Σάββατο, 21 Δεκεμβρίου 2019

Πληκτρολόγηση και μετακίνηση σε πίνακα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσουν όσες από τις επόμενες συντομεύσεις περιλαμβάνουν το αριθμητικό πληκτρολόγιο (Num), η χρήση NUM LOCK πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Πατήστε... για να...

Επάνω ή κάτω βέλος

μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή επόμενη, αντίστοιχα, γραμμή.

TAB, εκτός από το τελευταίο κελί του πίνακα κάτω δεξιά

μετακινηθείτε στο επόμενο κελί.

ΤΑΒ στο τελευταίο κελί του πίνακα, κάτω δεξιά

δημιουργήσετε νέα γραμμή πίνακα.

SHIFT+TAB

μετακινηθείτε στο προηγούμενο κελί.

CTRL+ ΤΑΒ

εισαγάγετε έναν χαρακτήρα στηλοθέτη.

ENTER μέσα σε κελί

ξεκινήσετε νέα παράγραφο.

ENTER στην αρχή του πρώτου κελιού του πίνακα

δημιουργήσετε νέα παράγραφο πάνω από τον πίνακα, όταν ο πίνακας είναι στην αρχή της σελίδας.

ENTER εξωτερικά του δεξιού ορίου του πίνακα

εισαγάγετε νέα γραμμή πίνακα.

ALT+HOME, ή ALT+Num7

μετακινηθείτε στο πρώτο κελί της γραμμής.

ALT+END, ή ALT+Num1

μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί της γραμμής.

ALT+PAGE UP, ή ALT+Num9

μετακινηθείτε στο πρώτο κελί της στήλης

ALT+PAGE DOWN, ή ALT+Num3

μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί της στήλης.

Σύνοψη
Θέμα
Πληκτρολόγηση και μετακίνηση σε πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.020/0134
Έκδοση
21/12/19

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2019

Διαχείριση πίνακα

Τοποθέτηση του πίνακα στη σελίδα

Όταν εισαγάγετε ή δημιουργείτε έναν πίνακα, με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, το Word τον τοποθετεί σε στοίχιση με το αριστερό περιθώριο και σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τόσο τη στοίχιση, όσο και τη σχέση του με το κείμενο που τον περιβάλλει.

Μετακίνηση του πίνακα

Για να μετακινήσετε τον πίνακα με το πληκτρολόγιο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την επόμενη διαδικασία μπορείτε να μετακινήσετε τον πίνακα μόνο πάνω-κάτω και όχι δεξιά - αριστερά, ενώ η μετακίνηση γίνεται ανά μία γραμμή κειμένου κάθε φορά.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Πατήστε τη συντόμευση ALT+SHIFT+Πάνω βελάκι ή ALT+SHIFT+Κάτω βελάκι.

Για να μετακινήσετε τον πίνακα με το ποντίκι:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα.
 2. Σύρετε τον πίνακα σε νέα θέση κάνοντας κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του πίνακα.

Για να μετακινήσετε τον πίνακα με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά στοίχισης (Αριστερά, Κέντρο, ή Δεξιά) της ομάδας Παράγραφος.

Εναλλακτικά:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη.
 2. Στην ομάδα Πίνακας κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ σε μία από τις προεπιλεγμένες θέσεις στοίχισης (Αριστερά, Στο κέντρο, Δεξιά).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε διαφορετική στοίχιση μπορείτε να τοποθετήσετε τον πίνακα σε σχετική απόσταση από το αριστερό περιθώριο, ορίζοντας την τιμή στο πεδίο Εσοχή από αριστερά.

 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Αναδίπλωση κειμένου

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη.
 2. Στην ομάδα Πίνακας κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Γύρω.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν επιλέγετε την αναδίπλωση Γύρω (βήμα 3 ανωτέρω) ενεργοποιείται το κουμπί Τοποθέτηση του πλαισίου διαλόγου που εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Τοποθέτηση πίνακα (εικ. 1) με περισσότερες επιλογές:


Εικ. 1: Θέση πίνακα με αναδίπλωση κειμένου

Οριζόντια Τοποθέτηση
Στο πεδίο Θέση επιλέξτε το σημείο που θα τοποθετηθεί ο πίνακας και στο πεδίο Σε σχέση με επιλέξτε το σημείο αναφοράς της θέσης που επιλέξατε. Π.χ. επιλέγοντας θέση Αριστερά, σε σχέση με Σελίδα, η αριστερή πλευρά του πίνακα θα στοιχηθεί στο αριστερό άκρο της σελίδας. Κατ' αναλογία μπορείτε να επιλέξετε Εσωτερικά ή Εξωτερικά, αν στο έγγραφο έχετε εφαρμόσει αντικριστές σελίδες.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

 • Εκτός από τις επιλογές που αναφέρει το πεδίο Θέση, μπορείτε να πληκτρολογήσετε αριθμητικές τιμές μεταξύ 0 και 55,87εκ. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρνητικές τιμές, εφόσον στο πεδίο Σε σχέση με δεν έχετε επιλέξει Σελίδα.
 • Στο πεδίο Σε σχέση με η Στήλη είναι η προκαθορισμένη επιλογή του Word και λειτουργεί όπως αν επιλέξετε Περιθώριο, εφόσον το σημείο του εγγράφου που τοποθετείτε τον πίνακα δεν είναι χωρισμένο σε στήλες.

Κατακόρυφη Τοποθέτηση
Οι επιλογές που επιτρέπουν τα πεδία Θέση και Σε σχέση με είναι αντίστοιχες με αυτές στην οριζόντια τοποθέτηση. Μπορείτε κι εδώ να χρησιμοποιήσετε αριθμητικές τιμές, θετικές και αρνητικές, με τους ίδιους περιορισμούς.

Απόσταση από το περιβάλλον κείμενο:
Από προεπιλογή ο πίνακας έχει μηδενική απόσταση από το επάνω και κάτω κείμενο και 0,32εκ. από τη δεξιά και αριστερή πλευρά.

Θεωρώ τις αποστάσεις αυτές πολύ μικρές και θα πρότεινα, να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερες τιμές. Επιπλέον σημειώστε ότι η απόσταση που ορίζετε εδώ έχει διαφορετικά αποτελέσματα από την απόσταση που ορίζετε στην κατακόρυφη τοποθέτηση:

 • Στην κατακόρυφη τοποθέτηση, ο πίνακας μεταφέρεται στο σημείο που ορίζετε.
 • Στη ρύθμιση της απόστασης από το κείμενο ο πίνακας μένει στο ίδιο σημείο και το Word αναδιατάσσει το κείμενο για να ισχύσουν οι αποστάσεις που ορίζετε.

Επιλογές
Μετακίνηση με το κείμενο: Το πεδίο είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή καθώς, συνήθως, το κείμενο που πλαισιώνει τον πίνακα σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τα δεδομένα που υπάρχουν σ' αυτόν. Οπότε καλό είναι να κινούνται παράλληλα.
Με επικάλυψη: Σας επιτρέπει να επικαλύψετε έναν πίνακα με έναν άλλο, χωρίς οι δυο πίνακες να συγχωνευτούν.

Αυτή η επιλογή και μόνο δεν είναι αρκετή για την επικάλυψη πινάκων. Μόνο με τις οδηγίες μου θα τα καταφέρετε!

Διακοπή πίνακα σε διαφορετικές σελίδες

 1. Κάνετε κλικ στη γραμμή που θέλετε να μεταφερθεί στην επόμενη σελίδα.
 2. Εισαγάγετε μια αλλαγή σελίδας με τη συντόμευση CTRL+ENTER.

Αποφυγή διακοπής γραμμών πίνακα σε διαφορετικές σελίδες

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα στην ομάδα Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή.
 3. Απενεργοποιήστε το πεδίο Διακοπή γραμμών σε διαφορετικές σελίδες και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα στις επόμενες σελίδες

 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σαν επικεφαλίδες. Στην επιλογή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η πρώτη γραμμή του πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη ενεργοποιήστε την εντολή Επανάληψη γραμμών κεφαλίδων, στην ομάδα Δεδομένα.

Εναλλακτικά:

 1. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα και στο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή.
 2. Ενεργοποιήστε το πεδίο Επανάληψη γραμμής ως κεφαλίδας στο επάνω μέρος κάθε σελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εισαγάγετε αλλαγή σελίδας σε κάποια γραμμή του πίνακα, στις επόμενες σελίδες θα πάψει να εμφανίζεται επικεφαλίδα.

Σύνοψη
Θέμα
Διαχείριση πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.019/0133
Έκδοση
20/12/19

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Επικάλυψη πινάκων

Είναι γεγονός ότι η τοποθέτηση πινάκων στο έγγραφο δεν είναι από τα πολύ δυνατά σημεία του Word και θα χρειαστεί να κάνετε πολλές δοκιμές, αλλαγές και προσαρμογές στις ρυθμίσεις τους για να καταλήξετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν φταίει το ίδιο το Word αλλά εξωγενείς παράγοντες που οδηγούν σε λάθος αντιμετώπιση της κατάστασης. Π.χ. δεν βρήκα άρθρο της Microsoft να αναφέρεται στην επικάλυψη των πινάκων. Άλλα άρθρα πάλι, αναφέρουν δυο-τρία τυπικά βήματα χωρίς όμως να εξηγούν τι πρέπει να γίνει, όταν κάτι δεν πάει καλά, πράγμα που συνήθως γίνεται, αφού οι οδηγίες είναι ελλειπείς.

Ας δούμε λοιπόν πιο σφαιρικά το θέμα:

Πρώτα - πρώτα, αφού μιλάμε για επικάλυψη, θα χρειαστούμε δύο πίνακες, που θα καταλήξουμε, τελικά, με τον έναν από αυτούς να καλύπτει μέρος του άλλου. Για ευκολία θα ονομάσουμε αυτόν που θα καλυφθεί πίνακα Α και αυτόν που θα τον καλύψει πίνακα Β. Αναλυτικά η διαδικασία:

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο που θα τοποθετηθεί ο πίνακας Α. Αν πρόκειται να τον τοποθετήσετε σε σημείο που υπάρχει ήδη κείμενο καλό είναι να κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου. Αν π.χ. κάνετε κλικ στη μέση μιας γραμμής κειμένου, το Word θα χωρίσει την τρέχουσα παράγραφο σε δύο για να τοποθετήσει ενδιάμεσα τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κελί που βρίσκεται στην τέταρτη θέση από πάνω και από αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας πίνακας με τέσσερεις γραμμές και τέσσερεις στήλες. Για το παράδειγμα αρκούν. Αν θέλετε, εκ των υστέρων μπορείτε να προσαρμόσετε την έκταση που καταλαμβάνει (εκ προεπιλογής 100%, από το ένα περιθώριο ως το άλλο):
  1. Τοποθετήστε τον δείκτη προσωρινά πάνω στον πίνακα μέχρι να εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία του η λαβή μεγέθους.
  2. Σύρετε τη λαβή διαγωνίως προς τα πάνω - αριστερά. Η κίνηση προς τα αριστερά μειώνει την έκταση του πίνακα και κατ' αναλογία όλων των στηλών. Η κίνηση προς τα πάνω κανονικά θα μείωνε το ύψος των γραμμών, αλλά αυτό δεν θα συμβεί γιατί το Word κανονίζει να αφήσει όσο ύψος χρειάζεται να χωρά το μέγεθος της γραμματοσειράς.
 3. Πατήστε ENTER (καλό είναι να αφήνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ δύο πινάκων) και στη συνέχεια εισαγάγετε άλλον ένα πίνακα με τέσσερεις γραμμές και δύο στήλες, αλλά αυτή τη φορά με διαφορετική διαδικασία για να ορίσετε την έκταση του πίνακα εξ αρχής. Εισαγάγετε τον πίνακα ως εξής:
  1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή πίνακα.
  2. Επιλέξτε 2 στήλες και 4 γραμμές και στο πεδίο Σταθερό πλάτος στηλών επιλέξτε 3εκ. (Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του παραδείγματος. Αφού εξοικειωθείτε με τη διαδικασία, στα πραγματικά σας έγγραφα θα κάνετε επιλογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.)
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Σ' αυτό το σημείο είναι σημαντικό να μορφοποιήσετε τους πίνακες όπως θέλετε και να καταχωρίσετε τα δεδομένα που θα έχουν. Μην ξεχνάτε επίσης ότι οι πίνακες εκ προεπιλογής δεν έχουν φόντο, και επομένως θα βλέπετε τα δεδομένα και των δύο πινάκων, όταν ο ένας θα τοποθετηθεί πάνω στον άλλο. Έτσι, μην παραλείψετε να εφαρμόσετε χρώμα φόντου, τουλάχιστον στον πίνακα Β για να μη φαίνονται τα δεδομένα του A. Αν δεν θέλετε πολύχρωμους πίνακες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκό χρώμα φόντου, ως προσομοίωση με το χρώμα της σελίδας, ή όποιο χρώμα τυχόν έχει το σημείο, όπου θα τοποθετήσετε τον πίνακα.
 5. Έφτασε η ώρα να ζητήσουμε την άδεια από το Word να μας επιτρέψει να βάλουμε τον έναν πίνακα πάνω στον άλλο:
  1. Κάνετε δεξιό κλικ στον πίνακα Α και στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες πίνακα.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και ενεργοποιήστε την αναδίπλωση κειμένου Γύρω. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Τοποθέτηση.
  3. Το πλαίσιο διαλόγου Τοποθέτηση πίνακα έχει πολλές δυνατότητες αλλά για το παράδειγμα ενεργοποιήστε μόνο το πεδίο Με επικάλυψη και πατήστε OK.
  4. Με την ίδια διαδικασία ενεργοποιήστε το πεδίο Με επικάλυψη και για τον πίνακα Β.
 6. Τώρα θα μετακινήσετε τον πίνακα Β ώστε να καλύψει την κάτω δεξιά γωνία του πίνακα Α. Επαναλαμβάνω: την κάτω δεξιά γωνία του πίνακα Α. Μη σας φανεί παράξενο που τα επόμενα βήματα ξεκινούν με την κάλυψη της αριστερής πλευράς. Έχω τους λόγους μου!
  1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα Β και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.
  2. Σύρετε από τη λαβή μετακίνησης τον πίνακα Β και αφήστε τον πάνω στην αριστερή πλευρά του Α, έτσι ώστε:
   Πρώτον, κανένα σημείο του Β δεν καλύπτει την πάνω αριστερή γωνία του Α και,
   Δεύτερον, η πάνω αριστερή γωνία του Β είναι εκτός του περιγράμματος του Α, έστω κι αν φαίνεται ότι βγαίνει εκτός του αριστερού περιθωρίου. Δεν πρόκειται για τον οριστικό προορισμό του πίνακα, αλλά για μια προσωρινή στάση!
  3. Κάνετε πάλι κλικ στη λαβή μετακίνησης του πίνακα Β και μετακινήστε τον προς τα δεξιά. Καθώς τον μετακινείτε προσέξτε ότι ο ίδιος ο πίνακας παραμένει στο σημείο που βρισκόταν κι εσείς μεταφέρετε ένα περίγραμμα με διακεκομμένη γραμμή. Αυτό θα σας βοήθησει να αφήσετε πάλι τον πίνακα Β με τέτοιο τρόπο ώστε, η πάνω αριστερή γωνία του να μην είναι έξω από τα όρια που καταλάμβανε η προηγούμενη θέση του.
  4. Συνεχίστε να μετακινείτε τον πίνακα Β, πάντα με στόχο η πάνω αριστερή γωνία του να μην υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης θέσης του, μέχρι να τοποθετηθεί στο σημείο που θέλετε. Αν, σε κάποιο βήμα, τον αφήσετε με την πάνω αριστερή γωνία του έξω από τα όρια της προηγούμενης θέσης του, αντί για επικάλυψη του πίνακα Α, ο πίνακας Β θα ενσωματωθεί στον Α. Κάνετε Αναίρεση για να ξαναρχίσετε από την προηγούμενη θέση.

Συμπερασματικά: Το μυστικό σε όλη τη διαδικασία είναι ότι, σε κάθε βήμα πρέπει να "ξεγελάσετε" το Word ότι η μετακίνηση που κάνετε δεν εμπίπτει στον χώρο που καταλαμβάνει ο πίνακας Α. Κι αυτό φαίνεται ότι εξαρτάται από τους δύο περιορισμούς που ανέφερα: Σε κανένα βήμα της διαδικασίας ο πίνακας Β δεν πρέπει να καλύψει την πάνω αριστερή γωνία του Α, καθώς επίσης και η πάνω αριστερή γωνία του Β δεν πρέπει, κατά τις μετακινήσεις, να βρεθεί εκτός της περιοχής που καταλάμβανε ο πίνακας στο προηγούμενο βήμα. Δεν βρήκα βιβλιογραφία γι' αυτά, αλλά οι δοκιμές στην πράξη αυτό δείχνουν.

Και όσο για τα αποτελέσματα της διαδικασίας:


Εικ. 1: Πίνακες με επικάλυψη

Θαυμάστε με! (Το "Log-6rX" είναι της φαντασίας μου. Κάθε ομοιότητα με πραγματικά φάρμακα είναι τυχαία.)

Σύνοψη
Θέμα
Επικάλυψη πινάκων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.02.018/0132
Έκδοση
19/12/19

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Τροποποίηση πίνακα

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα με το ποντίκι:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη πάνω στον πίνακα.
 2. Στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα σύρετε τη λαβή μεγέθους στο σημείο που θέλετε. Το Word αναπροσαρμόζει αυτόματα το πλάτος και το ύψος των κελιών.

Για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες της ομάδας Πίνακας.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας.
 4. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προτιμώμενο πλάτος και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να ορίσετε το μέγεθος του πίνακα.

  Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε στο πεδίο Μέτρηση σε, η τιμή μπορεί να είναι σε εκατοστά ή σε ποσοστό του διαθέσιμου πλάτους της σελίδας (100% είναι από το αριστερό ως το δεξιό περιθώριο).

  Για τιμές προτιμώμενου πλάτους από 60 και πάνω, το Word αντικαθιστά αυτόματα την προεπιλεγμένη μέτρηση από εκατοστά σε ποσοστό.
 5. Κάνετε κλικ στο OK.

Αλλαγή ύψους γραμμής

Για να αλλάξετε το ύψος της γραμμής με το ποντίκι:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο κάτω περίγραμμα της γραμμής που θα προσαρμόσετε.
 2. Μόλις ο δείκτης γίνει διπλό βέλος κάνετε κλικ και σύρετε πάνω ή κάτω.

Για να αλλάξετε το ύψος της γραμμής με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής κάνετε κλικ σε ένα κελί της γραμμής, ή επιλέξτε τη γραμμή.
  • Για να αλλάξετε το ύψος όλων των γραμμών επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε στο πεδίο Ύψος γραμμής πίνακα της ομάδας Μέγεθος κελιού.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής με το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα:

 1. Κάνετε κλικ στη γραμμή που θέλετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα.
  • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Μέγεθος κελιού.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή.
 4. Ενεργοποιήστε το πεδίο Καθορισμός ύψους αν δεν είναι ενεργοποιημένο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε. Στο πεδίο Ύψος γραμμής μπορείτε να επιλέξετε:
  • Τουλάχιστον: Το ύψος της γραμμής θα αυξάνεται ανάλογα με το κείμενο που περιέχει.
  • Ακριβώς: Το ύψος της γραμμής θα παραμείνει το ίδιο, με αποτέλεσμα το περισσότερο κείμενο να μην εμφανίζεται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος και άλλης γραμμής επιλέγοντάς την με τα κουμπιά Προηγούμενη γραμμή, Επόμενη γραμμή. Κάθε φορά που κάνετε κλικ σε ένα κουμπί, επιλέγεται στο έγγραφο η αντίστοιχη γραμμή του πίνακα.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Σχόλια

1.
Με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word το ελάχιστο ύψος μιας γραμμής ορίζεται από το μέγεθος της γραμματοσειράς, καθώς και από τα διαστήματα πριν ή μετά που τυχόν έχετε εφαρμόσει στο κείμενο που περιέχουν τα κελιά της γραμμής. Αυτή τη ρύθμιση "επικαλείται" το Word, στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ποντίκι για να ορίσετε το ύψος της γραμμής και μειώνετε κατά λάθος το ύψος περισσότερο από όσο πρέπει. Το Word θα καταχωρίσει μεν την τιμή ως ύψος, αλλά θα ενεργοποιήσει αυτόματα την επιλογή Τουλάχιστον (βλ. βήμα 4 στην προηγούμενη διαδικασία) ώστε να παραβλέψει την... αβλεψία σας. Αν παρ' όλ' αυτά, ο σκοπός σας ήταν πράγματι να μειώσετε το ύψος έχετε δυο δυνατότητες:

 • Αλλάξτε την επιλογή από Τουλάχιστον σε Ακριβώς.
 • Αν σύρετε το περίγραμμα με το ποντίκι κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, το Word αντί για Τουλάχιστον θα επιλέξει Ακριβώς.

2.
Δεν υπάρχει εργαλείο της κορδέλας για να αλλάξετε το ύψος ενός πίνακα, καθώς αυτό προσαρμόζεται ανάλογα, όταν αλλάζετε το ύψος μιας γραμμής. Με μια τέτοια αλλαγή όμως, η συγκεκριμένη γραμμή θα έχει διαφορετικό ύψος από τις υπόλοιπες. Μπορείτε να διαμοιράσετε τη διαφορά μεταξύ των γραμμών με το εργαλείο κατανομής ύψους του Word:

 1. Κατ' αρχάς σύρετε το κάτω περίγραμμα μιας γραμμής, ώστε ο πίνακας να πάρει το ύψος που θέλετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Κατανομή γραμμών της ομάδας Μέγεθος κελιού.

Αλλαγή πλάτους στήλης

Για να αλλάξετε το πλάτος της στήλης με το ποντίκι:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο πλευρικό περίγραμμα που θέλετε να μετακινήσετε.
 2. Μόλις ο δείκτης γίνει διπλό βέλος κάνετε κλικ και σύρετε δεξιά ή αριστερά.

Για να αλλάξετε το πλάτος της στήλης με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να αλλάξετε το πλάτος μιας στήλης κάνετε κλικ σε ένα κελί της στήλης, ή επιλέξτε τη στήλη.
  • Για να αλλάξετε το πλάτος όλων των στηλών επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε στο πεδίο Πλάτος στήλης πίνακα της ομάδας Μέγεθος κελιού.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το πλάτος της στήλης με το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα:

 1. Κάνετε κλικ στη στήλη που θέλετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα.
  • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Μέγεθος κελιού.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Στήλη.
 4. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προτιμώμενο πλάτος αν δεν είναι ενεργοποιημένο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε. Στο πεδίο Μέτρηση σε μπορείτε να επιλέξετε:
  • Εκατοστά: Η στήλη θα έχει απόλυτο πλάτος σε εκατοστά.
  • Ποσοστό: Το πλάτος της στήλης θα είναι σχετικό με την έκταση του πίνακα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να προσαρμόσετε το πλάτος και άλλης στήλης επιλέγοντάς την με τα κουμπιά Προηγούμενη στήλη, Επόμενη στήλη. Κάθε φορά που κάνετε κλικ σε ένα κουμπί, επιλέγεται στο έγγραφο η αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Αν δύο ή περισσότερες στήλες του πίνακα έχουν διαφορετικό πλάτος μπορείτε να διαμοιράσετε τη διαφορά μεταξύ τους, με το εργαλείο κατανομή στηλών του Word:

 1. Επιλέξτε τις στήλες που θέλετε. Αν θέλετε να μοιράσετε το πλάτος του πίνακα εξίσου σε όλες τις στήλες επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Κατανομή στηλών της ομάδας Μέγεθος κελιού.

Έχετε υπ' όψη σας ότι το πλάτος της στήλης εξαρτάται από τα περιεχόμενα των κελιών της, συνυπολογίζοντας και τα αριστερά-δεξιά περιθώρια του κελιού (εκ προεπιλογής 0,19εκ. το καθένα). Γι' αυτό άλλωστε και η τιμή που ορίζετε αναφέρεται ως Προτιμώμενο πλάτος (βήμα 4 ανωτέρω). Αυτό σημαίνει ότι, θα προσαρμοστεί να χωράει τη μεγαλύτερη λέξη του κελιού (ή τη διάσταση ενός γραφικού), συν τα περιθώρια. Ωστόσο, ακόμα και μετά από αυτό, ως πλάτος της στήλης θα εξακολουθεί να θεωρείται η τιμή που έχετε ορίσει, ακόμα κι αν είναι μικρότερη από το αναγκαίο πλάτος. Έτσι, το Word θα έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει το πλάτος στην τιμή που ορίσατε, αν μελλοντικά αλλάξετε τα περιεχόμενα του κελιού και δεν χρειάζεται πλέον η προσαρμογή που είχε γίνει.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που λειτουργεί το πλάτος της στήλης σε σχέση με το περιεχόμενο των κελιών της, χρησιμοποιώντας το εργαλείο αυτόματης προσαρμογής του Word:

 1. Επιλέξτε τη στήλη ή τις στήλες που θέλετε να ρυθμίσετε. Αν θέλετε να ρυθμίσετε όλες τις στήλες επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αυτόματη προσαρμογή της ομάδας Μέγεθος κελιού και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή που θέλετε:
  • Αυτόματη προσαρμογή στα περιεχόμενα: Το πλάτος της στήλης θα μειωθεί εφόσον αυτό δεν επηρεάζει το περιεχόμενο (π.χ. να περικοπεί μια μεγάλη λέξη και το υπόλοιπο να αναδιπλωθεί στην επόμενη γραμμή).
  • Αυτόματη προσαρμογή παράθυρου: Αυτές οι εκφράσεις του Word! Εννοεί "αυτόματη προσαρμογή του πίνακα στη σελίδα". Ο πίνακας θα καταλάβει όλο το διαθέσιμο πλάτος της σελίδας και ταυτόχρονα η μέτρηση θα μετατραπεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Οι στήλες θα διατηρήσουν μεν την αναλογία που είχαν, όσον αφορά τις μεταξύ τους διαφορές στο πλάτος, αλλά κι εδώ οι τιμές θα είναι σε ποσοστό της έκτασης του πίνακα.
  • Σταθερό πλάτος στηλών: Θα διατηρηθεί το πλάτος που είχε η στήλη, τη στιγμή που επιλέξατε την εντολή. Αυτό σημαίνει ότι στο εξής το περιεχόμενο θα προσαρμόζεται στο πλάτος της στήλης. Μια μεγάλη λέξη θα περικοπεί στο όριο του πλάτους και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στην επόμενη γραμμή. Στα γραφικά, το πλάτος θα προσαρμοστεί για να εμφανίζεται όλη η εικόνα. (Κατ' αναλογία θα μειωθεί και το ύψος, για να μην αλλοιωθεί ο λόγος ύψους/πλάτους).

Προσθήκη κελιών, γραμμών και στηλών

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να προσθέσετε ένα κελί ή μια γραμμή κάνετε κλικ σε ένα κελί.
  • Για να προσθέσετε περισσότερα κελιά ή γραμμές επιλέξτε έναν αριθμό κελιών όσα και τα κελιά ή οι γραμμές που θέλετε να προσθέσετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Γραμμές και στήλες και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το κατάλληλο πεδίο:
  • Μετακίνηση κελιών προς τα δεξιά: Στη θέση του δείκτη ή των επιλεγμένων κελιών θα προστεθούν κελιά, μετακινώντας τα υπάρχοντα προς τα δεξιά.
  • Μετακίνηση κελιών προς τα κάτω: Στη θέση του δείκτη ή των επιλεγμένων κελιών θα προστεθούν γραμμές, μετακινώντας τις υπάρχουσες προς τα κάτω.
  • Εισαγωγή ολόκληρης γραμμής: Θα προστεθεί μία ή περισσότερες γραμμές ανάλογα με την επιλογή σας, πάνω από την ενεργή γραμμή.
  • Εισαγωγή ολόκληρης στήλης: Θα προστεθεί μία ή περισσότερες στήλες, ανάλογα με την επιλογή σας, αριστερά από την ενεργή στήλη.

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, το συγκεκριμένο μενού έχει τέσσερεις επιλογές, οι δυνατότητες όμως που προσφέρει είναι μόνο τρεις, αφού η μετακίνηση κελιών προς τα κάτω και η εισαγωγή ολόκληρης γραμμής έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Από την άλλη, αν εξαιρέσουμε την πρώτη επιλογή που προσθέτει κελιά, οι υπόλοιπες επιλογές του μενού μπορούν να εφαρμοστούν και με τα ανάλογα εργαλεία της κορδέλας. Έτσι, μετά το βήμα 1 συνεχίστε με το επόμενο:

 1. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στα κουμπιά Εισαγωγή επάνω, ή Εισαγωγή κάτω, για την προσθήκη γραμμών, ή στα κουμπιά Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά, για την προσθήκη στηλών.

Τέλος, σημειώστε δυο τρόπους, που μπορείτε να εισάγετε γραμμές με το πληκτρολόγιο:

 • Στο ύψος του πίνακα που θέλετε τη νέα γραμμή κάνετε κλικ δίπλα στο δεξιό όριο του πίνακα, από την εξωτερική πλευρά, και πατήστε ENTER.
 • Αυτό ισχύει και για την προσθήκη γραμμής στο τέλος του πίνακα, το οποίο μπορείτε να επιτύχετε και διαφορετικά: Κάνετε κλικ στο τελευταίο κάτω δεξιά κελί του πίνακα και πατήστε TAB.

Συγχώνευση κελιών

 1. Επιλέξτε δύο ή περισσότερα συνεχόμενα κελιά, που θέλετε να ενώσετε σε ένα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση κελιών της ομάδας Συγχώνευση.

Εναλλακτικά μπορείτε να συγχωνεύσετε δύο κελιά με τη Γόμμα:

 1. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Γόμμα της ομάδας Σχέδιο.

  Ο δείκτης μετατρέπεται σε γόμμα .

 2. Κάνετε κλικ στο περίγραμμα μεταξύ των δύο κελιών που θα συγχωνεύσετε.

Διαίρεση κελιών

 1. Κάνετε κλικ στο κελί που θέλετε να διαιρέσετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Διαίρεση κελιών της ομάδας Συγχώνευση.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαίρεση κελιών επιλέξτε σε πόσες στήλες ή/και γραμμές θέλετε να διαιρέσετε το κελί και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Το πεδίο Συγχώνευση κελιών πριν από τη διαίρεση είναι διαθέσιμο, όταν έχετε επιλέξει περισσότερα του ενός κελιά για διαίρεση. Όταν π.χ. έχετε επιλέξει δύο κελιά και θέλετε να τα διαιρέσετε σε τέσσερεις στήλες, η ενεργοποίηση του πεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα, τα περιεχόμενα που είχαν αρχικά τα δύο κελιά να τοποθετηθούν στις δύο στήλες που προέκυψαν από τη διαίρεση του αριστερού κελιού, ενώ οι δύο στήλες από τη διαίρεση του δεξιού κελιού θα είναι κενές.

Σχετικά επίσης με τη διαίρεση περισσότερων του ενός κελιών, αυτή συνήθως γίνεται σε ακέραια πολλαπλάσια της επιλογής. Η επιλογή π.χ. 3 κελιών συνήθως διαιρείται σε 6, 9, 12 κ.λπ. στήλες ή/και γραμμές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρείται η γενική δομή, γραμμογράφηση και στοίχιση των γραμμών και των στηλών του πίνακα.

Διαίρεση πίνακα

 1. Κάνετε κλικ στη σειρά, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη σειρά του δεύτερου πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Διαίρεση πίνακα της ομάδας Συγχώνευση.

Προσανατολισμός και στοίχιση κειμένου

Προσανατολισμός κειμένου

Ο προσανατολισμός σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του κειμένου στον πίνακα.

 1. Κάνετε κλικ στο κελί με το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Κατεύθυνση κειμένου της ομάδας Στοίχιση.

  Κάθε κλικ που κάνετε, τόσο το κουμπί, όσο και το κείμενο του κελιού αλλάζουν φορά: Από αριστερά προς τα δεξιά (η προεπιλεγμένη φορά), Από πάνω προς τα κάτω, Από κάτω προς τα πάνω κ.ο.κ.

Στοίχιση κειμένου

Μπορείτε να στοιχίσετε το κείμενο ή τα γραφικά ενός κελιού, όπως κάνετε και με τις παραγράφους, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στοίχισης στην ομάδα Παράγραφος, της καρτέλας Κεντρική. Ωστόσο αυτή η δυνατότητα επιτρέπει μόνο την οριζόντια στοίχιση του κειμένου (αριστερά, στο κέντρο, δεξιά). Αν θέλετε να στοιχίσετε το κείμενο κατακόρυφα (στο επάνω μέρος, στο μέσο ή στο κάτω μέρος του κελιού) θα χρειαστείτε τα εργαλεία του πίνακα:

 1. Κάνετε κλικ στο κελί ή επιλέξτε τα κελιά που θα στοιχίσετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο ανάλογο κουμπί στοίχισης, της ομάδας Στοίχιση. Είναι διαθέσιμοι όλοι οι συνδυασμοί οριζόντιας και κατακόρυφης στοίχισης.
Στο βήμα 2 αφού επιλέξετε μια από τις κατακόρυφες στοιχίσεις, στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Πλήρης στοίχιση της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική, που δεν είναι διαθέσιμη στα κουμπιά στοίχισης του πίνακα.
Σύνοψη
Θέμα
Τροποποίηση πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.017/0131
Έκδοση
18/12/19

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

Χρήση των περιγραμμάτων στο Word

Γενικά, τα περιγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν σε κείμενο, πίνακες και σελίδες και σας επιτρέπουν να παρουσιάσετε ένα ενδιαφέρον έγγραφο επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στα σημεία που θέλετε να επισημάνετε.

Αν δεν έχετε εμπειρία με τα περιγράμματα, θα είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με την ενότητα Περιγράμματα κειμένου, καθώς οι επόμενες ενότητες βασίζονται στα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στα Περιγράμματα κειμένου.

Περιγράμματα κειμένου

Μερικές φορές οι χρήστες δημιουργούν πλαίσια κειμένου για να παρουσιάσουν μία ή περισσότερες παραγράφους πλαισιωμένες με περίγραμμα. Μια καλύτερη προσέγγιση όμως είναι να εφαρμοστεί περίγραμμα στις παραγράφους, καθώς υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί σε μία ή περισσότερες πλευρές, ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Για να εφαρμόσετε ένα περίγραμμα θα χρησιμοποιήσετε το κουμπί Περιγράμματα, στην ομάδα Παράγραφος, της καρτέλας Κεντρική. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί, το περίγραμμα που εφαρμόζεται εξαρτάται από το αν έχετε ή όχι επιλέξει κείμενο αλλά και από την ποσότητα του κειμένου που έχετε επιλέξει:

Πίνακας 1: Προεπιλεγμένες εφαρμογές περιγράμματος

Αν έχετε επιλέξει... προστίθεται περίγραμμα

χωρίς επιλογή

κάτω περίγραμμα στην τρέχουσα παράγραφο.

κείμενο μικρότερο μιας γραμμής παραγράφου

σε κάθε πλευρά της επιλογής.

περισσότερες γραμμές της ίδιας παραγράφου

σε όλες τις πλευρές κάθε γραμμής.

περισσότερες της μιας παραγράφους

στην κάτω πλευρά της τελευταίας παραγράφου.

Για να επιλέξετε διαφορετική μορφή περιγράμματος χρησιμοποιήστε το μενού που εμφανίζεται κάνοντας κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα. Στο εξής, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί θα εφαρμόζεται το περίγραμμα της επιλογής σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

Περίγραμμα παραγράφου

Η τελευταία εντολή στο μενού Περιγράμματα είναι Περιγράμμματα και σκίαση, με την οποία εμφανίζεται το ομώνυμο πλαίσιο διαλόγου και είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσετε αν θέλετε να προσαρμόσετε τη μορφή των περιγραμμάτων που εφαρμόζει από προεπιλογή το Word.


Εικ. 1: Επιλογές περιγράμματος παραγράφου

Όπως φαίνεται στην εικόνα, η καρτέλα Περιγράμματα του πλαισίου διαλόγου είναι χωρισμένη σε τρεις ενότητες, που αφορούν τις προεπιλογές (Ρύθμιση), τη μορφοποίηση (Στυλ, Χρώμα, Πλάτος) και την εμφάνιση των επιλογών που κάνετε (Προεπισκόπηση). Ωστόσο, όταν φτάσετε στο σημείο να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες που σας προσφέρει το πλαίσιο διαλόγου, οι επιλογές προτείνεται να γίνονται με διαφορετική σειρά:

 1. Πρώτα ελέγχετε το πεδίο Εφαρμογή σε, αν τα περιγράμματα θα εφαρμοστούν πράγματι στο σημείο που θέλετε. Σε κείμενο, σε παράγραφο, σε κελί ή σε πίνακα.
 2. Μετά επιλέγετε τη μορφοποίηση του περιγράμματος στα πεδία Στυλ, Χρώμα και Πλάτος (εννοεί πάχος της γραμμής).
 3. Τέλος, στην Προεπισκόπηση κάνετε κλικ στα κουμπιά Πάνω - Κάτω, Αριστερά - Δεξιά, ανάλογα με την πλευρά που θέλετε να εφαρμοστεί το περίγραμμα. Ενώ, αν έχετε επιλέξει περισσότερες της μιας παραγράφους, μεταξύ των κουμπιών Πάνω - Κάτω στην προεπισκόπηση εμφανίζεται ένα επιπλέον κουμπί Εσωτερικό οριζόντιο περίγραμμα για να προσθέσετε, αν θέλετε, περίγραμμα και μεταξύ των παραγράφων.
 4. Αν θέλετε να προσθέσετε διαφορετικό περίγραμμα σε κάποια πλευρά ή πλευρές επιλέξτε τη διαφορετική μορφοποίηση και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο ανάλογο κουμπί της προεπισκόπησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντί για τα κουμπιά μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην ίδια την προεπισκόπηση για να ενεργοποιήσετε, ή να απενεργοποιήσετε το περίγραμμα μιας πλευράς.

Μερικές λεπτομέρειες για τις προεπιλογές, που είναι διαθέσιμες στην ενότητα Ρυθμίσεις:

Την πρώτη φορά που εμφανίζετε το πλαίσιο διαλόγου, και εφόσον ο δείκτης δεν είναι σε κάποιο σημείο του εγγράφου που έχει ήδη περίγραμμα, στο πλαίσιο διαλόγου είναι επιλεγμένη η ρύθμιση Καμία. Από τη στιγμή που θα επιλέξετε κάποιο διαφορετικό στυλ περιγράμματος, το Word αυτόματα ενεργοποιεί τη ρύθμιση Πλαίσιο και εφαρμόζει το στυλ περιγράμματος που επιλέξατε και στις τέσσερεις πλευρές της παραγράφου.

Η ρύθμιση Σκιά προσθέτει γκρι απόχρωση στη δεξιά και κάτω πλευρά του περιγράμματος. Φανταστείτε τη σκιά μιας κορνίζας, όταν η φωτεινή πηγή είναι στην πάνω αριστερή γωνία.

Η ρύθμιση 3-Δ έχει κάποια ορατά αποτελέσματα αν επιλέξετε ένα από τα στυλ περιγράμματος που συνδυάζουν λεπτή-παχειά γραμμή. Προσπαθεί να αποδώσει μια ανάγλυφη εμφάνιση στο περίγραμμα, με όχι σπουδαία αποτελέσματα θα έλεγα.

Η Προσαρμογή ενεργοποιείται αυτόματα, όταν αρχίζετε να εφαρμόζετε διαφορετικές ρυθμίσεις για τις διάφορες πλευρές της παραγράφου.

Μια άλλη λεπτομέρεια έχει να κάνει με τη θέση του περιγράμματος, σε σχέση με το κείμενο που περικλύει. Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word το περίγραμμα έχει απόσταση 4στ. αριστερά και δεξιά αλλά μόνο 1στ. πάνω και κάτω από το κείμενο, με αποτέλεσμα να μην αφήνει λίγο χώρο στο κείμενο να αναπνεύσει.


Εικ. 2: Ρύθμιση αποστάσεων περιγράμματος παραγράφου

Για να προσαρμόσετε τις αποστάσεις κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές. Καθώς αλλάζετε τις τιμές στο πλαίσιο διαλόγου (εικ. 2), μπορείτε να πάρετε μια ιδέα του αποτελέσματος στην Προεπισκόπηση του πλαισίου.

Σχόλια

1.
Όταν επιλέγετε συνεχόμενες παραγράφους το Word εφαρμόζει ένα περίγραμμα σε όλες. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, τα πλευρικά περιγράμματα μπορεί να μην είναι ευθυγραμμισμένα και το Word να τοποθετεί κάθε παράγραφο σε δικό της περίγραμμα.


Εικ. 3: Περίγραμμα σε συνεχόμενες παραγράφους με διαφορετικές εσοχές

Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα δεν ευθυγραμμίζεται με τα περιθώρια της σελίδας (η κατακόρυφη διακεκομμένη γραμμή στην εικ. 3) καθώς η απόσταση του περιγράμματος μετριέται από το άκρο του κειμένου. Εφόσον το κείμενο αρχίζει και τελειώνει στα περιθώρια της σελίδας, το περίγραμμα αναγκαστικά θα επεκταθεί μέσα στα περιθώρια, ανάλογα με την απόσταση που έχετε ορίσει να απέχει από το κείμενο.

Στη δεύτερη περίπτωση, αν η παράγραφος έχει εσοχές αριστερά ή/και δεξιά, το αριστερό και το δεξιό περίγραμμα θα έχει την αντίστοιχη εσοχή. Το Word θεωρεί ότι αυτό αποτελεί διαφορετικό πλαίσιο από τα υπόλοιπα και το μορφοποιεί ανάλογα.

Αν οι εσοχές δεν είναι πολύ μεγάλες μπορείτε να προσαρμόσετε τη στοίχιση με το πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου, ρυθμίζοντας την απόσταση στα πλευρικά περιγράμματα. Ακόμα κι έτσι όμως οι δυο παράγραφοι δεν θα περικλύονται από το ίδιο περίγραμμα. Θα εξακολουθήσουν να θεωρούνται από το Word ως δύο ξεχωριστά "κουτιά".

2.
Η ρύθμιση της απόστασης του περιγράμματος από το κείμενο λειτουργεί εφόσον υπάρχει πράγματι περίγραμμα στη συγκεκριμένη πλευρά που ορίζετε την απόσταση. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνο το πάνω και κάτω περίγραμμα και θέλετε να προεξέχει από τις πλευρές του κειμένου, θα πρέπει να προσθέσετε "αόρατα" περιγράμματα δεξιά και αριστερά.

Περιγράμματα υπάρχουν σε όλες τις πλευρές, αλλά τα πλευρικά είναι λευκά, για να δείχνουν αόρατα. Η απόστασή τους είναι 18στ. από το κείμενο και είναι αυτή που αναγκάζει το πάνω και το κάτω περίγραμμα να εκταθούν πέρα από το κείμενο.

Μπορεί στο web η προσομοίωση του εφέ να γίνεται με άλλο τρόπο, αλλά και στο Word θα έχει την ίδια εμφάνιση αν εφαρμοστούν πλευρικά περιγράμματα όπως λέει το παράδειγμα.

3.
Όταν επιλέγετε συνεχόμενες παραγράφους, το Word εφαρμόζει ενιαίο περίγραμμα, αλλά μπορείτε να τις ξεχωρίσετε εφαρμόζοντας το Εσωτερικό οριζόντιο περίγραμμα. Αν θέλετε κάθε παράγραφος να έχει δικό της περίγραμμα:

 1. Προσθέστε μεταξύ τους μια κενή παράγραφο χωρίς περίγραμμα και προσαρμόστε το ύψος που καταλαμβάνει με τα επόμενα βήματα:
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Παράγραφος και στη συνέχεια,
  • Στα πεδία Διάστημα Πριν και Μετά επιλέξτε τιμή 0στ.
  • Για ακόμα μικρότερο ύψος της κενής παραγράφου επιλέξτε Διάστιχο Πολλαπλό με τιμή 0,1 (δεν είναι διαθέσιμη από το πλαίσιο, πρέπει να την πληκτρολογήσετε).
 3. Για ακόμα μικρότερο ύψος της κενής παραγράφου μειώστε το μέγεθος της γραμματοσειράς της.

4.
Αν ο δείκτης είναι σε μια παράγραφο με περίγραμμα και πατήσετε ENTER, σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του Word (εφαρμόζει στη νέα παράγραφο τη μορφοποίηση της προηγούμενης) και η νέα παράγραφος θα έχει περίγραμμα. Έτσι, το Word εντάσσει αυτόματα τη νέα παράγραφο στο ίδιο περίγραμμα και ταυτόχρονα τη διαχωρίζει από την προηγούμενη, προσθέτοντας Εσωτερικό οριζόντιο περίγραμμα. Το άρθρο τής Suzanne Barnhill (βλ. στη Σύνοψη), απ' όπου άντλησα πληροφορίες, αναφέρει ότι αυτό οφείλεται στην αυτόματη διόρθωση του Word και μπορεί να απενεργοποιηθεί με τα επόμενα βήματα:

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Γλωσσικός έλεγχος.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές αυτόματης διόρθωσης και στην καρτέλα Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση απενεργοποιήστε το πεδίο Περιγράμματα.

Δοκίμασα να το εφαρμόσω στο Word 365 χωρίς αποτέλεσμα. Η μόνη (και σωστή κατά τη γνώμη μου) λύση ήταν να επιλέξω τη νέα παράγραφο και από το κουμπί Περιγράμματα να επιλέξω την εντολή Χωρίς περίγραμμα. (Δεν αρκεί να τοποθετήσετε τον δείκτη στην παράγραφο. Πρέπει να την επιλέξετε, γιατί διαφορετικά θα καταργηθούν τα περιγράμματα και από την προηγούμενή της παράγραφο ή παραγράφους.)

Μια εναλλακτική λύση είναι, αφού πατήσετε ENTER για να δημιουργήσετε την καινούργια παράγραφο, να πατήστε τη συντόμευση CTRL+Q για να την επαναφέρετε στο Βασικό στυλ.

Περίγραμμα κειμένου

Αν επιλέξετε κείμενο μικρότερο από παράγραφο, το πλαίσιο διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση έχει τις ίδιες επιλογές με την παράγραφο αλλά λειτουργούν με μικρές διαφορές:

 • Αν και εμφανίζονται οι ίδιες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, μόνο το Πλαίσιο, Σκιά και 3-Δ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε την Προσαρμογή, αλλά μόλις κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά της προεπισκόπησης αυτόματα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται και τα υπόλοιπα. Αυτό σημαίνει ότι στο κείμενο ή εφαρμόζονται όλα τα περιγράμματα ή κανένα. Ωστόσο είναι διαθέσιμες όλες οι μορφοποιήσεις (στυλ, χρώμα και πλάτος).
 • Το κουμπί Επιλογές είναι απενεργοποιημένο. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση του περιγράμματος από το κείμενο.

Περιγράμματα πίνακα

Όταν εισάγετε ένα πίνακα, το Word από προεπιλογή εφαρμόζει ένα απλό στυλ πίνακα, με μαύρο περίγραμμα και πάχος γραμμής ½στ. σε όλα τα κελιά του πίνακα. Μπορείτε να καταργήσετε αυτό το στυλ με τη συντόμευση CTRL+ALT+U, που έχει ως αποτέλεσμα να αφαιρεθούν τα περιγράμματα. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τα περιγράμματα με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε την καρτέλα Κεντρική και στην ομάδα Παράγραφος κάνετε κλικ στο κουμπί Περιγράμματα.
  • Επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα και στην ομάδα Περιγράμματα κάνετε κλικ στο κουμπί Περιγράμματα.
 2. Επιλέξτε την εντολή Χωρίς περίγραμμα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το θέμα Κατάργηση περιγράμματος πίνακα.

Το πλαίσιο διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση έχει ορισμένες διαφορές μεταξύ παραγράφου και πίνακα, σε σχέση με τις διαθέσιμες επιλογές.


Εικ. 4: Επιλογές περιγράμματος πίνακα

Για τον τρόπο που θα κάνετε τις επιλογές που θέλετε, ισχύει η σειρά των βημάτων που περιγράφεται και για τα περιγράμματα παραγράφου ανωτέρω. Σχετικά δε με τις δυνατότητες, αυτές εξαρτώνται από την επιλογή που κάνατε πριν την εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου, ή από την επιλογή που κάνετε στο πεδίο Εφαρμογή σε (εικ. 4).

Αν έχετε επιλέξει περιγράμματα για κελί οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι όπως και στα περιγράμματα παραγράφου: Καμία, Πλαίσιο, Σκιά, 3-Δ και Προσαρμογή. Αντίθετα, στα περιγράμματα για πίνακα η ρύθμιση 3-Δ αντικαθίσταται από το Πλέγμα, που έχει μια ιδιαιτερότητα. Για να δείτε πώς λειτουργεί αυτή η ρύθμιση πρέπει να χρησιμοποιήσετε πιο παχειά γραμμή από την προκαθορισμένη των ½στ. που εφαρμόζει το Word. Η γραμμή που επιλέγετε εφαρμόζεται στο εξωτερικό περίγραμμα, ενώ τα εσωτερικά περιγράμματα διατηρούν τη γραμμή των ½στ. Αν θέλετε να αλλάξετε το πάχος των εσωτερικών περιγραμμάτων η διαδικασία είναι λίγο... περίπλοκη:

 1. Επιλέξτε το πάχος, το χρώμα και το στυλ που θέλετε για το εξωτερικό περίγραμμα και κάνετε κλικ στο κουμπί Πλέγμα.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα από τα εσωτερικά περιγράμματα στην περιοχή Προεπισκόπηση.
 3. Επιλέξτε το πάχος, άλλο χρώμα και στυλ, αν θέλετε, και ξανακάνετε κλικ στο ίδιο εσωτερικό περίγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση.
 4. Κάνετε κλικ στο άλλο εσωτερικό περίγραμμα. Θα εφαρμοστεί το ίδιο με το προηγούμενο περίγραμμα. Αν θέλετε διαφορετικό πάχος, χρώμα και στυλ επιλέξτε τα και ξανακάνετε κλικ στο εσωτερικό περίγραμμα.

Μπορεί να έχετε προσέξει στην περιοχή της Προεπισκόπησης ότι υπάρχουν δύο επιπλέον κουμπιά που δεν υπάρχουν στα περιγράμματα παραγράφου και προσθέτουν διαγώνια περιγράμματα. Αυτά τα δύο διαχωρίζουν το κείμενο περίπου έτσι:

Στην πραγματικότητα δεν χωρίζουν διαγώνια το κελί. Απλά δείχνουν ότι το κάνουν. Αν θέλετε να έχει νόημα το διαχωριστικό θα χρειαστεί να προσαρμόσετε το κείμενο που περιέχει το κελί:

Ένα άλλο σημείο που διαφέρει από τα περιγράμματα παραγράφου είναι ότι στους πίνακες και στα κελιά το κουμπί Επιλογές είναι απενεργοποιημένο. Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση του περιγράμματος από το κείμενο που περικλύει το κελί. Για να προσαρμόσετε την απόσταση τού πάνω και κάτω περιγράμματος θα ρυθμίσετε το διάστημα της παραγράφου Πριν και Μετά. Ενώ, για να προσαρμόσετε την απόσταση από τα πλευρικά περιγράμματα θα ρυθμίσετε την αριστερή και δεξιά εσοχή της παραγράφου.

Σχόλια

1.
Οι πίνακες που συνεχίζουν από τη μια σελίδα στην άλλη, πολλές φορές χάνουν το κάτω περίγραμμα της τελευταίας γραμμής στη σελίδα. Μπορείτε να το επαναφέρετε αν εφαρμόσετε κάτω περίγραμμα ειδικά στη συγκεκριμένη γραμμή.

2.
Επειδή η απόσταση πριν και μετά εφαρμόζεται στο κείμενο που είναι μέσα στον πίνακα, δεν υπάρχει τρόπος να ρυθμίσετε την απόσταση του πίνακα από το κείμενο πάνω ή κάτω από αυτόν.

 • Για να προσθέσετε κενό διάστημα πριν τον πίνακα θα προσθέσετε διάστημα μετά, στην παράγραφο που προηγείται του πίνακα.
 • Αντίστοιχα, για να προσθέσετε κενό διάστημα μετά τον πίνακα θα προσθέσετε διάστημα πριν, στην παράγραφο που έπεται του πίνακα.

Περίγραμμα σελίδας

Για να προσθέσετε περίγραμμα στη σελίδα θα χρησιμοποιήσετε τη δεύτερη καρτέλα του πλαισίου διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση, Περίγραμμα σελίδας, όπου οι βασικές λειτουργίες είναι όπως και στο περίγραμμα της παραγράφου. Οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις είναι ίδιες (Καμία, Πλαίσιο, Σκιά, 3-Δ, Προσαρμογή) και το περίγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε μερικές ή όλες τις πλευρές. Επιπλέον, υπάρχει το πεδίο Γραφικά, που εμφανίζει μια συλλογή εικονιδίων και σχημάτων και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως περίγραμμα της σελίδας.

Επιλογές


Εικ. 7: Ρύθμιση αποστάσεων περιγράμματος σελίδας

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του περιγράμματος σε σχέση με το κείμενο και τα όρια της σελίδας. Οι προεπιλεγμένες αποστάσεις (εικ. 7) που εφαρμόζει το Word είναι 24στ. από το άκρο της σελίδας, σε όλες τις πλευρές, αλλά αυτή η απόσταση είναι μικρή, ειδικά για τους εκτυπωτές inkjet, που δεν μπορούν να τυπώσουν τόσο κοντά στην άκρη του χαρτιού. Από την άλλη, τα πεδία που διαθέτει το πλαίσιο διαλόγου για τον ορισμό των αποστάσεων δέχονται τιμές έως 31στ., αλλά και αυτή η απόσταση είναι μικρή.

Η λύση είναι να επιλέξετε απόσταση από Το κείμενο, αντί για το προεπιλεγμένο Το άκρο της σελίδας. Κάνοντας αυτή την επιλογή, το Word επαναφέρει αυτόματα τις τιμές που ισχύουν και στα περιγράμματα παραγράφου: 1στ. πάνω και κάτω, 4στ. δεξιά κι αριστερά. Μπορείτε να επιλέξετε τιμές 0-31στ.

Τα πεδία των επιλογών που υπάρχουν στο πλαίσιο διαλόγου είναι απενεργοποιημένα όταν είναι επιλεγμένη η απόσταση από το άκρο της σελίδας, εκτός από το πεδίο Συνεχής εμφάνιση. Ο τρόπος που λειτουργούν:

Στοίχιση περιγραμμάτων παραγράφων και πλευρών πίνακα με το περίγραμμα
Από την περιγραφή της εντολής φαίνεται να στοιχίζει τα πλευρικά περιγράμματα των παραγράφων και των πινάκων σε σχέση με τα περιγράμματα της σελίδας. Στην πράξη, όταν το περίγραμμα σελίδας είναι πολύ κοντά στο περίγραμμα ενός πίνακα ή μιας παραγράφου καταργεί τα πλευρικά τους περιγράμματα. Όχι και πολύ χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου.

Συνεχής εμφάνιση
Καθορίζει αν ένα γραφικό που είναι τοποθετημένο στην περιοχή των περιθωρίων θα εμφανίζεται μπροστά ή πίσω από το περίγραμμα της σελίδας.

Περιβάλλεται και η κεφαλίδα / Περιβάλλεται και το υποσέλιδο
Καθορίζουν αν το κείμενο που υπάρχει στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο θα περικλύεται από το περίγραμμα σελίδας ή όχι. Αν δεν υπάρχει κείμενο στην κεφαλίδα και το υποσέλιδο η ενεργοποίηση ή όχι αυτών των πεδίων δεν έχει διαφορά.

Εφαρμογή σε

Όταν επιλέγετε περίγραμμα σελίδας, εκ προεπιλογής το περίγραμμα εφαρμόζεται και στις τέσσερεις πλευρές της σελίδας, σε όλες τις σελίδες του εγγράφου. Στο πεδίο Εφαρμογή σε, μπορείτε να ορίσετε εφαρμογή του περιγράμματος σε συγκεκριμένες σελίδες ή σε ορισμένες ενότητες του εγγράφου.

Σύνοψη
Θέμα
Χρήση των περιγραμμάτων στο Word
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Using borders in Word», Suzanne S. Barnhill

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.054/0130
Έκδοση
17/12/19

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019

Μορφοποίηση πίνακα

Αυτόματη μορφοποίηση

Ο πιο εύκολος τρόπος για να μορφοποιήσετε ένα πίνακα είναι επιλέγοντας τη μορφοποίηση που θέλετε από τη συλλογή που διαθέτει το Word:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα.
 2. Επιλέξτε την εμφάνιση που θέλετε για τον πίνακα από τη συλλογή στην ομάδα Στυλ πίνακα.

  Χρησιμοποιήστε τα βελάκια πάνω - κάτω στη δεξιά πλευρά της συλλογής για να κυλίσετε τα περιεχόμενα και να επιλέξετε το στυλ που θέλετε, ή κάνετε κλικ στο βελάκι Περισσότερα για να δείτε όλα τα στυλ της συλλογής καθώς και επιπλέον επιλογές.

Σημειώστε ότι η μορφοποίηση των πινάκων της συλλογής επηρεάζεται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word. Μπορείτε να δείτε και να προσαρμόσετε αυτές τις επιλογές, στην ομάδα Επιλογές στυλ πίνακα της καρτέλας εργαλείων Σχεδίαση πίνακα:

Γραμμή κεφαλίδας
Ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Το Word θεωρεί ότι η πρώτη γραμμή του πίνακα περιέχει τις κεφαλίδες για τα πεδία των στηλών. Διατηρήστε την ενεργοποιημένη αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε πίνακα που θα περιλαμβάνει πράξεις και υπολογισμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, μέσους όρους κ.λπ.). Αυτό επιτρέπει στο Word να εξαιρεί τα περιεχόμενά της από τους υπολογισμούς.

Γραμμή συνόλου
Ενεργοποιήστε την αν η τελευταία γραμμή του πίνακά σας έχει τα σύνολα των στηλών ή δεδομένα που θέλετε να επισημάνετε για κάθε στήλη.

Γραμμές σε ζώνες
Ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Το Word εφαρμόζει μια αρμονική απόχρωση του γενικού χρωματισμού του πίνακα, ως χρώμα φόντου κάθε δεύτερης γραμμής.

Πρώτη στήλη
Ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Το Word θεωρεί ότι η πρώτη στήλη του πίνακα περιέχει ετικέττες για τα δεδομένα κάθε γραμμής. Διατηρήστε την ενεργοποιημένη αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε πίνακα που θα περιλαμβάνει πράξεις και υπολογισμούς (πρόσθεση, αφαίρεση, μέσους όρους, συγκρίσεις κ.λπ.). Αυτό επιτρέπει στο Word να εξαιρεί τα περιεχόμενά της από τους υπολογισμούς.

Τελευταία στήλη
Ενεργοποιήστε την αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε με ανάλογο τρόπο, όπως της γραμμή συνόλου.

Στήλες σε ζώνες
Ενεργοποιήστε την αν θέλετε ανάλογη εναλλαγή στο χρώμα φόντου όπως και στις γραμμές.

Μορφοποίηση περιγράμματος

Εκ προεπιλογής το Word εφαρμόζει στον πίνακα περίγραμμα μονής συνεχόμενης γραμμής πάχους ½στ. και μαύρου χρώματος. Μπορείτε να αλλάξετε τόσο την εμφάνιση της γραμμής (πάχος και χρώμα) αλλά και να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε ολόκληρο ή μέρος του πίνακα.

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να προσαρμόσετε το περίγραμμα ολόκληρου του πίνακα κάνετε κλικ στον πίνακα.
  • Για να προσαρμόσετε το περίγραμμα κελιών επιλέξτε τα κελιά.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, στην ομάδα Περιγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Περιγράμματα και σκίαση.
  Το ίδιο κουμπί, με το ίδιο μενού υπάρχει επίσης στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση επιλέξτε την καρτέλα Περιγράμματα και στη συνέχεια βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο Εφαρμογή σε είναι η σωστή επιλογή:
  • Σε πίνακα: Αν θέλετε να προσαρμόσετε τα περιγράμματα ολόκληρου του πίνακα
  • Σε κελί: Αν θέλετε να προσαρμόσετε ένα ή περισσότερα κελιά, γραμμές ή στήλες, σύμφωνα με την επιλογή που έχετε κάνει στο βήμα 1.
 4. Επιλέξτε στυλ, χρώμα και πλάτος της γραμμής (με το "πλάτος", το Word εννοεί πάχος της γραμμής) και στην ενότητα Προεπισκόπηση επιλέξτε τις πλευρές των κελιών ή του πίνακα που θα εφαρμοστούν οι αλλαγές.

  Αν θέλετε διαφορετική μορφή για ορισμένες πλευρές, επιλέξτε τα νέα χαρακτηριστικά (στυλ, χρώμα και πλάτος) και κάνετε κλικ στις αντίστοιχες πλευρές της Προεπισκόπησης για να τα εφαρμόσετε.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Στυλ περιγραμμάτων

Μπορείτε να μορφοποιήσετε με ακόμα μεγαλύτερη λεπτομέρεια τα περιγράμματα, χρησιμοποιώντας τα στυλ περιγραμμάτων:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα.
 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Χρησιμοποιήστε το κουμπί Στυλ περιγραμμάτων της ομάδας Περιγράμματα για να επιλέξετε στυλ:
   • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προεπιλεγμένο στυλ του Word, κάνετε κλικ στο κουμπί.
    Το προεπιλεγμένο στυλ περιγράμματος του Word είναι μαύρη συνεχόμενη γραμμή, πάχους ½στ. Αν επιλέξετε κάποιο διαφορετικό θα γίνει αυτό το προεπιλεγμένο, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο, ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.
   • Αν θέλετε διαφορετικό στυλ γραμμής κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού και επιλέξτε ένα από τα έτοιμα στυλ του Word.
   • Αν θέλετε να εφαρμόσετε το στυλ, που έχετε ήδη εφαρμόσει σε ένα σημείο του πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού και επιλέξτε την εντολή Δειγματολήπτης περιγραμμάτων. Με τον δείκτη "σταγονόμετρο" κάνετε κλικ στο περίγραμμα που θα χρησιμοποιήσετε ως δείγμα.
  • Χρησιμοποιήστε τα πεδία Στυλ, Πάχος και Χρώμα πένας, της ομάδας Περιγράμματα για να προσαρμόσετε με δικό σας τρόπο τη μορφή του περιγράμματος.

  Παρατηρήστε ότι οποιαδήποτε επιλογή κι αν κάνετε ενεργοποιείται αυτόματα το κουμπί Μορφοποίηση περιγραμμάτων σαν υπενθύμιση ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Ταυτόχρονα ο δείκτης μετατρέπεται σε πένα .

 3. Κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε περίγραμμα κελιού θέλετε να εφαρμόσετε τη νέα μορφή.
 4. Για να τερματίσετε την κατάσταση σχεδίασης κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ σε σημείο εκτός του πίνακα.
  • Πατήστε ESC.
  • Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση περιγραμμάτων της ομάδας Περιγράμματα.
Σύνοψη
Θέμα
Μορφοποίηση πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.016/0129
Έκδοση
13/12/19

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Επιλογή στοιχείων πίνακα

Πίνακας 1: Επιλογή στοιχείων πίνακα

Για να... Κάνετε το εξής

Επιλέξετε κελί

Κάνετε κλικ στην αριστερή πλευρά του κελιού.

Επιλέξετε γραμμή

Κάνετε κλικ στην αριστερή πλευρά της γραμμής του πίνακα.

Επιλέξετε στήλη

Κάνετε κλικ πάνω από τη στήλη, στο επάνω μέρος του πίνακα.

Επιλέξετε συνεχόμενα κελιά

Κάνετε κλικ σε ένα κελί και με πατημένο το πλήκτρο SHIFT κάνετε κλικ σε άλλο κελί της ίδιας ή άλλης γραμμής/στήλης. Μπορείτε επίσης με πατημένο το πλήκτρο SHIFT να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε τα επόμενα ή προηγούμενα κελιά.

Επιλέξετε συνεχόμενες γραμμές ή στήλες

Επιλέξτε μια γραμμή ή στήλη και με πατημένο το πλήκτρο SHIFT κάνετε κλικ σε κελί άλλης γραμμής ή στήλης. Μπορείτε επίσης με πατημένο το πλήκτρο SHIFT να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε την επόμενη ή προηγούμενη γραμμή/στήλη.

Επιλέξετε σποραδικά κελιά

Κάνετε κλικ σε ένα κελί και με πατημένο το πλήκτρο CTRL κάνετε κλικ σε άλλο κελί της ίδιας ή άλλης γραμμής/στήλης.

Επιλέξετε σποραδικές γραμμές ή στήλες

Επιλέξτε μια γραμμή ή στήλη και με πατημένο το πλήκτρο CTRL κάνετε κλικ σε κελί άλλης γραμμής ή στήλης.

Επιλέξετε κείμενο επόμενου κελιού

Πατήστε TAB.

Επιλέξετε κείμενο προηγούμενου κελιού

Πατήστε SHIFT+TAB.

Επιλέξετε ολόκληρο πίνακα

Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία. Εναλλακτικά: κάνετε κλικ στον πίνακα και πατήστε ALT+Num5.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε στοιχεία του πίνακα με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή της ομάδας Πίνακας.
 2. Επιλέξτε την εντολή που θέλετε.
Σύνοψη
Θέμα
Επιλογή στοιχείων πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «How to Select All or Part of a Table in Word», L. Kaufman

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.015/0128
Έκδοση
10/12/19

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019

Απόσταση και περιθώρια κελιών στους πίνακες

Αλλαγή της απόστασης μεταξύ κελιών πίνακα

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες, της ομάδας Πίνακας.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 3. Ενεργοποιήστε το πεδίο Με απόσταση μεταξύ κελιών και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε.

Αλλαγή των περιθωρίων των κελιών σε πίνακα

Για να προσαρμόσετε τα περιθώρια ενός κελιού:

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στο κελί που θέλετε και στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες πίνακα.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Κελί και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 3. Απενεργοποιήστε το πεδίο Ίδια για όλο τον πίνακα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα περιθώρια που θέλετε για κάθε μία από τις πλευρές του κελιού.

Για να προσαρμόσετε ταυτόχρονα τα περιθώρια όλων των κελιών:

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στον πίνακα και στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες πίνακα.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές πίνακα πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα περιθώρια που θέλετε για κάθε μία από τις πλευρές του κελιού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές πίνακα μπορείτε επίσης να εμφανίσετε ως εξής: Κάνετε κλικ στον πίνακα και στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια κελιών.

Σύνοψη
Θέμα
Απόσταση και περιθώρια κελιών στους πίνακες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.014/0127
Έκδοση
6/12/19

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

Κατάργηση περιγράμματος πίνακα

Για να καταργήσετε όλα τα περιγράμματα του πίνακα:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, της ομάδας Περιγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Χωρίς περίγραμμα.

Για να καταργήσετε μόνο μερικά περιγράμματα του πίνακα:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, της ομάδας Περιγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε το περίγραμμα (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά), ή την ομάδα περιγραμμάτων (όλα, εξωτερικά, εσωτερικά, κ.λπ.) που θα καταργήσετε.

Για να καταργήσετε το περίγραμμα σε ένα εύρος κελιών, γραμμών ή στηλών:

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία του πίνακα, απ' όπου θα καταργήσετε το περίγραμμα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, της ομάδας Περιγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Χωρίς περίγραμμα.

Για να καταργήσετε μεμονωμένα περιγράμματα:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα.
 2. Στην ομάδα Περιγράμματα κάνετε κλικ στο πλαίσιο Στυλ πένας και στη συνέχεια επιλέξτε Χωρίς περίγραμμα. Ο δείκτης μετατρέπεται σε πένα .
 3. Κάνετε κλικ σε κάθε περίγραμμα που θέλετε να καταργήσετε.
 4. Για να τερματίσετε τη διαδικασία κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ σε ένα σημείο εκτός του πίνακα.
  • Πατήστε ESC.
  • Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση περιγραμμάτων.
Μη συγχέετε τον δείκτη "πένα" με τον δείκτη "γόμμα" (καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη > ομάδα Σχέδιο). Η πένα καταργεί το περίγραμμα αλλά το κελί εξακολουθεί να διατηρεί τις διαστάσεις του. Η γόμμα καταργεί το όριο του κελιού με αποτέλεσμα να συγχωνεύεται με το γειτονικό του, προς την πλευρά του διαγραμμένου ορίου.

Περιγράμματα και γραμμές πλέγματος

Χρησιμοποιήστε τα περιγράμματα για να διευκολύνετε το αναγνώστη του εγγράφου ιδιαίτερα όταν τα περιεχόμενα των κελιών δεν είναι "συμμετρικά": Άλλο κελί με περισσότερο κι άλλο με λιγότερο κείμενο. Άλλο κείμενο να αναδιπλώνεται σε πολλές γραμμές, άλλο σε λίγες κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε επίσης τα περιγράμματα όταν είναι δύσκολη η διάκριση των ορίων μεταξύ στηλών και γραμμών. Π.χ. όταν υπάρχουν "ασύμμετρα" συγχωνευμένα κελιά: δυο κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, τρία κελιά σε άλλη γραμμή ή στήλη κ.λπ.

Τις γραμμές πλέγματος μπορείτε να εμφανίσετε σε πίνακες που έχετε καταργήσει μερικά ή όλα τα περιγράμματα και η ενεργοποίησή τους επηρεάζει όλους τους πίνακες του εγγράφου. Για να εμφανίσετε τις γραμμές πλέγματος κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, στην ομάδα Παράγραφος και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προβολή γραμμών πλέγματος.
 • Κάνετε κλικ σε έναν πίνακα και στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη ενεργοποιήστε την εντολή Προβολή γραμμών πλέγματος της ομάδας Πίνακας.

Οι γραμμές πλέγματος δεν εκτυπώνονται. Εμφανίζονται μόνο στην οθόνη ως οπτική βοήθεια για τον συντάκτη κατά τη δημιουργία και ενημέρωση του πίνακα. Μπορούν να υποκαταστήσουν τα περιγράμματα εφόσον το έγγραφο δεν πρόκειται να εκτυπωθεί. Ωστόσο, για την εκτύπωση καλό είναι να χρησιμοποιούνται τα περιγράμματα. Δεν βλέπω για ποιο λόγο ο συντάκτης να χρειάζεται οπτική βοήθεια ενώ ο αναγνώστης όχι!

Ακόμα κι αν δεν είναι ενεργοποιημένη η εντολή Προβολή γραμμών πλέγματος, μια μορφή πλέγματος μπορείτε να εμφανίσετε με τις επιλογές του Word: Καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους > Εμφάνιση των ορίων του κειμένου. Με αυτή την επιλογή εμφανίζονται όχι μόνο τα όρια των κελιών αλλά και του κειμένου σε όλο το έγγραφο.
Σύνοψη
Θέμα
Κατάργηση περιγράμματος πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.013/0126
Έκδοση
5/12/19

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Χαρτογράφηση του πίνακα

Ένας πίνακας αποτελείται από γραμμές και στήλες με κελιά τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε με κείμενο και γραφικά. Οι πίνακες χρησιμοποιούνται συχνά για την οργάνωση και την παρουσίαση πληροφοριών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να στοιχίσετε αριθμούς σε στήλες και μετά να τους ταξινομήσετε και να εκτελέσετε υπολογισμούς με αυτούς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να δημιουργήσετε ελκυστικές διατάξεις σελίδων και να τακτοποιήσετε κείμενο και γραφικά.


Εικ. 1: Ονοματολογία στοιχείων πίνακα

Λαβή μετακίνησης

Η λαβή μετακίνησης εμφανίζεται όταν τοποθετήσετε προσωρινά τον δείκτη πάνω στον πίνακα, ή όταν είναι ενεργό κάποιο στοιχείο του πίνακα (έχετε κάνει κλικ σε ένα κελί, έχετε επιλέξει κείμενο που ανήκει στον πίνακα κ.λπ.). Κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης για να επιλέξετε όλον τον πίνακα ή σύρετε τον πίνακα από τη λαβή για να τον τοποθετήσετε σε άλλο σημείο του εγγράφου.

Λαβή μεγέθους

Η λαβή μεγέθους εμφανίζεται όπως και η λαβή μετακίνησης. Σύρετε δεξιά-αριστερά και πάνω-κάτω για να προσαρμόσετε τις διαστάσεις του πίνακα. Το ύψος και το πλάτος των γραμμών και των στηλών αναπροσαρμόζεται κατ' αναλογία.

Περίγραμμα

Από προεπιλογή, οι πίνακες στο Word διαθέτουν ένα μαύρο περίγραμμα πάχους ½στ., με μονή συνεχόμενη γραμμή, το οποίο εκτυπώνεται. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται το περίγραμμα μπορείτε να το καταργήσετε.

Σημάδια τέλους

Τα σημάδια τέλους κελιού και τα σημάδια τέλους γραμμής είναι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες που εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη της καρτέλας Κεντρική. Σε αυτά είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες μορφοποίησης χαρακτήρα και παραγράφου των περιεχομένων των κελιών:

 • Τα σημάδια τέλους κελιού έχουν τις πληροφορίες μορφοποίησης χαρακτήρα, όπως τη γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα, την έντονη και την πλάγια γραφή κ.λπ.
 • Τα σημάδια τέλους γραμμής έχουν τις πληροφορίες μορφοποίησης παραγράφου, όπως τα διαστήματα μεταξύ παραγράφων, την απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου, τον έλεγχο "χήρας/ορφανής" παραγράφου στο τέλος και την αρχή της σελίδας κ.λπ.

Απόσταση κελιών

Εκ προεπιλογής, η απόσταση μεταξύ των κελιών είναι 0εκ. Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση μεταξύ των κελιών αλλά έχετε υπ' όψη σας ότι η αλλαγή αυτή επηρεάζει τις διαστάσεις του πίνακα: Η απόσταση που θα ορίσετε θα προστεθεί στο ύψος και το πλάτος του πίνακα, σε αναλογία με το πλήθος των γραμμών και των στηλών που έχει. Αν ο πίνακας εκτείνεται ήδη σε όλο το εύρος της σελίδας, μεταξύ αριστερού και δεξιού περιθωρίου, τότε θα μειωθεί το πλάτος των κελιών.

Περιθώρια κελιών

Περιθώριο θεωρείται η απόσταση του περιεχομένου από τα όρια του κελιού. Εκ προεπιλογής το Word εφαρμόζει περιθώριο 0,19εκ. αριστερά και δεξιά του κειμένου ενώ το πάνω και κάτω περιθώριο είναι 0εκ. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα περιθώρια είτε σε μεμονωμένα κελιά, είτε σε όλα τα κελιά του πίνακα.

Σύνοψη
Θέμα
Χαρτογράφηση του πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.012/0125
Έκδοση
3/12/19

Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

Διαγραφή πίνακα ή στοιχείων πίνακα

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα ή πολλά κελιά, γραμμές ή στήλες ή μπορείτε να διαγράψετε έναν ολόκληρο πίνακα. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε το περιεχόμενο των κελιών χωρίς να διαγράψετε και τα κελιά.

Διαγραφή πίνακα και των περιεχομένων του

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή, της ομάδας Γραμμές και στήλες και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Διαγραφή πίνακα.

Διαγραφή κελιών, γραμμών ή στηλών πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά, τις γραμμές ή τις στήλες που επιθυμείτε να διαγράψετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή, της ομάδας Γραμμές και στήλες και στη συνέχεια επιλέξτε την ανάλογη εντολή. Ειδικά για τη διαγραφή κελιών, μετά την επιλογή της εντολής επιλέξτε επιπλέον τον τρόπο που θα καλυφθούν οι κενές θέσεις που θα προκύψουν από τη διαγραφή:
  • Μετακίνηση κελιών προς τα αριστερά: Οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα κελιά που βρίσκονται δεξιά από τα διαγραμμένα.
  • Μετακίνηση κελιών προς τα επάνω: Οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα κελιά που βρίσκονται κάτω από τα διαγραμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Διαγραφή (βήμα 2) με τις ίδιες εντολές υπάρχει και στη μίνι εργαλειοθήκη που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα κελί ή σε ένα επιλεγμένο εύρος κελιών, γραμμών ή στηλών.

Διαγραφή περιεχομένων πίνακα

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε.
 2. Πατήστε DELETE.
Σύνοψη
Θέμα
Διαγραφή πίνακα ή στοιχείων πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.011/0124
Έκδοση
2/12/19

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Αρίθμηση γραμμών

To Word μπορεί να αριθμήσει αυτόματα τις γραμμές σε ένα έγγραφο και να εμφανίσει τον σωστό αριθμό μπροστά από κάθε γραμμή κειμένου. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένες γραμμές του εγγράφου, όπως στα script κώδικα και στις νομικές συμβάσεις.

Εκ προεπιλογής το Word αριθμεί την κάθε γραμμή του εγγράφου, εκτός από τις γραμμές σε πίνακες, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, κείμενο σε πλαίσια, στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα. Μπορείτε, ωστόσο, να επιλέξετε ποιοι αριθμοί γραμμών θα εμφανίζονται. Μπορείτε π.χ. να εμφανίσετε την αρίθμηση σε ολόκληρο ή σε μέρος του εγγράφου. Ή μπορείτε να εμφανίσετε την αρίθμηση κατά διαστήματα, όπως κάθε δέκατη γραμμή (10, 20, 30 κ.ο.κ.).

Εισαγωγή αρίθμησης γραμμών

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς γραμμής σε ολόκληρο ή σε μέρος του εγγράφου. Για να εμφανίζονται οι αριθμοί πρέπει να είσαστε σε προβολή εκτύπωσης. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Προβολή για να ελέγξετε αν είναι επιλεγμένη η προβολή εκτύπωσης.

Ο πίνακας υπολογίζεται σαν μια γραμμή. Η εικόνα υπολογίζεται επίσης σαν μια γραμμή. Ένα πλαίσιο κειμένου υπολογίζεται σαν μια γραμμή αν είναι τοποθετημένο σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Αν το κείμενο του εγγράφου ρέει γύρω από το πλαίσιο, οι γραμμές του κειμένου της σελίδας υπολογίζονται στο μέτρημα. Οι γραμμές κειμένου μέσα στο πλαίσιο δεν υπολογίζονται.

Για να προσθέσετε αρίθμηση σε όλο το έγγραφο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το έγγραφο είναι χωρισμένο σε ενότητες και θέλετε η αρίθμηση γραμμών να εφαρμοστεί σε όλο το έγγραφο, πρέπει να επιλέξτε προηγουμένως όλο το κείμενο: Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή της ομάδας Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Επιλογή όλων.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και από το μενού επιλέξτε ένα από τα επόμενα:
  • Συνεχόμενη: αν θέλετε να αριθμήσετε όλο το έγγραφο με ενιαία αρίθμηση.
  • Επανέναρξη ανά σελίδα: αν θέλετε κάθε σελίδα να αρχίζει με το 1.
  • Επανέναρξη ανά ενότητα: αν θέλετε η αρίθμηση να αρχίζει με το 1 σε κάθε ενότητα.
 2. Αν θέλετε να κάνετε περισσότερες ρυθμίσεις επιλέξτε την εντολή Επιλογές αρίθμησης γραμμών και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών:

  Εικ. 1: Επιλογές αρίθμησης

  1. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προσθήκη αρίθμησης γραμμών (εικ. 1) και κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε:
   • Στο πεδίο Έναρξη από επιλέξτε τον αριθμό έναρξης της αρίθμησης.
   • Στο πεδίο Από το κείμενο επιλέξτε την απόσταση του αριθμού από το κείμενο της παραγράφου.
   • Στο πεδίο Μέτρηση ανά επιλέξτε ανά πόσες γραμμές θα εμφανίζεται ο αριθμός.
   • Στα πεδία αρίθμησης ισχύουν οι δυνατότητες του βήματος 1 ανωτέρω.
  2. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Για να προσθέσετε αρίθμηση σε μία ή περισσότερες ενότητες:

 1. Κάνετε κλικ στην ενότητα ή επιλέξτε τις ενότητες.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Επιλογές αρίθμησης γραμμών.
 3. Στο πεδίο Εφαρμογή επιλέξτε Σε αυτή την ενότητα ή Σε επιλεγμένες ενότητες ανάλογα με την ενέργεια που κάνετε στο βήμα 1.

Παράλειψη αρίθμησης παραγράφων

 1. Επιλέξτε την παράγραφο ή τις παραγράφους που δεν θα υπολογιστούν στην αρίθμηση.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Παράγραφος και στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος επιλέξτε την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.
 3. Ενεργοποιήστε το πεδίο Απόκρυψη αριθμών γραμμών.
  Μπράβο στην ελληνική Microsoft! Δύο λάθη σε τρεις λέξεις: α) Δεν πρόκειται για απόκρυψη αλλά για παράλειψη. β) Δεν πρόκειται για γραμμές αλλά για παραγράφους. Η παράλειψη αρίθμησης αφορά ολόκληρη την παράγραφο και για όλες τις γραμμές που τυχόν καταλαμβάνει.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση αρίθμησης γραμμών

Μπορείτε να καταργήσετε την αρίθμηση από ολόκληρο ή από μέρος του εγγράφου.

 1. Αν το έγγραφό σας αποτελείται από ενότητες, κάνετε κλικ στην ενότητα ή επιλέξτε τις ενότητες, στις οποίες επιθυμείτε να καταργήσετε την αρίθμηση γραμμών.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να καταργήσετε την αρίθμηση από ολόκληρο το έγγραφο κάνετε κλικ στην εντολή Κανένα.
  • Για να καταργήσετε την αρίθμηση από επιλεγμένες παραγράφους ή ενότητες του εγγράφου ενεργοποιήστε την εντολή Απόκρυψη για την τρέχουσα παράγραφο.
Σύνοψη
Θέμα
Αρίθμηση γραμμών
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Add or remove line numbers», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.016/0123
Έκδοση
29/11/19

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Αρίθμηση σελίδων

Η αρίθμηση των σελίδων εφαρμόζεται κυρίως στα έγγραφα που πρόκειται να εκτυπωθούν. Αν και μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό σελίδας σε ένα οποιοδήποτε σημείο της σελίδας, η πιο συνηθισμένη θέση τους είναι στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, στο επάνω ή κάτω, αντίστοιχα, περιθώριο.

Η αρίθμηση σελίδων μπορεί να είναι συνεχόμενη σε όλο το έγγραφο, ή να μην εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα, ή να αρχίζει από την αρχή σε κάθε ενότητα του εγγράφου.

Εισαγωγή αριθμών σελίδας

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας, της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 2. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε μία από τις επόμενες επιλογές:
  • Επάνω μέρος της σελίδας: Ο αριθμός θα τοποθετηθεί στην κεφαλίδα της σελίδας.
  • Κάτω μέρος της σελίδας: Ο αριθμός θα τοποθετηθεί στο υποσέλιδο της σελίδας.
  • Περιθώρια σελίδας: Ο αριθμός θα εμφανιστεί στο αριστερό ή το δεξιό περιθώριο ανάλογα με την επιλογή σας.
  • Τρέχουσα θέση: Ο αριθμός θα τοποθετηθεί στο σημείο του δείκτη, ακόμα κι αν αυτός ευρίσκεται στο κυρίως κείμενο και όχι στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου.
 3. Από τη συλλογή αριθμών σελίδας επιλέξτε τη θέση και τη μορφή που θέλετε. Δείτε επίσης το πρώτο από τα Σχόλια κατωτέρω.
  Αν η συλλογή αριθμών σελίδας δεν έχει ακριβώς αυτό που θέλετε, επιλέξτε ένα απλό αριθμό. Μπορείτε στη συνέχεια να τον μορφοποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Απόκρυψη του αριθμού στην πρώτη σελίδα

 1. Στην πρώτη σελίδα κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου όπου υπάρχει ο αριθμός σελίδας.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα ενεργοποιήστε την εντολή Διαφορετική πρώτη σελίδα.
 3. Επιλέξτε το αριθμό σελίδας και πατήστε DELETE.
 4. Πατήστε ESC για να κλείσετε τις περιοχές κεφαλίδας και υποσέλιδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μ' αυτή τη μέθοδο μπορείτε, αν θέλετε, να αποκρύψετε τον αριθμό όχι μόνο στην πρώτη σελίδα του εγγράφου αλλά στην πρώτη σελίδα κάθε ενότητας του εγγράφου.

Επανέναρξη αρίθμησης των σελίδων

Εφαρμόστε την επόμενη μέθοδο όταν θέλετε να μη συμπεριλάβετε στην αρίθμηση ορισμένες σελίδες. Π.χ. αν η πρώτη σελίδα είναι το εξώφυλλο του εγγράφου, ίσως θέλετε η δεύτερη σελίδα να έχει αριθμό 1:

 1. Κάνετε απόκρυψη του αριθμού στην πρώτη σελίδα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο της δεύτερης σελίδας.
 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδα και υποσέλιδο και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.


  Εικ. 1: Μορφή αρίθμησης σελίδων

 4. Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη από και στη συνέχεια επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό 1.
 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθήσετε αν θέλετε να εφαρμόσετε συνεχόμενη αρίθμηση σε ένα νέο "τεύχος" του εγγράφου. Π.χ. έχετε την πρώτη ενότητα σε ένα αρχείο του Word και πρόκειται να αρχίσετε τη δεύτερη ενότητα σε νέο αρχείο:

 1. Στο νέο αρχείο κάνετε εισαγωγή αριθμών σελίδας όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδα και υποσέλιδο και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.
 3. Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη από και στη συνέχεια επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό π.χ. 53, αν το πρώτο τεύχος σταματά στο 52.

Εφαρμόστε την επόμενη μέθοδο όταν θέλετε να παραλείψετε την αρίθμηση ορισμένων σελίδων. Π.χ. η πρώτη σελίδα είναι το εξώφυλλο, η δεύτερη σελίδα ο Πίνακας περιεχομένων και στις τρεις επόμενες σελίδες είναι η εισαγωγή του θέματος με λατινική αρίθμηση. Έτσι, το κυρίως θέμα του εγγράφου θέλετε να έχει αραβική αρίθμηση και να αρχίζει από το 1 παρά από το 6:

 1. Εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η νέα αρίθμηση:
  1. Σύμφωνα με το παράδειγμα, θα κάνετε κλικ στο τέλος της 5ης σελίδας που τελειώνει η εισαγωγή του θέματος.
  2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγές και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενη σελίδα.
 2. Στη νέα ενότητα κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, όπου εμφανίζεται ο αριθμός σελίδας και στη συνέχεια στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στην εντολή Σύνδεση στην προηγούμενη για να την απενεργοποιήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα συνδέονται ξεχωριστά. Αν ο αριθμός σελίδας είναι στην κεφαλίδα απενεργοποιήστε τη σύνδεση για τις κεφαλίδες. Αν ο αριθμός σελίδας είναι στο υποσέλιδο απενεργοποιήστε τη σύνδεση για τα υποσέλιδα.

 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.
 4. Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη από και στη συνέχεια επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό 1.

  Αν η αρίθμηση της προηγούμενης ενότητας είχε λατινική μορφή, όπως αναφέρω στο παράδειγμα της διαδικασίας, για τη νέα ενότητα θα χρειαστεί να επιλέξετε την αραβική αρίθμηση στο πεδίο Μορφή Αριθμών.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Εμφάνιση του συνολικού αριθμού σελίδων

Εφαρμόστε αυτή τη διαδικασία αν θέλετε να εμφανίζεται η μορφή π.χ. "Σελίδα 3 από 48":

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην επιλογή που θέλετε:
  • Επάνω μέρος της σελίδας: Η αρίθμηση θα εμφανιστεί στην κεφαλίδα.
  • Κάτω μέρος της σελίδας: Η αρίθμηση θα εμφανιστεί στο υποσέλιδο.
  • Περιθώρια σελίδας: Η αρίθμηση θα εμφανιστεί στο αριστερό ή το δεξιό περιθώριο.
  • Τρέχουσα θέση: Χρησιμοποιήστε την επιλογή αν ο δείκτης είναι ήδη στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου. Διαφορετικά η αρίθμηση θα εμφανιστεί στο σημείο του εγγράφου όπου ευρίσκεται ο δείκτης.
 2. Στη συλλογή που εμφανίζεται προχωρήστε στη μορφή Σελίδα Χ από Υ και επιλέξτε τη θέση που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων, ή κάνετε διπλό κλικ εκτός της περιοχής κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Επιλογή μορφής αρίθμησης

Εκτός από τη συνηθισμένη μορφή αρίθμησης (1, 2, 3...) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελληνική (α, β, γ...), ή λατινική αρίθμηση (i, ii, iii...), αλλά και αρίθμηση με ενωτικά (- 1 -, - 2 -, - 3 -...). Αυτές, και άλλες δυνατότητες σας δίνει το πλαίσιο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (εικ. 1). Για να το εμφανίσετε:

Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας, της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.

 • Στο πεδίο Μορφή αριθμών επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες μορφές αρίθμησης. Π.χ. ελληνική ή ιταλική αρίθμηση, είτε με πεζά, είτε με κεφαλαία γράμματα. Δείτε επίσης το δεύτερο από τα Σχόλια κατωτέρω.
 • Ενεργοποιήσετε το πεδίο Προσθήκη αριθμού κεφαλαίου για να εμφανίσετε τον αντίστοιχο αριθμό κεφαλαίου μαζί με τον αριθμό σελίδας. Για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να έχετε εφαρμόσει ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων και αρίθμησης του Word. Δείτε την επόμενη ενότητα Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων στην αρίθμηση σελίδων.
 • Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων επιλέξτε τον τρόπο αρίθμησης:
  • Συνεχόμενη με τη προηγούμενη ενότητα: Η πιο συνηθισμένη επιλογή. Η αρίθμηση θα είναι ενιαία σε όλο το έγγραφο, ή, τουλάχιστον, θα συνεχίζει την αρίθμηση της προηγούμενης ενότητας.
  • Έναρξη από: Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό έναρξης αρίθμησης των σελίδων. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε διαφορετική σειρά αρίθμησης σε κάποια ενότητα του εγγράφου, ή συνεχόμενη αρίθμηση με προηγούμενο "τεύχος" του εγγράφου. Π.χ. όταν έχετε την πρώτη ενότητα σε ένα αρχείο του Word και ξεκινάτε τη δεύτερη ενότητα σε νέο αρχείο.

Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων στην αρίθμηση σελίδων

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι τίτλοι των κεφαλαίων είναι μορφοποιημένοι με ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων του Word (Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κ.λπ.). Επίσης βεβαιωθείτε ότι το στυλ αυτό εφαρμόζεται μόνο στους τίτλους κεφαλαίων και όχι σε κάποιο άλλο κείμενο του εγγράφου.
 2. Κάνετε κλικ σε έναν τίτλο κεφαλαίου.
 3. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων της ομάδας Παράγραφος και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα στυλ που αναφέρουν τη λέξη "Επικεφαλίδα".
 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε το πεδίο Προσθήκη αριθμού κεφαλαίου και στη συνέχεια:
  • Στο πεδίο Το κεφάλαιο ξεκινά με στυλ επιλέξτε το στυλ επικεφαλίδας που έχετε εφαρμόσει στους τίτλους κεφαλαίων.
  • Στο πεδίο Χρήση διαχωριστικού επιλέξτε, αν θέλετε, διαφορετικό διαχωριστικό μεταξύ αριθμού κεφαλαίου και αριθμού σελίδας.
 6. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Κατάργηση αριθμών σελίδας

Με βάση τις οδηγίες της Microsoft, μπορείτε να καταργήσετε την αρίθμηση επιλέγοντας κατά σειρά Εισαγωγή > Αριθμός σελίδας > Κατάργηση αριθμών σελίδας (συντόμευση ALT, Z, ZA, K). Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως αυτή η μέθοδος δεν δουλεύει. Π.χ. όταν υπάρχει αρίθμηση σε μονές/ζυγές σελίδες, αν υπάρχει διαφορετική μορφή αριθμών, αν ο αριθμός έχει τοποθετηθεί σε κελί πίνακα κ.λπ.

Ο πιο αποδοτικός τρόπος να καταργήσετε την αρίθμηση:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή που έχει τον αριθμό.
 2. Κάνετε διπλό κλικ στον ίδιο τον αριθμό και πατήστε DELETE.
 3. Επαναλάβετε τη διαδικασία και στις άλλες τυχόν ενότητες του εγγράφου.

Σχόλια

1.
Το Word από προεπιλογή προσθέτει έναν στηλοθέτη στο μέσον της επικεφαλίδας και άλλον ένα στο δεξιό περιθώριο, ως ιδιότητα των ενσωματωμένων στυλ Κεφαλίδας και Υποσέλιδου, για να σας διευκολύνει στην στοίχιση των περιεχομένων, είτε της κεφαλίδας, είτε του υποσέλιδου. Αν π.χ. έχετε τοποθετήσει τον αριθμό σελίδας στο αριστερό περιθώριο, με ένα πάτημα TAB θα τον μεταφέρετε στο κέντρο, ή με δύο πατήματα TAB θα τον μεταφέρετε στο δεξιό περιθώριο. Θα πρότεινα, ωστόσο, να τους καταργείτε, καθώς πολλές φορές δεν λειτουργούν σωστά. Π.χ. αν αλλάξετε τα περιθώρια της σελίδας, ο στηλοθέτης του κέντρου παύει να είναι στο κέντρο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Προτιμήστε να στοιχίσετε τον αριθμό στο κέντρο ή δεξιά, με ένα από τους επόμενους τρόπους:

 • Κάνετε κλικ στον αριθμό σελίδας και στη συνέχεια στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στην εντολή Στοίχιση στο κέντρο ή στην εντολή Στοίχιση δεξιά της ομάδας Παράγραφος.
 • Χρησιμοποιήστε έναν στηλοθέτη στοίχισης.

2.
Το Word προσθέτει τον αριθμό σελίδας χρησιμοποιώντας το πεδίο PAGE. Άρα, εκτός από τις προεπιλεγμένες μορφές αρίθμησης που διαθέτει το πλαίσιο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (εικ. 1), όπως είναι η ελληνική και λατινική αρίθμηση, μπορείτε να έχετε διαφορετική τυποποίηση της αρίθμησης, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα του πεδίου. Για παράδειγμα, με την επόμενη διαδικασία μπορείτε να εμφανίζετε τη λέξη "σελ." μαζί με την αρίθμηση σε τριψήφια μορφή, όπου οι κενές θέσεις θα καλύπτονται από το μηδέν (π.χ. "σελ. 003", "σελ. 064" και "σελ. 147"):

 1. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάνετε εισαγωγή αριθμών σελίδας, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 2. Κάνετε κλικ πριν από έναν αριθμό σελίδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε "σελ." και αφήστε ένα κενό διάστημα.
 3. Κάνετε δεξιό κλικ στον αριθμό σελίδας και από το μενού συντομίας επιλέξτε Επεξεργασία πεδίου.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Πεδίο κάνετε κλικ στο κουμπί Κωδικοί πεδίων.
 5. Στο πλαίσιο με το όνομα του πεδίου PAGE αφήστε ένα κενό διάστημα και πληκτρολογήστε "\# 000" (χωρίς τα εισαγωγικά).
 6. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

3.
Μπορείτε να μορφοποιήσετε τον αριθμό, με την ίδια διαδικασία που μορφοποιείτε και το κείμενο του εγγράφου. Π.χ. Επιλέξτε τον αριθμό και στην καρτέλα Κεντρική χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της ομάδας Γραμματοσειρά για να εφαρμόσετε έντονη ή πλάγια γραφή, να αλλάξετε το χρώμα, την ομάδα και το μέγεθος γραμματοσειράς κ.λπ.

Σύνοψη
Θέμα
Αρίθμηση σελίδων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Page numbering in Word», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.015/0122
Έκδοση
28/11/19