Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2019

Εύρεση ειδικών χαρακτήρων

Εκτός από την αναζήτηση κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Εύρεση και Αντικατάσταση, για να εντοπίσετε διάφορους ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιεί το Word, όπως είναι τα σημάδια παραγράφου, οι στηλοθέτες, τα σύμβολα υποσημειώσεων, αλλαγών σελίδας και ενότητας κ.ά.

Αναζήτηση ειδικού χαρακτήρα

Για να κάνετε αναζήτηση για ένα ειδικό χαρακτήρα:

  1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση με ένα από τα επόμενα:
    • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Εύρεση, στην ομάδα Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
    • Στο πλαίσιο εργασιών Αναζήτηση κάνετε κλικ στο εικονίδιο του φακού και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
  2. Αν χρειάζεται κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης.
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Ειδική και επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε να βρείτε.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Ειδική είναι απενεργοποιημένο αν είναι ήδη επιλεγμένη κάποια από τις εντολές Ακούγεται σαν (αγγλικά) και Εύρεση όλων των μορφών μιας λέξης (αγγλικά).

  4. Κάνετε την αναζήτηση όπως συνήθως.

Σύμβολα ειδικών χαρακτήρων

Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι, όταν επιλέγετε έναν ειδικό χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το κουμπί Ειδική στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση, το Word χρησιμοποιεί ένα σύμβολο για να δηλώσει τον ειδικό χαρακτήρα. Π.χ. επιλέγοντας την αναζήτηση ενός σημαδιού παραγράφου, στο πεδίο Εύρεση του εμφανίζεται το ^p. (Για να δηλώσετε το σύμβολο ενός ειδικού χαρακτήρα προτάσσετε τον χαρακτήρα βέλους ^). Αυτό σημαίνει ότι, αν γνωρίζετε το σύμβολο που αντιπροσωπεύει έναν ειδικό χαρακτήρα, αντί να επιλέξετε τον χαρακτήρα με το κουμπί Ειδική, μπορείτε να πληκτρολογήσετε κατ' ευθείαν το σύμβολό του στο πεδίο Εύρεση του. Αυτό μάλιστα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες, που δεν εμφανίζονται στα περιεχόμενα του κουμπιού Ειδική. Τα σύμβολα που αντιστοιχούν στους ειδικούς χαρακτήρες περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Τα σύμβολα μπορείτε επίσης να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε την αναζήτηση από το πεδίο Εύρεση που υπάρχει στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση.

Πίνακας 1: Σύμβολα και κωδικοί ειδικών χαρακτήρων

το σύμβολο... Εντοπίζει...

^1 ή ^g

Γραφικά - εικόνες, όταν βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Το ^1 λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη, ενώ το ^g όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι ενεργοποιημένη.

^2 ή ^f

Σημάδι υποσημείωσης. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^5 ή ^a

Σημάδι σχολίου αναθεώρησης. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^9 ή ^t

Χαρακτήρα στηλοθέτη, εκτός του στηλοθέτη Γραμμή.

^11 ή ^l

Σημάδι αναγκαστικής αλλαγής γραμμής (που δημιουργείται με SHIFT+ENTER).

^12 ή ^m

Σημάδι αναγκαστικής αλλαγής σελίδας (που δημιουργείται με CTRL+ENTER). Το ^12 βρίσκει επίσης το σημάδι αλλαγής ενότητας.

^13 ή ^p

Σημάδι παραγράφου. Το ^p δεν λειτουργεί όταν η χρήση χαρακτήρων μπαλαντέρ είναι ενεργοποιημένη.

^14 ή ^n

Σημάδι αλλαγής στήλης (που δημιουργείται με ALT+ENTER).

^d

Πεδίο. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^19

Αριστερό άγκιστρο (ανοίγματος) πεδίου. Ισχύει όταν στο έγγραφο εμφανίζονται οι κωδικοί των πεδίων και όχι οι τιμές τους. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^21

Δεξιό άγκιστρο (κλεισίματος) πεδίου. Ισχύει όταν στο έγγραφο εμφανίζονται οι κωδικοί των πεδίων και όχι οι τιμές τους. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^?

Έναν οποιονδήποτε χαρακτήρα.

^-

Προαιρετικό ενωτικό (που δημιουργείται με CTRL+-).

^~

Ενωτικό χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+_).

^^

Χαρακτήρα βέλους (^). Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^#

Οποιονδήποτε αριθμό. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^$

Οποιοδήποτε γράμμα. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^+

Μεγάλη παύλα (που δημιουργείται με CTRL+ALT+NUM-).

^=

Μεσαία παύλα (που δημιουργείται με CTRL+NUM-).

^b

Σημάδι αλλαγής ενότητας. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^e

Σημάδι υποσημείωσης τέλους. Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^s

Διάστημα χωρίς διακοπή (που δημιουργείται με CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ).

^w

Κενό διάστημα (κάθε συνδυασμό διαστημάτων, χαρακτήρων στηλοθετών, διαστημάτων χωρίς διακοπή). Λειτουργεί όταν η χρήση μπαλαντέρ είναι απενεργοποιημένη.

^0xxx

Έναν χαρακτήρα ASCII ή ANSI. Όπου "xxx" είναι ο κωδικός του στον αντίστοιχο πίνακα χαρακτήρων.

^uxxxx

Έναν χαρακτήρα Unicode. Όπου "xxxx" είναι ο κωδικός του στον πίνακα χαρακτήρων Unicode.

Σύνοψη
Θέμα
Εύρεση ειδικών χαρακτήρων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.037/0057
Έκδοση
29/9/10
Αναθεώρηση
3/6/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου