Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Χρήση της Ειδικής επικόλλησης

Με την ειδική επικόλληση έχετε τη δυνατότητα όχι μόνο να επιλέξετε τη μορφοποίηση που θα έχει το αντικείμενο μετά την επικόλλησή του στον προορισμό, αλλά και, σε πολλές περιπτώσεις, τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ της προέλευσης και του προορισμού.

Οι δυνατότητες της ειδικής επικόλλησης είναι διαθέσιμες στο ομώνυμο πλαίσιο διαλόγου, που μπορείτε να εμφανίσετε με ένα από τα επόμενα:

  • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ALT+V.
  • Κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης κάτω από το κουμπί Επικόλληση στην καρτέλα Κεντρική και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ειδική επικόλληση.


Εικ. 1: Πλαίσιο Ειδική επικόλληση

Στο πλαίσιο Ειδική επικόλληση (εικ. 1) πρώτα επιλέγετε τη μορφή επικόλλησης από τη λίστα του πεδίου Ως. Οι μορφές επικόλλησης που εμφανίζονται στο πεδίο Ως δεν είναι πάντοτε οι ίδιες κι αυτό εξαρτάται από τρεις παράγοντες:

  • Το είδος του στοιχείου που έχει αντιγραφεί (κείμενο, πίνακας, εικόνα κ.λπ.).
  • Τη μορφοποίηση που είχε το στοιχείο κατά την αντιγραφή.
  • Την εφαρμογή από την οποία έχει γίνει η αντιγραφή.

Τα πεδία Επικόλληση σύνδεσης και Εμφάνιση ως εικονιδίου ενεργοποιούνται ή όχι ανάλογα με τη μορφή επικόλλησης που επιλέξατε.

Για κάθε επιλογή που κάνετε, στο κάτω μέρος του πλαισίου εμφανίζεται μια περιγραφή με τα αποτελέσματα που θα έχει αυτή. Ο επόμενος πίνακας δίνει μια περιγραφή των πιο συνηθισμένων επιλογών.

Πίνακας 1: Μορφές ειδικής επικόλλησης

Επιλογή Περιγραφή

Μη μορφοποιημένο κείμενο

Επικόλληση ως απλό κείμενο. Γραφικά, πίνακες και απ' ευθείας μορφοποίηση δεν μεταφέρονται. Η προσαρμοσμένη αλλαγή γραμμής (SHIFT+ENTER) μετατρέπεται σε αλλαγή παραγράφου (ENTER). Χρησιμοποιήστε αυτή τη μορφή, όταν και το υπόλοιπο κείμενο του εγγράφου όπου γίνεται η επικόλληση είναι χωρίς μορφοποίηση, ή όταν θέλετε να ρυθμίσετε εσείς τη μορφοποίηση του στοιχείου, μετά την επικόλληση.

Μη μορφοποιημένο κείμενο Unicode

Πρακτικά έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως και η επιλογή Μη μορφοποιημένο κείμενο. Ίσως να έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν έχετε αντιγράψει κείμενο με διαφορετική κωδικοσελίδα (π.χ. OEM 737 (437G) ή ISO 8859-7) αν και δοκίμασα να το επιβεβαιώσω χωρίς αποτέλεσμα.

Μορφοποιημένο κείμενο (RTF)

Κατά την επικόλληση διατηρείται η βασική μορφοποίηση κειμένου και παραγράφου. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή αν θέλετε να διατηρήσετε την έντονη ή πλάγια γραφή, τον τύπο και το μέγεθος της γραμματοσειράς, τις εσοχές και τα διαστήματα παραγράφου, και άλλες βασικές μορφοποιήσεις που τυχόν είχε το στοιχείο στην προέλευση.

Μορφή HTML

Κατά την επικόλληση το στοιχείο διατηρεί τη μορφοποίηση και τη δομή που είχε. Για να εμφανίσει το στοιχείο, το Word χρησιμοποιεί τον τρόπο σύνταξης των ιστοσελίδων (σύνταξη σε HTML και μορφοποίηση σε CSS).

Εικόνα (μετα-αρχείο των Windows)

Το στοιχείο μετατρέπεται σε εικόνα wmf. Οι εικόνες wmf ανήκουν στην κατηγορία των ανυσματικών (vector) εικόνων. Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθός τους χωρίς απώλειες στην εμφάνιση και την ευκρίνειά τους. Ωστόσο, μετά την επικόλλησή του στοιχείου δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε με το Word, ακόμα κι αν είναι κείμενο. Θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων.

Εικόνα (εμπλουτισμένο μετα-αρχείο)

Το στοιχείο μετατρέπεται σε εικόνα emf, και η επιλογή λειτουργεί όπως και η επιλογή Εικόνα (μετα-αρχείο των Windows). Η μορφή emf είναι ένας πιο εξελιγμένος τύπος του wmf.

Εικόνα bitmap

Η επικόλληση γίνεται ως εικόνα bitmap. Αυτός ο τύπος εικόνας καταλαμβάνει πολύ χώρο στον δίσκο και καταναλώνει πολλή μνήμη του υπολογιστή, αλλά είναι ακριβώς όπως εμφανίζεται στην οθόνη. Όπως και με τα μετα-αρχεία, για την επεξεργασία του στοιχείου μετά την επικόλληση θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων.

Αντικείμενο

Πολλές φορές αναφέρεται και το όνομα της εφαρμογής, π.χ. "Φύλλο εργασίας του Microsoft Excel ως αντικείμενο". Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η εφαρμογή απ' όπου έγινε η αντιγραφή υποστηρίζει Σύνδεση και Ενσωμάτωση Αντικειμένου (OLE).

  • Σε συνδυασμό με την εντολή Επικόλληση έχει ως αποτέλεσμα το στοιχείο να ενσωματώνεται στο έγγραφο.
  • Σε συνδυασμό με την εντολή Επικόλληση σύνδεσης έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια δυναμική επικοινωνία μεταξύ της προέλευσης και του προορισμού, ώστε οι αλλαγές που γίνονται στην προέλευση να εμφανίζονται αυτόματα και στον προορισμό.

Ανάλογα με τη μορφή επικόλλησης που επιλέγετε, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το πεδίο Εμφάνιση ως εικονιδίου, ώστε στη θέση του στοιχείου να εμφανίζεται ένα εικονίδιο. Μετά την επικόλληση θα μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εμφανίζετε το αντικείμενο στο πρόγραμμα προέλευσης και να το επεξεργάζεστε.

Κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγή εικονιδίου αν θέλετε να επιλέξετε διαφορετικό εικονίδιο ή να επεξεργαστείτε τη λεζάντα.

Σύνοψη
Θέμα
Χρήση της Ειδικής επικόλλησης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– «Paste Special», Office Online Support

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
1.01.002/0009
Έκδοση
1/3/10
Αναθεώρηση
18/2/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου