Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2019

Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου

Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου στο Word με δύο τρόπους: Με το εργαλείο Μετάβαση και με το πλαίσιο εργασιών Περιήγηση.

Μετάβαση


Εικ. 1: Καρτέλα Μετάβαση σε

Για να εμφανίσετε τη Μετάβαση κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Πατήστε τη συντόμευση CTRL+G.
 • Στην Κεντρική καρτέλα κάνετε κλικ στο βελάκι πέκτασης του κουμπιού Εύρεση, και στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε την εντολή Μετάβαση.
 • Στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση, κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού και στο μενού που εμφανίζεται επιλέξτε την εντολή Μετάβαση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη Μετάβαση:

 1. Στο πεδίο Μετάβαση σε επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε, π.χ. Σελίδα.
 2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων του εγγράφου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Πατήστε διαδοχικά το κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο για να μετακινηθείτε ανά μία σελίδα μέχρι την αρχή ή το τέλος του εγγράφου αντίστοιχα.
  • Στο πεδίο Αριθμός σελίδας πληκτρολογήστε έναν αριθμό και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση σε για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα.
  • Στο πεδίο Αριθμός σελίδας πληκτρολογήστε έναν αριθμό της μορφής +x ή -x και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση σε για να μετακινηθείτε x σελίδες μετά ή πριν, αντίστοιχα, από την τρέχουσα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

   • Εκ προεπιλογής, όταν εμφανίζετε την καρτέλα Μετάβαση σε, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Σελίδα. Αν επιλέξετε κάποιο άλλο, αυτό θα παραμείνει επιλεγμένο μέχρι να επιλέξετε ένα διαφορετικό ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.
   • Η ετικέτα του πεδίου όπου πληκτρολογείτε τους αριθμούς αλλάζει όνομα, ανάλογα με το στοιχείο που έχετε επιλέξει (Αριθμός σελίδας, Αριθμός πίνακα, Αριθμός υποσημείωσης κ.ο.κ.).
   • Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό στο σχετικό πεδίο, το κουμπί Προηγούμενο απενεργοποιείται και το κουμπί Επόμενο γίνεται Μετάβαση σε.

Περιήγηση

Η προκαθορισμένη θέση του πλαισίου Περιήγηση είναι στο αριστερό μέρος του εγγράφου. Για να την εμφανίσετε κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Πατήστε τη συντόμευσή CTRL+F.
 • Στην καρτέλα Προβολή ενεργοποιήστε το πεδίο Παράθυρο περιήγησης της ομάδας Εμφάνιση.

Το πλαίσιο Περιήγηση κατ' αρχάς σας επιτρέπει να κινηθείτε στα περιεχόμενα του εγγράφου με τρεις τρόπους:

 • Αν το έγγραφο έχει μορφοποιηθεί με επίπεδα διάρθρωσης, χρησιμοποιώντας π.χ. τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδας του Word, κάνετε κλικ στη σελίδα Επικεφαλίδες του πλαισίου, για να εμφανίσετε τις επικεφαλίδες του εγγράφου. Κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα που θέλετε για να μεταβείτε στην αντίστοιχη ενότητα του εγγράφου.
  Αν το πλαίσιο δεν εμφανίζει όλα τα επίπεδα διάρθρωσης του εγγράφου κάνετε δεξιό κλικ σε μια επικεφαλίδα και στο μενού κάνετε κλικ στην εντολή Εμφάνιση επιπέδων επικεφαλίδων για να επιλέξετε το "βάθος" της διάρθρωσης που θέλετε.
 • Κάνετε κλικ στη σελίδα Σελίδες του πλαισίου για να εμφανίσετε μικρογραφίες με τα περιεχόμενα των σελίδων του εγγράφου. Κάνετε κλικ στη σελίδα που θέλετε να μεταβείτε.
 • Αν χρησιμοποιήσετε το πεδίο αναζήτησης που έχει το πλαίσιο Περιήγηση για να βρείτε μια λέξη ή ένα απόσπασμα κειμένου επιλέξτε τη σελίδα Αποτελέσματα για να δείτε αναλυτικά τα σημεία του κειμένου που συμφωνούν με τους όρους της αναζήτησης. Δείτε περισσότερα στο θέμα Πώς λειτουργεί η Εύρεση.

Εκτός από αυτή τη μορφή μετακίνησης, μέσα από το πλαίσιο Περιήγηση μπορείτε να κινηθείτε μεταξύ των πιο συνηθισμένων στοιχείων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι χρήστες του Word:

 • Στο πεδίο της αναζήτησης κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού ή στο βελάκι των Πρόσθετων επιλογών και στο μενού επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να εντοπίσετε, Γραφικά, Πίνακες, Εξισώσεις, ή Υποσημειώσεις/Σημειώσεις τέλους.

Επιλέγοντας μία από αυτές τις κατηγορίες, το Word σας μεταφέρει στο πρώτο στοιχείο που εντοπίζει και στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια Πάνω - Κάτω του πλαισίου Περιήγηση για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο/επόμενο αντίστοιχα.

Σύνοψη
Θέμα
Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Find and go to other parts of your document», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.044/0066
Έκδοση
15/10/10
Αναθεώρηση
28/6/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου