Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

Η μακροεντολή δεν εκτελείται όταν χρησιμοποιώ την αντίστοιχη συντόμευση ή κουμπί

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται όταν η μακροεντολή που θέλετε να εκτελέσετε δεν είναι διαθέσιμη. Για να είναι διαθέσιμη μια μακροεντολή πρέπει να είναι αποθηκευμένη στο πρότυπο ή σε ένα από τα έγγραφα που έχετε ανοικτά την δεδομένη στιγμή. Εφαρμόστε την επόμενη διαδικασία για να ελέγξετε αν η μακροεντολή είναι διαθέσιμη.

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Προσαρμογή κορδέλας.
 2. Πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.


  Εικ. 1: Προσαρμογή συντομεύσεων

 3. Στο πεδίο Κατηγορίες του πλαισίου διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου (εικ. 1) επιλέξτε Μακροεντολές και κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν η μακροεντολή δεν υπάρχει στη λίστα του πεδίου Μακροεντολές τότε δεν είναι αποθηκευμένη στο τρέχον πρότυπο ή σε ένα από τα έγγραφα που έχετε ανοικτά την δεδομένη στιγμή. Μπορείτε να:
   • Ανοίξετε προσωρινά το έγγραφο όπου είναι αποθηκευμένη η μακροεντολή ώστε να την εκτελέσετε.
   • Αντιγράψετε τη μακροεντολή στο τρέχον πρότυπο ή έγγραφο από ένα άλλο με το εργαλείο Οργάνωση.
  • Αν το όνομα της μακροεντολής υπάρχει στη λίστα του πεδίου Μακροεντολές, κάνετε κλικ για να το επιλέξετε και βεβαιωθείτε ότι η συντόμευση που προσπαθούσατε να χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση της μακροεντολής περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα του πεδίου Ισχύοντα πλήκτρα.
   • Αν το πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα είναι κενό, ίσως δεν έχετε αντιστοιχίσει συντόμευση για την εκτέλεση της μακροεντολής. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια καινούργια συντόμευση.
   • Αν το πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα είναι κενό, αλλά παρ' όλ' αυτά μπορείτε να εκτελείτε την μακροεντολή χρησιμοποιώντας συντόμευση, όταν εργάζεστε σε άλλο έγγραφο αυτό σημαίνει ότι έχετε αντιγράψει την μακροεντολή από εκείνο το έγγραφο στο τρέχον. Η αντιγραφή μιας μακροεντολής μεταξύ προτύπων ή εγγράφων δεν συμπεριλαμβάνει και την αντιστοιχισμένη συντόμευση. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε εξ αρχής τη διαδικασία αντιστοίχισης.
   • Αν στο πεδίο Ισχύοντα πλήκτρα αναφέρεται άλλη συντόμευση από εκείνη που προσπαθούσατε να χρησιμοποιήσετε, χρησιμοποιήστε την ισχύουσα για να εκτελέσετε την μακροεντολή.
Σύνοψη
Θέμα
Η μακροεντολή δεν εκτελείται όταν χρησιμοποιώ την αντίστοιχη συντόμευση ή κουμπί
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.005/0047
Έκδοση
19/7/10
Αναθεώρηση
10/5/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου