Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2019

Το κείμενο δεν αντιγράφεται από το Πρόχειρο στο Word με τη σωστή μορφοποίηση

Αυτό το πρόβλημα εμφανίζεται σύμφωνα με το επόμενο σενάριο:

Αντιγράφετε ένα μορφοποιημένο κείμενο στο Πρόχειρο. Στη συνέχεια χρησιμοποιείτε το κουμπί Επικόλληση στην καρτέλα Κεντρική, ή τη συντόμευση CTRL+V, για να επικολλήσετε το κείμενο σε ένα άλλο σημείο του ίδιου εγγράφου, ή σε ένα άλλο έγγραφο του Word. Κατά την επικόλληση, το κείμενο δεν διατηρεί τη μορφοποίηση προέλευσης.

Αυτό συμβαίνει γιατί και οι δύο αυτοί τρόποι επικόλλησης κάνουν επικόλληση σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word. Μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε η επικόλληση να γίνεται με τον τρόπο που θέλετε.

Για να ελέγχετε τη μορφοποίηση του κειμένου κάθε φορά που κάνετε επικόλληση, μη χρησιμοποιείτε το κουμπί Επικόλληση ή τη συντόμευση CTRL+V. Αντίθετα, μετά την αντιγραφή χρησιμοποιήστε την Ειδική επικόλληση:

 1. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του εργαλείου Επικόλληση και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ειδική επικόλληση.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ειδική επικόλληση επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τη μορφοποίηση του κειμένου μετά την επικόλληση, χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης:

 1. Μετά την επικόλληση κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης που εμφανίζεται αμέσως μετά την επικόλληση, κάτω από το στοιχείο (κείμενο, εικόνα, πίνακα κ.λπ.) που κάνατε επικόλληση.

  Το κουμπί Επιλογές επικόλλησης δεν εμφανίζεται

  Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης στις ρυθμίσεις του Word:

  1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.
  2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους.
  3. Στην ενότητα Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το πεδίο Εμφάνιση κουμπιού "Επιλογές επικόλλησης", όταν επικολλάται περιεχόμενο για να εμφανίσετε/αποκρύψετε αντίστοιχα το κουμπί.
  4. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.
 2. Στο μενού επικόλλησης που εμφανίζεται επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή επικόλλησης ως εξής:

 1. Μετά την αντιγραφή κάνετε δεξιό κλικ στο σημείο επικόλλησης.
 2. Στο μενού συντομίας κάνετε κλικ σε μία από τις διαθέσιμες επιλογές επικόλλησης.
Σύνοψη
Θέμα
Το κείμενο δεν αντιγράφεται από το Πρόχειρο στο Word με τη σωστή μορφοποίηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή

– Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word

Ταυτότητα
5.01.001/0004
Έκδοση
25/1/10
Αναθεώρηση
4/2/19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου