Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019

Εισαγωγή χαρακτήρα από τον κωδικό του

Μπορείτε να εισαγάγετε στο έγγραφο έναν χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του.

Οι κωδικοί των χαρακτήρων είναι αριθμοί, συνήθως σε δεκαεξαδική μορφή, που υπάρχουν καταχωρισμένοι σε πίνακες, με πιο πρόσφατους και εκσυγχρονισμένους τους πίνακες Unicode. Άλλοι γνωστοί πίνακες είναι ο πίνακας χαρακτήρων ASCII και ο πίνακας χαρακτήρων Windows-1253, που μας αφορά, καθώς καλύπτει τους ελληνικούς χαρακτήρες του μονοτονικού συστήματος, σε υπολογιστές με Windows, όπου έχουν δηλωθεί ελληνικές τοπικές ρυθμίσεις.

Σ' αυτούς τους πίνακες θα αναζητήσετε τον κωδικό που θέλετε, τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για να εισαγάγετε τον αντίστοιχο χαρακτήρα στο έγγραφο.

Εισαγωγή χαρακτήρα με συντόμευση πληκτρολογίου

Ο πιο σύντομος τρόπος για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τον κωδικό του είναι με το αριθμητικό πληκτρολόγιο (συνήθως δηλώνεται ως Num), σε συνδυασμό με το πλήκτρο ALT. Η συντόμευση είναι της μορφής ALT+0xxx, όπου xxx είναι η τιμή του κωδικού στο δεκαδικό σύστημα. Έτσι, για τον χαρακτήρα "@", με κωδικό 064 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση: ALT+Num0064.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στους πίνακες χαρακτήρων χρησιμοποιείται συνήθως το δεκαεξαδικό σύστημα στην αρίθμηση των κωδικών. Θα πρέπει να τους μετατρέψετε στο δεκαδικό σύστημα.

Επειδή ακριβώς για τη συντόμευση απαιτείται η χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου, αυτή η μέθοδος έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους φορητούς υπολογιστές (και είναι πολλοί) που δεν έχουν αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Σχόλια

Όταν εισάγετε χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ALT σε συνδυασμό με το αριθμητικό πληκτρολόγιο προσέξτε τα εξής σχετικά με τους κωδικούς:

 • Οι κωδικοί 0000 - 0032 και ο κωδικός 0127, αφορούν ενέργειες και μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες του πίνακα χαρακτήρων ASCII. Δεν έχει νόημα να τους χρησιμοποιήσετε καθώς δυο-τρεις μόνο έχουν ορατά αποτελέσματα στο έγγραφο.
 • Οι κωδικοί 0033 - 0126 καλύπτουν τους χαρακτήρες του βασικού πίνακα ASCII (Λατινικό αλφάβητο, αριθμοί, σημεία στίξης και ορισμένα σύμβολα). Εκτός από το Word συνήθως αναγνωρίζονται και από άλλα προγράμματα που ασχολούνται με επεξεργασία κειμένου. Επιπλέον δεν επηρεάζονται από τη γλώσσα πληκτρολογίου (αν το έχετε στα ελληνικά ή στα αγγλικά).
 • Οι κωδικοί 0128 - 0255 καλύπτουν τους χαρακτήρες του πίνακα Windows-1253 αν έχετε το πληκτρολόγιο στα ελληνικά, ή του πίνακα Windows-1252 αν το έχετε στα αγγλικά. Εκτός από το Word αναγνωρίζονται και από άλλα προγράμματα που ασχολούνται με την επεξεργασία κειμένου.
 • Για τους κωδικούς από 0256 και πάνω καλύτερα να χρησιμοποιείτε τη διαδικασία με τον Πίνακα χαρακτήρων των Windows κατωτέρω, που αναφέρει τους κωδικούς των χαρακτήρων με βάση τους πίνακες Unicode.

Εισαγωγή χαρακτήρα με το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο

Ένας δεύτερος τρόπος για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα είναι με το πλαίσιο συμβόλων του Word:


Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμβολο της ομάδας Σύμβολα και στη συνέχεια επιλέξτε Περισσότερα σύμβολα.
 2. Από το πεδίο Γραμματοσειρά (εικ. 1) έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε τους χαρακτήρες που περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά.
 3. Επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.
  • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης που αναφέρεται στο κάτω δεξιό μέρος του πλαισίου διαλόγου, για ορισμένους χαρακτήρες.
  • Χρησιμοποιήστε τον κωδικό του χαρακτήρα που αναφέρεται στο σχετικό πεδίο. Ανάλογα με τον πίνακα χαρακτήρων που επιλέγετε στο πεδίο Από, το πεδίο Κωδικός χαρακτήρα μπορεί να εμφανίζει τη δεκαεξαδική ή τη δεκαδική μορφή του κωδικού. Τις δεκαεξαδικές τιμές θα χρειαστεί να τις μετατρέψετε στο δεκαδικό σύστημα. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε στο έγγραφο τη συντόμευση ALT+xxxx, πληκτρολογώντας την αριθμητική τιμή "xxxx" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Π.χ. ALT+Num0149 για το σύμβολο "κουκκίδα" (•), ή ALT+Num8834 για το σύμβολο "υποσύνολο" (⊂).

Εισαγωγή χαρακτήρα με τον Πίνακα χαρακτήρων των Windows

Η τρίτη μέθοδος για να εισάγετε χαρακτήρες σε ένα έγγραφο είναι με το εργαλείο Πίνακας χαρακτήρων των Windows, που έχει παρόμοια διαδικασία με το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο ανωτέρω:

 1. Εμφανίστε τον Πίνακα χαρακτήρων των Windows και επιλέξτε αν θέλετε γραμματοσειρά. Εκ προεπιλογής το εργαλείο εμφανίζει τη γραμματοσειρά που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε.
 2. Εντοπίστε και κάνετε κλικ στον χαρακτήρα που θέλετε. Για να τον εισαγάγετε στο έγγραφο κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ διαδοχικά στα κουμπιά Επιλογή και Αντιγραφή και στη συνέχεια μεταφερθείτε στο έγγραφο για να κάνετε επικόλληση.
   Κάνοντας αντιγραφή με το κουμπί Αντιγραφή, ο χαρακτήρας αντιγράφεται με μορφοποίηση παραγράφου και ίσως διαφέρει από το περιβάλλον κείμενο στο σημείο της επικόλλησης. Αν θέλετε να συμφωνεί με τη μορφοποίηση του κειμένου σας, επιλέξτε τον χαρακτήρα με το ποντίκι (κλικ και σύρσιμο) και χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις CTRL+C, CTRL+V για αντιγραφή, επικόλληση.
  • Δείτε στο κάτω μέρος του Πίνακα χαρακτήρων:
   • Για ορισμένους χαρακτήρες, στην κάτω δεξιά γωνία αναγράφεται η συντόμευση με μορφή Alt+0xxx. Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογώντας την αριθμητική τιμή "0xxx" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
   • Για όλους τους χαρακτήρες, στην κάτω αριστερή γωνία αναγράφεται ο κωδικός Unicode με μορφή U+xxxx. Πληκτρολογήστε στο έγγραφο τον κωδικό "xxxx" (δεν χρειάζεται αριθμητικό πληκτρολόγιο) και στη συνέχεια πατήστε τη συντόμευση AL+X. Π.χ. για τον κυριλλικό χαρακτήρα "για κεφαλαίο" (Я) θα πληκτρολογήσετε "042F, ALT+Χ".
    Η συντόμευση ALT+X λειτουργεί και αντίστροφα: Μετατρέπει τον κωδικό που είναι αριστερά του δείκτη στον αντίστοιχο χαρακτήρα, ή μετατρέπει τον χαρακτήρα που είναι αριστερά του δείκτη στον αντίστοιχο κωδικό unicode.
Σύνοψη
Θέμα
Εισαγωγή χαρακτήρα από τον κωδικό του
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Insert ASCII or Unicode character codes», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
2.01.003/0059
Έκδοση
29/9/10
Αναθεώρηση
8/6/19

2 σχόλια:

 1. Δοκίμασα στον Πίνακα χαρακτήρων να αντιγράψω έναν χαρακτήρα με το ποντίκι, αλλά και πάλι κρατάει τη δική του μορφοποίηση στο έγγραφο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προσέξτε να σταματήσετε το σύρσιμο ακριβώς μετά τον χαρακτήρα, διαφορετικά θα επιλεγεί και το (κρυφό) σύμβολο παραγράφου, όπως ισχύει και στο Word. Καλύτερα να επιλέξετε τον χαρακτήρα σύροντας από τα δεξιά προς τα αριστερά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή