Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

Συντομεύσεις προεπισκόπησης και εκτύπωσης

Πίνακας 1: Εκτέλεση ενεργειών

Πλήκτρα Ενέργεια

CTRL+P ή
CTRL+ALT+I

Εμφάνιση της σελίδας με την προεπισκόπηση και τις επιλογές εκτύπωσης.

Πλήκτρα βέλη

Μετακίνηση της σελίδας, όταν δεν εμφανίζεται ολόκληρη στην προεπισκόπηση (είναι σε μεγέθυνση).

CTRL+Πάνω βέλος /
CTRL+Κάτω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη / επόμενη σελίδα της προεπισκόπησης, όταν είναι σε μεγέθυνση.

Page UP /
PAGE DOWN

Μετάβαση στην προηγούμενη / επόμενη σελίδα, όταν εμφανίζεται ολόκληρη η σελίδα στην προεπισκόπηση (είναι σε σμίκρυνση).

CTRL+HOME /
CTRL+END

Μετάβαση στην πρώτη / τελευταία σελίδα, όταν είναι σε σμίκρυνση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συντόμευση CTRL+ALT+I τα... παλιά χρόνια (έως Office 2003) εμφάνιζε τη σελίδα σε προβολή εκτύπωσης, ενώ η CTRL+P εμφάνιζε το πλαίσο διαλόγου Εκτύπωση. Τώρα πλέον και τα δύο έχουν ενσωματωθεί στην ίδια σελίδα της καρτέλας παρασκηνίου Αρχείο.

Σύνοψη
Θέμα
Συντομεύσεις προεπισκόπησης και εκτύπωσης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.011/0144
Έκδοση
27/1/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου