Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Αρίθμηση γραμμών

To Word μπορεί να αριθμήσει αυτόματα τις γραμμές σε ένα έγγραφο και να εμφανίσει τον σωστό αριθμό μπροστά από κάθε γραμμή κειμένου. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένες γραμμές του εγγράφου, όπως στα script κώδικα και στις νομικές συμβάσεις.

Εκ προεπιλογής το Word αριθμεί την κάθε γραμμή του εγγράφου, εκτός από τις γραμμές σε πίνακες, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, κείμενο σε πλαίσια, στις κεφαλίδες και στα υποσέλιδα. Μπορείτε, ωστόσο, να επιλέξετε ποιοι αριθμοί γραμμών θα εμφανίζονται. Μπορείτε π.χ. να εμφανίσετε την αρίθμηση σε ολόκληρο ή σε μέρος του εγγράφου. Ή μπορείτε να εμφανίσετε την αρίθμηση κατά διαστήματα, όπως κάθε δέκατη γραμμή (10, 20, 30 κ.ο.κ.).

Εισαγωγή αρίθμησης γραμμών

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς γραμμής σε ολόκληρο ή σε μέρος του εγγράφου. Για να εμφανίζονται οι αριθμοί πρέπει να είσαστε σε προβολή εκτύπωσης. Κάνετε κλικ στην καρτέλα Προβολή για να ελέγξετε αν είναι επιλεγμένη η προβολή εκτύπωσης.

Ο πίνακας υπολογίζεται σαν μια γραμμή. Η εικόνα υπολογίζεται επίσης σαν μια γραμμή. Ένα πλαίσιο κειμένου υπολογίζεται σαν μια γραμμή αν είναι τοποθετημένο σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Αν το κείμενο του εγγράφου ρέει γύρω από το πλαίσιο, οι γραμμές του κειμένου της σελίδας υπολογίζονται στο μέτρημα. Οι γραμμές κειμένου μέσα στο πλαίσιο δεν υπολογίζονται.

Για να προσθέσετε αρίθμηση σε όλο το έγγραφο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το έγγραφο είναι χωρισμένο σε ενότητες και θέλετε η αρίθμηση γραμμών να εφαρμοστεί σε όλο το έγγραφο, πρέπει να επιλέξτε προηγουμένως όλο το κείμενο: Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογή της ομάδας Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Επιλογή όλων.

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και από το μενού επιλέξτε ένα από τα επόμενα:
  • Συνεχόμενη: αν θέλετε να αριθμήσετε όλο το έγγραφο με ενιαία αρίθμηση.
  • Επανέναρξη ανά σελίδα: αν θέλετε κάθε σελίδα να αρχίζει με το 1.
  • Επανέναρξη ανά ενότητα: αν θέλετε η αρίθμηση να αρχίζει με το 1 σε κάθε ενότητα.
 2. Αν θέλετε να κάνετε περισσότερες ρυθμίσεις επιλέξτε την εντολή Επιλογές αρίθμησης γραμμών και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών:

  Εικ. 1: Επιλογές αρίθμησης

  1. Ενεργοποιήστε το πεδίο Προσθήκη αρίθμησης γραμμών (εικ. 1) και κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε:
   • Στο πεδίο Έναρξη από επιλέξτε τον αριθμό έναρξης της αρίθμησης.
   • Στο πεδίο Από το κείμενο επιλέξτε την απόσταση του αριθμού από το κείμενο της παραγράφου.
   • Στο πεδίο Μέτρηση ανά επιλέξτε ανά πόσες γραμμές θα εμφανίζεται ο αριθμός.
   • Στα πεδία αρίθμησης ισχύουν οι δυνατότητες του βήματος 1 ανωτέρω.
  2. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Για να προσθέσετε αρίθμηση σε μία ή περισσότερες ενότητες:

 1. Κάνετε κλικ στην ενότητα ή επιλέξτε τις ενότητες.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Επιλογές αρίθμησης γραμμών.
 3. Στο πεδίο Εφαρμογή επιλέξτε Σε αυτή την ενότητα ή Σε επιλεγμένες ενότητες ανάλογα με την ενέργεια που κάνετε στο βήμα 1.

Παράλειψη αρίθμησης παραγράφων

 1. Επιλέξτε την παράγραφο ή τις παραγράφους που δεν θα υπολογιστούν στην αρίθμηση.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Παράγραφος και στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος επιλέξτε την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.
 3. Ενεργοποιήστε το πεδίο Απόκρυψη αριθμών γραμμών.
  Μπράβο στην ελληνική Microsoft! Δύο λάθη σε τρεις λέξεις: α) Δεν πρόκειται για απόκρυψη αλλά για παράλειψη. β) Δεν πρόκειται για γραμμές αλλά για παραγράφους. Η παράλειψη αρίθμησης αφορά ολόκληρη την παράγραφο και για όλες τις γραμμές που τυχόν καταλαμβάνει.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση αρίθμησης γραμμών

Μπορείτε να καταργήσετε την αρίθμηση από ολόκληρο ή από μέρος του εγγράφου.

 1. Αν το έγγραφό σας αποτελείται από ενότητες, κάνετε κλικ στην ενότητα ή επιλέξτε τις ενότητες, στις οποίες επιθυμείτε να καταργήσετε την αρίθμηση γραμμών.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση γραμμών της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να καταργήσετε την αρίθμηση από ολόκληρο το έγγραφο κάνετε κλικ στην εντολή Κανένα.
  • Για να καταργήσετε την αρίθμηση από επιλεγμένες παραγράφους ή ενότητες του εγγράφου ενεργοποιήστε την εντολή Απόκρυψη για την τρέχουσα παράγραφο.
Σύνοψη
Θέμα
Αρίθμηση γραμμών
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Add or remove line numbers», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.016/0123
Έκδοση
29/11/19

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019

Αρίθμηση σελίδων

Η αρίθμηση των σελίδων εφαρμόζεται κυρίως στα έγγραφα που πρόκειται να εκτυπωθούν. Αν και μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό σελίδας σε ένα οποιοδήποτε σημείο της σελίδας, η πιο συνηθισμένη θέση τους είναι στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, στο επάνω ή κάτω, αντίστοιχα, περιθώριο.

Η αρίθμηση σελίδων μπορεί να είναι συνεχόμενη σε όλο το έγγραφο, ή να μην εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα, ή να αρχίζει από την αρχή σε κάθε ενότητα του εγγράφου.

Εισαγωγή αριθμών σελίδας

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας, της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 2. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε μία από τις επόμενες επιλογές:
  • Επάνω μέρος της σελίδας: Ο αριθμός θα τοποθετηθεί στην κεφαλίδα της σελίδας.
  • Κάτω μέρος της σελίδας: Ο αριθμός θα τοποθετηθεί στο υποσέλιδο της σελίδας.
  • Περιθώρια σελίδας: Ο αριθμός θα εμφανιστεί στο αριστερό ή το δεξιό περιθώριο ανάλογα με την επιλογή σας.
  • Τρέχουσα θέση: Ο αριθμός θα τοποθετηθεί στο σημείο του δείκτη, ακόμα κι αν αυτός ευρίσκεται στο κυρίως κείμενο και όχι στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου.
 3. Από τη συλλογή αριθμών σελίδας επιλέξτε τη θέση και τη μορφή που θέλετε. Δείτε επίσης το πρώτο από τα Σχόλια κατωτέρω.
  Αν η συλλογή αριθμών σελίδας δεν έχει ακριβώς αυτό που θέλετε, επιλέξτε ένα απλό αριθμό. Μπορείτε στη συνέχεια να τον μορφοποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Απόκρυψη του αριθμού στην πρώτη σελίδα

 1. Στην πρώτη σελίδα κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου όπου υπάρχει ο αριθμός σελίδας.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα ενεργοποιήστε την εντολή Διαφορετική πρώτη σελίδα.
 3. Επιλέξτε το αριθμό σελίδας και πατήστε DELETE.
 4. Πατήστε ESC για να κλείσετε τις περιοχές κεφαλίδας και υποσέλιδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μ' αυτή τη μέθοδο μπορείτε, αν θέλετε, να αποκρύψετε τον αριθμό όχι μόνο στην πρώτη σελίδα του εγγράφου αλλά στην πρώτη σελίδα κάθε ενότητας του εγγράφου.

Επανέναρξη αρίθμησης των σελίδων

Εφαρμόστε την επόμενη μέθοδο όταν θέλετε να μη συμπεριλάβετε στην αρίθμηση ορισμένες σελίδες. Π.χ. αν η πρώτη σελίδα είναι το εξώφυλλο του εγγράφου, ίσως θέλετε η δεύτερη σελίδα να έχει αριθμό 1:

 1. Κάνετε απόκρυψη του αριθμού στην πρώτη σελίδα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο της δεύτερης σελίδας.
 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδα και υποσέλιδο και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.


  Εικ. 1: Μορφή αρίθμησης σελίδων

 4. Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη από και στη συνέχεια επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό 1.
 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθήσετε αν θέλετε να εφαρμόσετε συνεχόμενη αρίθμηση σε ένα νέο "τεύχος" του εγγράφου. Π.χ. έχετε την πρώτη ενότητα σε ένα αρχείο του Word και πρόκειται να αρχίσετε τη δεύτερη ενότητα σε νέο αρχείο:

 1. Στο νέο αρχείο κάνετε εισαγωγή αριθμών σελίδας όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδα και υποσέλιδο και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.
 3. Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη από και στη συνέχεια επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό π.χ. 53, αν το πρώτο τεύχος σταματά στο 52.

Εφαρμόστε την επόμενη μέθοδο όταν θέλετε να παραλείψετε την αρίθμηση ορισμένων σελίδων. Π.χ. η πρώτη σελίδα είναι το εξώφυλλο, η δεύτερη σελίδα ο Πίνακας περιεχομένων και στις τρεις επόμενες σελίδες είναι η εισαγωγή του θέματος με λατινική αρίθμηση. Έτσι, το κυρίως θέμα του εγγράφου θέλετε να έχει αραβική αρίθμηση και να αρχίζει από το 1 παρά από το 6:

 1. Εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η νέα αρίθμηση:
  1. Σύμφωνα με το παράδειγμα, θα κάνετε κλικ στο τέλος της 5ης σελίδας που τελειώνει η εισαγωγή του θέματος.
  2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγές και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενη σελίδα.
 2. Στη νέα ενότητα κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, όπου εμφανίζεται ο αριθμός σελίδας και στη συνέχεια στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στην εντολή Σύνδεση στην προηγούμενη για να την απενεργοποιήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα συνδέονται ξεχωριστά. Αν ο αριθμός σελίδας είναι στην κεφαλίδα απενεργοποιήστε τη σύνδεση για τις κεφαλίδες. Αν ο αριθμός σελίδας είναι στο υποσέλιδο απενεργοποιήστε τη σύνδεση για τα υποσέλιδα.

 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.
 4. Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη από και στη συνέχεια επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό 1.

  Αν η αρίθμηση της προηγούμενης ενότητας είχε λατινική μορφή, όπως αναφέρω στο παράδειγμα της διαδικασίας, για τη νέα ενότητα θα χρειαστεί να επιλέξετε την αραβική αρίθμηση στο πεδίο Μορφή Αριθμών.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Εμφάνιση του συνολικού αριθμού σελίδων

Εφαρμόστε αυτή τη διαδικασία αν θέλετε να εμφανίζεται η μορφή π.χ. "Σελίδα 3 από 48":

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην επιλογή που θέλετε:
  • Επάνω μέρος της σελίδας: Η αρίθμηση θα εμφανιστεί στην κεφαλίδα.
  • Κάτω μέρος της σελίδας: Η αρίθμηση θα εμφανιστεί στο υποσέλιδο.
  • Περιθώρια σελίδας: Η αρίθμηση θα εμφανιστεί στο αριστερό ή το δεξιό περιθώριο.
  • Τρέχουσα θέση: Χρησιμοποιήστε την επιλογή αν ο δείκτης είναι ήδη στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου. Διαφορετικά η αρίθμηση θα εμφανιστεί στο σημείο του εγγράφου όπου ευρίσκεται ο δείκτης.
 2. Στη συλλογή που εμφανίζεται προχωρήστε στη μορφή Σελίδα Χ από Υ και επιλέξτε τη θέση που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων, ή κάνετε διπλό κλικ εκτός της περιοχής κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Επιλογή μορφής αρίθμησης

Εκτός από τη συνηθισμένη μορφή αρίθμησης (1, 2, 3...) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελληνική (α, β, γ...), ή λατινική αρίθμηση (i, ii, iii...), αλλά και αρίθμηση με ενωτικά (- 1 -, - 2 -, - 3 -...). Αυτές, και άλλες δυνατότητες σας δίνει το πλαίσιο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (εικ. 1). Για να το εμφανίσετε:

Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας, της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.

 • Στο πεδίο Μορφή αριθμών επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες μορφές αρίθμησης. Π.χ. ελληνική ή ιταλική αρίθμηση, είτε με πεζά, είτε με κεφαλαία γράμματα. Δείτε επίσης το δεύτερο από τα Σχόλια κατωτέρω.
 • Ενεργοποιήσετε το πεδίο Προσθήκη αριθμού κεφαλαίου για να εμφανίσετε τον αντίστοιχο αριθμό κεφαλαίου μαζί με τον αριθμό σελίδας. Για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα θα πρέπει να έχετε εφαρμόσει ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων και αρίθμησης του Word. Δείτε την επόμενη ενότητα Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων στην αρίθμηση σελίδων.
 • Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων επιλέξτε τον τρόπο αρίθμησης:
  • Συνεχόμενη με τη προηγούμενη ενότητα: Η πιο συνηθισμένη επιλογή. Η αρίθμηση θα είναι ενιαία σε όλο το έγγραφο, ή, τουλάχιστον, θα συνεχίζει την αρίθμηση της προηγούμενης ενότητας.
  • Έναρξη από: Επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό έναρξης αρίθμησης των σελίδων. Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε διαφορετική σειρά αρίθμησης σε κάποια ενότητα του εγγράφου, ή συνεχόμενη αρίθμηση με προηγούμενο "τεύχος" του εγγράφου. Π.χ. όταν έχετε την πρώτη ενότητα σε ένα αρχείο του Word και ξεκινάτε τη δεύτερη ενότητα σε νέο αρχείο.

Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων στην αρίθμηση σελίδων

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι τίτλοι των κεφαλαίων είναι μορφοποιημένοι με ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων του Word (Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κ.λπ.). Επίσης βεβαιωθείτε ότι το στυλ αυτό εφαρμόζεται μόνο στους τίτλους κεφαλαίων και όχι σε κάποιο άλλο κείμενο του εγγράφου.
 2. Κάνετε κλικ σε έναν τίτλο κεφαλαίου.
 3. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων της ομάδας Παράγραφος και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα στυλ που αναφέρουν τη λέξη "Επικεφαλίδα".
 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε το πεδίο Προσθήκη αριθμού κεφαλαίου και στη συνέχεια:
  • Στο πεδίο Το κεφάλαιο ξεκινά με στυλ επιλέξτε το στυλ επικεφαλίδας που έχετε εφαρμόσει στους τίτλους κεφαλαίων.
  • Στο πεδίο Χρήση διαχωριστικού επιλέξτε, αν θέλετε, διαφορετικό διαχωριστικό μεταξύ αριθμού κεφαλαίου και αριθμού σελίδας.
 6. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Κατάργηση αριθμών σελίδας

Με βάση τις οδηγίες της Microsoft, μπορείτε να καταργήσετε την αρίθμηση επιλέγοντας κατά σειρά Εισαγωγή > Αριθμός σελίδας > Κατάργηση αριθμών σελίδας (συντόμευση ALT, Z, ZA, K). Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως αυτή η μέθοδος δεν δουλεύει. Π.χ. όταν υπάρχει αρίθμηση σε μονές/ζυγές σελίδες, αν υπάρχει διαφορετική μορφή αριθμών, αν ο αριθμός έχει τοποθετηθεί σε κελί πίνακα κ.λπ.

Ο πιο αποδοτικός τρόπος να καταργήσετε την αρίθμηση:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή που έχει τον αριθμό.
 2. Κάνετε διπλό κλικ στον ίδιο τον αριθμό και πατήστε DELETE.
 3. Επαναλάβετε τη διαδικασία και στις άλλες τυχόν ενότητες του εγγράφου.

Σχόλια

1.
Το Word από προεπιλογή προσθέτει έναν στηλοθέτη στο μέσον της επικεφαλίδας και άλλον ένα στο δεξιό περιθώριο, ως ιδιότητα των ενσωματωμένων στυλ Κεφαλίδας και Υποσέλιδου, για να σας διευκολύνει στην στοίχιση των περιεχομένων, είτε της κεφαλίδας, είτε του υποσέλιδου. Αν π.χ. έχετε τοποθετήσει τον αριθμό σελίδας στο αριστερό περιθώριο, με ένα πάτημα TAB θα τον μεταφέρετε στο κέντρο, ή με δύο πατήματα TAB θα τον μεταφέρετε στο δεξιό περιθώριο. Θα πρότεινα, ωστόσο, να τους καταργείτε, καθώς πολλές φορές δεν λειτουργούν σωστά. Π.χ. αν αλλάξετε τα περιθώρια της σελίδας, ο στηλοθέτης του κέντρου παύει να είναι στο κέντρο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Προτιμήστε να στοιχίσετε τον αριθμό στο κέντρο ή δεξιά, με ένα από τους επόμενους τρόπους:

 • Κάνετε κλικ στον αριθμό σελίδας και στη συνέχεια στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στην εντολή Στοίχιση στο κέντρο ή στην εντολή Στοίχιση δεξιά της ομάδας Παράγραφος.
 • Χρησιμοποιήστε έναν στηλοθέτη στοίχισης.

2.
Το Word προσθέτει τον αριθμό σελίδας χρησιμοποιώντας το πεδίο PAGE. Άρα, εκτός από τις προεπιλεγμένες μορφές αρίθμησης που διαθέτει το πλαίσιο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (εικ. 1), όπως είναι η ελληνική και λατινική αρίθμηση, μπορείτε να έχετε διαφορετική τυποποίηση της αρίθμησης, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα του πεδίου. Για παράδειγμα, με την επόμενη διαδικασία μπορείτε να εμφανίζετε τη λέξη "σελ." μαζί με την αρίθμηση σε τριψήφια μορφή, όπου οι κενές θέσεις θα καλύπτονται από το μηδέν (π.χ. "σελ. 003", "σελ. 064" και "σελ. 147"):

 1. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάνετε εισαγωγή αριθμών σελίδας, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 2. Κάνετε κλικ πριν από έναν αριθμό σελίδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε "σελ." και αφήστε ένα κενό διάστημα.
 3. Κάνετε δεξιό κλικ στον αριθμό σελίδας και από το μενού συντομίας επιλέξτε Επεξεργασία πεδίου.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Πεδίο κάνετε κλικ στο κουμπί Κωδικοί πεδίων.
 5. Στο πλαίσιο με το όνομα του πεδίου PAGE αφήστε ένα κενό διάστημα και πληκτρολογήστε "\# 000" (χωρίς τα εισαγωγικά).
 6. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

3.
Μπορείτε να μορφοποιήσετε τον αριθμό, με την ίδια διαδικασία που μορφοποιείτε και το κείμενο του εγγράφου. Π.χ. Επιλέξτε τον αριθμό και στην καρτέλα Κεντρική χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της ομάδας Γραμματοσειρά για να εφαρμόσετε έντονη ή πλάγια γραφή, να αλλάξετε το χρώμα, την ομάδα και το μέγεθος γραμματοσειράς κ.λπ.

Σύνοψη
Θέμα
Αρίθμηση σελίδων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Page numbering in Word», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.015/0122
Έκδοση
28/11/19

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

Πώς λειτουργούν οι ενότητες

Χρησιμοποιήστε ενότητες για να διαφοροποιήσετε τη διάταξη ενός εγγράφου μέσα σε μια σελίδα ή μεταξύ σελίδων. Απλώς προσθέστε αλλαγές ενότητας για να διαιρέσετε το έγγραφο σε ενότητες και μετά μορφοποιήστε κάθε ενότητα με τον τρόπο που θέλετε. Για παράδειγμα, μορφοποιήστε μια ενότητα ως μονή στήλη για την εισαγωγή μιας έκθεσης και μετά μορφοποιήστε την υπόλοιπη ενότητα σε δυο στήλες για το σώμα κειμένου της έκθεσης.

Γενικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αλλαγές ενοτήτων όταν θέλετε να εφαρμόσετε διαφορετική μορφοποίηση στα ακόλουθα στοιχεία του εγγράφου: Τα περιθώρια της σελίδας, το μέγεθος ή τον προσανατολισμό του χαρτιού, την προέλευση του χαρτιού για έναν εκτυπωτή, τα περιγράμματα σελίδας, την κατακόρυφη στοίχιση, τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, τις στήλες, την αρίθμηση σελίδων, την αρίθμηση γραμμών, τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Εισαγωγή αλλαγής ενότητας

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαχθεί μια αλλαγή ενότητας.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγές, της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες αλλαγές ενότητας:
  • Επόμενη σελίδα: Η νέα ενότητα θα αρχίσει στην επόμενη σελίδα.
  • Συνεχόμενη: Η νέα ενότητα θα συνεχίσει στην ίδια σελίδα με την προηγούμενη.
  • Ζυγή σελίδα/Μονή σελίδα: Η νέα ενότητα θα αρχίσει στην επόμενη ζυγή ή μονή, αντίστοιχα, σελίδα.

Αλλαγή του τύπου αλλαγής ενότητας

 1. Κάνετε κλικ στην ενότητα που θέλετε να αλλάξετε.
 2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια, της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 3. Σην καρτέλα Διάταξη του πλαισίου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας, στο πεδίο Αρχή ενότητας επιλέξτε τον τύπο αλλαγής ενότητας που θέλετε.

Διαγραφή αλλαγής ενότητας

 1. Επιλέξτε την αλλαγή ενότητας που θέλετε να διαγράψετε.

  Αν το σύμβολο αλλαγής ενότητας δεν εμφανίζεται, κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη , στην καρτέλα Κεντρική.

 2. Πατήστε DELETE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν διαγράφετε μια αλλαγή ενότητας διαγράφετε και τη μορφοποίηση που είχε το κείμενο πριν από αυτήν. Αυτό το κείμενο γίνεται μέρος της επόμενης ενότητας και παίρνει τη δική της μορφοποίηση.

Αντιγραφή μορφοποίησης ενότητας

Για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση μιας ενότητας (όπως είναι οι ρυθμίσεις περιθωρίων και οι στήλες εφημερίδων):

 1. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση/Απόκρυψη της ομάδας Παράγραφος.
 2. Μεταβείτε στο τέλος της ενότητας, της οποίας τη μορφοποίηση θέλετε να αντιγράψετε.


  Εικ. 1: Σύμβολο αλλαγής ενότητας επιλεγμένο

 3. Επιλέξτε το σύμβολο αλλαγής ενότητας (εικ. 1).
  • Δεν χρειάζεται να επιλέξετε το σύμβολο παραγράφου που προηγείται.
  • Ίσως χρειαστεί να σύρετε τον δείκτη μέχρι την αρχή της επόμενης σελίδας για να επιλεγεί το σύμβολο αλλαγής ενότητας.
 4. Πατήστε CTRL+C για να αντιγράψετε τη μορφοποίηση και πατήστε CTRL+V στη νέα θέση που θέλετε να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση.

  Το κείμενο που προηγείται της νέας αλλαγής ενότητας μορφοποιείται σύμφωνα με τη μορφοποίηση της ενότητας που αντιγράψατε.

Σύνοψη
Θέμα
Πώς λειτουργούν οι ενότητες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.014/0121
Έκδοση
26/11/19

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Αλλαγές σελίδας και σελιδοποίηση

Με τις αλλαγές σελίδας ρυθμίζεται η ποσότητα του κειμένου, και των άλλων στοιχείων ενός εγγράφου (γραφικά, πίνακες, σχήματα κ.λπ) που θα περιέχει μια σελίδα, ώστε το υπόλοιπο κείμενο να μεταφερθεί στην επόμενη. Αυτό ουσιαστικά εξαρτάται από το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να εκτυπωθεί το έγγραφο, για το οποίο το Word έχει ως προεπιλεγμένη τιμή το μέγεθος Α4 (21εκ. x 29,7εκ.) ή το μέγεθος Letter (21,59εκ. x 27,94εκ), με το πρώτο να συνηθίζεται στην Ευρώπη και το δεύτερο στην Αμερική.

Με βάση είτε αυτό το μέγεθος, είτε άλλα μεγέθη που μπορείτε να επιλέξετε εσείς, το Word όταν συμπληρωθεί μια σελίδα κειμένου δημιουργεί αυτόματα μια αλλαγή σελίδας και ξεκινά μια καινούργια σελίδα. Μπορείτε ωστόσο να δημιουργήσετε μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας, σε όποιο σημείο του κειμένου θέλετε εσείς:

Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η νέα σελίδα και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Πατήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ENTER.
 • Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγή σελίδας, της ομάδας Σελίδες.
 • Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγές, της ομάδας Διαμόρφωση σελίδας και στη συνέχεια επιλέξτε Σελίδα.

Οι μη αυτόματες αλλαγές σελίδας έχουν το μειονέκτημα ότι, αν μελλοντικά χρειαστεί να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κείμενο και γραφικά πριν από μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας, αυτή πιθανόν να μεταφερθεί σε άλλο σημείο και ίσως χρειαστεί να την αναπροσαρμόσετε. Για να προλάβετε τέτοιες περιπτώσεις, το Word σαν δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ορισμένες επιλογές που θα ελέγχουν τη σελιδοποίηση. Το σημείο δηλαδή του κειμένου που θα διακόπτεται το κείμενο για να συνεχίσει στην επόμενη σελίδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε πώς θα ρυθμίσετε τις επιλογές σελιδοποίησης με την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Σύνοψη
Θέμα
Αλλαγές σελίδας και σελιδοποίηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.013/0120
Έκδοση
25/11/19

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Ρυθμίστε τα περιθώρια

Περιθώρια είναι οι κενές περιοχές στις τέσσερεις πλευρές της σελίδας. Γενικά, το κείμενο και τα γραφικά εισάγονται στην εκτυπώσιμη περιοχή μεταξύ των περιθωρίων. Ωστόσο, μπορείτε να τοποθετήσετε ορισμένα στοιχεία στα περιθώρια, όπως οι κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και οι αριθμοί σελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα περιθώρια χρησιμοποιώντας κάποιες από τις προεπιλεγμένες τιμές του Word, ή να ορίσετε τις διαστάσεις που θέλετε. Το Word σας επιτρέπει ακόμα να ορίσετε τα περιθώρια που θα έχουν οι απλές σελίδες, αλλά και τα περιθώρια σε αντικριστές σελίδες, όπως είναι οι σελίδες των βιβλίων και των περιοδικών. Σ' αυτή την περίπτωση, η αριστερή και η δεξιά σελίδα έχουν το ίδιο πλάτος για τα αντίστοιχα εσωτερικά και εξωτερικά περιθώρια. Τέλος, μπορείτε να προσθέσετε ένα περιθώριο βιβλιοδεσίας. Το περιθώριο βιβλιοδεσίας είναι ένα επιπλέον διάστημα στο πλευρικό ή στο επάνω περιθώριο της σελίδας και εξασφαλίζει ότι το κείμενο δεν καλύπτεται κατά τη βιβλιοδεσία.

Αλλαγή περιθωρίων σελίδας

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word, όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο τα περιθώρια έχουν προκαθορισμένες διαστάσεις. Ο πιο απλός τρόπος να ρυθμίσετε τα περιθώρια είναι με το ποντίκι:


Εικ. 1: Όρια περιθωρίων

 1. Τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα από τα όρια των περιθωρίων.
 2. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε διπλό βέλος (εικ. 1) σύρετε αριστερά - δεξιά ή πάνω - κάτω.
Κρατήστε πατημένο το ALT, καθώς σύρετε το όριο του περιθωρίου, για να εμφανίσετε στον χάρακα την αριθμητική τιμή της απόστασης που ορίζετε.

Για πιο μεγάλη ακρίβεια μπορείτε να αλλάξε τα περιθώρια ως εξής:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε τη εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε στα πεδία Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά.
 3. Κάνετε κικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά περιθώρια, ανάλογα με το τμήμα του εγγράφου που θέλετε να εφαρμοστούν οι αλλαγές:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε τη εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Πληκτρολογήστε τις τιμές που θέλετε στα πεδία Πάνω, Κάτω, Αριστερά, Δεξιά.
 3. Στο πεδίο Εφαρμογή επιλέξτε το τμήμα του εγγράφου που θα επηρεαστεί σύμφωνα με τον πίνακα:

  Πίνακας 1: Εφαρμογή περιθωρίων

  Επιλογή Αποτέλεσμα

  Σε όλο το έγγραφο

  Τα περιθώρια ισχύουν για όλο το έγγραφο.

  Σε αυτή την ενότητα

  Η επιλογή εμφανίζεται αν έχετε χωρίσει το έγγραφο σε ενότητες και ταυτόχρονα δεν έχετε επιλέξει κείμενο. Τα περιθώρια εφαρμόζονται στην τρέχουσα ενότητα.

  Σε επιλεγμένες ενότητες

  Η επιλογή εμφανίζεται αν έχετε χωρίσει το έγγραφο σε ενότητες και ταυτόχρονα έχετε επιλέξει κείμενο. Τα περιθώρια θα εφαρμοστούν στην ενότητα, ή στις ενότητες που ανήκει το επιλεγμένο κείμενο.

  Επιλεγμένο κείμενο

  Η επιλογή εμφανίζεται αν έχετε επιλέξει κείμενο. Το Word εισαγάγει αυτόματα δυο αλλαγές ενότητας πριν και μετά την επιλογή για να ορίσει την περιοχή που θα έχει τα διαφορετικά χαρακτηριστικά.

  Μετά το τρέχον σημείο

  Η επιλογή εμφανίζεται όταν δεν υπάρχουν ενότητες στο έγγραφο. Το Word εισαγάγει αυτόματα μια αλλαγή ενότητας στο σημείο που είναι ο δείκτης και εφαρμόζει τα περιθώρια που ορίζετε, σε όλο το υπόλοιπο έγγραφο.

 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Ορισμός περιθωρίων σε αντικριστές σελίδες

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε τη εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Στο πεδίο Πολλές σελίδες επιλέξτε Αντικριστά περιθώρια.
 3. Στο πεδίο Εφαρμογή επιλέξτε το σημείο του εγγράφου που θα εφαρμοστούν τα αντικριστά περιθώρια (βλ. Πίνακα 1 ανωτέρω).
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Χρήση περιθωρίων βιβλιοδεσίας

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε τη εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Στο πεδίο Βιβλιοδεσία επιλέξτε την τιμή που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ταυτόχρονα με το περιθώριο βιβλιοδεσίας μπορείτε να ορίσετε και τη θέση του, επιλέγοντας Αριστερά ή Επάνω στο αντίστοιχο πεδίο του πλαισίου διαλόγου. Η επιλογή αυτή ωστόσο είναι διαθέσιμη, μόνον όταν στο πεδίο Πολλές σελίδες έχετε ορίσει τιμή Κανονικό.

Σύνοψη
Θέμα
Ρυθμίστε τα περιθώρια
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Change margins», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.012/0119
Έκδοση
22/11/19

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο σε ένα μέρος του εγγράφου

Όταν δημιουργείτε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο, το Word χρησιμοποιεί αυτόματα την ίδια κεφαλίδα ή υποσέλιδο σε ολόκληρο το έγγραφο. Για να δημιουργήσετε μια διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο για ένα μέρος του εγγράφου, χωρίστε το έγγραφο σε ενότητες και έπειτα καταργήστε τη σύνδεση ανάμεσα στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο της τρέχουσας ενότητας με την προηγούμενη.

Δείτε τη διαδικασία που θα ακολουθήσετε. Εδώ αναφέρεται η κεφαλίδα, αλλά το ίδιο ισχύει και για το υποσέλιδο.

 1. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η νέα ενότητα, που θα έχει διαφορετική κεφαλίδα.
 2. Κάνετε διπλό κλικ στην κεφαλίδα της σελίδας που ανήκει στη νέα ενότητα.
 3. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο απενεργοποιήστε την εντολή Σύνδεση στην προηγούμενη.
 4. Δημιουργήστε την κεφαλίδα που θέλετε ή αλλάξτε την κεφαλίδα που τυχόν υπάρχει από την προηγούμενη ενότητα.

  Το Word εφαρμόζει αυτόματα τις αλλαγές που κάνατε στις κεφαλίδες, σε όλες τις επόμενες σελίδες. Για να δημιουργήσετε μια διαφορετική κεφαλίδα για μια επόμενη ενότητα, επαναλάβετε τη διαδικασία σε επόμενο σημείο του εγγράφου.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων.

Αν εκ των υστέρων αποφασίσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τα περιεχόμενα της κεφαλίδας σε μια ενότητα και να χρησιμοποιήσετε τα ίδια με την προηγούμενη ενότητα κάνετε τα επόμενα βήματα:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας που θέλετε να κάνετε ίδια με την κεφαλίδα της προηγούμενης ενότητας.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα ενεργοποιήστε την εντολή Σύνδεση στην προηγούμενη.
 3. Στο προειδοποιητικό μήνυμα για διαγραφή των περιεχομένων της κεφαλίδας κάνετε κλικ στο Ναι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο είναι ίδια με την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο της προηγούμενης ενότητας, το Word εμφανίζει την ένδειξη "Ίδιο με τα προηγούμενα" στην επάνω δεξιά γωνία της περιοχής της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

Σύνοψη
Θέμα
Διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο σε ένα μέρος του εγγράφου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Configure headers and footers for different sections of a document», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.011/0118
Έκδοση
20/11/19

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Διαφορετικές κεφαλίδες ή υποσέλιδα σε μονές και ζυγές σελίδες

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη και στην ενότητα Κεφαλίδες και υποσέλιδα ενεργοποιήστε το πεδίο Διαφορά σε μονές/ζυγές.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου μιας μονής σελίδας για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία που θέλετε.
 5. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Προηγούμενο ή Επόμενο για να συνεχίσετε με την επεξεργασία της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου μιας ζυγής σελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή διαφορετικών κεφαλίδων στις μονές και τις ζυγές σελίδες καλύπτει εκ προεπιλογής ολόκληρο το έγγραφο. Αν θέλετε διαφορετική εμφάνιση σε ένα μέρος του εγγράφου θα πρέπει να δημιουργήσετε ενότητες και να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ τους. Δείτε Διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο σε ένα μέρος του εγγράφου.

Σύνοψη
Θέμα
Διαφορετικές κεφαλίδες ή υποσέλιδα σε μονές και ζυγές σελίδες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Create different headers or footers for odd and even pages», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.010/0117
Έκδοση
18/11/19

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

Δημιουργία κεφαλίδας με μορφή λεξικού

Αν έχετε ένα έγγραφο με μορφή λίστας, π.χ. έναν κατάλογο με ονοματεπώνυμα μελών, ένα ευρετήριο όρων, ένα λεξικό κ.λπ., μπορείτε να προσαρμόσετε την κεφαλίδα κάθε σελίδας με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζεται το πρώτο και το τελευταίο στοιχείο που υπάρχει σε αυτή τη σελίδα.

Γι' αυτή τη διαδικασία θα χρειαστείτε δύο "μορφές" του πεδίου StyleRef, μία για να εμφανίζει τον πρώτο όρο της σελίδας και άλλη μία για τον τελευταίο:

 1. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη εφαρμόστε ένα στυλ (είτε παραγράφου, είτε χαρακτήρα), για να μορφοποιήσετε τους όρους που θα εμφανίζονται ως δείκτες της σελίδας. Π.χ. τα επίθετα των μελών ή τα λήμματα του λεξικού.
 2. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας.
 3. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Γρήγορα τμήματα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Πεδίο.
 4. Στο πεδίο Κατηγορίες επιλέξτε Συνδέσεις και παραπομπές και από τη λίστα Ονόματα πεδίων επιλέξτε StyleRef.
 5. Στη λίστα Όνομα στυλ επιλέξτε το στυλ που έχετε εφαρμόσει στους δείκτες της σελίδας και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή στηλοθέτη στοίχισης της ομάδας Θέση και στη συνέχεια επιλέξτε Στοίχιση: Δεξιά, Σε σχέση με: Περιθώριο.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 3-5 για να εισαγάγετε άλλο ένα πεδίο StyleRef αλλά αυτή τη φορά στο βήμα 5 εκτός από την επιλογή του στυλ θα ενεργοποιήσετε και τον διακόπτη Αναζήτηση από το κάτω μέρος της σελίδας προς τα επάνω.
 8. Αν όλα πήγαν καλά, το αποτέλεσμα θα είναι κάτι σχετικό με την επόμενη εικόνα. (Οι δείκτες στην εικόνα είναι με πλάγια γραφή σύμφωνα με το αντίστοιχο κείμενο του εγγράφου. Εσείς μπορείτε να τους επιλέξετε και να τους μορφοποιήσετε όπως θέλετε, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες άμεσης μορφοποίησης της ομάδας Γραμματοσειρά στην καρτέλα Κεντρική).


Εικ. 1: Κεφαλίδα με τους όρους του λεξικού

Μερικές έξτρα "πινελιές" που έχει η εικόνα σε σχέση με τις οδηγίες ανωτέρω:

 • Ο αριθμός της σελίδας είναι σε διαφορετική παράγραφο από τους δείκτες των λημμάτων.
 • Για να εμφανίζονται περικομμένα τα λήμματα χρησιμοποίησα στυλ χαρακτήρα που εφάρμοσα μόνο στους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες του κάθε λήμματος.
 • Πριν εισαγάγω το αριστερό πεδίο styleRef πρόσθεσα τη γραμμή (κάτω περίγραμμα) χρησιμοποιώντας το κουμπί Περιγράμματα στην καρτέλα Κεντρική. Μετά πάτησα 4 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ για να έχω μια σχετική εσοχή από την άκρη της γραμμής και τέλος εισήγαγα το πεδίο stylRef.
 • Η παύλα και στους δύο δείκτες δεν είναι μέρος του πεδίου, την πληκτρολόγησα μετά την εισαγωγή του πεδίου "με το χέρι".
 • Αφού εισήγαγα και το δεξιό πεδίο, έκανα κλικ μετά την παύλα και πάτησα επίσης 4 CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να έχω την ίδια εσοχή. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί η συντόμευση CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ (διάστημα χωρίς διακοπή), γιατί το απλό ΔΙΑΣΤΗΜΑ δεν μετακινεί το κείμενο προς τα αριστερά όταν αυτό έχει δεξιά στοίχιση.
Σύνοψη
Θέμα
Δημιουργία κεφαλίδας με μορφή λεξικού
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.009/0116
Έκδοση
15/11/19

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Χρήση πεδίων για εμφάνιση των τίτλων στην κεφαλίδα

Μπορείτε να ενημερώσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο ώστε ο κάθε τίτλος κεφαλαίου να εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες που ανήκουν στο ίδιο κεφάλαιο. Εδώ περιγράφεται η διαδικασία που μπορείτε να το εφαρμόσετε αυτό χρησιμοποιώντας τα πεδία του Word. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τον τίτλο του κεφαλαίου χρησιμοποιώντας παραπομπές.

Το πεδίο που θα χρειαστεί γι' αυτή τη διαδικασία είναι το StyleRef. Το πεδίο StyleRef λειτουργεί παρόμοια με τις παραπομπές, αλλά όταν η παραπομπή δείχνει μια συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο, το πεδίο StyleRef δείχνει την πλησιέστερη παράγραφο ενός συγκεκριμένου στυλ, για παράδειγμα ένα στυλ Επικεφαλίδα 1. Επιπλέον με το πεδίο έχετε περισσότερες δυνατότητες από την παραπομπή, καθώς, εκτός από το κείμενο της παραγράφου (τίτλος του κεφαλαίου) μπορείτε να εμφανίσετε και τον αριθμό παραγράφου (αριθμό κεφαλαίου). Ο τίτλος και ο αριθμός κεφαλαίου ενημερώνονται αυτόματα όταν ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο.

Στη διαδικασία αναφέρεται μόνο η κεφαλίδα της σελίδας, επειδή εκεί συνήθως τοποθετείται ο τίτλος του κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει όμως και για το υποσέλιδο.

 1. Κατ' αρχάς, αν δεν το έχετε κάνει, θα χρειαστεί να χωρίσετε το έγγραφο σε ενότητες, μία για κάθε κεφάλαιο του εγγράφου.

  Ορισμένοι παραλείπουν αυτό το βήμα, αλλά είναι χρήσιμο γιατί αποτρέπει την ύπαρξη δύο τίτλων κεφαλαίων στην ίδια σελίδα. Εάν υπάρχουν δύο τίτλοι μόνο τον πρώτο θα μπορέσετε να εμφανίσετε στην κεφαλίδα.

 2. Εφαρμόσετε το ίδιο στυλ σε όλους τους τίτλους κεφαλαίων.
 3. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας.
 4. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Γρήγορα τμήματα της ομάδας Εισαγωγή και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Πεδίο.
 5. Στο πεδίο Κατηγορίες επιλέξτε Συνδέσεις και παραπομπές και από τη λίστα με τα Ονόματα πεδίων επιλέξτε StyleRef.
 6. Στη λίστα Όνομα στυλ επιλέξτε το στυλ που έχετε εφαρμόσει στους τίτλους των κεφαλαίων και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Μπορείτε στη συνέχεια να μορφοποιήσετε το αποτέλεσμα του πεδίου, όπως κάνετε με κάθε κείμενο. Π.χ. διαφορετική γραμματοσειρά, μέγεθος, έντονη γραφή, χρώμα, στοίχιση κ.λπ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και τον αριθμό κεφαλαίου, επαναλάβετε τη διαδικασία για να εισαγάγετε άλλο ένα πεδίο StyleRef, όπου στο βήμα 6 εκτός από την επιλογή του στυλ θα ενεργοποιήστε και τον διακόπτη Εισαγωγή αριθμού παραγράφου.

Σύνοψη
Θέμα
Χρήση πεδίων για εμφάνιση των τίτλων στην κεφαλίδα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.008/0115
Έκδοση
14/11/19

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της κεφαλίδας και του υποσέλιδου, όπως κάνετε και με το κείμενο της σελίδας. Μπορείτε π.χ. να αλλάξετε τη γραμματοσειρά, το μέγεθος, να χρησιμοποιήσετε έντονη ή πλάγια γραφή κ.λπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πλαίσια κειμένου, πίνακες, εικόνες, σχήματα και άλλα αντικείμενα.

Στο Word, από προεπιλογή, οι περιοχές της κεφαλίδας και του υποσέλιδου είναι "χωρισμένες" σε τρεις στήλες με στηλοθέτες. Π.χ.: Πληκτρολογήστε αριστερά το όνομα του συγγραφέα και πατήστε TAB. Ο δείκτης θα μεταφερθεί στο κέντρο της σελίδας όπου υπάρχει στηλοθέτης με στοίχιση στο κέντρο και μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον τίτλο του εγγράφου. Πατήστε πάλι TAB για να μεταφερθείτε στο δεξιό περιθώριο, όπου υπάρχει στηλοθέτης με δεξιά στοίχιση και μπορείτε να καταχωρίσετε τον αριθμό σελίδας.

Εκτός από αυτούς τους στηλοθέτες, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους στηλοθέτες στοίχισης, όπως περιγράφω στο θέμα για τους στηλοθέτες. Δείτε την ενότητα Ένας άλλος στηλοθέτης.

Στη συνέχεια δείτε μια εναλλακτική στοίχιση των κεφαλίδων (ή των υποσέλιδων) χρησιμοποιώντας έναν πίνακα μιας γραμμής με δύο κελιά. Στο αριστερό κελί θα τοποθετήσουμε ένα κείμενο που θέλουμε, σε δύο γραμμές (π.χ. το όνομα και το επώνυμο του συγγραφέα) και στο δεξιό κελί τον αριθμό σελίδας.

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας.
 2. Αν εμφανίζεται ο οριζόντιος χάρακας παρατηρήστε ότι υπάρχουν ήδη ένας στηλοθέτης κέντρου στο κέντρο της σελίδας και ένας δεξιός στηλοθέτης στο δεξιό περιθώριο. Καταργήστε τους, σύροντάς τα σημάδια στηλοθέτη έξω από τον χάρακα.
 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας και στη συνέχεια σχηματίστε έναν πίνακα μιας γραμμής με δύο στήλες.
 4. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη ρυθμίστε τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες της ομάδας Πίνακας και ορίστε πλάτος του πίνακα 100%.
  • Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της ομάδας Στοίχιση για να στοιχίσετε το κείμενο του αριστερού κελιού πάνω αριστερά και του δεξιού κάτω δεξιά.
 5. Στο αριστερό κελί πληκτρολογήστε το μικρό όνομα του συγγραφέα, πατήστε SHIFT+ENTER για να εισαγάγετε μια αλλαγή γραμμής και πληκτρολογήστε το επίθετο του συγγραφέα.
 6. Στο δεξιό κελί πληκτρολογήστε "σελ.", αφήστε ένα κενό διάστημα και προσθέστε τον αριθμό σελίδας:
  1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας και στη συνέχεια τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Τρέχουσα θέση.
  2. Από τη συλλογή επιλέξτε Απλός αριθμός.
 7. Στην καρτέλα εργαλείων Σχεδίαση πίνακα χρησιμοποιήστε το κουμπί Περιγράμματα για να απενεργοποιήσετε όλα τα περιγράμματα εκτός από το Κάτω περίγραμμα.
 8. Κάνετε άλλη τυχόν μορφοποίηση που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάτω από έναν πίνακα το Word δημιουργεί πάντοτε μια κενή παράγραφο. Αν θεωρείτε ότι καταλαμβάνει πολύ χώρο μπορείτε να την επιλέξετε και να ορίσετε διάστημα Πριν και Μετά 0, όπως επίσης και να επιλέξετε μέγεθος γραμματοσειράς 1στ, καταργώντας ουσιαστικά την παράγραφο.

 9. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.


  Εικ. 1: Η κεφαλίδα μετά την εφαρμογή της διαδικασίας

  Κάποιος καλλιτέχνης σαν και μένα(!) θα φτάσει εύκολα σε παρόμοιο αποτέλεσμα.

Σχόλια

Οι στηλοθέτες που καταργήσατε στο βήμα 2 ανωτέρω, προέρχονται από τις ιδιότητες των ενσωματωμένων στυλ Κεφαλίδα και Υποσέλιδο του Word. Καταργώντας τους στηλοθέτες με τον τρόπο που περιγράφεται στο βήμα 2, δεν αλλάζετε τις ιδιότητες των στυλ. Άρα, αν μελλοντικά αλλάξετε τον σχεδιασμό της σελίδας, μπορείτε να τους επαναφέρετε με την επόμενη διαδικασία:

 1. Εμφανίστε τα σημάδια μορφοποίησης με την εντολή Εμφάνιση/Απόκρυψη της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
 2. Επιλέξτε το σημάδι παραγράφου στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.
 3. Αν δεν εμφανίζεται το πλαίσιο εργασιών Στυλ εμφανίστε το κάνοντας κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ, στην καρτέλα Κεντρική.
 4. Στα στυλ κάνετε κλικ στο στυλ Κεφαλίδα ή Υποσέλιδο, ανάλογα την επιλογή που κάνατε στο βήμα 2.

  Αυτό θα επαναφέρει τις ιδιότητες του στυλ, και μαζί μ' αυτές τους προκαθορισμένους στηλοθέτες.

Σύνοψη
Θέμα
Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Headers and Footers in Word», Office Online Support

– «Insert a header or footer», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.007/0114
Έκδοση
12/11/19

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2019

Εμφάνιση του τίτλου κεφαλαίου στην κεφαλίδα

Μπορείτε να ενημερώσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο ώστε ο τίτλος κάθε κεφαλαίου να εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες που ανήκουν στο ίδιο κεφάλαιο. Εδώ περιγράφεται η διαδικασία που μπορείτε να το εφαρμόσετε αυτό χρησιμοποιώντας παραπομπές για καθέναν από τους τίτλους. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τον τίτλο του κεφαλαίου χρησιμοποιώντας πεδία.

Στη συνέχεια αναφέρεται μόνο η κεφαλίδα της σελίδας, επειδή εκεί συνήθως τοποθετείται ο τίτλος του κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει όμως και για το υποσέλιδο.

 1. Κατ' αρχάς, αν δεν το έχετε κάνει, θα χρειαστεί να χωρίσετε το έγγραφο σε ενότητες, μία για κάθε κεφάλαιο του εγγράφου.

  Ορισμένοι παραλείπουν αυτό το βήμα, αλλά είναι χρήσιμο γιατί αποτρέπει την ύπαρξη δύο τίτλων κεφαλαίων στην ίδια σελίδα. Αν υπάρχουν δύο τίτλοι μόνο τον πρώτο θα μπορέσετε να εμφανίσετε στην κεφαλίδα.

 2. Αποσυνδέστε την κεφαλίδα κάθε ενότητας από την προηγούμενη.

  Πώς γίνεται;

  Όταν εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας στο έγγραφο το Word από προεπιλογή διατηρεί στη νέα ενότητα τα χαρακτηριστικά που έχει και η προηγούμενη. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι ο προσανατολισμός της σελίδας (οριζόντιος ή κατακόρυφος), οι διαστάσεις των περιθωρίων και τα περιεχόμενα της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Αν θέλετε η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο μιας ενότητας να έχει διαφορετική μορφή και περιεχόμενα από της προηγούμενης, θα πρέπει να αποσυνδέσετε τις ενότητες μεταξύ τους:

  1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας, ή στην περιοχή του υποσέλιδου της ενότητας που θέλετε να είναι διαφορετική από την προηγούμενη.
  2. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο απενεργοποιήστε την εντολή Σύνδεση στην προηγούμενη.
  3. Αν θέλετε, επαναλάβετε τη διαδικασία και σε επόμενες ενότητες.
 3. Σε κάθε τίτλο κεφαλαίου εφαρμόστε ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων (Επικεφαλίδα 1, ή Επικεφαλίδα 2 κ.λπ.).

  Αν έχετε ήδη εφαρμόσει στους τίτλους κεφαλαίου ένα δικό σας στυλ και θέλετε να το διατηρήσετε, δείτε την εναλλακτική διαδικασία στα Σχόλια κατωτέρω. Ωστόσο, μπορείτε να αντικαταστήσετε το δικό σας στυλ με ένα από τα ενσωματωμένα στυλ του Word χωρίς να χάσετε τη μορφοποίηση που έχετε ορίσει:

  1. Επιλέξτε έναν από τους τίτλους με τη μορφοποίηση που θέλετε.
  2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε δεξιό κλικ π.χ. στο στυλ Επικεφαλίδα 1 της ομάδας Στυλ και από το μενού επιλέξτε την εντολή Ενημέρωση του στυλ "Επικεφαλίδα 1" για συμφωνία με την επιλογή.
  3. Στην ομάδα Επεξεργασία κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση.
  4. Στο πλαίσιο Εύρεση και αντικατάσταση εμφανίστε τις Λεπτομέρειες και στη συνέχεια από το κουμπί Μορφή επιλέξτε Στυλ.
  5. Στη λίστα εντοπίστε το στυλ που χρησιμοποιείτε για τις επικεφαλίδες των κεφαλαίων και κάνετε κλικ στο OK.
  6. Κάνετε κλικ στο πεδίο Αντικατάσταση με και από το κουμπί Μορφή επιλέξτε πάλι Στυλ.
  7. Στη λίστα εντοπίστε το στυλ Επικεφαλίδα 1 και κάνετε κλικ στο OK.
  8. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση όλων.
 4. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας.

  Εκ προεπιλογής το στοιχείο που εισαγάγετε (εν προκειμένω ο τίτλος) τοποθετείται στην αριστερή πλευρά της κεφαλίδας. Πατήστε TAB για να τοποθετήσετε τον τίτλο στο κέντρο, ή πατήστε πάλι TAB για να τον τοποθετήσετε στη δεξιά πλευρά.

 5. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Συνδέσεις και επιλέξτε Παραπομπή.
 6. Στο πλαίσιο διαλόγου Παραπομπή κάνετε τις επόμενες επιλογές:
  • Στο πεδίο Τύπος παραπομπής επιλέξτε Επικεφαλίδα.
  • Στο πεδίο Για την επικεφαλίδα επιλέξτε τον τίτλο του αντίστοιχου κεφαλαίου.
  • Στο πεδίο Εισαγωγή παραπομπής σε επιλέξτε Κείμενο επικεφαλίδας.
 7. Κάνετε κλικ πρώτα στο κουμπί Εισαγωγή και ύστερα στο κουμπί Κλείσιμο.
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 4-7 και για τους υπόλοιπους τίτλους κεφαλαίων.

Σχόλια

1.
Αν αργότερα θελήσετε να αλλάξετε κάποιον τίτλο κεφαλαίου κάνετε κλικ στη αρχή του υπάρχοντος, πληκτρολογήστε τον νέο και μετά διαγράψτε τον παλιό. Σ' αυτή την περίπτωση ο διορθωμένος τίτλος μπορεί να μην εμφανιστεί αυτόματα στην κεφαλίδα. Κάνετε διπλό κλικ στη περιοχή της κεφαλίδας, κάνετε κλικ στο κείμενο του τίτλου και πατήστε F9 για να ανανεωθεί το κείμενο.

2.
Στο βήμα 3 της διαδικασίας αναφέρω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων του Word. Στην πραγματικότητα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προσωπικό σας στυλ αλλά με ορισμένα επιπλέον βήματα. Η πλήρης διαδικασία:

 1. Επιλέξτε έναν τίτλο κεφαλαίου.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Συνδέσεις και επιλέξτε Σελιδοδείκτης.
 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη και κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
  Το όνομα του σελιδοδείκτη πρέπει να αρχίζει με γράμμα και να μην περιέχει κενά. Επιπλέον, χωρίς να έχω αποδείξεις, νομίζω ότι το Word διαχειρίζεται καλύτερα τους αγγλικούς χαρακτήρες. Π.χ. για τον τίτλο στο πρώτο κεφάλαιο θα πρότεινα το όνομα σελιδοδείκτη chapter1.
 4. Επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για όλους τους τίτλους κεφαλαίων.
 5. Συνεχίστε με όλα τα βήματα της αρχικής διαδικασίας παραλείποντας το βήμα 3, που αφορά τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων. Επίσης, αντί για τις επιλογές που αναφέρονται στο βήμα 6 κάνετε τις επόμενες:
  • Στο πεδίο Τύπος παραπομπής επιλέξτε Σελιδοδείκτης.
  • Στο πεδίο Για τον σελιδοδείκτη επιλέξτε το ανάλογο όνομα.
  • Στο πεδίο Εισαγωγή παραπομπής σε επιλέξτε Κείμενο σελιδοδείκτη.
Σύνοψη
Θέμα
Εμφάνιση του τίτλου κεφαλαίου στην κεφαλίδα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Configure headers and footers for different sections of a document«», Office Online Support

– «Adding an automatic chapter name to a header or footer», E. Timmerman, Linkedin 2017

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.03.006/0113
Έκδοση
11/11/19

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα χρησιμοποιούνται συνήθως σε έγγραφα που πρόκειται να εκτυπωθούν. Μπορείτε να δημιουργήσετε κεφαλίδες και υποσέλιδα που περιλαμβάνουν κείμενο ή γραφικά, όπως οι αριθμοί σελίδων, μια ημερομηνία, το λογότυπο της εταιρείας, ο τίτλος του εγγράφου, το όνομα του συντάκτη κ.λπ. Αυτά τα στοιχεία εκτυπώνονται συνήθως στο επάνω ή στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας ενός εγγράφου. Η κεφαλίδα εκτυπώνεται στο επάνω περιθώριο και το υποσέλιδο στο κάτω περιθώριο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια κεφαλίδα και το ίδιο υποσέλιδο σε ολόκληρο το έγγραφο ή να αλλάξετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο για ένα μέρος του εγγράφου. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογότυπο στην κεφαλίδα της πρώτης σελίδας και έπειτα να συμπεριλάβετε τον τίτλο του εγγράφου στην κεφαλίδα των επόμενων σελίδων.

Εισαγωγή κεφαλίδας ή υποσέλιδου

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Κεφαλίδα ή στο κουμπί Υποσέλιδο.
 2. Επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες μορφές από τη συλλογή του Word.

  Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία κεφαλίδας ή στην εντολή Επεξεργασία υποσέλιδου για να καταχωρίσετε και να επεξεργαστείτε εξ αρχής τα στοιχεία που θέλετε στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο. Δείτε ένα παράδειγμα στο θέμα Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

 3. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Μετακίνηση μεταξύ κεφαλίδων και υποσέλιδων

 1. Κάνετε διπλό κλικ σε μια περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

  Για να πάτε στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο:

  Για να μετακινηθείτε... Κάνετε κλικ στο κουμπί...

  Από την κεφαλίδα στο υποσέλιδο και αντίστροφα

  Μετάβαση σε κεφαλίδα ή Μετάβαση σε υποσέλιδο

  Στην προηγούμενη κεφαλίδα ή υποσέλιδο

  Προηγούμενο

  Στην επόμενη κεφαλίδα ή υποσέλιδο

  Επόμενο

 2. Επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.
 3. Επιστρέψτε στο κείμενο του εγγράφου με ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή του κειμένου της σελίδας.
  • Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Τοποθέτηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

Για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά στοίχισης στην ομάδα Παράγραφος.

Μ' αυτή τη διαδικασία μπορείτε να στοιχίσετε την κεφαλίδα, όταν περιέχει ένα μόνο στοιχείο, π.χ. τον τίτλο του εγγράφου ή το όνομα του συγγραφέα. Για περισσότερες επιλογές δείτε το θέμα Επεξεργασία κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

Για να ρυθμίσετε την απόσταση της κεφαλίδας από το πάνω μέρος της σελίδας ή/και του υποσέλιδου από το κάτω μέρος της σελίδας:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη και ρυθμίστε τις τιμές στα πεδία Κεφαλίδα ή/και Υποσέλιδο.
 3. Κάνετε κλικ στο OK.

Για να ρυθμίσετε τις αποστάσεις της κεφαλίδας ή/και του υποσέλιδου από το κείμενο της σελίδας:

 1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας επιλέξτε την καρτέλα Περιθώρια και ρυθμίστε τις τιμές του πάνω και κάτω περιθωρίου:
  • Μεγαλώνοντας το πάνω περιθώριο μεγαλώνει η απόσταση της κεφαλίδας από το κείμενο και αντίστροφα.
  • Μεγαλώνοντας το κάτω περιθώριο μεγαλώνει η απόσταση του υποσέλιδου από το κείμενο και αντίστροφα.
 3. Κάνετε κλικ στο OK.

Γι' αυτή τη ρύθμιση να θυμάστε το εξής σημαντικό: Σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές που αναφέρουν τα πεδία για το πάνω και το κάτω περιθώριο δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές αποστάσεις, π.χ.: Αν έχετε ρυθμίσει την απόσταση της κεφαλίδας από το πάνω μέρος της σελίδας σε 3εκ. και το πάνω περιθώριο σε 2εκ. το Word θα αγνοήσει την τιμή περιθωρίου γιατί διαφορετικά η κεφαλίδα θα "έπεφτε" πάνω στο κείμενο. Έτσι, προσαρμόζει αυτόματα το πάνω περιθώριο γύρω στα 3,5εκ. (ανάλογα και με το μέγεθος της γραμματοσειράς) αλλά στο πλαίσιο διαλόγου, το πεδίο του πάνω περιθωρίου θα εξακολουθεί να έχει τιμή 2εκ. Το αντίστοιχο ισχύει και για το υποσέλιδο, με το κάτω περιθώριο.

Κατάργηση κεφαλίδων και υποσέλιδων

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Κεφαλίδα ή στο κουμπί Υποσέλιδο.
 2. Επιλέξτε την εντολή Κατάργηση κεφαλίδας ή Κατάργηση υποσέλιδου, αντίστοιχα.
 3. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο από την πρώτη μόνο σελίδα:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο ενεργοποιήστε την εντολή Διαφορετική πρώτη σελίδα.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλίδα ή το υποσέλιδο από όλες τις σελίδες πλην της πρώτης:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου της πρώτης σελίδας.
 2. Πατήστε CTRL+A για να επιλέξετε όλα τα περιεχόμενα της περιοχής και στη συνέχεια πατήστε CTRL+X για να κάνε αποκοπή.
 3. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο ενεργοποιήστε την εντολή Διαφορετική πρώτη σελίδα.
 4. Πατήστε CTRL+V για να κάνετε επικόλληση.
  Μια κενή παράγραφος μπορεί να προστεθεί κάτω από τα στοιχεία που κάνατε επικόλληση. Πατήστε BACKSPACE για να την αφαιρέσετε.
 5. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου.
Θέμα
Κεφαλίδες και υποσέλιδα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Headers and Footers in Word», Office Online Support

– «Insert a header or footer», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
10400.001/0112
Έκδοση
7/11/19

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Η υποστήριξη για εικόνες EPS καταργήθηκε στο Office

Για λόγους ασφαλείας η υποστήριξη αρχείων eps καταργείται στο Office, σε υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Windows. Αυτή η αλλαγή εφαρμόστηκε με την ενημέρωση ασφάλειας της 11 Απριλίου 2017.

Με την ενημέρωση του Απριλίου η υποστήριξη για εισαγωγή αρχείων eps απενεργοποιήθηκε στο Office εκ προεπιλογής. Υπήρχε όμως η δυνατότητα να γίνει εισαγωγή αρχείων eps, ρυθμίζοντας μια τιμή στο μητρώο των Windows. Από τον Μάιο του 2018 αυτή η δυνατότητα ρύθμισης του μητρώου αφαιρέθηκε για τους χρήστες του Microsoft 365 και Office 2019 και στη συνέχεια, σταδιακά, για τους χρήστες όλων των εκδόσεων του Office. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης δεν θα είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή αρχείων eps σε έγγραφα του Office. Όταν εισάγετε αρχεία eps, στη θέση της εικόνας θα εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της εικόνας".

Η αλλαγή αυτή γίνεται γιατί παρατηρήθηκαν περιστατικά ασφάλειας που αφορούσαν τα αρχεία eps, και επειδή κρίθηκε ότι οι δυνατότητες για κακόβουλες επιθέσεις ήταν πολύ μεγάλες. Ξεκινώντας από το Office 2010, το θέμα ασφάλειας αντιμετωπίστηκε με την αυτόματη μετατροπή των αρχείων eps στην πιο ασφαλή μορφή emf κατά την εισαγωγή τους σε ένα έγγραφο του Office. Πέρα από τις προσπάθειες όμως, τα αρχεία eps επιτρέπουν τον ενσωματωμένο κώδικα και επομένως εξακολουθούν να αποτελούν μέσο κακόβουλης επίθεσης για οποιονδήποτε εισάγει ένα αρχείο eps, ή ανοίγει ένα έγγραφο που περιέχει ένα αρχείο eps. Για να εξαλειφθεί αυτός ο κίνδυνος αποφασίστηκε η πλήρης απενεργοποίηση της δυνατότητας εισαγωγής τους σε έγγραφα του Office.

Αν έχετε αρχεία eps που θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο μπορείτε, εναλλακτικά, να τα μετατρέψετε σε περισσότερο ασφαλείς μορφές όπως η emf και η svg. Η πρώτη υποστηρίζεται από όλες τις εκδόσεις του Office, η δεύτερη μόνο στο Microsoft 365. Μπορείτε να κάνετε τη μετατροπή με ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα ή σε online υπηρεσίες του διαδικτύου.

Σύνοψη
Θέμα
Η υποστήριξη για εικόνες EPS καταργήθηκε στο Office
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Support for EPS images has been turned off in Office», Office Online Support

Ταυτότητα
4.01.001/0111
Έκδοση
4/11/19

Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019

Προβλήματα με τα συνδεδεμένα πλαίσια

Ο δείκτης "κούπα που αδειάζει" δεν εμφανίζεται για να δημιουργήσω συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου

Ο δείκτης κούπα που αδειάζει δεν εμφανίζεται, όταν δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης πλαισίου κειμένου. Για να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σε ένα σχήμα, πρέπει να ισχύουν όλα τα παρακάτω:

 • Τα συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου πρέπει να βρίσκονται σε ένα μόνο έγγραφο.
 • Το πλαίσιο κειμένου που συνδέετε πρέπει να είναι κενό.
 • Το πλαίσιο κειμένου δεν πρέπει να ανήκει ήδη σε κάποια αλυσίδα συνδεδεμένων πλαισίων.
 • Ο μέγιστος αριθμός δυνατών συνδέσεων ενός κειμένου είναι 31, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να συνδεθούν το πολύ 32 πλαίσια κειμένου ή σχήματα. Αν το κείμενο δεν χωράει στα συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου ή σχήματα, μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του κειμένου ή να μεγεθύνετε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

Δεν μπορώ να επιλέξω κείμενο σε διαδοχικά συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου

Όταν επιλέγετε κείμενο σε ένα συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου, το Word δεν σας επιτρέπει να επεκτείνετε την επιλογή ώστε να συμπεριλάβετε κείμενο από το επόμενο συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου.

Μπορείτε εναλλακτικά να κάνετε σταδιακά αντιγραφή και επικόλληση σε άλλο σημείο του εγγράφου ένα-ένα τα τμήματα του κειμένου που θέλετε από κάθε συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου.

Aν θέλετε να επιλέξετε όλο το κείμενο των συνδεδεμένων πλαισίων:

 1. Κάνετε κλικ στο κείμενο ενός από τα συνδεδεμένα πλαίσια.
 2. Πατήστε τη συντόμευση CTRL+A.

Το κείμενο πίνακα περικόπτεται στα συνδεδεμένα πλαίσια

Αν τοποθετήσετε έναν πίνακα σε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου και η κάτω γραμμή του πίνακα επεκτείνεται κάτω από το πλαίσιο κειμένου, το αναδιπλωμένο κείμενο αυτής της γραμμής του πίνακα δεν εμφανίζεται. Ένας πίνακας ρέει από το ένα πλαίσιο κειμένου στο άλλο, αλλά οι γραμμές του πίνακα δεν ρέουν μεταξύ δύο πλαισίων κειμένου. Μπορείτε είτε να μεγεθύνετε το πλαίσιο κειμένου, για να εμφανίζεται όλη η γραμμή είτε να περιορίσετε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου, έτσι ώστε να αλλάξει η γραμμή και να εμφανιστεί στο επόμενο πλαίσιο κειμένου.

Το πρόβλημα αναφέρεται σε αρχεία Βοήθειας παλαιότερων εκδόσεων του Word, δεν μπόρεσα όμως να το αναπαράγω. Σε όλες τις περιπτώσεις η γραμμή με το αναδιπλωμένο κείμενο μεταφέρθηκε στο επόμενο συνδεδεμένο πλαίσιο.
Σύνοψη
Θέμα
Προβλήματα με τα συνδεδεμένα πλαίσια
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.012/0110
Έκδοση
1/11/19