Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020

Αποτροπή αυτόματων διορθώσεων

Μπορείτε να "διδάξετε" το Word, πώς να διορθώνει αυτόματα γραμματικά και ορθογραφικά λάθη που κάνετε κατά την πληκτρολόγηση του κειμένου, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο διαλόγου Αυτόματη διόρθωση. Αν υποθέσουμε ότι οι επιλογές που κάνετε σ' αυτό το πλαίσιο διαλόγου είναι οι κανόνες που θα ακολουθεί το Word, έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να ορίζετε και εξαιρέσεις αυτών των κανόνων.


Εικ. 1: Προσαρμογή εξαιρέσεων

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Αυτόματη διόρθωση και στην καρτέλα Αυτόματη διόρθωση κάνετε κλικ στο κουμπί Εξαιρέσεις.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου (εικ. 1) μπορείτε να προσθέσετε τριών ειδών εξαιρέσεις:
  • Στην καρτέλα Πρώτο γράμμα προσθέτετε τις συντομεύσεις (μαζί με την τελεία), ώστε στη λέξη που ακολουθεί να μη διορθώνεται το πρώτο γράμμα σε κεφαλαίο.
  • Στην καρτέλα ΑΡχικά ΚΕφαλαία προσθέτετε λέξεις που αρχίζουν με περισσότερα του ενός κεφαλαία γράμματα και δεν θέλετε να διορθώνονται.
  • Στην καρτέλα Άλλες διορθώσεις προσθέτετε λέξεις που θέλετε να παραμένουν όπως τις πληκτρολογείτε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξαίρεση θα εφαρμοστεί, αν η λέξη που προσθέτετε σ' αυτή την καρτέλα δεν υπάρχει ήδη στη λίστα διορθώσεων της Αυτόματης διόρθωσης. Διαφορετικά, θα πρέπει να διαγράψετε την καταχώριση από την Αυτόματη διόρθωση για να ισχύσει η εξαίρεση.

 3. Αφού πληκτρολογήσετε τη λέξη που θέλετε στο αντίστοιχο πεδίο της κάθε καρτέλας κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και στο κουμπί OK.

Με ανάλογη διαδικασία επιλέγετε τη λέξη που θέλετε να καταργήσετε από τις λίστες και κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.

Το πεδίο Αυτόματη προσθήκη λέξεων στη λίστα είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή και, σύμφωνα με τη Microsoft, λειτουργεί ως εξής: Πληκτρολογείτε μια λέξη όπως τη θέλετε και η αυτόματη διόρθωση του Word την αντικαθιστά με τη σωστή. Αν κάνετε αναίρεση της διόρθωσης (CTRL+Z), το Word θα καταχωρίσει αυτόματα τη λέξη στις λίστες των εξαιρέσεων.

Σε όσες δοκιμές έκανα όμως, δεν είχα το αναμενόμενο αποτέλεσμα: Μετά την αναίρεση η λέξη δεν εμφανίζεται στις λίστες των εξαιρέσεων, αλλά υπογραμμίζεται με την κόκκινη γραμμή λάθους. Εκεί βέβαια μπορώ να κάνω δεξιό κλικ στη λέξη για να την καταχωρίσω είτε στο Λεξικό χρήστη, είτε στην Αυτόματη διόρθωση, αλλά αυτό δεν είναι το "αυτόματα" της Microsoft.

Σύνοψη
Θέμα
Αποτροπή αυτόματων διορθώσεων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «AutoCorrect options», Office Online Support

– «First-letter autocorrect exceptions», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.056/0145
Έκδοση
29/1/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου