Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

Μορφοποίηση κουκκίδων ή αριθμών λίστας

Στο Word μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση των κουκκίδων και των αριθμών που έχουν οι λίστες, ανεξάρτητα από το κείμενο που συνοδεύουν. Μπορεί π.χ. η κουκκίδα να έχει διαφορετικό χρώμα από το υπόλοιπο κείμενο, ή ο αριθμός να έχει διαφορετικό μέγεθος.

Στις λίστες ενός επιπέδου κάνετε κλικ σε μια κουκκίδα ή έναν αριθμό για να επιλέξετε όλες τις κουκκίδες ή τους αριθμούς της λίστας. Στις λίστες πολλών επιπέδων ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για να επιλέξετε όλες τις κουκκίδες ή τους αριθμούς του ίδιου επιπέδου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη συγχέετε τις λίστες που δημιουργούνται με άμεση μορφοποίηση (χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Κουκκίδες ή Αρίθμηση της ομάδας Παράγραφος, στην Kεντρική καρτέλα) και αυτές που δημιουργούνται με ένα από τα διαθέσιμα στυλ κουκκίδας ή αρίθμησης. To Word τις αντιμετωπίζει διαφορετικά και συνήθως... συγχέει τις αντιδράσεις του, ιδίως όταν θέλετε να αλλάξετε κάποια ιδιότητα της κουκκίδας, του αριθμού ή του κειμένου που τους "ανήκει". Γενικά, αποφύγετε δύο πράγματα:

 1. Μη χρησιμοποιείτε στο ίδιο έγγραφο δύο ή περισσότερες λίστες κουκκίδας ή αρίθμησης, που έχουν μορφοποιηθεί με δαφορετικούς τρόπους (άμεση μορφοποίηση και στυλ λίστας).
 2. Μην αλλάζετε τις αποστάσεις της κουκκίδας ή του αριθμού από το περιθώριο ή/και από το κείμενο. Δεχθείτε μοιρολατρικά τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word και στη μία (άμεση μορφοποίηση) και στην άλλη (στυλ λίστας) περίπτωση.

Τώρα είστε προειδοποιημένοι!

Αλλαγή εμφάνισης κουκκίδας ή αριθμού

 1. Κάνετε κλικ στην κουκκίδα ή τον αριθμό της λίστας που θα αλλάξετε.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στο κουμπί Κουκκίδες ή Αρίθμηση, της ομάδας Παράγραφος.
 3. Επιλέξτε τη μορφή κουκκίδας, ή αρίθμησης που θέλετε, από την αντίστοιχη βιβλιοθήκη.

Αλλαγή χαρακτήρα ή εικόνας της κουκκίδας


Εικ. 1: Βιβλιοθήκη κουκκίδων

Η βιβλιοθήκη κουκκίδων (εικ. 1) εμφανίζει μια συλλογή που προέρχεται από τις εγκατεστημένες γραμματοσειρές στον υπολογιστή. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό χαρακτήρα για τις κουκκίδες, όπως π.χ. ένα βέλος, ή το σύμβολο του ευρώ και του δολλαρίου. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εικονίδιο είτε αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας είτε αναζητώντας το στο διαδίκτυο.

 1. Κάνετε κλικ σε μια κουκκίδα για να επιλέξετε όλες τις κουκκίδες της λίστας.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στο κουμπί Κουκκίδες, της ομάδας Παράγραφος και στη συνέχεια επιλέξτε Προσδιορισμός νέας κουκκίδας.
 3. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να επιλέξετε χαρακτήρα κάνετε κλικ στο Σύμβολο και στη συνέχεια επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε και κάνετε κλικ στο OK.
   Για την επιλογή χαρακτήρα, το Word εμφανίζει από προεπιλογή τη γραμματοσειρά Symbol. Επιλέξτε διαφορετική γραμματοσειρά στο σχετικό πεδίο του πλαισίου Σύμβολο.

   Μετά την επιλογή, για να αλλάξετε τις ιδιότητες του χαρακτήρα κάνετε κλικ στο κουμπί Γραμματοσειρά και ορίστε το στυλ, το μέγεθος και το χρώμα.

   Τις ιδιότητες του χαρακτήρα μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε εκ των υστέρων: Επιλέξτε τις κουκκίδες ή τους αριθμούς της λίστας και χρησιμοποιήστε τα εργαλεία μορφοποίησης της ομάδας Γραμματοσειρά, στην καρτέλα Κεντρική.

  • Για να επιλέξετε μια εικόνα κάνετε κλικ στο κουμπί Εικόνα και στη συνέχεια εντοπίστε την στον υπολογιστή σας, ή αναζητήστε μια εικόνα με τη μηχανή αναζήτησης bing της Microsoft. Σε ορισμένες περιπτώσεις (ανάλογα με το Office που χρησιμοποιείτε) έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε μια εικόνα αποθηκευμένη στο Onedrive.
   Μην επιλέξετε μεγάλη εικόνα. Το Word μειώνει αυτόματα τις διαστάσεις, ανάλογα με το μέγεθος της γραμματοσειράς και τα χαρακτηριστικά παραγράφου που έχει η λίστα. Η μεγάλη εικόνα θα αλλοιωθεί σημαντικά.

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχείο λίστας

 1. Κάνετε κλικ στην κουκκίδα ή στον αριθμό του στοιχείου.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στο κουμπί Κουκκίδες ή Αρίθμηση, της ομάδας Παράγραφος.
 3. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην εντολή Αλλαγή επιπέδου λίστας και στη συνέχεια επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε.

Αλλαγή κουκκίδων σε αριθμούς και αντιστρόφως

 1. Κάνετε κλικ, κατά προτίμηση, στην κουκκίδα ή στον αριθμό του πρώτου στοιχείου της λίστας.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στο κουμπί Κουκκίδες, αν αλλάζετε αριθμημένη λίστα, ή στο κουμπί Αρίθμηση, αν αλλάζετε λίστα με κουκκίδες.
 3. Επιλέξτε τη μορφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αλλαγή αποστάσεων κουκκίδας ή αριθμού


Εικ. 2: Προσαρμογή αποστάσεων

 1. Κάνετε δεξιό κλικ σε μια κουκκίδα ή αριθμό και στη συνέχεια επιλέξτε Προσαρμογή εσοχών λίστας.
 2. Και στα δύο πεδία αποστάσεων του πλαισίου διαλόγου (εικ. 2) επιλέγετε την απόσταση από το περιθώριο (με αποτέλεσμα όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου, τόσο μεγαλύτερη να είναι η απόσταση μεταξύ κουκκίδας ή αριθμού και κειμένου).
 3. Στο πεδίο Ο αριθμός να ακουλουθείται από μπορείτε να επιλέξετε Χαρακτήρα tab, Διάστημα ή Τίποτα.
 4. Εάν ενεργοποιήσετε το πεδίο Προσθήκη στηλοθέτη σε, η προεπιλεγμένη θέση είναι ίση με την εσοχή του κειμένου. Στη (σπάνια) περίπτωση που θέλετε εσοχή πρώτης γραμμής για το κείμενο, μπορείτε να ορίσετε μεγαλύτερη απόσταση για τον στηλοθέτη. Σ' αυτή την περίπτωση θυμηθείτε να πατάτε TAB κάθε φορά που εισάγετε ένα καινούργιο στοιχείο λίστας, ώστε να αρχίζετε το κείμενο από την εσοχή που ορίσατε.
Σύνοψη
Θέμα
Μορφοποίηση κουκκίδων ή αριθμών λίστας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Change the color, size, or format of bullets or numbers in a list», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.055/143
Έκδοση
25/1/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου