Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

Παρουσίαση της ομάδας Γραμματοσειρά


Εικ. 1: Ομάδα Γραμματοσειρά

Η ομάδα Γραμματοσειρά βρίσκεται στην καρτέλα Κεντρική της κορδέλας και περιλαμβάνει εργαλεία που σας επιτρέπουν να μορφοποιήσετε έναν χαρακτήρα, μια λέξη ή ένα απόσπασμα κειμένου. Τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά προσθέτουν άμεση μορφοποίηση στο κείμενο.

Γραμματοσειρά: Επιλέξτε στο πτυσσόμενο πλαίσιο την οικογένεια γραμματοσειράς. Το πλαίσιο εμφανίζει τις γραμματοσειρές σε τρεις ενότητες:

 1. Γραμματοσειρές θέματος: Οι δύο βασικές γραμματοσειρές (Επικεφαλίδας και απλού κειμένου) του θέματος που χρησιμοποιεί το τρέχον έγγραφο.
 2. Γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα: Οι έως και 10 τελευταίες γραμματοσειρές που χρησιμοποιήθηκαν, καθ' όλη τη λειτουργία του Word και όχι μόνο στο τρέχον έγγραφο.
  Αν δεν χρησιμοποιείτε αυτή την ευκολία υπάρχει τρόπος να καταργήσετε την ομάδα με τις πρόσφατες γραμματοσειρές.
 3. Όλες οι γραμματοσειρές: Όλες οι γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι γραμματοσειρές που δεν είναι ακόμα εγκατεστημένες στον υπολογιστή, αλλά θα εγκατασταθούν αυτόματα αν τις επιλέξετε για χρήση. Αυτές οι γραμματοσειρές συνοδεύονται από το εικονίδιο "κατέβασμα από το σύννεφο" (δική μου ονομασία αλλά νομίζω ότι ταιριάζει).

Μέγεθος γραμματοσειράς: Επιλέξτε μια από τις προεπιλεγμένες τιμές της λίστας ή πληκτρολογήστε στο πλαίσιο την τιμή που θέλετε. Οι τιμές είναι σε pt (point - στιγμή) και ορίζουν το μέγεθος του χαρακτήρα κατά την εκτύπωση. Είναι 1pt=1/72 της ίντσας (0,35χιλ περίπου), επομένως η τιμή 12pt ορίζει μέγεθος χαρακτήρα 12/72 της ίντσας (4,2χιλ περίπου).

Μεγέθυνση γραμματοσειράς: Με κάθε κλικ στο κουμπί αυξάνεται το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η μεγέθυνση δεν γίνεται με αύξουσα αριθμητική σειρά, αλλά με βάση τις τιμές που εμφανίζονται στην λίστα του πτυσσόμενου πλαισίου Μέγεθος γραμματοσειράς. Π.χ. μια γραμματοσειρά μεγέθους 28pt, το πάτημα του κουμπιού δεν την αυξάνει στα 29pt αλλά στα 36pt.

Σμίκρυνση γραμματοσειράς: Με κάθε κλικ στο κουμπί μειώνεται το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η μείωση δεν γίνεται με φθίνουσα αριθμητική σειρά, αλλά με βάση τις τιμές που εμφανίζονται στην λίστα του πτυσσόμενου πλαισίου Μέγεθος γραμματοσειράς. Π.χ. μια γραμματοσειρά μεγέθους 36pt, το πάτημα του κουμπιού δεν την μειώνει στα 35pt αλλά στα 28pt.

Αλλαγή πεζών - κεφαλαίων: Επιλέξτε από το μενού διάφορες παραλλαγές:

 • Κεφαλαία - πεζά πρότασης
  Μετατρέπει το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης σε κεφαλαίο. Για να λειτουργήσει πρέπει το επιλεγμένο κείμενο να περιλαμβάνει την πρώτη λέξη της πρότασης.
 • Πεζά
  Μετατρέπει όλα τα γράμματα του επιλεγμένου κειμένου σε πεζά. Δυστυχώς, για την ελληνική γλώσσα δεν προσθέτει αυτόματα τους τόνους!
 • Κεφαλαία
  Μετατρέπει όλα τα γράμματα του επιλεγμένου κειμένου σε κεφαλαία. Ευτυχώς αφαιρεί τους τόνους.
 • Μετατροπή κάθε λέξης σε κεφαλαία
  Μετατρέπει το αρχικό γράμμα κάθε λέξης σε κεφαλαίο. Διατηρεί τους τόνους.
 • Εναλλαγή πεζών - κεφαλαίων
  Μετατρέπει τα πεζά σε κεφαλαία και τα κεφαλαία σε πεζά. Δεν μπορώ να φανταστώ πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Εξάλλου στα ελληνικά υπάρχει πρόβλημα με τις τονισμένες λέξεις.

Απαλοιφή μορφοποίησης: Αφαιρεί την πρόσθετη μορφοποίηση, ανάλογα με το επιλεγμένο κείμενο, ως εξής:

 • Αν το επιλεγμένο κείμενο είναι μικρότερο της παραγράφου αφαιρεί τις πρόσθετες ιδιότητες μορφοποίησης. Π.χ. αν μια παράγραφος έχει μορφοποιηθεί με στυλ Επικεφαλίδα 1 και σε μια λέξη έχετε δώσει διαφορετικό χρώμα, επιλέγοντας αυτή τη λέξη και πατώντας Απαλοιφή μορφοποίησης θα αφαιρεθεί μόνο το διαφορετικό χρώμα και η λέξη θα επιστρέψει στο χρώμα που έχει το στυλ Επικεφαλίδα 1.
 • Στο ίδιο παράδειγμα αν επιλέξετε όλη την παράγραφο θα αφαιρεθούν τόσο το διαφορετικό χρώμα της λέξης όσο και το στυλ "Επικεφαλίδα 1" της παραγράφου, η οποία τελικά θα "υποβιβαστεί" σε απλό κείμενο (στυλ Βασικό).

Έντονη γραφή: Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε έντονη γραφή.

Πλάγια γραφή: Μετατροπή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή.

Υπογράμμιση: Κάθε φορά που ανοίγετε το Word, η προεπιλεγμένη μορφή υπογράμμισης είναι η μονή συνεχόμενη γραμμή. Πατήστε το κουμπί για να εφαρμόσετε αυτή τη μορφή ή πατήστε το βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε μια διαφορετική. Στο εξής θα εφαρμόζεται η επιλογή σας, μέχρι να επιλέξετε κάποια άλλη μορφή ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Υπογράμμιση για να υπογραμμίσετε ένα κενό διάστημα, αλλά μπορείτε να υπογραμμίσετε δύο συνεχόμενες λέξεις και το κενό διάστημα μεταξύ τους. Για να υπογραμμίσετε ένα ή περισσότερα κενά διαστήματα, αντί για το πλήκτρο ΔΙΑΣΤΗΜΑ χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+SHIFT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ (= διάστημα χωρίς διακοπή). Στη συνέχεια επιλέξτε το και πατήστε το κουμπί Υπογράμμιση.

Διακριτή διαγραφή: Σχεδίαση γραμμής διαμέσου του επιλεγμένου κειμένου, ώστε να φαίνεται σαν διαγραμμένο.

Δείκτης: Δημιουργία μικρών γραμμάτων κάτω από τη γραμμή βάσης του κειμένου.

Εκθέτης: Δημιουργία μικρών γραμμάτων πάνω από τη γραμμή κειμένου.

Εφέ κειμένου: Εφαρμογή αρτιστικών εφέ όπως η σκιά, η λάμψη και η αντανάκλαση. Κάνετε κλικ στο κουμπί για να επιλέξετε μια από τις προεπιλεγμένες μορφές ή να προσαρμόσετε ένα εφέ. Κάνετε διάφορες δοκιμές για να δείτε πώς λειτουργούν αυτά τα εφέ. Οι πιθανοί συνδυασμοί και τα αποτελέσματα που έχουν είναι αδύνατον να αναλυθούν σε ένα άρθρο σαν κι αυτό.

Χρώμα επισήμανσης κειμένου: Κάθε φορά που ανοίγετε το Word, το προεπιλεγμένο χρώμα επισήμανσης είναι το κίτρινο. Πατήστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε ένα διαφορετικό. Στο εξής θα χρησιμοποιείται η επιλογή σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο χρώμα ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

Επιλέγοντας το κουμπί, ο δείκτης μετατρέπεται σε δείκτη επισήμανσης . Αφού επισημάνετε τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε, για να σταματήσει η επισήμανση πατήστε πάλι το κουμπί ή πατήστε το βελάκι επέκτασης και επιλέξτε Διακοπή επισήμανσης. Για να αφαιρέσετε την επισήμανση από μια λέξη, επιλέξτε την και από το βελάκι επέκτασης του κουμπιού επιλέξτε πάλι το χρώμα που είχατε εφαρμόσει, ή πατήστε Χωρίς χρώμα.

Χρώμα γραμματοσειράς: Την πρώτη φορά που ανοίγετε το Word, το προεπιλεγμένο χρώμα είναι το κόκκινο. Πατήστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χρώμα ή πατήστε το βελάκι επέκτασης για να επιλέξετε ένα διαφορετικό. Στο εξής θα εφαρμόζεται η επιλογή σας, μέχρι να επιλέξετε κάποιο άλλο χρώμα, ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.

Εκ προεπιλογής, τα χρώματα εμφανίζονται χωρισμένα στα Χρώματα θέματος και στα Βασικά χρώματα. Αν στο τρέχον έγγραφο έχετε χρησιμοποιήσει την εντολή Περισσότερα χρώματα για να δημιουργήσετε κάποιο προσαρμοσμένο χρώμα, τότε δημιουργείται και τρίτη ενότητα με τα Πρόσφατα χρώματα. Αν έχετε μορφοποιήσει κείμενο χρησιμοποιώντας κάποια από τα χρώματα θέματος, αυτά πιθανόν να αλλάξουν αν αλλάξετε θέμα. Αντίθετα, τα Βασικά και τα Προσαρμοσμένα χρώματα δεν αλλάζουν.

Στο μενού του εργαλείου Χρώμα γραμματοσειράς υπάρχει επίσης η εντολή Διαβάθμιση, που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε εφέ εναλλαγής χρωμάτων, είτε επιλέγοντας από την έτοιμη συλλογή, είτε δημιουργώντας δικές σας διαβαθμίσεις.

Σύνοψη
Θέμα
Παρουσίαση της ομάδας Γραμματοσειρά
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

Ταυτότητα
1.01.004/0012
Έκδοση
16/3/10
Αναθεώρηση
25/2/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου