Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα από συντόμευση

Οι συντομεύσεις υπάρχουν για να διευκολύνουν τον χρήστη, κάνοντας αυτό ακριβώς που λέει τ' όνομά τους: Συντομεύουν την εκτέλεση μιας ενέργειας, μιας διαδικασίας, που με άλλον τρόπο θα χρειαζόταν περισσότερον χρόνο. Γι' αυτό και το Word είναι οπλισμένο με μερικές εκατοντάδες συντομεύσεις (αν μπορώ να υπολογίσω θεωρητικά), για τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες του.

Επειδή όμως υπάρχουν εργασίες που μπορεί να επαναλαμβάνετε συχνά και για τις οποίες δεν υπάρχει μια προκαθορισμένη συντόμευση του Word δείτε το επόμενο παράδειγμα, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν οδηγό για να δημιουργήσετε τις δικές σας αντιστοιχίσεις.

Συντόμευση για την άνω τελεία

Η άνω τελεία δεν υπήρξε ποτέ στο πληκτρολόγιο. Ωστόσο, πάντα σχεδόν υπήρχε κάποιος τρόπος να την εμφανίσετε στο έγγραφο. Μερικοί από αυτούς:

 • Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό ALT+0903. Έχει το μειονέκτημα ότι ο τετραψήφιος πρέπει να πληκτρολογηθεί στο αριθμητικό πληκτρολόγιο, που πολλοί φορητοί υπολογιστές δεν έχουν.
 • Χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό 387, ALT+X. (Πληκτρολογήστε τον αριθμό και αμέσως μετά τη συντόμευση ALT+X). Πιο καλή από την προηγούμενη μέθοδο αλλά έχει κι αυτή μειονέκτημα, γιατί ο κωδικός 387 προέρχεται από την κωδικοποίηση Unicode, με αποτέλεσμα να μην είναι συμβατός με παλαιότερες κωδικοποιήσεις των ελληνικών χαρακτήρων (OEM 737, ISO 8859-7, ANSI-1253).
 • Αντιγράψτε την από το εργαλείο Πίνακας χαρακτήρων των Windows. (Πολλά βήματα. Όλη αυτή η διαδικασία αναιρεί την έννοια της συντόμευσης).

Με όλα αυτά τα μειονεκτήματα καταλήγουμε τελικά στη μόνη λύση: Να δημιουργήσουμε μια συντόμευση που και γρήγορη θα είναι αλλά και θα τη θυμούνται εύκολα οι γέροι σαν κι εμένα! Ας δούμε τη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή πατήστε το κουμπί Σύμβολο και στη συνέχεια επιλέξτε Περισσότερα σύμβολα.
 2. Στο πλαίσιο Σύμβολο, στο πεδίο Υποσύνολο επιλέξτε την ενότητα Ελληνικά και κοπτικά.
 3. Κάνετε κλικ στη άνω τελεία, (είναι μεταξύ των Ά και Έ με τόνο) και πατήστε Πλήκτρο συντόμευσης.
 4. Στο πλαίσιο Προσαρμογή πληκτρολογίου κάνετε κλικ στο πεδίο Νέο πλήκτρο συντόμευσης και στη συνέχεια πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα CTRL+. (τελεία). Το "+" σημαίνει: κρατάμε πατημένο το πλήκτρο CTRL και πατάμε την τελεία.
  Όλες οι συντομεύσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα πλήκτρα CTRL ή/και ALT.
 5. Βεβαιωθείτε ότι κάτω (έξω) από το πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα αναφέρει "Είναι αντιστοιχισμένο στο: (χωρίς αντιστοίχιση)".

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν έχετε ήδη αντιστοιχίσει τη συντόμευση "CTRL+." σε κάποια άλλη ενέργεια, η νέα αντιστοίχιση θα καταργήσει την προηγούμενη. Πατήστε BACKSPACE για να διαγράψετε τη συντόμευση στο πεδίο Νέο πλήκτρο συντόμευσης και δοκιμάστε κάποια άλλη.

 6. Στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο επιλέξτε αν η συντόμευση θα αποθηκευτεί σε πρότυπο ή σε έγγραφο.

  Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

  Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
  • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

  Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

 7. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αντιστοίχιση και στο κουμπί Κλείσιμο για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 8. Κλείστε το πλαίσιο Σύμβολο. Αν θέλετε να εισαγάγετε μια άνω τελεία χρησιμοποιήστε τη συντόμευση που δημιουργήσατε.

Σχόλια

Σχετικά με τη συντόμευση 387, ALT+X που αναφέρω ανωτέρω, να προσθέσω μερικές "τεχνικές" πληροφορίες:

Πρώτον, ο αριθμός 387 είναι, όπως είπαμε, ο κωδικός της άνω τελείας στους πίνακες Unicode, που χρησιμοποιούν δεκαεξαδική μορφή. Σε δεκαδική μορφή αντιστοιχεί στο αριθμό 903 που χρησιμοποιείται για να εισαγάγουμε την άνω τελεία με το αριθμητικό πληκτρολόγιο (σ' αυτή την περίπτωση όλες οι συντομεύσεις χρησιμοποιούν τετραψήφια μορφή: ALT+Num0903).

Δεύτερον, ο συνδυασμός ALT+X ισχύει και σε άλλα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, όπως το WordPad των Windows. Η δουλειά του συνδυασμού είναι να εναλλάσσει το προηγούμενο σύμβολο ή αριθμό (έως και 5ψήφιο) μεταξύ της μορφής του και της δεκαεξαδικής τιμής Unicode: Πατώντας ALT+X μετά τον αριθμό 387 θα τον μετατρέψει στην άνω τελεία. Πατώντας ALT+X μετά την άνω τελεία θα τη μετατρέψει στον αριθμό 387.

Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα από συντόμευση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
2.01.002/0043
Έκδοση
9/7/10
Αναθεώρηση
3/5/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου