Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Όταν έχετε ήδη δημιουργήσει μια λίστα, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την εσοχή ορισμένων στοιχείων, για να μετατρέψετε τη λίστα σε λίστα πολλών επιπέδων. Αυτό είναι χρήσιμο, όταν θέλετε π.χ. ορισμένα στοιχεία να φαίνεται ότι "ανήκουν" στο στοιχείο της λίστας που προηγείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε δημιουργήσει τη λίστα και θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα πολλών επιπέδων εξ αρχής δείτε το θέμα Λίστα πολλών επιπέδων.

Για να αυξήσετε την εσοχή επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

  • Πατήστε το πλήκτρο TAB.
  • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Αύξηση εσοχής.
  • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης των εργαλείων Κουκκίδες ή Αρίθμηση και από την εντολή Αλλαγή επιπέδου λίστας επιλέξτε ένα από τα κατώτερα επίπεδα.

Για να μειώσετε την εσοχή (για όλα τα επίπεδα πλην του πρώτου) επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

  • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου SHIFT+TAB.
  • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Μείωση εσοχής.
  • Στην ομάδα Παράγραφος της καρτέλας Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης των εργαλείων Κουκκίδες ή Αρίθμηση και από την εντολή Αλλαγή επιπέδου λίστας επιλέξτε ένα από τα ανώτερα επίπεδα.

Αφού προσαρμόσετε τα επίπεδα όπως θέλετε, μπορείτε να μορφοποιήσετε το κάθε επίπεδο ανεξάρτητα (να αλλάξετε στυλ κουκκίδας ή αρίθμησης, να αλλάξετε γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.). Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στο θέμα Λίστα πολλών επιπέδων.

Σύνοψη
Θέμα
Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.032/0049
Έκδοση
23/7/10
Αναθεώρηση
13/5/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου