Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

Επικάλυψη πινάκων

Είναι γεγονός ότι η τοποθέτηση πινάκων στο έγγραφο δεν είναι από τα πολύ δυνατά σημεία του Word και θα χρειαστεί να κάνετε πολλές δοκιμές, αλλαγές και προσαρμογές στις ρυθμίσεις τους για να καταλήξετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές δεν φταίει το ίδιο το Word αλλά εξωγενείς παράγοντες που οδηγούν σε λάθος αντιμετώπιση της κατάστασης. Π.χ. δεν βρήκα άρθρο της Microsoft να αναφέρεται στην επικάλυψη των πινάκων. Άλλα άρθρα πάλι, αναφέρουν δυο-τρία τυπικά βήματα χωρίς όμως να εξηγούν τι πρέπει να γίνει, όταν κάτι δεν πάει καλά, πράγμα που συνήθως γίνεται, αφού οι οδηγίες είναι ελλειπείς.

Ας δούμε λοιπόν πιο σφαιρικά το θέμα:

Πρώτα - πρώτα, αφού μιλάμε για επικάλυψη, θα χρειαστούμε δύο πίνακες, που θα καταλήξουμε, τελικά, με τον έναν από αυτούς να καλύπτει μέρος του άλλου. Για ευκολία θα ονομάσουμε αυτόν που θα καλυφθεί πίνακα Α και αυτόν που θα τον καλύψει πίνακα Β. Αναλυτικά η διαδικασία:

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο που θα τοποθετηθεί ο πίνακας Α. Αν πρόκειται να τον τοποθετήσετε σε σημείο που υπάρχει ήδη κείμενο καλό είναι να κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου. Αν π.χ. κάνετε κλικ στη μέση μιας γραμμής κειμένου, το Word θα χωρίσει την τρέχουσα παράγραφο σε δύο για να τοποθετήσει ενδιάμεσα τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κελί που βρίσκεται στην τέταρτη θέση από πάνω και από αριστερά. Με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί ένας πίνακας με τέσσερεις γραμμές και τέσσερεις στήλες. Για το παράδειγμα αρκούν. Αν θέλετε, εκ των υστέρων μπορείτε να προσαρμόσετε την έκταση που καταλαμβάνει (εκ προεπιλογής 100%, από το ένα περιθώριο ως το άλλο):
  1. Τοποθετήστε τον δείκτη προσωρινά πάνω στον πίνακα μέχρι να εμφανιστεί στην κάτω δεξιά γωνία του η λαβή μεγέθους.
  2. Σύρετε τη λαβή διαγωνίως προς τα πάνω - αριστερά. Η κίνηση προς τα αριστερά μειώνει την έκταση του πίνακα και κατ' αναλογία όλων των στηλών. Η κίνηση προς τα πάνω κανονικά θα μείωνε το ύψος των γραμμών, αλλά αυτό δεν θα συμβεί γιατί το Word κανονίζει να αφήσει όσο ύψος χρειάζεται να χωρά το μέγεθος της γραμματοσειράς.
 3. Πατήστε ENTER (καλό είναι να αφήνετε ένα κενό διάστημα μεταξύ δύο πινάκων) και στη συνέχεια εισαγάγετε άλλον ένα πίνακα με τέσσερεις γραμμές και δύο στήλες, αλλά αυτή τη φορά με διαφορετική διαδικασία για να ορίσετε την έκταση του πίνακα εξ αρχής. Εισαγάγετε τον πίνακα ως εξής:
  1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή πίνακα.
  2. Επιλέξτε 2 στήλες και 4 γραμμές και στο πεδίο Σταθερό πλάτος στηλών επιλέξτε 3εκ. (Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του παραδείγματος. Αφού εξοικειωθείτε με τη διαδικασία, στα πραγματικά σας έγγραφα θα κάνετε επιλογές σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.)
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Σ' αυτό το σημείο είναι σημαντικό να μορφοποιήσετε τους πίνακες όπως θέλετε και να καταχωρίσετε τα δεδομένα που θα έχουν. Μην ξεχνάτε επίσης ότι οι πίνακες εκ προεπιλογής δεν έχουν φόντο, και επομένως θα βλέπετε τα δεδομένα και των δύο πινάκων, όταν ο ένας θα τοποθετηθεί πάνω στον άλλο. Έτσι, μην παραλείψετε να εφαρμόσετε χρώμα φόντου, τουλάχιστον στον πίνακα Β για να μη φαίνονται τα δεδομένα του A. Αν δεν θέλετε πολύχρωμους πίνακες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκό χρώμα φόντου, ως προσομοίωση με το χρώμα της σελίδας, ή όποιο χρώμα τυχόν έχει το σημείο, όπου θα τοποθετήσετε τον πίνακα.
 5. Έφτασε η ώρα να ζητήσουμε την άδεια από το Word να μας επιτρέψει να βάλουμε τον έναν πίνακα πάνω στον άλλο:
  1. Κάνετε δεξιό κλικ στον πίνακα Α και στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες πίνακα.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και ενεργοποιήστε την αναδίπλωση κειμένου Γύρω. Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Τοποθέτηση.
  3. Το πλαίσιο διαλόγου Τοποθέτηση πίνακα έχει πολλές δυνατότητες αλλά για το παράδειγμα ενεργοποιήστε μόνο το πεδίο Με επικάλυψη και πατήστε OK.
  4. Με την ίδια διαδικασία ενεργοποιήστε το πεδίο Με επικάλυψη και για τον πίνακα Β.
 6. Τώρα θα μετακινήσετε τον πίνακα Β ώστε να καλύψει την κάτω δεξιά γωνία του πίνακα Α. Επαναλαμβάνω: την κάτω δεξιά γωνία του πίνακα Α. Μη σας φανεί παράξενο που τα επόμενα βήματα ξεκινούν με την κάλυψη της αριστερής πλευράς. Έχω τους λόγους μου!
  1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα Β και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.
  2. Σύρετε από τη λαβή μετακίνησης τον πίνακα Β και αφήστε τον πάνω στην αριστερή πλευρά του Α, έτσι ώστε:
   Πρώτον, κανένα σημείο του Β δεν καλύπτει την πάνω αριστερή γωνία του Α και,
   Δεύτερον, η πάνω αριστερή γωνία του Β είναι εκτός του περιγράμματος του Α, έστω κι αν φαίνεται ότι βγαίνει εκτός του αριστερού περιθωρίου. Δεν πρόκειται για τον οριστικό προορισμό του πίνακα, αλλά για μια προσωρινή στάση!
  3. Κάνετε πάλι κλικ στη λαβή μετακίνησης του πίνακα Β και μετακινήστε τον προς τα δεξιά. Καθώς τον μετακινείτε προσέξτε ότι ο ίδιος ο πίνακας παραμένει στο σημείο που βρισκόταν κι εσείς μεταφέρετε ένα περίγραμμα με διακεκομμένη γραμμή. Αυτό θα σας βοήθησει να αφήσετε πάλι τον πίνακα Β με τέτοιο τρόπο ώστε, η πάνω αριστερή γωνία του να μην είναι έξω από τα όρια που καταλάμβανε η προηγούμενη θέση του.
  4. Συνεχίστε να μετακινείτε τον πίνακα Β, πάντα με στόχο η πάνω αριστερή γωνία του να μην υπερβαίνει τα όρια της προηγούμενης θέσης του, μέχρι να τοποθετηθεί στο σημείο που θέλετε. Αν, σε κάποιο βήμα, τον αφήσετε με την πάνω αριστερή γωνία του έξω από τα όρια της προηγούμενης θέσης του, αντί για επικάλυψη του πίνακα Α, ο πίνακας Β θα ενσωματωθεί στον Α. Κάνετε Αναίρεση για να ξαναρχίσετε από την προηγούμενη θέση.

Συμπερασματικά: Το μυστικό σε όλη τη διαδικασία είναι ότι, σε κάθε βήμα πρέπει να "ξεγελάσετε" το Word ότι η μετακίνηση που κάνετε δεν εμπίπτει στον χώρο που καταλαμβάνει ο πίνακας Α. Κι αυτό φαίνεται ότι εξαρτάται από τους δύο περιορισμούς που ανέφερα: Σε κανένα βήμα της διαδικασίας ο πίνακας Β δεν πρέπει να καλύψει την πάνω αριστερή γωνία του Α, καθώς επίσης και η πάνω αριστερή γωνία του Β δεν πρέπει, κατά τις μετακινήσεις, να βρεθεί εκτός της περιοχής που καταλάμβανε ο πίνακας στο προηγούμενο βήμα. Δεν βρήκα βιβλιογραφία γι' αυτά, αλλά οι δοκιμές στην πράξη αυτό δείχνουν.

Και όσο για τα αποτελέσματα της διαδικασίας:


Εικ. 1: Πίνακες με επικάλυψη

Θαυμάστε με! (Το "Log-6rX" είναι της φαντασίας μου. Κάθε ομοιότητα με πραγματικά φάρμακα είναι τυχαία.)

Σύνοψη
Θέμα
Επικάλυψη πινάκων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.02.018/0132
Έκδοση
19/12/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου