Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020

Συντομεύσεις πεδίων

Πίνακας 1: Συντομεύσεις για εργασία με πεδία

Πλήκτρο Ενέργεια

CTRL+F9

Εισαγωγή κενού πεδίου.

ALT+SHIFT+D

Εισαγωγή ενός πεδίου DATE.

CTRL+ALT+L

Εισαγωγή ενός πεδίου LISTNUM.

ALT+SHIFT+P

Εισαγωγή ενός πεδίου PAGE.

ALT+SHIFT+T

Εισαγωγή ενός πεδίου TIME.

F9

Ενημέρωση των επιλεγμένων πεδίων.

CTRL+SHIFT+F7

Ενημέρωση των πληροφοριών στο συνδεδεμένο έγγραφο προέλευσης.

CTRL+SHIFT+F9

Αποσύνδεση πεδίου.

SHIFT+F9

Εναλλαγή μεταξύ των κωδικών πεδίου και των αποτελεσμάτων του, για το επιλεγμένο πεδίο.

ALT+F9

Εναλλαγή μεταξύ των κωδικών πεδίου και των αποτελεσμάτων του, για όλα τα πεδία του εγγράφου.

F11 ή
ALT+F1

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

SHIFT+F11 ή
ALT+SHIFT+F1

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

CTRL+F11

Κλείδωμα πεδίου.

CTRL+SHIFT+F11

Ξεκλείδωμα πεδίου.

Σύνοψη
Θέμα
Συντομεύσεις πεδίων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Keyboard shortcuts in Word», Office Online Support

Ταυτότητα
2.01.012/0146
Έκδοση
31/1/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου