Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση για να εντοπίσετε ένα απόσπασμα κειμένου με ορισμένη μορφοποίηση, όπως μια λέξη με έντονα γράμματα, μια παράγραφο με ένα συγκεκριμένο στυλ κ.α. Γι' αυτού του είδους τις αναζητήσεις θα χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση.

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση με ένα από τα επόμενα:
  • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Εύρεση, στην ομάδα Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
  • Στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση κάνετε κλικ στο εικονίδιο του φακού και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
 2. Αν χρειάζεται, κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε. Π.χ. αν επιλέξετε την εντολή Στυλ θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για να επιλέξετε το όνομα του στυλ που αναζητάτε. Αν επιλέξετε την εντολή Γραμματοσειρά θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά για να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά της γραμματοσειράς (οικογένεια, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.).
 4. Κάνετε την αναζήτηση όπως συνήθως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν στο πεδίο Εύρεση του δεν πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη λέξη ή απόσπασμα κειμένου, τα αποτελέσματα της αναζήτησης ίσως να μην είναι τα επιθυμητά. Π.χ. αν κάνετε αναζήτηση για λέξεις που έχουν έντονη γραφή η Εύρεση θα εμφανίσει και όλες τις λέξεις που ανήκουν σε παραγράφους με στυλ που χρησιμοποιούν έντονη γραφή (Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κ.λπ.). Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα προτείνεται να πληκτρολογείτε τη συγκεκριμένη λέξη με τη μορφοποίηση που αναζητάτε στο πεδίο Εύρεση του.

Πολλές από τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση του κειμένου (π.χ. CTRL+B για την έντονη γραφή) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά την αναζήτηση, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το κουμπί Μορφή. Π.χ. τοποθετήστε τον δείκτη στο πεδίο Εύρεση του και πατήσετε τη συντόμευση CTRL+E, για να εντοπίσετε μια παράγραφο με στοίχιση στο κέντρο.

Ο επόμενος πίνακας περιγράφει τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αναζήτηση μορφοποίησης. Όλες οι συντομεύσεις λειτουργούν με εναλλαγή των αποτελεσμάτων τους. Π.χ. Με το πρώτο πάτημα της συντόμευσης CTRL+B ενεργοποιείται η αναζήτηση "Έντονα", με το δεύτερο πάτημα της συντόμευσης ενεργοποιείται η αναζήτηση "Όχι έντονα" και με το τρίτο πάτημα επιστρέφετε στην απλή αναζήτηση, χωρίς αυτή τη μορφοποίηση γραμματοσειράς.

Πίνακας 1: Συντομεύσεις για την αναζήτηση μορφοποίησης

Συντόμευση Αποτέλεσμα

CTRL+B

Έντονα - Όχι έντονα

CTRL+I

Πλάγια - Όχι πλάγια

CTRL+U

Υπογράμμιση - Χωρίς υπογράμμιση

CTRL+SHIFT+W

Υπογράμμιση λέξεων - Χωρίς υπογράμμιση λέξεων

CTRL+SHIFT+D

Διπλή υπογράμμιση - Χωρίς διπλή υπογράμμιση

CTRL+SHIFT+A

Όλα κεφαλαία - Όχι όλα κεφαλαία

CTRL+SHIFT+K

Μικρά κεφαλαία - Όχι μικρά κεφαλαία

CTRL++

Δείκτης - Όχι εκθέτης/δείκτης

CTRL+SHIFT++

Εκθέτης - Όχι εκθέτης/δείκτης

CTRL+L

Αριστερή στοίχιση παραγράφου

CTRL+R

Δεξιά στοίχιση παραγράφου

CTRL+E

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο

CTRL+J

Πλήρης στοίχιση παραγράφου

CTRL+1

Διάστιχο μονό

CTRL+5

Διάστιχο 1,5 γραμμές

CTRL+2

Διάστιχο διπλό

CTRL+SHIFT+H

Κρυφό - Όχι κρυφό

Σύνοψη
Θέμα
Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.036/0056
Έκδοση
25/9/10
Αναθεώρηση
31/5/19

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Πώς λειτουργεί η Εύρεση με την Περιήγηση

Η Εύρεση σας βοηθά να εντοπίσετε σχεδόν οποιοδήποτε στοιχείο του εγγράφου και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο κείμενο, αλλά και σε άλλα αντικείμενα, όπως χαρακτηριστικά μορφοποίησης, γραφικά, σύμβολα (παραγράφου, σχολίου, υποσημείωσης κ.λπ.), πεδία κ.λπ.

Για να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση έχετε δύο δυνατότητες: Η "απλή" Εύρεση είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση, ενώ για πιο σύνθετες επιλογές υπάρχει το πλαίσιο διαλόγου Ευρέση και Αντικατάσταση στην καρτέλα Κεντρική.

1. Αναζήτηση με την Περιήγηση

Για τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες της Εύρεσης θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο που είναι ενσωματωμένο στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση (εικ. 1). Αν δεν εμφανίζεται ήδη (η προεπιλεγμένη θέση του είναι στην αριστερή πλευρά του παράθυρου), μπορείτε να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Περιήγηση με ένα από τα επόμενα:

 • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+F.
 • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση, της ομάδας Επεξεργασία.
 • Στην καρτέλα Προβολή ενεργοποιήστε το πεδίο Παράθυρο περιήγησης της ομάδας Εμφάνιση.

Εικ. 1: Αποτελέσματα αναζήτησης

Για να δείτε πώς λειτουργεί η Εύρεση ανοίξτε ένα έγγραφο και αρχίστε να πληκτρολογείτε στο πλαίσιο της Περιήγησης τον όρο που θέλετε να βρείτε. Αρχίζοντας την πληκτρολόγηση η Εύρεση αρχίζει να επισημαίνει στο έγγραφο τις λέξεις με τα αντίστοιχα γράμματα και ταυτόχρονα μεταβαίνει στο πρώτο αποτέλεσμα που συμφωνεί. Μετά την πληκτρολόγηση, πατώντας ENTER μεταφέρεστε στο επόμενο σημείο.

Ορισμένα χαρακτηριστικά της Εύρεσης (εικ. 1):

1.
Το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού εμφανίζεται μέχρι να αρχίσετε να πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εμφανίζεται το μενού για περισσότερες επιλογές (βλ. Μενού Εύρεσης κατωτέρω). Μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε τον όρο αναζήτησης, το εικονίδιο αντικαθίσταται από το σύμβολο "Χ" που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τερματίσετε την τρέχουσα διαδικασία αναζήτησης. Αν δεν έχετε κάνει κλικ σε κάποιο άλλο σημείο του εγγράφου, τερματίζοντας τη διαδικασία επιστρέφετε στο σημείο του εγγράφου που είσαστε πριν την αναζήτηση.

2.
Εφόσον υπάρχουν αποτελέσματα για τον όρο που πληκτρολογήσατε, χρησιμοποιήστε τα βελάκια για να μετακινηθείτε μεταξύ των αποτελεσμάτων.

3.
Τα αποτελέσματα της εύρεσης εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την καρτέλα που χρησιμοποιείτε και η εμφάνιση των αποτελεσμάτων ποικίλει αναλόγως:

 • Αν το έγγραφο έχει επίπεδα διάρθρωσης (ενότητες με επικεφαλίδες 1ου, 2ου κ.λπ. επιπέδου) η καρτέλα Επικεφαλίδες εμφανίζει με επισήμανση την επικεφαλίδα στο κείμενο της οποίας υπάρχει ο όρος αναζήτησης. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε μια τέτοια επικεφαλίδα για να εμφανίσετε μια πληροφορία για τα αποτελέσματα που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη ενότητα: "Βρέθηκαν χ αποτελέσματα". Κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα για να μεταβείτε στο πρώτο αποτέλεσμα που υπάρχει σ' αυτή την ενότητα.
 • Η καρτέλα Σελίδες εμφανίζει μικρογραφίες των σελίδων όπου υπάρχει ο όρος που αναζητάτε και ο οποίος είναι με επισήμανση. (Ίσως να μη διακρίνεται καθαρά, λόγω του μεγέθους της μικρογραφίας, αλλά όντως είναι με επισήμανση!). Κάνοντας κλικ σε μία από αυτές τις σελίδες θα μεταβείτε στο πρώτο αποτέλεσμα που εντοπίστηκε εκεί.
 • Στην καρτέλα Αποτελέσματα (επιλεγμένη στην εικ. 1), ο όρος που αναζητάτε εμφανίζεται με λίγο από το περιβάλλον κείμενο, ώστε να κρίνετε από τα συμφραζόμενα αν είναι ο συγκεκριμένος όρος που θέλετε. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε ένα αποτέλεσμα για να δείτε μια πληροφορία με τον αριθμό της σελίδας και την επικεφαλίδα της ενότητας που εντοπίστηκε ο όρος αναζήτησης: "σελίδα x [Επικεφαλίδα ενότητας]". Αν η αναζήτηση έχει πολλά αποτελέσματα, αντί γι' αυτά εμφανίζεται σχετικό μήνυμα. Θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε περισσότερα γράμματα του όρου, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης ή μπορείτε να εντοπίσετε τα αποτελέσματα στις δύο άλλες καρτέλες.
Το χρώμα επισήμανσης των αποτελεσμάτων συμφωνεί με το χρώμα που είναι επιλεγμένο στο εργαλείο Χρώμα επισήμανσης κειμένου στην καρτέλα Κεντρική (από προεπιλογή το κίτρινο). Μπορείτε να επιλέξετε άλλο χρώμα, το οποίο θα ισχύσει από την επόμενη αναζήτηση και μέχρι να κλείσετε το Word. Όταν το ξανανοίξετε θα έχει επιστρέψει στο κίτρινο.

Συνθήκες συμφωνίας αποτελεσμάτων

Σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, η Εύρεση εμφανίζει τα αποτελέσματα με βάση τους επόμενους κανόνες:

 • Τα γράμματα του όρου που πληκτρολογείτε υπάρχουν στη λέξη και όχι απαραίτητα στην αρχή. Π.χ. ο όρος "αποθ" εντοπίζει αποθήκη και εναποθέτω.
 • Τα αποτελέσματα εμφανίζουν λέξεις με τα γράμματα στην ίδια σειρά: Δεν θα εμφανιστεί παθολογία.
 • Τα αποτελέσματα δεν επηρεάζονται από πεζά - κεφαλαία: Θα εμφανιστούν Αποθήκη και ΑΠΟΘΗΚΗ.
 • Τα αποτελέσματα επηρεάζονται από τονούμενα - άτονα: Δεν θα εμφανιστεί απόθεμα.

Μενού Εύρεσης

Το μενού της Εύρεσης εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού, στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση (εικ. 1) και παρέχει τις επόμενες δυνατότητες:

Επιλογές
Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές εύρεσης (εικ. 2) για να ορίσετε πρόσθετα κριτήρια αναζήτησης, όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.


Εικ. 2: Επιλογές Εύρεσης

Πίνακας 1: Πρόσθετες επιλογές εύρεσης

Επιλογή Περιγραφή

Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων

Εμφανίζει αποτελέσματα που συμφωνούν σε πεζά-κεφαλαία, όπως το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει.

Μόνο ολόκληρες λέξεις

Αν αναζητήσετε τη λέξη θέα, αυτή η επιλογή θα αποτρέψει την εμφάνιση αποτελεσμάτων όπως θέατρο και θέαμα.

Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ

Επιτρέπει στο κείμενο προς αναζήτηση να χρησιμοποιήσετε διάφορους χαρακτήρες-σύμβολα για τον εντοπισμό περισσότερων ή πιο συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Π.χ. η αναζήτηση για τό?ος θα εμφανίσει αποτελέσματα όπως τόπος, τόσος και τόνος. Με τη χρήση μπαλαντέρ οι εντολές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων δεν είναι διαθέσιμες αλλά θεωρούνται ενεργοποιημένες (δείτε ωστόσο τα σχόλια κατωτέρω). Η εντολή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις εντολές Ταίριασμα προθήματος και Ταίριασμα επιθήματος. Περισσότερα...

Ακούγεται σαν (Αγγλικά)

Ισχύει μόνο για αγγλικό κείμενο. Εμφανίζει όχι μόνο την ίδια λέξη αλλά και άλλες που ακούγονται ή δείχνουν παρόμοιες. Π.χ. η αναζήτηση για color θα εμφανίσει και λέξεις όπως collar και caller. Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής οι εντολές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων δεν είναι διαθέσιμες αλλά θεωρούνται ενεργοποιημένες. Η εντολή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις εντολές Ταίριασμα προθήματος και Ταίριασμα επιθήματος.

Εύρεση όλων των μορφών μιας λέξης (Αγγλικά)

Ισχύει μόνο για αγγλικό κείμενο. Εμφανίζει όλους τους τύπους μιας λέξης. Π.χ. η αναζήτηση του is (ενεστώτας) θα εμφανίσει και τους τύπους του παρατατικού was, were. Επίσης η αναζήτηση του bad (θετικός) θα εμφανίσει και τους τύπους worse (συγκριτικός) και worst (υπερθετικός). Με την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής οι εντολές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων δεν είναι διαθέσιμες αλλά θεωρούνται ενεργοποιημένες. Η εντολή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις εντολές Ταίριασμα προθήματος και Ταίριασμα επιθήματος.

Επισήμανση όλων

Το πεδίο είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Όλα τα αποσπάσματα του κειμένου που συμφωνούν με τον όρο αναζήτησης θα επισημαίνονται στο έγγραφο.

Εύρεση προσαύξησης

Το πεδίο είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Καθώς πληκτρολογείτε τον όρο της αναζήτησης, τα γράμματα που συμφωνούν επισημαίνονται ταυτόχρονα και στο έγγραφο.

Ταίριασμα προθήματος

Εμφανίζει λέξεις που έχουν ως πρώτο συνθετικό το κείμενο της αναζήτησης. Π.χ. η αναζήτηση για από θα εμφανίσει το απόγευμα αλλά όχι το εναπόκειται.

Ταίριασμα επιθήματος

Εμφανίζει λέξεις που έχουν ως τελευταίο συνθετικό το κείμενο της αναζήτησης. Π.χ. η αναζήτηση για ανά θα εμφανίσει το ξανά αλλά όχι το πανάγαθος.

Παράβλεψη χαρακτήρων στίξης

Εμφανίζει λέξεις που συνδέονται μεταξύ τους με σημείο στίξης. Π.χ. η αναζήτηση για αναδημιουργία θα εμφανίσει και ανα-δημιουργία.

Παράβλεψη χαρακτήρων κενών διαστημάτων

Εντοπίζει λέξεις που ταιριάζουν με το κείμενο αναζήτησης αλλά μπορεί να χωρίζονται με διαστήματα σε διάφορα σημεία. Π.χ. η αναζήτηση για ΑηΓιάννης θα εμφανίσει και Αη Γιάννης.

Ορισμός ως προεπιλογή

Τα πεδία που ενεργοποιείτε / απενεργοποιείτε θα θεωρούνται ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και θα ισχύουν εφεξής.

Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης
Εμφανίζει την καρτέλα Εύρεση στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Περισσότερα....

Αντικατάσταση
Εμφανίζει την καρτέλα Αντικατάσταση στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Περισσότερα...

Μετάβαση
Εμφανίζει την καρτέλα Μετάβαση στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση. Περισσότερα...

Εύρεση
Το μενού εμφανίζει τα πιο συνηθισμένα στοιχεία που χρησιμοποιούν οι χρήστες και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να μετακινηθείτε μεταξύ ομοειδών αντικειμένων. Π.χ. αν επιλέξετε Πίνακας, το Word θα εντοπίσει έναν πίνακα. Μπορείτε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια Πάνω - Κάτω για να κινηθείτε μεταξύ των υπόλοιπων πινάκων.

Σχόλια

Στον πίνακα, στην περιγραφή του πεδίου Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ ακολουθώ τις οδηγίες της Microsoft που ισχυρίζεται (από την εποχή του Word 2000, ίσως και πιο παλιά), ότι η αναζήτηση με μπαλαντέρ θεωρεί ενεργοποιημένες τις εντολές Ταίριασμα πεζών-κεφαλαίων και Εύρεση μόνο ολόκληρων λέξεων. Αυτό όμως ισχύει μόνο για την πρώτη εντολή και όχι για τη δεύτερη. Έτσι, η αναζήτηση για τό?ος θα εμφανίσει τόπος αλλά όχι Τόπος, όπου το Τ είναι κεφαλαίο. Από την άλλη, η αναζήτηση για πλα*νι θα εμφανίσει πλατάνια αλλά και "ανάπλαση Νέων Κυδωνιών" γιατί η εύρεση δεν ελέγχει λέξεις, παρά μόνο την αλληλουχία των χαρακτήρων που έχει ο όρος αναζήτησης. Επιπλέον, ρόλο παίζει το είδος και το πλήθος των χαρακτήρων που "αντιπροσωπεύει" το ίδιο το μπαλαντέρ, που στο παράδειγμα, ο αστερίσκος (*) εννοεί "οποιοσδήποτε χαρακτήρας", συμπεριλαμβανομένων των κενών διαστημάτων μεταξύ των λέξεων.

2ο μέρος: Πρόσθετες επιλογές Εύρεσης
Σύνοψη
Θέμα
Πώς λειτουργεί η Εύρεση με την Περιήγηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.035/0055
Έκδοση
21/9/10
Αναθεώρηση
27/5/19

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Παρουσίαση της ομάδας Επεξεργασία

Εικ. 1: Ομάδα Επεξεργασία

Η ομάδα Επεξεργασία βρίσκεται στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας και περιλαμβάνει δυο πολύ χρήσιμα εργαλεία, ειδικά για όσους ασχολούνται με μεγάλα έγγραφα, την Εύρεση και την Αντικατάσταση. Περιλαμβάνει επίσης το εργαλείο Επιλογή, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα του εγγράφου (σχήματα, εικόνες, πλαίσια κειμένου κ.λπ.).

Εύρεση

Θα χρησιμοποιήσετε την Εύρεση, όταν θέλετε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο σε ένα κείμενο, π.χ. μια λέξη ή μια φράση. Επίσης θα χρησιμοποιήσετε την Εύρεση, για να εντοπίσετε όχι το συγκεκριμένο στοιχείο, αλλά τη μορφοποίηση που αυτό έχει. Π.χ. να βρείτε σε ποιο σημείο του εγγράφου υπάρχει μια λέξη με έντονη γραφή, ή να βρείτε μια παράγραφο, που έχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Επί πλέον, με την Εύρεση μπορείτε να αναζητήσετε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στο Word, όπως είναι οι στηλοθέτες, τα σημάδια παραγράφου, οι αλλαγές στήλης ή ενότητας κ.ά. Περισσότερα...

Αντικατάσταση

Η Αντικατάσταση λειτουργεί συνήθως σε συνδυασμό με την Εύρεση. Το Word αναζητά το στοιχείο που ορίζετε και το αντικαθιστά με αυτό που θέλετε. Μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο μια παρουσία του στοιχείου ή όλες τις παρουσίες ταυτόχρονα. Όπως με την Εύρεση, έτσι και με την Αντικατάσταση, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να αντικαταστήσετε όχι μόνο λέξεις και παραγράφους κειμένου, αλλά και "ειδικά" στοιχεία, όπως είναι η μορφοποίηση, οι ειδικοί χαρακτήρες, τα σχήματα κ.λπ. Περισσότερα...

Επιλογή

Η Επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία του εγγράφου, όπως είναι το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφήματα και άλλα αντικείμενα, όταν θέλετε να τα επεξεργαστείτε, να τα αντιγράψετε σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου, να τα κατατάξετε σε ομάδες κ.λπ. Περισσότερα...

Μετάβαση

Το εργαλείο Μετάβαση δεν εμφανίζεται στην ομάδα Επεξεργασία. Υπάρχει σαν ξεχωριστή καρτέλα στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, και σας επιτρέπει να κινηθείτε μεταξύ διαφόρων στοιχείων του εγγράφου. Περισσότερα...

Σύνοψη
Θέμα
Παρουσίαση της ομάδας Επεξεργασία
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.034/0054
Έκδοση
13/9/10
Αναθεώρηση
24/5/19

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2019

Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση λίστας

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word, όταν κάνετε επικόλληση κειμένου χρησιμοποιώντας την εντολή Διατήρηση μόνο κειμένου, τα στοιχεία μιας λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση μετατρέπονται σε απλές παραγράφους.

Να διευκρινίσω ότι σχετικά άρθρα της Microsoft λένε ότι μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε οι λίστες να διατηρούν πάντα τις κουκκίδες ή την αρίθμηση κατά την επικόλληση, αυτό όμως δεν είναι απόλυτα ακριβές: Κατά την επικόλληση θα διατηρηθούν μεν οι κουκκίδες ή οι αριθμοί, το κείμενο όμως δεν θα έχει μορφοποίηση λίστας, όπως αυτό π.χ. που μορφοποιείται με τα κουμπιά Κουκίδες και Αρίθμηση στην καρτέλα Κεντρική.

Έχοντας υπ' όψιν αυτό, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ακολουθήστε την επόμενη διαδικασία:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους.
 2. Ενεργοποιήστε την εντολή Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση κειμένου με την επιλογή "Διατήρηση μόνο του κειμένου".
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Σύνοψη
Θέμα
Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση λίστας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Turn on or off automatic bullets or numbering», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
3.01.004/0053
Έκδοση
8/9/10
Αναθεώρηση
23/5/19

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

"Έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση

Η "Έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση ασχολείται κυρίως με τη διευθέτηση του χώρου που καταλαμβάνει το αντικείμενο που κάνετε αποκοπή και επικόλληση. Έτσι, στην πιο συνηθισμένη λειτουργία της, όταν κάνετε αποκοπή μιας λέξης, μπορεί να ρυθμίσει τα κενά που υπήρχαν πριν και μετά τη λέξη, όπως και τα κενά που θα χρειαστούν πριν και μετά τη λέξη στο σημείο επικόλλησης.

Αυτή, και μερικές ακόμα από τις μικρές αλλά χρήσιμες λεπτομέρειες που διαχειρίζεται η "Έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση μπορείτε να ρυθμίσετε μέσα από το πλαίσιο Επιλογές του Word:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους.
 2. Στην ενότητα Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση ενεργοποιήστε, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο, το πεδίο Χρήση "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης και πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις.
 3. Αφού κάνετε τις επιλογές που θέλετε πατήστε το κουμπί OK και στα δύο πλαίσια για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Δείτε στη συνέχεια τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε πεδίο των ρυθμίσεων.

Χρήση προεπιλεγμένων επιλογών για
Μπορείτε να επιλέξετε πότε θα λειτουργεί η "έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση, ανάλογα με την έκδοση του Word στην οποία δημιουργήθηκε ένα έγγραφο. Διαθέσιμες επιλογές:

 • Word 2002 - 2010
  Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν σε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από τις εκδόσεις 2002 έως 2010 του Word.
 • Word 97 - 2000
  Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν σε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από τις εκδόσεις 97 έως 2000 του Word.
 • Προσαρμογή
  Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν σε έγγραφα όλων των εκδόσεων του Word.

Αυτόματη ρύθμιση απόστασης προτάσεων και λέξεων
Αφαιρεί τα επιπλέον διαστήματα ή προσθέτει τα απαραίτητα διαστήματα. Π.χ. όταν επιλέγετε μια λέξη και τη διαγράφετε θα διαγραφεί αυτόματα και το διάστημα που την ακολουθεί.

Ρύθμιση διαστήματος παραγράφων κατά την επικόλληση
Αποτρέπει τη δημιουργία κενών παραγράφων και προσαρμόζει με ενιαίο τρόπο τις αποστάσεις μεταξύ παραγράφων κατά την επικόλληση.

Ρύθμιση μορφοποίησης και στοίχισης πίνακα κατά την επικόλληση
Έχει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με το στοιχείο του πίνακα που κάνετε επικόλληση. Π.χ. όταν αντιγράφονται μεμονωμένα κελιά μετατρέπονται σε κείμενο κατά την επικόλληση. Τα συνεχόμενα κελιά, όταν επικολλώνται σε κελί, μετατρέπονται σε γραμμές κειμένου (και όχι σε ένθετο πίνακα). Ο πίνακας που επικολλάται σε πίνακα προσαρμόζεται ανάλογα με τη μορφοποίηση του προορισμού.

Συμπεριφορά "έξυπνου" στυλ
Το Word ελέγχει αν το στυλ της προέλευσης υπάρχει και στον προορισμό. Με ενεργοποιημένο το πεδίο, εφαρμόζεται το στυλ του προορισμού. Με απενεργοποιημένο το πεδίο διατηρείται το στυλ της προέλευσης. Στην πράξη δεν έχει αποτέλεσμα καθώς αυτή η διαδικασία ελέγχεται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης.

Συγχώνευση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το PowerPoint
Έχει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με το στοιχείο του PowerPoint που έχει αντιγραφεί. Π.χ. Το κείμενο μορφοποιείται ανάλογα με το περιβάλλον κείμενο, ή τον πίνακα του προορισμού. Η λίστα μορφοποιείται σύμφωνα με το τελευταίο στυλ λίστας, κουκκίδας ή αρίθμησης που είχε εφαρμοστεί στο έγγραφο του Word. Οι υπερσυνδέσεις, οι εικόνες και τα αντικείμενα σύνδεσης και ενσωμάτωσης (OLE), διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους.

Ρύθμιση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Excel
Ενεργοποιήστε την εντολή (απενεργοποιημένη εκ προεπιλογής) αν θέλετε τα δεδομένα του Excel να επικολλούνται σαν πίνακας και τα γραφήματα σαν εικόνες (αντί για αντικείμενα OLE).

Συγχώνευση λιστών που έχουν επικολληθεί με περιβάλλουσες λίστες
Συγχωνεύει τη λίστα προέλευσης στη λίστα που γίνεται η επικόλληση (προορισμός). Η μορφή της λίστας μετά την επικόλληση θα είναι σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα (δείτε επίσης Επικόλληση στοιχείων λίστας):

Πίνακας 1: Συνδυασμοί επικόλλησης λίστας σε λίστα

Αντιγράφεται... για επικόλληση σε... η τελική μορφή θα είναι...
Αριθμημένη λίστα Αριθμημένη λίστα Αριθμημένη λίστα με ενιαία αρίθμηση
Αριθμημένη λίστα Λίστα με κουκκίδες Λίστα με κουκκίδες
Λίστα με κουκκίδες Λίστα με κουκκίδες Λίστα με κουκκίδες
Λίστα με κουκκίδες Αριθμημένη λίστα Αριθμημένη λίστα με ενιαία αρίθμηση
Σύνοψη
Θέμα
"Έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Options used for "Smart cut and paste" settings», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
3.01.003/0052
Έκδοση
7/9/10
Αναθεώρηση
21/5/19

Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

Το Word ακολουθεί ορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν κάνετε επικόλληση ενός στοιχείου (κειμένου, εικόνας, πίνακα κ.λπ.) στο έγγραφο. Σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις, το Word ελέγχει τη μορφοποίηση που είχε το στοιχείο στην προέλευσή του και αποφασίζει για τη μορφοποίηση που θα έχει στη νέα του θέση (προορισμό).

Για να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν θέλετε να αλλάξετε μόνιμα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word με τη διαδικασία που ακολουθεί, μπορείτε να ελέγχετε τη μορφοποίηση που θα έχει το στοιχείο, χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, κάθε φορά που κάνετε επικόλληση. Δείτε το θέμα Έλεγχος της μορφοποίησης κατά την επικόλληση.

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους και στη συνέχεια κάνετε τις επιλογές που θέλετε στην ενότητα Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση. Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί πώς λειτουργεί η κάθε επιλογή, ανάλογα με τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Πίνακας 1: Ρυθμίσεις επικόλλησης

Ρύθμιση Διαθέσιμες επιλογές και αποτελέσματα

1. Επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)

Το κείμενο διατηρεί τα στυλ χαρακτήρων και την άμεση μορφοποίηση που είχε στην προέλευση.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού

Τα περισσότερα χαρακτηριστικά μορφοποίησης στην προέλευση απορρίπτονται εκτός από τα σημεία έμφασης (π.χ. κείμενο με έντονη γραφή) και όταν αυτά είναι μέρος του επιλεγμένου κειμένου. Το κείμενο ακολουθεί τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης παραγράφου και τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης χαρακτήρα ή άμεσης μορφοποίησης που τυχόν έχει ο προηγούμενος χαρακτήρας από το σημείο όπου γίνεται η επικόλληση.

Διατήρηση μόνο του κειμένου

Όλα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης απορρίπτονται. Το κείμενο λαμβάνει τα χαρακτηριστικά παραγράφου και τη μορφοποίηση χαρακτήρα ή άμεση μορφοποίηση που τυχόν έχει ο προηγούμενος χαρακτήρας από το σημείο όπου γίνεται η επικόλληση. Οι εικόνες και τα γραφικά απορρίπτονται. Οι πίνακες μετατρέπονται σε παραγράφους.

2. Επικόλληση μεταξύ εγγράφων

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)

Το κείμενο διατηρεί τη μορφοποίηση που είχε στην προέλευση. Αν η μορφοποίηση οφείλεται σε στυλ, αυτό το στυλ αντιγράφεται στον προορισμό.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού

Όπως το 1 ανωτέρω.

Διατήρηση μόνο του κειμένου

Όπως το 1 ανωτέρω.

3. Επικόλληση μεταξύ εγγράφων, όταν υπάρχει διένεξη ορισμών στυλ

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης

Το κείμενο επικολλάται στον προορισμό σαν στυλ "Κανονικό". Τα χαρακτηριστικά που είχε το κείμενο στην προέλευση, διατηρούνται στον προορισμό με την εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης.

Χρήση στυλ προορισμού (Προεπιλογή)

Όταν το κείμενο στην προέλευση είναι μορφοποιημένο με ένα στυλ και το όνομα αυτού του στυλ υπάρχει και στον προορισμό, επικρατούν τα χαρακτηριστικά του προορισμού.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού

Όπως το 1 ανωτέρω.

Διατήρηση μόνο του κειμένου

Όπως το 1 ανωτέρω.

4. Επικόλληση από άλλα προγράμματα

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)

Το κείμενο διατηρεί τη μορφοποίηση που είχε στην προέλευση.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού

Όπως το 1 ανωτέρω.

Διατήρηση μόνο του κειμένου

Όπως το 1 ανωτέρω.

Σύνοψη
Θέμα
Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Control the formatting when you paste text», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
3.01.002/0051
Έκδοση
3/9/10
Αναθεώρηση
18/5/19

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Έλεγχος της μορφοποίησης κατά την επικόλληση

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να κάνετε επικόλληση ενός αντικειμένου στο Word είναι με τη συντόμευση CTRL+V ή με το κουμπί Επικόλληση στην καρτέλα Κεντρική. Και με τους δύο αυτούς τρόπους όμως, η μορφοποίηση που θα έχει το αντικείμενο στη νέα του θέση (προορισμό) ορίζεται από τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word. Τις περισσότερες φορές η μορφοποίηση αποδίδεται σωστά από το Word αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε εσείς τη μορφοποίηση που θα έχει το αντικείμενο. Τη δυνατότητα αυτή σας τη δίνει το μενού Επιλογές επικόλλησης που μπορείτε να εμφανίσετε με τους επόμενους τρόπους:

 • Μετά την αντιγραφή
  Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης κάτω από το κουμπί Επικόλληση στην καρτέλα Κεντρική.
 • Μετά την αντιγραφή
  Κάνετε δεξιό κλικ στο σημείο της επικόλλησης. Το μενού συντομίας περιλαμβάνει τις Επιλογές επικόλλησης.
 • Μετά την επικόλληση
  Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης που εμφανίζεται στο κάτω μέρος του αντικειμένου που κάνατε επικόλληση.

Το κουμπί Επιλογές επικόλλησης δεν εμφανίζεται

Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης στις ρυθμίσεις του Word:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους.
 3. Στην ενότητα Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το πεδίο Εμφάνιση κουμπιού "Επιλογές επικόλλησης", όταν επικολλάται περιεχόμενο για να εμφανίσετε/αποκρύψετε αντίστοιχα το κουμπί.
 4. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Αν χρησιμοποιήσετε κάποια από αυτές τις επιλογές και δεν έχει το αποτέλεσμα που περιμένατε, πιθανόν να επηρεάζεται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Αποκοπής, Αντιγραφής και επικόλλησης, αλλά και τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης.

Εικ. 1: Μενού επιλογών επικόλλησης

Το μενού επιλογών επικόλλησης (εικ. 1) περιλαμβάνει διαφορετικές εντολές κάθε φορά, ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε αντιγράψει και ανάλογα με το σημείο που κάνετε την επικόλληση. Οι εντολές εμφανίζονται με τη μορφή εικονιδίων. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε μια εντολή για να δείτε μια σύντομη περιγραφή. Ταυτόχρονα θα εμφανιστεί στο έγγραφο η προεπισκόπηση, με τη μορφή που θα έχει το αντικείμενο, αν χρησιμοποιήσετε την εντολή για την επικόλληση.

Στον επόμενο πίνακα μέσα στην παρένθεση αναφέρεται το πλήκτρο συντόμευσης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με κάθε εντολή, αφού έχετε εμφανίσει το μενού Επιλογές επικόλλησης.

Πίνακας 1: Επιλογές μορφοποίησης κατά την επικόλληση

Εικονίδιο Εντολή

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Δ)

Το στοιχείο διατηρεί τη μορφοποίηση που είχε κατά την αντιγραφή.

Συγχώνευση μορφοποίησης (Σ)

Προσαρμόζει τη μορφοποίηση που είχε το στοιχείο κατά την αντιγραφή, ώστε να ταιριάζει μ' αυτήν που έχει το κείμενο που το περιβάλλει στον προορισμό.

Διατήρηση μόνο κειμένου (Κ)

Αφαιρεί όλη τη μορφοποίηση της προέλευσης και επικολλά μόνο το κείμενο ή στοιχεία που μπορούν να μετατραπούν σε κείμενο. Π.χ. οι εικόνες απορρίπτονται, ενώ οι πίνακες μετατρέπονται σε παραγράφους κειμένου. Αν έχει αντιγραφεί ένα κελί πίνακα και γίνεται επικόλληση επίσης σε κελί πίνακα τα περιεχόμενα της προέλευσης προστίθενται στα περιεχόμενα προορισμού.

Χρήση στυλ προορισμού (Σ)

Μορφοποιεί το κείμενο της προέλευσης ώστε να ταιριάζει με το στυλ που χρησιμοποιείται στο σημείο επικόλλησης.

Εικόνα (Ι)

Επικολλά ακόμα και το κείμενο σαν εικόνα.

Σύνδεση & διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Μ)

Το στοιχείο διατηρεί τη μορφοποίηση που είχε κατά την αντιγραφή και ταυτόχρονα, λειτουργεί σαν δεσμός μεταξύ των δεδομένων προέλευσης και προορισμού. (Τα δεδομένα στον προορισμό ενημερώνονται με αλλαγές που γίνονται στην προέλευση). Η λειτουργία αυτή ισχύει όταν η προέλευση υποστηρίζει Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων (OLE) και εφ' όσον το αρχείο της προέλευσης έχει αποθηκευτεί πριν την αντιγραφή του στοιχείου.

Σύνδεση & χρήση στυλ προορισμού (Σ)

Μορφοποιεί το κείμενο ώστε να ταιριάζει με τη μορφοποίηση του κειμένου στο σημείο της επικόλλησης. Ταυτόχρονα δημιουργεί ένα δεσμό προς το αρχείο της προέλευσης και ενημερώνει το κείμενο της επικόλλησης με αλλαγές που γίνονται στα δεδομένα προέλευσης. Η λειτουργία αυτή ισχύει όταν η προέλευση υποστηρίζει Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένων (OLE) και εφ' όσον το αρχείο της προέλευσης έχει αποθηκευτεί πριν την αντιγραφή του στοιχείου.

Χρήση θέματος προορισμού (Θ)

Όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά θέματα μεταξύ προέλευσης και προορισμού θα εφαρμοστούν οι ιδιότητες του προορισμού.

Επικόλληση (Η)

Επικολλά το αντικείμενο όπως έχει καταχωριστεί στο Πρόχειρο, καθώς η μορφή της προέλευσης δεν υποστηρίζεται από καμία από τις ανωτέρω μορφές επικόλλησης. Π.χ. έχετε αντιγράψει ένα απόσπασμα της εικόνας που επεξεργάζεστε στο Photoshop.

Περιεχόμενο κελιού (Π)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Αντικαθιστά τα περιεχόμενα του κελιού στον προορισμό.

Ολόκληρο κελί (Ο)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Αντικαθιστά ολόκληρο το κελί προορισμού. (Πρακτικά δεν έχω δει διαφορά από την εντολή Περιεχόμενο κελιού ανωτέρω).

Ενσωμάτωση πίνακα (Σ)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε ένα άλλο σημείο του πίνακα ή σε έναν άλλον πίνακα. Τα περιεχόμενα τοποθετούνται σαν ένθετος πίνακας στο κελί προορισμός, επάνω ή κάτω από τα δεδομένα που τυχόν υπάρχουν σ' αυτό, ανάλογα με το αν ο δείκτης είχε τοποθετηθεί στην αρχή ή στο τέλος των δεδομένων.

Συγχώνευση πίνακα (Σ)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Η επιλογή είναι διαθέσιμη αν το κελί-προορισμός είναι κενό και τα περιεχόμενα τοποθετούνται σαν ένθετος πίνακας.

Εισαγωγή ως νέων γραμμών (Γ)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Τα περιεχόμενα τοποθετούνται σε μια νέα γραμμή πίνακα που δημιουργείται κάτω από το κελί προορισμός και διατηρούν τη μορφοποίηση που είχαν στην προέλευση.

Αντικατάσταση κελιών (Κ)

Εμφανίζεται όταν έχει αντιγραφεί ένα κελί ή ένα εύρος κελιών και γίνεται επικόλληση σε κελί του ίδιου ή άλλου πίνακα. Κατά την επικόλληση αντικαθίσταται το κελί ή το αντίστοιχο εύρος κελιών στον προορισμό. Η μορφοποίηση συμφωνεί με τη μορφοποίηση του προορισμού.

Συνέχεια λίστας/Συγχώνευση λίστας (Σ)

Η εντολή εμφανίζεται όταν έχετε αντιγράψει μια λίστα και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια άλλη λίστα. Το όνομα της εντολής διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της λίστας που έχει αντιγραφεί (με αρίθμηση ή με κουκκίδες) και το είδος της λίστας που θα γίνει η επικόλληση. Γενικά, μετά την επικόλληση η λίστα προέλευσης προσαρμόζεται στη λίστα προορισμού.

Δημιουργία λίστας/Να μη γίνει συγχώνευση λίστας (Μ)

Η εντολή εμφανίζεται όταν έχετε αντιγράψει μια λίστα και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια άλλη λίστα. Το όνομα της εντολής διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της λίστας που έχει αντιγραφεί (με αρίθμηση ή με κουκκίδες) και τη θέση όπου θα γίνει η επικόλληση (μεταξύ παραγράφων ή στοιχείων άλλης λίστας). Γενικά, μετά την επικόλληση και οι δύο λίστες διατηρούν την κουκκίδα ή την αρίθμηση που είχαν.

Σύνοψη
Θέμα
Έλεγχος της μορφοποίησης κατά την επικόλληση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Hide or display the Paste Options button», Office Online Support

– «Control the formatting when you paste text», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.033/0050
Έκδοση
26/7/10
Αναθεώρηση
15/5/19

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Όταν έχετε ήδη δημιουργήσει μια λίστα, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την εσοχή ορισμένων στοιχείων, για να μετατρέψετε τη λίστα σε λίστα πολλών επιπέδων. Αυτό είναι χρήσιμο, όταν θέλετε π.χ. ορισμένα στοιχεία να φαίνεται ότι "ανήκουν" στο στοιχείο της λίστας που προηγείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε δημιουργήσει τη λίστα και θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα πολλών επιπέδων εξ αρχής δείτε το θέμα Λίστα πολλών επιπέδων.

Για να αυξήσετε την εσοχή επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Πατήστε το πλήκτρο TAB.
 • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Αύξηση εσοχής.
 • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης των εργαλείων Κουκκίδες ή Αρίθμηση και από την εντολή Αλλαγή επιπέδου λίστας επιλέξτε ένα από τα κατώτερα επίπεδα.

Για να μειώσετε την εσοχή (για όλα τα επίπεδα πλην του πρώτου) επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου SHIFT+TAB.
 • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Μείωση εσοχής.
 • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης των εργαλείων Κουκκίδες ή Αρίθμηση και από την εντολή Αλλαγή επιπέδου λίστας επιλέξτε ένα από τα ανώτερα επίπεδα.

Αφού προσαρμόσετε τα επίπεδα όπως θέλετε, μπορείτε να μορφοποιήσετε το κάθε επίπεδο ανεξάρτητα (να αλλάξετε στυλ κουκκίδας ή αρίθμησης, να αλλάξετε γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.). Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στο θέμα Λίστα πολλών επιπέδων.

Σύνοψη
Θέμα
Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.032/0049
Έκδοση
23/7/10
Αναθεώρηση
13/5/19

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019

Επικόλληση στοιχείων λίστας

Γενικά, για να κάνετε επικόλληση λίστας, κάνετε κλικ στην αρχή μιας παραγράφου, ή μεταξύ του αριθμού ή της κουκκίδας και του κειμένου σε ένα στοιχείο λίστας (εικ. 1). Κατά την επικόλληση η λίστα θα τοποθετηθεί στο σημείο που κάνατε κλικ, "σπρώχνοντας" προς τα κάτω την παράγραφο ή το στοιχείο της λίστας που βρισκόταν εκεί.


Εικ. 1: Σημεία επικόλλησης λίστας

Μπορείτε να ελέγξετε τη μορφοποίηση που θα έχουν τα στοιχεία της λίστας κατά την επικόλληση χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, που εμφανίζεται αμέσως μετά την επικόλληση, κάτω από το κείμενο που επικολλήσατε.

Προσέξτε ιδιαίτερα την επικόλληση αριθμημένης λίστας:

 • Αν κάνετε επικόλληση αριθμημένης λίστας και μετά από αυτήν υπάρχει άλλη αριθμημένη λίστα στο έγγραφο, είναι πιθανόν η αρίθμηση αυτής της λίστας να προσαρμοστεί, ώστε να ακολουθεί την αρίθμηση της λίστας που κάνατε επικόλληση. Αν θέλετε να επαναφέρετε τη λίστα ώστε να αρχίζει από 1, κάνετε δεξιό κλικ στο πρώτο στοιχείο της λίστας και στη συνέχεια επιλέξτε Επανέναρξη από 1.
 • Αν κάνετε επικόλληση αριθμημένης λίστας και πριν από αυτήν υπάρχει άλλη αριθμημένη λίστα στο έγγραφο, είναι πιθανόν η αρίθμηση της νέας λίστας να μην είναι όπως θα περιμένατε. Μετά την επικόλληση κάνετε δεξιό κλικ στο πρώτο στοιχείο της λίστας που επικολλήσατε και στη συνέχεια κάνετε μία από τις επιλογές:
  • Επιλέξτε Συνέχιση αρίθμησης, αν θέλετε η αρίθμηση της νέας λίστας να συνεχίζει την αρίθμηση της υπάρχουσας.
  • Επιλέξτε Επανέναρξη από 1, αν θέλετε η νέα λίστα να αρχίζει από το 1.

Ανάλογα με το σημείο που γίνεται η επικόλληση (π.χ. πριν από μια παράγραφο κειμένου ή μεταξύ των στοιχείων μιας υπάρχουσας λίστας), αλλά και ανάλογα με τη μορφή της λίστας που έχετε αντιγράψει (αν είναι λίστα με αρίθμηση ή λίστα με κουκκίδες) έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε τη μορφοποίηση με διάφορους τρόπους, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Επικόλληση στοιχείων λίστας σε διαφορετικό σημείο του ίδιου εγγράφου

 1. Κάνετε αντιγραφή (CTRL+C) ή αποκοπή (CTRL+X) της λίστας και στη συνέχεια μεταβείτε στο σημείο του εγγράφου όπου θα κάνετε την επικόλληση.
 2. Κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου, πριν από την οποία θα εμφανίζεται η λίστα και πατήστε τη συντόμευση CTRL+V για να κάνετε την επικόλληση.

Επικόλληση στοιχείων λίστας ως νέα λίστα μεταξύ διαφορετικών εγγράφων

 1. Κάνετε αντιγραφή (CTRL+C) ή αποκοπή (CTRL+X) της λίστας και στη συνέχεια μεταβείτε στο έγγραφο που θα κάνετε την επικόλληση.
 2. Κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου πριν από την οποία θέλετε να εμφανίζεται η λίστα και στη συνέχεια πατήστε τη συντόμευση CTRL+V για να κάνετε την επικόλληση.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης και στη συνέχεια:
  • Επιλέξτε Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης αν θέλετε να διατηρήσετε τη μορφοποίηση που είχε η λίστα κατά την αντιγραφή, ή
  • Επιλέξτε Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού αν θέλετε η λίστα να μορφοποιηθεί με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος κειμένου.

Επικόλληση λίστας σε υπάρχουσα λίστα

 1. Κάνετε αντιγραφή (CTRL+C) ή αποκοπή (CTRL+X) της λίστας και στη συνέχεια εντοπίστε τη λίστα όπου θα γίνει η επικόλληση.
 2. Κάνετε κλικ στο στοιχείο πάνω από το οποίο θα τοποθετηθεί η λίστα. Για να τοποθετηθεί η λίστα στο τέλος της υπάρχουσας κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου που ακολουθεί.
 3. Πατήστε τη συντόμευση CTRL+V για να κάνετε την επικόλληση και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης.
 4. Στο μενού Επιλογές επικόλλησης κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε Συγχώνευση με υπάρχουσα λίστα, όταν έχετε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:


   Εικ. 2: Eπικόλληση λίστας σε λίστα με συγχώνευση

   1. Αντιγράψατε μια αριθμημένη λίστα "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια αριθμημένη λίστα "Β", ώστε η αρίθμηση της "Α" να ακολουθεί την αρίθμηση της "Β".
   2. Αντιγράψατε μια λίστα με κουκκίδες "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια λίστα με αρίθμηση "Β" ώστε οι κουκκίδες της "Α" να αντικατασταθούν από αρίθμηση, που θα ακολουθεί την αρίθμηση της "Β".
   3. Αντιγράψατε μια αριθμημένη λίστα "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια λίστα με κουκκίδες "Β" ώστε η αρίθμηση της "Α" να αντικατασταθεί από κουκκίδες, όπως η "Β".
  • Επιλέξτε Επικόλληση νέας λίστας ή Επικόλληση λίστας χωρίς συγχώνευση, όταν έχετε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:


   Εικ. 3: Eπικόλληση λίστας σε λίστα χωρίς συγχώνευση

   1. Αντιγράψατε μια αριθμημένη λίστα "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια αριθμημένη λίστα "Β", ώστε η αρίθμηση και στις δύο λίστες να παραμείνει ως έχει.
   2. Αντιγράψατε μια αριθμημένη λίστα "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια λίστα με κουκκίδες "Β" ώστε η "Α" να διατηρήσει την αρίθμηση.
   3. Αντιγράψατε μια λίστα με κουκκίδες "Α" και θέλετε να την κάνετε επικόλληση σε μια λίστα με αρίθμηση "Β" ώστε η "Α" να διατηρήσει τις κουκκίδες.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή Επικόλληση νέας λίστας ή Επικόλληση λίστας χωρίς συγχώνευση χρησιμοποιείται συνήθως όταν η λίστα που κάνετε επικόλληση θέλετε να εμφανίζεται ως υπο-λίστα σε ένα από τα στοιχεία της υπάρχουσας λίστας, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Επικόλληση λίστας ως υπο-λίστα σε στοιχείο υπάρχουσας λίστας

 1. Κάνετε αντιγραφή (CTRL+C) ή αποκοπή (CTRL+V) της λίστας και στη συνέχεια εντοπίστε τη λίστα όπου θα γίνει η επικόλληση.
 2. Κάνετε κλικ στο επόμενο στοιχείο από αυτό που θα περιέχει την υπο-λίστα. Για να δημιουργήσετε υπο-λίστα στο τελευταίο στοιχείο της υπάρχουσας κάνετε κλικ στην αρχή της παραγράφου που ακολουθεί.
 3. Πατήστε τη συντόμευση CTRL+V για να κάνετε την επικόλληση και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης.
 4. Στο μενού Επιλογές επικόλλησης επιλέξτε Επικόλληση νέας λίστας ή Επικόλληση λίστας χωρίς συγχώνευση.
 5. Επιλέξτε τα στοιχεία που κάνατε επικόλληση και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Αύξηση εσοχής της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.
Σύνοψη
Θέμα
Επικόλληση στοιχείων λίστας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Control the formatting when you paste text», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.031/0048
Έκδοση
22/7/10
Αναθεώρηση
11/5/19

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Η μακροεντολή δεν εκτελείται όταν χρησιμοποιώ την αντίστοιχη συντόμευση ή κουμπί

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε δεν είναι διαθέσιμη. Για να είναι διαθέσιμη μια μακροεντολή πρέπει να είναι αποθηκευμένη στο πρότυπο ή σε ένα από τα έγγραφα που έχετε ανοικτά την δεδομένη στιγμή. Εφαρμόστε την επόμενη διαδικασία για να ελέγξετε αν η μακροεντολή είναι διαθέσιμη.

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας.
 2. Πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.


  Εικ. 1: Προσαρμογή συντομεύσεων

 3. Στο πεδίο Κατηγορίες του πλαισίου διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου (εικ. 1) επιλέξτε Μακροεντολές και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν η μακροεντολή δεν υπάρχει στη λίστα του πεδίου Μακροεντολές τότε δεν είναι αποθηκευμένη στο τρέχον πρότυπο ή σε ένα από τα έγγραφα που έχετε ανοικτά την δεδομένη στιγμή. Μπορείτε να:
   • Ανοίξετε προσωρινά το έγγραφο όπου είναι αποθηκευμένη η μακροεντολή ώστε να την εκτελέσετε.
   • Αντιγράψετε τη μακροεντολή στο τρέχον πρότυπο ή έγγραφο από ένα άλλο με το εργαλείο Οργάνωση.
  • Αν το όνομα της μακροεντολής υπάρχει στη λίστα του πεδίου Μακροεντολές, κάνετε κλικ για να το επιλέξετε και βεβαιωθείτε ότι η συντόμευση που προσπαθούσατε να χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση της μακροεντολής περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα του πεδίου Ισχύοντα πλήκτρα.
   • Αν το πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα είναι κενό, ίσως δεν έχετε αντιστοιχίσει συντόμευση για την εκτέλεση της μακροεντολής. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια καινούργια συντόμευση.
   • Αν το πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα είναι κενό, αλλά παρ' όλ' αυτά μπορείτε να εκτελείτε την μακροεντολή χρησιμοποιώντας συντόμευση, όταν εργάζεστε σε άλλο έγγραφο αυτό σημαίνει ότι έχετε αντιγράψει την μακροεντολή από εκείνο το έγγραφο στο τρέχον. Η αντιγραφή μιας μακροεντολής μεταξύ προτύπων ή εγγράφων δεν συμπεριλαμβάνει και την αντιστοιχισμένη συντόμευση. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε εξ αρχής τη διαδικασία αντιστοίχισης.
   • Αν στο πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα αναφέρεται άλλη συντόμευση από εκείνη που προσπαθούσατε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιήστε την ισχύουσα για να εκτελέσετε την μακροεντολή.
Σύνοψη
Θέμα
Η μακροεντολή δεν εκτελείται όταν χρησιμοποιώ την αντίστοιχη συντόμευση ή κουμπί
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.005/0047
Έκδοση
19/7/10
Αναθεώρηση
10/5/19

Τρίτη, 7 Μαΐου 2019

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές

Μια μακροεντολή είναι ένα σύνολο βημάτων, τα οποία μπορείτε να εκτελέσετε με μια κίνηση. Τέτοια βήματα είναι η πληκτρολόγηση κειμένου, το διπλό κλικ για την επιλογή μιας λέξης, το κλικ σε ένα κουμπί της κορδέλας, η χρήση μιας συντόμευσης πληκτρολογίου κ.ά. Οι μακροεντολές μπορούν να αυτοματοποιήσουν σχεδόν οποιαδήποτε εργασία κάνετε στο Word, και ακόμα περισσότερο, να κάνουν ενέργειες που νομίζατε ότι δεν μπορούσαν να γίνουν.

Οι μακροεντολές είναι γραμμένες στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA), αλλά εσείς δεν χρειάζεται να είστε προγραμματιστής για να τις δημιουργήσετε. Μπορείτε π.χ. να καταγράψετε μια μακροεντολή, όπως μαγνητοφωνείτε κάτι σε μαγνητόφωνο. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Καταγραφή μακροεντολής, το Word αυτόματα "μαγνητοφωνεί" τις ενέργειες που κάνετε, και τις μετατρέπει αυτόματα σε κώδικα VBA.

Πού καταχωρίζονται οι μακροεντολές

Οι μακροεντολές δεν αποτελούν ανεξάρτητα αρχεία. Είναι στοιχεία προγραμματισμού, και ως τέτοια ενσωματώνονται σε ένα έγγραφο ή πρότυπο, με τη μορφή modules (λειτουργικών μονάδων), μαζί με διάφορα άλλα στοιχεία προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το Word. Για να δείτε και να διαχειριστείτε αυτά τα στοιχεία προγραμματισμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο VB Editor.

Το αν θα χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο ή ένα έγγραφο για να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή εξαρτάται από τις δικές σας επιλογές και αυτή είναι μια σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρετε πριν κάνετε την καταγραφή ή την εγκατάσταση της μακροεντολής.

 • Βασικό πρότυπο
  Τα περισσότερα άρθρα που ασχολούνται με τις μακροεντολές, προτείνουν ως τον καλύτερο χώρο αποθήκευσης το πρότυπο, εννοώντας το Βασικό πρότυπο του Word, Normal.dotm. Αυτή είναι μια καλή πρόταση, καθώς οι μακροεντολές που αποθηκεύονται στο βασικό πρότυπο είναι διαθέσιμες σε όλα τα έγγραφα. Ωστόσο έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από ένα υπολογιστή Α σε έναν υπολογιστή Β. Η αντικατάσταση του πρότυπου στον υπολογιστή Β από το πρότυπο του Α θα καταργήσει τυχόν άλλες ρυθμίσεις και προσαρμογές που είχε κάνει ο χρήστης του Β.
  Το μειονέκτημα αναφέρουν και άρθρα της Microsoft αλλά δεν είναι απόλυτα ακριβές. Μπορεί να γίνει εξαγωγή/εισαγωγή μόνο του κώδικα της μακροεντολής μεταξύ των δύο υπολογιστών, π.χ. με την Οργάνωση, χωρίς να επηρεαστούν οι υπόλοιπες ρυθμίσεις στο βασικό πρότυπο του Β.
 • Καθολικό πρότυπο
  Αν εξαιρέσουμε την πρόσθετη διαδικασία που χρειάζεται για τη δημιουργία και την αποθήκευση ενός καθολικού προτύπου, η χρήση του για την αποθήκευση των μακροεντολών είναι πολύ καλή πρόταση. Εκτός του ότι με αυτόν τον τρόπο δεν "ανακατεύετε" τις προεπιλεγμένες λειτουργίες του Word με τις δικές σας ρυθμίσεις και προσαρμογές, έχετε μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείρισή του και τη μεταφορά του από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο.
 • Έγγραφο
  Η αποθήκευση της μακροεντολής σε ένα έγγραφο έχει περιορισμένη λειτουργικότητα: Η μακροεντολή θα λειτουργεί μόνο όταν το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ανοικτό.

Ονοματολογία μακροεντολών

Όταν θέλετε να καταγράψετε μια μακροεντολή, ανάμεσα στις πρώτες επιλογές που πρέπει να κάνετε είναι να δηλώσετε το όνομα της μακροεντολής. Το όνομα της μακροεντολής πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Πρέπει να αρχίζει από γράμμα και να περιέχει μόνο γράμματα, αριθμούς και παύλες υπογράμμισης (_), χωρίς κενά διαστήματα.
 • Το όνομα μπορεί να έχει μέχρι 80 χαρακτήρες.
 • Συνήθως χρησιμοποιούνται αγγλικοί χαρακτήρες αλλά και οι ελληνικοί ισχύουν.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα επόμενα ονόματα, τα οποία έχει παρακρατήσει το Word, για μακροεντολές που εκτελούνται όταν λαμβάνει χώρα ένα συγκεκριμένο συμβάν:
  Η μακροεντολή... εκτελείται όταν...
  AutoExec ανοίγετε το Word
  AutoExit κλείνετε το Word
  AutoOpen ανοίγετε ένα έγγραφο
  AutoNew δημιουργείτε ένα νέο έγγραφο
  AutoClose κλείνετε ένα έγγραφο

Στοιχεία μιας μακροεντολής

Η μακροεντολή αποτελείται από κώδικα VBA, σε ένα ενιαίο σύνολο εντολών, γνωστό με το όνομα ρουτίνα (routine). Η επόμενη μακροεντολή μετατρέπει τους χαρακτήρες ενός επιλεγμένου κειμένου σε κεφαλαία, και στη συνέχεια ο δείκτης μεταφέρεται στο τέλος της επιλεγμένης περιοχής:

Sub allCapitals()
 Selection.Range.Case = wdUpperCase
 Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
End Sub

Στο ανωτέρω παράδειγμα, εμφανίζονται τα μέρη, που αποτελούν μια μακροεντολή:

 • Η μακροεντολή αρχίζει με τη δήλωση έναρξης της ρουτίνας Sub.
 • Στην ίδια γραμμή ακολουθεί το όνομα της μακροεντολής με ένα ζεύγος παρενθέσεων allCapitals().
 • Οι επόμενες γραμμές περιλαμβάνουν τον πραγματικό κώδικα, αυτόν που εκτελείται όταν χρησιμοποιείτε τη μακροεντολή.
 • Η τελευταία γραμμή είναι η δήλωση τέλους της ρουτίνας End Sub.

Περισσότερες πληροφορίες για τον κώδικα μιας μακροεντολής δείτε την ενότητα Κώδικας μακροεντολής του θέματος Γνωριμία με τον Visual Basic Editor.

Θέματα ασφαλείας

Οι μακροεντολές μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά ταυτόχρονα να είναι και βλαβερές. Η ασφάλεια σχετικά με τη χρήση των μακροεντολών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μια μακροεντολή που έχει γραφεί με κακό σκοπό μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο τα έγγραφά σας αλλά και ολόκληρο το σύστημα του υπολογιστή.

Αν γνωρίζετε VBA, μπορείτε να ελέγξετε τον κώδικα της μακροεντολής για να διαπιστώσετε αν η χρήση της είναι ασφαλής ή όχι. Αν δεν γνωρίζετε VBA, ο βασικός κανόνας είναι να μη χρησιμοποιείτε μακροεντολές που δεν εμπιστεύεστε την προέλευσή τους. Επιπλέον, στο Word (και σε όλες τις εφαρμογές του Office) μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας που θα χρησιμοποιείται, ώστε να εμφανίζεται μια προειδοποίηση κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο με μακροεντολές και να επιλέγετε ποια μακροεντολή θα εκτελείται και ποια όχι.

Σύνοψη
Θέμα
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.02.006/0046
Έκδοση
17/7/10
Αναθεώρηση
7/5/19

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

Οργάνωση στυλ και μακροεντολών

Το πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις μακροεντολές και τα στυλ. Μπορείτε να αντιγράψετε στοιχεία από το ένα έγγραφο ή πρότυπο σε ένα άλλο, να τα μετονομάσετε ή ακόμα και να τα διαγράψετε.

Με τη δυνατότητα που σας δίνει να αντιγράψετε στοιχεία μεταξύ εγγράφων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Οργάνωση για να μεταφέρετε στυλ και μακροεντολές σε ένα έγγραφο, το οποίο θα διαμοιράσετε στη συνέχεια σε μια ομάδα εργασίας, ώστε να χρησιμοποιούν όλοι τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που θέλετε.

Για να εμφανίσετε την Οργάνωση κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου ALT+F8 και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Οργάνωση.
 • Στην καρτέλα Προβολή κάνετε κλικ στο κουμπί Μακροεντολές και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Οργάνωση.


Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση

Το πλαίσιο διαλόγου έχει δύο καρτέλες (εικ. 1) για την οργάνωση των στυλ και των μακροεντολών, οι οποίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Σε παλαιότερες εκδόσεις υπήρχε επίσης η καρτέλα Αυτόματο κείμενο, η οποία από τη εμφάνιση της κορδέλας και μετά (Word 2007) μεταφέρθηκε στα Γρήγορα τμήματα (καρτέλα Προβολή > Εξερεύνηση Γρήγορων τμημάτων > Οργάνωση μπλοκ δόμησης).

Σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word, το πλαίσιο εμφανίζει τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο τρέχον έγγραφο (αριστερή λίστα) και στο τρέχον πρότυπο (δεξιά λίστα). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ένα ή και τα δύο πεδία Μακροεντολές διαθέσιμο στο για να εργαστείτε με διαφορετικά αρχεία και πρότυπα, χωρίς να παίζει ρόλο σε ποιο από αυτά θα επιλέξετε το πρότυπο και σε ποιο το έγγραφο, ή αν και οι δύο επιλογές σας θα αφορούν μόνο πρότυπα ή μόνο έγγραφα.

Το Word από προεπιλογή εμφανίζει τα έγγραφα και πρότυπα που είναι ενεργά τη δεδομένη στιγμή, στα δύο πεδία Μακροεντολές διαθέσιμο στο. Αν θέλετε να διαχειριστείτε τα στυλ και τις μακροεντολές που υπάρχουν σε άλλο έγγραφο ή πρότυπο κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά Κλείσιμο αρχείου. Όταν μετονομαστεί σε Άνοιγμα αρχείου κάνετε πάλι κλικ για να αναζητήσετε αυτό που θέλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ειδικά για τις λίστες των μακροεντολών, τα ονόματα που εμφανίζονται δεν είναι τα ονόματα των μακροεντολών αλλά των modules που τις περιέχουν. Ένα module μπορεί να περιέχει πολλές μακροεντολές. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί ειδικά όταν διαγράφετε μακροεντολές. Περισσότερα για τα modules δείτε στο θέμα Γνωριμία με τον Visual Basic Editor.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα στυλ και τις μακροεντολές ενός προτύπου ή εγγράφου με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Για να αντιγράψετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το σε κάποια από τις δύο λίστες και κάνετε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή, για να το αντιγράψετε στην άλλη.
 • Για να διαγράψετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το και κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
 • Για να μετονομάσετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το και κάνετε κλικ στο κουμπί Μετονομασία. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο που εμφανίζεται.
Σύνοψη
Θέμα
Οργάνωση στυλ και μακροεντολών
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.030/0045
Έκδοση
14/7/10
Αναθεώρηση
6/5/19

Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Προσαρμογή της κορδέλας

Στο Word μπορείτε να προσαρμόσετε την κορδέλα με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Μπορείτε π.χ. να δημιουργήσετε μια ομάδα εντολών σε μια από τις υπάρχουσες καρτέλες ή σε μια νέα καρτέλα και εκεί να τοποθετήσετε τις εντολές που χρησιμοποιείτε συνήθως.

Μπορείτε να μετονομάσετε τις καρτέλες και τις ομάδες των εντολών, να τους αλλάξετε θέση ή να αποκρύψετε αυτές που δεν θέλετε να εμφανίζονται στην κορδέλα. Δεν μπορείτε όμως να προσαρμόσετε τις ενσωματωμένες εντολές του Word.

Για όλες τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε θα χρησιμοποιήσετε τη σελίδα ρυθμίσεων της κορδέλας. Για να την εμφανίσετε κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Κάνετε δεξιό κλικ σε ένα σημείο της κορδέλας και στο μενού συντομίας επιλέξετε την εντολή Προσαρμογή της κορδέλας.
 • Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στο πλαίσιο Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή της κορδέλας.

Εργασία με καρτέλες και ομάδες

Προσθήκη προσαρμοσμένης καρτέλας ή ομάδας

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες καρτέλες ή ομάδες, ανάλογα με το αν πρόκειται να προσθέσετε νέα καρτέλα ή νέα ομάδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η νέα καρτέλα ή ομάδα θα τοποθετηθεί μετά (κάτω από) την καρτέλα ή την ομάδα που επιλέξατε.
  • Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέας καρτέλας μετά από την ενσωματωμένη καρτέλα Καταχώριση ημερολογίου Web και τις επόμενες από αυτήν.
  • Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέας ομάδας στην ενσωματωμένη καρτέλα Πρόσθετα.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Νέα καρτέλα ή Νέα ομάδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν προσθέσατε μια νέα καρτέλα, μαζί με αυτή δημιουργείται αυτόματα και μια νέα ομάδα. Για να ξεχωρίζουν από τις ενσωματωμένες καρτέλες και ομάδες του Word, το όνομά τους συνοδεύει η λέξη "(Προσαρμοσμένη)", αλλά αυτή η λέξη δεν θα εμφανίζεται στην κορδέλα του Word.

 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μετονομασία ενσωματωμένων και προσαρμοσμένων καρτελών ή ομάδων

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα ή την ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να μετονομάσετε την ενσωματωμένη καρτέλα Πρόσθετα.

 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μετονομασία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.
 3. Κλείστε όλα τα πλαίσια διαλόγου με OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Αλλαγή θέσης ενσωματωμένων και προσαρμοσμένων καρτελών ή ομάδων

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα ή την ομάδα που θέλετε να μετακινήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να μετακινήσετε την ενσωματωμένη καρτέλα Καταχώριση ημερολογίου Web και τις επόμενες από αυτήν.

 2. Κάνετε κλικ στο βέλος Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω ώσπου να καταλήξετε στη θέση που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Απόκρυψη ενσωματωμένης ή προσαρμοσμένης καρτέλας

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας καταργήστε την επιλογή δίπλα από το όνομα της καρτέλας που θέλετε να αποκρύψετε.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Διαγραφή καρτέλας ή ομάδας

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα ή την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Δεν μπορείτε να διαγράψετε κάποια από τις ενσωματωμένες καρτέλες του Word.
  • Μετά το πάτημα του κουμπιού Κατάργηση, τόσο η καρτέλα όσο και η ομάδα διαγράφονται άμεσα, χωρίς την εμφάνιση κάποιου προειδοποιητικού μηνύματος. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί στις επιλογές σας.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εργασία με εντολές

Προσθήκη εντολής σε προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στο πεδίο Επιλογή εντολών από επιλέξτε την κατηγορία που περιλαμβάνει την εντολή που θέλετε και στη συνέχεια, από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέξτε τη συγκεκριμένη εντολή.
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την προσαρμοσμένη ομάδα όπου θα προσθέσετε την εντολή και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μετονομασία εντολής μιας προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την εντολή που θέλετε να μετονομάσετε.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μετονομασία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.
 3. Κλείστε όλα τα πλαίσια διαλόγου με OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Αλλαγή θέσης μιας εντολής σε προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την εντολή που θέλετε να μετακινήσετε.
 2. Κάνετε κλικ στο βέλος Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω ώσπου να καταλήξετε στη θέση που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Διαγραφή εντολής από προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την εντολή που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το πάτημα του κουμπιού Κατάργηση, η εντολή διαγράφεται άμεσα, χωρίς την εμφάνιση κάποιου προειδοποιητικού μηνύματος. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί στις επιλογές σας.

 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Επαναφορά της κορδέλας

Μπορείτε να επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση όλες τις ενσωματωμένες καρτέλες ταυτόχρονα, ή την ενσωματωμένη καρτέλα που έχετε επιλέξει. Σημειώστε ότι κάνοντας ταυτόχρονη επαναφορά όλων των ενσωματωμένων καρτελών, γίνεται αυτόματα και επαναφορά της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης.

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε την εντολή Επαναφορά μόνο της επιλεγμένης καρτέλας της κορδέλας για να επαναφέρετε μόνο την καρτέλα που έχετε ήδη επιλέξει.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εντολή δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει μία από τις ενσωματωμένες καρτέλες του Word που δεν περιέχει προσαρμοσμένες ομάδες και εντολές.

  • Επιλέξτε την εντολή Επαναφορά όλων των προσαρμογών για να επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση όλες τις ενσωματωμένες καρτέλες του Word, αλλά και τα περιεχόμενα της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης.
 2. Κάνετε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εισαγωγή και εξαγωγή των ρυθμίσεων της κορδέλας

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των ρυθμίσεων της κορδέλας σε ένα αρχείο, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για να κάνετε εισαγωγή των ρυθμίσεων σε έναν άλλον υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, η κορδέλα του προγράμματος θα είναι ίδια και στους δύο υπολογιστές, ώστε να τη χρησιμοποιείτε με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει. Σημειώστε ότι οι εξαγώμενες ρυθμίσεις αφορούν και την κορδέλα και την εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης. Κατ' αναλογία, η εισαγωγή των ρυθμίσεων σε άλλον υπολογιστή θα αντικαταστήσει τυχόν ρυθμίσεις που έχουν γίνει τόσο στην κορδέλα όσο και στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης. Αν πιστεύετε ότι ίσως θελήσετε να επαναφέρετε τις προσαρμογές που έχετε τη συγκεκριμένη στιγμή, εξαγάγετέ τις σε ένα αρχείο πριν εισαγάγετε τις νέες.

 1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή αρχείου προσαρμογών αν θέλετε να εισαγάγετε τις προσαρμογές από ένα αρχείο.
  • Επιλέξτε την εντολή Εξαγωγή όλων των προσαρμογών αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο προσαρμογών.
Σύνοψη
Θέμα
Προσαρμογή της κορδέλας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Customize the ribbon in Office», Office Online Support

– «Microsoft Word 2016 Step by Step», Joan Lambert, Microsoft Press ©2015

Ταυτότητα
3.01.001/0044
Έκδοση
13/7/10
Αναθεώρηση
4/5/19

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα από συντόμευση

Οι συντομεύσεις υπάρχουν για να διευκολύνουν τον χρήστη, κάνοντας αυτό ακριβώς που λέει τ' όνομά τους: Συντομεύουν την εκτέλεση μιας ενέργειας, μιας διαδικασίας, που με άλλον τρόπο θα χρειαζόταν περισσότερον χρόνο. Γι' αυτό και το Word είναι οπλισμένο με μερικές εκατοντάδες συντομεύσεις (αν μπορώ να υπολογίσω θεωρητικά), για τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες του.

Επειδή όμως υπάρχουν εργασίες που μπορεί να επαναλαμβάνετε συχνά και για τις οποίες δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη συντόμευση του Word δείτε το επόμενο παράδειγμα, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν οδηγό για να δημιουργήσετε τις δικές σας αντιστοιχίσεις.

Συντόμευση για την άνω τελεία

Η άνω τελεία δεν υπήρξε ποτέ στο πληκτρολόγιο. Ωστόσο, πάντα σχεδόν υπήρχε κάποιος τρόπος να την εμφανίσετε στο έγγραφο. Μερικοί από αυτούς:

 • Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό ALT+0903. Έχει το μειονέκτημα ότι ο τετραψήφιος πρέπει να πληκτρολογηθεί στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, που πολλοί φορητοί υπολογιστές δεν έχουν.
 • Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό 387, ALT+X. (Πληκτρολογήστε τον αριθμό και αμέσως μετά τη συντόμευση ALT+X). Πιο καλή από την προηγούμενη μέθοδο αλλά έχει κι αυτή μειονέκτημα, γιατί ο κωδικός 387 προέρχεται από την κωδικοποίηση Unicode, με αποτέλεσμα να μην είναι συμβατός με παλαιότερες κωδικοποιήσεις των ελληνικών χαρακτήρων (OEM 737, ISO 8859-7, ANSI-1253).
 • Αντιγράψτε την από το εργαλείο Πίνακας χαρακτήρων των Windows. (Πολλά βήματα. Όλη αυτή η διαδικασία αναιρεί την έννοια της συντόμευσης).

Με όλα αυτά τα μειονεκτήματα καταλήγουμε τελικά στη μόνη λύση: Να δημιουργήσουμε μια συντόμευση που και γρήγορη θα είναι αλλά και θα τη θυμούνται εύκολα οι γέροι σαν κι εμένα! Ας δούμε τη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή πατήστε το κουμπί Σύμβολο και στη συνέχεια επιλέξτε Περισσότερα σύμβολα.
 2. Στο πλαίσιο Σύμβολο, στο πεδίο Υποσύνολο επιλέξτε την ενότητα Ελληνικά και κοπτικά.
 3. Κάνετε κλικ στη άνω τελεία, (είναι μεταξύ των Ά και Έ με τόνο) και πατήστε Πλήκτρο συντόμευσης.
 4. Στο πλαίσιο Προσαρμογή πληκτρολογίου κάνετε κλικ στο πεδίο Νέο πλήκτρο συντόμευσης και στη συνέχεια πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα CTRL+. (τελεία). Το "+" σημαίνει: κρατάμε πατημένο το πλήκτρο CTRL και πατάμε την τελεία.
  Όλες οι συντομεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήκτρα CTRL ή/και ALT.
 5. Βεβαιωθείτε ότι κάτω (έξω) από το πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα αναφέρει "Είναι αντιστοιχισμένο στο: (χωρίς αντιστοίχιση)".

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει τη συντόμευση "CTRL+." σε κάποια άλλη ενέργεια, η νέα αντιστοίχιση θα καταργήσει την προηγούμενη. Πατήστε BACKSPACE για να διαγράψετε τη συντόμευση στο πεδίο Νέο πλήκτρο συντόμευσης και δοκιμάστε κάποια άλλη.

 6. Στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο επιλέξτε αν η συντόμευση θα αποθηκευτεί σε πρότυπο ή σε έγγραφο.

  Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

  Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

  Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

 7. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση και στο κουμπί Κλείσιμο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 8. Κλείστε το πλαίσιο Σύμβολο. Αν θέλετε να εισαγάγετε μια άνω τελεία χρησιμοποιήστε τη συντόμευση που δημιουργήσατε.

Σχόλια

Σχετικά με τη συντόμευση 387, ALT+X που αναφέρω ανωτέρω, να προσθέσω μερικές "τεχνικές" πληροφορίες:

Πρώτον, ο αριθμός 387 είναι, όπως είπαμε, ο κωδικός της άνω τελείας στους πίνακες Unicode, που χρησιμοποιούν δεκαεξαδική μορφή. Σε δεκαδική μορφή αντιστοιχεί στο αριθμό 903 που χρησιμοποιείται για να εισαγάγουμε την άνω τελεία με το αριθμητικό πληκτρολόγιο (σ' αυτή την περίπτωση όλες οι συντομεύσεις χρησιμοποιούν τετραψήφια μορφή: ALT+Num0903).

Δεύτερον, ο συνδυασμός ALT+X ισχύει και σε άλλα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, όπως το WordPad των Windows. Η δουλειά του συνδυασμού είναι να εναλλάσσει το προηγούμενο σύμβολο ή αριθμό (έως και 5ψήφιο) μεταξύ της μορφής του και της δεκαεξαδικής τιμής Unicode: Πατώντας ALT+X μετά τον αριθμό 387 θα τον μετατρέψει στην άνω τελεία. Πατώντας ALT+X μετά την άνω τελεία θα τη μετατρέψει στον αριθμό 387.

Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα από συντόμευση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
2.01.002/0043
Έκδοση
9/7/10
Αναθεώρηση
3/5/19