Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253

Ο πίνακας χαρακτήρων Windows-1253, ή κωδικοσελίδα-1253 (cp-1253) καταρτίστηκε από τη Microsoft και περιλαμβάνει 256 χαρακτήρες. Στην τελική μορφή του 1998, αποτελείται από δύο ομάδες κωδικών: Οι πρώτες 128 θέσεις (00-7F) έχουν παρακρατηθεί για τους χαρακτήρες του πίνακα ASCII, και από τις υπόλοιπες (80-FF), οι 111 καλύπτουν διάφορα σύμβολα και τους ελληνικούς χαρακτήρες του μονοτονικού συστήματος, ενώ 17 θέσεις παραμένουν κενές.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι θέσεις 80-FF, ενώ τις πρώτες θέσεις (00-7F) που προέρχονται από τον πίνακα ASCII μπορείτε να δείτε εδώ. Ο αριθμός που συνοδεύει τον χαρακτήρα είναι ο κωδικός στους πίνακες Unicode. Για τον κωδικό του χαρακτήρα στον πίνακα Windows-1253:

  • Χρησιμοποιήστε τον πρώτο αριθμό της γραμμής (8, 9, A κ.λπ.) σε συνδυασμό με τη στήλη για να βρείτε τον κωδικό στο δεκαεξαδικό σύστημα. Π.χ. για το "Ι κεφαλαίο με τόνο" είναι BA.
  • Προσθέστε τον δεύτερο αριθμό της γραμμής (128, 144, 160 κ.λπ.) με τον αριθμό της στήλης για να βρείτε τον κωδικό στο δεκαδικό σύστημα. Π.χ. για το "Ι κεφαλαίο με τόνο" είναι 186.

Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε έναν χαρακτήρα για να δείτε την ονομασία του.

Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253 (1998)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
8
128+

20AC
 
201A
ƒ
0192

201E

2026

2020

2021
 
2030
 
2039
       
9
144+
 
2018

2019

201C

201D

2022

8211

8212
 
2122
 
203A
       
A
160+
nbsp
00A0
΅
0385
Ά
0386
£
00A3
¤
00A4
¥
00A5
¦
00A6
§
00A7
¨
00A8
©
00A9
  «
00AB
¬
00AC
­
00AD
®
00AE

2015
B
176+
°
00B0
±
00B1
²
00B2
³
00B3
΄
0384
µ
00B5

00B6
·
00B7
Έ
0388
Ή
0389
Ί
038A
»
00BB
Ό
038C
½
00BD
Ύ
038E
Ώ
038F
C
192+
ΐ
0390
Α
0391
Β
0392
Γ
0393
Δ
0394
Ε
0395
Ζ
0396
Η
0397
Θ
0398
Ι
0399
Κ
039A
Λ
039B
Μ
039C
Ν
039D
Ξ
039E
Ο
039F
D
208+
Π
03A0
Ρ
03A1
  Σ
03A3
Τ
03A4
Υ
03A5
Φ
03A6
Χ
03A7
Ψ
03A8
Ω
03A9
Ϊ
03AA
Ϋ
03AB
ά
03AC
έ
03AD
ή
03AE
ί
03AF
E
224+
ΰ
03B0
α
03B1
β
03B2
γ
03B3
δ
03B4
ε
03B5
ζ
03B6
η
03B7
θ
03B8
ι
03B9
κ
03BA
λ
03BB
μ
03BC
ν
03BD
ξ
03BE
ο
03BF
F
240+
π
03C0
ρ
03C1
ς
03C2
σ
03C3
τ
03C4
υ
03C5
φ
03C6
χ
03C7
ψ
03C8
ω
03C9
ϊ
03CA
ϋ
03CB
ό
03CC
ύ
03CD
ώ
03CE
 

  Γράμματα   Σύμβολα   Σημεία στίξης   Μη δεσμευμένα   Τόνοι

Σχόλια

  • Ορισμένοι χαρακτήρες ίσως να μην έχουν σωστή εμφάνιση, που μπορεί να οφείλεται είτε στον σχεδιασμό της γραμματοσειράς, ή στον τρόπο που αποδίδονται οι χαρακτήρες από τα προγράμματα πλοήγησης (browsers).
  • Η ονοματολογία και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιώ είναι αδόκιμοι, ειδικά για τα σύμβολα. Ορισμένα σημεία:
    • Στον χαρακτήρα A0 διατήρησα την αγγλική συντόμευση, κυρίως για να μην αφήσω το κελί χωρίς περιεχόμενο, καθώς το "nbsp" αναφέρεται στον... αόρατο χαρακτήρα "διάστημα χωρίς διακοπή" (non-breaking space).
    • Τους χαρακτήρες 91-94 τους έχω χαρακτηρίσει σύμβολα, γιατί μόνο ως τέτοια τα θεωρώ στην ελληνική τυπογραφία, σε αντίθεση με την αγγλική και άλλες γλώσσες που τα χρησιμοποιούν ως σημεία στίξης.
  • Αν θέλετε να εφαρμόσετε στην πράξη τους πίνακες των κωδικών δείτε κυρίως πώς θα εισαγάγετε έναν χαρακτήρα στο έγγραφο. Εκεί υπάρχουν παραπομπές και σε άλλα σχετικά θέματα.
Σύνοψη
Θέμα
Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
2.01.008/0095
Έκδοση
23/9/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου