Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

Εύρεση χαρακτήρα από τον κωδικό του

Στο Word μπορείτε να εντοπίσετε έναν χαρακτήρα ή ένα απόσπασμα κειμένου σ' ένα έγγραφο, πληκτρολογώντας το αντίστοιχο όρο είτε στο πεδίο της Εύρεσης που υπάρχει στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση, είτε στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση. Τι θα κάνετε όμως αν θέλετε να βρείτε ένα χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο;

Μια λύση θα μπορούσε να είναι να κάνετε αναζήτηση με τον κωδικό του χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Πρώτα-πρώτα όμως, τι είναι οι κωδικοί χαρακτήρων; Οι κωδικοί είναι αριθμοί, που αντιστοιχούν στους χαρακτήρες, σύμφωνα με ορισμένους πίνακες που έχουν καταρτιστεί γι' αυτήν ακριβώς την αντιστοίχιση.

Μια λεπτομέρεια, που επίσης πρέπει να προσέξετε για μια τέτοια αναζήτηση είναι η μορφή του κωδικού, καθώς άλλοι πίνακες χρησιμοποιούν το δεκαεξαδικό και άλλοι το δεκαδικό σύστημα. Και γι' αυτή τη διαφορά, να προτρέξω της διαδικασίας και να αναφέρω ότι οι δεκαεξαδικοί κωδικοί πρέπει να μετατραπούν σε δεκαδικούς.

Αναλυτική διαδικασία

1ο βήμα: Βρείτε τον κωδικό του χαρακτήρα με ένα από τα επόμενα (χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα τον χαρακτήρα "νγε κεφαλαίο" (Њ) του κυριλλικού αλφαβήτου):

 • Πίνακες Unicode

  Εντοπίστε τον χαρακτήρα στους πίνακες Unicode και σημειώστε τον κωδικό του. Για τον χαρακτήρα Њ θα χρειαστείτε τους πίνακες του κυριλλικού αλφαβήτου.

 • Πλαίσιο συμβόλων του Word
  1. Από την καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμβολο της ομάδας Σύμβολα και στη συνέχεια επιλέξτε Περισσότερα σύμβολα.
  2. Στο πεδίο Υποσύνολο επιλέξτε Κυριλλικά και στη συνέχεια εντοπίστε τον χαρακτήρα Њ.
  3. Σημειώστε τον κωδικό που εμφανίζεται στο πεδίο Κωδικός χαρακτήρα.
 • Πίνακας χαρακτήρων των Windows
  1. Ανοίξτε το εργαλείο Πίνακας χαρακτήρων των Windows
  2. Εντοπίστε τον χαρακτήρα Њ και κάνετε κλικ για να τον επισημάνετε.
  3. Σημειώστε των κωδικό που εμφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου με μορφή U+xxxx.

2ο βήμα: Αν ο κωδικός που σημειώσατε είναι στο δεκαεξαδικό σύστημα, θα χρειαστεί να τον μετατρέψετε σε δεκαδικό.

3ο βήμα: Χρησιμοποιήστε τη δεκαδική μορφή του κωδικού για να κάνετε αναζήτηση στο Word:

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση του Word με ένα από τα επόμενα:
  • Στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση κάνετε κλικ στο εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού και από το μενού επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
  • Από την καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Εύρεση, στην ομάδα Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
 2. Κάνετε κλικ στο πεδίο Εύρεση του και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Πατήστε τη συντόμευση ALT+xxxx, όπου "xxxx" είναι η τιμή του κωδικού στο δεκαδικό σύστημα και με τετραψήφια μορφή, που θα πληκτρολογήσετε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
  • Πληκτρολογήστε το σύμβολο του κωδικού, με μορφή ^uxxxx, όπου το "^" εννοεί ότι ακολουθεί σύμβολο, το "u" δεν πρέπει να είναι κεφαλαίο και το "xxxx" είναι η τιμή του κωδικού στο δεκαδικό σύστημα και με τετραψήφια μορφή.

   Και για να χρησιμοποιήσουμε τον χαρακτήρα Њ του παραδείγματος, ο κωδικός του στο δεκαεξαδικό σύστημα είναι 040Α, που αντιστοιχεί στον δεκαδικό 1034, οπότε στη μεν πρώτη περίπτωση θα χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση ALT+Num1034, ενώ στη δεύτερη θα χρησιμοποιήσετε το σύμβολο ^u1034.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Και στις δύο περιπτώσεις της αναζήτησης, είτε με τη συντόμευση, είτε με το σύμβολο, το Word κάνει διάκριση σε τονισμένα / άτονα, αλλά δεν κάνει διάκριση (κακώς) σε πεζά / κεφαλαία. Η αναζήτηση π.χ. για ^u0945 που αντιστοιχεί στο "α" μικρό χωρίς τόνο δεν θα βρει το τονισμένο "ά" μικρό, αλλά θα βρει το "Α" κεφαλαίο χωρίς τόνο, έστω κι αν αυτό έχει κωδικό 0913.

Η Microsoft λέει ότι ο κωδικός που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να είναι τετραψήφιος. Αυτό ισχύει στη διαδικασία αναζήτησης με μορφή ^uxxxx. Η αναζήτηση με τη συντόμευση λειτουργεί για 180.000 χαρακτήρες περίπου, στο Word 365. Μετά από δοκιμές έφτασα μέχρι το ALT+178205 (τελευταίος χαρακτήρας στον πίνακα χαρακτήρων Unicode "CJK Unified Ideographs, Extension D" με κωδικό 2B81D).

Εναλλακτική διαδικασία

Αν και αυτή η διαδικασία δεν χρησιμοποιεί τον κωδικό του χαρακτήρα και επομένως είναι εκτός θέματος(!), εδώ ίσως είναι το καλύτερο σημείο να την αναφέρω, καθώς θα γλυτώσει τους βιαστικούς από όλη αυτή την ταλαιπωρία με τους κωδικούς, τους δεκαεξαδικούς, τους δεκαδικούς και τις υπόλοιπες... επιστημονικές αναλύσεις.

Στην πιο απλή μορφή της, η εύρεση ενός χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο, δεν απαιτεί παρά τρία βήματα:

 1. Εντοπίστε τον χαρακτήρα που θέλετε είτε στους πίνακες unicode, είτε στον Πίνακα χαρακτήρων των Windows και αντιγράψτε τον (CTRL+C).
 2. Μεταφερθείτε στο Word και εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση (δείτε 3ο βήμα - 1 ανωτέρω).
 3. Στο πεδίο Εύρεση του κάνετε επικόλληση τον χαρακτήρα (CTRL+V) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.
Σύνοψη
Θέμα
Εύρεση χαρακτήρα από τον κωδικό του
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.039/0060
Έκδοση
29/9/10
Αναθεώρηση
11/6/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου