Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Συντομεύσεις πεδίων

Πίνακας 1: Συντομεύσεις για εργασία με πεδία

Πλήκτρο Ενέργεια

CTRL+F9

Εισαγωγή κενού πεδίου.

ALT+SHIFT+D

Εισαγωγή ενός πεδίου DATE.

CTRL+ALT+L

Εισαγωγή ενός πεδίου LISTNUM.

ALT+SHIFT+P

Εισαγωγή ενός πεδίου PAGE.

ALT+SHIFT+T

Εισαγωγή ενός πεδίου TIME.

F9

Ενημέρωση των επιλεγμένων πεδίων.

CTRL+SHIFT+F7

Ενημέρωση των πληροφοριών στο συνδεδεμένο έγγραφο προέλευσης.

CTRL+SHIFT+F9

Αποσύνδεση πεδίου.

SHIFT+F9

Εναλλαγή μεταξύ των κωδικών πεδίου και των αποτελεσμάτων του, για το επιλεγμένο πεδίο.

ALT+F9

Εναλλαγή μεταξύ των κωδικών πεδίου και των αποτελεσμάτων του, για όλα τα πεδία του εγγράφου.

F11 ή
ALT+F1

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

SHIFT+F11 ή
ALT+SHIFT+F1

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

CTRL+F11

Κλείδωμα πεδίου.

CTRL+SHIFT+F11

Ξεκλείδωμα πεδίου.

Σύνοψη
Θέμα
Συντομεύσεις πεδίων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Keyboard shortcuts in Word», Office Online Support

Ταυτότητα
2.01.012/0146
Έκδοση
31/1/20

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Αποτροπή αυτόματων διορθώσεων

Μπορείτε να "διδάξετε" το Word, πώς να διορθώνει αυτόματα γραμματικά και ορθογραφικά λάθη που κάνετε κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Αυτόματη διόρθωση. Αν υποθέσουμε ότι οι επιλογές που κάνετε σ' αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι οι κανόνες που θα ακολουθεί το Word, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να ορίζετε και εξαιρέσεις αυτών των κανόνων.


Εικ. 1: Προσαρμογή εξαιρέσεων

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Αυτόματη διόρθωση και στην καρτέλα Αυτόματη διόρθωση κάνετε κλικ στο κουμπί Εξαιρέσεις.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου (εικ. 1) μπορείτε να προσθέσετε τριών ειδών εξαιρέσεις:
  • Στην καρτέλα Πρώτο γράμμα προσθέτετε τις συντομεύσεις (μαζί με την τελεία), ώστε στη λέξη που ακολουθεί να μη διορθώνεται το πρώτο γράμμα σε κεφαλαίο.
  • Στην καρτέλα ΑΡχικά ΚΕφαλαία προσθέτετε λέξεις που αρχίζουν με περισσότερα του ενός κεφαλαία γράμματα και δεν θέλετε να διορθώνονται.
  • Στην καρτέλα Άλλες διορθώσεις προσθέτετε λέξεις που θέλετε να παραμένουν όπως τις πληκτρολογείτε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξαίρεση θα εφαρμοστεί, αν η λέξη που προσθέτετε σ' αυτή την καρτέλα δεν υπάρχει ήδη στη λίστα διορθώσεων της Αυτόματης διόρθωσης. Διαφορετικά, θα πρέπει να διαγράψετε την καταχώριση από την Αυτόματη διόρθωση για να ισχύσει η εξαίρεση.

 3. Αφού πληκτρολογήσετε τη λέξη που θέλετε στο αντίστοιχο πεδίο της κάθε καρτέλας κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και στο κουμπί OK.

Με ανάλογη διαδικασία επιλέγετε τη λέξη που θέλετε να καταργήσετε από τις λίστες και κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Το πεδίο Αυτόματη προσθήκη λέξεων στη λίστα είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή και, σύμφωνα με τη Microsoft, λειτουργεί ως εξής: Πληκτρολογείτε μια λέξη όπως τη θέλετε και η αυτόματη διόρθωση του Word την αντικαθιστά με τη σωστή. Αν κάνετε αναίρεση της διόρθωσης (CTRL+Z), το Word θα καταχωρίσει αυτόματα τη λέξη στις λίστες των εξαιρέσεων.

Σε όσες δοκιμές έκανα όμως, δεν είχα το αναμενόμενο αποτέλεσμα: Μετά την αναίρεση η λέξη δεν εμφανίζεται στις λίστες των εξαιρέσεων, αλλά υπογραμμίζεται με την κόκκινη γραμμή λάθους. Εκεί βέβαια μπορώ να κάνω δεξιό κλικ στη λέξη για να την καταχωρίσω είτε στο Λεξικό χρήστη, είτε στην Αυτόματη διόρθωση, αλλά αυτό δεν είναι το "αυτόματα" της Microsoft.

Σύνοψη
Θέμα
Αποτροπή αυτόματων διορθώσεων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «AutoCorrect options», Office Online Support

– «First-letter autocorrect exceptions», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.056/0145
Έκδοση
29/1/20

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Συντομεύσεις προεπισκόπησης και εκτύπωσης

Πίνακας 1: Εκτέλεση ενεργειών

Πλήκτρα Ενέργεια

CTRL+P ή
CTRL+ALT+I

Εμφάνιση της σελίδας με την προεπισκόπηση και τις επιλογές εκτύπωσης.

Πλήκτρα βέλη

Μετακίνηση της σελίδας, όταν δεν εμφανίζεται ολόκληρη στην προεπισκόπηση (είναι σε μεγέθυνση).

CTRL+Πάνω βέλος /
CTRL+Κάτω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη / επόμενη σελίδα της προεπισκόπησης, όταν είναι σε μεγέθυνση.

Page UP /
PAGE DOWN

Μετάβαση στην προηγούμενη / επόμενη σελίδα, όταν εμφανίζεται ολόκληρη η σελίδα στην προεπισκόπηση (είναι σε σμίκρυνση).

CTRL+HOME /
CTRL+END

Μετάβαση στην πρώτη / τελευταία σελίδα, όταν είναι σε σμίκρυνση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συντόμευση CTRL+ALT+I τα... παλιά χρόνια (έως Office 2003) εμφάνιζε τη σελίδα σε προβολή εκτύπωσης, ενώ η CTRL+P εμφάνιζε το πλαίσο διαλόγου Εκτύπωση. Τώρα πλέον και τα δύο έχουν ενσωματωθεί στην ίδια σελίδα της καρτέλας παρασκηνίου Αρχείο.

Σύνοψη
Θέμα
Συντομεύσεις προεπισκόπησης και εκτύπωσης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.011/0144
Έκδοση
27/1/20

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Μορφοποίηση κουκκίδων ή αριθμών λίστας

Στο Word μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση των κουκκίδων και των αριθμών που έχουν οι λίστες, ανεξάρτητα από το κείμενο που συνοδεύουν. Μπορεί π.χ. η κουκκίδα να έχει διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο κείμενο, ή ο αριθμός να έχει διαφορετικό μέγεθος.

Στις λίστες ενός επιπέδου κάνετε κλικ σε μια κουκκίδα ή έναν αριθμό για να επιλέξετε όλες τις κουκκίδες ή τους αριθμούς της λίστας. Στις λίστες πολλών επιπέδων ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να επιλέξετε όλες τις κουκκίδες ή τους αριθμούς του ίδιου επιπέδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη συγχέετε τις λίστες που δημιουργούνται με άμεση μορφοποίηση (χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Κουκκίδες ή Αρίθμηση της ομάδας Παράγραφος, στην Kεντρική καρτέλα) και αυτές που δημιουργούνται με ένα από τα διαθέσιμα στυλ κουκκίδας ή αρίθμησης. To Word τις αντιμετωπίζει διαφορετικά και συνήθως... συγχέει τις αντιδράσεις του, ιδίως όταν θέλετε να αλλάξετε κάποια ιδιότητα της κουκκίδας, του αριθμού ή του κειμένου που τους "ανήκει". Γενικά, αποφύγετε δύο πράγματα:

 1. Μη χρησιμοποιείτε στο ίδιο έγγραφο δύο ή περισσότερες λίστες κουκκίδας ή αρίθμησης, που έχουν μορφοποιηθεί με δαφορετικούς τρόπους (άμεση μορφοποίηση και στυλ λίστας).
 2. Μην αλλάζετε τις αποστάσεις της κουκκίδας ή του αριθμού από το περιθώριο ή/και από το κείμενο. Δεχθείτε μοιρολατρικά τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word και στη μία (άμεση μορφοποίηση) και στην άλλη (στυλ λίστας) περίπτωση.

Τώρα είστε προειδοποιημένοι!

Αλλαγή εμφάνισης κουκκίδας ή αριθμού

 1. Κάνετε κλικ στην κουκκίδα ή τον αριθμό της λίστας που θα αλλάξετε.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στο κουμπί Κουκκίδες ή Αρίθμηση, της ομάδας Παράγραφος.
 3. Επιλέξτε τη μορφή κουκκίδας, ή αρίθμησης που θέλετε, από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη.

Αλλαγή χαρακτήρα ή εικόνας της κουκκίδας


Εικ. 1: Βιβλιοθήκη κουκκίδων

Η βιβλιοθήκη κουκκίδων (εικ. 1) εμφανίζει μια συλλογή που προέρχεται από τις εγκατεστημένες γραμματοσειρές στον υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό χαρακτήρα για τις κουκκίδες, όπως π.χ. ένα βέλος, ή το σύμβολο του ευρώ και του δολλαρίου. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εικονίδιο είτε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας είτε αναζητώντας το στο διαδίκτυο.

 1. Κάνετε κλικ σε μια κουκκίδα για να επιλέξετε όλες τις κουκκίδες της λίστας.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στο κουμπί Κουκκίδες, της ομάδας Παράγραφος και στη συνέχεια επιλέξτε Προσδιορισμός νέας κουκκίδας.
 3. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να επιλέξετε χαρακτήρα κάνετε κλικ στο Σύμβολο και στη συνέχεια επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε και κάνετε κλικ στο OK.
   Για την επιλογή χαρακτήρα, το Word εμφανίζει από προεπιλογή τη γραμματοσειρά Symbol. Επιλέξτε διαφορετική γραμματοσειρά στο σχετικό πεδίο του πλαισίου Σύμβολο.

   Μετά την επιλογή, για να αλλάξετε τις ιδιότητες του χαρακτήρα κάνετε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά και ορίστε το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα.

   Τις ιδιότητες του χαρακτήρα μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε εκ των υστέρων: Επιλέξτε τις κουκκίδες ή τους αριθμούς της λίστας και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία μορφοποίησης της ομάδας Γραμματοσειρά, στην καρτέλα Κεντρική.

  • Για να επιλέξετε μια εικόνα κάνετε κλικ στο κουμπί Εικόνα και στη συνέχεια εντοπίστε την στον υπολογιστή σας, ή αναζητήστε μια εικόνα με τη μηχανή αναζήτησης bing της Microsoft. Σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με το Office που χρησιμοποιείτε) έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε μια εικόνα αποθηκευμένη στο Onedrive.
   Μην επιλέξετε μεγάλη εικόνα. Το Word μειώνει αυτόματα τις διαστάσεις, ανάλογα με το μέγεθος της γραμματοσειράς και τα χαρακτηριστικά παραγράφου που έχει η λίστα. Η μεγάλη εικόνα θα αλλοιωθεί σημαντικά.

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχείο λίστας

 1. Κάνετε κλικ στην κουκκίδα ή στον αριθμό του στοιχείου.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στο κουμπί Κουκκίδες ή Αρίθμηση, της ομάδας Παράγραφος.
 3. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Αλλαγή επιπέδου λίστας και στη συνέχεια επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε.

Αλλαγή κουκκίδων σε αριθμούς και αντιστρόφως

 1. Κάνετε κλικ, κατά προτίμηση, στην κουκκίδα ή στον αριθμό του πρώτου στοιχείου της λίστας.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στο κουμπί Κουκκίδες, αν αλλάζετε αριθμημένη λίστα, ή στο κουμπί Αρίθμηση, αν αλλάζετε λίστα με κουκκίδες.
 3. Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αλλαγή αποστάσεων κουκκίδας ή αριθμού


Εικ. 2: Προσαρμογή αποστάσεων

 1. Κάνετε δεξιό κλικ σε μια κουκκίδα ή αριθμό και στη συνέχεια επιλέξτε Προσαρμογή εσοχών λίστας.
 2. Και στα δύο πεδία αποστάσεων του πλαισίου διαλόγου (εικ. 2) επιλέγετε την απόσταση από το περιθώριο (με αποτέλεσμα όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου, τόσο μεγαλύτερη να είναι η απόσταση μεταξύ κουκκίδας ή αριθμού και κειμένου).
 3. Στο πεδίο Ο αριθμός να ακουλουθείται από μπορείτε να επιλέξετε Χαρακτήρα tab, Διάστημα ή Τίποτα.
 4. Εάν ενεργοποιήσετε το πεδίο Προσθήκη στηλοθέτη σε, η προεπιλεγμένη θέση είναι ίση με την εσοχή του κειμένου. Στη (σπάνια) περίπτωση που θέλετε εσοχή πρώτης γραμμής για το κείμενο, μπορείτε να ορίσετε μεγαλύτερη απόσταση για τον στηλοθέτη. Σ' αυτή την περίπτωση θυμηθείτε να πατάτε TAB κάθε φορά που εισάγετε ένα καινούργιο στοιχείο λίστας, ώστε να αρχίζετε το κείμενο από την εσοχή που ορίσατε.
Σύνοψη
Θέμα
Μορφοποίηση κουκκίδων ή αριθμών λίστας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Change the color, size, or format of bullets or numbers in a list», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.055/143
Έκδοση
25/1/20

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020

Προσθήκη και επεξεργασία σχημάτων

Μπορείτε να προσθέσετε σχήματα στα έγγραφα του Word, για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο ή ένα σύνθετο σχήμα, όπως ένα διάγραμμα ροής ή ένα οργανόγραμμα. Τα διαθέσιμα σχήματα περιλαμβάνουν γραμμές, βασικά γεωμετρικά σχήματα, βέλη, σχήματα εξισώσεων, σχήματα διαγραμμάτων ροής, αστέρια, λάβαρα και επεξηγήσεις.

Μετά την εισαγωγή των σχημάτων στο έγγραφο, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο σ' αυτά, να τα μορφοποιήσετε και να τα προσαρμόσετε σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Προσθήκη σχήματος σε έγγραφο

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καμβά σχεδίασης: Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα της ομάδας Απεικονίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Δημιουργία καμβά σχεδίασης. Συνεχίστε με το βήμα 2.
  • Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καμβά σχεδίασης: Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα της ομάδας Απεικονίσεις. Συνεχίστε με το βήμα 3.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Μορφοποίηση σχήματος κάνετε κλικ στο κουμπί Περισσότερα της ομάδας Εισαγωγή σχημάτων.
 3. Κάνετε κλικ στο σχήμα που θέλετε να εισαγάγετε στο έγγραφο.
 4. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν χρησιμοποιείτε καμβά σχεδίασης κάνετε κλικ σε ένα σημείο του καμβά και σύρετε διαγώνια για να δημιουργήσετε το σχήμα με τις διαστάσεις που θέλετε.
  • Αν δεν χρησιμοποιείτε καμβά σχεδίασης κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και σύρετε διαγώνια για να δημιουργήσετε το σχήμα με τις διαστάσεις που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Αν κάνετε κλικ στο έγγραφο (ή στον καμβά) και ελευθερώσετε το πλήκτρο χωρίς να σύρετε, θα εισαχθεί ένα σχήμα προκαθορισμένου μεγέθους. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθός του εκ των υστέρων.
 • Για να δημιουργήσετε ένα σχήμα με αρμονικές διαστάσεις (ένα τετράγωνο, έναν κύκλο ή ένα σχήμα με ομοιόμορφες αναλογίες) κάνετε κλικ στο έγγραφο (ή στον καμβά) και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ σύρετε.
 • Αν χρησιμοποιήσατε καμβά σχεδίασης μπορείτε να σύρετε τον δείκτη τόσο ώστε το σχήμα να βγαίνει από τα όρια του καμβά, αλλά μόλις ελευθερώσετε το πλήκτρο του ποντικιού, το σχήμα θα μετακινηθεί αυτόματα εντός των ορίων του καμβά, και το μέγεθός του, αν χρειάζεται, θα προσαρμοστεί ανάλογα.
 • Για να προσθέσετε πολλά ίδια σχήματα, στο βήμα 3 ανωτέρω αντί να επιλέξετε το σχήμα με αριστερό κλικ, κάνετε δεξιό κλικ στο σχήμα και επιλέξτε Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης. Στη συνέχεια επαναλάβετε το βήμα 4 όσες φορές χρειάζεται για να προσθέσετε τα σχήματα. Για να τερματίσετε την προσθήκη σχημάτων πατήστε ESC.
 • Για να σχεδιάσετε γραμμές Ελεύθερης σχεδίασης και Σκαριφήματος δείτε Χρήση γραμμών και γραμμών σύνδεσης.
 • Για να εισαγάγετε σχήματα Επεξήγησης δείτε Χρήση και προσαρμογή επεξηγήσεων.

Προσθήκη κειμένου

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στο σχήμα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσθήκη κειμένου..
 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο.

  Μπορείτε να μορφοποιήσετε αυτό το κείμενο όπως κάθε κείμενο του εγγράφου. Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση, να εφαρμόσετε ένα στυλ κ.λπ.

  Το κείμενο γίνεται μέρος του σχήματος. Αν περιστρέψετε το σχήμα θα περιστραφεί και το κείμενο που περιέχει.

Εικ. 1: Λαβές προσαρμογής σχήματος

Προσαρμογή σχήματος

1: Αφού επιλέξετε ένα σχήμα, μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος, σύρωντας τις λαβές που εμφανίζονται περιμετρικά του σχήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου.

2: Σύρετε κυκλικά την λαβή περιστροφής για να περιστρέψετε το σχήμα δεξιά ή αριστερά.

3: Σύρετε τις λαβές παραμόρφωσης για να αλλάξετε την καμπυλότητα ή το άνοιγμα της γωνίας. Ανάλογα με το σχήμα που έχετε επιλέξει μπορεί να μην υπάρχει λαβή παραμόρφωσης, ή να υπάρχει μία ή και περισσότερες.

Αλλαγή σχήματος με άλλο σχήμα

 1. Κάνετε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε. Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL καθώς κάνετε κλικ σε κάθε ένα από τα σχήματα.
 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος της ομάδας Εισαγωγή σχημάτων.
 3. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Αλλαγή σχήματος και στη συνέχεια επιλέξτε το σχήμα που θέλετε.

Διαγραφή σχήματος

 • Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  Για να διαγράψετε πολλά σχήματα ταυτόχρονα επιλέξτε τα, έχοντας πατημένο το πλήκτρο CTRL.

Σύνοψη
Θέμα
Προσθήκη και επεξεργασία σχημάτων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Add shapes», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.023/0142
Έκδοση
1/12/10
Αναθεώρηση
22/1/20

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Καμβάς σχεδίασης

Ο καμβάς σχεδίασης είναι ένα πλαίσιο, που μπορείτε να τοποθετήσετε σε ένα έγγραφο του Word, και το οποίο καθορίζει τα όρια μέσα στα οποία θα δημιουργήσετε την σχεδίασή σας. Θα τοποθετήσετε δηλαδή τα σχήματα και τα αντικείμενα σχεδίασης που θέλετε.

Ο καμβάς σχεδίασης διευκολύνει ειδικά αν η σχεδίασή σας αποτελείται από πολλά σχήματα. Τα σχήματα που ανήκουν σε έναν καμβά σχεδίασης συμπεριφέρονται σαν ομάδα και αυτό σας επιτρέπει να τα επεξεργάζεστε πιο εύκολα και κυρίως να τα στοιχίζετε τόσο σε σχέση με το πλαίσιο του καμβά όσο και σε σχέση με το εύρος της σελίδας.

Στην πράξη, εκτός από τον καμβά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης την Ομαδοποίηση αντικειμένων, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο ευέλικτη και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Εν τούτοις, ο καμβάς σχεδίασης επιτρέπει ορισμένες λειτουργίες, που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά. Π.χ. Στον καμβά σχεδίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμμές σύνδεσης, για να συνδέσετε δύο αντικείμενα μεταξύ τους, ώστε να τα μετακινείτε χωρίς να διακόπτεται η σύνδεση μεταξύ τους.

Για να εισαγάγετε τον καμβά σχεδίασης:

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου που θέλετε να τοποθετήσετε τον καμβά.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα της ομάδας Απεικονίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

Από προεπιλογή, ο καμβάς σχεδίασης τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με τo κείμενο του εγγράφου. Επίσης, είναι προκαθορισμένων διαστάσεων και δεν έχει περίγραμμα και χρώμα φόντου. Μπορείτε όμως να προσαρμόσετε την εμφάνισή του όπως εσείς θέλετε, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της καρτέλας εργαλείων Μορφοποίηση σχήματος, που εμφανίζεται στην κορδέλα μόλις τοποθετήσετε τον καμβά σχεδίασης στο έγγραφο, ή μόλις τον επιλέξετε.

Ειδικά για το μέγεθος του καμβά σχεδίασης έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθός του με έναν από τους επόμενους τρόπους:

 • Σύρετε τις λαβές μεγέθους που υπάρχουν στις γωνίες και στα μέσα των πλευρών του,
 • Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της ομάδας Μέγεθος στην καρτέλα εργαλείων Μορφοποίηση σχήματος, ή
 • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Μέγεθος και ρυθμίστε το μέγεθος στο πλαίσιο διαλόγου Διάταξη.

Αν έχετε τοποθετήσει ήδη αντικείμενα στον καμβά, χρησιμοποιήστε τον πρώτο τρόπο για να αλλάξετε το μέγεθος μόνο του καμβά. Χρησιμοποιήστε τον δεύτερο ή τον τρίτο τρόπο για να αλλάξετε ταυτόχρονα το μέγεθος του καμβά και κατ' αναλογία το μέγεθος των αντικειμένων που περιέχει (εκτός από το κείμενο WordArt).

Για να εισαγάγετε σχήματα και εικόνες στον καμβά:

 1. Κάνετε κλικ στον καμβά για να τον επιλέξετε.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να εισαγάγετε: Εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή κείμενο WordArt.

  Το επόμενο βήμα εξαρτάται από το αντικείμενο που θα εισαγάγετε. Π.χ. αν επιλέξατε ένα σχήμα:

 3. Κάνετε κλικ στο σημείο του καμβά που θα τοποθετηθεί το σχήμα.

  Μ' αυτόν τον τρόπο εισαγάγετε το σχήμα με τις προεπιλεγμένες διαστάσεις του Word. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος στη συνέχεια.

Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από τον καμβά σχεδίασης:

 • Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε DELETE.

Για να διαγράψετε τον καμβά σχεδίασης μαζί με τα αντικείμενα που περιέχει:

 • Κάντε κλικ σε ένα κενό σημείο του καμβά σχεδίασης και πατήστε DELETE.
Σύνοψη
Θέμα
Καμβάς σχεδίασης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ταυτότητα
1.02.022/0141
Έκδοση
10/2/11
Αναθεώρηση
20/1/20

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Συντομεύσεις μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων

Πίνακας 1: Εκτέλεση ενεργειών

Πλήκτρα Ενέργεια

CTRL+SHIFT+F ή
CTRL+SHIFT+P ή
CTRL+D

Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Γραμματοσειρά.

SHIFT+F1

Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+S

Εμφάνιση του πλαισίου εργασιών Εφαρμογή στυλ.

CTRL+SHIFT+*

Εμφάνιση/Απόκρυψη μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων.

CTRL+SHIFT+C

Αντιγραφή μορφοποίησης.

CTRL+SHIFT+V

Επικόλληση μορφοποίησης.

CTRL+ALT+K

Εκτέλεση Αυτόματης μορφοποίησης.

Πίνακας 2: Λειτουργίες άμεσης μορφοποίησης χαρακτήρων

Πλήκτρα Αποτέλεσμα

CTRL+SHIFT+>

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς βάσει των προεπιλεγμένων μεγεθών (π.χ. 26, 28, 36, 48 κ.λπ.).

CTRL+SHIFT+<

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς βάσει των προεπιλεγμένων μεγεθών (π.χ. 72, 48, 36, 28 κ.λπ.).

CTRL+]

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή (pt).

CTRL+[

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά μία στιγμή.

SHIFT+F3

Εναλλαγή μεταξύ πεζών, κεφαλαίων και των επιλογών που εμφανίζονται από το βελάκι επέκτασης του κουμπιού Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων στην καρτέλα Κεντρική.

CTRL+SHIFT+A

Εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων.

ALT+C

Μετατροπή της λέξης ή του επιλεγμένου κειμένου σε κεφαλαία και μετακίνηση του δείκτη στην επόμενη λέξη.

CTRL+B ή
CTRL+SHIFT+B

Μορφή Έντονη γραφή.

CTRL+I ή
CTRL+SHIFT+I

Μορφή Πλάγια γραφή.

CTRL+U ή
CTRL+SHIFT+U

Μορφή Υπογράμμιση (των λέξεων και των κενών διαστημάτων μεταξύ τους).

CTRL+SHIFT+W

Μορφή Υπογράμμιση λέξεων (χωρίς τα κενά διαστήματα).

CTRL+SHIFT+D

Μορφή Διπλή υπογράμμιση.

CTRL+SHIFT+H

Μορφή Κρυφό κείμενο.

CTRL+SHIF+K

Μορφή Μικρά κεφαλαία.

CTRL+SHIFT++

Μορφή Εκθέτης.

CTRL+=

Μορφή Δείκτης.

CTRL+SHIFT+Q

Αλλαγή του επιλεγμένου κειμένου σε γραμματοσειρά Symbol.

CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Κατάργηση πρόσθετης μορφοποίησης χαρακτήρων.

Πίνακας 3: Λειτουργίες άμεσης μορφοποίησης παραγράφων

Πλήκτρα Αποτέλεσμα

CTRL+1

Μονό διάστιχο.

CTRL+2

Διπλό διάστιχο.

CTRL+5

Διάστιχο 1,5.

CTRL+0

Προσθήκη ή κατάργηση διαστήματος 12 στιγμών πριν την παράγραφο.

CTRL+L

Αριστερή στοίχιση.

CTRL+R

Δεξιά στοίχιση.

CTRL+E

Στοίχιση στο κέντρο.

CTRL+J

Πλήρης στοίχιση.

CTRL+M

Αύξηση αριστερής εσοχής κατά 1/2in (1,27εκ).

CTRL+SHIFT+M

Μείωση αριστερής εσοχής κατά 1/2in.

CTRL+T

Δημιουργία ή αύξηση προεξοχής πρώτης γραμμής κατά 1/2in.

CTRL+SHIFT+T

Κατάργηση ή μείωση προεξοχής πρώτης γραμμής κατά 1/2in.

CTRL+Q

Κατάργηση πρόσθετης μορφοποίησης παραγράφου[σχόλια].

Σχόλια

Στη συντόμευση CTRL+Q, ο όρος "πρόσθετη μορφοποίηση" εννοεί τα χαρακτηριστικά που έχουν προστεθεί επιπλέον από το στυλ που έχει η παράγραφος, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική. Ειδικά για τις λίστες, σημειώστε ότι τα στοιχεία της λίστας έχουν ταυτόχρονα δύο χαρακτηριστικά μορφοποίησης: Αφ' ενός έχουν στυλ Παράγραφος λίστας, που ορίζει την εσοχή, και αφ' ετέρου έχουν κουκκίδα ή αριθμό στην προεξοχή. Έτσι, η συντόμευση θα αφαιρέσει μεν την κουκκίδα ή τον αριθμό, αλλά η εσοχή της παραγράφου θα διατηρηθεί. Αν θέλετε να αφαιρέσετε ταυτόχρονα και τα δύο χαρακτηριστικά μορφοποίησης χρησιμοποιήστε τη συντόμευση CTRL+SHIFT+N, για να επαναφέρετε την παράγραφο σε στυλ Βασικό.

Πίνακας 4: Εφαρμογή στυλ παραγράφου

Πλήκτρα Αποτέλεσμα

CTRL+SHIFT+N

Εφαρμογή στυλ Βασικό.

CTRL+SHIFT+L

Εφαρμογή στυλ Λίστα με κουκκίδες.

CTRL+ALT+1

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδα 1.

CTRL+ALT+2

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδα 2.

CTRL+ALT+3

Εφαρμογή στυλ Επικεφαλίδα 3.

Σύνοψη
Θέμα
Συντομεύσεις μορφοποίησης χαρακτήρων και παραγράφων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.010/0140
Έκδοση
18/1/20

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Χρήση τύπων

Μπορείτε να κάνετε υπολογισμούς και συγκρίσεις μεταξύ των τιμών που υπάρχουν σε ένα πίνακα χρησιμοποιώντας τύπους. Το Word διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για να εισάγετε τύπους σε ένα έγγραφο, αλλά καλό είναι να έχετε υπ' όψη σας τον τρόπο σύνταξης του κώδικα:

{ =Formula [Σελιδοδείκτης] [\# ΕικόναΑριθμού] }

όπου:

Formula

Μια παράσταση, η οποία είναι δυνατό να περιέχει οποιουσδήποτε αριθμούς, σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε αριθμούς, πεδία που έχουν αποτέλεσμα αριθμούς και τους διαθέσιμους τελεστές και συναρτήσεις. Η παράσταση μπορεί να αφορά τιμές πίνακα και τιμές που αποδίδονται με συναρτήσεις. Πληροφορίες για τους τελεστές και τις συναρτήσεις δείτε στα αντίστοιχα θέματα.

Σελιδοδείκτης

Το όνομα ενός σελιδοδείκτη που αφορά μία ή περισσότερες τιμές.

\#

Διακόπτης, που "ενημερώνει" το Word ότι τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν αφορούν αριθμούς.

ΕικόναΑριθμού

Καθορίζει με ποιον τρόπο θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα του υπολογισμού. Tον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων, πώς θα εμφανίζονται οι αρνητικοί αριθμοί κ.ο.κ. Αν περιλαμβάνει κενά διαστήματα τοποθετείται σε εισαγωγικά "Εικόνα Αριθμού". Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Μορφοποίηση αποτελεσμάτων των πεδίων.

[ ... ]

Οι αγκύλες με τα περιεχόμενά τους δεν είναι υποχρεωτικά. Σε άλλους τύπους χρειάζονται, σε άλλους όχι.

Παραδείγματα:

 • { = ΑκαθάριστεςΠωλήσεις - 29.897,62 \# "#.##0,00 Δρχ." }
  Από μια τιμή που αντιπροσωπεύει ο σελιδοδείκτης ΑκαθάριστεςΠωλήσεις αφαιρείται ένα ποσό. Το αποτέλεσμα θα εμφανίζεται με διαχωριστικό χιλιάδων και δύο δεκαδικά ψηφία, ενώ θα συνοδεύεται από το σύμβολο νομισματικής μονάδας. Για παράδειγμα 64.128,38 Δρχ.
 • Σελίδα { PAGE } από { = (47 - 1) + { NUMPAGES } }
  Σε ένα έγγραφο που η αρίθμηση σελίδων ξεκινά από το 47, ο ανωτέρω τύπος θα εμφανίζει π.χ. Σελίδα 52 από 91.
 • { = SUM(Πίνακας3 C3) }
  Το αποτέλεσμα του πεδίου θα εμφανίζει την τιμή του κελιού που βρίσκεται στην τρίτη στήλη της τρίτης γραμμής, ενός πίνακα με σελιδοδείκτη Πίνακας3. Για τον τρόπο που μπορείτε να αναφερθείτε σε πίνακες και κελιά δείτε Σελιδοδείκτες και αναφορές κελιών σε τύπους κατωτέρω.

Εισαγωγή τύπου

 1. Κάνετε κλικ στο κελί του πίνακα που θα εισαγάγετε τον τύπο. Αν το κελί έχει δεδομένα πρέπει να τα διαγράψετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη, κάνετε κλικ στο κουμπί Τύπος της ομάδας Δεδομένα.


  Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Τύπος

 3. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου Τύπος (εικ. 1) για να συντάξετε τον τύπο και να επιλέξετε τις συναρτήσεις και τη μορφοποίηση που θέλετε:
  • Συνήθως, όταν εμφανίζετε το πλαίσιο διαλόγου Τύπος, το Word έχει ήδη καταχωρίσει ένα τύπο, ανάλογα με τη θέση που έχει το κελί που επιλέξατε, π.χ. =SUM(ABOVE). Αν γνωρίζετε τη σύνταξη του τύπου που θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε εσείς τον κώδικα στο πεδίο Τύπος.
  • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη συνάρτηση που θέλετε από το πεδίο Επικόλληση συνάρτησης.
  • Από το πεδίο Επικόλληση σελιδοδείκτη μπορείτε να προσθέσετε στον τύπο μια αναφορά σε ένα σημείο του πίνακα ή άλλο σημείο του εγγράφου. Το πεδίο είναι ενεργό εφόσον υπάρχουν σελιδοδείκτες στο έγγραφο. Θυμηθείτε όμως ότι το Word εμφανίζει όλους τους σελιδοδείκτες. Από εσάς εξαρτάται, στον τύπο να χρησιμοποιήσετε σελιδοδείκτες που αφορούν αριθμούς ή αξιολογούνται ως αριθμητικές τιμές.
  • Με το πεδίο Μορφή αριθμών ενεργοποιείτε τον διακόπτη τυποποίησης αριθμών (\#) για να μορφοποιήσετε τα αποτελέσματα του τύπου. Το πτυσσόμενο πλαίσιο έχει μερικές από τις πιο συνηθισμένες μορφοποιήσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το θέμα Μορφοποίηση αποτελεσμάτων των πεδίων.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Ενημέρωση των αποτελεσμάτων τύπου

Στο Word το αποτέλεσμα ενός τύπου υπολογίζεται όταν κάνετε την εισαγωγή του τύπου στο έγγραφο, αλλά και κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο που περιέχει τύπους. Μπορείτε επίσης να κάνετε εσείς την ενημέρωση των αποτελεσμάτων ενός ή περισσοτέρων τύπων, των αποτελεσμάτων των τύπων σε έναν ολόκληρο πίνακα, ή του κώδικα όλων των πεδίων που έχει το έγγραφο.

Γενικά, το Word ενημερώνει αυτόματα τα αποτελέσματα των πεδίων, όταν εισάγετε τα πεδία με τα εργαλεία του Word: Το πλαίσιο διαλόγου Πεδίο και το πλαίσιο διαλόγου Τύπος. Αν εισάγετε τα πεδία κατ' ευθείαν μέσα στο έγγραφο, π.χ. εισάγοντας τα άγκιστρα πεδίου με τη συντόμευση CTRL+F9, ή αν επεξεργάζεστε στο έγγραφο ένα πεδίο, καλό είναι μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγής/επεξεργασίας να κάνετε ενημέρωση των αποτελεσμάτων.

Για να ενημερώσετε τα αποτελέσματα συγκεκριμένων τύπων:

 1. Επιλέξτε τον τύπο ή τους τύπους που θέλετε. Για να επιλέξετε περισσότερους του ενός τύπους κρατήστε πατημένο το CTRL καθώς κάνετε κλικ σε κάθε τύπο.
 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε δεξιό κλικ στον τύπο και στη συνέχεια επιλέξτε Ενημέρωση πεδίου.
  • Πατήστε F9.

Για να ενημερώσετε όλους τους τύπους ενός πίνακα:

 • Επιλέξτε τον πίνακα και στη συνέχεια πατήστε F9.

Για να ενημερώσετε όλους τύπους που έχει το έγγραφο:

 1. Πατήστε CTRL+A.
 2. Πατήστε F9.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μ' αυτή τη διαδικασία ενημερώνετε όλα τα πεδία του εγγράφου, όπου μια μορφή πεδίων είναι και οι τύποι.

Ορίσματα θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ορίσματα θέσης (LEFT, RIGHT, ABOVE, BELOW) με τις επόμενες συναρτήσεις:

 • AVERAGE()
 • COUNT()
 • MAX()
 • MIN()
 • PRODUCT()
 • SUM()

Μπορείτε π.χ. να χρησιμοποιήσετε τον τύπο =SUM(ABOVE) για να αθροίσετε τις τιμές που βρίσκονται στα κελιά, πάνω από αυτό που έχει τον τύπο. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδυασμούς των ορισμάτων θέσης, στην ίδια συνάρτηση. Π.χ. =MAX(LEFT,BELOW), ή =MIN(LEFT,RIGHT).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε σφάλματα στα αποτελέσματα τύπων, όταν κάνετε αθροίσεις σε πίνακες με ορίσματα θέσης, πληκτρολογήστε το 0 στα κελιά που δεν έχουν δεδομένα και συμπεριλαμβάνονται στην άθροιση.

Διαθέσιμες συναρτήσεις

Ακολουθεί μια λίστα με τις συναρτήσεις που είναι διαθέσιμες στο Word. Για αναλυτική περιγραφή δείτε το θέμα Διαθέσιμες συναρτήσεις.

 • ABS()
 • AND()
 • AVERAGE()
 • COUNT()
 • DEFINED()
 • FALSE()
 • IF()
 • INT()
 • MAX()
 • MIN()
 • MOD()
 • NOT()
 • OR()
 • PRODUCT()
 • ROUND()
 • SIGN()
 • SUM()
 • TRUE()

Σελιδοδείκτες και αναφορές κελιών σε τύπους

Μπορείτε σε ένα τύπο να αναφερθείτε σε ένα κελί χρησιμοποιώντας τον σελιδοδείκτη που του έχετε αποδώσει. Π.χ. ο τύπος =ROUND(μεικτά_έσοδα,0) εμφανίζει την τιμή που έχει το κελί με σελιδοδείκτη μεικτά_έσοδα, στρογγυλοποιημένα στον πλησιέστερο ακέραιο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αναφορές στηλών και γραμμών του πίνακα σε έναν τύπο. Υπάρχουν δύο μορφές αναφοράς: RnCn και A1.

Αναφορές RnCn

Μπορείτε να αναφερθείτε σε στήλη, γραμμή, ή κελί ενός πίνακα χρησιμοποιώντας τη μορφή αναφοράς RnCn. Σ' αυτή την τυποποίηση το Rn αφορά τη νιοστή γραμμή του πίνακα και το Cn τη νιοστή στήλη. Για παράδειγμα, η αναφορά R1C2 δηλώνει το κελί που είναι στη 2η στήλη της 1ης γραμμής του πίνακα. Παραδείγματα αυτής της μορφής αναφορών έχει ο επόμενος πίνακας.

Πίνακας 1: Αναφορές μορφής RnCn

Η αναφορά... δηλώνει...

Cn

μια στήλη ολόκληρη.

Rn

μια γραμμή ολόκληρη.

RnCn

ένα συγκεκριμένο κελί.

R

τη γραμμή όπου ευρίσκεται ο τύπος.

C

τη στήλη όπου ευρίσκεται ο τύπος.

RnCn:RnCn

όλα τα κελιά της περιοχής που ορίζει η αναφορά.

[σελιδοδείκτης] RnCn

ένα κελί στον πίνακα με τον σελιδοδείκτη.

[σελιδοδείκτης] RnCn:RnCn

όλα τα κελιά της περιοχής που ορίζει η αναφορά στον πίνακα με τον σελιδοδείκτη.

Αναφορές A1

Μπορείτε να αναφερθείτε σε ένα κελί, μια σειρά κελιών, ή σε μια ομάδα κελιών χρησιμοποιώντας τη μορφή αναφοράς A1. Σ' αυτή την τυποποίηση το γράμμα δηλώνει τη στήλη που ανήκει το κελί και ο αριθμός τη γραμμή. Η πρώτη στήλη σε έναν πίνακα έχει το γράμμα A, ενώ η πρώτη γραμμή τον αριθμό 1. Ο επόμενος πίνακας έχει παραδείγματα αυτής της μορφής αναφορών.

Πίνακας 2: Αναφορές A1

Η αναφορά... δηλώνει...

A2

το κελί στη δεύτερη στήλη της πρώτης γραμμής.

A1,B1

τα δύο πρώτα κελιά της πρώτης γραμμής.

A1:B2

όλα τα κελιά της περιοχής (A1, B1, A2, B2).

Σύνοψη
Θέμα
Χρήση τύπων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Use a formula in a Word or Outlook table», Office Online Support

Ταυτότητα
2.03.007/0139
Έκδοση
15/1/20

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

Διαθέσιμες συναρτήσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συναρτήσεις που χρησιμοποιούν ορίσματα θέσης (ABOVE, RIGHT κ.λπ.) δεν υπολογίζουν τις επικεφαλίδες που τυχόν έχουν οι στήλες ή/και οι γραμμές του πίνακα.

ABS(x)

Περιγραφή

Υπολογίζει την απόλυτη τιμή του x.

Παράδειγμα

=ABS(-22)

Αποτέλεσμα

22

AND(x,y)

Περιγραφή

Αξιολογεί αν όλα τα ορίσματα μέσα στην παρένθεση είναι TRUE.

Παράδειγμα

=AND(SUM(LEFT)<100;SUM(ABOVE)>=50)

Αποτέλεσμα

1, αν το άθροισμα στα κελιά αριστερά του κελιού με τον τύπο είναι μικρότερο του 100 και, ταυτόχρονα, αν το άθροισμα στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50.

0, σε όλες τις άλλες συνθήκες.

AVERAGE()

Περιγραφή

Υπολογίζει τον μέσο όρο των τιμών που καθορίζει το περιεχόμενο της παρένθεσης.

Παράδειγμα

=AVERAGE(RIGHT)

Αποτέλεσμα

Ο μέσος όρος που προκύπτει από τις τιμές των κελιών που βρίσκονται δεξιά του κελιού με τον τύπο.

COUNT()

Περιγραφή

Απαριθμεί το πλήθος των στοιχείων που καθορίζει το περιεχόμενο της παρένθεσης.

Παράδειγμα

=COUNT(LEFT)

Αποτέλεσμα

Ο αριθμός των κελιών αριστερά από το κελί που έχει τον τύπο.

DEFINED(x)

Περιγραφή

Αξιολογεί αν το x είναι έγκυρο (μπορεί να υπολογιστεί χωρίς να προκαλεί σφάλμα).

Παράδειγμα

=DEFINED(μεικτάΈσοδα)

Αποτέλεσμα

1 (TRUE), αν το μεικτάΈσοδα έχει προσδιοριστεί και δεν προκαλεί σφάλμα.

0 (FALSE), σε όλες τις άλλες συνθήκες.

FALSE

Περιγραφή

Δεν δέχεται όρισμα. Επιστρέφει πάντα 0.

Παράδειγμα

=FALSE

Αποτέλεσμα

0.

IF(Έκφραση1 ΤελεστήςΣύγκρισης Έκφραση2,τιμήTRUE,τιμήFALSE)

Περιγραφή

Έκφραση1 Έκφραση2: Είναι οι τιμές που θέλετε να συγκρίνετε. Είναι δυνατό να είναι ονόματα σελιδοδείκτη, συμβολοσειρές, αριθμοί, ένθετα πεδία, τα οποία αποδίδουν τιμή, ή μαθηματικοί τύποι. Αν μια έκφραση περιέχει κενά διαστήματα, τοποθετήστε την σε εισαγωγικά.

ΤελεστήςΣύγκρισης: Αφήστε ένα κενό διάστημα πριν και μετά τον τελεστή σύγκρισης.

τιμήTRUE: η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι TRUE.

τιμήFALSE: η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι FALSE.

Παράδειγμα

=IF(SUM(LEFT) >= 60,60,0)

Αποτέλεσμα

60, αν το άθροισμα των κελιών που βρίσκονται αριστερά από το κελί με τον τύπο είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 60.

0, αν το άθροισμα είναι μικρότερο του 60.

Σχόλια

Σε κανένα άρθρο της Microsoft, απ' όσα εντόπισα, δεν βρήκα τη σωστή σύνταξη της συνάρτησης. Οφείλω να ευχαριστήσω τον HansV, MVP στο γκρουπ συζητήσεων της Microsoft που μου έδωσε τις σωστές οδηγίες για το ανωτέρω παράδειγμα:

 • Πρώτον: Δεν χρειάζεται το ίσον.
 • Δεύτερον: Το SUM είναι τύπος. Άρα πεδίο.
 • Τρίτον: Πριν και μετά τον τελεστή απαιτείται κενό διάστημα (σε ορισμένα άρθρα της η Microsoft το αναφέρει, αλλά στα αντίστοιχα παραδείγματα δεν το εφαρμόζει).
 • Τέταρτον: Τα κόμματα μπορούν να αντικατασταθούν από κενά διαστήματα. (Αλλά στις περιπτώσεις που κάποιο από τα ορίσματα περιέχει κενά διαστήματα πρέπει να τοποθετηθεί σε εισαγωγικά.)
 • Για τα ελληνικά δεδομένα (να προσθέσω εγώ), επειδή έχουμε το κόμμα σαν διαχωριστικό δεκαδικών, θεωρώ καλύτερο διαχωριστικό για τους τύπους την αγγλική άνω τελεία. Αρκεί βέβαια να έχει δηλωθεί ως διαχωριστικό λίστας στις Τοπικές ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου των Windows.

Έτσι η σωστή σύνταξη είναι (μαζί με τα άγκιστρα για να μη ξεχνάμε ότι πρόκειται για πεδία):

{ IF { SUM(LEFT) } >= 60 60 0 }

INT(x)

Περιγραφή

Στρογγυλοποιεί την τιμή μέσα στην παρένθεση, στον πλησιέστερο ακέραιο προς τα κάτω.

Παράδειγμα

=INT(5,78)

Αποτέλεσμα

5.

MAX()

Περιγραφή

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μεταξύ των τιμών της λίστας μέσα στις παρενθέσεις.

Παράδειγμα

=MAX(ABOVE)

Αποτέλεσμα

Η μέγιστη από τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο.

MIN()

Περιγραφή

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μεταξύ των τιμών της λίστας μέσα στις παρενθέσεις.

Παράδειγμα

=MIN(ABOVE)

Αποτέλεσμα

Η ελάχιστη από τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο.

MOD(x,y)

Περιγραφή

Παίρνει δύο ορίσματα που είναι αριθμοί ή αξιολογούνται ως αριθμοί. Επιστρέφει το υπόλοιπο της διαίρεσης του πρώτου ορίσματος, διά του δευτέρου. Αν το υπόλοιπο είναι 0 επιστρέφει 0,0.

Παράδειγμα

=MIN(ABOVE)

Αποτέλεσμα

Η ελάχιστη από τις τιμές που υπάρχουν στα κελιά πάνω από το κελί με τον τύπο.

NOT(x)

Περιγραφή

Αξιολογεί αν το όρισμα x είναι TRUE. Επιστρέφει 0 αν είναι TRUE, ή 1 αν είναι FALSE.

Παράδειγμα

=NOT(1=1)

Αποτέλεσμα

0.

OR(x,y)

Περιγραφή

Παίρνει δύο ορίσματα. Αν τουλάχιστον ένα από τα δύο είναι TRUE επιστρέφει 1. Αν και τα δύο είναι FALSE επιστρέφει 0. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συναρτήσεις IF.

Παράδειγμα

=OR(1=1;1=5)

Αποτέλεσμα

1.

PRODUCT()

Περιγραφή

Υπολογίζει το γινόμενο όλων των παραγόντων στη λίστα των παρενθέσεων.

Παράδειγμα

=PRODUCT(quarter1;0,03) \# "#0,00%"

Αποτέλεσμα

78% (αν ο σελιδοδείκτης quarter1 αναφέρεται σε μια τιμή 2600).

ROUND(x,y)

Περιγραφή

Παίρνει δύο ορίσματα εκ των οποίων το πρώτο πρέπει να είναι αριθμός ή έκφραση που αξιολογείται ως αριθμός, το δε δεύτερο πρέπει να είναι ένας ακέραιος. Στρογγυλοποιεί το πρώτο όρισμα στον αριθμό των ψηφίων που ορίζει το δεύτερο όρισμα. Αν το δεύτερο όρισμα είναι αρνητικός αριθμός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο που καθορίζει το δεύτερο όρισμα.

Παράδειγμα

α) =ROUND(123,456; 2)

β) =ROUND(123,451; 2)

γ) =ROUND(123,456; 0)

δ) =ROUND(123,789; 0)

ε) =ROUND(123,456; -2)

 

Αποτέλεσμα

α) 123,46

β) 123,45

γ) 123

δ) 124

ε) 100

SIGN(x)

Περιγραφή

Παίρνει ένα όρισμα, που είναι αριθμός ή έκφραση που αξιολογείται ως αριθμός. Αξιολογεί αν το όρισμα είναι μικρότερο, μεγαλύτερο ή ίσο με το μηδέν. Επιστρέφει 1 αν είναι μεγαλύτερο, -1 αν είναι μικρότερο και 0 αν είναι ίσο με το μηδέν.

Παράδειγμα

=SIGN(-11)

Αποτέλεσμα

-1

SUM()

Περιγραφή

Υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων μέσα στις παρενθέσεις.

Παράδειγμα

=SUM(RIGHT)

Αποτέλεσμα

Το άθροισμα των κελιών, που είναι δεξιά από το κελί με τον τύπο.

TRUE(x)

Περιγραφή

Παίρνει ένα όρισμα. Αξιολογεί αν το όρισμα είναι TRUE ή FALSE. Επιστρέφει 1 αν είναι TRUE, 0 αν είναι FALSE. Συνήθως χρησιμοποιείται σε συναρτήσεις IF.

Παράδειγμα

=TRUE(1=0)

Αποτέλεσμα

0

Σύνοψη
Θέμα
Διαθέσιμες συναρτήσεις
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Insert, edit, and view fields in Word», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.03.006/0138
Έκδοση
10/1/20

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2020

Τελεστές πεδίων

Μαθηματικοί τελεστές

Σας επιτρέπουν να κάνετε βασικές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμό, χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε συνδυασμό τελεστών και αριθμητικών τιμών.

Πίνακας 1: Παραδείγματα μαθηματικών τελεστών

Τελεστής Πράξη Παράδειγμα

+

Πρόσθεση

Το πεδίο { = 3+2 } επιστρέφει 5.

-

Αφαίρεση

Το πεδίο { = 3-2 } επιστρέφει 1.

*

Πολλαπλασιασμός

Το πεδίο { = 3*2 } επιστρέφει 6.

/

Διαίρεση

Το πεδίο { = 3/2 } επιστρέφει 1,5

%

Ποσοστό επί τοις εκατό

Το πεδίο { = 3*2% } επιστρέφει 0,06

^

Δυνάμεις & Ρίζες

Το πεδίο { = 3^2 } επιστρέφει 9 (τρία στο τετράγωνο).

Το πεδίο { = 4^(1/2) } επιστρέφει 2 (τετραγωνική ρίζα του 2).

Τελεστές σύγκρισης

Χρησιμοποιούνται για σύγκριση δύο αριθμητικών τιμών. Το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρισης είναι μια λογική τιμή:

 • 1, αν η σύγκριση ισχύει (TRUE)
 • 0, αν η σύγκριση δεν ισχύει (FALSE).

Πίνακας 2: Παραδείγματα τελεστών σύγκρισης

Τελεστής Σύγκριση Παράδειγμα

=

ίσο

Το πεδίο { = 3=2+1 } επιστρέφει 1.

<

μικρότερο

Το πεδίο { = 3<2+1 } επιστρέφει 0.

>

μεγαλύτερο

Το πεδίο { = 3>2+1 } επιστρέφει 0.

<=

μικρότερο ή ίσο

Το πεδίο { = 3<=2+1 } επιστρέφει 1.

>=

μεγαλύτερο ή ίσο

Το πεδίο { = 3>=2+1 } επιστρέφει 1.

<>

άνισο (διάφορο)

Το πεδίο { = 3<>2+1 } επιστρέφει 0.

Σύνοψη
Θέμα
Τελεστές πεδίων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.03.005/0137
Έκδοση
7/1/20

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2020

Γενικές οδηγίες πεδίων

Τα πεδία είναι χρήσιμα ως υποκατάστατα για δεδομένα που μπορεί να αλλάξουν στο έγγραφο και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να αυτοματοποιήσετε διάφορες λειτουργίες του εγγράφου. Το Word χρησιμοποιεί αυτόματα κωδικούς πεδίων, όταν προσθέτετε αρίθμηση σελίδων ή όταν δημιουργείτε έναν Πίνακα περιεχομένων. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε κωδικούς πεδίων στο έγγραφο για άλλες λειτουργίες, όπως να εκτελέσετε υπολογισμούς ή να προσθέσετε πληροφορίες στο έγγραφο από μια εξωτερική πηγή δεδομένων.

Εισαγωγή πεδίου

Αν γνωρίζετε τον κώδικα του πεδίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να τον πληκτρολογήσετε κατευθείαν στο έγγραφο. Θυμηθείτε μόνο ότι τα άγκιστρα που αποτελούν μέρος του κώδικα δεν μπορείτε να τα εισαγάγετε με το πληκτρολόγιο. Πατήστε CTRL+F9 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κώδικα ανάμεσα στα άγκιστρα.

Για να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία πεδίων του Word:

 1. Κάνετε κλικ εκεί που θα εισαγάγε το πεδίο.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Εξερεύνηση γρήγορων τμημάτων της ομάδας Κείμενο και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Πεδίο.
 3. Επιλέξτε το πεδίο από τη λίστα με τα ονόματα.


  Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Πεδίο

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πλαίσιο Κατηγορίες επιλέξτε την κατηγορία που ανήκει το πεδίο, για να φιλτράρετε τη λίστα ονομάτων και να εντοπίσετε ευκολότερα το πεδίο που θέλετε.

 4. Επιλέξτε τις ιδιότητες και άλλες επιλογές που είναι διαθέσιμες, ανάλογα με το πεδίο.

  Με βάση τις επιλογές που κάνετε το Word συντάσσει αυτόματα τον αντίστοιχο κώδικα. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κωδικοί πεδίων για να τον εμφανίσετε και να κάνετε τυχόν αλλαγές.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Για να προσθέσετε ένθετο πεδίο (πεδίο μέσα σε άλλο πεδίο):

 1. Δημιουργήστε το εξωτερικό πεδίο με την ανωτέρω διαδικασία.
 2. Εμφανίστε τον κώδικα του πεδίου στο έγγραφο:
  1. Κάνετε δεξιό κλικ στο αποτέλεσμα του πεδίου.
  2. Στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Εναλλαγή κωδικών πεδίων.
 3. Κάνετε κλικ στο σημείο του κώδικα που θα προσθέσετε το ένθετο πεδίο και επαναλάβετε τα βήματα 2-5 ανωτέρω.

Επεξεργασία πεδίου

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στο πεδίο και στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Επεξεργασία πεδίου.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Πεδίο (εικ. 1) κάνετε τις αλλαγές που θέλετε και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Για ορισμένα πεδία πρέπει να εμφανίσετε τον κώδικα του πεδίου για να τα διορθώσετε. Κάνετε δεξιό κλικ στο πεδίο και στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Εναλλαγή κωδικών πεδίων. Μετά τη διόρθωση κάνετε πάλι δεξιό κλικ και επιλέξτε την ίδια εντολή για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του πεδίου.
 • Η επεξεργασία ορισμένων πεδίων γίνεται μέσω δικών τους πλαισίων διαλόγου και όχι του πλαισίου διαλόγου Πεδίο. Π.χ. αν κάνετε δεξιό κλικ σε μια υπερ-σύνδεση και επιλέξετε Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης.

Σύνταξη του κώδικα πεδίου

Τον κώδικα ενός πεδίου μπορείτε να δείτε, είτε στο πλαίσιο διαλόγου Πεδίο, πατώντας το κουμπί Κωδικοί πεδίων, είτε μέσα στο έγγραφο με έναν από τους επόμενους τρόπους:

 • Πατήστε ALT+F9 για να εμφανίσετε τον κώδικα όλων των πεδίων του εγγράφου.
 • Κάνετε δεξιό κλικ σε ένα συγκεκριμένο πεδίο και επιλέξτε τη εντολή Εναλλαγή κωδικών πεδίων.

Η σύνταξη του κώδικα έχει τη γενική εμφάνιση:

{ ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ Οδηγίες Διακόπτες_πεδίου Γενικοί_διακόπτες }

όπου:

{ }

Τα άγκιστρα περικλύουν τον κώδικα του πεδίου. Εμφανίζονται με έντονη γραφή ως υπενθύμιση, ότι δεν πρόκειται για τα άγκιστρα του πληκτρολογίου αλλά για ζεύγος αγκίστρων, που εισάγονται με τη συντόμευση CTRL+F9. Καλό είναι να αφήνετε κενά διαστήματα από το περιεχόμενό τους.

ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ

Αυτό είναι το όνομα που εμφανίζεται στη λίστα ονομάτων πεδίων του πλαισίου διαλόγου Πεδίο.

Οδηγίες

Οδηγίες ή μεταβλητές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα συγκεκριμένο πεδίο. Υπάρχουν πεδία που δεν έχουν οδηγίες. Στο πλαίσιο διαλόγου Πεδίο οι οδηγίες αναφέρονται ως Ιδιότητες πεδίου.

Διακόπτες_πεδίου

Είναι ρυθμίσεις που μπορεί να εφαρμόζονται ή όχι για ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν έχουν όλα τα πεδία διακόπτες. Στο πλαίσιο διαλόγου Πεδίο οι διακόπτες πεδίου αναφέρονται ως Επιλογές πεδίου.

Γενικοί_διακόπτες

Είναι ρυθμίσεις που αφορούν τη μορφοποίηση των αποτελεσμάτων των πεδίων. Π.χ. την εμφάνιση ενός κειμένου με κεφαλαία, τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας κ.λπ. Στο πλαίσιο διαλόγου Πεδίο οι γενικοί διακόπτες αναφέρονται ως Επιλογές μορφοποίησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ο κώδικας των πεδίων είναι προσβάσιμος από οποιονδήποτε διαβάζει το έγγραφό σας προσέξτε να μη συμπεριλαμβάνετε σ' αυτόν πληροφορίες που δεν θέλετε να είναι διαθέσιμες σε όλους.

Εμφάνιση ή απόκρυψη του κώδικα πεδίων

Εκ προεπιλογής το Word εμφανίζει τα αποτελέσματα των πεδίων στο έγγραφο χωρίς κάποιο διακριτικό, ώστε κάποιος που διαβάζει το έγγραφο δεν αντιλαμβάνεται ότι ορισμένες πληροφορίες οφείλονται σε πεδία. Ωστόσο, τα πεδία μπορεί να εμφανιστούν με γκρι χρώμα φόντου για να είναι πιο ευδιάκριτοι στο έγγραφο.

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους.
 2. Στην ενότητα Εμφάνιση περιεχομένων εγγράφου ενεργοποιήστε αν θέλετε το πεδίο Εμφάνιση κωδικών πεδίων αντί για τις τιμές τους.
 3. Στο πλαίσιο Σκίαση πεδίων επιλέξτε πότε θα εμφανίζονται με γκρι χρώμα φόντου: Ποτέ, Πάντοτε ή Όταν επιλέγονται.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Όταν επιλέγονται, το πεδίο εμφανίζεται με γκρι χρώμα φόντου όταν κάνετε κλικ επάνω του. Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει ότι το έχετε επιλέξει. Όταν το επιλέγετε με διπλό κλικ ή με το σύρσιμο του ποντικιού προστίθεται το εφέ επιλογής που κάνει το χρώμα του φόντου πιο σκούρο.

Ελέγξτε την ενημέρωση των πεδίων

Εκ προεπιλογής το Word ενημερώνει τα πεδία κάθε φορά που ανοίγετε το έγγραφο, ώστε οι πληροφορίες να παραμένουν ενημερωμένες. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μπορεί να μη θέλετε να συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε η ημερομηνία που αναφέρεται σε μια κεφαλίδα να αφορά μια συγκεκριμένη ημερομηνία και να μην ενημερώνεται με την τρέχουσα ημερομηνία κάθε φορά που ανοίγετε το έγγραφο.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε ένα πεδίο κάνοντας δεξιό κλικ και επιλέγοντας την εντολή Ενημέρωση πεδίου, ή κάνοντας κλικ στο πεδίο και πατώντας F9.

Για να ενημερώσετε τα πεδία που υπάρχουν στο σώμα του εγγράφου πατήστε CTRL+A για να επιλέξετε το έγγραφο και στη συνέχεια πατήστε F9. Τα πεδία στις κεφαλίδες, τα υποσέλιδα και τα πλαίσια κειμένου πρέπει να ενημερωθούν χωριστά: Κάνετε κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας, του υποσέλιδου ή του πλαισίου κειμένου, πατήστε CTRL+A και στη συνέχεια πατήστε F9.

Μπορείτε να κλειδώσετε ένα πεδίο για να αποτρέψετε μια αυτόματη ή ακούσια ενημέρωσή του:

 • Για να κλειδώσετε ένα πεδίο κάνετε κλικ στο πεδίο και πατήστε CTRL+F11.
 • Για να ξεκλειδώσετε ένα πεδίο κάνετε κλικ στο πεδίο και πατήστε CTRL+SHIFT+F11.

Για να δείτε αν ένα πεδίο είναι κλειδωμένο ή όχι κάνετε δεξιό κλικ επάνω του. Στα κλειδωμένα πεδία η εντολή Ενημέρωση πεδίου είναι απενεργοποιημένη.

Σε ορισμένα πεδία το κλείδωμα της ενημέρωσης ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται με τον διακόπτη Κλείδωμα αποτελέσματος (\!).

Σύνοψη
Θέμα
Γενικές οδηγίες πεδίων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Office Online Support

Ταυτότητα
2.03.004/0136
Έκδοση
6/1/20

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

Διαχείριση των περιεχομένων πίνακα

Μετατροπή πίνακα σε κείμενο

 1. Επιλέξτε τις γραμμές ή τον πίνακα που θα μετατρέψετε.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Μετατροπή σε κείμενο, της ομάδας Δεδομένα.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Μετατροπή πίνακα σε κείμενο επιλέξτε το σύμβολο που θα χρησιμοποιηθεί για τον διαχωρισμό των δεδομένων του πίνακα, ή πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα που θέλετε στο πεδίο Άλλο.
 4. Εάν η επιλογή σας (βήμα 1) περιλαμβάνει και ένθετους πίνακες ενεργοποιήστε το πεδίο Μετατροπή ένθετων πινάκων αν θέλετε να συμπεριληφθούν κι αυτοί στη μετατροπή.
 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Το Word εκ προεπιλογής προτείνει τη χρήση των στηλοθετών για τον διαχωρισμό των δεδομένων του πίνακα. Είναι μια καλή επιλογή, ειδικά για τους μικρούς πίνακες, όπου τα δεδομένα των κελιών δεν αναδιπλώνονται σε δεύτερη γραμμή. Μ' αυτόν τον τρόπο θα διατηρήσετε τη στοίχιση των δεδομένων και μετά τη μετατροπή. Για μεγάλους πίνακες ίσως θα πρέπει να επιλέξετε τη μετατροπή σε παραγράφους.

Μετακίνηση ή αντιγραφή στοιχείων πίνακα

 1. Επιλέξτε τα κελιά, τις γραμμές ή τις στήλες τις οποίες επιθυμείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε.

  Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε ένα κείμενο από την προέλευση χωρίς να αλλάξετε το κείμενο στον προορισμό, επιλέξτε το κείμενο που βρίσκεται μέσα σε ένα κελί αλλά όχι και το σημάδι τέλους του κελιού.

  Για να αντικαταστήσετε το κείμενο στον προορισμό με αυτό της προέλευσης, επιλέξτε το κείμενο, το οποίο επιθυμείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε μαζί με το σημάδι τέλους του κελιού.

 2. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να μετακινήσετε την επιλογή σας, σύρετέ την στη νέα θέση, ή χρησιμοποιήστε την Αποκοπή (CTRL+X) και Επικόλληση (CTRL+V).
  • Για να αντιγράψετε την επιλογή σας, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, ενώ σύρετε την επιλογή στη νέα θέση, ή χρησιμοποιήστε την Αντιγραφή (CTRL+C) και Επικόλληση (CTRL+V).

  Για τη μορφοποίηση που μπορείτε να εφαρμόσετε κατά την επικόλληση του κειμένου δείτε τον πίνακα Επιλογές μορφοποίησης κατά την επικόλληση.

Σύνοψη
Θέμα
Διαχείριση των περιεχομένων πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.02.021/0135
Έκδοση
3/1/20