Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Αίνιγμα

Το ιστορικό

Αρκετά χρόνια πριν, σε ένα από τα γκρουπ συζητήσεων που περιδιάβαινα, έπεσα πάνω σε μια ερώτηση επισκέπτη που υπέγραφε ως "Rajesh", για το πώς το κείμενο σε ένα έγγραφο του Word κυλούσε "πλάγια". Είχε μάλιστα και το ίδιο το έγγραφο σαν συνημμένο, μήπως και μπορέσει κάποιος να τον βοηθήσει. Τότε, κράτησα ένα αντίγραφο του συνημμένου, μαζί με τη διεύθυνση (URL) της συζήτησης, με τη σκέψη να επιστρέψω αργότερα, μήπως έχει δοθεί απάντηση.

Δυστυχώς, τόσο το αρχείο του Word όσο και η διεύθυνση χάθηκαν μέσα σε τόννους άλλων αρχείων, άρθρων και θεμάτων, σχετικών με το Word. Το εντόπισα και πάλι πριν από μερικά χρόνια, αλλά και πάλι, μετά από μια πρόχειρη αναζήτηση απάντησης χωρίς αποτέλεσμα, η θέση του στα αζήτητα παγιώθηκε. Όταν μάλιστα και το site που είχε τη συζήτηση είχε πάψει πλέον να λειτουργεί, οπότε δεν μπορούσα να ελέγξω αν είχε δοθεί κάποια απάντηση.

Το ζητούμενο


Εικ. 1: Αλλαγή προσανατολισμού περιεχομένων

Όπως λέει και το κείμενο της εικόνας, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ένα από τα στοιχεία που επιτρέπουν την περιστροφή του κειμένου (πλαίσιο κειμένου, πίνακας, WordArt). Επίσης, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια μακροεντολή ή άλλου είδους κώδικας (από τη λίγη VBA που γνωρίζω). Και βέβαια, δεν υπάρχει... photoshop-ική παρέμβαση!

Τότε λοιπόν πώς γίνεται;

Η απάντηση

Είπα ότι δεν υπάρχει μακροεντολή ή κώδικας, αλλά ευτυχώς δικαιολογήθηκα για τις περιορισμένες γνώσεις μου στη VBA, γιατί πράγματι η απάντηση έχει να κάνει με κώδικα. Το βρήκα πρόσφατα σε άρθρο του Allen Wyatt, σε άρθρο με τίτλο «Rotating a page of text»:

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν θέλετε να μετατρέψετε όλο το έγγραφο συνεχίστε με το βήμα 2.
  • Αν θέλετε να μετατρέψετε ένα μέρος του κειμένου:
   1. Εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας σε επόμενη σελίδα, πριν και μετά το κείμενο που θα έχει πλάγια εμφάνιση.
   2. Κάνετε κλικ στο κείμενο που θα έχει πλάγια εμφάνιση.
 2. Πατήστε τη συντόμευση ALT+F11 για αν εμφανίσετε τον VB Editor και στη συνέχεια πατήστε τη συντόμευση CTRL+G για να εμφανίσετε το πλαίσιο Immediate.
 3. Πληκτρολογήστε τον επόμενο κώδικα και πατήστε ENTER.

  Selection.Orientation = wdTextOrientationVerticalFarEast

 4. Κλείστε τον VB Editor.

Το κείμενο της ενότητας θα εμφανιστεί όπως στην εικ. 1.

Η δυνατότητα υποστήριξης προσανατολισμού για γλώσσες της Άπω Ανατολής προστέθηκε στο Word 2000. Αν, μετά την εφαρμογή του προσανατολισμού, θέλετε να επανέλθετε στην οριζόντια εμφάνιση, στο πλαίσιο Immediate πληκτρολογήστε την εντολή Selection.Orientation = wdTextOrientationHorizontal.
Σύνοψη
Θέμα
Αίνιγμα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.03.023/0162
Έκδοση
17/3/20