Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

"Έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση

Η "Έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση ασχολείται κυρίως με τη διευθέτηση του χώρου που καταλαμβάνει το αντικείμενο που κάνετε αποκοπή και επικόλληση. Έτσι, στην πιο συνηθισμένη λειτουργία της, όταν κάνετε αποκοπή μιας λέξης, μπορεί να ρυθμίσει τα κενά που υπήρχαν πριν και μετά τη λέξη, όπως και τα κενά που θα χρειαστούν πριν και μετά τη λέξη στο σημείο επικόλλησης.

Αυτή, και μερικές ακόμα από τις μικρές αλλά χρήσιμες λεπτομέρειες που διαχειρίζεται η "Έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση μπορείτε να ρυθμίσετε μέσα από το πλαίσιο Επιλογές του Word:

 1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους.
 2. Στην ενότητα Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση ενεργοποιήστε, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο, το πεδίο Χρήση "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης και πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις.
 3. Αφού κάνετε τις επιλογές που θέλετε πατήστε το κουμπί OK και στα δύο πλαίσια για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Δείτε στη συνέχεια τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε πεδίο των ρυθμίσεων.

Χρήση προεπιλεγμένων επιλογών για
Μπορείτε να επιλέξετε πότε θα λειτουργεί η "έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση, ανάλογα με την έκδοση του Word στην οποία δημιουργήθηκε ένα έγγραφο. Διαθέσιμες επιλογές:

 • Word 2002 - 2010
  Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν σε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από τις εκδόσεις 2002 έως 2010 του Word.
 • Word 97 - 2000
  Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν σε έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από τις εκδόσεις 97 έως 2000 του Word.
 • Προσαρμογή
  Οι ρυθμίσεις θα ισχύουν σε έγγραφα όλων των εκδόσεων του Word.

Αυτόματη ρύθμιση απόστασης προτάσεων και λέξεων
Αφαιρεί τα επιπλέον διαστήματα ή προσθέτει τα απαραίτητα διαστήματα. Π.χ. όταν επιλέγετε μια λέξη και τη διαγράφετε θα διαγραφεί αυτόματα και το διάστημα που την ακολουθεί.

Ρύθμιση διαστήματος παραγράφων κατά την επικόλληση
Αποτρέπει τη δημιουργία κενών παραγράφων και προσαρμόζει με ενιαίο τρόπο τις αποστάσεις μεταξύ παραγράφων κατά την επικόλληση.

Ρύθμιση μορφοποίησης και στοίχισης πίνακα κατά την επικόλληση
Έχει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με το στοιχείο του πίνακα που κάνετε επικόλληση. Π.χ. όταν αντιγράφονται μεμονωμένα κελιά μετατρέπονται σε κείμενο κατά την επικόλληση. Τα συνεχόμενα κελιά, όταν επικολλώνται σε κελί, μετατρέπονται σε γραμμές κειμένου (και όχι σε ένθετο πίνακα). Ο πίνακας που επικολλάται σε πίνακα προσαρμόζεται ανάλογα με τη μορφοποίηση του προορισμού.

Συμπεριφορά "έξυπνου" στυλ
Το Word ελέγχει αν το στυλ της προέλευσης υπάρχει και στον προορισμό. Με ενεργοποιημένο το πεδίο, εφαρμόζεται το στυλ του προορισμού. Με απενεργοποιημένο το πεδίο διατηρείται το στυλ της προέλευσης. Στην πράξη δεν έχει αποτέλεσμα καθώς αυτή η διαδικασία ελέγχεται από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις Αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης.

Συγχώνευση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το PowerPoint
Έχει διαφορετικά αποτελέσματα, ανάλογα με το στοιχείο του PowerPoint που έχει αντιγραφεί. Π.χ. Το κείμενο μορφοποιείται ανάλογα με το περιβάλλον κείμενο, ή τον πίνακα του προορισμού. Η λίστα μορφοποιείται σύμφωνα με το τελευταίο στυλ λίστας, κουκκίδας ή αρίθμησης που είχε εφαρμοστεί στο έγγραφο του Word. Οι υπερσυνδέσεις, οι εικόνες και τα αντικείμενα σύνδεσης και ενσωμάτωσης (OLE), διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους.

Ρύθμιση μορφοποίησης κατά την επικόλληση από το Excel
Ενεργοποιήστε την εντολή (απενεργοποιημένη εκ προεπιλογής) αν θέλετε τα δεδομένα του Excel να επικολλούνται σαν πίνακας και τα γραφήματα σαν εικόνες (αντί για αντικείμενα OLE).

Συγχώνευση λιστών που έχουν επικολληθεί με περιβάλλουσες λίστες
Συγχωνεύει τη λίστα προέλευσης στη λίστα που γίνεται η επικόλληση (προορισμός). Η μορφή της λίστας μετά την επικόλληση θα είναι σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα (δείτε επίσης Επικόλληση στοιχείων λίστας):

Πίνακας 1: Συνδυασμοί επικόλλησης λίστας σε λίστα

Αντιγράφεται... για επικόλληση σε... η τελική μορφή θα είναι...
Αριθμημένη λίστα Αριθμημένη λίστα Αριθμημένη λίστα με ενιαία αρίθμηση
Αριθμημένη λίστα Λίστα με κουκκίδες Λίστα με κουκκίδες
Λίστα με κουκκίδες Λίστα με κουκκίδες Λίστα με κουκκίδες
Λίστα με κουκκίδες Αριθμημένη λίστα Αριθμημένη λίστα με ενιαία αρίθμηση
Σύνοψη
Θέμα
"Έξυπνη" αποκοπή και επικόλληση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Options used for "Smart cut and paste" settings», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
3.01.003/0052
Έκδοση
7/9/10
Αναθεώρηση
21/5/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου