Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Εισαγωγή διεθνών χαρακτήρων και συμβόλων

Ο επόμενος πίνακας αναφέρει τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε διεθνείς χαρακτήρες στο έγγραφο.

Πίνακας 1: Συντομεύσεις διεθνών χαρακτήρων

Χαρακτήρας Συντόμευση

à, è, ì, ò, ù
À, È, Ì, Ò, Ù

CTRL+` (βαρεία), γράμμα

á, é, í, ó, ú, ý
Á, É, Í, Ó, Ú, Ý

CTRL+' (απόστροφος), γράμμα

â, ê, î, ô, û
Â, Ê, Î, Ô, Û

CTRL+SHIFT+^ (σύμβολο εκθέτη), γράμμα

ã, ñ, õ
Ã, Ñ, Õ

CTRL+SHIFT+~ (σύμβολο λογικού τελεστή δεν), γράμμα

ä, ë, ï, ö, ü, ÿ
Ä, Ë, Ï, Ö, Ü, Ÿ

CTRL+SHIFT+: (άνω-κάτω τελεία), γράμμα

å, Å

CTRL+SHIFT+@, a ή A

æ, Æ

CTRL+SHIFT+&, a ή A

œ, Œ

CTRL+SHIFT+@, o ή O

ç, Ç

CTRL+, (κόμμα), c ή C

ð, Ð

CTRL+' (απόστροφος), d ή D

ø, Ø

CTRL+/, o ή O

¿

ALT+CTRL+SHIFT+?

¡

ALT+CTRL+SHIFT+!

ß

CTRL+SHIFT+&, s

Ο επόμενος πίνακας αναφέρει τους συνδυασμούς χαρακτήρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εισαγάγετε ορισμένα σύμβολα στο έγγραφο. Το Word έχει από προεπιλογή καταχωρημένα αυτά τα σύμβολα στη λίστα αντικατάστασης κειμένου κατά την πληκτρολόγηση. Για να διαχειριστείτε τη λίστα δείτε Τι είναι η Αυτόματη διόρθωση και πώς θα την αξιοποιήσετε.

Ορισμένα από τα σύμβολα και τα εικονίδια του επόμενου πίνακα ίσως να έχουν διαφορετική εμφάνιση στο πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε από αυτή που έχουν στο Word.

Πίνακας 2: Σύμβολα αυτόματης διόρθωσης

Ο συνδυασμός... Δημιουργεί το σύμβολο...

(c)

© Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η συντόμευση CTRL+ALT+C

(e)

€ Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η συντόμευση CTRL+ALT+E

(tm)

™ Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η συντόμευση CTRL+ALT+T

(r)

®Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η συντόμευση CTRL+ALT+R

... (τρεις τελείες)

… (χαρακτήρας αποσιωπητικά) Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί η συντόμευση CTRL+ALT+.

:( ή :-(

🙁

:) ή :-)

🙂

:| ή :-|

😐

;) ή ;-)

😉

<=>

<--

🡠

-->

🡢

<==

🡰

==>

🡲

Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή διεθνών χαρακτήρων και συμβόλων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.009/0104
Έκδοση
18/10/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου