Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

Κατάργηση περιγράμματος πίνακα

Για να καταργήσετε όλα τα περιγράμματα του πίνακα:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, της ομάδας Περιγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Χωρίς περίγραμμα.

Για να καταργήσετε μόνο μερικά περιγράμματα του πίνακα:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, της ομάδας Περιγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε το περίγραμμα (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά), ή την ομάδα περιγραμμάτων (όλα, εξωτερικά, εσωτερικά, κ.λπ.) που θα καταργήσετε.

Για να καταργήσετε το περίγραμμα σε ένα εύρος κελιών, γραμμών ή στηλών:

 1. Επιλέξτε τα στοιχεία του πίνακα, απ' όπου θα καταργήσετε το περίγραμμα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, της ομάδας Περιγράμματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Χωρίς περίγραμμα.

Για να καταργήσετε μεμονωμένα περιγράμματα:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα.
 2. Στην ομάδα Περιγράμματα κάνετε κλικ στο πλαίσιο Στυλ πένας και στη συνέχεια επιλέξτε Χωρίς περίγραμμα. Ο δείκτης μετατρέπεται σε πένα .
 3. Κάνετε κλικ σε κάθε περίγραμμα που θέλετε να καταργήσετε.
 4. Για να τερματίσετε τη διαδικασία κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ σε ένα σημείο εκτός του πίνακα.
  • Πατήστε ESC.
  • Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφοποίηση περιγραμμάτων.
Μη συγχέετε τον δείκτη "πένα" με τον δείκτη "γόμμα" (καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη > ομάδα Σχέδιο). Η πένα καταργεί το περίγραμμα αλλά το κελί εξακολουθεί να διατηρεί τις διαστάσεις του. Η γόμμα καταργεί το όριο του κελιού με αποτέλεσμα να συγχωνεύεται με το γειτονικό του, προς την πλευρά του διαγραμμένου ορίου.

Περιγράμματα και γραμμές πλέγματος

Χρησιμοποιήστε τα περιγράμματα για να διευκολύνετε το αναγνώστη του εγγράφου ιδιαίτερα όταν τα περιεχόμενα των κελιών δεν είναι "συμμετρικά": Άλλο κελί με περισσότερο κι άλλο με λιγότερο κείμενο. Άλλο κείμενο να αναδιπλώνεται σε πολλές γραμμές, άλλο σε λίγες κ.λπ.

Χρησιμοποιήστε επίσης τα περιγράμματα όταν είναι δύσκολη η διάκριση των ορίων μεταξύ στηλών και γραμμών. Π.χ. όταν υπάρχουν "ασύμμετρα" συγχωνευμένα κελιά: δυο κελιά σε μια γραμμή ή στήλη, τρία κελιά σε άλλη γραμμή ή στήλη κ.λπ.

Τις γραμμές πλέγματος μπορείτε να εμφανίσετε σε πίνακες που έχετε καταργήσει μερικά ή όλα τα περιγράμματα και η ενεργοποίησή τους επηρεάζει όλους τους πίνακες του εγγράφου. Για να εμφανίσετε τις γραμμές πλέγματος κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Περιγράμματα, στην ομάδα Παράγραφος και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προβολή γραμμών πλέγματος.
 • Κάνετε κλικ σε έναν πίνακα και στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη ενεργοποιήστε την εντολή Προβολή γραμμών πλέγματος της ομάδας Πίνακας.

Οι γραμμές πλέγματος δεν εκτυπώνονται. Εμφανίζονται μόνο στην οθόνη ως οπτική βοήθεια για τον συντάκτη κατά τη δημιουργία και ενημέρωση του πίνακα. Μπορούν να υποκαταστήσουν τα περιγράμματα εφόσον το έγγραφο δεν πρόκειται να εκτυπωθεί. Ωστόσο, για την εκτύπωση καλό είναι να χρησιμοποιούνται τα περιγράμματα. Δεν βλέπω για ποιο λόγο ο συντάκτης να χρειάζεται οπτική βοήθεια ενώ ο αναγνώστης όχι!

Ακόμα κι αν δεν είναι ενεργοποιημένη η εντολή Προβολή γραμμών πλέγματος, μια μορφή πλέγματος μπορείτε να εμφανίσετε με τις επιλογές του Word: Καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους > Εμφάνιση των ορίων του κειμένου. Με αυτή την επιλογή εμφανίζονται όχι μόνο τα όρια των κελιών αλλά και του κειμένου σε όλο το έγγραφο.
Σύνοψη
Θέμα
Κατάργηση περιγράμματος πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.013/0126
Έκδοση
5/12/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου