Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Προσαρμογή της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης

Η εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης περιλαμβάνει από προεπιλογή τις εντολές Αποθήκευση, Αναίρεση και Επαναφορά/Επανάληψη. Στις νεότερες εκδόσεις (Word 2016+) εμφανίζεται και η εντολή εναλλαγής Αφής/Ποντικιού, στα συστήματα που διαθέτουν οθόνη αφής.

Μπορείτε να προσθέσετε στην εργαλειοθήκη οποιαδήποτε εντολή του Word, όπως επίσης και συλλογές ή ομάδες εντολών, αλλά και εντολές (μακροεντολές) που έχετε δημιουργήσει εσείς.

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλές εντολές μπορείτε να τοποθετήσετε την εργαλειοθήκη σε δική της γραμμή κάτω από την κορδέλα, για περισσότερο διαθέσιμο χώρο. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τις εντολές με τη σειρά που θέλετε, ενώ μπορείτε να προσθέσετε και διαχωριστικά μεταξύ των εντολών για να τις χωρίσετε σε ομάδες.

Τέλος μπορείτε να επαναφέρετε την εργαλειοθήκη στην αρχική της κατάσταση, ή να εξάγετε τις προσαρμογές που έχετε κάνει για να τις μεταφέρετε (εισαγάγετε) σε άλλον υπολογιστή ώστε να έχετε το ίδιο περιβάλλον εργασίας.

Προσθήκη εντολής

Για να προσθέσετε μια εντολή κάνετε ένα από τα επόμενα:

 • Κάνετε κλικ στο βελάκι, στη δεξιά πλευρά της εργαλειοθήκης και επιλέξτε μία από τις εντολές. Το μενού περιλαμβάνει μερικές από τις πιο συνηθισμένες εντολές.
 • Κάνετε δεξιό κλικ σε οποιαδήποτε εντολή της κορδέλας και στη συνέχεια επιλέξτε Προσθήκη στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.
 • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων του Word:
  1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη σελίδα Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.


   Εικ. 1: Επιλογές προσαρμογής εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης

  2. Στο πεδίο Επιλογή εντολών από επιλέξτε την ομάδα εντολών που θέλετε (Δημοφιλείς εντολές, μακροεντολές, εντολές που δεν βρίσκονται στην κορδέλα κ.λπ.) και στη συνέχεια εντοπίστε την εντολή στη λίστα που εμφανίζεται κάτω από το πεδίο.
  3. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη για να την προσθέσετε στα περιεχόμενα της Εργαλειοθήκης (δεξιά λίστα).
  4. Στο πεδίο Προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης επιλέξτε πού θα είναι διαθέσιμες οι εντολές που προσθέσατε: Στο βασικό πρότυπο, ώστε να εμφανίζοντα σε όλα τα έγγραφα, ή σε ένα από τα έγγραφα που έχετε ανοικτά τη συγκεκριμένη στιγμή.

   Πότε επιλέγω το πρότυπο και πότε το έγγραφο;

   Το Word σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και τις αλλαγές που κάνετε, ανάλογα με την "εμβέλεια" που θέλετε να έχουν:

   • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα έγγραφο, θα ισχύουν μόνο όταν έχετε ανοικτό αυτό το έγγραφο.
   • Αν τις αποθηκεύσετε σε ένα πρότυπο που χρησιμοποιείτε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, θα ισχύουν μόνο στα έγγραφα που στηρίζονται σ' αυτό το πρότυπο.
   • Αν τις αποθηκεύσετε στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), που είναι και η προεπιλεγμένη θέση του Word, τότε θα ισχύουν σε όλα τα έγγραφα.

   Γενικά, προτείνεται η αποθήκευση στο βασικό πρότυπο, εκτός κι αν υπάρχει ειδικός λόγος, π.χ.: Δημιουργείτε μια μακροεντολή για μια συγκεκριμένη διαδικασία σε ένα έγγραφο. Επομένως, την αποθηκεύετε στο έγγραφο, αφού δεν υπάρχει λόγος να είναι διαθέσιμη αλλού. Στη συνέχεια δημιουργείτε μια συντόμευση πληκτρολογίου που θα "καλεί" τη μακροεντολή. Η πιο πρακτική λύση είναι να την αποθηκεύσετε κι αυτή στο ίδιο έγγραφο, αφού αν την αποθηκεύσετε αλλού δεν θα λειτουργεί όταν το συγκεκριμένο έγγραφο δεν είναι ανοικτό.

  5. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Προσαρμογή εμφάνισης των εντολών

Με την επόμενη διαδικασία μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα και το εικονίδιο που χρησιμοποιεί από προεπιλογή το Word, όταν στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης προσθέτετε μια μακροεντολή.

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Στη δεξιά λίστα επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε και κάνετε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
 3. Επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε και προσαρμόστε το όνομα που θα εμφανίζεται στην οθόνη, όταν τοποθετείτε προσωρινά τον δείκτη στο εικονίδιο της μακροεντολής.

Ταξινόμηση εντολών

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Στη δεξιά λίστα επιλέξτε την εντολή που θέλετε και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω - Κάτω για να τη μετακινήσετε ανάλογα.
 3. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ομαδοποίηση εντολών

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Στη δεξιά λίστα επιλέξτε την εντολή που θα είναι η τελευταία της ομάδας της (θα εμφανίζεται δεξιότερα από τις υπόλοιπες στην εργαλειοθήκη).
 3. Στο πεδίο Επιλογή εντολών από επιλέξτε την ομάδα Δημοφιλείς εντολές.
 4. Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο της λίστας <Διαχωριστικό> και κάνετε κλικ στο Προσθήκη για να το τοποθετήσετε κάτω από την εντολή.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για κάθε εντολή που θέλετε να είναι η τελευταία της ομάδας της.
 6. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αλλαγή θέσης της εργαλειοθήκης

 • Κάνετε κλικ στο βελάκι, στη δεξιά πλευρά της εργαλειοθήκης και επιλέξτε την εντολή Εμφάνιση κάτω από την κορδέλα.

  - ή -

 • Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο διαλόγου ρυθμίσεων του Word:
  1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
  2. Ενεργοποιήστε το πεδίο Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης κάτω από την κορδέλα.
  3. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Επαναφορά της εργαλειοθήκης

Για να επαναφέρετε την εργαλειοθήκη στην αρχική της κατάσταση:

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά και επιλέξτε την εντολή Επαναφορά μόνο της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.
  Αν δεν έχετε κάνει αλλαγές και στις καρτέλες της κορδέλας, η εντολή δεν είναι διαθέσιμη. Χρησιμοποιήστε την εντολή Επαναφορά όλων των προσαρμογών.
 3. Στο προειδοποιητικό μήνυμα κάνετε κλικ στο Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή των προσρμογών.

Εξαγωγή / Εισαγωγή εργαλειοθήκης

 • Για να εξαγάγετε τις προσαρμογές που έχετε κάνει (π.χ για αντίγραφο ασφαλείας ή για μεταφορά σε άλλον υπολογιστή):
  1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
  2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή και επιλέξτε την εντολή Εξαγωγή όλων των προσαρμογών.
  3. Αποθηκεύστε το αρχείο που θα δημιουργήσει το Word στον φάκελο που θέλετε.
 • Για να μεταφέρετε τις προσαρμογές σε άλλον υπολογιστή:
  • Μεταφέρετε στον άλλον υπολογιστή το αρχείο που δημιουργήσατε στο βήμα 3 προηγουμένως και κάνετε την αντίστοιχη διαδικασία χρησιμοποιώντας την εντολή Εισαγωγή όλων των προσαρμογών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εξαγωγή όλων των προσαρμογών καλύπτει και τυχόν προσαρμογές της κορδέλας. Έτσι, η Εισαγωγή όλων των προσαρμογών σε άλλον υπολογιστή θα καταργήσει τις ρυθμίσεις που τυχόν είχε κάνει ο χρήστης του, τόσο στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης, όσο και στην κορδέλα.

Σύνοψη
Θέμα
Προσαρμογή της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Customize the Quick Access Toolbar», Office Online Support

– «Microsoft Word 2016 Step by Step», Joan Lambert, Microsoft Press ©2015

Ταυτότητα
3.01.006/0090
Έκδοση
9/9/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου