Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2019

Πώς θα χρησιμοποιήσω τον κώδικα μιας μακροεντολής;

Ακόμα κι αν δεν έχετε γνώσεις προγραμματισμού, μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή με το εργαλείο Καταγραφή μακροεντολής του Word. Εσείς κάνετε τις ενέργειες που θέλετε να εκτελεί η μακροεντολή και το Word μετατρέπει αυτές τις ενέργειες σε κώδικα.

Επομένως, αν έχετε τον κώδικα έτοιμο από κάποια άλλη πηγή (από έναν γνωστό που ξέρει VBA, τη γλώσσα προγραμματισμού των μακροεντολών, από μια ομάδα συζητήσεων στο διαδίκτυο που απευθυνθήκατε για βοήθεια, από ένα email κ.λπ.), τότε μπορείτε να τον αποθηκεύσετε με τον κατάλληλο τρόπο για να μπορέσετε στη συνέχεια να τον χρησιμοποιήσετε.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο κώδικας θα φτάσει στα χέρια σας με δύο τρόπους: Είτε σε κείμενο (π.χ. ο κώδικας είναι γραμμένος σε κάποιο email), είτε σε αρχείο (π.χ. ο κώδικας είναι αποθηκευμένος σε ένα αρχείο και το αρχείο αυτό πήρατε ως συνημμένο με κάποιο email). Έτσι, ανάλογα με τη μορφή του κώδικα θα ακολουθήσετε διαφορετική διαδικασία για να τον μεταφέρετε στο Word.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μακροεντολές μπορεί να περιέχουν κώδικα που θα βλάψει τον υπολογιστή σας. Μη χρησιμοποιείτε μακροεντολές που δεν γνωρίζετε το περιεχόμενό τους ή δεν εμπιστεύεστε την προέλευσή τους.

Αντιγραφή του κώδικα

Η επόμενη διαδικασία εφαρμόζεται όταν έχετε τον κώδικα σε μορφή κειμένου, αν π.χ. σας τον έχουν στείλει με ένα email. Σ' αυτή την περίπτωση θα αντιγράψετε τον κώδικα από το email και θα τον κάνετε επικόλληση στο Word. Αναλυτικά:

 1. Επιλέξτε τον κώδικα της μακροεντολής που θέλετε να εγκαταστήσετε και αντιγράψτε τον στο Πρόχειρο (CTRL+C).
 2. Ανοίξτε το Word και πατήστε τη συντόμευση ALT+F8 για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Μακροεντολές.
 3. Στο πεδίο Όνομα μακροεντολής γράψτε ένα όνομα για τη μακροεντολή που θα εγκαταστήσετε. Για τους περιορισμούς στο όνομα της μακροεντολής δείτε Ονοματολογία εντολών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες μακροεντολές, στο πεδίο Όνομα μακροεντολής θα εμφανίζεται το όνομα μιας από τις υπάρχουσες μακροεντολές. Διαγράψτε αυτό το όνομα για να γράψετε το όνομα της νέας μακροεντολής που εγκαθιστάτε. Η διαγραφή του ονόματος δεν διαγράφει την αντίστοιχη μακροεντολή.

 4. Στο πεδίο Μακροεντολές σε επιλέξτε αν η μακροεντολή θα αποθηκευτεί στο πρότυπο ή στο έγγραφο. Για τη σωστή επιλογή δείτε Πού καταχωρίζονται οι μακροεντολές.
 5. Πατήστε Δημιουργία. Εμφανίζεται ο VB Editor με το παράθυρο επεξεργασίας του κώδικα μακροεντολής, όπου αναφέρεται το ακόλουθο μπλοκ κώδικα:
  Sub όνομαΜακροεντολής()
   '
   ' όνομαΜακροεντολής Macro
   '
  
  End Sub
 6. Για το επόμενο βήμα θα χρειαστεί να παρατηρήσετε τον κώδικα της μακροεντολής που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε, καθώς ορισμένοι καλύπτουν μόνο το εκτελέσιμο μέρος, χωρίς το άνοιγμα/κλείσιμο της ρουτίνας Sub ... End Sub.
  • Αν ο κώδικας περιλαμβάνει το άνοιγμα/κλείσιμο της ρουτίνας διαγράψτε τον κώδικα που υπάρχει στο παράθυρο της μακροεντολής και κάνετε επικόλληση (CTRL+V) τον κώδικα που αντιγράψατε στο πρώτο βήμα.
  • Αν ο κώδικας δεν περιλαμβάνει το άνοιγμα/κλείσιμο της ρουτίνας κάνετε επικόλληση τον κώδικα στην κενή γραμμή ακριβώς πάνω από το κλείσιμο της ρουτίνας End Sub.

Με την ανωτέρω διαδικασία, ο κώδικας της μακροεντολής τοποθετείται στο module NewMacros, το οποίο δημιουργεί αυτόματα το Word. Για την καλύτερη διαχείριση των μακροεντολών προτείνεται η δημιουργία ανεξάρτητων modules με τον κώδικα κάθε μακροεντολής χωριστά. Δείτε Διαχωρισμός των μακροεντολών.

Εναλλακτικά

Η προηγούμενη μέθοδος αντιγραφής και επικόλλησης του κώδικα πολλές φορές δεν λειτουργεί σωστά, όταν ο κώδικας της μακροεντολής περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες. Και αυτό γιατί ο VB Editor δεν αναγνωρίζει την κωδικοποίηση που εφαρμόζει το πρόγραμμα προέλευσης (από κει που αντιγράψατε τον κώδικα). Σε τέτοιες περιπτώσεις έχετε δυο δυνατότητες (προτείνεται η δεύτερη):

 • Μετά την αντιγραφή του κώδικα στο βήμα 1, κάνετέ τον επικόλληση σε ένα κενό έγγραφο του Word και αντιγράψτε αυτόν τον κώδικα για να τον κάνετε επικόλληση στον VB Editor όπως λέει το βήμα 6.
 • Μετά την αντιγραφή του κώδικα στο βήμα 1, κάνετέ τον επικόλληση στο Σημειωματάριο των Windows και αποθηκεύστε το με κωδικοποίηση ANSI. Στη συνέχεια εισαγάγετε αυτό το αρχείο στον VB Editor όπως περιγράφεται στην επόμενη ενότητα.

Εισαγωγή αρχείου μακροεντολής

Η επόμενη διαδικασία προϋποθέτει ότι έχετε τον κώδικα της μακροεντολής σε ένα αρχείο, αν π.χ. τον λάβατε ως συνημμένο σε ένα email (θα χρειαστεί να "κατεβάσετε" πρώτα το συνημμένο στον υπολογιστή σας), ή σε έναν οδηγό USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή πρότυπο, εκτός από το βασικό πρότυπο του Word (Normal.dotm), θα πρέπει να ανοίξετε το συγκεκριμένο αρχείο ή ένα αρχείο που να συνδέεται με το συγκεκριμένο πρότυπο αντίστοιχα. Δείτε επίσης Πού καταχωρίζονται οι μακροεντολές.

 1. Ανοίξτε το Word και πατήστε τη συντόμευση ALT+F11 για να εμφανίσετε τον VB Editor.
 2. Στο πλαίσιο του Project explorer κάνετε δεξιό κλικ στο πρότυπο ή στο αρχείο που θα αποθηκευτεί η μακροεντολή και στη συνέχεια επιλέξτε Import file.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Import file εντοπίστε το αρχείο που περιέχει τον κώδικα της μακροεντολής και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Open.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ασχέτως από το όνομα του αρχείου και το όνομα της μακροεντολής που περιέχει, μετά την εισαγωγή, το module που δημιουργείται ονομάζεται αυτόματα Module1 (ή Module2 αν το Module1 υπάρχει ήδη), αλλά μπορείτε να το μετονομάσετε.

Για να εκτελέσετε τη μακροεντολή:

Σύνοψη
Θέμα
Πώς θα χρησιμοποιήσω τον κώδικα μιας μακροεντολής;
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
2.02.001/0005
Έκδοση
30/1/10
Αναθεώρηση
7/2/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου