Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

Καμβάς σχεδίασης

Ο καμβάς σχεδίασης είναι ένα πλαίσιο, που μπορείτε να τοποθετήσετε σε ένα έγγραφο του Word, και το οποίο καθορίζει τα όρια μέσα στα οποία θα δημιουργήσετε την σχεδίασή σας. Θα τοποθετήσετε δηλαδή τα σχήματα και τα αντικείμενα σχεδίασης που θέλετε.

Ο καμβάς σχεδίασης διευκολύνει ειδικά αν η σχεδίασή σας αποτελείται από πολλά σχήματα. Τα σχήματα που ανήκουν σε έναν καμβά σχεδίασης συμπεριφέρονται σαν ομάδα και αυτό σας επιτρέπει να τα επεξεργάζεστε πιο εύκολα και κυρίως να τα στοιχίζετε τόσο σε σχέση με το πλαίσιο του καμβά όσο και σε σχέση με το εύρος της σελίδας.

Στην πράξη, εκτός από τον καμβά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης την Ομαδοποίηση αντικειμένων, που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πιο ευέλικτη και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Εν τούτοις, ο καμβάς σχεδίασης επιτρέπει ορισμένες λειτουργίες, που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά. Π.χ. Στον καμβά σχεδίασης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραμμές σύνδεσης, για να συνδέσετε δύο αντικείμενα μεταξύ τους, ώστε να τα μετακινείτε χωρίς να διακόπτεται η σύνδεση μεταξύ τους.

Για να εισαγάγετε τον καμβά σχεδίασης:

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου που θέλετε να τοποθετήσετε τον καμβά.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σχήματα της ομάδας Απεικονίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

Από προεπιλογή, ο καμβάς σχεδίασης τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με τo κείμενο του εγγράφου. Επίσης, είναι προκαθορισμένων διαστάσεων και δεν έχει περίγραμμα και χρώμα φόντου. Μπορείτε όμως να προσαρμόσετε την εμφάνισή του όπως εσείς θέλετε, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της καρτέλας εργαλείων Μορφοποίηση σχήματος, που εμφανίζεται στην κορδέλα μόλις τοποθετήσετε τον καμβά σχεδίασης στο έγγραφο, ή μόλις τον επιλέξετε.

Ειδικά για το μέγεθος του καμβά σχεδίασης έχετε υπόψη σας ότι μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθός του με έναν από τους επόμενους τρόπους:

 • Σύρετε τις λαβές μεγέθους που υπάρχουν στις γωνίες και στα μέσα των πλευρών του,
 • Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της ομάδας Μέγεθος στην καρτέλα εργαλείων Μορφοποίηση σχήματος, ή
 • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Μέγεθος και ρυθμίστε το μέγεθος στο πλαίσιο διαλόγου Διάταξη.

Αν έχετε τοποθετήσει ήδη αντικείμενα στον καμβά, χρησιμοποιήστε τον πρώτο τρόπο για να αλλάξετε το μέγεθος μόνο του καμβά. Χρησιμοποιήστε τον δεύτερο ή τον τρίτο τρόπο για να αλλάξετε ταυτόχρονα το μέγεθος του καμβά και κατ' αναλογία το μέγεθος των αντικειμένων που περιέχει (εκτός από το κείμενο WordArt).

Για να εισαγάγετε σχήματα και εικόνες στον καμβά:

 1. Κάνετε κλικ στον καμβά για να τον επιλέξετε.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να εισαγάγετε: Εικόνα, σχήμα, πλαίσιο κειμένου ή κείμενο WordArt.

  Το επόμενο βήμα εξαρτάται από το αντικείμενο που θα εισαγάγετε. Π.χ. αν επιλέξατε ένα σχήμα:

 3. Κάνετε κλικ στο σημείο του καμβά που θα τοποθετηθεί το σχήμα.

  Μ' αυτόν τον τρόπο εισαγάγετε το σχήμα με τις προεπιλεγμένες διαστάσεις του Word. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος στη συνέχεια.

Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο από τον καμβά σχεδίασης:

 • Επιλέξτε το αντικείμενο και πατήστε DELETE.

Για να διαγράψετε τον καμβά σχεδίασης μαζί με τα αντικείμενα που περιέχει:

 • Κάντε κλικ σε ένα κενό σημείο του καμβά σχεδίασης και πατήστε DELETE.
Σύνοψη
Θέμα
Καμβάς σχεδίασης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ταυτότητα
1.02.022/0141
Έκδοση
10/2/11
Αναθεώρηση
20/1/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου