Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου

Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου στο Word με δύο τρόπους: Με το εργαλείο Μετάβαση και με το πλαίσιο εργασιών Περιήγηση.

Μετάβαση


Εικ. 1: Καρτέλα Μετάβαση σε

Για να εμφανίσετε τη Μετάβαση κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Πατήστε τη συντόμευση CTRL+G.
 • Στην Κεντρική καρτέλα κάνετε κλικ στο βελάκι πέκτασης του κουμπιού Εύρεση, και στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε την εντολή Μετάβαση.
 • Στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού και στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε την εντολή Μετάβαση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Μετάβαση:

 1. Στο πεδίο Μετάβαση σε επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε, π.χ. Σελίδα.
 2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων του εγγράφου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Πατήστε διαδοχικά το κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο για να μετακινηθείτε ανά μία σελίδα μέχρι την αρχή ή το τέλος του εγγράφου αντίστοιχα.
  • Στο πεδίο Αριθμός σελίδας πληκτρολογήστε έναν αριθμό και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση σε για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα.
  • Στο πεδίο Αριθμός σελίδας πληκτρολογήστε έναν αριθμό της μορφής +x ή -x και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση σε για να μετακινηθείτε x σελίδες μετά ή πριν, αντίστοιχα, από την τρέχουσα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

   • Εκ προεπιλογής, όταν εμφανίζετε την καρτέλα Μετάβαση σε, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Σελίδα. Αν επιλέξετε κάποιο άλλο, αυτό θα παραμείνει επιλεγμένο μέχρι να επιλέξετε ένα διαφορετικό ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.
   • Η ετικέτα του πεδίου όπου πληκτρολογείτε τους αριθμούς αλλάζει όνομα, ανάλογα με το στοιχείο που έχετε επιλέξει (Αριθμός σελίδας, Αριθμός πίνακα, Αριθμός υποσημείωσης κ.ο.κ.).
   • Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό στο σχετικό πεδίο, το κουμπί Προηγούμενο απενεργοποιείται και το κουμπί Επόμενο γίνεται Μετάβαση σε.

Περιήγηση

Η προκαθορισμένη θέση του πλαισίου Περιήγηση είναι στο αριστερό μέρος του εγγράφου. Για να την εμφανίσετε κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Πατήστε τη συντόμευσή CTRL+F.
 • Στην καρτέλα Προβολή ενεργοποιήστε το πεδίο Παράθυρο περιήγησης της ομάδας Εμφάνιση.

Το πλαίσιο Περιήγηση κατ' αρχάς σας επιτρέπει να κινηθείτε στα περιεχόμενα του εγγράφου με τρεις τρόπους:

 • Αν το έγγραφο έχει μορφοποιηθεί με επίπεδα διάρθρωσης, χρησιμοποιώντας π.χ. τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδας του Word, κάνετε κλικ στη σελίδα Επικεφαλίδες του πλαισίου, για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες του εγγράφου. Κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα που θέλετε για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγγράφου.
  Αν το πλαίσιο δεν εμφανίζει όλα τα επίπεδα διάρθρωσης του εγγράφου κάνετε δεξιό κλικ σε μια επικεφαλίδα και στο μενού κάνετε κλικ στην εντολή Εμφάνιση επιπέδων επικεφαλίδων για να επιλέξετε το "βάθος" της διάρθρωσης που θέλετε.
 • Κάνετε κλικ στη σελίδα Σελίδες του πλαισίου για να εμφανίσετε μικρογραφίες με τα περιεχόμενα των σελίδων του εγγράφου. Κάνετε κλικ στη σελίδα που θέλετε να μεταβείτε.
 • Αν χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης που έχει το πλαίσιο Περιήγηση για να βρείτε μια λέξη ή ένα απόσπασμα κειμένου επιλέξτε τη σελίδα Αποτελέσματα για να δείτε αναλυτικά τα σημεία του κειμένου που συμφωνούν με τους όρους της αναζήτησης. Δείτε περισσότερα στο θέμα Πώς λειτουργεί η Εύρεση.

Εκτός από αυτή τη μορφή μετακίνησης, μέσα από το πλαίσιο Περιήγηση μπορείτε να κινηθείτε μεταξύ των πιο συνηθισμένων στοιχείων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι χρήστες του Word:

 • Στο πεδίο της αναζήτησης κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού ή στο βελάκι των Πρόσθετων επιλογών και στο μενού επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εντοπίσετε, Γραφικά, Πίνακες, Εξισώσεις, ή Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.

Επιλέγοντας μία από αυτές τις κατηγορίες, το Word σας μεταφέρει στο πρώτο στοιχείο που εντοπίζει και στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια Πάνω - Κάτω του πλαισίου Περιήγηση για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο/επόμενο αντίστοιχα.

Σύνοψη
Θέμα
Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Find and go to other parts of your document», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.044/0066
Έκδοση
15/10/10
Αναθεώρηση
28/6/19

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

Επιλογή κειμένου και αντικειμένων

Γνωρίζετε βέβαια ότι για να επιλέξετε σ' ένα έγγραφο μια εικόνα, ένα πλαίσιο κειμένου, ένα σχήμα και όποιο άλλο αντικείμενο, το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνετε κλικ πάνω του με το ποντίκι. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Όταν π.χ. θέλετε να επιλέξετε περισσότερα του ενός, ή όταν το αντικείμενο ανήκει σε μια ομάδα αντικειμένων, ή ακόμα, όταν το αντικείμενο που θέλετε να επιλέξετε είναι "πίσω" από κάποιο άλλο. Το Word έχει προνοήσει και σας προσφέρει το εργαλείο Επιλογή γι' αυτές και άλλες ακόμα περιπτώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Επιλογή αφορά αντικείμενα που δεν είναι σε διάταξη ευθυγράμμισης με το κείμενο.

Εντολές του μενού

Η Επιλογή ευρίσκεται στην ομάδα Επεξεργασία της καρτέλας Κεντρική και όταν κάνετε κλικ εμφανίζεται το μενού με τις επόμενες εντολές και δυνατότητες:

 • Επιλογή όλων
  Επιλέγει όλα τα περιεχόμενα του εγγράφου. Κείμενο, εικόνες, γραφικά, σχήματα κ.λπ.
 • Επιλογή αντικειμένων
  Ο δείκτης μετατρέπεται σε βέλος και σας επιτρέπει να επιλέξετε αντικείμενα του εγγράφου, όπως εικόνες, πλαίσια κειμένου, γραφήματα, γραφικά SmartArt κ.λπ.
  • Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο κάνετε κλικ επάνω του.
  • Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ή SHIFT όσο κάνετε κλικ σε κάθε ένα από τα αντικείμενα. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα αντικείμενα μιας ομάδας και αντικείμενα εκτός της ομάδας.
  • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλά αντικείμενα με τη μέθοδο "λάσο": Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου και σύρετε έτσι ώστε το πλαίσιο που δημιουργείτε να καλύπτει πλήρως τα αντικείμενα που θέλετε να επιλέξετε.
   Στην έκδοση Office 2010 η μέθοδος "λάσο" δεν λειτουργούσε. Δεν ξέρω σε ποια από τις επόμενες εκδόσεις διορθώθηκε το πρόβλημα, αλλά στο Office 365 λειτουργεί.
  • Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο από στοίβα αντικειμένων επιλέξτε το πρώτο και στη συνέχεια μετακινηθείτε στα επόμενα με το πλήκτρο TAB ή στα προηγούμενα με τα πλήκτρα SHIFT+TAB.
  • Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο από σύνολο αντικειμένων που είναι ομαδοποιημένα κάνετε κλικ σε ένα αντικείμενο για να επιλεγεί η ομάδα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο αντικείμενο της ομάδας που θέλετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πολλά αντικείμενα της ομάδας, έχοντας πατημένο το πλήκτρο CTRL ή SHIFT.
  • Για να απο-επιλέξετε ένα αντικείμενο από πολλά αντικείμενα που έχετε επιλεγμένα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ή το πλήκτρο CTRL και κάνετε κλικ στο αντικείμενο.
  • Για να τερματίσετε τη διαδικασία επιλογής κάνετε διπλό κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου ή επιλέξτε πάλι την εντολή Επιλογή αντικειμένων και στη συνέχεια κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου.
 • Επιλογή κειμένου με παρόμοια μορφοποίηση
  Επιλέγει κείμενο με μορφοποίηση ίδια με αυτή που έχει το επιλεγμένο κείμενο ή το κείμενο στο σημείο του δείκτη.
 • Παράθυρο επιλογής
  Πρωτοεμφανίστηκε στο Word 2010 και εμφανίζει το πλαίσιο εργασιών Επιλογή με πρόσθετες δυνατότητες.

Πλαίσιο εργασιών Επιλογή


Εικ. 1: Πλαίσιο εργασιών Επιλογή

Το πλαίσιο εργασιών Επιλογή (εικ. 1) ενημερώνεται δυναμικά: Τα περιεχόμενά του αλλάζουν καθώς μετακινείστε από τη μια σελίδα του εγγράφου στην άλλη. Όπως φαίνεται στην εικόνα, η τρέχουσα σελίδα έχει μια εικόνα, ένα πλαίσιο κειμένου και μια ομάδα που περιλαμβάνει τρία αστέρια. Άλλα χαρακτηριστικά του πλαισίου:

 • Εμφάνιση όλων / Απόκρυψη όλων
  Εμφανίζει ή αποκρύπτει αντίστοιχα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται στη λίστα του πλαισίου.
 • Βέλη πάνω - κάτω
  Ενεργοποιούνται όταν επιλέξετε ένα αντικείμενο της λίστας. Σας επιτρέπουν να μετακινείσετε το επιλεγμένο αντικείμενο πάνω - κάτω στη λίστα, ή πάνω - κάτω μεταξύ των μελών μιας ομάδας αντικειμένων. (Στην εικόνα 1 μπορείτε να μετακινήσετε ένα αστέρι σε άλλη θέση της ομάδας, αλλά όχι π.χ. πάνω από το πλαίσιο κειμένου).
 • Κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το... μιλιμαλιστικό μάτι για να αποκρύψετε / εμφανίσετε το αντίστοιχο αντικείμενο.
 • Το όνομα των αντικειμένων και των ομάδων δίνεται αυτόματα από το Word. Κάνετε δύο κλικ (όχι διπλό κλικ) για να το διορθώσετε.

Για να επιλέξετε αντικείμενα με το πλαίσιο Επιλογή:

 • Για να επιλέξετε ένα αντικείμενο κάνετε κλικ στο όνομά του.
 • Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL όσο κάνετε κλικ σε κάθε ένα από τα αντικείμενα. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ταυτόχρονα αντικείμενα μιας ομάδας και αντικείμενα εκτός της ομάδας.
 • Για να απο-επιλέξετε ένα αντικείμενο από πολλά αντικείμενα που έχετε επιλεγμένα κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνετε κλικ στο αντικείμενο.
 • Για να τερματίσετε τη διαδικασία επιλογής κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου.
Σύνοψη
Θέμα
Επιλογή κειμένου και αντικειμένων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.043/0065
Έκδοση
12/10/10
Αναθεώρηση
26/6/19

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

Χρήση ερμητικής αναδίπλωσης σε κείμενο

Επιλέγετε μια παράγραφο και ανοίγετε το πλαίσιο Παράγραφος για να τη μορφοποιήσετε. Στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας υπάρχει το πεδίο της Ερμητικής αναδίπλωσης, που δεν ξέρετε τι κάνει και θέλετε να τη δοκιμάσετε αλλά... ατυχήσατε! Το πεδίο είναι απενεργοποιημένο. Γιατί;

Η σύντομη απάντηση είναι, γιατί η δυνατότητα αφορά παραγράφους που βρίσκονται μέσα σε πλαίσια κειμένου. Η ερμητική αναδίπλωση επιτρέπει στο κείμενο, που περιβάλλει το πλαίσιο κειμένο να μην αναδιπλώνεται γύρω από τα όρια του πλαισίου, αλλά γύρω από το κείμενο που είναι μέσα στο πλαίσιο. Από την άλλη όμως, ακόμα κι αν επιλέξετε την παράγραφο ενός πλαισίου κειμένου είναι πολύ πιθανόν οι επιλογές που διαθέτει το πεδίο Ερμητική αναδίπλωση να μην έχουν κάποιο φανερό αποτέλεσμα. Πριν αρχίσετε να τα βάζετε με το Word ελέγξτε ποια βήματα της διαδικασίας μάλλον δεν εφαρμόσατε:


Εικ. 1: Πλαίσιο κειμένου με ερμητική αναδίπλωση

 1. Δημιουργήστε το πλαίσιο κειμένου:
  1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Σχεδίαση πλαισίου κειμένου.
  2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο του εγγράφου και σύρετε μέχρι το σημείο που θέλετε. Το Word από προεπιλογή τοποθετεί το πλαίσιο σε δικό του επίπεδο, πάνω (μπροστά) από το κείμενο. Προς το παρόν αφήστε το όπως είναι. Θα ρυθμίσετε τη θέση του σε επόμενα βήματα.
 2. Πληκτρολογήστε και μορφοποιήστε, αν θέλετε, το κείμενο μέσα στο πλαίσιο.
 3. Κάνετε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου για να το επιλέξετε και να εμφανιστεί η καρτέλα εργαλείων Μορφοποίηση (σε άλλες εκδόσεις του Word αναφέρεται ως Μορφή σχήματος).
 4. Στην ομάδα Τακτοποίηση κάνετε κλικ στο κουμπί Αναδίπλωση κειμένου και στη συνέχεια επιλέξτε Ερμητικό.
  Αν θέλετε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη απόσταση από το κείμενο (0,32εκ) πατήστε πάλι το κουμπί Αναδίπλωση κειμένου και επιλέξτε Περισσότερες επιλογές διάταξης. Εκεί ρυθμίστε ανάλογα τις τιμές στα πεδία Αριστερά/Δεξιά.
 5. Στην ομάδα Στυλ σχήματος κάνετε διαδοχικά κλικ στα κουμπιά Γέμισμα και Περίγραμμα και επιλέξτε αντίστοιχα Χωρίς γέμισμα και Χωρίς περίγραμμα.
 6. Επιλέξτε την καρτέλα Κεντρική της κορδέλας και εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος κάνοντας κλικ στο βελάκι επέκτασης, στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Παράγραφος.
 7. Στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος επιλέξτε την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας και στο πεδίο Ερμητική αναδίπλωση επιλέξτε σε ποιες γραμμές του κειμένου θα εφαρμοστεί (στην εικ. 1 έχει επιλεγεί Όλα).
Σύνοψη
Θέμα
Χρήση ερμητικής αναδίπλωσης σε κείμενο
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.042/0064
Έκδοση
9/10/10
Αναθεώρηση
24/6/19

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Αντικατάσταση κειμένου, μορφοποίησης και άλλων στοιχείων

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα απόσπασμα κειμένου και άλλα στοιχεία ενός εγγράφου, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Αντικατάσταση που υπάρχει στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

Για να εμφανίσετε την Αντικατάσταση κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Πατήστε τη συντόμευση CTRL+H.
 • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση της ομάδας Επεξεργασία.

Αντικατάσταση κειμένου

 1. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε τον όρο που θα αντικαταστήσετε.
 2. Στο πεδίο Αντικατάσταση με πληκτρολογήστε τον νέο όρο.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση. Το Word σας μεταφέρει στην πρώτη εμφάνιση του όρου που αναζητάτε. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να αντικαταστήσετε αυτή την εμφάνιση του όρου κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση.
  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του όρου στο έγγραφο κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση όλων.
  • Για να παραβλέψετε (να μην αντικαταστήσετε) αυτή την εμφάνιση του όρου και να μεταβείτε στην επόμενη εμφάνιση κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.

Αντικατάσταση κειμένου με μορφοποίηση

 1. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε τον όρο που θέλετε να αντικαταστήσετε.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή. (Αν δεν εμφανίζεται κάνετε πρώτα κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες).
 3. Επιλέξτε τη μορφοποίηση που έχει ο όρος που θα αντικαταστήσετε.
 4. Στο πεδίο Αντικατάσταση με κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν θέλετε να αντικαταστήσετε μόνο τη μορφοποίηση του όρου, πληκτρολογήστε τον ίδιο όρο που πληκτρολογήσατε και στο πεδίο Εύρεση του.
  • Αν θέλετε εκτός από τη μορφοποίηση να αντικαταστήσετε και τον όρο (π.χ. τη λέξη "μοντέρνος" με τη λέξη "σύγχρονος"), πληκτρολογήστε τον νέο όρο.
 5. Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Μορφή για να επιλέξετε τη νέα μορφοποίηση που θέλετε.
 6. Κάνετε την αντικατάσταση όπως συνήθως.

Σχόλια

1.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο τη μορφοποίηση ενός κειμένου, αν αφήσετε κενά τα πεδία Εύρεση του και Αντικατάσταση με. Σ' αυτή την περίπτωση όμως προτιμήστε τη χρήση του κουμπιού Αντικατάσταση και όχι του κουμπιού Αντικατάσταση όλων για να μην έχετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Π.χ. η κατάργηση της έντονης γραφής θα επηρεάσει τις λέξεις με άμεση μορφοποίηση αλλά και ολόκληρες παραγράφους που η έντονη γραφή είναι συστατικό του στυλ που χρησιμοποιούν, όπως π.χ. τα στυλ Επικεφαλίδας.

2.
Για πολλά είδη μορφοποίησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου, αντί για τον εντοπισμό της από το κουμπί Μορφή. Π.χ. για να εντοπίσετε μια λέξη με έντονα γράμματα κάνετε κλικ στο πεδίο Εύρεση του και στη συνέχεια πατήστε τη συντόμευση CTRL+B. Οι ίδιες συντομεύσεις ισχύουν και για το πεδίο Αντικατάσταση με. Δείτε τον πίνακα με τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο θέμα Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση.

Αντικατάσταση ειδικών χαρακτήρων

 1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική. (Αν δεν εμφανίζεται, κάνετε κλικ πρώτα στο κουμπί Λεπτομέρειες).
 2. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε τον κωδικό του ειδικού χαρακτήρα ή κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα από τη λίστα. Δείτε τον πίνακα με τους κωδικούς στο θέμα Εύρεση ειδικών χαρακτήρων.
 3. Στο πεδίο Αντικατάσταση με πληκτρολογήστε το στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση ή κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Στον επόμενο πίνακα περιγράφονται οι κωδικοί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πεδίο Αντικατάσταση με.
 4. Κάνετε την αντικατάσταση όπως συνήθως.

Πίνακας 1: Κωδικοί ειδικών χαρακτήρων

Ο κωδικός... αντιστοιχεί σε...

^9 ή ^t

Χαρακτήρα στηλοθέτη (TAB), πλην του στηλοθέτη Γραμμή, που δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε με το εργαλείο Αντικατάσταση.

^11 ή ^l

Αναγκαστική αλλαγή γραμμής (που δημιουργείται με SHIFT+ENTER)

^12 ή ^m

Σημάδι αναγκαστικής αλλαγής σελίδας (που δημιουργείται με CTRL+ENTER). Το ^m αντιστοιχεί επίσης στο σημάδι αλλαγής ενότητας, όταν είναι ενεργοποιημένη η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

^13 ή ^p

Σημάδι παραγράφου

^14 ή ^n

Σημάδι αλλαγής στήλης (που δημιουργείται με ALT+ENTER)

^-

Προαιρετικό ενωτικό (που δημιουργείται με CTRL+-)

^~

Ενωτικό χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+_)

^^

Χαρακτήρα βέλους (^)

^+

Μεγάλη παύλα (που δημιουργείται με CTRL+ALT+Num-)

^=

Μεσαία παύλα (που δημιουργείται με (CTRL+Num-)

^s

Διάστημα χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ)

^0xxx

Έναν χαρακτήρα ANSI ή ASCII. Όπου "x" είναι ο αύξων αριθμός του χαρακτήρα, με τη μορφή τριψήφιου. Βλ. Σχόλια κατωτέρω.

^c

Τα περιεχόμενα του Πρόχειρου των Windows.

^&

Το περιεχόμενο του πλαισίου Εύρεση του.

Σχόλια

Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν χαρακτήρα ANSI ή ASCII χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, σε συνδυασμό με το πλήκτρο ALT. Π.χ. για να καταχωρίσετε το αγγλικό "a" που έχει αύξοντα αριθμό 097, στο πεδίο Αντικατάσταση με μπορείτε να πληκτρολογήσετε ^0097 ή να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT και με το αριθμητικό πληκτρολόγιο να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 0097.

Σύνοψη
Θέμα
Αντικατάσταση κειμένου, μορφοποίησης και άλλων στοιχείων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Find and replace text», Office Online Support

– «Replace Text», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.041/0063
Έκδοση
7/10/10
Αναθεώρηση
21/6/19

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Αναζήτηση με τη χρήση μπαλαντέρ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να δημιουργήσετε μια κανονική έκφραση (regular expression) όταν θέλετε να εντοπίσετε μια ακολουθία χαρακτήρων σε ένα έγγραφο.

Για να κάνετε αναζήτηση με τη χρήση μπαλαντέρ:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση με ένα από τα επόμενα:
  • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Εύρεση, στην ομάδα Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
  • Στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση κάνετε κλικ στο εικονίδιο του φακού και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
 2. Αν χρειάζεται κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες, για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης.
 3. Ενεργοποιήστε την εντολή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.
 4. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε την έκφραση που θέλετε.

Ο επόμενος πίνακας περιγράφει τους χαρακτήρες μπαλαντέρ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στις εκφράσεις αναζήτησης:

Πίνακας 1: Χαρακτήρες μπαλαντέρ για την εύρεση κειμένου

Ο χαρακτήρας βρίσκει... Εξήγηση - παραδείγματα
? Έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα Το πο?ό βρίσκει ποσό, ποτό και ποσότητα.
* Οποιαδήποτε ακολουθία μηδενός, ενός, ή περισσοτέρων χαρακτήρων Το γη*ς βρίσκει γης, γηγενής αλλά και γηράσκω αεί διδασκόμενος.
[ ] Έναν από τους χαρακτήρες που βρίσκεται μέσα στις αγκύλες Το π[ιρ]ο βρίσκει πιο, προ και απροετοίμαστος.
[ - ] Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα μεταξύ του εύρους των χαρακτήρων μέσα στις αγκύλες Το [π-σ]όδι βρίσκει πόδι και ρόδι. Οι χαρακτήρες μέσα στις αγκύλες πρέπει να είναι σε αύξουσα σειρά (δείτε το 1ο σχόλιο).
[ ! ] Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα, εκτός από τους χαρακτήρες μέσα στις αγκύλες Το κά[!β]ο βρίσκει κάρο και κάδο, αλλά όχι κάβο.
[ !x-z ] Οποιοδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα, εκτός από τους χαρακτήρες της περιοχής μέσα στις αγκύλες Το [!δ-π]όδι βρίσκει βόδι και ρόδι, αλλά όχι πόδι.
{ n } Ακριβώς n εμφανίσεις του χαρακτήρα ή της παράστασης που προηγείται από τα άγκιστρα Το καμ{2}ία βρίσκει καμμία αλλά όχι καμία.
{ n, } Τουλάχιστον n εμφανίσεις του χαρακτήρα ή της παράστασης που προηγείται από τα άγκιστρα Το καμ{1,}ία βρίσκει το καμία και καμμία (δείτε το 2ο σχόλιο).
{ n,m }Από n έως m εμφανίσεις του χαρακτήρα ή της παράστασης που προηγείται από τα άγκιστρα Το 10{1,3} βρίσκει 10, 100 και 1000 αλλά και το 1 με τα τρία πρώτα μηδενικά στο 1000000 (δείτε το 2ο σχόλιο).
@ Μία ή περισσότερες εμφανίσεις του προηγούμενου χαρακτήρα ή παράστασης Το 10@ βρίσκει 10, 100, 1000, 1000000
< Την αρχή μιας λέξης Το <(αποθ) βρίσκει αποθήκη, αλλά όχι εναποθέτω
> Το τέλος μιας λέξης Το (αυτό)> βρίσκει αυτό και καυτό, αλλά όχι αυτόματο

Σχόλια

1.
Οι χαρακτήρες (εννοώντας όχι μόνο τα γράμματα, αλλά και τα σύμβολα, τα σημεία στίξης και άλλους ειδικούς χαρακτήρες), ταξινομούνται βάσει του αύξοντος αριθμού, ή καλύτερα, του κωδικού που έχουν στους πίνακες χαρακτήρων. Έτσι, στον πίνακα χαρακτήρων Unicode, που είναι ο πιο πρόσφατος και πιο ενημερωμένος, το γράμμα Π κεφαλαίο έχει κωδικό 0386 (902 σε δεκαδική μορφή) ενώ το π μικρό έχει κωδικό 03C0 (960). Για να βρείτε τον κωδικό ενός χαρακτήρα δείτε τους πίνακες χαρακτήρων ASCII και Windows-1253 (ο δεύτερος καλύπτει και τους κωδικούς των πινάκων Unicode για το ελληνικό μονοτονικό αλφάβητο).

2.
Το κόμμα μέσα στα άγκιστρα συμβολίζει το διαχωριστικό λίστας και εξαρτάται από τον χαρακτήρα που αναγνωρίζουν τα Windows, σύμφωνα με τις Τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα ελέγχου. Συνήθως αυτός ο χαρακτήρας είναι το κόμμα (,) ή η αγγλική άνω τελεία (;)

3.
Αν παρατηρήσετε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση, μόλις ενεργοποιείτε την εντολή Χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ, παύουν να είναι διαθέσιμες οι εντολές Ταίριασμα πεζών - κεφαλαίων και Εύρεση ολόκληρων λέξεων. Πολλά άρθρα (ακόμα και της Microsoft) αναφέρουν ότι αυτό συμβαίνει γιατί με τη χρήση μπαλαντέρ οι εντολές αυτές θεωρούνται εκ προεπιλογής ενεργοποιημένες, που εγώ με τη σειρά μου ερμηνεύω ότι, η αναζήτηση με μπαλαντέρ περιορίζεται μόνο σε ολόκληρες λέξεις. Αν η ερμηνεία μου είναι σωστή, τότε η αιτιολόγηση της Microsoft είναι λάθος, ή για την ακρίβεια είναι η μισή αλήθεια, γιατί ισχύει μεν ο περιορισμός για τα πεζά - κεφαλαία, αλλά όχι για ολόκληρες τις λέξεις. Σ' αυτό το σημείο, το μόνο που ενδιαφέρει το Word είναι να εντοπίσει μια ακολουθία χαρακτήρων που θα πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι χαρακτήρες μπαλαντέρ. Π.χ. η αναζήτηση για π*α "λέει" στο Word να βρει το "π" που ακολουθείται από μία σειρά χαρακτήρων και σταματά στο "α", ασχέτως αν το "π" είναι το πρώτο γράμμα της λέξης και το "α" είναι το τελευταίο. Γι' αυτό επισημαίνει το πράγμα (παραβλέπει το πρώτο "α" επειδή είναι τονισμένο) αλλά και το πράγματα (σταματά στο πρώτο άτονο "α" που ικανοποιεί τα κριτήρια αναζήτησης αδιαφορώντας για το ότι θα μπορούσε να επισημάνει και το υπόλοιπο μέρος ώστε να καλύψει ολόκληρη τη λέξη). Και ακόμα πιο μακριά: Η αναζήτηση για χ*α θα επισημάνει χάρτινο το φεγγαράκι, που είμαι σίγουρος ότι δεν είναι λέξη!

4.
Αν θέλετε να εντοπίσετε έναν από τους χαρακτήρες που έχουν ειδική σημασία στις αναζητήσεις με μπαλαντέρ, π.χ. να βρείτε ένα αγγλικό ερωτηματικό (?) θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ανάποδη κάθετο πριν από αυτό: [\?]. Η ανάποδη κάθετος λέγεται χαρακτήρας διαφυγής (escape) και αναιρεί την ειδική σημασία του χαρακτήρα που την ακολουθεί σε μια αναζήτηση με μπαλαντέρ. Παρόμοια, αν θέλετε να εντοπίσετε μία ανάποδη κάθετο μέσα στο έγγραφο θα πρέπει να πληκτρολογήσετε άλλη μία ανάποδη κάθετο πριν από αυτή [\\]. Ειδικά όμως, για την αναζήτηση ενός χαρακτήρα βέλους (^) δεν θα χρησιμοποιήσετε την ανάποδη κάθετο αλλά άλλον ένα χαρακτήρα βέλους [^^].

Οι χαρακτήρες με ειδική σημασία που παρακρατούνται από το Word για την αναζήτηση με μπαλαντέρ είναι: ( ) [ ] { } < > - @ ? ! \ ^.

5.
Στην αναζήτηση με χαρακτήρες μπαλαντέρ δεν μπορείτε να αναζητήσετε ένα χαρακτήρα παραγράφου () χρησιμοποιώντας το σύμβολο ^p. Αντ' αυτού χρησιμοποιήστε τον κωδικό του χαρακτήρα παραγράφου: ^13.

6.
Η χρήση A-z θα έπρεπε να εντοπίζει όλα τα γράμματα του αγγλικού αλφαβήτου, κεφαλαία και πεζά. Εκτός από αυτά όμως εντοπίζει και όλους τους χαρακτήρες μεταξύ των κωδικών 65 και 122, βάσει του πίνακα χαρακτήρων ASCII, όπου περιλαμβάνονται και οι χαρακτήρες [ ] ` ^ _ /. Για να εντοπίσετε μόνο τα γράμματα χρησιμοποιήστε A-Za-z.

Κατ' αντιστοιχία, το ελληνικό αλφάβητο βρίσκεται μεταξύ των κωδικών 0386 και 03CE βάσει του πίνακα χαρακτήρων Unicode, όπου παρεμβάλλεται η άνω τελεία (Unicode 0387). Επειδή όμως κανείς δεν χρησιμοποιεί άνω τελεία στο Word(!) μπορείτε να κάνετε αναζήτηση όλων των γραμμάτων (κεφαλαία-πεζά, τονισμένα-άτονα) χρησιμοποιώντας Ά-ώ. Αν επιμένετε ωστόσο να εξαιρέσετε την άνω τελεία, αντί Ά-ώ χρησιμοποιήστε ΆΈ-ώ.

7.
Κατά την αναζήτηση με τη χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ζεύγη παρενθέσεων για να χωρίσετε την έκφραση σε λογικές ομάδες. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αντικαταστήσετε το κείμενο που αναζητάτε. Π.χ. Αν αναζητήσετε (Γεώργιος) (Γεωργίου) μπορείτε να ορίσετε αντικατάσταση \2 \1 για να αντιμεταθέσετε το όνομα και το επίθετο (να γίνει στο έγγραφο Γεωργίου Γεώργιος).

Σύνοψη
Θέμα
Αναζήτηση με τη χρήση μπαλαντέρ
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.040/0062
Έκδοση
4/10/10
Αναθεώρηση
17/6/19

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019

Μετατροπή δεκαεξαδικού σε δεκαδικό

Θα ρωτήσει κάποιος: Πότε θα μου χρεαστεί η μετατροπή δεκαεξαδικού αριθμού σε δεκαδικό στο Word; Η απάντηση είναι: Ίσως ποτέ! Επειδή όμως πάντα υπάρχει μια πιθανότητα, και κυρίως επειδή των φρονίμων τα παιδιά... αλλά καλύτερα ας ασχοληθούμε με το θέμα μας.

Αριθμομηχανή των Windows

Ο πιο απλός τρόπος, που δεν χρειάζονται καν μαθηματικές γνώσεις, για να μετατρέψετε έναν δεκαεξαδικό αριθμό σε δεκαδικό είναι χρησιμοποιώντας την αριθμομηχανή των Windows:

 1. Εμφανίστε την Αριθμομηχανή και επιλέξτε τη λειτουργία Προγραμματιστής.
 2. Επιλέξτε το μετρικό σύστημα του αριθμού που θέλετε να μετατρέψετε, για παράδειγμα το Hex (δεκαεξαδικό) που μας ενδιαφέρει στο παρόν.
 3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό. Καθώς πληκτρολογείτε, η αντίστοιχη τιμή εμφανίζεται στα άλλα μετρικά συστήματα: Dec (δεκαδικό), Oct (οκταδικό), Bin (δυαδικό) και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπως θέλετε.

Η μαθηματική προσέγγιση

Επειδή φαινόταν δύσκολο και η Αριθμομηχανή των Windows ανωτέρω το έκανε τόσο απλό, ας δούμε και κάτι πιο... επιστημονικό.

Κατ' αρχάς, χωρίς πολλές μαθηματικές λεπτομέρειες, δυο λόγια για τη θεωρία:

Πρώτον, το δεκαεξαδικό σύστημα χρησιμοποιεί τα επόμενα δεκαέξι ψηφία: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, όπου το A αντιστοιχεί στην τιμή 10 του δεκαδικού συστήματος, το B στην τιμή 11, το C στην τιμή 12 κ.ο.κ.

Δεύτερον, για να κάνουμε τη μετατροπή πολλαπλασιάζουμε κάθε ψηφίο του δεκαεξαδικού αριθμού, επί μια αυξανόμενη δύναμη του 16 (160, 161, 162 κ.ο.κ.), αρχίζοντας από τα δεξιά του αριθμού. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα γινόμενα και το άθροισμα είναι η τιμή του αριθμού στο δεκαδικό σύστημα. Έτσι για τον δεκαεξαδικό π.χ. 040A έχουμε:
040A16=(10x160)+(0x161)+(4x162)+(0x163)=10+0+1024+0=103410.

Τόσο απλά!

Τώρα, πού θα χρειαστεί να εφαρμόσετε αυτή τη διαδικασία; Δείτε στη συνέχεια...

Εφαρμογή της μετατροπής στην πράξη

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση για τη μετατροπή ενός δεκαεξαδικού αριθμού σε δεκαδικό, είναι όταν θα χρειαστεί να εισαγάγετε σε έγγραφο του Word έναν χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο. Κι αυτό γιατί η εισαγωγή ενός τέτοιου χαρακτήρα γίνεται κυρίως με συντομεύσεις πληκτρολογίου της μορφής ALT+[κωδικός_χαρακτήρα], όπου ο [κωδικός_χαρακτήρα] είναι ένας αριθμός, που αντιπροσωπεύει τον χαρακτήρα σύμφωνα με ειδικούς πίνακες. Το ενδιαφέρον είναι ότι, πολλοί από αυτούς τους πίνακες χρησιμοποιούν το δεκαεξαδικό σύστημα, ενώ η συντόμευση πληκτρολογίου θέλει τη δεκαδική μορφή του. Την οποία βέβαια θα βρείτε μετατρέποντας τον δεκαεξαδικό σε δεκαδικό.

Περισσότερα για τους εναλλακτικούς τρόπους εισαγωγής ενός χαρακτήρα στο έγγραφο δείτε στο θέμα Εισαγωγή χαρακτήρα από τον κωδικό του. Δείτε επίσης πώς θα κάνετε αναζήτηση για να εντοπίσετε έναν τέτοιον χαρακτήρα στο έγγραφο.

Σύνοψη
Θέμα
Μετατροπή δεκαεξαδικού σε δεκαδικό
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
2.01.004/0061
Έκδοση
29/9/10
Αναθεώρηση
14/6/19

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Εύρεση χαρακτήρα από τον κωδικό του

Στο Word μπορείτε να εντοπίσετε έναν χαρακτήρα ή ένα απόσπασμα κειμένου σ' ένα έγγραφο, πληκτρολογώντας το αντίστοιχο όρο είτε στο πεδίο της Εύρεσης που υπάρχει στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση, είτε στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση. Τι θα κάνετε όμως αν θέλετε να βρείτε ένα χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο;

Μια λύση θα μπορούσε να είναι να κάνετε αναζήτηση με τον κωδικό του χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Πρώτα-πρώτα όμως, τι είναι οι κωδικοί χαρακτήρων; Οι κωδικοί είναι αριθμοί, που αντιστοιχούν στους χαρακτήρες, σύμφωνα με ορισμένους πίνακες που έχουν καταρτιστεί γι' αυτήν ακριβώς την αντιστοίχιση.

Μια λεπτομέρεια, που επίσης πρέπει να προσέξετε για μια τέτοια αναζήτηση είναι η μορφή του κωδικού, καθώς άλλοι πίνακες χρησιμοποιούν το δεκαεξαδικό και άλλοι το δεκαδικό σύστημα. Και γι' αυτή τη διαφορά, να προτρέξω της διαδικασίας και να αναφέρω ότι οι δεκαεξαδικοί κωδικοί πρέπει να μετατραπούν σε δεκαδικούς.

Αναλυτική διαδικασία

1ο βήμα: Βρείτε τον κωδικό του χαρακτήρα με ένα από τα επόμενα (χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα τον χαρακτήρα "νγε κεφαλαίο" (Њ) του κυριλλικού αλφαβήτου):

 • Πίνακες Unicode

  Εντοπίστε τον χαρακτήρα στους πίνακες Unicode και σημειώστε τον κωδικό του. Για τον χαρακτήρα Њ θα χρειαστείτε τους πίνακες του κυριλλικού αλφαβήτου.

 • Πλαίσιο συμβόλων του Word
  1. Από την καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμβολο της ομάδας Σύμβολα και στη συνέχεια επιλέξτε Περισσότερα σύμβολα.
  2. Στο πεδίο Υποσύνολο επιλέξτε Κυριλλικά και στη συνέχεια εντοπίστε τον χαρακτήρα Њ.
  3. Σημειώστε τον κωδικό που εμφανίζεται στο πεδίο Κωδικός χαρακτήρα.
 • Πίνακας χαρακτήρων των Windows
  1. Ανοίξτε το εργαλείο Πίνακας χαρακτήρων των Windows
  2. Εντοπίστε τον χαρακτήρα Њ και κάνετε κλικ για να τον επισημάνετε.
  3. Σημειώστε των κωδικό που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου με μορφή U+xxxx.

2ο βήμα: Αν ο κωδικός που σημειώσατε είναι στο δεκαεξαδικό σύστημα, θα χρειαστεί να τον μετατρέψετε σε δεκαδικό.

3ο βήμα: Χρησιμοποιήστε τη δεκαδική μορφή του κωδικού για να κάνετε αναζήτηση στο Word:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση του Word με ένα από τα επόμενα:
  • Στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού και από το μενού επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
  • Από την καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Εύρεση, στην ομάδα Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
 2. Κάνετε κλικ στο πεδίο Εύρεση του και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε τη συντόμευση ALT+xxxx, όπου "xxxx" είναι η τιμή του κωδικού στο δεκαδικό σύστημα και με τετραψήφια μορφή, που θα πληκτρολογήσετε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
  • Πληκτρολογήστε το σύμβολο του κωδικού, με μορφή ^uxxxx, όπου το "^" εννοεί ότι ακολουθεί σύμβολο, το "u" δεν πρέπει να είναι κεφαλαίο και το "xxxx" είναι η τιμή του κωδικού στο δεκαδικό σύστημα και με τετραψήφια μορφή.

   Και για να χρησιμοποιήσουμε τον χαρακτήρα Њ του παραδείγματος, ο κωδικός του στο δεκαεξαδικό σύστημα είναι 040Α, που αντιστοιχεί στον δεκαδικό 1034, οπότε στη μεν πρώτη περίπτωση θα χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση ALT+Num1034, ενώ στη δεύτερη θα χρησιμοποιήσετε το σύμβολο ^u1034.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και στις δύο περιπτώσεις της αναζήτησης, είτε με τη συντόμευση, είτε με το σύμβολο, το Word κάνει διάκριση σε τονισμένα / άτονα, αλλά δεν κάνει διάκριση (κακώς) σε πεζά / κεφαλαία. Η αναζήτηση π.χ. για ^u0945 που αντιστοιχεί στο "α" μικρό χωρίς τόνο δεν θα βρει το τονισμένο "ά" μικρό, αλλά θα βρει το "Α" κεφαλαίο χωρίς τόνο, έστω κι αν αυτό έχει κωδικό 0913.

Η Microsoft λέει ότι ο κωδικός που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι τετραψήφιος. Αυτό ισχύει στη διαδικασία αναζήτησης με μορφή ^uxxxx. Η αναζήτηση με τη συντόμευση λειτουργεί για 180.000 χαρακτήρες περίπου, στο Word 365. Μετά από δοκιμές έφτασα μέχρι το ALT+178205 (τελευταίος χαρακτήρας στον πίνακα χαρακτήρων Unicode "CJK Unified Ideographs, Extension D" με κωδικό 2B81D).

Εναλλακτική διαδικασία

Αν και αυτή η διαδικασία δεν χρησιμοποιεί τον κωδικό του χαρακτήρα και επομένως είναι εκτός θέματος(!), εδώ ίσως είναι το καλύτερο σημείο να την αναφέρω, καθώς θα γλυτώσει τους βιαστικούς από όλη αυτή την ταλαιπωρία με τους κωδικούς, τους δεκαεξαδικούς, τους δεκαδικούς και τις υπόλοιπες... επιστημονικές αναλύσεις.

Στην πιο απλή μορφή της, η εύρεση ενός χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο, δεν απαιτεί παρά τρία βήματα:

 1. Εντοπίστε τον χαρακτήρα που θέλετε είτε στους πίνακες unicode, είτε στον Πίνακα χαρακτήρων των Windows και αντιγράψτε τον (CTRL+C).
 2. Μεταφερθείτε στο Word και εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση (δείτε 3ο βήμα - 1 ανωτέρω).
 3. Στο πεδίο Εύρεση του κάνετε επικόλληση τον χαρακτήρα (CTRL+V) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.
Σύνοψη
Θέμα
Εύρεση χαρακτήρα από τον κωδικό του
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.039/0060
Έκδοση
29/9/10
Αναθεώρηση
11/6/19

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Εισαγωγή χαρακτήρα από τον κωδικό του

Μπορείτε να εισαγάγετε στο έγγραφο έναν χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του.

Οι κωδικοί των χαρακτήρων είναι αριθμοί, συνήθως σε δεκαεξαδική μορφή, που υπάρχουν καταχωρισμένοι σε πίνακες, με πιο πρόσφατους και εκσυγχρονισμένους τους πίνακες Unicode. Άλλοι γνωστοί πίνακες είναι ο πίνακας χαρακτήρων ASCII και ο πίνακας χαρακτήρων Windows-1253, που μας αφορά, καθώς καλύπτει τους ελληνικούς χαρακτήρες του μονοτονικού συστήματος, σε υπολογιστές με Windows, όπου έχουν δηλωθεί ελληνικές τοπικές ρυθμίσεις.

Σ' αυτούς τους πίνακες θα αναζητήσετε τον κωδικό που θέλετε, τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για να εισαγάγετε τον αντίστοιχο χαρακτήρα στο έγγραφο.

Εισαγωγή χαρακτήρα με συντόμευση πληκτρολογίου

Ο πιο σύντομος τρόπος για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τον κωδικό του είναι με το αριθμητικό πληκτρολόγιο (συνήθως δηλώνεται ως Num), σε συνδυασμό με το πλήκτρο ALT. Η συντόμευση είναι της μορφής ALT+0xxx, όπου xxx είναι η τιμή του κωδικού στο δεκαδικό σύστημα. Έτσι, για τον χαρακτήρα "@", με κωδικό 064 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση: ALT+Num0064.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους πίνακες χαρακτήρων χρησιμοποιείται συνήθως το δεκαεξαδικό σύστημα στην αρίθμηση των κωδικών. Θα πρέπει να τους μετατρέψετε στο δεκαδικό σύστημα.

Επειδή ακριβώς για τη συντόμευση απαιτείται η χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου, αυτή η μέθοδος έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους φορητούς υπολογιστές (και είναι πολλοί) που δεν έχουν αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Σχόλια

Όταν εισάγετε χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ALT σε συνδυασμό με το αριθμητικό πληκτρολόγιο προσέξτε τα εξής σχετικά με τους κωδικούς:

 • Οι κωδικοί 0000 - 0032 και ο κωδικός 0127, αφορούν ενέργειες και μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες του πίνακα χαρακτήρων ASCII. Δεν έχει νόημα να τους χρησιμοποιήσετε καθώς δυο-τρεις μόνο έχουν ορατά αποτελέσματα στο έγγραφο.
 • Οι κωδικοί 0033 - 0126 καλύπτουν τους χαρακτήρες του βασικού πίνακα ASCII (Λατινικό αλφάβητο, αριθμοί, σημεία στίξης και ορισμένα σύμβολα). Εκτός από το Word συνήθως αναγνωρίζονται και από άλλα προγράμματα που ασχολούνται με επεξεργασία κειμένου. Επιπλέον δεν επηρεάζονται από τη γλώσσα πληκτρολογίου (αν το έχετε στα ελληνικά ή στα αγγλικά).
 • Οι κωδικοί 0128 - 0255 καλύπτουν τους χαρακτήρες του πίνακα Windows-1253 αν έχετε το πληκτρολόγιο στα ελληνικά, ή του πίνακα Windows-1252 αν το έχετε στα αγγλικά. Εκτός από το Word αναγνωρίζονται και από άλλα προγράμματα που ασχολούνται με την επεξεργασία κειμένου.
 • Για τους κωδικούς από 0256 και πάνω καλύτερα να χρησιμοποιείτε τη διαδικασία με τον Πίνακα χαρακτήρων των Windows κατωτέρω, που αναφέρει τους κωδικούς των χαρακτήρων με βάση τους πίνακες Unicode.

Εισαγωγή χαρακτήρα με το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο

Ένας δεύτερος τρόπος για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα είναι με το πλαίσιο συμβόλων του Word:


Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμβολο της ομάδας Σύμβολα και στη συνέχεια επιλέξτε Περισσότερα σύμβολα.
 2. Από το πεδίο Γραμματοσειρά (εικ. 1) έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τους χαρακτήρες που περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά.
 3. Επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.
  • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης που αναφέρεται στο κάτω δεξιό μέρος του πλαισίου διαλόγου, για ορισμένους χαρακτήρες.
  • Χρησιμοποιήστε τον κωδικό του χαρακτήρα που αναφέρεται στο σχετικό πεδίο. Ανάλογα με τον πίνακα χαρακτήρων που επιλέγετε στο πεδίο Από, το πεδίο Κωδικός χαρακτήρα μπορεί να εμφανίζει τη δεκαεξαδική ή τη δεκαδική μορφή του κωδικού. Τις δεκαεξαδικές τιμές θα χρειαστεί να τις μετατρέψετε στο δεκαδικό σύστημα. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε στο έγγραφο τη συντόμευση ALT+xxxx, πληκτρολογώντας την αριθμητική τιμή "xxxx" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Π.χ. ALT+Num0149 για το σύμβολο "κουκκίδα" (•), ή ALT+Num8834 για το σύμβολο "υποσύνολο" (⊂).

Εισαγωγή χαρακτήρα με τον Πίνακα χαρακτήρων των Windows

Η τρίτη μέθοδος για να εισάγετε χαρακτήρες σε ένα έγγραφο είναι με το εργαλείο Πίνακας χαρακτήρων των Windows, που έχει παρόμοια διαδικασία με το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο ανωτέρω:

 1. Εμφανίστε τον Πίνακα χαρακτήρων των Windows και επιλέξτε αν θέλετε γραμματοσειρά. Εκ προεπιλογής το εργαλείο εμφανίζει τη γραμματοσειρά που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε.
 2. Εντοπίστε και κάνετε κλικ στον χαρακτήρα που θέλετε. Για να τον εισαγάγετε στο έγγραφο κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ διαδοχικά στα κουμπιά Επιλογή και Αντιγραφή και στη συνέχεια μεταφερθείτε στο έγγραφο για να κάνετε επικόλληση.
   Κάνοντας αντιγραφή με το κουμπί Αντιγραφή, ο χαρακτήρας αντιγράφεται με μορφοποίηση παραγράφου και ίσως διαφέρει από το περιβάλλον κείμενο στο σημείο της επικόλλησης. Αν θέλετε να συμφωνεί με τη μορφοποίηση του κειμένου σας, επιλέξτε τον χαρακτήρα με το ποντίκι (κλικ και σύρσιμο) και χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις CTRL+C, CTRL+V για αντιγραφή, επικόλληση.
  • Δείτε στο κάτω μέρος του Πίνακα χαρακτήρων:
   • Για ορισμένους χαρακτήρες, στην κάτω δεξιά γωνία αναγράφεται η συντόμευση με μορφή Alt+0xxx. Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογώντας την αριθμητική τιμή "0xxx" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
   • Για όλους τους χαρακτήρες, στην κάτω αριστερή γωνία αναγράφεται ο κωδικός Unicode με μορφή U+xxxx. Πληκτρολογήστε στο έγγραφο τον κωδικό "xxxx" (δεν χρειάζεται αριθμητικό πληκτρολόγιο) και στη συνέχεια πατήστε τη συντόμευση AL+X. Π.χ. για τον κυριλλικό χαρακτήρα "για κεφαλαίο" (Я) θα πληκτρολογήσετε "042F, ALT+Χ".
    Η συντόμευση ALT+X λειτουργεί και αντίστροφα: Μετατρέπει τον κωδικό που είναι αριστερά του δείκτη στον αντίστοιχο χαρακτήρα, ή μετατρέπει τον χαρακτήρα που είναι αριστερά του δείκτη στον αντίστοιχο κωδικό unicode.
Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή χαρακτήρα από τον κωδικό του
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Insert ASCII or Unicode character codes», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.003/0059
Έκδοση
29/9/10
Αναθεώρηση
8/6/19

Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019

Εύρεση και κατάργηση του στηλοθέτη Γραμμή

Οι στηλοθέτες Γραμμή μπορεί να προσθέτουν μια πινελιά καλλωπισμού στο έγγραφο, αλλά τα προβλήματα αρχίζουν να παρουσιάζονται από τη στιγμή που θα χρειαστεί να τους διαχειριστείτε, είτε για να τους αντικαταστήσετε με κάτι άλλο, είτε να τους καταργήσετε.

Δείτε στη συνέχεια τις δυνατότητες που έχετε για να εντοπίσετε έναν στηλοθέτη Γραμμή, αν θέλετε να τον αντικαταστήσετε, αλλά και με ποιο τρόπο μπορείτε να καταργήσετε τους στηλοθέτες Γραμμή σε όλο το έγγραφο.

Εύρεση στηλοθέτη γραμμή

Για να εντοπίσετε έναν στηλοθέτη Γραμμή (στην κυριολεξία να εντοπίσετε την παράγραφο στην οποία υπάρχει ο στηλοθέτης) θα χρησιμοποιήσετε το εργαλείο της Εύρεσης στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση:

 1. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Εύρεση, στην ομάδα Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση πατήστε το κουμπί Λεπτομέρειες αν δεν εμφανίζονται οι πρόσθετες επιλογές αναζήτησης και στη συνέχεια από το κουμπί Μορφή επιλέξτε Στηλοθέτες.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες κάνετε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή όλων, επιλέξτε τον στηλοθέτη Γραμμή και κάνετε κλικ στο OK.
 4. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε ^p.
 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου για να εντοπίσετε την παράγραφο όπου εμφανίζεται ο στηλοθέτης Γραμμή.

Κατάργηση των στηλοθετών Γραμμή

Όπως περιγράφεται ανωτέρω, το εργαλείο Εύρεση δεν μπορεί να εντοπίσει τον στηλοθέτη Γραμμή αλλά την παράγραφο που τον περιέχει. Έτσι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το εργαλείο Αντικατάσταση για να τους τροποποιήσετε όλους μαζί, π.χ. να τους αλλάξετε θέση. Ωστόσο, αν θέλετε να τους καταργήσετε όλους από το έγγραφο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μακροεντολή:

Sub RemoveBarTabs()
  '
  ' writor: Tonny Jollans
  ' source: MS Office discussion groups
  '
  Dim P As Word.Paragraph
  Dim T As Word.TabStop
  For Each P In ActiveDocument.Paragraphs
  For Each T In P.TabStops
    If T.Alignment = wdAlignTabBar Then T.Clear
  Next T, P
End Sub
Τα σχόλια (οι γραμμές που αρχίζουν με μονό εισαγωγικό) αναφέρουν τον συγγραφέα και την προέλευση του κώδικα. Παρακαλώ μην τα αφαιρείτε.

Εγκαταστήστε τη μακροεντολή και εκτελέστε την για να αφαιρέσετε όλους τους στηλοθέτες Γραμμή. Αν δεν γνωρίζετε τη διαδικασία δείτε το θέμα Πώς θα χρησιμοποιήσω τον κώδικα μιας μακροεντολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την εκτέλεση της μακροεντολής είναι πιθανόν να εμφανίζονται ακόμα στο έγγραφο ορισμένοι στηλοθέτες Γραμμή, κυρίως σε μεγάλες παραγράφους κειμένου. Αυτό δεν οφείλεται σε σφάλμα της μακροεντολής αλλά στον τρόπο που το Word κάνει ανανέωση του εγγράφου (refresh). Αν μετά την εκτέλεση της μακροεντολής αποθηκεύσετε το έγγραφο και το κλείσετε, την επόμενη φορά που θα το ανοίξετε θα διαπιστώσετε ότι οι στηλοθέτες Γραμμή έχουν πράγματι καταργηθεί.

Σύνοψη
Θέμα
Εύρεση και κατάργηση του στηλοθέτη Γραμμή
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.038/0058
Έκδοση
29/9/10
Αναθεώρηση
6/6/19

Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

Εκτός από την αναζήτηση κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Εύρεση και Αντικατάσταση, για να εντοπίσετε διάφορους ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιεί το Word, όπως είναι τα σημάδια παραγράφου, οι στηλοθέτες, τα σύμβολα υποσημειώσεων, αλλαγών σελίδας και ενότητας κ.ά.

Αναζήτηση ειδικού χαρακτήρα

Για να κάνετε αναζήτηση για ένα ειδικό χαρακτήρα:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση με ένα από τα επόμενα:
  • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Εύρεση, στην ομάδα Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
  • Στο πλαίσιο εργασιών Αναζήτηση κάνετε κλικ στο εικονίδιο του φακού και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
 2. Αν χρειάζεται κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική και επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε να βρείτε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Ειδική είναι απενεργοποιημένο αν είναι ήδη επιλεγμένη κάποια από τις εντολές Ακούγεται σαν (αγγλικά) και Εύρεση όλων των μορφών μιας λέξης (αγγλικά).

 4. Κάνετε την αναζήτηση όπως συνήθως.

Σύμβολα ειδικών χαρακτήρων

Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι, όταν επιλέγετε έναν ειδικό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το κουμπί Ειδική στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση, το Word χρησιμοποιεί ένα σύμβολο για να δηλώσει τον ειδικό χαρακτήρα. Π.χ. επιλέγοντας την αναζήτηση ενός σημαδιού παραγράφου, στο πεδίο Εύρεση του εμφανίζεται το ^p. (Για να δηλώσετε το σύμβολο ενός ειδικού χαρακτήρα προτάσσετε τον χαρακτήρα βέλους ^). Αυτό σημαίνει ότι, αν γνωρίζετε το σύμβολο που αντιπροσωπεύει έναν ειδικό χαρακτήρα, αντί να επιλέξετε τον χαρακτήρα με το κουμπί Ειδική, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κατ' ευθείαν το σύμβολό του στο πεδίο Εύρεση του. Αυτό μάλιστα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες, που δεν εμφανίζονται στα περιεχόμενα του κουμπιού Ειδική. Τα σύμβολα που αντιστοιχούν στους ειδικούς χαρακτήρες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Τα σύμβολα μπορείτε επίσης να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε την αναζήτηση από το πεδίο Εύρεση που υπάρχει στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση.

Πίνακας 1: Σύμβολα και κωδικοί ειδικών χαρακτήρων

το σύμβολο... Εντοπίζει...

^1 ή ^g

Γραφικά - εικόνες, όταν βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Το ^1 λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη, ενώ το ^g όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι ενεργοποιημένη.

^2 ή ^f

Σημάδι υποσημείωσης. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^5 ή ^a

Σημάδι σχολίου αναθεώρησης. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^9 ή ^t

Χαρακτήρα στηλοθέτη, εκτός του στηλοθέτη Γραμμή.

^11 ή ^l

Σημάδι αναγκαστικής αλλαγής γραμμής (που δημιουργείται με SHIFT+ENTER).

^12 ή ^m

Σημάδι αναγκαστικής αλλαγής σελίδας (που δημιουργείται με CTRL+ENTER). Το ^12 βρίσκει επίσης το σημάδι αλλαγής ενότητας.

^13 ή ^p

Σημάδι παραγράφου. Το ^p δεν λειτουργεί όταν η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ είναι ενεργοποιημένη.

^14 ή ^n

Σημάδι αλλαγής στήλης (που δημιουργείται με ALT+ENTER).

^d

Πεδίο. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^19

Αριστερό άγκιστρο (ανοίγματος) πεδίου. Ισχύει όταν στο έγγραφο εμφανίζονται οι κωδικοί των πεδίων και όχι οι τιμές τους. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^21

Δεξιό άγκιστρο (κλεισίματος) πεδίου. Ισχύει όταν στο έγγραφο εμφανίζονται οι κωδικοί των πεδίων και όχι οι τιμές τους. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^?

Έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα.

^-

Προαιρετικό ενωτικό (που δημιουργείται με CTRL+-).

^~

Ενωτικό χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+_).

^^

Χαρακτήρα βέλους (^). Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^#

Οποιονδήποτε αριθμό. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^$

Οποιοδήποτε γράμμα. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^+

Μεγάλη παύλα (που δημιουργείται με CTRL+ALT+NUM-).

^=

Μεσαία παύλα (που δημιουργείται με CTRL+NUM-).

^b

Σημάδι αλλαγής ενότητας. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^e

Σημάδι υποσημείωσης τέλους. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^s

Διάστημα χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ).

^w

Κενό διάστημα (κάθε συνδυασμό διαστημάτων, χαρακτήρων στηλοθετών, διαστημάτων χωρίς διακοπή). Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^0xxx

Έναν χαρακτήρα ASCII ή ANSI. Όπου "xxx" είναι ο κωδικός του στον αντίστοιχο πίνακα χαρακτήρων.

^uxxxx

Έναν χαρακτήρα Unicode. Όπου "xxxx" είναι ο κωδικός του στον πίνακα χαρακτήρων Unicode.

Σύνοψη
Θέμα
Εύρεση ειδικών χαρακτήρων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.037/0057
Έκδοση
29/9/10
Αναθεώρηση
3/6/19