Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Προσαρμογή της κορδέλας

Στο Word μπορείτε να προσαρμόσετε την κορδέλα με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Μπορείτε π.χ. να δημιουργήσετε μια ομάδα εντολών σε μια από τις υπάρχουσες καρτέλες ή σε μια νέα καρτέλα και εκεί να τοποθετήσετε τις εντολές που χρησιμοποιείτε συνήθως.

Μπορείτε να μετονομάσετε τις καρτέλες και τις ομάδες των εντολών, να τους αλλάξετε θέση ή να αποκρύψετε αυτές που δεν θέλετε να εμφανίζονται στην κορδέλα. Δεν μπορείτε όμως να προσαρμόσετε τις ενσωματωμένες εντολές του Word.

Για όλες τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε θα χρησιμοποιήσετε τη σελίδα ρυθμίσεων της κορδέλας. Για να την εμφανίσετε κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Κάνετε δεξιό κλικ σε ένα σημείο της κορδέλας και στο μενού συντομίας επιλέξετε την εντολή Προσαρμογή της κορδέλας.
 • Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στο πλαίσιο Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή της κορδέλας.

Εργασία με καρτέλες και ομάδες

Προσθήκη προσαρμοσμένης καρτέλας ή ομάδας

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες καρτέλες ή ομάδες, ανάλογα με το αν πρόκειται να προσθέσετε νέα καρτέλα ή νέα ομάδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η νέα καρτέλα ή ομάδα θα τοποθετηθεί μετά (κάτω από) την καρτέλα ή την ομάδα που επιλέξατε.
  • Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέας καρτέλας μετά από την ενσωματωμένη καρτέλα Καταχώριση ημερολογίου Web και τις επόμενες από αυτήν.
  • Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέας ομάδας στην ενσωματωμένη καρτέλα Πρόσθετα.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Νέα καρτέλα ή Νέα ομάδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν προσθέσατε μια νέα καρτέλα, μαζί με αυτή δημιουργείται αυτόματα και μια νέα ομάδα. Για να ξεχωρίζουν από τις ενσωματωμένες καρτέλες και ομάδες του Word, το όνομά τους συνοδεύει η λέξη "(Προσαρμοσμένη)", αλλά αυτή η λέξη δεν θα εμφανίζεται στην κορδέλα του Word.

 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μετονομασία ενσωματωμένων και προσαρμοσμένων καρτελών ή ομάδων

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα ή την ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να μετονομάσετε την ενσωματωμένη καρτέλα Πρόσθετα.

 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μετονομασία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.
 3. Κλείστε όλα τα πλαίσια διαλόγου με OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Αλλαγή θέσης ενσωματωμένων και προσαρμοσμένων καρτελών ή ομάδων

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα ή την ομάδα που θέλετε να μετακινήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να μετακινήσετε την ενσωματωμένη καρτέλα Καταχώριση ημερολογίου Web και τις επόμενες από αυτήν.

 2. Κάνετε κλικ στο βέλος Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω ώσπου να καταλήξετε στη θέση που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Απόκρυψη ενσωματωμένης ή προσαρμοσμένης καρτέλας

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας καταργήστε την επιλογή δίπλα από το όνομα της καρτέλας που θέλετε να αποκρύψετε.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Διαγραφή καρτέλας ή ομάδας

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα ή την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Δεν μπορείτε να διαγράψετε κάποια από τις ενσωματωμένες καρτέλες του Word.
  • Μετά το πάτημα του κουμπιού Κατάργηση, τόσο η καρτέλα όσο και η ομάδα διαγράφονται άμεσα, χωρίς την εμφάνιση κάποιου προειδοποιητικού μηνύματος. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί στις επιλογές σας.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εργασία με εντολές

Προσθήκη εντολής σε προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στο πεδίο Επιλογή εντολών από επιλέξτε την κατηγορία που περιλαμβάνει την εντολή που θέλετε και στη συνέχεια, από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέξτε τη συγκεκριμένη εντολή.
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την προσαρμοσμένη ομάδα όπου θα προσθέσετε την εντολή και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μετονομασία εντολής μιας προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την εντολή που θέλετε να μετονομάσετε.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μετονομασία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.
 3. Κλείστε όλα τα πλαίσια διαλόγου με OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Αλλαγή θέσης μιας εντολής σε προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την εντολή που θέλετε να μετακινήσετε.
 2. Κάνετε κλικ στο βέλος Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω ώσπου να καταλήξετε στη θέση που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Διαγραφή εντολής από προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την εντολή που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά το πάτημα του κουμπιού Κατάργηση, η εντολή διαγράφεται άμεσα, χωρίς την εμφάνιση κάποιου προειδοποιητικού μηνύματος. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί στις επιλογές σας.

 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Επαναφορά της κορδέλας

Μπορείτε να επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση όλες τις ενσωματωμένες καρτέλες ταυτόχρονα, ή την ενσωματωμένη καρτέλα που έχετε επιλέξει. Σημειώστε ότι κάνοντας ταυτόχρονη επαναφορά όλων των ενσωματωμένων καρτελών, γίνεται αυτόματα και επαναφορά της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης.

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε την εντολή Επαναφορά μόνο της επιλεγμένης καρτέλας της κορδέλας για να επαναφέρετε μόνο την καρτέλα που έχετε ήδη επιλέξει.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εντολή δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει μία από τις ενσωματωμένες καρτέλες του Word που δεν περιέχει προσαρμοσμένες ομάδες και εντολές.

  • Επιλέξτε την εντολή Επαναφορά όλων των προσαρμογών για να επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση όλες τις ενσωματωμένες καρτέλες του Word, αλλά και τα περιεχόμενα της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης.
 2. Κάνετε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εισαγωγή και εξαγωγή των ρυθμίσεων της κορδέλας

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των ρυθμίσεων της κορδέλας σε ένα αρχείο, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για να κάνετε εισαγωγή των ρυθμίσεων σε έναν άλλον υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, η κορδέλα του προγράμματος θα είναι ίδια και στους δύο υπολογιστές, ώστε να τη χρησιμοποιείτε με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει. Σημειώστε ότι οι εξαγώμενες ρυθμίσεις αφορούν και την κορδέλα και την εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης. Κατ' αναλογία, η εισαγωγή των ρυθμίσεων σε άλλον υπολογιστή θα αντικαταστήσει τυχόν ρυθμίσεις που έχουν γίνει τόσο στην κορδέλα όσο και στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης. Αν πιστεύετε ότι ίσως θελήσετε να επαναφέρετε τις προσαρμογές που έχετε τη συγκεκριμένη στιγμή, εξαγάγετέ τις σε ένα αρχείο πριν εισαγάγετε τις νέες.

 1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή αρχείου προσαρμογών αν θέλετε να εισαγάγετε τις προσαρμογές από ένα αρχείο.
  • Επιλέξτε την εντολή Εξαγωγή όλων των προσαρμογών αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο προσαρμογών.
Σύνοψη
Θέμα
Προσαρμογή της κορδέλας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Customize the ribbon in Office», Office Online Support

– «Microsoft Word 2016 Step by Step», Joan Lambert, Microsoft Press ©2015

Ταυτότητα
3.01.001/0044
Έκδοση
13/7/10
Αναθεώρηση
4/5/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου