Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Τροποποίηση πίνακα

Αλλαγή μεγέθους πίνακα

Για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα με το ποντίκι:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη πάνω στον πίνακα.
 2. Στην κάτω δεξιά γωνία του πίνακα σύρετε τη λαβή μεγέθους στο σημείο που θέλετε. Το Word αναπροσαρμόζει αυτόματα το πλάτος και το ύψος των κελιών.

Για να αλλάξετε το μέγεθος του πίνακα με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες της ομάδας Πίνακας.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας.
 4. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προτιμώμενο πλάτος και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να ορίσετε το μέγεθος του πίνακα.

  Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνετε στο πεδίο Μέτρηση σε, η τιμή μπορεί να είναι σε εκατοστά ή σε ποσοστό του διαθέσιμου πλάτους της σελίδας (100% είναι από το αριστερό ως το δεξιό περιθώριο).

  Για τιμές προτιμώμενου πλάτους από 60 και πάνω, το Word αντικαθιστά αυτόματα την προεπιλεγμένη μέτρηση από εκατοστά σε ποσοστό.
 5. Κάνετε κλικ στο OK.

Αλλαγή ύψους γραμμής

Για να αλλάξετε το ύψος της γραμμής με το ποντίκι:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο κάτω περίγραμμα της γραμμής που θα προσαρμόσετε.
 2. Μόλις ο δείκτης γίνει διπλό βέλος κάνετε κλικ και σύρετε πάνω ή κάτω.

Για να αλλάξετε το ύψος της γραμμής με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής κάνετε κλικ σε ένα κελί της γραμμής, ή επιλέξτε τη γραμμή.
  • Για να αλλάξετε το ύψος όλων των γραμμών επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε στο πεδίο Ύψος γραμμής πίνακα της ομάδας Μέγεθος κελιού.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ύψος μιας γραμμής με το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα:

 1. Κάνετε κλικ στη γραμμή που θέλετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα.
  • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Μέγεθος κελιού.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή.
 4. Ενεργοποιήστε το πεδίο Καθορισμός ύψους αν δεν είναι ενεργοποιημένο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε. Στο πεδίο Ύψος γραμμής μπορείτε να επιλέξετε:
  • Τουλάχιστον: Το ύψος της γραμμής θα αυξάνεται ανάλογα με το κείμενο που περιέχει.
  • Ακριβώς: Το ύψος της γραμμής θα παραμείνει το ίδιο, με αποτέλεσμα το περισσότερο κείμενο να μην εμφανίζεται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να προσαρμόσετε το ύψος και άλλης γραμμής επιλέγοντάς την με τα κουμπιά Προηγούμενη γραμμή, Επόμενη γραμμή. Κάθε φορά που κάνετε κλικ σε ένα κουμπί, επιλέγεται στο έγγραφο η αντίστοιχη γραμμή του πίνακα.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Σχόλια

1.
Με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word το ελάχιστο ύψος μιας γραμμής ορίζεται από το μέγεθος της γραμματοσειράς, καθώς και από τα διαστήματα πριν ή μετά που τυχόν έχετε εφαρμόσει στο κείμενο που περιέχουν τα κελιά της γραμμής. Αυτή τη ρύθμιση "επικαλείται" το Word, στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το ποντίκι για να ορίσετε το ύψος της γραμμής και μειώνετε κατά λάθος το ύψος περισσότερο από όσο πρέπει. Το Word θα καταχωρίσει μεν την τιμή ως ύψος, αλλά θα ενεργοποιήσει αυτόματα την επιλογή Τουλάχιστον (βλ. βήμα 4 στην προηγούμενη διαδικασία) ώστε να παραβλέψει την... αβλεψία σας. Αν παρ' όλ' αυτά, ο σκοπός σας ήταν πράγματι να μειώσετε το ύψος έχετε δυο δυνατότητες:

 • Αλλάξτε την επιλογή από Τουλάχιστον σε Ακριβώς.
 • Αν σύρετε το περίγραμμα με το ποντίκι κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL, το Word αντί για Τουλάχιστον θα επιλέξει Ακριβώς.

2.
Δεν υπάρχει εργαλείο της κορδέλας για να αλλάξετε το ύψος ενός πίνακα, καθώς αυτό προσαρμόζεται ανάλογα, όταν αλλάζετε το ύψος μιας γραμμής. Με μια τέτοια αλλαγή όμως, η συγκεκριμένη γραμμή θα έχει διαφορετικό ύψος από τις υπόλοιπες. Μπορείτε να διαμοιράσετε τη διαφορά μεταξύ των γραμμών με το εργαλείο κατανομής ύψους του Word:

 1. Κατ' αρχάς σύρετε το κάτω περίγραμμα μιας γραμμής, ώστε ο πίνακας να πάρει το ύψος που θέλετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Κατανομή γραμμών της ομάδας Μέγεθος κελιού.

Αλλαγή πλάτους στήλης

Για να αλλάξετε το πλάτος της στήλης με το ποντίκι:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο πλευρικό περίγραμμα που θέλετε να μετακινήσετε.
 2. Μόλις ο δείκτης γίνει διπλό βέλος κάνετε κλικ και σύρετε δεξιά ή αριστερά.

Για να αλλάξετε το πλάτος της στήλης με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να αλλάξετε το πλάτος μιας στήλης κάνετε κλικ σε ένα κελί της στήλης, ή επιλέξτε τη στήλη.
  • Για να αλλάξετε το πλάτος όλων των στηλών επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε στο πεδίο Πλάτος στήλης πίνακα της ομάδας Μέγεθος κελιού.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το πλάτος της στήλης με το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα:

 1. Κάνετε κλικ στη στήλη που θέλετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα.
  • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Μέγεθος κελιού.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Στήλη.
 4. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προτιμώμενο πλάτος αν δεν είναι ενεργοποιημένο και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε. Στο πεδίο Μέτρηση σε μπορείτε να επιλέξετε:
  • Εκατοστά: Η στήλη θα έχει απόλυτο πλάτος σε εκατοστά.
  • Ποσοστό: Το πλάτος της στήλης θα είναι σχετικό με την έκταση του πίνακα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σ' αυτό το σημείο μπορείτε να προσαρμόσετε το πλάτος και άλλης στήλης επιλέγοντάς την με τα κουμπιά Προηγούμενη στήλη, Επόμενη στήλη. Κάθε φορά που κάνετε κλικ σε ένα κουμπί, επιλέγεται στο έγγραφο η αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Αν δύο ή περισσότερες στήλες του πίνακα έχουν διαφορετικό πλάτος μπορείτε να διαμοιράσετε τη διαφορά μεταξύ τους, με το εργαλείο κατανομή στηλών του Word:

 1. Επιλέξτε τις στήλες που θέλετε. Αν θέλετε να μοιράσετε το πλάτος του πίνακα εξίσου σε όλες τις στήλες επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Κατανομή στηλών της ομάδας Μέγεθος κελιού.

Έχετε υπ' όψη σας ότι το πλάτος της στήλης εξαρτάται από τα περιεχόμενα των κελιών της, συνυπολογίζοντας και τα αριστερά-δεξιά περιθώρια του κελιού (εκ προεπιλογής 0,19εκ. το καθένα). Γι' αυτό άλλωστε και η τιμή που ορίζετε αναφέρεται ως Προτιμώμενο πλάτος (βήμα 4 ανωτέρω). Αυτό σημαίνει ότι, θα προσαρμοστεί να χωράει τη μεγαλύτερη λέξη του κελιού (ή τη διάσταση ενός γραφικού), συν τα περιθώρια. Ωστόσο, ακόμα και μετά από αυτό, ως πλάτος της στήλης θα εξακολουθεί να θεωρείται η τιμή που έχετε ορίσει, ακόμα κι αν είναι μικρότερη από το αναγκαίο πλάτος. Έτσι, το Word θα έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει το πλάτος στην τιμή που ορίσατε, αν μελλοντικά αλλάξετε τα περιεχόμενα του κελιού και δεν χρειάζεται πλέον η προσαρμογή που είχε γίνει.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο που λειτουργεί το πλάτος της στήλης σε σχέση με το περιεχόμενο των κελιών της, χρησιμοποιώντας το εργαλείο αυτόματης προσαρμογής του Word:

 1. Επιλέξτε τη στήλη ή τις στήλες που θέλετε να ρυθμίσετε. Αν θέλετε να ρυθμίσετε όλες τις στήλες επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αυτόματη προσαρμογή της ομάδας Μέγεθος κελιού και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή που θέλετε:
  • Αυτόματη προσαρμογή στα περιεχόμενα: Το πλάτος της στήλης θα μειωθεί εφόσον αυτό δεν επηρεάζει το περιεχόμενο (π.χ. να περικοπεί μια μεγάλη λέξη και το υπόλοιπο να αναδιπλωθεί στην επόμενη γραμμή).
  • Αυτόματη προσαρμογή παράθυρου: Αυτές οι εκφράσεις του Word! Εννοεί "αυτόματη προσαρμογή του πίνακα στη σελίδα". Ο πίνακας θα καταλάβει όλο το διαθέσιμο πλάτος της σελίδας και ταυτόχρονα η μέτρηση θα μετατραπεί σε ποσοστιαίες μονάδες. Οι στήλες θα διατηρήσουν μεν την αναλογία που είχαν, όσον αφορά τις μεταξύ τους διαφορές στο πλάτος, αλλά κι εδώ οι τιμές θα είναι σε ποσοστό της έκτασης του πίνακα.
  • Σταθερό πλάτος στηλών: Θα διατηρηθεί το πλάτος που είχε η στήλη, τη στιγμή που επιλέξατε την εντολή. Αυτό σημαίνει ότι στο εξής το περιεχόμενο θα προσαρμόζεται στο πλάτος της στήλης. Μια μεγάλη λέξη θα περικοπεί στο όριο του πλάτους και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί στην επόμενη γραμμή. Στα γραφικά, το πλάτος θα προσαρμοστεί για να εμφανίζεται όλη η εικόνα. (Κατ' αναλογία θα μειωθεί και το ύψος, για να μην αλλοιωθεί ο λόγος ύψους/πλάτους).

Προσθήκη κελιών, γραμμών και στηλών

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να προσθέσετε ένα κελί ή μια γραμμή κάνετε κλικ σε ένα κελί.
  • Για να προσθέσετε περισσότερα κελιά ή γραμμές επιλέξτε έναν αριθμό κελιών όσα και τα κελιά ή οι γραμμές που θέλετε να προσθέσετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Γραμμές και στήλες και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το κατάλληλο πεδίο:
  • Μετακίνηση κελιών προς τα δεξιά: Στη θέση του δείκτη ή των επιλεγμένων κελιών θα προστεθούν κελιά, μετακινώντας τα υπάρχοντα προς τα δεξιά.
  • Μετακίνηση κελιών προς τα κάτω: Στη θέση του δείκτη ή των επιλεγμένων κελιών θα προστεθούν γραμμές, μετακινώντας τις υπάρχουσες προς τα κάτω.
  • Εισαγωγή ολόκληρης γραμμής: Θα προστεθεί μία ή περισσότερες γραμμές ανάλογα με την επιλογή σας, πάνω από την ενεργή γραμμή.
  • Εισαγωγή ολόκληρης στήλης: Θα προστεθεί μία ή περισσότερες στήλες, ανάλογα με την επιλογή σας, αριστερά από την ενεργή στήλη.

Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω, το συγκεκριμένο μενού έχει τέσσερεις επιλογές, οι δυνατότητες όμως που προσφέρει είναι μόνο τρεις, αφού η μετακίνηση κελιών προς τα κάτω και η εισαγωγή ολόκληρης γραμμής έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Από την άλλη, αν εξαιρέσουμε την πρώτη επιλογή που προσθέτει κελιά, οι υπόλοιπες επιλογές του μενού μπορούν να εφαρμοστούν και με τα ανάλογα εργαλεία της κορδέλας. Έτσι, μετά το βήμα 1 συνεχίστε με το επόμενο:

 1. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στα κουμπιά Εισαγωγή επάνω, ή Εισαγωγή κάτω, για την προσθήκη γραμμών, ή στα κουμπιά Εισαγωγή αριστερά ή Εισαγωγή δεξιά, για την προσθήκη στηλών.

Τέλος, σημειώστε δυο τρόπους, που μπορείτε να εισάγετε γραμμές με το πληκτρολόγιο:

 • Στο ύψος του πίνακα που θέλετε τη νέα γραμμή κάνετε κλικ δίπλα στο δεξιό όριο του πίνακα, από την εξωτερική πλευρά, και πατήστε ENTER.
 • Αυτό ισχύει και για την προσθήκη γραμμής στο τέλος του πίνακα, το οποίο μπορείτε να επιτύχετε και διαφορετικά: Κάνετε κλικ στο τελευταίο κάτω δεξιά κελί του πίνακα και πατήστε TAB.

Συγχώνευση κελιών

 1. Επιλέξτε δύο ή περισσότερα συνεχόμενα κελιά, που θέλετε να ενώσετε σε ένα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Συγχώνευση κελιών της ομάδας Συγχώνευση.

Εναλλακτικά μπορείτε να συγχωνεύσετε δύο κελιά με τη Γόμμα:

 1. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Γόμμα της ομάδας Σχέδιο.

  Ο δείκτης μετατρέπεται σε γόμμα .

 2. Κάνετε κλικ στο περίγραμμα μεταξύ των δύο κελιών που θα συγχωνεύσετε.

Διαίρεση κελιών

 1. Κάνετε κλικ στο κελί που θέλετε να διαιρέσετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Διαίρεση κελιών της ομάδας Συγχώνευση.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαίρεση κελιών επιλέξτε σε πόσες στήλες ή/και γραμμές θέλετε να διαιρέσετε το κελί και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Το πεδίο Συγχώνευση κελιών πριν από τη διαίρεση είναι διαθέσιμο, όταν έχετε επιλέξει περισσότερα του ενός κελιά για διαίρεση. Όταν π.χ. έχετε επιλέξει δύο κελιά και θέλετε να τα διαιρέσετε σε τέσσερεις στήλες, η ενεργοποίηση του πεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα, τα περιεχόμενα που είχαν αρχικά τα δύο κελιά να τοποθετηθούν στις δύο στήλες που προέκυψαν από τη διαίρεση του αριστερού κελιού, ενώ οι δύο στήλες από τη διαίρεση του δεξιού κελιού θα είναι κενές.

Σχετικά επίσης με τη διαίρεση περισσότερων του ενός κελιών, αυτή συνήθως γίνεται σε ακέραια πολλαπλάσια της επιλογής. Η επιλογή π.χ. 3 κελιών συνήθως διαιρείται σε 6, 9, 12 κ.λπ. στήλες ή/και γραμμές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διατηρείται η γενική δομή, γραμμογράφηση και στοίχιση των γραμμών και των στηλών του πίνακα.

Διαίρεση πίνακα

 1. Κάνετε κλικ στη σειρά, η οποία θα αποτελέσει την πρώτη σειρά του δεύτερου πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Διαίρεση πίνακα της ομάδας Συγχώνευση.

Προσανατολισμός και στοίχιση κειμένου

Προσανατολισμός κειμένου

Ο προσανατολισμός σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του κειμένου στον πίνακα.

 1. Κάνετε κλικ στο κελί με το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Κατεύθυνση κειμένου της ομάδας Στοίχιση.

  Κάθε κλικ που κάνετε, τόσο το κουμπί, όσο και το κείμενο του κελιού αλλάζουν φορά: Από αριστερά προς τα δεξιά (η προεπιλεγμένη φορά), Από πάνω προς τα κάτω, Από κάτω προς τα πάνω κ.ο.κ.

Στοίχιση κειμένου

Μπορείτε να στοιχίσετε το κείμενο ή τα γραφικά ενός κελιού, όπως κάνετε και με τις παραγράφους, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά στοίχισης στην ομάδα Παράγραφος, της καρτέλας Κεντρική. Ωστόσο αυτή η δυνατότητα επιτρέπει μόνο την οριζόντια στοίχιση του κειμένου (αριστερά, στο κέντρο, δεξιά). Αν θέλετε να στοιχίσετε το κείμενο κατακόρυφα (στο επάνω μέρος, στο μέσο ή στο κάτω μέρος του κελιού) θα χρειαστείτε τα εργαλεία του πίνακα:

 1. Κάνετε κλικ στο κελί ή επιλέξτε τα κελιά που θα στοιχίσετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο ανάλογο κουμπί στοίχισης, της ομάδας Στοίχιση. Είναι διαθέσιμοι όλοι οι συνδυασμοί οριζόντιας και κατακόρυφης στοίχισης.
Στο βήμα 2 αφού επιλέξετε μια από τις κατακόρυφες στοιχίσεις, στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Πλήρης στοίχιση της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική, που δεν είναι διαθέσιμη στα κουμπιά στοίχισης του πίνακα.
Σύνοψη
Θέμα
Τροποποίηση πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.017/0131
Έκδοση
18/12/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου