λέξη θα επιστρέψει στο χρώμα που έχει το στυλ Επικεφαλίδα 1.
 • Στο ίδιο παράδειγμα αν επιλέξετε όλη την παράγραφο θα αφαιρεθούν τόσο το διαφορετικό χρώμα της λέξης όσο και το στυλ Επικεφαλίδα 1 της παραγράφου, η οποία τελικά θα "υποβιβαστεί" σε απλό κείμενο (στυλ Βασικό).

Μενού στυλ

Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο όνομα ενός στυλ και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται για να δείτε το μενού του στυλ με τις επόμενες εντολές:

 • Ενημέρωση του [όνομα στυλ] για συμφωνία με την επιλογή
  Επιτρέπει την αντικατάσταση των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου στυλ, με αυτά που έχει το κείμενο που έχετε επιλέξει.
 • Τροποποίηση
  Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, για να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου στυλ.
 • Επιλογή όλων των παρουσιών [x]
  Όπου x είναι ο αριθμός που δηλώνει πόσες φορές εμφανίζεται το συγκεκριμένο στυλ στο έγγραφο. Επιλέγει όλα τα τμήματα του εγγράφου που έχουν μορφοποιηθεί με το συγκεκριμένο στυλ.

  Ο αριθμός παρουσιών δεν είναι διαθέσιμος

  Αν είστε σίγουροι ότι το συγκεκριμένο στυλ έχει εφαρμοστεί στο έγγραφο αλλά ο αριθμός παρουσιών δεν εμφανίζεται στις εντολές του μενού κάνετε τη επόμενη ρύθμιση:

  1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την εντολή Παρακολούθηση μορφοποίησης.
 • Απαλοιφή μορφοποίησης [x] παρουσιών
  Αφαιρεί από το κείμενο με αυτό το στυλ κάθε είδους μορφοποίηση "υποβιβάζοντάς" το σε στυλ Βασικό.
 • Διαγραφή του [όνομα στυλ]
  Διαγράφει το συγκεκριμένο στυλ. Η εντολή δεν είναι διαθέσιμη αν έχει επιλεγεί κάποιο από τα βασικά στυλ του Word (Βασικό, Επικεφαλίδα 1 κ.λπ.). Αν έχετε δημιουργήσει το συγκεκριμένο στυλ με βάση κάποιο από τα ενσωματωμένα στυλ του Word, η εντολή αντικαθίσταται από την Επαναφορά σε [όνομα στυλ]. Και σ' αυτή την περίπτωση το επιλεγμένο στυλ διαγράφεται, και το κείμενο που είχε αυτή τη μορφοποίηση επιστρέφει στη μορφοποίηση που έχει το στυλ βάσης.
 • Προσθήκη στη Συλλογή γρήγορων στυλ
  Το επιλεγμένο στυλ προστίθεται στη συλλογή Γρήγορα στυλ της κορδέλας, αν δεν εμφανίζεται ήδη εκεί. Αν το στυλ εμφανίζεται ήδη στα Γρήγορα στυλ η εντολή αντικαθίσταται από την Κατάργηση από τη Συλλογή γρήγορων στυλ.

Νέο στυλ

Κάνετε κλικ στο κουμπί Νέο στυλ για να δημιουργήσετε ένα στυλ με τα χαρακτηριστικά που θέλετε. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση, όπου είναι ήδη επιλεγμένα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης του τρέχοντος κειμένου.

Με το όνομα Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση υπάρχει κι άλλο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται σε διαφορετική περίπτωση και έχει διαφορετικές λειτουργίες. Δείτε Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση.

Επιθεώρηση στυλ

Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιθεώρηση στυλ για να εμφανίσετε το ομώνυμο πλαίσιο εργασιών. Η Επιθεώρηση στυλ σας επιτρέπει να ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο το στυλ χαρακτήρα και το στυλ παραγράφου που χρησιμοποιεί το ενεργό κείμενο. Περισσότερα...

Διαχείριση στυλ

Κάνετε κλικ στο κουμπί Διαχείριση στυλ για να εμφανίσετε το ομώνυμο πλαίσιο εργασιών, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word σχετικά με τα στυλ. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των στυλ, να ορίσετε ποια στυλ θα εμφανίζονται και ποια όχι, ποια στυλ θα είναι διαθέσιμα και ποια όχι, όταν το έγγραφο προστατεύεται από αλλαγές μορφοποίησης κ.λπ. Περισσότερα...

Επιλογές

Επιτρέπει την προσαρμογή της γενικότερης εμφάνισης του πλαισίου εργασιών Στυλ. Π.χ. αν θα εμφανίζονται όλα τα στυλ ή μόνο τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο τρέχον έγγραφο, τη σειρά ταξινόμησής τους κ.ά. Περισσότερα...

Σύνοψη
Θέμα
Πλαίσιο εργασιών Στυλ
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.016/0027
Έκδοση
26/5/10
Αναθεώρηση
29/3/19

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Ένα στυλ άλλαξε αναπάντεχα

Αυτό το πρόβλημα παρατηρείται συνήθως στις επόμενες περιπτώσεις:

 • Έχετε μορφοποιήσει ορισμένα σημεία του εγγράφου με ένα στυλ. Όταν αλλάζετε τη μορφοποίηση σε ένα διαφορετικό σημείο του εγγράφου βλέπετε να αλλάζει και η μορφοποίηση του στυλ.
 • Έχετε μορφοποιήσει ένα έγγραφο με διάφορα στυλ, το έχετε αποθηκεύσει και το έχετε κλείσει. Την επόμενη φορά που το ανοίγετε βλέπετε ότι η μορφοποίηση έχει αλλάξει ή έχει χαθεί τελείως.

Δείτε ορισμένες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν την αλλοίωση ή την κατάργηση των στυλ:

 • Ίσως να έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη ενημέρωση στυλ
  Με την αυτόματη ενημέρωση, όταν κάνετε επιπρόσθετες αλλαγές σε ένα στιγμιότυπο ενός στυλ, οι αλλαγές αυτές εφαρμόζονται και στα υπόλοιπα στιγμιότυπα του στυλ. Π.χ. έχετε μορφοποιήσει διάφορες παραγράφους με το στυλ Παράγραφος λίστας. Επιλέγετε μία από αυτές τις παραγράφους και την κάνετε με έντονα γράμματα. Αυτόματα όλες οι παράγραφοι λίστας γίνονται με έντονα γράμματα. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:
  1. Εντοπίστε το συγκεκριμένο στυλ, είτε στην ομάδα των Σύντομων στυλ (καρτέλα Κεντρική), είτε στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.
  2. Κάνετε δεξιό κλικ πάνω στο όνομά του και επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ απενεργοποιήστε την επιλογή Αυτόματη ενημέρωση.
 • Ίσως το στυλ σας να βασίζεται σε ένα άλλο στυλ, το οποίο τροποποιήθηκε
  Όταν τροποποιείται ένα βασικό στυλ, τροποποιούνται και όλα τα στυλ που εξαρτώνται από αυτό. Π.χ. αν αλλάξετε τη γραμματοσειρά του Βασικού στυλ σε Arial, το Word θα αλλάξει την γραμματοσειρά και σε όσα στυλ βασίζονται σε αυτό, όπως οι υποσημειώσεις, τα υποσέλιδα, οι αριθμοί σελίδων κ.ά. Αν δεν θέλετε να αλλάζει το συγκεκριμένο στυλ όταν τροποποιείτε ένα στυλ βάσης, βεβαιωθείτε ότι το στυλ σας δεν είναι βασισμένο σε κάποιο άλλο ή, τουλάχιστον, στο στυλ βάσης που τροποποιείτε. Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:
  1. Εντοπίστε το συγκεκριμένο στυλ είτε στην ομάδα των Σύντομων στυλ (καρτέλα Κεντρική) είτε στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.
  2. Κάνετε δεξιό κλικ πάνω στο όνομά του και επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ, στο πεδίο Βασισμένο στο, κάντε κλικ στην επιλογή (χωρίς στυλ) ή σε ένα στυλ διαφορετικό από το στυλ βάσης που πρόκειται να τροποποιήσετε.
 • Ίσως το έγγραφο να είναι βασισμένο σε ένα πρότυπο που τροποποιήθηκε
  Αν αλλάξετε τα στυλ ενός προτύπου και μετά ξανανοίξετε ένα έγγραφο βασισμένο σε αυτό το πρότυπο, τα εφαρμοσμένα στυλ αυτού του εγγράφου μπορεί να έχουν ενημερωθεί, βάσει των νέων ορισμών του προτύπου. Αν επιθυμείτε να μην ενημερώνονται τα στυλ των εγγράφων, τα οποία είναι βασισμένα σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο, όταν ξανανοίγετε αυτά τα έγγραφα, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:
  1. Στην κορδέλα επιλέξτε την καρτέλα Προγραμματιστής.

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα

   Η καρτέλα Προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα λόγω των προκαθορισμένων ρυθμίσεων του Word. Για να ενεργοποιήσετε τη εμφάνισή της:

   1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια εμφανίστε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας.
   2. Στη λίστα με τις κύριες καρτέλες κάνετε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής για να το ενεργοποιήσετε.
   3. Κάνετε κλικ στο ΟΚ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
  2. Στην ομάδα Πρότυπα κάντε κλικ στο κουμπί Πρότυπα εγγράφου.
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Πρότυπα και πρόσθετα επιλέξτε την καρτέλα Πρότυπα και στη συνέχεια απενεργοποιήστε το πεδίο Αυτόματη ενημέρωση στυλ εγγράφου.
 • Το πρότυπο που περιέχει τον ορισμό του στυλ ίσως να λείπει ή να είναι κατεστραμμένο
  Σε περίπτωση που το πρότυπο το οποίο περιέχει τον ορισμό του στυλ λείπει ή είναι κατεστραμμένο, τα στυλ του τρέχοντος εγγράφου θα χρησιμοποιήσουν τους ορισμούς του πρότυπου Normal.
 • Το στυλ που αλλάζει είναι το Βασικό στυλ
  Αν το στυλ που αλλάζει αναπάντεχα είναι το Βασικό, θα χρειαστείτε μακροεντολή για να αναιρέσετε αυτή την συμπεριφορά:
  1. Πατήστε ALT+F11 για να εμφανίσετε τον VB Editor.
  2. Πατήστε CTRL+G για να εμφανίσετε το παράθυρο Immediate.
  3. Πληκτρολογήστε την επόμενη εντολή:

   ActiveDocument.Styles(wdStyleNormal).Automatically Update = False

  4. Πατήστε ENTER.
  5. Αποθηκεύστε το έγγραφο.
Σύνοψη
Θέμα
Ένα στυλ άλλαξε αναπάντεχα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.004/0026
Έκδοση
22/5/10
Αναθεώρηση
26/3/19

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Οι λίστες που περιέχουν αριθμούς δεν ταξινομούνται σωστά

Για να κάνετε ταξινόμηση αριθμών, οι αριθμοί πρέπει να είναι σε μία από τις μορφές που αναγνωρίζει το Word (ακέραιος ή δεκαδικός). Όταν θέλετε να ταξινομήσετε λίστες με διαφορετικές μορφές αριθμών, όπως οι αριθμοί τηλεφώνου που συνδέονται με ενωτικό, οι ταχυδρομικοί κώδικες που γράφονται σε δύο τμήματα κ.λπ. δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο Αριθμός για την ταξινόμηση.

αριθμοί τηλεφώνου ταχυδρομικοί κώδικες
5678-901
4567-890
6789-012
3456-789
1234-567
5678-902
406 38
321 33
122 43
602 56
106 76
122 42

Ταξινόμηση ως κείμενο

Μπορείτε να ταξινομήσετε λίστες με αριθμούς αυτής ή παρόμοιας μορφής κάνοντας ταξινόμηση ως κείμενο:

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους της λίστας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ταξινόμηση κειμένου επιλέξτε τον τύπο Κείμενο.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK, για να ολοκληρώσετε την ταξινόμηση.

Ταξινόμηση με ορισμό πεδίων ταξινόμησης

Αν παρατηρήσετε τους αριθμούς στις δύο λίστες του παραδείγματος, θα διαπιστώσετε ότι η κάθε εγγραφή της λίστας αποτελείται από δύο αριθμούς (δύο πεδία), που χωρίζονται μεταξύ τους με ένα σύμβολο (το ενωτικό στη λίστα με τους αριθμούς τηλεφώνου και το κενό διάστημα στην λίστα με τους ταχυδρομικούς κώδικες). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιδιότητα των εγγραφών για να ταξινομήσετε την λίστα, ορίζοντας πεδία ταξινόμησης.

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους της λίστας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ταξινόμηση κειμένου κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές ταξινόμησης στο πεδίο Άλλο διαγράψτε τον χαρακτήρα που τυχόν υπάρχει και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πληκτρολογήστε το ενωτικό, αν ταξινομείτε την λίστα με τους τηλεφωνικούς αριθμούς.
  • Πατήστε μια φορά το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ, αν ταξινομείτε τους ταχυδρομικούς κώδικες.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο πλαίσιο διαλόγου Ταξινόμηση κειμένου.
 5. Στο πεδίο Ταξινόμηση κατά επιλέξτε Λέξη 1 και βεβαιωθείτε ότι ο τύπος είναι Αριθμός.
 6. Στο πεδίο Έπειτα κατά επιλέξτε Λέξη 2 και βεβαιωθείτε ότι ο τύπος είναι επίσης Αριθμός.
 7. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την ταξινόμηση.

Ταξινόμηση με προσαρμογή της λίστας

Αν παρατηρήσετε τους αριθμούς στις δύο λίστες, θα διαπιστώσετε ότι μπορείτε, στη μεν πρώτη λίστα να αντικαταστήσετε το ενωτικό με το κόμμα, στη δε δεύτερη λίστα το κενό διάστημα πάλι με το κόμμα, ώστε οι συνδυασμοί των αριθμών να μετατραπούν σε δεκαδικούς αριθμούς. Το Word αναγνωρίζει αυτή την μορφή αριθμών και επομένως μπορείτε να τους ταξινομήσετε:

 1. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εύρεση και αντικατάσταση για να αντικαταστήσετε το ενωτικό με το κόμμα (ή το κενό διάστημα με το κόμμα, ανάλογα με τη λίστα που ταξινομείτε).
 2. Επιλέξτε τη λίστα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Ταξινόμηση της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
 3. Στο πλαίσιο Ταξινόμηση κειμένου επιλέξτε τον τύπο Αριθμός.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώστε την ταξινόμηση.
 5. Τέλος, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εύρεση και αντικατάσταση για να αντικαταστήστε πάλι τα κόμματα με ενωτικά ή κενά διαστήματα, ανάλογα με τη λίστα που ταξινομείτε.
Σύνοψη
Θέμα
Οι λίστες που περιέχουν αριθμούς δεν ταξινομούνται σωστά
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.003/0025
Έκδοση
20/5/10
Αναθεώρηση
22/3/19

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Ταξινόμηση λίστας με καταχωρίσεις σε παραγράφους

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Ταξινόμηση του Word για να ταξινομήσετε μια σειρά από παραγράφους. Σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word η ταξινόμηση γίνεται με βάση τους πρώτους χαρακτήρες της κάθε παραγράφου, αλλά έχετε τη δυνατότητα να χωρίσετε την παράγραφο σε πεδία, που θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για την ταξινόμηση.

Δείτε ως παράδειγμα την επόμενη λίστα. Το Word, με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του θεωρεί ολόκληρη την παράγραφο ως ένα πεδίο και θα την ταξινομήσει με βάση την πρώτη λέξη (το μικρό όνομα). Μπορείτε όμως να "πείτε" στο Word ότι το κόμμα διαχωρίζει το κείμενο σε πεδία, ώστε να ταξινομήσετε τις παραγράφους π.χ. με βάση το επάγγελμα (3ο πεδίο).

Ιωάννης, Βορμίδης, Καρδιολόγος, Αθήνα
Σοφία, Παλοδήμου, Συγγραφέας, Πάτρα
Αντώνιος, Μεγαπάνος, Πολ. Μηχανικός, Χανιά
Γεώργιος, Πάρμας, Δημοσιογράφος, Θεσσαλονίκη
Άννα-Μαρία, Πούλιου, Δικηγόρος, Αθήνα

Χρησιμοποιήστε την διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια για να ταξινομήσετε λίστες με έως και τρία πεδία ανά παράγραφο.

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που αποτελούν την λίστα και πατήστε το κουμπί Ταξινόμηση στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι καταχωρίσεις αποτελούνται από περισσότερα του ενός πεδία, ίσως χρειάζεται να προσαρμόσετε προηγουμένως τις καταχωρίσεις ώστε τα πεδία να έχουν την ίδια σειρά και η κάθε καταχώριση να έχει τον ίδιο αριθμό πεδίων. Δείτε Οι καταχωρίσεις με πολλές λέξεις δεν ταξινομούνται σωστά.

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ταξινόμηση κειμένου πατήστε το κουμπί Επιλογές.


  Εικ. 1: Επιλογές ταξινόμησης

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές Ταξινόμησης (εικ. 1) επιλέξτε τον χαρακτήρα που χρησιμοποιείτε ως διαχωριστικό μεταξύ των πεδίων των καταχωρίσεων. Π.χ. αν χρησιμοποιείτε το κενό διάστημα, στο πεδίο Άλλο διαγράψτε το ενωτικό και πατήστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εκ προεπιλογής το Word θεωρεί όλη την παράγραφο σαν ένα πεδίο και κάνει την ταξινόμηση βάσει της πρώτης λέξης. Ο διαχωρισμός των πεδίων χρειάζεται, αν θέλετε να ορίσετε εσείς τις λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν ως πεδία ταξινόμησης.

 4. Προαιρετικά επιλέξτε αν θέλετε την διάκριση πεζών κεφαλαίων, ώστε οι λέξεις με μικρό αρχικό να ταξινομηθούν πριν από τις λέξεις με το ίδιο αρχικό κεφαλαίο.
 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.


  Εικ. 2: Ταξινόμηση κειμένου

 6. Επιστρέφετε στο πλαίσιο διαλόγου Ταξινόμηση κειμένου (εικ. 2), όπου κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:
  1. Στο πεδίο Ταξινόμηση κατά επιλέξτε το πεδίο που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για την ταξινόμηση.
  2. Στο πεδίο Τύπος βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένος ο τύπος του πεδίου που ορίσατε ως βάση της ταξινόμησης (Κείμενο, Αριθμός ή Ημερομηνία).
  3. Επιλέξτε την σειρά ταξινόμησης (Αύξουσα ή Φθίνουσα).
  4. Αν θέλετε μεγαλύτερη ακρίβεια στην ταξινόμηση και έχετε ορίσει περισσότερα του ενός πεδία, μπορείτε να συνεχίστε τις επιλογές και στα υπόλοιπα πτυσσόμενα πλαίσια.
  5. Αν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε την πρώτη γραμμή της λίστας στην ταξινόμηση (πιθανόν να είναι ο τίτλος της λίστας) επιλέξτε την εντολή Υπάρχει γραμμή κεφαλίδων.
 7. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να κάνετε την ταξινόμηση. Αν όλα γίναν σωστά, για το ανωτέρω παράδειγμα θα έχετε με αύξουσα ταξινόμηση:

  Γεώργιος, Πάρμας, Δημοσιογράφος, Θεσσαλονίκη
  Άννα-Μαρία, Πούλιου, Δικηγόρος, Αθήνα
  Ιωάννης, Βορμίδης, Καρδιολόγος, Αθήνα
  Αντώνιος, Μεγαπάνος, Πολ. Μηχανικός, Χανιά
  Σοφία, Παλοδήμου, Συγγραφέας, Πάτρα

Σύνοψη
Θέμα
Ταξινόμηση λίστας με καταχωρίσεις σε παραγράφους
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.015/0024
Έκδοση
17/5/10
Αναθεώρηση
21/3/19

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Κανόνες που χρησιμοποιεί το Word για τη σειρά ταξινόμησης

Στο Word μπορείτε να ταξινομήσετε κείμενο, αριθμούς και ημερομηνίες. Για να εκτελέσει την ταξινόμηση, το Word ακολουθεί τους επόμενους κανόνες.

Αν γίνεται ταξινόμηση κειμένου
Το Word ταξινομεί πρώτα τα στοιχεία που αρχίζουν με σημεία στίξης ή σύμβολα (#, $, %, -, " κ.λπ.). Στη συνέχεια ταξινομούνται τα στοιχεία που αρχίζουν με αριθμούς και τελευταία ταξινομούνται τα στοιχεία που αρχίζουν με γράμματα. Να θυμάστε ότι στην ταξινόμηση κειμένου το Word θεωρεί τις ημερομηνίες και τους αριθμούς σαν να ήταν κείμενο. Γι' αυτό στο επόμενο παράδειγμα, το στοιχείο "2/6/2006" ταξινομείται μετά το στοιχείο "12/3/2009", ενώ σαν ημερομηνία προηγείται.

Πριν Μετά
Γεώργιος Κάρπης
Ανδρέας Γαρδίκης
Γεωργία Αποστόλου
«ΠΕΡΑΜΑ» ΑΕ
2/6/2006
12/3/2009
«ΠΕΡΑΜΑ» ΑΕ
12/3/2009
2/6/2006
Ανδρέας Γαρδίκης
Γεωργία Αποστόλου
Γεώργιος Κάρπης

Αν γίνεται ταξινόμηση αριθμών
Το Word αγνοεί όλους τους χαρακτήρες εκτός από τους αριθμούς. Το Word αναγνωρίζει ως αριθμούς τους ακέραιους και τους δεκαδικούς και οι αριθμοί μπορεί να βρίσκονται σε οποιαδήποτε θέση μέσα στην παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε παράγραφο υπάρχει ένας μόνον αριθμός. Γι' αυτό στο επόμενο παράδειγμα το στοιχείο "06 και 07" κατατάσσεται τελευταίο γιατί το Word δεν το αναγνωρίζει σαν αριθμό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Οι λίστες που περιέχουν αριθμούς δεν ταξινομούνται σωστά.

Πριν Μετά
Στοιχείο 1
06 και 07
4,6
Στοιχείο 5
Στοιχείο 2
3ο στοιχείο
Στοιχείο 11
Στοιχείο 1
Στοιχείο 2
3ο στοιχείο
4,6
Στοιχείο 5
Στοιχείο 11
06 και 07

Αν γίνεται ταξινόμηση ημερομηνιών
Το Word αναγνωρίζει ως έγκυρα διαχωριστικά ημερομηνίας τα εξής: ενωτικά, καθέτους, κόμματα και τελείες. Το Word αναγνωρίζει επίσης τις άνω και κάτω τελείες (:) ως έγκυρα διαχωριστικά ώρας. Αν το Word δεν αναγνωρίζει μια ημερομηνία ή ώρα, τοποθετεί το στοιχείο στην αρχή ή στο τέλος της λίστας (ανάλογα με το αν γίνεται ταξινόμηση με αύξουσα ή με φθίνουσα σειρά). Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται ότι το Word αναγνωρίζει επίσης τις χρονολογίες με διψήφιο ή τετραψήφιο αριθμό, αλλά όχι άλλες μορφές ημερομηνίας. Το στοιχείο π.χ. "13 Ιουλ 2007" το θεωρεί σύμβολο και το κατατάσσει πρώτο (στην αύξουσα ταξινόμηση).

Πριν Μετά
03/09/98
3/8/2009
13 Ιουλ 2007
22.6.2005
22-5-05
13 Ιουλ 2007
3/09/98
22-5-05
22.6.05
3/8/2009

Αν γίνεται ταξινόμηση σε συγκεκριμένη γλώσσα
Το Word ταξινομεί σύμφωνα με τους κανόνες σειράς ταξινόμησης της γλώσσας. Ορισμένες γλώσσες έχουν διαφορετικές σειρές ταξινόμησης για να επιλέξουν. Επί πλέον, σε λίστες με στοιχεία σε διαφορετικές γλώσσες, πρώτα κατατάσσονται τα στοιχεία της γλώσσας που έχει δηλωθεί στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου των Windows.

Αν περισσότερα του ενός στοιχεία αρχίζουν με τον ίδιο χαρακτήρα
Το Word εξετάζει τους επόμενους χαρακτήρες του κάθε στοιχείου, για να προσδιορίσει ποιο στοιχείο θα τοποθετηθεί πρώτο.

Αν τα δεδομένα αποτελούνται από αποτελέσματα πεδίων
Το Word ταξινομεί τα αποτελέσματα πεδίων σύμφωνα με τις επιλογές ταξινόμησης που έχετε ορίσει. Αν ένα ολόκληρο πεδίο (όπως ένα επώνυμο) είναι ίδιο σε δύο στοιχεία, το Word εξετάζει στη συνέχεια τα επόμενα πεδία (όπως το όνομα).

Σύνοψη
Θέμα
Κανόνες που χρησιμοποιεί το Word για τη σειρά ταξινόμησης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.014/0023
Έκδοση
13/5/10
Αναθεώρηση
19/3/19

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Η μορφοποίηση σε τμήμα ή ολόκληρη παράγραφο επηρεάζει και τις επόμενες παραγράφους

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται στα επόμενα σενάρια:

 • Επιλέγετε όλο το κείμενο μιας παραγράφου και στη συνέχεια εφαρμόζετε μορφοποίηση χαρακτήρα (π.χ. πατάτε το κουμπί Έντονη γραφή στην καρτέλα Κεντρική). Όταν πατήσετε το ENTER για να ξεκινήσετε μια νέα παράγραφο, το κείμενο εξακολουθεί να εμφανίζεται με έντονη γραφή.
 • Επιλέγετε μια από τις παραγράφους που υπάρχουν ήδη σε ένα έγγραφο και στη συνέχεια εφαρμόζετε μορφοποίηση παραγράφου (π.χ. πατάτε το κουμπί Αύξηση εσοχής στην καρτέλα Κεντρική). Αυτόματα η αύξηση εσοχής εφαρμόζεται και στην παράγραφο ή τις παραγράφους που προηγούνται ή/και έπονται της επιλεγμένης.

Όταν εφαρμόζετε μορφοποίηση χαρακτήρα σε όλο το κείμενο μιας παραγράφου, το Word εφαρμόζει αυτόματα τη νέα μορφοποίηση και στο σημάδι παραγράφου (), ακόμα κι αν δεν το έχετε επιλέξει. Κατά συνέπεια, όταν πατήσετε το ENTER, το Word μεταφέρει στη νέα παράγραφο τις πληροφορίες μορφοποίησης που περιέχει το σημάδι παραγράφου της προηγουμένης ώστε το κείμενο που ακολουθεί να έχει την ίδια εμφάνιση.

Για να μορφοποιήσετε όλο το κείμενο μιας παραγράφου χωρίς να επηρεαστεί η επόμενη παράγραφος:

 1. Επιλέξτε το κείμενο της παραγράφου και στη συνέχεια εφαρμόστε τη μορφοποίηση χαρακτήρων που θέλετε.
 2. Επιλέξτε το σημάδι παραγράφου () και πατήστε CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να κάνετε απαλοιφή μορφοποίησης από το σημάδι παραγράφου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ακόμα κι αν δεν εμφανίζονται τα σημάδια παραγράφου, μεταφερθείτε στην τελευταία γραμμή της παραγράφου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο END, ή κάνετε κλικ αρκετά μακριά από τον τελευταίο χαρακτήρα της παραγράφου (συνήθως η τελεία). Κατόπιν πατήστε CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να κάνετε απαλοιφή μορφοποίησης.

 3. Πατήστε ENTER για να ξεκινήσετε τη νέα παράγραφο που δεν θα περιέχει την προηγούμενη μορφοποίηση.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε πρώτα ENTER για να δημιουργήσετε τη νέα παράγραφο, και στη συνέχεια να μορφοποιήσετε το κείμενο της προηγούμενης παραγράφου.

Τα προβλήματα μορφοποίησης που εμπίπτουν στο δεύτερο σενάριο δημιουργούνται όταν το επιλεγμένο απόσπασμα κειμένου φαίνεται σαν παράγραφος ενώ δεν είναι. Αυτή η λανθασμένη εντύπωση δημιουργείται όταν τα σημάδια παραγράφου δεν εμφανίζονται στο έγγραφο και οφείλεται σε δυο συνήθως λόγους:

 • Η νέα γραμμή που φαίνεται σαν αρχή νέας παραγράφου έχει δημιουργηθεί με SHIFT+ENTER (αλλαγή γραμμής) αντί για ENTER (αλλαγή παραγράφου).
 • Η νέα γραμμή έχει δημιουργηθεί λόγω αναδίπλωσης του κειμένου, οπότε μια μεγάλη λέξη μεταφέρεται στην επόμενη γραμμή. Αυτό έχει σαν συνέπεια το μεγάλο κενό στο τέλος της προηγούμενης γραμμής να φαίνεται σαν τέλος παραγράφου.

Για να επιβεβαιώσετε την αρχή και το τέλος μιας παραγράφου κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική πατήστε το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη . Τα σύμβολα παραγράφου () θα σας δείξουν την αρχή και το τέλος των παραγράφων.
 • Τοποθετήστε τον δείκτη στο αριστερό περιθώριο της σελίδας, στο ύψος της παραγράφου που θέλετε να ελέγξετε και κάνετε διπλό κλικ. Θα επιλεγεί όλη η παράγραφος.
Σύνοψη
Θέμα
Η μορφοποίηση σε τμήμα ή ολόκληρη παράγραφο επηρεάζει και τις επόμενες παραγράφους
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.002/0022
Έκδοση
10/5/10
Αναθεώρηση
18/3/19

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019

Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο


Εικ. 1: Ομάδα Πρόχειρο

Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο σας επιτρέπουν να αντιγράψετε ένα στοιχείο, ή την μορφοποίηση ενός στοιχείου, και να τα μεταφέρετε σε άλλο σημείο του ίδιου εγγράφου ή σε άλλο έγγραφο.

Τα εργαλεία, που φαίνονται με τη μορφή κουμπιών στην ομάδα Πρόχειρο λειτουργούν σε σχέση με το Πρόχειρο των Windows, έναν προσωρινό αποθηκευτικό χώρο, όπου τοποθετείται το πιο πρόσφατο στοιχείο που αντιγράφετε κάθε φορά. Αντί του Πρόχειρου των Windows μπορείτε να εμφανίσετε το Πρόχειρο του Office, από το βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Πρόχειρο, με το οποίο έχετε περισσότερες δυνατότητες επικόλλησης.

Αποκοπή

Με την αποκοπή το επιλεγμένο στοιχείο αφαιρείται από την αρχική του θέση (προέλευση) και τοποθετείται στο Πρόχειρο, ώστε να το μεταφέρετε σε άλλο σημείο (προορισμό).

Αντιγραφή

Με την αντιγραφή το επιλεγμένο στοιχείο παραμένει στην αρχική του θέση (προέλευση) και ένα αντίγραφό του τοποθετείται στο Πρόχειρο, ώστε να το μεταφέρετε σε άλλο σημείο (προορισμό).

Επικόλληση

Με την επικόλληση το περιεχόμενο του Πρόχειρου αντιγράφεται στο σημείο που είναι ο δείκτης. Το Πρόχειρο διατηρεί το στοιχείο που είχε και μπορείτε να κάνετε επικόλληση του ίδιου στοιχείου σε πολλά σημεία. Η μορφοποίηση που θα έχει το στοιχείο στο σημείο επικόλλησης εξαρτάται από την μορφοποίηση που είχε στην προέλευση και από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επικόλλησης του Word.

Εικ. 2: Μενού επιλογών επικόλλησης

Για να ελέγξετε την μορφοποίηση που θα έχει το στοιχείο κατά την επικόλληση, αντί για την εντολή Επικόλληση, κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης κάτω από το εικονίδιο της εντολής για να εμφανίσετε το μενού επικόλλησης (εικ. 2). Εκεί εμφανίζονται διαφορετικές επιλογές κάθε φορά, ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε αντιγράψει και ανάλογα με το σημείο όπου κάνετε την επικόλληση. Επιπλέον, με τη δυνατότητα ζωντανής προεπισκόπησης που έχει το Word μπορείτε να τοποθετήσετε προσωρινά τον δείκτη στο εικονίδιο μιας εντολής για να δείτε στο έγγραφο τη μορφή που θα έχει το αντικείμενο μετά την επικόλληση.

Εκτός από τις άμεσες επιλογές επικόλλησης που αντιπροσωπεύουν τα εικονίδια των εντολών μπορείτε να δείτε άλλες διαθέσιμες επιλογές επικόλλησης επιλέγοντας την εντολή Ειδική επικόλληση. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επικόλλησης του Word επιλέγοντας την εντολή Ορισμός προεπιλεγμένης επικόλλησης.

Πινέλο μορφοποίησης

Αντιγραφή της μορφοποίησης μιας επιλεγμένης περιοχής και εφαρμογή της σε ένα άλλο σημείο. Περισσότερα...

Σύνοψη
Θέμα
Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.013/0021
Έκδοση
30/4/10
Αναθεώρηση
15/3/19

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο Παράγραφος

Το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε ένα επιλεγμένο κείμενο σε ό,τι έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά της παραγράφου, όπως είναι ο ορισμός εσοχών και διαστημάτων, η διάρθρωση, η στοίχιση κ.λπ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος, κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης, στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Παράγραφος.
 • Κάνετε διπλό κλικ σε ένα από τα εργαλεία ρύθμισης των εσοχών παραγράφου στον χάρακα.

Καρτέλα Εσοχές και διαστήματα


Εικ. 1: Εσοχές και διαστήματα

Στοίχιση

Γενικά, με τη στοίχιση ρυθμίζετε τη θέση που θα έχουν οι γραμμές της παραγράφου σε σχέση με το αριστερό και το δεξιό περιθώριο της σελίδας:

 • Στην αριστερή στοίχιση οι γραμμές ισαπέχουν από το αριστερό περιθώριο αλλά όχι από το δεξιό.
 • Στη δεξιά στοίχιση οι γραμμές ισαπέχουν από το δεξιό περιθώριο, αλλά όχι από το αριστερό.
 • Στη στοίχιση στο κέντρο οι γραμμές στοιχίζονται στη μέση απόσταση μεταξύ αριστερού και δεξιού περιθωρίου, αφήνοντας κενά και στη δεξιά και στην αριστερή πλευρά των γραμμών της παραγράφου.
 • Στην πλήρη στοίχιση οι γραμμές ισαπέχουν και από το αριστερό και από το δεξιό περιθώριο. Για να το πετύχει αυτό το Word προσθέτει το ανάλογο κενό μεταξύ των λέξεων ώστε το εύρος της γραμμής να καλύψει όλη την έκταση της σελίδας.

Πίνακας 1: Επιλογές στοίχισης παραγράφου

Επιλογή Περιγραφή

Αριστερά

Στοιχίζει το κείμενο αριστερά. Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + L.

Στο κέντρο

Στοιχίζει το κείμενο στο οριζόντιο κέντρο της σελίδας. Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + E.

Δεξιά

Στοιχίζει το κείμενο δεξιά. Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + R.

Πλήρης στοίχιση

Στοιχίζει το κείμενο τόσο αριστερά όσο και δεξιά, προσθέτοντας κενό ανάμεσα στις λέξεις, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε γραμμής. Συντόμευση πληκτρολογίου CTRL + J.

Επίπεδο διάρθρωσης

Η διάρθρωση σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έγγραφα με δομή κεφαλαίων, ενοτήτων, υπο-ενοτήτων κ.λπ. Το Word υποστηρίζει εννέα επίπεδα διάρθρωσης, ένα για κάθε ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδας που διαθέτει. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή του επιπέδου διάρθρωσης (το πεδίο είναι ανενεργό) των προκαθορισμένων στυλ επικεφαλίδας του Word.

Σύμπτυξη

Ενεργοποιήστε το πεδίο αν θέλετε το έγγραφο να ανοίγει με τις επικεφαλίδες συμπτυγμένες από προεπιλογή. Δείτε Σύμπτυξη ή Ανάπτυξη τμημάτων του εγγράφου.

Εσοχές

Με τις εσοχές ρυθμίζετε την απόσταση της πρώτης γραμμής από το αριστερό περιθώριο της σελίδας, όπως και ολόκληρης της παραγράφου είτε από το αριστερό, είτε από το δεξιό περιθώριο.

Πίνακας 2: Επιλογές ρύθμισης εσοχών

Επιλογή Περιγραφή

Αριστερά/Δεξιά

Ρυθμίζει την απόσταση ολόκληρης της παραγράφου από το αριστερό ή/και το δεξιό περιθώριο της σελίδας. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε ή χρησιμοποιείστε τα βελάκια των πεδίων για να αυξο-μειώσετε την αντίστοιχη εσοχή κατά ±0,1εκ.

Ειδική

Ρυθμίζει την απόσταση των γραμμών μιας παραγράφου ή μιας λίστας από το αριστερό περιθώριο:

 • Καμία: Όλες οι γραμμές τις παραγράφου έχουν την ίδια εσοχή.
 • Πρώτη γραμμή: Η πρώτη γραμμή θα έχει μεγαλύτερη εσοχή από τις υπόλοιπες. Για τα στοιχεία λίστας, η ρύθμιση ελέγχει την απόσταση της κουκκίδας ή του αριθμού από το αριστερό περιθώριο της σελίδας. Πληκτρολογήστε την τιμή στο πεδίο Κατά ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια του πεδίου για να αυξο-μειώσετε την αντίστοιχη εσοχή κατά ±0,1εκ.
 • Προεξοχή: Η πρώτη γραμμή θα προεξέχει από τις υπόλοιπες. Για τα στοιχεία λίστας η ρύθμιση ελέγχει την απόσταση του κειμένου από την κουκκίδα ή τον αριθμό. Πληκτρολογήστε την τιμή στο πεδίο Κατά ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια του πεδίου για να αυξο-μειώσετε την αντίστοιχη εσοχή κατά ±0,1εκ.
Αντικριστές εσοχές Όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο, οι επιλογές Αριστερά και Δεξιά γίνονται Εσωτερικά και Εξωτερικά αντίστοιχα. Αυτό ρυθμίζει τις εσοχές σε αντικριστές σελίδες, όπως η αριστερή και η δεξιά σελίδα ενός βιβλίου.

Διάστημα

Ρυθμίζει την απόσταση μεταξύ δύο παραγράφων. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε στα πεδία Πριν και Μετά ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια των πεδίων για να αυξο-μειώσετε την απόσταση της παραγράφου κατά ±6στ. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν το διάστημα που ορίζετε θα ισχύει ή όχι μεταξύ παραγράφων με το ίδιο στυλ ενεργοποιώντας το σχετικό πεδίο.

Προσέξτε ότι τα πεδία των τιμών αναφέρουν μονάδες σε στιγμές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε χιλιοστά και εκατοστά και το Word θα τα μετατρέψει σε στιγμές (1εκ=28,35στ περίπου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Αυτόματο που υπάρχει στο πεδίο Πριν δημιουργεί διάστημα 12στ όταν προηγείται άλλη παράγραφος ή 0στ για την πρώτη παράγραφο της σελίδας. Αντίθετα, η επιλογή Αυτόματο που υπάρχει στο πεδίο Μετά δημιουργεί πάντοτε διάστημα 12στ μετά την παράγραφο.

Διάστιχο

Ορίστε την απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου με τις επιλογές που διαθέτει το πεδίο:

Πίνακας 3: Επιλογές ρύθμισης διάστιχου

Επιλογή Περιγραφή

Απλό

Κανονικό διάστιχο. Ρυθμίζεται αυτόματα, ανάλογα με την οικογένεια της γραμματοσειράς και το μέγεθος των χαρακτήρων.

Διπλό

Διπλάσιο διάστιχο από το κανονικό.

Τουλάχιστον

Το διάστιχο είναι τουλάχιστον ίσο με την τιμή που ορίζετε. Αν η τιμή ορίζει διάστιχο μεγαλύτερο του κανονικού, τηρείται το διάστιχο της τιμής. Αντίθετα, αν η τιμή ορίζει διάστιχο μικρότερο του κανονικού, τότε ακολουθείται το κανονικό διάστιχο της γραμματοσειράς.

Ακριβώς

Σε κάθε περίπτωση τηρείται το διάστιχο που ορίζετε, ακόμα κι όταν η τιμή είναι τόσο μικρή ώστε η μία γραμμή της παραγράφου να "πέφτει" πάνω στην άλλη.

Πολλαπλό

Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την επιλογή πριν ορίσετε τιμή. Το Word αυτόματα επιλέγει "Πολλαπλό" είτε πληκτρολογήσετε μια τιμή, είτε χρησιμοποιήσετε τα βελάκια του πεδίου, ενώ υπολογίζει την τιμή ως ποσοστό του κανονικού διάστιχου. Έτσι, η τιμή 2, ορίζει διάστιχο 200% του κανονικού ενώ η τιμή 0,8 ορίζει διάστιχο 80% του κανονικού. Χρησιμοποιώντας τα βελάκια του πεδίου αυξο-μειώνετε το διάστιχο κατά ±0,5 μονάδες (50%).

Καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας


Εικ. 2: Αλλαγή γραμμής και σελίδας

Η καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας ελέγχει τη συμπεριφορά της παραγράφου σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο.

Επιλογές

Πίνακας 4: Επιλογές αλλαγής γραμμής και σελίδας

Επιλογή Περιγραφή

Έλεγχος "χήρας/ορφανής" γραμμής

Η πρώτη γραμμή της παραγράφου, όταν μένει μόνη της στο κάτω μέρος της σελίδας ονομάζεται "χήρα". Η τελευταία γραμμή της παραγράφου όταν μένει μόνη της στην αρχή της επομένης σελίδας, ονομάζεται "ορφανή". Μ' αυτή την επιλογή το Word ελέγχει ώστε τουλάχιστον δύο γραμμές της παραγράφου να είναι μαζί είτε στο τέλος μιας σελίδας είτε στην αρχή της επομένης.

Διατήρηση με επόμενα

Εκτός από την κύρια χρήση της επιλογής που αφορά τις επικεφαλίδες, ώστε να μένουν στην ίδια σελίδα με το κείμενο που ακολουθεί, η επιλογή μού έχει φανεί χρήσιμη και σε άλλες δύο περιπτώσεις: Μια παράγραφος που έχει εικόνα να μη χωρίζεται από την επόμενη που έχει τη λεζάντα και, σε ένα μικρό (με λίγες γραμμές) πίνακα όλες οι γραμμές του να μένουν στην ίδια σελίδα.

Διατήρηση γραμμών μαζί

Υπερισχύει της επιλογής Έλεγχος "χήρας/ορφανής". Όταν είναι ενεργοποιημένη, όλες οι γραμμές της παραγράφου παραμένουν στην ίδια σελίδα, ακόμα κι αν είναι δυνατός ο χωρισμός δύο γραμμών στο τέλος ή την αρχή της επομένης.

Αλλαγή σελίδας πριν

Πριν από μία παράγραφο με ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή το Word εισάγει ένα σύμβολο αλλαγής σελίδας.

Απόκρυψη αριθμών γραμμών

Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται για απόκρυψη, αλλά για παράλειψη της παραγράφου από την αρίθμηση. Σε ένα έγγραφο με αριθμημένες παραγράφους, η παράγραφος που έχει ενεργοποιημένη αυτή την επιλογή δεν υπολογίζεται στην αρίθμηση. Δείτε και Αρίθμηση γραμμών.

Να μη γίνεται συλλαβισμός

Εξαιρεί τη συγκεκριμένη παράγραφο από τον συλλαβισμό που τυχόν έχετε εφαρμόσει στο έγγραφο.

Ερμητική αναδίπλωση

Αναδιπλώνει το κείμενο της παραγράφου όχι γύρω από τα όρια ενός πλαισίου κειμένου, αλλά γύρω από το ίδιο το κείμενο μέσα σ' αυτό το πλαίσιο. Δείτε Χρήση ερμητικής αναδίπλωσης.

Προεπιλογή

Κάνετε κλικ στο κουμπί Προεπιλογή, ώστε οι επιλογές που κάνατε στο πλαίσιο διαλόγου να αποθηκευτούν στο πρότυπο, και να χρησιμοποιούνται ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όταν δημιουργείτε ένα καινούργιο έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του Word δεν προτείνεται. Γι' αυτό και το Word, μετά το πάτημα του πλήκτρου εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή που θέλετε να κάνετε.

Στηλοθέτες

Κάνετε κλικ στο κουμπί Στηλοθέτες για να ορίσετε στηλοθέτες ή να ρυθμίσετε τις προεπιλεγμένες αποστάσεις των στηλοθετών του Word. Περισσότερα...

Σύνοψη
Θέμα
Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο Παράγραφος
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.012/0020
Έκδοση
27/4/10
Αναθεώρηση
13/3/19

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Αυτόματη αρίθμηση επικεφαλίδων με λίστα διάρθρωσης

Η αρίθμηση επικεφαλίδων είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος λίστας διάρθρωσης. Χρησιμοποιείται σε τεχνικά εγχειρίδια και ακαδημαϊκά έγγραφα, ενώ στα νομικά έγγραφα, πολλές φορές οι παράγραφοι κειμένου είναι αριθμημένες με αρίθμηση διάρθρωσης.

Το Word διαθέτει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να δημιουργήσετε μια τέτοια λίστα. Γενικά όμως, οι λίστες (όπως και οι πίνακες) ΔΕΝ είναι το δυνατό του σημείο. Πολλές φορές, εκεί που πιστεύετε ότι όλα είναι τακτοποιημένα και λειτουργούν με τον τρόπο που θέλετε, κάτι περίεργο συμβαίνει και η αρίθμηση αρχίζει να κάνει παράξενα παιχνίδια.

Όταν λοιπόν βρεθείτε αντιμέτωποι με τη διαδικασία αρίθμησης των επικεφαλίδων, σαν πρώτη λύση σκεφθείτε την αρίθμηση με το χέρι! Ειδικά αν πρόκειται για έγγραφο με μικρό βάθος υπο-ενοτήτων. Αριθμήστε την επικεφαλίδα της πρώτης ενότητας με το 1, και όλες τις επικεφαλίδες των υπο-ενοτήτων που ανήκουν σ' αυτή με το 1.1, 1.2, 1.3 κ.λπ. Με την ίδια λογική, αριθμήστε την επικεφαλίδα της δεύτερης ενότητας με το 2, και όλες τις υπο-ενότητές της με 2.1, 2.2, 2.3 κ.λπ. Βέβαια, αν ακολουθήσετε αυτή την λύση, πρέπει να εύχεστε να είστε αρκετά τυχεροί, ώστε να μη χρειαστεί αργότερα να παρεμβάλλετε στο έγγραφο κάποια ενότητα ή υπο-ενότητα, οπότε θα πρέπει να προσαρμόσετε πάλι την αρίθμηση με το χέρι!...

Η δεύτερη λύση, η οποία και προτείνεται, είναι να αφήσετε το Word να αριθμήσει αυτόματα τις επικεφαλίδες, δίνοντάς του βέβαια εσείς τις οδηγίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, προτιμήστε την πρώτη λύση, αν δεν είστε σίγουροι γι' αυτό που κάνετε. Η διόρθωση εκ των υστέρων μιας λίστας διάρθρωσης μπορεί να καταλήξει σε εφιάλτη! Έτσι, για να αποφύγετε τις εκπλήξεις ακολουθήστε τα επόμενα βήματα για να δημιουργήσετε τη δομή που θα χρησιμοποιήσει το Word για την αρίθμηση των επικεφαλίδων.

1. Τι θα χρειαστείτε

 1. Κατ' αρχάς θα χρειαστείτε ένα νέο κενό έγγραφο του Word. Δουλεύοντας με ένα έγγραφο, όπου έχετε ήδη χρησιμοποιήσει διάφορα στυλ, αυτό ίσως είναι αιτία προβλημάτων. Η δημιουργία της δομής λίστας μπορεί να γίνει αλλάζοντας τα στυλ που χρησιμοποιούνται ήδη σε ένα έγγραφο, αλλά αυτό σχεδόν πάντα έχει απρόσμενες επιπτώσεις αργότερα. Παραδέχομαι ότι αυτή η συμβουλή δεν είναι πολύ πρακτική, αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος για να έχετε τα αποτελέσματα που θέλετε. Τουλάχιστον, χρησιμοποιήστε ένα κενό έγγραφο για να εφαρμόσετε την διαδικασία που περιγράφεται εδώ, και όταν εξοικειωθείτε αρκετά μπορείτε να προχωρήσετε στην προσαρμογή ενός εγγράφου όπου τα στυλ χρησιμοποιούνται ήδη.
 2. Θα χρειαστείτε επίσης ένα στυλ λίστας, το οποίο θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο που το Word θα εφαρμόζει την αρίθμηση. Το στυλ λίστας στην πραγματικότητα περιέχει δύο ειδών πληροφορίες:
  • Ένα στυλ λίστας δημιουργεί μια ομάδα στυλ. Το Word διαθέτει έτοιμα στυλ παραγράφου με ονομασίες Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2, Επικεφαλίδα 3 κ.λπ. Δεν υπάρχει όμως καμία σχέση μεταξύ τους. Απλά τυχαίνει να έχουν σχετικά ονόματα. Ένα στυλ λίστας ομαδοποιεί αυτά τα στυλ παραγράφου με κάποια σειρά. Μόνο το στυλ λίστας αντιλαμβάνεται ότι η Επικεφαλίδα 1 ακολουθείται από την Επικεφαλίδα 2 και αυτή από την Επικεφαλίδα 3.
  • Ένα στυλ λίστας περιέχει πληροφορίες για τον τρόπο αρίθμησης του κάθε επιπέδου. Αυτό περιλαμβάνει τη μορφή του αριθμού ("1" ή "α" ή "i"), το κείμενο που τυχόν προηγείται του αριθμού ("Κεφάλαιο 1" ή "Μέρος 1ο"), αν ο αριθμός θα περιλαμβάνει και τον αριθμό του προηγούμενου επιπέδου ("Ενότητα 2.4.1"), και τις εσοχές (την απόσταση του αριθμού από το περιθώριο και την απόσταση του κειμένου από τον αριθμό).
 3. Τέλος θα χρειαστείτε ένα στυλ παραγράφου για το κάθε επίπεδο της αρίθμησης. Το Word υποστηρίζει μέχρι εννέα επίπεδα "βάθος" (υπο-επίπεδα ή υπο-λίστες), άρα θα χρειαστείτε 9 στυλ παραγράφου. Η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι να χρησιμοποιήσετε τα 9 στυλ επικεφαλίδας που ήδη υπάρχουν στο Word. Όταν ετοιμάζετε μια λίστα διάρθρωσης ενημερώνετε και τα εννέα επίπεδα της λίστας, ασχέτως αν τελικά στο έγγραφο δεν θα τα χρησιμοποιήσετε όλα.

2. Ρυθμίστε τα στυλ επικεφαλίδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δικό σας σύνολο στυλ επικεφαλίδων, αλλά είναι καλύτερα να αρχίσετε με τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων που διαθέτει το Word. Ακόμα κι αν δεν σας αρέσει η εμφάνισή τους μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση αργότερα, όπως εσείς θέλετε. Αν τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων χρησιμοποιούνται ήδη και δεν μπορείτε να τα τροποποιήσετε, τότε δημιουργήστε ένα δικό σας σύνολο στυλ. Είτε τα δικά σας στυλ χρησιμοποιήσετε όμως, είτε τα ενσωματωμένα στυλ του Word, θα χρειαστεί να κάνετε μια προεργασία ώστε να είναι σωστά ρυθμισμένα.

Τροποποιήστε το στυλ Επικεφαλίδα 1 ώστε να βασίζεται στο στυλ "(χωρίς στυλ)". Τροποποιήστε το στυλ Επικεφαλίδα 2 ώστε να βασίζεται στην Επικεφαλίδα 1. Τροποποιήστε την Επικεφαλίδα 3 ώστε να βασίζεται στην Επικεφαλίδα 2 κ.ο.κ. Πολλοί δεν το κάνουν αυτό, αλλά το βρίσκω χρήσιμο, καθώς ακολουθεί τη λογική του Word στον τρόπο που επαναπροσδιορίζει κλιμακωτά τα χαρακτηριστικά των στυλ. Το στυλ βάσης θα το ορίσετε στο πλαίσιο Δημιουργία νέου στυλ.

Στη συνέχεια μορφοποιήστε τα χαρακτηριστικά των παραγράφων για κάθε ένα από τα στυλ επικεφαλίδων ώστε η αριστερή εσοχή να είναι "0", και η Ειδική εσοχή να είναι "(καμία)". Κάντε το αυτό ακόμα κι αν θέλετε η επικεφαλίδα να έχει εσοχή ή προεξοχή. Αυτές οι επιλογές θα οριστούν αργότερα, μαζί με την μορφοποίηση της αρίθμησης των επικεφαλίδων. Θα ρυθμίσετε την εσοχή στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος.

3. Δημιουργήστε ένα στυλ λίστας

Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός νέου στυλ λίστας, όπου θα κάνετε δύο πράγματα μόνο:

 1. Δώστε στο στυλ λίστας ένα όνομα.

  ΠΡΟΤΑΣΗ: Δώστε ένα όνομα στον πληθυντικό. Αυτό κάνει ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα στυλ λίστας, που αφορά περισσότερα του ενός στυλ παραγράφου. Επίσης δώστε ένα όνομα που αναφέρεται απ' ευθείας στο στυλ παραγράφου που θα χρησιμοποιήσετε. Εσείς πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τα στυλ παραγράφου Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κ.λπ. Γι' αυτό προτείνονται ονόματα όπως π.χ. Επικεφαλίδες.

 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή και επιλέξτε την εντολή Αρίθμηση.

Βρισκόμαστε τώρα στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση λίστας πολλών επιπέδων (εικ. 1). Το στυλ λίστας είναι ο μηχανισμός που συντονίζει όλα τα στυλ παραγράφου που θα χρησιμοποιηθούν. Γι' αυτό όλες οι ρυθμίσεις θα γίνουν σ' αυτό το πλαίσιο διαλόγου. Για να ρυθμίσετε την αρίθμηση:


Εικ. 1: Ρυθμίσεις λίστας πολλών επιπέδων

 1. Πατήστε το κουμπί Λεπτομέρειες.
 2. Συνδέστε κάθε στυλ επικεφαλίδας με το αντίστοιχο επίπεδο της λίστας. Για να το κάνετε αυτό:
  1. Στο πεδίο Επιλογή επιπέδου προς τροποποίηση επιλέξτε το επίπεδο 1. Στο πεδίο Σύνδεση επιπέδου με το στυλ επιλέξτε Επικεφαλίδα 1. Αυτό συνδέει το στυλ παραγράφου Επικεφαλίδα 1 με το πρώτο επίπεδο του στυλ λίστας.
  2. Επαναλάβετε την διαδικασία επιλέγοντας ένα-ένα όλα τα επίπεδα στο πεδίο Επιλογή επιπέδου προς τροποποίηση και συνδέοντάς τα με το αντίστοιχο στυλ Επικεφαλίδας.
 3. Ρυθμίστε την αρίθμηση για το επίπεδο 1:
  1. Στο πεδίο Επιλογή επιπέδου προς τροποποίηση επιλέξτε το επίπεδο 1.
  2. Διαγράψτε ότι υπάρχει στο πεδίο Εισαγωγή μορφοποίησης για αριθμούς.
  3. Στο πεδίο Στυλ αριθμών για αυτό το επίπεδο επιλέξτε την μορφή αρίθμησης που θέλετε.
 4. Ρυθμίστε την αρίθμηση για τα επίπεδα 2 έως 9:
  1. Στο πεδίο Επιλογή επιπέδου προς τροποποίηση επιλέξτε το επίπεδο 2.
  2. Διαγράψτε ότι υπάρχει στο πεδίο Εισαγωγή μορφοποίησης για αριθμούς.
  3. Αν θέλετε οι παράγραφοι του 2ου επιπέδου να εμφανίζουν και την αρίθμηση του επιπέδου όπου "ανήκουν" (επίπεδο 1) επιλέξτε το στο πεδίο Προσθήκη αριθμού επιπέδου από. Αν θέλετε κάποιο "σημάδι" (συνήθως τελεία, παρένθεση, ή παύλα) μετά τον αριθμό του ανώτερου επιπέδου, πληκτρολογήστε το τώρα στο σημείο όπου ήδη βρίσκεται ο δείκτης στο πεδίο Εισαγωγή μορφοποίησης για αριθμούς.

   Πρέπει να ορίσετε κάθε προηγούμενο επίπεδο ξεχωριστά. Έτσι, όταν φτάσετε στο επίπεδο 9 και θέλετε η αρίθμηση να είναι 1.1.1.1.1.1.1.1.1 θα πρέπει να επιλέξετε το επίπεδο 1, να πληκτρολογήσετε την τελεία, να επιλέξετε το επίπεδο 2, να πληκτρολογήσετε την τελεία, να επιλέξετε το επίπεδο 3, να πληκτρολογήσετε την τελεία και να συνεχίσετε έτσι, μέχρι να πληκτρολογήσετε την τελεία μετά την επιλογή του 8ου επιπέδου. Μπορεί να φαίνεται (και είναι) βαρετό, αλλά μην τα παρατήσετε!

  4. Στο πεδίο Στυλ αριθμών επιπέδου επιλέξτε τη μορφή αρίθμησης που θέλετε.
  5. Επαναλάβετε για τα επίπεδα 3 έως 9. Αν για κάποιο επίπεδο δεν θέλετε αρίθμηση αφήστε το πεδίο Εισαγωγή μορφοποίησης για αριθμούς κενό.
 5. Ρυθμίστε τις εσοχές της αρίθμησης και του κειμένου:
  • Ο εύκολος τρόπος είναι να πατήσετε το κουμπί Ορισμός για όλα τα επίπεδα για να ορίσετε κοινές εσοχές. Διαφορετικά,
  • Ορίσετε τις αποστάσεις για κάθε ένα από τα επίπεδα ξεχωριστά, με τα πεδία Στοίχιση, Εσοχή κειμένου και Προσθήκη στηλοθέτη σε.

4. Πώς θα χρησιμοποιήσετε το στυλ λίστας στο έγγραφό σας

Το περίεργο είναι ότι δημιουργήσατε το στυλ λίστας, αλλά αυτό ΔΕΝ πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε στο έγγραφό σας! Αντίθετα, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να εφαρμόσετε τα στυλ Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κ.λπ. στις παραγράφους που θέλετε. Επειδή το κάθε ένα από αυτά τα στυλ είναι συνδεδεμένο πλέον με ένα επίπεδο της λίστας, το Word αναγνωρίζει μόνο του πώς θα κάνει την αρίθμηση, βάσει του στυλ λίστας που δημιουργήσατε. Έτσι,

 • Για να εφαρμόσετε σε μια παράγραφο το στυλ επικεφαλίδας που θέλετε, ώστε να αριθμηθεί με την αρίθμηση του αντίστοιχου επιπέδου:
  1. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο της παραγράφου που θέλετε (δεν χρειάζεται να την επιλέξετε).
  2. Στην ομάδα Γρήγορα στυλ της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο στυλ Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 Επικεφαλίδα 3 κ.λπ. Ειδικά για τα τρία πρώτα επίπεδα της λίστας μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου CTRL+ALT+1, CTRL+ALT+2, CTRL+ALT+3 αντίστοιχα.
 • Για να υποβιβάσετε ή να προάγετε μία επικεφαλίδα σε κατώτερο ή σε ανώτερο αντίστοιχα επίπεδο:
  1. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο της επικεφαλίδας που θέλετε.
  2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
   • Στην ομάδα Γρήγορα στυλ της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ σε ένα κατώτερο ή ανώτερο στυλ επικεφαλίδας. Π.χ. Για να υποβιβάσετε κατά ένα επίπεδο μία παράγραφο με στυλ Επικεφαλίδα 3 επιλέξτε το στυλ Επικεφαλίδα 4.
   • Χρησιμοποιήστε το κουμπιά Αύξηση εσοχής (υποβιβασμός) και Μείωση εσοχής (προαγωγή) στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική. Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου CTRL+ALT+δεξιό βέλος ή CTRL+ALT+αριστερό βέλος.
   • Κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων, δείξτε την εντολή Αλλαγή επιπέδου λίστας και στη συνέχεια επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε.

5. Επεξεργασία - Αλλαγή της μορφοποίησης

Όπως ήδη αναφέραμε, το στυλ λίστας επηρεάζει τον τρόπο αρίθμησης, του κάθε επιπέδου και τις εσοχές από το αριστερό περιθώριο. Όλες οι άλλες ιδιότητες που επηρεάζουν την εμφάνιση του κειμένου εξαρτώνται από τα αντίστοιχα στυλ επικεφαλίδας. Έτσι, αν θέλετε να προσαρμόσετε την εμφάνιση της Επικεφαλίδας 1, π.χ. διαφορετική γραμματοσειρά, διαφορετικό χρώμα, αλλαγή σελίδας πριν κ.λπ., για όλες αυτές τις ρυθμίσεις θα πρέπει να προσαρμόσετε τις ιδιότητες του στυλ Επικεφαλίδα 1:

 1. Στην ομάδα Γρήγορα στυλ της καρτέλας Κεντρική κάνετε δεξιό κλικ στο στυλ Επικεφαλίδα 1 και επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ κάνετε όποιες αλλαγές θέλετε. Προς Θεού όμως! Μακριά από τις ρυθμίσεις εσοχής - προεξοχής!

Αντίθετα, αν θέλετε να προσαρμόσετε τα χαρακτηριστικά του στυλ λίστας που προαναφέραμε (αρίθμηση, εσοχές) θα πρέπει να προσαρμόσετε αυτό το ίδιο το στυλ λίστας:

 1. Κάνετε κλικ σε μια επικεφαλίδα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων.

  Στο κάτω μέρος του μενού θα δείτε το στυλ λίστας που είναι ήδη επιλεγμένο. Μάλιστα, αν τοποθετήσετε τον δείκτη πάνω του θα εμφανιστεί το όνομα του στυλ "Επικεφαλίδες".

 3. Κάνετε δεξιό κλικ στο στυλ λίστας και επιλέξτε την εντολή Τροποποίηση.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση στυλ μην κάνετε καμία αλλαγή. Επιλέξτε μόνο Μορφή > Αρίθμηση.
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Τροποποίηση λίστας πολλών επιπέδων (εικ. 1) μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις επιλογές θέλετε.
Σύνοψη
Θέμα
Αυτόματη αρίθμηση επικεφαλίδων με λίστα διάρθρωσης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «How to create numbered headings or outline numbering», Shauna Kelly

– «Add chapter numbers to captions», Office Online Support

Ταυτότητα
1.01.011/0019
Έκδοση
23/4/10
Αναθεώρηση
11/3/19

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Λίστα πολλών επιπέδων

Σε μια λίστα πολλών επιπέδων, τα στοιχεία εμφανίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ώστε μερικά στοιχεία να φαίνεται ότι "ανήκουν" στα στοιχεία που προηγούνται, και η λίστα να φαίνεται ότι αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα υπο-λιστών.

Το Word υποστηρίζει μέχρι εννέα επίπεδα λίστας και μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα πολλών επιπέδων είτε χρησιμοποιώντας μια από τις μορφές λίστας που είναι ενσωματωμένες στο Word, είτε δημιουργώντας ένα προσωπικό στυλ.

Χρήση ενσωματωμένης λίστας πολλών επιπέδων

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφή μιας απλής λίστας (όχι τις μορφές που αναφέρουν Άρθρο, Επικεφαλίδα, Κεφάλαιο).
 3. Αρχίστε να πληκτρολογείτε τα στοιχεία της λίστας, πατώντας μετά από κάθε στοιχείο ENTER.
  • Για να δημιουργήσετε μια υπο-λίστα, μετά το ENTER πατήστε TAB, ή το κουμπί Αύξηση εσοχής στην καρτέλα Κεντρική.
  • Για να επιστρέψετε στο αμέσως ανώτερο επίπεδο της λίστας, μετά το ENTER πατήστε SHIFT+TAB, ή το κουμπί Μείωση εσοχής στην καρτέλα Κεντρική.
  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το επίπεδο ενός στοιχείου από το κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων, κάνοντας κλικ στην εντολή Αλλαγή επιπέδου λίστας και επιλέγοντας το επίπεδο που θέλετε.
 4. Για να τερματίσετε τη λίστα και να συνεχίσετε πάλι με κείμενο παραγράφου, μετά την καταχώριση του τελευταίου στοιχείου πατήστε ENTER και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε τον συνδυασμό CTRL+SHIFT+N (επιστροφή στο στυλ Βασικό).
  • Πατήστε διαδοχικά ENTER μέχρι να "βγείτε" από τη λίστα. Π.χ. αν βρίσκεστε σε ένα στοιχείο πρώτου επιπέδου χρειάζεται ένα ENTER. Αν είστε σε ένα στοιχείο τρίτου επιπέδου χρειάζεστε τρία ENTER κ.ο.κ.
  • Κατ' ανάλογο τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαδοχικά BACKSPACE.

Τροποποίηση ενσωματωμένης λίστας πολλών επιπέδων

 1. Αν έχετε ήδη δημιουργήσει τη λίστα χρησιμοποιώντας μία από τις ενσωματωμένες μορφές του Word κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας. Διαφορετικά κάνετε κλικ στο σημείο που θα αρχίζει η λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός λίστας πολλών επιπέδων, στο πεδίο Επιλογή επιπέδου προς τροποποίηση επιλέξτε το επίπεδο και κατόπιν κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
 4. Συνεχίστε με τις ρυθμίσεις που θέλετε στα υπόλοιπα επίπεδα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Δημιουργία στυλ λίστας πολλών επιπέδων

 1. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός νέου στυλ λίστας.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός νέου στυλ λίστας πληκτρολογήστε ένα όνομα για το στυλ λίστας.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή και στη συνέχεια επιλέξτε Αρίθμηση.


  Εικ. 1: Ρυθμίσεις αρίθμησης λίστας πολλών επιπέδων

 4. Επιλέξτε διαδοχικά τα επίπεδα κάνοντας σε καθένα τις ρυθμίσεις που θέλετε. Π.χ.:
  • Στο πεδίο Εισαγωγή μορφοποίησης για αριθμούς μπορείτε να διαγράψετε την παρένθεση και να πληκτρολογήσετε έναν άλλο χαρακτήρα (τελεία, ενωτικό κ.λπ.).
  • Στο πεδίο Στυλ αριθμών για αυτό το επίπεδο μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική μορφή αρίθμησης ή κουκκίδας.
  • Με το κουμπί Γραμματοσειρά μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφοποίηση της αρίθμησης (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.).
  • Με τα πεδία της ενότητας Θέση μπορείτε να προσαρμόσετε τη στοίχιση και τις εσοχές του κειμένου από τον αριθμό ή κουκκίδα για κάθε ένα από τα επίπεδα, ή να ορίσετε την κοινή στοίχιση και εσοχές που θα έχουν όλα τα επίπεδα πατώντας το κουμπί Ορισμός για όλα τα επίπεδα.
 5. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις κλείστε τα πλαίσια διαλόγου κάνοντας κλικ στο OK.

Σε τι διαφέρουν οι εντολές Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων και Ορισμός νέου στυλ λίστας

Η εντολή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων είναι βολική όταν θέλετε να δημιουργήσετε έναν τύπο λίστας, τον οποίο θα εφαρμόσετε σε λίστες ενός εγγράφου, με την προοπτική ότι δεν θα χρειαστεί να διορθώσετε κάποια στιγμή (να αλλάξετε την αρίθμηση, τη μορφοποίηση κ.λπ.). Το Word προσθέτει την προσαρμοσμένη λίστα στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή της την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να τη χρησιμοποιήσετε.

Η εντολή Ορισμός στυλ λίστας δημιουργεί ένα στυλ λίστας, με όλα τα πλεονεκτήματα που έχουν τα στυλ. Π.χ. αν αλλάξετε την αρίθμηση σε ένα επίπεδο του στυλ, η αλλαγή αυτή θα εφαρμοστεί σε όλες τις λίστες του εγγράφου. Το Word προσθέτει το στυλ λίστας στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων, ώστε να είναι εύκολη η επιλογή του την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε.

Προσαρμογή της αρίθμησης ενός επιπέδου

Σε ορισμένες περιπτώσεις η αρίθμηση ενός επιπέδου μπορεί να μην είναι συνεχόμενη (π.χ. σε λίστες νομολογιών). Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρίθμηση ενός στοιχείου, και το Word αυτόματα θα ενημερώσει με τη σωστή αύξουσα σειρά τα στοιχεία του ίδιου επιπέδου που ακολουθούν.


Εικ. 2: Προσαρμογή αρίθμησης λίστας

Για να προσαρμόσετε την ανωτέρω λίστα (1) ώστε μετά το "α" να ακολουθεί το "δ" (2) χρησιμοποιήστε την επόμενη διαδικασία:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Ορισμός τιμής αρίθμησης, με ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο στοιχείο "β" και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση της ομάδας Παράγραφος, στην καρτέλα Κεντρική. Επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.
  • Κάνετε δεξιό κλικ στο στοιχείο "β" και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ορισμός τιμής αρίθμησης κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:
  1. Επιλέξτε την εντολή Συνεχόμενη με την προηγούμενη ενότητα.
  2. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προώθηση τιμής (παράβλεψη αριθμών).
  3. Στο πεδίο αρίθμησης του δευτέρου επιπέδου επιλέξτε τον αριθμό έναρξης που θέλετε (στο παράδειγμα της εικ. 2 έχω επιλέξει "δ").

  Το Word αλλάζει την αρίθμηση του στοιχείου σύμφωνα με την τιμή που επιλέξατε και ταυτόχρονα προσαρμόζει την αρίθμηση των στοιχείων του ίδιου επιπέδου που ακολουθούν.

Αντιγραφή μορφοποίησης λίστας πολλών επιπέδων μεταξύ εγγράφων

 • Για να αντιγράψετε ένα στυλ λίστας πολλών επιπέδων
  • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση.
 • Για να αντιγράψετε μία από τις ενσωματωμένες λίστες πολλών επιπέδων του Word, που έχετε προσαρμόσει την εμφάνισή της:
  1. Ανοίξτε το έγγραφο που έχετε χρησιμοποιήσει την προσαρμοσμένη λίστα.
  2. Ανοίξτε το έγγραφο όπου θα αντιγράψετε τη μορφοποίηση της προσαρμοσμένης λίστας.
  3. Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να μορφοποιήσετε ή κάνετε κλικ στο σημείο όπου θα αρχίζει η λίστα.
  4. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων της ομάδας Παράγραφος.
  5. Στην ενότητα Λίστες σε τρέχοντα έγγραφα κάνετε κλικ στη λίστα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η ενότητα Λίστες σε τρέχοντα έγγραφα δεν εμφανίζεται, κάνετε κλικ στο βελάκι, στην κορυφή του μενού και επιλέξτε Όλα.

  6. Αποθηκεύστε το έγγραφο.
Σύνοψη
Θέμα
Λίστα πολλών επιπέδων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Define new bullets, numbers, and multilevel lists», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.010/0018
Έκδοση
15/4/10
Αναθεώρηση
8/3/19

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Λίστα με αρίθμηση

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα σύνολο παραγράφων σε λίστα με αρίθμηση, ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με αρίθμηση καθώς πληκτρολογείτε τα στοιχεία που θέλετε να είναι στην λίστα.

Μετατροπή παραγράφων σε λίστα με αρίθμηση

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να μετατρέψετε σε λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση.

Δημιουργία λίστας με αρίθμηση

 1. Για να αρχίσετε μια λίστα με αρίθμηση κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε το κουμπί Αρίθμηση και αρχίστε να πληκτρολογείτε το πρώτο στοιχείο της λίστας.
  • Πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της λίστας και πριν πατήσετε ENTER πατήστε το κουμπί Αρίθμηση.
  • Πληκτρολογήστε τον αριθμό 1 συνοδευόμενον από μία τελεία (1.) και πατήστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ ή το πλήκτρο TAB.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αγγλικό άλφα (A ή a) ή το αγγλικό γιώτα (I ή i) με την τελεία, για να δημιουργήσετε μια λίστα με αλφαβητική ή λατινική αρίθμηση αντίστοιχα.

 2. Αφού πληκτρολογήσετε το πρώτο στοιχείο της λίστας, πατήστε ENTER για να συνεχίσετε με το επόμενο στοιχείο.
 3. Για να τερματίσετε την λίστα και να συνεχίσετε πάλι με απλό κείμενο, πληκτρολογήστε το τελευταίο στοιχείο της λίστας και πατήστε ENTER. Στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε το κουμπί Αρίθμηση.
  • Πατήστε τον συνδυασμό CTRL+SHIFT+N (επιστροφή στο στυλ Βασικό).
  • Πατήστε πάλι ENTER.

Προσαρμογή της αρίθμησης

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες μορφές αρίθμησης της λίστας (αριθμητική, αλφαβητική, λατινική κ.λπ.) καθώς και να αλλάξετε την εμφάνιση της αρίθμησης (με έντονα γράμματα, διαφορετικό χρώμα κ.λπ.). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την τιμή έναρξης της λίστας (αν θα αρχίζει με τον αριθμό 1 ή κάποιον άλλον αριθμό) αλλά και να ορίσετε αν η λίστα θα έχει ανεξάρτητη αρίθμηση ή θα ακολουθεί την αρίθμηση που έχει μια προηγούμενη λίστα στο έγγραφο.

Για να αλλάξετε την μορφή αρίθμησης:

 1. Κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο της λίστας.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Αρίθμηση και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Στην Βιβλιοθήκη αρίθμησης επιλέξτε την μορφή που θέλετε.
  • Επιλέξτε την εντολή Προσδιορισμός νέας μορφοποίησης αριθμών. Στη συνέχεια επιλέξτε την μορφή αρίθμησης στο πεδίο Στυλ Αριθμών του πλαισίου διαλόγου Ορισμός νέας μορφής αριθμών.

Εικ. 1: Προσαρμογή αρίθμησης λίστας

Για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της αρίθμησης:

 1. Κάνετε κλικ σε ένα από τα στοιχεία της λίστας.
 2. Πατήστε το βελάκι επέκτασης του εργαλείου Αρίθμηση και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσδιορισμός νέας μορφοποίησης αριθμών (εικ. 1).
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.).

Στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου (εικ. 1) μπορείτε επίσης να καταργήσετε την τελεία που ακολουθεί την αρίθμηση, ή να την αντικαταστήσετε με κάποιον άλλον χαρακτήρα:

 • Στο πεδίο Μορφή αριθμών διαγράψτε την τελεία και προσθέστε τον χαρακτήρα που θέλετε να εμφανίζεται (παρένθεση, ενωτικό, κενό διάστημα κ.λπ.).

Για να αλλάξετε την σειρά αρίθμησης:

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε δεξιό κλικ στο πρώτο στοιχείο της λίστας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.
  • Κάνετε κλικ στο πρώτο στοιχείο της λίστας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Αρίθμηση. Επιλέξτε την εντολή Ορισμός τιμής αρίθμησης.

  Εικ. 2: Ορισμός τμής αρίθμησης

 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα (εικ. 2):
  • Αν πρόκειται για ανεξάρτητη λίστα επιλέξτε Έναρξη νέας λίστας.
  • Αν θέλετε η λίστα να ακολουθεί την αρίθμηση μιας λίστας που υπάρχει ήδη στο έγγραφο επιλέξτε Συνεχόμενη με την προηγούμενη ενότητα.
  • Η εντολή Προώθηση τιμής (παράβλεψη αριθμών) σας επιτρέπει να ορίσετε διαφορετική αρίθμηση για την νέα λίστα, έστω κι αν θεωρείται συνεχόμενη της προηγούμενης.
 3. Στο πεδίο Ορισμός τιμής σε επιλέξτε την τιμή εκκίνησης της λίστας. Η τιμή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 32767 (215).

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά αρίθμησης ακόμα κι αν επιλέξετε κάποιο άλλο στοιχείο, εκτός από το πρώτο της λίστας. Το Word θα προσαρμόσει αυτόματα την αρίθμηση των στοιχείων που ακολουθούν και ανήκουν στο ίδιο επίπεδο λίστας. Αυτό είναι χρήσιμο για μερικά είδη εγγράφων, όπου οι λίστες μπορεί να μην έχουν συνεχόμενη αρίθμηση (π.χ. λίστες νομολογιών).

Σύνοψη
Θέμα
Λίστα με αρίθμηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Define new bullets, numbers, and multilevel lists», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.009/0017
Έκδοση
10/4/10
Αναθεώρηση
7/3/19

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Λίστα με κουκκίδες

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα σύνολο παραγράφων σε λίστα με κουκκίδες, ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με κουκκίδες καθώς πληκτρολογείτε τα στοιχεία που θέλετε να είναι στην λίστα.

Μετατροπή παραγράφων σε λίστα με κουκκίδες

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να μετατρέψετε σε λίστα.
 2. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες.

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες

 1. Αρχίσετε μια λίστα με κουκκίδες με ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες και αρχίστε να πληκτρολογείτε το πρώτο στοιχείο της λίστας
  • Πληκτρολογήστε το πρώτο στοιχείο της λίστας και πριν πατήσετε ENTER κάνετε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες.
  • Πληκτρολογήστε αστερίσκο (*) και πατήστε το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ ή το πλήκτρο TAB. Το Word μετατρέπει αυτόματα τον αστερίσκο σε κουκκίδα.
 2. Αφού πληκτρολογήσετε το πρώτο στοιχείο της λίστας, πατήστε ENTER για να συνεχίσετε με το επόμενο στοιχείο.
 3. Για να τερματίσετε την λίστα και να συνεχίσετε πάλι με απλό κείμενο, πληκτρολογήστε το τελευταίο στοιχείο της λίστας και πατήστε ENTER. Στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες.
  • Πατήστε τον συνδυασμό CTRL+SHIFT+N (επιστροφή στο στυλ Βασικό).
  • Πατήστε πάλι ENTER.

Προσαρμογή της κουκκίδας

Το Word χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σύμβολο κουκκίδας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό σύμβολο, από τη βιβλιοθήκη κουκκίδων που διαθέτει το Word, ή να ορίσετε ένα δικό σας σύμβολο. Μπορείτε ακόμα να αντικαταστήσετε το σύμβολο κουκκίδας με μια εικόνα.

Για να χρησιμοποιήσετε μία από τις προεπιλεγμένες κουκκίδες του Word:

 1. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Κουκκίδες.
 2. Στη Βιβλιοθήκη κουκκίδων επιλέξτε το σύμβολο ή την εικόνα κουκκίδας που θέλετε.

Για να ορίσετε μια διαφορετική κουκκίδα:

 1. Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Κουκκίδες.
 2. Κάνετε κλικ στην εντολή Προσδιορισμός νέας κουκκίδας και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμβολο για να επιλέξτε το σύμβολο κουκκίδας που θέλετε. Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά για να ρυθμίσετε την εμφάνιση της κουκκίδας που επιλέξατε (μέγεθος, χρώμα κ.λπ.).
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Εικόνα για να επιλέξετε μια εικόνα ως σύμβολο κουκκίδας.
Σύνοψη
Θέμα
Λίστα με κουκκίδες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Define new bullets, numbers, and multilevel lists», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.008/0016
Έκδοση
7/4/10
Αναθεώρηση
5/3/19

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση της ομάδας Παράγραφος


Εικ. 1: Ομάδα Παράγραφος

Η ομάδα Παράγραφος βρίσκεται στην καρτέλα Κεντρική και περιλαμβάνει εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη μορφοποίηση παραγράφων. Τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος προσθέτουν άμεση μορφοποίηση στο κείμενο.

Κουκκίδες: Δημιουργία λίστας με κουκκίδες. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να αρχίσετε μια λίστα με την προεπιλεγμένη μορφή κουκκίδων, ή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε διαφορετική μορφή κουκκίδας και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες στο εξής κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί, μέχρι να κάνετε διαφορετικές επιλογές ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word. Περισσότερα...

Αρίθμηση: Δημιουργία λίστας με αρίθμηση. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να αρχίσετε μια λίστα με την προεπιλεγμένη μορφή αρίθμησης, ή κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε διαφορετική μορφή αρίθμησης και να κάνετε άλλες ρυθμίσεις. Οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες στο εξής κάθε φορά που κάνετε κλικ στο κουμπί, μέχρι να κάνετε διαφορετικές επιλογές ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word. Περισσότερα...

Λίστα πολλών επιπέδων: Δημιουργία λίστας πολλών επιπέδων. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες μορφές λίστας ή να χρησιμοποιήστε μία από τις επόμενες επιλογές:

 • Αλλαγή επιπέδου λίστας
  Σας επιτρέπει να προάγετε ή να υποβιβάσετε το επίπεδο στο οποίο ανήκει το τρέχον στοιχείο της λίστας.
 • Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων
  Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε είτε τη λίστα που έχετε δημιουργήσει, είτε μία από τις λίστες που εμφανίζονται στη συλλογή.
 • Ορισμός νέου στυλ λίστας
  Χρησιμοποιήστε την εντολή όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα στυλ λίστας, είτε προσαρμόζοντας μία από τις υπάρχουσες μορφές, είτε ορίζοντας τη μορφοποίηση των επιπέδων εξ αρχής.

Με τη λίστα πολλών επιπέδων μπορείτε να δημιουργήσετε ένα έγγραφο με διάρθρωση (π.χ. να το διαιρέσετε σε κεφάλαια, ενότητες, παραρτήματα κ.λπ.), να αριθμήσετε τις επικεφαλίδες, να δημιουργήσετε σύνθετες λίστες (λίστες με υπο-λίστες) κ.λπ. Περισσότερα...

Μείωση εσοχής: Μειώνει την απόσταση της ενεργής παραγράφου από το αριστερό περιθώριο κατά 1/4 της ίντσας (0,63εκ περίπου). Αν η παράγραφος είναι στοιχείο λίστας έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πίνακας 1: Χρήση της Μείωσης εσοχής σε στοιχεία λίστας

Αν το ενεργό στοιχείο είναι... Το κουμπί Μείωση εσοχής...

Πρώτο στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου

Μειώνει την απόσταση (εφόσον υπάρχει) όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου, εκτός του πρώτου

Δεν επιφέρει αλλαγή.

Πρώτο στοιχείο του πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων

Μειώνει την απόσταση (εφόσον υπάρχει) όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων, εκτός του πρώτου

Δεν επιφέρει αλλαγή.

Οποιοδήποτε στοιχείο δευτέρου ή κατώτερου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων

Προάγει το στοιχείο κατά ένα επίπεδο.

Αύξηση εσοχής: Αυξάνει την απόσταση της ενεργής παραγράφου από το αριστερό περιθώριο κατά 1/4 της ίντσας (0,63εκ περίπου). Αν η παράγραφος είναι στοιχείο λίστας έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Πίνακας 2: Χρήση της Αύξησης εσοχής σε στοιχεία λίστας

Αν το ενεργό στοιχείο είναι... Το κουμπί Αύξηση εσοχής...

Πρώτο στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου

Αυξάνει την απόσταση όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα ενός επιπέδου, εκτός του πρώτου

Υποβιβάζει το στοιχείο σε δεύτερο επίπεδο, μετατρέποντας τη λίστα ενός επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων.

Πρώτο στοιχείο του πρώτου επιπέδου σε λίστα πολλών επιπέδων

Αυξάνει την απόσταση όλης της λίστας από το αριστερό περιθώριο κατά 0,63εκ.

Οποιοδήποτε στοιχείο σε λίστα πολλών επιπέδων, εκτός του πρώτου στοιχείου του πρώτου επιπέδου

Υποβιβάζει το στοιχείο στο αμέσως επόμενο επίπεδο.

Ταξινόμηση: Ταξινομεί το επιλεγμένο κείμενο κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, αλφαβητικά, αριθμητικά, ή με βάση την ημερομηνία. Το επιλεγμένο κείμενο μπορεί να είναι παράγραφοι, λέξεις διαχωρισμένες με σύμβολα, στήλες πίνακα ή ολόκληρος πίνακας. Το Word έχει τη δυνατότητα να ταξινομεί διαδοχικά (υπο-ταξινόμηση) μέχρι τρία πεδία.

Εμφάνιση/Απόκρυψη: Πατήστε το κουμπί για να εμφανίσετε τα σημάδια παραγράφου και άλλα κρυφά σύμβολα μορφοποίησης του εγγράφου, όπως οι χαρακτήρες TAB, οι αλλαγές σελίδας, οι αλλαγές ενότητας κ.λπ. Πατήστε πάλι το κουμπί αν θέλετε να τα αποκρύψετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το Word, ώστε να εμφανίζονται πάντοτε τα σύμβολα που θέλετε, ασχέτως αν χρησιμοποιήσετε το κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη ή όχι:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Εμφάνιση και στη συνέχεια εντοπίστε την ενότητα Να εμφανίζονται πάντα αυτά τα σημάδια μορφοποίησης στην οθόνη.
 3. Επιλέξτε τα σημάδια/σύμβολα που θέλετε να εμφανίζονται μόνιμα στα έγγραφα του Word.

Στοίχιση κειμένου αριστερά: Στοίχιση του κειμένου στο αριστερό περιθώριο της σελίδας. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο αριστερά και πατήσετε πάλι το κουμπί η στοίχιση μετατρέπεται σε Πλήρη.

Στοίχιση στο κέντρο: Στοίχιση του κειμένου σε ίσες αποστάσεις από το αριστερό και το δεξιό περιθώριο. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο στο κέντρο και πατήσετε πάλι το κουμπί, η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Στοίχιση κειμένου δεξιά: Στοίχιση του κειμένου στο δεξιό περιθώριο της σελίδας. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο δεξιά και πατήσετε πάλι το κουμπί, η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Πλήρης στοίχιση: Το Word αυξάνει τα κενά διαστήματα μεταξύ των λέξεων, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε το κείμενο να μην αφήνει κενά στο αριστερό και το δεξιό περιθώριο. Αν το κείμενο είναι ήδη στοιχισμένο σε πλήρη στοίχιση και πατήσετε πάλι το κουμπί η στοίχιση μετατρέπεται σε Αριστερά.

Διάστιχο: Επιτρέπει την αλλαγή του διάστιχου (απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου) και του διάκενου (απόσταση μιας παραγράφου από αυτές που την περιβάλλουν). Οι διαθέσιμες επιλογές ακολουθούν προεπιλεγμένες τιμές του Word. Αν θέλετε μεγαλύτερη ακρίβεια επιλέξτε από το μενού την εντολή Επιλογές διάστιχου, για να κάνετε τις ρυθμίσεις στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος.

Σκίαση: Χρωματισμός του φόντου πίσω από το επιλεγμένο κείμενο. Με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Χωρίς χρώμα. Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε το χρώμα που θέλετε. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί θα εφαρμόζεται το χρώμα της επιλογής σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

Περίγραμμα: Προσαρμογή των ορίων του επιλεγμένου στοιχείου. Με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word το κουμπί λειτουργεί διαφορετικά, ανάλογα με την επιλογή ή όχι κειμένου:

 • Αν δεν έχετε επιλέξει κείμενο προστίθεται κάτω περίγραμμα στην τρέχουσα παράγραφο.
 • Αν έχετε επιλέξει κείμενο μικρότερο από μία γραμμή της παραγράφου προστίθεται περίγραμμα σε κάθε πλευρά της επιλογής.
 • Αν έχετε επιλέξει περισσότερες γραμμές της ίδιας παραγράφου προστίθεται περίγραμμα σε όλες τις πλευρές κάθε γραμμής.
 • Αν έχετε επιλέξει κείμενο σε συνεχόμενες παραγράφους προστίθεται περίγραμμα στην κάτω πλευρά της τελευταίας παραγράφου.

Για να επιλέξετε διαφορετική μορφή περιγράμματος χρησιμοποιήστε το μενού που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο βελάκι επέκτασης. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί θα εφαρμόζεται το περίγραμμα της επιλογής σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

Εκτός από τις διάφορες μορφές περιγραμμάτων στο μενού υπάρχουν και οι ακόλουθες επιλογές:

 • Οριζόντια γραμμή
  Εισάγει μια οριζόντια γραμμή με μορφή εικόνας, στη θέση του δείκτη, που καταλαμβάνει όλο το πλάτος της σελίδας. Για να αλλάξετε την εμφάνισή της κάνετε δεξιό κλικ και επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση οριζόντιας γραμμής.
 • Σχεδίαση πίνακα
  Ο δείκτης μετατρέπεται σε μολύβι και μπορείτε να σχεδιάσετε έναν πίνακα με τις διαστάσεις και τη γραμμογράφηση που θέλετε.
 • Εμφάνιση πλαισίων
  Η εντολή λειτουργεί, όταν έχετε επιλέξει έναν πίνακα, στον οποίο δεν έχετε εφαρμόσει κανένα περίγραμμα. Εμφανίζει στην οθόνη (δεν εκτυπώνονται) τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κελιών.
 • Περιγράμματα και σκίαση
  Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση για περισσότερες επιλογές.
Σύνοψη
Θέμα
Παρουσίαση της ομάδας Παράγραφος
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.007/0015
Έκδοση
2/4/10
Αναθεώρηση
4/3/19