Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

Το Word ακολουθεί ορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν κάνετε επικόλληση ενός στοιχείου (κειμένου, εικόνας, πίνακα κ.λπ.) στο έγγραφο. Σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις, το Word ελέγχει τη μορφοποίηση που είχε το στοιχείο στην προέλευσή του και αποφασίζει για τη μορφοποίηση που θα έχει στη νέα του θέση (προορισμό).

Για να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν θέλετε να αλλάξετε μόνιμα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word με τη διαδικασία που ακολουθεί, μπορείτε να ελέγχετε τη μορφοποίηση που θα έχει το στοιχείο, χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, κάθε φορά που κάνετε επικόλληση. Δείτε το θέμα Έλεγχος της μορφοποίησης κατά την επικόλληση.

  1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους και στη συνέχεια κάνετε τις επιλογές που θέλετε στην ενότητα Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση. Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί πώς λειτουργεί η κάθε επιλογή, ανάλογα με τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε.
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Πίνακας 1: Ρυθμίσεις επικόλλησης

Ρύθμιση Διαθέσιμες επιλογές και αποτελέσματα

1. Επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)

Το κείμενο διατηρεί τα στυλ χαρακτήρων και την άμεση μορφοποίηση που είχε στην προέλευση.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού

Τα περισσότερα χαρακτηριστικά μορφοποίησης στην προέλευση απορρίπτονται εκτός από τα σημεία έμφασης (π.χ. κείμενο με έντονη γραφή) και όταν αυτά είναι μέρος του επιλεγμένου κειμένου. Το κείμενο ακολουθεί τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης παραγράφου και τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης χαρακτήρα ή άμεσης μορφοποίησης που τυχόν έχει ο προηγούμενος χαρακτήρας από το σημείο όπου γίνεται η επικόλληση.

Διατήρηση μόνο του κειμένου

Όλα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης απορρίπτονται. Το κείμενο λαμβάνει τα χαρακτηριστικά παραγράφου και τη μορφοποίηση χαρακτήρα ή άμεση μορφοποίηση που τυχόν έχει ο προηγούμενος χαρακτήρας από το σημείο όπου γίνεται η επικόλληση. Οι εικόνες και τα γραφικά απορρίπτονται. Οι πίνακες μετατρέπονται σε παραγράφους.

2. Επικόλληση μεταξύ εγγράφων

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)

Το κείμενο διατηρεί τη μορφοποίηση που είχε στην προέλευση. Αν η μορφοποίηση οφείλεται σε στυλ, αυτό το στυλ αντιγράφεται στον προορισμό.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού

Όπως το 1 ανωτέρω.

Διατήρηση μόνο του κειμένου

Όπως το 1 ανωτέρω.

3. Επικόλληση μεταξύ εγγράφων, όταν υπάρχει διένεξη ορισμών στυλ

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης

Το κείμενο επικολλάται στον προορισμό σαν στυλ "Κανονικό". Τα χαρακτηριστικά που είχε το κείμενο στην προέλευση, διατηρούνται στον προορισμό με την εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης.

Χρήση στυλ προορισμού (Προεπιλογή)

Όταν το κείμενο στην προέλευση είναι μορφοποιημένο με ένα στυλ και το όνομα αυτού του στυλ υπάρχει και στον προορισμό, επικρατούν τα χαρακτηριστικά του προορισμού.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού

Όπως το 1 ανωτέρω.

Διατήρηση μόνο του κειμένου

Όπως το 1 ανωτέρω.

4. Επικόλληση από άλλα προγράμματα

Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)

Το κείμενο διατηρεί τη μορφοποίηση που είχε στην προέλευση.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού

Όπως το 1 ανωτέρω.

Διατήρηση μόνο του κειμένου

Όπως το 1 ανωτέρω.

Σύνοψη
Θέμα
Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Control the formatting when you paste text», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
3.01.002/0051
Έκδοση
3/9/10
Αναθεώρηση
18/5/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου