Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Μορφοποίηση αποτελεσμάτων των πεδίων

Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτηριστικά μορφοποίησης στα αποτελέσματα των πεδίων όπως κάνετε και με τη μορφοποίηση οποιουδήποτε κειμένου στο έγγραφο. Μπορείτε π.χ. να προσθέσετε έντονη ή πλάγια γραφή, υπογράμμιση, εκθέτες κ.λπ.

Μορφοποίηση κειμένου

Επιλέξτε τον κώδικα ή το αποτέλεσμα του πεδίου και προσθέστε τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης με τα κουμπιά της κορδέλας. Π.χ. στον κώδικα του πεδίου { QUOTE "152" } επιλέξτε το 2 και μορφοποιήστε το ως εκθέτη με το αντίστοιχο κουμπί στην ομάδα Γραμματοσειρά της καρτέλας Κεντρική, ώστε να γίνει { QUOTE "152" }. Το ίδιο αποτέλεσμα θα είχατε αν μορφοποιούσατε το 2 ως εκθέτη, επιλέγοντάς το στο αποτέλεσμα του πεδίου "152".

Εκτός από τη μορφοποίηση κειμένου μπορείτε να ελέγχετε την μορφοποίηση των πεδίων σε επίπεδο κώδικα με γενικούς διακόπτες που ορίζουν την εμφάνιση των αποτελεσμάτων των πεδίων. Ανάλογα με το πεδίο, υπάρχουν διακόπτες για τρία είδη μορφοποίησης:

 • Μορφοποίηση εμφάνισης
 • Τυποποίηση αριθμών
 • Τυποποίηση ημερομηνίας και ώρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γενικούς διακόπτες με τα πεδία AUTONUM, AUTONUMLGL, AUTONUMOUT, EQ, EMBED, FORMCHECKBOX, FORMDROPDOWN, FORMTEXT, GOTOBUTTON, LISTNUM, MACROBUTTON, RD, TA, TC, XE.

Μορφοποίηση εμφάνισης

Η μορφοποίηση εμφάνισης δηλώνεται με τον διακόπτη"\*" και αφορά την εμφάνιση των αποτελεσμάτων των πεδίων. Οι εικόνες της εμφάνισης και ο τρόπος που λειτουργούν περιγράφονται στους επόμενους πίνακες.

Πίνακας 1: Μορφοποίηση πεζών / κεφαλαίων

Εικόνα Περιγραφή

\* Caps

Εμφανίζει το πρώτο γράμμα κάθε λέξης κεφαλαίο. Π.χ. το πεδίο { FILLIN "Σπουδές:" \* Caps } θα εμφανίσει "Πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών" ακόμα κι αν όλα έχουν γραφεί με μικρά γράμματα. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Γράμματα τίτλου.

\* FirstCap

Εμφανίζει το πρώτο γράμμα του κειμένου κεφαλαίο. Π.χ. το πεδίο { COMMENTS \* FirstCap } θα εμφανίσει "Εβδομαδιαία αναφορά πωλήσεων". Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Με αρχικό κεφαλαίο.

\* Upper

Εμφανίζει όλα τα γράμματα κεφαλαία. Π.χ. το πεδίο { QUOTE "τίτλος" \* Upper } θα εμφανίσει "ΤΙΤΛΟΣ". Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Κεφαλαία.

\* Lower

Εμφανίζει όλα τα γράμματα πεζά. Π.χ. το πεδίο { FILENAME \* Lower } θα εμφανίσει "εβδομαδιαία αναφορά πωλήσεων.docx". Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Πεζά.

Πίνακας 2: Μορφοποίηση αριθμών

Εικόνα Περιγραφή

\* alphabetic

Εμφανίζει την αλφαβητική μορφή του αριθμού. Τα γράμματα είναι πεζά - κεφαλαία ανάλογα με τη μορφή που έχει ο διακόπτης. Π.χ. το πεδίο { SEQ Παράρτημα \* ALPHABETIC } εμφανίζει B (αντί για 2). Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή a, b, c ή A, B, C.

\* Arabic

Εμφανίζει αραβική αρίθμηση. Π.χ. το πεδίο { PAGE \* Arabic } εμφανίζει 31.

Η χρήση αυτού του πεδίου ειδικά στην αρίθμηση σελίδων υπερισχύει άλλης μορφής που τυχόν χρησιμοποιούσατε πριν τη μορφοποίηση με το πεδίο. Επίσης, ειδικά για την αρίθμηση των σελίδων, υπάρχει ο διακόπτης \* ArabicDash που εμφανίζει τον αριθμό μεταξύ ενωτικών. Π.χ. το πεδίο { PAGE \* ArabicDash } εμφανίζει - 31 -. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή 1, 2, 3.

\* CardText

Εμφανίζει το όνομα του αριθμού. Π.χ. το πεδίο { QUOTE "458" \* CardText } εμφανίζει τετρακόσια πενήντα οκτώ. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Ένα, Δύο, Τρία.

\* DollarText

Εμφανίζει το όνομα του αριθμού για το ακέραιο τμήμα, ενώ το δεκαδικό τμήμα σε κλάσμα του 100. Το Word συνδέει τη παράσταση με το "και". Π.χ. το πεδίο { QUOTE "43,35" \* DollarText } εμφανίζει σαράντα τρία και 35/100. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Κείμενο νομίσματος.

\* Hex

Εμφανίζει τα αποτελέσματα σε δεκαεξαδική μορφή. Π.χ. το πεδίο { QUOTE "458" \* Hex } εμφανίζει 1CA. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Δεκαεξαδικό.

\* OrdText

Εμφανίζει τον αριθμό με τακτικά επίθετα. Π.χ. το πεδίο { DATE "d" \* OrdText \* FirstCap } εμφανίζει Εικοστό ένατο (δυστυχώς δεν ελέγχεται η χρήση αρσενικών, θηλυκών, ουδέτερων). Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο.

\* Ordinal

Εμφανίζει το τακτικό επίθετο του αριθμού με αραβική αρίθμηση. Π.χ. το πεδίο { DATE \@ "d" \* Ordinal } εμφανίζει 29ο (δυστυχώς δεν ελέγχεται η χρήση αρσενικών, θηλυκών, ουδέτερων). Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή 1ο, 2ο, 3ο.

\* roman

Εμφανίζει τον αριθμό σε λατινική μορφή. Τα γράμματα είναι πεζά ή κεφαλαία ανάλογα με τη γραφή του διακόπτη. Π.χ. το πεδίο { SEQ CHAPTER \* roman } εμφανίζει vii. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο επιλέξτε τη μορφή i, ii, iii ή I, II, III.

Πίνακας 3: Μορφοποίηση χαρακτήρα

Εικόνα Περιγραφή

\* Charformat

Εφαρμόζει στα αποτελέσματα τη μορφοποίηση που έχει ο πρώτος χαρακτήρας του ονόματος του πεδίου. Π.χ. το πεδίο { PAGEREF κεφάλαιο_5 \* OrdText \* FirstCap \* Charformat } εμφανίζει Πέντε με έντονη γραφή, σύμφωνα με το πρώτο γράμμα του πεδίου PAGEREF, που έχει μορφοποιηθεί με έντονα. Για να εφαρμόσετε τον διακόπτη με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο πληκτρολογήστε τον στο σχετικό πλαίσιο.

\* MERGEFORMAT

Εφαρμόζει τη μορφοποίηση των παλαιών αποτελεσμάτων στα νέα. Π.χ. αν επιλέξετε το όνομα που είναι αποτέλεσμα του πεδίου { AUTHOR \* MERGEFORMAT } και το μορφοποιήσετε με έντονη γραφή, η μορφοποίηση θα διατηρηθεί αν αλλάξετε το όνομα.

Όταν εισάγετε πεδία χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο, ο διακόπτης \* MERGEFORMAT προστίθεται από προεπιλογή. Μπορείτε να καταργήσετε αυτή την επιλογή απενεργοποιώντας στο πλαίσιο διαλόγου το πεδίο Διατήρηση μορφοποίησης κατά την ενημέρωση.

Τυποποίηση αριθμών

Η τυποποίηση αριθμών δηλώνεται με τον διακόπτη "\#" και αφορά την εμφάνιση των αριθμητικών αποτελεσμάτων των πεδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις απλές αριθμητικές μορφές, χωρίς κενά διαστήματα δεν χρειάζονται εισαγωγικά, π.χ. { ΠωλήσειςΜαΐου \# €#.##0,00 }. Για πιο σύνθετες μορφές αριθμών και μορφές που περιλαμβάνουν κείμενο και κενά διαστήματα καταχωρίστε τη μορφοποίηση σε εισαγωγικά, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Μπορείτε να συνδυάσετε τα επόμενα στοιχεία για να δομήσετε μια παράσταση αριθμητικής μορφοποίησης:

 • 0 (μηδέν)
  Ορίζει τις απαιτούμενες αριθμητικές θέσεις που θα εμφανίζονται στο αποτέλεσμα του πεδίου. Αν το αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει αριθμητικό ψηφίο στη συγκεκριμένη θέση, το Word εμφανίζει ένα 0 (μηδέν). Π.χ. το πεδίο { = 4 + 5 \# 00,00 } εμφανίζει 09,00.
 • #
  Ορίζει τις απαιτούμενες αριθμητικές θέσεις που θα εμφανίζονται στο αποτέλεσμα του πεδίου. Αν το αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει αριθμητικό ψηφίο στη συγκεκριμένη θέση, το Word εμφανίζει ένα κενό διάστημα. Π.χ. το πεδίο { = 9 + 6 \# €### } εμφανίζει € 15.
 • x
  Καταργεί τα αριθμητικά ψηφία που βρίσκονται αριστερά του. Αν είναι δεξιά από το διαχωριστικό των δεκαδικών ψηφίων το Word κάνει στρογγυλοποίηση σε κείνο το σημείο. Π.χ.
  το πεδίο { = 111053 + 111439 \# x## } εμφανίζει 492.
  το πεδίο { = 1/8 \# 0,00x } εμφανίζει 0,125.
  το πεδίο { = 3/4 \# 0,x } εμφανίζει 0,8.
 • , (σύμβολο υποδιαστολής)
  Ορίζει τη θέση της υποδιαστολής. Π.χ. το πεδίο { SUM(ABOVE) \# ###0,00 } εμφανίζει 459,00.
  Χρησιμοποιήστε το σύμβολο υποδιαστολής που έχει δηλωθεί στις Τοπικές ρυθμίσεις, στον Πίνακα Ελέγχου των Windows.
 • . (σύμβολο ομαδοποίησης)
  Ομαδοποιεί τους αριθμούς σε ομάδες των τριών ψηφίων. Π.χ. το πεδίο { = ΚαθαράΚέρδη \# #.###.###€ } εμφανίζει 2.456.800€.
  Χρησιμοποιήστε το σύμβολο ομαδοποίησης που έχει δηλωθεί στις Τοπικές ρυθμίσεις, στον Πίνακα Ελέγχου των Windows.
 • - (σύμβολο αρνητικού προσήμου)
  Προσθέτει το αρνητικό πρόσημο αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ή ένα κενό διάστημα αν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή 0 (μηδέν). Π.χ. το πεδίο { = 10 - 90 \# -## } εμφανίζει -80.
 • + (σύμβολο θετικού προσήμου)
  Προσθέτει το θετικό πρόσημο αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, το αρνητικό πρόσημο αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, ή ένα κενό διάστημα αν το αποτέλεσμα είναι 0 (μηδέν). Π.χ.
  Το πεδίο { = 100 - 90 \# +## } εμφανίζει +10.
  Το πεδίο { = 90 - 100 \# +## } εμφανίζει -10.
 • %, €, *, κ.λπ.
  Συμπεριλαμβάνει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα στο αποτέλεσμα. Π.χ. το πεδίο { Κέρδος \# "##%" } εμφανίζει 23%.
 • Παράδειγμα μορφοποίησης για "θετικό; αρνητικό"
  Καθορίζει διαφορετική μορφοποίηση για θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Π.χ. αν ο σελιδοδείκτης Έσοδα2020 είναι θετικός αριθμός, το πεδίο { Έσοδα2020 \# "€#.##0,00;-€#.##0,00" } εμφανίζει την τιμή με κανονική μορφοποίηση: €1.245,65. Αντίθετα, οι αρνητικές τιμές θα εμφανιστούν με έντονη γραφή και το σύμβολο αρνητικού προσήμου: -€247,20.
  Ο δεύτερος συντελεστής του πεδίου έχει μορφοποιηθεί με το κουμπί Έντονη γραφή της ομάδας Γραμματοσειρά στην καρτέλα Κεντρική. Επιπλέον, ο χαρακτήρας ";" είναι το διαχωριστικό λίστας που είναι δηλωμένο στις Τοπικές ρυθμίσεις, στον Πίνακα Ελέγχου των Windows. Συνήθως είναι η αγγλική άνω τελεία, ή το κόμμα.
 • Παράδειγμα μορφοποίησης για "θετικό; αρνητικό; μηδέν"
  Καθορίζει διαφορετική μορφοποίηση για θετικά, αρνητικά, ή μηδενικά αποτελέσματα. Π.χ. το πεδίο { Έσοδα2020 \# "€#.##0,00;€#.##0,00;€0" } εμφανίζει τις θετικές, αρνητικές ή μηδενικές τιμές ως: €1.245,65, €247,20, €0 αντίστοιχα.
  Ο δεύτερος και ο τρίτος συντελεστής του πεδίου έχουν μορφοποιηθεί με τα κουμπιά Χρώμα γραμματοσειράς και Έντονη γραφή αντίστοιχα, της ομάδας Γραμματοσειρά στην καρτέλα Κεντρική. Επιπλέον, ο χαρακτήρας ";" είναι το διαχωριστικό λίστας που είναι δηλωμένο στις Τοπικές ρυθμίσεις, στον Πίνακα Ελέγχου των Windows. Συνήθως είναι η αγγλική άνω τελεία (; –δεξιά από το Λ) ή το κόμμα (,).
 • 'κείμενο'
  Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης προσθέτει κείμενο στο αποτέλεσμα. Καταχωρίστε το κείμενο σε μονά εισαγωγικά. Π.χ. για έναν σελιδοδείκτη ΠροΦόρου, με τιμή 124, το πεδίο { = { ΠροΦόρου } + { ΠροΦόρου } * 18% \# "€##0,00 'με ΦΠΑ'" } εμφανίζει €146,32 με ΦΠΑ.
 • `αριθμημένοΣτοιχείο`
  Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει την αρίθμηση που έχει ένα αντικείμενο του εγγράφου (πίνακας, εικόνα), όταν αυτή η αρίθμηση έχει αποδοθεί με λεζάντες (Καρτέλα Αναφορές, κουμπί Εισαγωγή λεζάντας), ή όταν η αρίθμηση είναι αποτέλεσμα ενός πεδίου SEQ. Καταχωρίστε το όνομα της λεζάντας σε βαρείες: `Πίνακας`, `Εικόνα` κ.λπ. Π.χ. το πεδίο { = SUM(B2:B9) \# "##0,00€ 'σύνολο του πίνακα' `Πίνακας`" } εμφανίζει 456,34€ σύνολο του πίνακα 1.

Τυποποίηση ημερομηνίας και ώρας

Η τυποποίηση ημερομηνίας και ώρας δηλώνεται με τον διακόπτη "\@" και αφορά την εμφάνιση. Συνδυάστε τις επόμενες μορφές για κάθε ένα από τα στοιχεία της ημερομηνίας και της ώρας –ημέρα (d), μήνας (M), έτος (y), ώρα (h), λεπτό (m), δευτερόλεπτο (s)– για να δομήσετε τη μορφοποίηση ημερομηνίας και ώρας που θέλετε. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κείμενο, σημεία στίξης και διαστήματα.

Ημέρα

Το γράμμα d αντιπροσωπεύει την ημέρα του μήνα ή την ημέρα της εβδομάδας. Μπορεί να είναι είτε πεζό είτε κεφαλαίο.

 • d
  Εμφανίζει την ημέρα του μήνα χωρίς προηγούμενο 0 (μηδέν). Π.χ. η έκτη μέρα του μήνα εμφανίζεται ως 6.
 • dd
  Εμφανίζει την ημέρα του μήνα με προηγούμενο 0 (μηδέν) στους μονοψήφιους αριθμούς. Π.χ. η έκτη μέρα του μήνα εμφανίζεται ως 06.
 • ddd
  Εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας με συντόμευση τριών γραμμάτων. Π.χ. η Τετάρτη εμφανίζεται ως Τετ.
 • dddd
  Εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας με το πλήρες όνομά της.

Μήνας

Το γράμμα M πρέπει να είναι κεφαλαίο για να ξεχωρίζει από το m μικρό που αντιπροσωπεύει τα λεπτά της ώρας.

 • M
  Εμφανίζει τον μήνα ως αριθμό χωρίς προηγούμενο 0 (μηδέν). Π.χ. ο Ιούλιος είναι 7.
 • MM
  Εμφανίζει τον μήνα ως αριθμό με προηγούμενο 0 (μηδέν) στους μονοψήφιους αριθμούς. Π.χ. ο Ιούλιος είναι 07.
 • MMM
  Εμφανίζει το όνομα του μήνα με συντόμευση τριών γραμμάτων. Π.χ. ο Φεβρουάριος εμφανίζεται ως Φεβ.
 • MMMM
  Εμφανίζει τον μήνα με το πλήρες όνομά του.

Έτος

Το γράμμα y αντιπροσωπεύει το έτος σε διψήφια ή τετραψήφια μορφή. Μπορεί να είναι είτε πεζό είτε κεφαλαίο.

 • yy
  Εμφανίζει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους. Π.χ. το 2018 εμφανίζεται ως 18.
 • yyyy
  Εμφανίζει το έτος με την τετραψήφια μορφή του.

Ώρα

Το μικρό h αντιπροσωπεύει την ώρα σε 12-ωρη μορφή, ενώ το κεφαλαίο H σε 24-ωρη μορφή.

 • h ή H
  Εμφανίζει την ώρα χωρίς προηγούμενο 0 (μηδέν). Π.χ. η ώρα 9 πμ εμφανίζεται ως 9.
 • hh ή HH
  Εμφανίζει την ώρα με προηγούμενο 0 (μηδέν) στους μονοψήφιους αριθμούς. Π.χ. η ώρα 9 πμ εμφανίζεται ως 09.

Λεπτά

Το γράμμα m πρέπει να είναι μικρό για να ξεχωρίζει από το M κεφαλαίο που αντιπροσωπεύει τον μήνα.

 • m
  Εμφανίζει τα λεπτά χωρίς προηγούμενο 0 (μηδέν). Π.χ. το πεδίο { TIME \@ "m" } εμφανίζει 2.
 • mm
  Εμφανίζει τα λεπτά με προηγούμενο 0 (μηδέν) στους μονοψήφιους αριθμούς. Π.χ. το πεδίο { TIME \@ "mm" } εμφανίζει 02.

Δευτερόλεπτα

 • s
  Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα χωρίς προηγούμενο 0 (μηδέν). Π.χ. το πεδίο { TIME \@ "s" } εμφανίζει 7.
 • ss
  Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα με προηγούμενο 0 (μηδέν) στους μονοψήφιους αριθμούς. Π.χ. το πεδίο { TIME \@ "ss" } εμφανίζει 07.

am και pm

Εμφανίζει τις συντομεύσεις προ μεσημβρίας ή μετά μεσημβρία. Για να αποδωθούν οι ελληνικές συντομεύσεις (πμ/μμ) πρέπει να έχουν δηλωθεί στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα ελέγχου των Windows. Μπορεί να εμφανίζονται σε πεζά ή κεφαλαία ανάλογα με τη γραφή της εικόνας. Π.χ. το πεδίο { TIME \@ "h am/pm" } εμφανίζει 6 πμ.

Κείμενο και σημεία στίξης

 • 'κείμενο'
  Εμφανίζει το συγκεκριμένο κείμενο. Καταχωρίστε το κείμενο σε μονά εισαγωγικά. Π.χ. το πεδίο { DATE \@ "HH:mm ''Ώρα Γκρίνουιτς'" } εμφανίζει 16:32 Ώρα Γκρίνουιτς.
 • χαρακτήρας
  Εμφανίζει τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, όπως την άνω-κάτω τελεία (:), το ενωτικό (-), τον αστερίσκο (*) ή το διάστημα. Π.χ. το πεδίο { DATE \@ "HH:mm d-MMM, ΄yy" } εμφανίζει 19:15 6-Νοε, ΄14.
 • `αριθμημένοΣτοιχείο`
  Εμφανίζει την αρίθμηση που έχει ένα αντικείμενο του εγγράφου (πίνακας, εικόνα), όταν αυτή η αρίθμηση έχει αποδοθεί με λεζάντες (Καρτέλα Αναφορές, κουμπί Εισαγωγή λεζάντας), ή όταν η αρίθμηση είναι αποτέλεσμα ενός πεδίου SEQ. Καταχωρίστε το όνομα της λεζάντας σε βαρείες: `Πίνακας`, `Εικόνα` κ.λπ. Το Word εμφανίζει τον αριθμό σειράς σε αραβική μορφή. Π.χ. το πεδίο { PRINTDATE \@ "'Ο πίνακας' `πίνακας` 'εκτυπώθηκε την' d/M/yy" } εμφανίζει Ο πίνακας 2 εκτυπώθηκε την 2/9/20.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζονται εισαγωγικά για απλές ημερομηνίες χωρίς κενά διαστήματα και κείμενο. Π.χ. { DATE \@ MM/yy }. Για πιο σύνθετες μορφές και για τις μορφές που περιλαμβάνoυν κείμενο ή κενά διαστήματα καταχωρίστε όλη τη μορφή της ημερομηνίας και ώρας σε εισαγωγικά. Π.χ. { DATE \@ "dddd, d MMMM yyyy', στις' " }{ TIME \@ "h:mm' ακριβώς'" }. Αν για τη σύνταξη της παράστασης χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο, το Word προσθέτει τα εισαγωγικά αυτόματα.

Διακόπτης κλείδωμα αποτελέσματος

Ο διακόπτης Κλείδωμα αποτελέσματος (\!) αποτρέπει την ενημέρωση ενός πεδίου που περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα ενός πεδίου BOOKMARK, INCLUDETEXT ή REF, εκτός αν έχει αλλάξει το αποτέλεσμα του πεδίου στην αρχική θέση. Ένα παράδειγμα: Έχετε ένα έγγραφο "πωλήσεις τριμ4.docx" στο οποίο εμφανίζεται μια ημερομηνία ως αποτέλεσμα ενός πεδίου DATE. Στη συνέχεια περιλαμβάνετε αυτό το έγγραφο σε ένα άλλο, με το πεδίο { INCLUDETEXT D:\\Πωλήσεις\πωλήσεις τριμ4.docx \! }. Αν ενημερώσετε το πεδίο INCLUDETEXT, ο διακόπτης κλειδώματος δεν θα επιτρέψει στο Word να ενημερώσει και το πεδίο DATE. Για να ενημερώσετε αυτό το πεδίο θα πρέπει να κάνετε την ενημέρωση στο αρχικό έγγραφο.

Σχόλια

1.
Στα παραδείγματα του παρόντος ακολουθώ σε γενικές γραμμές τον τρόπο σύνταξης των παραστάσεων από σχετικά άρθρα της Microsoft. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν φαίνεται να επηρεάζουν τα κενά διαστήματα μεταξύ των πεδίων και των διακοπτών, καθώς και τα πεζά - κεφαλαία, εκτός από συγκεκριμένα πεδία, όπου είναι απαραίτητος ο ορισμός πεζών/κεφαλαίων. Ωστόσο καλό είναι να ακολουθείτε την σύνταξη όπως είναι στα παραδείγματα.

2.
Στην ελληνική πραγματικότητα, αποφύγετε να μορφοποιείτε πεδία ημερομηνίας κατευθείαν στο έγγραφο χρησιμοποιώντας τη συντόμευση CTRL+F9 και στη συνέχεια πληκτρολογώντας την παράσταση μέσα στα άγκιστρα. Το αποτέλεσμα θα είναι η ημερομηνία στην αγγλική γλώσσα. Π.χ. το πεδίο { DATE \@ "d MMM yyyy" } εμφανίζει 16 May 2020. Για να έχετε ελληνική μορφή δημιουργήστε το πεδίο με το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο που μπορείτε να εμφανίσετε επιλέγοντας κατά σειρά: Καρτέλα Εισαγωγή > Κουμπί Εξερεύνηση Γρήγορων τμημάτων > Εντολή Πεδίο. Αν εκεί επιλέξετε το πεδίο Date και οι ημερομηνίες εμφανίζονται σε αγγλική μορφή, θα χρειαστεί να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου, να "γυρίσετε" το πληκτρολόγιο στα ελληνικά και να επαναλάβετε τη διαδικασία. Αφού εισαγάγετε το πεδίο στο έγγραφο μπορείτε στη συνέχεια να εμφανίσετε τους κωδικούς (δεξιό κλικ στο αποτέλεσμα του πεδίου > Εναλλαγή κωδικών πεδίων) για να κάνετε όποιες τροποποιήσεις θέλετε.

3.
Η δοκιμή με το πεδίο { = SUM(B2:B9) \# "##0,00€ 'σύνολο του πίνακα' `Πίνακας`" } (βλ. `αριθμημένοΣτοιχείο` στην ενότητα Τυποποίηση αριθμών ανωτέρω) μου εμφάνιζε λάθος αρίθμηση του πίνακα. Π.χ. στον πίνακα με λεζάντα "Πίνακας 2" τα αποτελέσματα του πεδίου έλεγαν "... σύνολο του πίνακα 1". Χρειάστηκε να βάλω τη λεζάντα πάνω από τον πίνακα για να εμφανιστεί το σωστό αποτέλεσμα. Δεν βρήκα πουθενά σχετική τεκμηρίωση.

4.
Στα παραδείγματα άρθρων της Microsoft αναφέρεται το πεδίο { DATE \@ "HH:mm d-MMM, 'yy" }. Είναι λάθος! Αυτό που χρησιμοποιείται σαν απόστροφος στη διψήφια εμφάνιση του έτους, θεωρείται σύμβολο μονού εισαγωγικού στα πεδία, όπου τα μονά εισαγωγικά ( ' ), τα διπλά εισαγωγικά ( " ) και οι βαρείες ( ` ) πρέπει να είναι σε ζεύγη. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μονό εισαγωγικό θα πρέπει να χωρίσετε την παράσταση σε δύο μέρη, αφήνοντας το μονό εισαγωγικό εκτός των πεδίων: { DATE \@ "HH:mm d-MMM, " }'{ DATE \@ yy }. Διαφορετικά χρησιμοποιήστε κάποιον χαρακτήρα που να μοιάζει με την απόστροφο, όπως ο τόνος.

5.
Λάθος είναι επίσης το παράδειγμα της Microsoft { DATE \@ "dddd, d MMMM yyyy', στις' h:mm' ακριβώς'" }. Η παράσταση h:mm είναι μορφοποίηση για το πεδίο TIME και πρέπει να καταχωριστεί χωριστά. Η σωστή σύνταξη είναι { DATE \@ "dddd, d MMMM yyyy', στις' " }{ TIME \@ "h:mm' ακριβώς'" }.

Σύνοψη
Θέμα
Μορφοποίηση αποτελεσμάτων των πεδίων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Format field results», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.03.002/0102
Έκδοση
14/10/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου