Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Αντικατάσταση κειμένου, μορφοποίησης και άλλων στοιχείων

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα απόσπασμα κειμένου και άλλα στοιχεία ενός εγγράφου, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Αντικατάσταση που υπάρχει στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

Για να εμφανίσετε την Αντικατάσταση κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Πατήστε τη συντόμευση CTRL+H.
 • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση της ομάδας Επεξεργασία.

Αντικατάσταση κειμένου

 1. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε τον όρο που θα αντικαταστήσετε.
 2. Στο πεδίο Αντικατάσταση με πληκτρολογήστε τον νέο όρο.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση. Το Word σας μεταφέρει στην πρώτη εμφάνιση του όρου που αναζητάτε. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Για να αντικαταστήσετε αυτή την εμφάνιση του όρου κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση.
  • Για να αντικαταστήσετε όλες τις εμφανίσεις του όρου στο έγγραφο κάνετε κλικ στο κουμπί Αντικατάσταση όλων.
  • Για να παραβλέψετε (να μην αντικαταστήσετε) αυτή την εμφάνιση του όρου και να μεταβείτε στην επόμενη εμφάνιση κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση επόμενου.

Αντικατάσταση κειμένου με μορφοποίηση

 1. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε τον όρο που θέλετε να αντικαταστήσετε.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή. (Αν δεν εμφανίζεται κάνετε πρώτα κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες).
 3. Επιλέξτε τη μορφοποίηση που έχει ο όρος που θα αντικαταστήσετε.
 4. Στο πεδίο Αντικατάσταση με κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Αν θέλετε να αντικαταστήσετε μόνο τη μορφοποίηση του όρου, πληκτρολογήστε τον ίδιο όρο που πληκτρολογήσατε και στο πεδίο Εύρεση του.
  • Αν θέλετε εκτός από τη μορφοποίηση να αντικαταστήσετε και τον όρο (π.χ. τη λέξη "μοντέρνος" με τη λέξη "σύγχρονος"), πληκτρολογήστε τον νέο όρο.
 5. Χρησιμοποιήστε πάλι το κουμπί Μορφή για να επιλέξετε τη νέα μορφοποίηση που θέλετε.
 6. Κάνετε την αντικατάσταση όπως συνήθως.

Σχόλια

1.
Μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο τη μορφοποίηση ενός κειμένου, αν αφήσετε κενά τα πεδία Εύρεση του και Αντικατάσταση με. Σ' αυτή την περίπτωση όμως προτιμήστε τη χρήση του κουμπιού Αντικατάσταση και όχι του κουμπιού Αντικατάσταση όλων για να μην έχετε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Π.χ. η κατάργηση της έντονης γραφής θα επηρεάσει τις λέξεις με άμεση μορφοποίηση αλλά και ολόκληρες παραγράφους που η έντονη γραφή είναι συστατικό του στυλ που χρησιμοποιούν, όπως π.χ. τα στυλ Επικεφαλίδας.

2.
Για πολλά είδη μορφοποίησης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου, αντί για τον εντοπισμό της από το κουμπί Μορφή. Π.χ. για να εντοπίσετε μια λέξη με έντονα γράμματα κάνετε κλικ στο πεδίο Εύρεση του και στη συνέχεια πατήστε τη συντόμευση CTRL+B. Οι ίδιες συντομεύσεις ισχύουν και για το πεδίο Αντικατάσταση με. Δείτε τον πίνακα με τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο θέμα Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση.

Αντικατάσταση ειδικών χαρακτήρων

 1. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική. (Αν δεν εμφανίζεται, κάνετε κλικ πρώτα στο κουμπί Λεπτομέρειες).
 2. Στο πεδίο Εύρεση του πληκτρολογήστε τον κωδικό του ειδικού χαρακτήρα ή κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα από τη λίστα. Δείτε τον πίνακα με τους κωδικούς στο θέμα Εύρεση ειδικών χαρακτήρων.
 3. Στο πεδίο Αντικατάσταση με πληκτρολογήστε το στοιχείο που θέλετε να χρησιμοποιηθεί για την αντικατάσταση ή κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Στον επόμενο πίνακα περιγράφονται οι κωδικοί που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πεδίο Αντικατάσταση με.
 4. Κάνετε την αντικατάσταση όπως συνήθως.

Πίνακας 1: Κωδικοί ειδικών χαρακτήρων

Ο κωδικός... αντιστοιχεί σε...

^9 ή ^t

Χαρακτήρα στηλοθέτη (TAB), πλην του στηλοθέτη Γραμμή, που δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε με το εργαλείο Αντικατάσταση.

^11 ή ^l

Αναγκαστική αλλαγή γραμμής (που δημιουργείται με SHIFT+ENTER)

^12 ή ^m

Σημάδι αναγκαστικής αλλαγής σελίδας (που δημιουργείται με CTRL+ENTER). Το ^m αντιστοιχεί επίσης στο σημάδι αλλαγής ενότητας, όταν είναι ενεργοποιημένη η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ.

^13 ή ^p

Σημάδι παραγράφου

^14 ή ^n

Σημάδι αλλαγής στήλης (που δημιουργείται με ALT+ENTER)

^-

Προαιρετικό ενωτικό (που δημιουργείται με CTRL+-)

^~

Ενωτικό χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+_)

^^

Χαρακτήρα βέλους (^)

^+

Μεγάλη παύλα (που δημιουργείται με CTRL+ALT+Num-)

^=

Μεσαία παύλα (που δημιουργείται με (CTRL+Num-)

^s

Διάστημα χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ)

^0xxx

Έναν χαρακτήρα ANSI ή ASCII. Όπου "x" είναι ο αύξων αριθμός του χαρακτήρα, με τη μορφή τριψήφιου. Βλ. Σχόλια κατωτέρω.

^c

Τα περιεχόμενα του Πρόχειρου των Windows.

^&

Το περιεχόμενο του πλαισίου Εύρεση του.

Σχόλια

Μπορείτε να καταχωρίσετε έναν χαρακτήρα ANSI ή ASCII χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, σε συνδυασμό με το πλήκτρο ALT. Π.χ. για να καταχωρίσετε το αγγλικό "a" που έχει αύξοντα αριθμό 097, στο πεδίο Αντικατάσταση με μπορείτε να πληκτρολογήσετε ^0097 ή να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο ALT και με το αριθμητικό πληκτρολόγιο να πληκτρολογήσετε τον αριθμό 0097.

Σύνοψη
Θέμα
Αντικατάσταση κειμένου, μορφοποίησης και άλλων στοιχείων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Find and replace text», Office Online Support

– «Replace Text», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.041/0063
Έκδοση
7/10/10
Αναθεώρηση
21/6/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου